51526

Диференціальні рівняння у частинних похідних

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Проведемо дискретизацію крайових умов отримаємо: Початкову матрицю обираємо як нульову. На кожній ітерації перераховуємо значення елементів матриці за попередніми формулами. Умова завершення

Украинкский

2014-02-12

52.85 KB

1 чел.

Науково-навчальний комплекс "Інститут прикладного системного аналізу"  

при Національному технічному університеті України "КПІ"

Кафедра математичних методів системного аналізу

Лабораторна робота № 2

з курсу "Чисельні методи"

на тему "Диференціальні рівняння у частинних похідних"

                                

                                       Виконав:    студент 3-го курсу

                                        групи КА-06

                                        Анікін Вадим

                                   Прийняв:  Коновалюк М. М.

Київ 2012

 Дано:  Еліптична задача. Розв'язати рівняння Лапласа

uxx + uyy = 0,     0 < x < L1; 0 < y < L2 

var

L1

L2

При x = 0

При x = L1

При y = 0

При y = L2

1

0.90

1.10

u(0, y) - ux(0, y) = g1

ux(L1, y) = g2

uy(x, 0) = g3

uy(x, L2) = g4

 Як точний розвязок беремо функцію:

вар

a

b

c

d

f

1

-0.30

1.50

0.70

0.50

1.30

u(x,y) = a (x2 - y2) + b x y + c x + d y + f

Ход работы:

Розіб’ємо відрізок на відрізків довжиною

  ,

а відрізок на відрізків довжиною

  .

Позначимо , ; , .

Нехай – це значення точного розв’язку рівняння, а – значення наближеного розв’язку.

Проведемо дискретизацію рівняння:

В нашому випадку  При :

Проведемо дискретизацію крайових умов отримаємо:

Початкову матрицю обираємо як нульову. На кожній ітерації перераховуємо значення елементів матриці за попередніми формулами. Умова завершення

Результат:

//Result.txt

1.3 1.353 1.412  1.477 1.548  1.625 1.708  1.797 1.892  1.993 2.1  2.213

1.367  1.435 1.509  1.589 1.675  1.767 1.865  1.969 2.079  2.195 2.317  2.445

1.428  1.511 1.6  1.695 1.796  1.903 2.016  2.135 2.26  2.391 2.528  2.671

1.483  1.581 1.685  1.795 1.911  2.033 2.161  2.295 2.435  2.581 2.733  2.891

1.532  1.645 1.764  1.889 2.02  2.157 2.3  2.449 2.604  2.765 2.932  3.105

1.575  1.703 1.837  1.977 2.123  2.275 2.433  2.597 2.767  2.943 3.125  3.313

1.612  1.755 1.904  2.059 2.22  2.387 2.56  2.739 2.924  3.115 3.312  3.515

1.643  1.801 1.965  2.135 2.311  2.493 2.681  2.875 3.075  3.281 3.493  3.711

1.668  1.841 2.02  2.205 2.396  2.593 2.796  3.005 3.22  3.441 3.668  3.901

1.687  1.875 2.069  2.269 2.475  2.687 2.905  3.129 3.359  3.595 3.837  4.085

Приложение:

//method.cpp

#include <iostream>

#include <fstream>

#include <math.h>

#include <vector>

using namespace std;

const double eps = 0.000001;

const double a = -0.3, b = 1.5, c = 0.7, d = 0.5, f = 1.3, l1 = 0.9, l2 = 1.1, h1 = 0.1, h2 = 0.1;

const int n1 = (int)(l1 / h1), n2 = (int)(l2 / h2);

 

double u(double x, double y)

{

 return a * (x * x - y * y) + b * x * y + c * x + d * y + f;

}

double g1(const double y)

{

return -a * y * y + (d - b) * y + f - c;

}

double g2(const double y)

{

return 2 * a * l1 + b * y + c;

}

double g3(const double x)

{

return b * x + d;

}

double g4(const double x)

{

return - 2 * a * l2 + b * x + d;

}

double norm(vector< vector<double> >& matr)

{

 double sk = 0;

   for(int i = 0; i < matr.size(); i++)

   {

       for(int j = 0; j < matr[i].size(); j++)

 {

  sk += matr[i][j] * matr[i][j];

 }

   }

 return sqrt(sk);

}

int copy_matr(const vector< vector<double> > & source, vector< vector<double> > & cop)

{

 for(int i = 0; i < cop.size(); i++)

{

 for(int j = 0; j < cop[i].size(); j++)

 {

  cop[i][j] = source[i][j];

 }

}

   return 0;

}

int sub_matr(const vector< vector<double> > & source1, const vector< vector<double> > & source2, vector< vector<double> > & cop)

{

 for(int i = 0; i < cop.size(); i++)

{

 for(int j = 0; j < cop[i].size(); j++)

 {

  cop[i][j] = source1[i][j] - source2[i][j];

 }

}

   return 0;

}

int out_matrix(const vector< vector<double> > & matr, char * name_file, char * coment)

{

   ofstream f_out(name_file, ios :: app);

   f_out << coment;

   int size = matr.size();

   for(int i = 0; i < size; i++)

   {

       int size_i = matr[i].size();

       for(int j= 0; j< size_i; j++)  if(!f_out.fail()) f_out << matr[i][j] << "\t";

       f_out << endl;

   }

   f_out << endl;

   return 0;

}

int main()

