51478

Определение отклика на гармоническое воздействие при подключении и отключении источника

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

В лабораторной работе определен отклик цепи при подключении и отключении источника, построены необходимые графические изображения и таблицы

Русский

2014-02-11

305 KB

11 чел.

Министерство образования и науки Украины

ЗНТУ

Кафедра РТТ

Лабораторная работа  №2

«Определение отклика на гармоническое воздействие при подключении и отключении источника»

Вариант 39

Выполнил     ст.гр. РП-918                                                         Шестаков А.А.

Принял                                                                                          Бондарев В.П.

2010

ЗАДАНИЕ

Для четырехполюсника, выбранного согласно варианту необходимо:

1 Определить отклик f2(t) четырехполюсника на подключение источника
постоянного воздействия  
f1(t) = А,  где  А = п, В,  если  f1(t)= u1(t); A = 0,1n, мА,  еcли   f1(t) = i1(t),  построить график отклика для значений времени t = 0; 0,5τ; τ; 2τ; 3τ;  5τ; ∞, где  τ - постоянная времени исследуемого  четырехполюсника.

    2 Определить отклик f2(t) четырехполюсника на отключение источника постоянного воздействия f1(t)= А, где А = п, В, если f1(t) = u1(t);  A = 0,1n, мА, если f1(t)=i1(t) ; построить график отклика для значений времени t = 0; 0,5τ; τ; 2τ, 3τ;  5τ; ∞   где  τ - постоянная времени исследуемого четырехполюсника.

Расчеты выполнить классическим методом.

Определение отклика на подключение источника

                                       Рисунок 1. Схема цепи до коммутации.

Необходимо рассчитать переходные процессы в цепи (рис.1).

Исходные данные: , при .

После замыкания ключа и окончания переходного процесса получается, что конденсатор выступает в роли прерывателя.

Составим характеристическое уравнение цепи:

Сократив, получим:

Отсюда:

Ток после отключения

, В

t = 0; 0,5τ; τ; 2τ; 3τ;  5τ; ∞, где  τ - постоянная времени исследуемого  четырехполюсника.

Результаты заносятся в табл.1.

По данным таблицы 1 строится график отклика (рис.2).

Таблица 1- Зависимость выходного напряжения от времени.

t

0

0.5

2

3

4

5

0

-20.57

-30.29

-37.06

-38.58

-38.9

-38.978

-39

Рисунок 2- График напряжения на выходе цепи при подключении источника.

2. Определение отклика при отключении источника

              

Рисунок 3. Схема цепи после коммутации.

Начальное условие :

  1.  Определим постоянную времени цепи:

                                     

Определим корень характеристического уравнения:

     

     Ток равен:

                  

Где   :

           

Значит  :

                

Следовательно, ток на выходе будет равен:

      Рассчитаем значения тока при t = 0; 0,5τ; τ; 2τ; 3τ;  5τ; ∞, где  τ - постоянная времени исследуемого  четырехполюсника.

. Результаты занесем в таблицу 2:

Таблица 2 – Таблица зависимости  от t

t

0

0.5

2

3

4

5

,А

-38,925

-23,61

-14,32

-5,268

-1,938

-0,713

-0,262

0,075

        Рисунок 4. График напряжения на выходе цепи при отключении источника.

Вывод: в лабораторной работе определен отклик цепи при подключении и отключении источника, построены необходимые графические изображения и таблицы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42862. Проектний тепловий розрахунок рідинно-рідинного теплообміного апарата 112.76 KB
  У трубчатому теплообмінному апараті гаряче трансформаторне масло протікає в середині сталевих трубок діаметром . Кількість трубок . Швидкість руху масла . Трансформаторне масло охолоджується від до. Вода, що охолоджує масло, рухається із швидкістю уздовж трубок, які розташовані у кожусі теплообмінника внутрішнім діаметром D. Повздовжній та поперечній кроки труб у пучку складають.
42864. Розрахунок раціональної структури та використанням парку автотранспортних засобів (АТЗ). 423 KB
  Розрахунок імовірності вимог на використання автомобілів різної вантажопідйомності.Визначення необхідної кількості автомобілів. Отже у даному курсовому проекті ми повинні: з урахуванням правил перевезень обрати необхідну кількість марок автомобілів різної вантажопідйомності; обираємо розташування вантажовідправника та вантажоодержувачів на схемі; знаходимо оптимальний план закріплення вантажовідправників та вантажоодержувачів;обираємо вантажоотримувача за критерієм максимального обсягу перевезень;...
42865. Бесіда як метод навчання, її методичні особливості у вивченні дисципліни “Інформаційні технології” 63.89 KB
  Макаренка Курсова робота з дисципліни: Методика викладання спецдисциплін на тему: Бесіда як метод навчання її методичні особливості у вивченні дисципліни âІнформаційні технологіїâ Студента IV курсу 29 БП групи напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта...
42866. Розрахунок сучасного ПНЧ 119.07 KB
  Сучасні ПНЧ виконуються переважно на біполярних і польових транзисторах у дискретному або інтегральному виконанні, причому підсилювачі в мікровиконанні відрізняються від своїх дискретних аналогів, головним чином, конструктивно технологічними особливостями, схемні ж побудови принципових відмінностей не мають.
42869. Поняття гріха. Історія першого гріхопадіння 70.08 KB
  Бог є абсолютне благо і тому створений Ним світ теж був спочатку прекрасний і не було в ньому ніякого зла. Однак справжня досконалість можлива тільки при уподібненні Богу який і є мірою і вершиною всякої досконалості. Оскільки ж Богу властиві премудрість свобода і любов любов власне і буває тільки вільною то найдосконалішим з усіх створених Ним істот була людина єдина істота що володіє розумом вільною волею і здатністю любити не враховуючи ангелів але про них як і про бісів я тут говорити не буду. Не вдаючись у...
42870. Современные методы сбора видеоинформации 1.49 MB
  Пункты сбора видеоинформации. Мобильные пункты сбора видеоинформации. В первую очередь это касается одного из самых неудобных для передачи по радиоканалам вида информации цифровой видеоинформации необходимость передачи которой возникает при решении задач видеорепортажа видеонаблюдения и т.