51446

Сглаживание временных рядов с помощью скользящего интервала. Применение статистики Дарбина-Уотсона

Лабораторная работа

Математика и математический анализ

Значение тренда в средней точке СИ равно средневзвешенному значению точек исходного ряда: 1 где весовые коэффициенты. Для степени полинома весовые коэффициенты. Весовые коэффициенты для сглаживания p=2. NN q Sum Весовые коэффициенты...

Русский

2014-02-11

76.5 KB

3 чел.

Лабораторная работа

Сглаживание временных рядов с помощью скользящего интервала.

Применение статистики Дарбина-Уотсона.

  1.  Для исходного временного ряда ,  необходимо подобрать параметры скользящего интервала (СИ): степень полинома  и длину СИ . Сглаженное значение   рассчитывается в средней точке СИ.
  2.  Определить параметры сглаживания – порядок  аппроксимирующего полинома и длину  скользящего интервала.
  3.  Значение тренда в средней точке  СИ равно средневзвешенному значению точек исходного ряда :

, , (1)

где  - весовые коэффициенты. Для степени полинома  весовые коэффициенты , . Для  веса   взять из табл. 2.

4. Рассчитать невязки   между исходным рядом  и сглаженным .

5. Протестировать полученные модели на наличие автокорреляции с помощью -статистики Дарбина-Уотсона (04)

. (2)

6. Проверку качества сглаживания исходных данных осуществить по среднему квадрату невязки модели.

     0                       DL                   DU                           2                       4–DU              4–DL                  4

Рис. 1. Оценка  -статистики.

Таблица 1. Граничные значения DL и DU.

n

p=1

p=2

DL

DU

DL

DU

30

1,35

1,49

1,28

1,57

Таблица 2. Весовые коэффициенты  для сглаживания (p=2).

NN

q

Sum

Весовые коэффициенты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

0,505

231

-21

14

39

54

59

54

39

14

-21

7

0,577

21

-2

3

6

7

6

3

-2

5

0,697

35

-3

12

17

12

-3


положительная          зона                        автокорреляция    
                     зона             отрицател.

  корреляция         неопределен-                отсутствует                       неопределен-   корреляция

                                   ности                                                                         ности


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54173. Система практичних завдань при вивченні математики у 5-6 класах 199.5 KB
  Звичайно в шкільних підручниках є задачі-розрахунки, в основу яких покладено залежності між величинами, які часто зустрічаються в житті, між компонентами руху; між ціною, кількістю і вартістю; між продуктивністю праці, часом роботи і одержаною продукцією; розрахунки часу; знаходження периметрів, площ; обчислення витрат різних матеріалів тощо.
54174. Система дидактичних умов пізнавальної діяльності учнів на уроках математики 119.5 KB
  Система дидактичних розумів розвитку пізнавальної діяльності учнів на уроках математики. Розвиток пізнавального інтересу учнів. Прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках математики. Інтерактивні технології навчання спосіб створення умов залучення учнів до пізнавальної діяльності.
54175. Первісна. Інтеграл. Застосування інтегралу при розвязуванні задач економічного змісту 690.5 KB
  Група студентів ділиться на чотири команди. На першому етапі заняття проводиться узагальнення та систематизація знань учнів з теми, розглядаються учнівські презентації про виникнення інтегралу та його використання. На другому етапі – пояснення нового матеріалу, потім його закріплення в вигляді створення проектів кожною підгрупою.
54176. Развитие культуры в условиях нижнего и среднего палеолита 33 KB
  Одним из важнейших способов выживания человека в первобытную эпоху стал беспрерывный процесс познания окружающего мира. На раннем этапе жизни человека предметом познания и осмысления является природа, от которой напрямую зависит жизнь человеческого общества.
54177. Новые информационные технологии в профильном обучении математики на примере темы „Многогранники” в 11 классе 827.5 KB
  Рассмотрение различных случаев взаимного расположения диагоналей ребер и граней многогранника использование для этого моделей и готовых чертежей способствует развитию пространственных представлений учащихся их интуиции Рис. Особо подчеркиваются характеристические свойства призмы.
54178. Видатні вчені на уроках математики 165 KB
  Задача 2 Вирішивши поділити всі свої заощадження між усіма синами хтось склав такий заповіт: Старший з моїх синів повинен отримати 1000 франків і 1 8 частину остачі; наступний 2000 франків і 1 8 нової остачі; третій син 3000 франків і 1 8 частини третьої остачі і т. Так як усі сини отримали порівну то 1 8 частина кожної нової остачі була на 1000 франків менше 1 8 частини попередньої остачі тобто уся нова остача була на 8000 франків менше попередньої. Так як за умовою усі гроші були розділені повністю то коли молодший син отримав по...
54179. Видатні вчені на уроках математики: Евклід, Б.В.Гнеденко, Карл Фрідріх Гаусс 110 KB
  Евклід (бл.365 – бл.300 до н. е.) – старогрецький математик визнаний основоположник математики. Родом з Афін, учень Платона. Автор найдавніших трактатів з математики. Основна праця «Начала» (латинізована назва «Елементи») включає в себе 15 книжок, у яких міститься систематизований вклад геометрії, а також деяких питань теорії чисел.
54180. Метод розмірностей 342 KB
  Однак виявляється що метод розмірностей може бути використаний не тільки і не скільки для перевірки правильності розвязку поставленої задачі але й для виведення з точністю до константи невідомих співвідношень між фізичними величинами. 1 Основним фундаментальним підходом методу розмірностей є те що будьяку таку функцію ми можемо представити у вигляді наступного виразу y = C x1α x2β x3γ xnω 2 де C безрозмірна константа;...
54181. Як вчити школярів V-V1 класів розв’язувати задачі 101.5 KB
  Звичайно мова йде не про вправи тренувального характеру а про нестандартні завдання пошук рішення яких складає важливий компонент доступної дітям математичної творчості. Перш за все слід врахувати що навчитися вирішувати завдання школярі зможуть лише вирішуючи їх. Якщо ви хочете навчитися плавати то сміливо входите в воду а якщо хочете навчитися вирішувати завдання то вирішуйте їх пише Д. Рішення будьякого досить складного завдання вимагає від учня напруженої праці волі й наполегливості які найбільш сильно проявляються тоді...