{

 char* name_file = "result.txt";

ofstream f_ou(name_file, ios :: trunc);

f_ou.close();

ofstream f_out(name_file, ios :: app);

vector< vector<double> > now(n1 + 1, vector<double>(n2 + 1));

vector< vector<double> > last(n1 + 1, vector<double>(n2 + 1));

vector< vector<double> > temp(n1 + 1, vector<double>(n2 + 1));

 for(int i = 0; i <= n1; i++)

{

 for(int j = 0; j <= n2; j++)

 {

  last[i][j] = 0;

 }

}

copy_matr(last, now);

out_matrix(last, name_file, "pochatkova:\n");

f_out << norm(last) << endl;

 int i = 0;

 do

{

 copy_matr(now, last);

 for(int j = 0; j <= n2 - 1; j++)

 { now[0][j] = (now[1][j] + h1 * g1(j * h2)) / (h1 + 1); }

 

 for(int j = 0; j <= n2 - 1; j++)

 { now[n1][j] = now[n1-1][j] + h1 * g2(j * h2); }

 for(int i = 1; i <= n1 - 1; i++)

 { now[i][0] = now[i][1] - h2 * g3(i * h1); }

 for(int i = 0; i <= n1; i++)

 { now[i][n2] = now[i][n2-1] + h2 * g4(i * h1); }

 for(int i = 1; i <= n1 - 1; i++)

 {

  for(int j = 1; j <= n2 - 1; j++)

  {

   now[i][j] = ( now[i-1][j] + now[i+1][j] + now[i][j-1] + now[i][j+1] ) / 4;

  }

 }

 i++;

 f_out << i << " ";

 out_matrix(now, name_file, "iter:\n");

 f_out << norm(last) << endl;

 sub_matr(now, last, temp);

} while( h1 * norm(temp) >= eps);

vector< vector<double> > real(n1 + 1, vector<double>(n2 + 1));

 for(int i = 0; i <= n1; i++)

{

 for(int j = 0; j <= n2; j++)

 {

  real[i][j] = u(i * h1, j * h2);

 }

}

out_matrix(real, name_file, "real:\n");

f_out << "norm(real)=" << norm(real) << endl;

 return 0;

}


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43997. Производство строительного керамического кирпича 1.05 MB
  Анализ степени опасности технологического процесса при производстве керамического кирпича. Он предложил изменить размеры кирпича сделав его более узким и продолговатым; размер аристотелева кирпича был 65Х25Х15 вершка или 270Х110Х70 мм что по объему составляет 105 современного кирпича. Производство кирпича развивалось также и в других городах: в первой половине XVII века мастера кирпичники были зарегистрированы в 15 городах. Качество кирпича изготовляемого на Руси в XV XVII вв.
43998. Дослідження ефективності паралельного сортування на багатоядерному компютері 1.01 MB
  Основною задачею дипломного проекту є дослідження, розробка (модернізація) і аналіз продуктивності паралельних алгоритмів зовнішнього сортування даних. Побудова формул оцінки витрат часу для виконання операції сортування - необхідної частини процедури оптимізації при реалізації операцій реляційної алгебри. Бажано показати лінійну залежність прискорення часу зовнішнього сортування від кількості доступних процесорів.
44000. Технико-экономическое обоснование проекта (на примере ООО «ПЕТРО-ВИД») 1.57 MB
  Малый бизнес способствует созданию новых рабочих мест, обеспечивает занятость населения, в итоге уменьшается безработица. Относительно небольшой персонал предприятий малого бизнеса способствует большему сплочению трудового коллектива по сравнению с крупными предприятиями. Это еще более усиливает трудовую мотивацию и положительно сказывается на результатах труда компании.
44001. Редуктор Цилиндрический 1.16 MB
  Определение действительных изгибающих напряжений Проверочный расчет быстроходной ступени. Расчет диаметров колес Расстояние между деталями передач Выбор типа подшипников Конструирование зубчатых колес Проверка валов Определение усилий действующих на вал. Определение реакций и построение эпюр изгибающих моментов Определение моментов в опасных сечениях и проверка подшипника.
44002. Подбор основных элементов проектируемого здания 4.46 MB
  Основным направлением развития массового жилищного строительства является сборное, панельное домостроение. Однако более 35% объемов жилищного строительства осуществляется еще недостаточно индустриальными методами. Поэтому индустриальные методы монолитного домостроения рассматриваются как резерв повышения общего уровня дальнейшей индустриализации
44003. Розробка установки для зварювання прямолінійних швів товстостінної обичайки неплавким електродом у середовищі інертного газу 367 KB
  До того у зв’язку із значною вартістю і істотними складнощами робіт по виправленню дефектів швів особливо важливим є питання вибору оптимальних параметрів процесу зварювання і їх підтримки впродовж усього технологічного циклу. Слід зазначити що розширення технологічних можливостей і підвищення продуктивності дугового зварювання неплавким електродом також є вельми важливим. Спрощення технології складання деталей під зварювання зниження кутових деформацій звуження зони термічного впливу сприяють більш широкому застосуванню технологій...
44005. Вибір відповідників перекладу текстів науково-навчального жанру та визначення ступеня їх відповідності 287 KB
  У зв’язку з цим стало зрозумілим що основні труднощі перекладу і весь характер перекладацького процесу зумовлюються розбіжностями в структурах і правилах функціонування мов що беруть участь у цьому процесі. Розвитку лінгвістичної теорії перекладу сприяло і те що дослідження перекладацького процесу дало важливі результати для рішення багатьох інших мовознавчих проблем. Рецкер висловив переконання що вибір перекладачем того чи іншого варіанта перекладу часто аж ніяк не є довільним а є закономірним і визначається співвідношенням одиниць...