51478

Определение отклика на гармоническое воздействие при подключении и отключении источника

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

В лабораторной работе определен отклик цепи при подключении и отключении источника, построены необходимые графические изображения и таблицы

Русский

2014-02-11

305 KB

10 чел.

Министерство образования и науки Украины

ЗНТУ

Кафедра РТТ

Лабораторная работа  №2

«Определение отклика на гармоническое воздействие при подключении и отключении источника»

Вариант 39

Выполнил     ст.гр. РП-918                                                         Шестаков А.А.

Принял                                                                                          Бондарев В.П.

2010

ЗАДАНИЕ

Для четырехполюсника, выбранного согласно варианту необходимо:

1 Определить отклик f2(t) четырехполюсника на подключение источника
постоянного воздействия  
f1(t) = А,  где  А = п, В,  если  f1(t)= u1(t); A = 0,1n, мА,  еcли   f1(t) = i1(t),  построить график отклика для значений времени t = 0; 0,5τ; τ; 2τ; 3τ;  5τ; ∞, где  τ - постоянная времени исследуемого  четырехполюсника.

    2 Определить отклик f2(t) четырехполюсника на отключение источника постоянного воздействия f1(t)= А, где А = п, В, если f1(t) = u1(t);  A = 0,1n, мА, если f1(t)=i1(t) ; построить график отклика для значений времени t = 0; 0,5τ; τ; 2τ, 3τ;  5τ; ∞   где  τ - постоянная времени исследуемого четырехполюсника.

Расчеты выполнить классическим методом.

Определение отклика на подключение источника

                                       Рисунок 1. Схема цепи до коммутации.

Необходимо рассчитать переходные процессы в цепи (рис.1).

Исходные данные: , при .

После замыкания ключа и окончания переходного процесса получается, что конденсатор выступает в роли прерывателя.

Составим характеристическое уравнение цепи:

Сократив, получим:

Отсюда:

Ток после отключения

, В

t = 0; 0,5τ; τ; 2τ; 3τ;  5τ; ∞, где  τ - постоянная времени исследуемого  четырехполюсника.

Результаты заносятся в табл.1.

По данным таблицы 1 строится график отклика (рис.2).

Таблица 1- Зависимость выходного напряжения от времени.

t

0

0.5

2

3

4

5

0

-20.57

-30.29

-37.06

-38.58

-38.9

-38.978

-39

Рисунок 2- График напряжения на выходе цепи при подключении источника.

2. Определение отклика при отключении источника

              

Рисунок 3. Схема цепи после коммутации.

Начальное условие :

  1.  Определим постоянную времени цепи:

                                     

Определим корень характеристического уравнения:

     

     Ток равен:

                  

Где   :

           

Значит  :

                

Следовательно, ток на выходе будет равен:

      Рассчитаем значения тока при t = 0; 0,5τ; τ; 2τ; 3τ;  5τ; ∞, где  τ - постоянная времени исследуемого  четырехполюсника.

. Результаты занесем в таблицу 2:

Таблица 2 – Таблица зависимости  от t

t

0

0.5

2

3

4

5

,А

-38,925

-23,61

-14,32

-5,268

-1,938

-0,713

-0,262

0,075

        Рисунок 4. График напряжения на выходе цепи при отключении источника.

Вывод: в лабораторной работе определен отклик цепи при подключении и отключении источника, построены необходимые графические изображения и таблицы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

44003. Розробка установки для зварювання прямолінійних швів товстостінної обичайки неплавким електродом у середовищі інертного газу 367 KB
  До того у зв’язку із значною вартістю і істотними складнощами робіт по виправленню дефектів швів особливо важливим є питання вибору оптимальних параметрів процесу зварювання і їх підтримки впродовж усього технологічного циклу. Слід зазначити що розширення технологічних можливостей і підвищення продуктивності дугового зварювання неплавким електродом також є вельми важливим. Спрощення технології складання деталей під зварювання зниження кутових деформацій звуження зони термічного впливу сприяють більш широкому застосуванню технологій...
44005. Вибір відповідників перекладу текстів науково-навчального жанру та визначення ступеня їх відповідності 287 KB
  У зв’язку з цим стало зрозумілим що основні труднощі перекладу і весь характер перекладацького процесу зумовлюються розбіжностями в структурах і правилах функціонування мов що беруть участь у цьому процесі. Розвитку лінгвістичної теорії перекладу сприяло і те що дослідження перекладацького процесу дало важливі результати для рішення багатьох інших мовознавчих проблем. Рецкер висловив переконання що вибір перекладачем того чи іншого варіанта перекладу часто аж ніяк не є довільним а є закономірним і визначається співвідношенням одиниць...
44006. Розрахунок верстату з ЧПУ 188 KB
  На базі верстатів з ЧПУ та обробляючих центрів буде створюватися гнучкий виробничий модуль який вимагає обмеженого втручання обслуговуючого персоналу який складається з верстата контрольновимірювального пристрою завантажувальнорозвантажувального пристрою автоматичного маніпулятора накопичувача для заготівок та оброблених деталей пристроїв управління та автоматизованого підтримування робочого процесу. Вже зараз при переході від верстатів з ручним управлінням к верстатам з ЧПУ продуктивність праці значно підвищується в результаті...
44007. Учёт и аудит расчётов с поставщиками и подрядчиками в коммерческой организации 999.5 KB
  Контроль за состоянием расчетов приводит к сокращению дебиторской и кредиторской задолженности ускорению оборачиваемости оборотных средств что влияет на финансовое состояние предприятия. Рассмотреть методику отражения хозяйственных операций по расчётам с поставщиками и подрядчиками а так же интерпретировать способы бухгалтерской оценки величины дебиторской и кредиторской задолженности предприятия на каждой из стадий учётного процесса. Практическая значимость работы определяется тем что приведенные в дипломе данные по учёту расчётов с...
44008. ВДОСКОНАЛЕННЯ РУХОВИХ НАВИЧОК СКЕЛЕЛАЗІВ НА ЕТАПІ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 1.29 MB
  Скелелазіння як спосіб подолання скельного рельєфу людиною в процесі освоєння і пристосування до життя в гірських районах виник дуже давно. Скелелазіння як подолання скельного рельєфу не з метою вирішення утилітарних життєвих завдань (полювання, пошук найкоротших шляхів в горах і т. п.), а для самоствердження, рішення спортивних завдань, тобто як різновид активного відпочинку та спорту, виникло в гірських районах в XIX столітті.
44009. Усовершенствование двигательных навыков скалолазов на этапе базовой подготовки 1.17 MB
  В 1986 принято решение придать международным соревнованиям в Ялте статус неофициального Кубка Европы. Международная Организация Ассоциаций Альпинизма (UIAA) направила на соревнования официального представителя — Густава Нардера из ФРГ. В соревнованиях приняли участие 10 команд из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, США, ФРГ, Чехословакии и Японии.
44011. Исследование возможности обнаружения движущихся объектов в телевизионных системах 795 KB
  Категория Характеристика значимости объекта Производственное или другое назначение объекта Обозначение Объекты А Особо важные Объекты зоны объектов здания помещения территории несанкционированное проникновение на которые может принести особо крупный или невосполнимый материальный и финансовый ущерб создать угрозу здоровью и жизни большого количества людей находящихся на...