51445

Оценка надежности прогноза по МНК

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Для прогноза временного ряда использовать два уравнения тренда со степенью полинома : 1 и со степенью полинома : . Для оценки надежности прогноза для трех точек по двум моделям 1 и 2 использовать встроенную функцию ТЕНДЕНЦИЯY X 3_прогнозных_ значения константа. Рассчитать квадраты невязок для трех точек прогноза на всех этапах.

Русский

2014-02-11

68 KB

4 чел.

Лабораторная работа

Оценка надежности прогноза по МНК

Оценить надежность прогноза для временного ряда , объем исходной выборки  .

  1.  Для прогноза временного ряда  использовать два уравнения тренда со степенью полинома :

(1)

и со степенью полинома :

. (2)

Оценить параметры моделей (1) и (2) с помощью МНК (функция ЛИНЕЙН).

Найти для трех точек k=31,32,33 прогнозные значения по моделям (1) и (2), используя найденные оценки параметров.

Для оценки надежности прогноза для трех точек по двум моделям (1) и (2) использовать встроенную функцию ТЕНДЕНЦИЯ(Y, X, 3_прогнозных_ значения, константа).

Пошагово удлиняя временной ряд с 20-ти до 30-ти точек, т.е. поочередно задавая k=20,21,...,30, с помощью функции ТЕНДЕНЦИЯ рассчитать прогнозные значения в точках (k+1),  (k+2),   (k+3).

Рассчитать квадраты невязок , ,  для трех точек прогноза на всех   этапах.

Вычислить средний квадрат ошибки прогноза для первой, второй и третьей точек прогноза по полученным на каждом шаге значениям  :

,      ,      . (3)

Вычислить средне-квадратические отклонения   для трех точек прогноза.

С помощью Мастера диаграмм построить график исходного ряда  (), добавить два уравнения тренда (степени полинома  и ) с тремя точками прогноза.

Нанести на графики интервалы  для визуального представления надежности полученного прогноза по трендовым моделям.

Сравнить результаты прогноза исходного ряда по двум моделям тренда.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4693. Медицинская генетика. Учебник 174 KB
  Введение Клиническая генетика одна из фундаментальных наук в современной медицине, без знания которой любой врач, независимо от его специальности, не может обойтись. Знание генетики напрямую связано со здоровьем не только нас самих, но и здоровьем н...
4694. Полевая практика по популяционной генетике 6.47 MB
  Изучение закономерностей модификационной изменчивости. Изучение мутационной изменчивости. Цитоплазматическое наследование. Закон гомологических рядов. Центры происхождения растений. Изучение изменчивости седых пятен у клевера. Изучение...
4695. Скарби України. Сценарій уроку 62 KB
  Скарби України. Сформувати уявлення про національну культуру українського народу, познайомити з архітектурними пам’ятками нашої країнирозвивати допитливість виховувати інтерес до історії і культури рідного краю викликати бажання вивчати...
4696. Программная реализация алгоритмов циклической структуры 55.35 KB
  Программная реализация алгоритмов циклической структуры Цель работы -Получение навыков программирования алгоритмов циклической структуры на языке С. -Исследование эффективности применения различных видов циклов в задаче табулирования функци...
4697. Економічний аспект сталого розвитку в Україні: регіональній вимір 137.5 KB
  Людська цивілізація переживає складні часи на переломі віків і на початку третього тисячоліття. З одного боку, спостерігаються бурхливі темпи наукового і технічного прогресу, а з іншого виявляються тенденції до економічної стагнації і навіть с...
4698. Концепція управління за цілями та її застосування в діяльності ФСП НТУУ КПІ 203.5 KB
  Актуальність даної роботи зумовлена рядом причин: управління за цілями є розповсюджена концепція підходу до управління і широко застосовується в багатьох галузях менеджменту не дивлячись на популярність концепції, існує чимало пом...
4699. Основи менеджменту. Формування місії, цілей та стратегій організації 721 KB
  Формування місії, цілей та стратегій організації, сутність понять: бачення, філософія організації, місія, ціль організації. Одним із головних завдань менеджменту є встановлення цілей, заради досягнення яких формується, функціонує і розвивається ор...
4700. Дослідження методик розробки ІС на основі IBM Rational Method Composer 400 KB
  Дослідження методик розробки ІС на основі IBM Rational Method Composer Мета виконання роботи – ознайомитись з кращими практиками розробки інформаційних систем з використанням бази знань IBM Rational Method Composer, навчитись роз...
4701. Функциональный генератор Function Generator 84 KB
  Функциональный генератор (FunctionGenerator) Управление генератором осуществляется следующими органами управления: - выбор формы выходного сигнала: синусоидальной (выбрана по умолчанию), треугольной и прямоугольной - установка частоты ...