51540

ЗАПОРІЗЬКА СІЧ В ІІ ПОЛОВИНІ Х\/ІІ СТОЛІТТЯ

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Історичний атлас портрет Івана Сірка картина Розповідь учителя Демонстрація портрета Івана Сірка. Про народження Сірка легенда розповідає що він зявився на світ із зубами і тількино повитуха піднесла його до столу від одразу ж ухопив звідти пиріг з начинкою і зїв його. сказано що Бог його вибрав Сірка поклавши свій знак з правого боку на губі як червоний плат.

Украинкский

2014-02-12

82.5 KB

1 чел.

                                                            Н.А.КУЗНЕЦОВА, учитель СЗНЗ №96 м.Києва

Тема:    ЗАПОРІЗЬКА СІЧ В ІІ ПОЛОВИНІ Х\/ІІ СТОЛІТТЯ (8 клас)

Мета:   ознайомити учнів з устроєм Запорізької Січі в ІІ пол..Х\/ІІ ст., її    

            участю в суспільно-політичному житті країни, у війнах проти      

            Польщі, Османської імперії та Кримського ханства;; формувати    

            вміння характеризувати діяльність історичної особи; виховувати  

            почуття гордості за свій народ.

Виховний аспект уроку слід реалізувати на основі аналізу ролі                                                                       окремої людини в історії.

Тип уроку:  урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник (В.Власов. Історія України. 8 клас. - К., 2002р.), історичний атлас, портрет Івана Сірка, картина І.Ю. Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові», «Шляхами віків: Довідник з історії України».-К.: Україна, 1993, «Запорозька Січ (короткий довідник)». – К., 1992р,  роздавальний  матеріал.

Основні дати: 1652-1709  - час існування Чортомлицької Січі

                          1663р – розміщення на Січі московської залоги

                          1672р – ув’язнення І.Сірка

                          1675 - похід на Крим

Основні поняття: козацька республіка, консолідація, зимівник, сірома, кошовий отаман, залога, мито.

Хід уроку

І. Організація навчальної діяльності.

Мотивація пізнавальної діяльності учнів.

ІІ. Вивчення нового матеріалу

*Бесіда

 1.  Кому стала належати Запорозька Січ із виникненням Української держави в середині Х\/ІІ ст.?
 2.  Хто стояв на чолі Запорозької Січі?
 3.  Який був вищий орган влади на Січі?
 4.  Як називалося об’єднання запорозьких козаків в одну організацію?
 5.  Яку роль відігравала Запорозька Січ під час Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького?
 6.  Яку політику проводив Богдан Хмельницький у ставленні до Запоріжжя?
 7.  Як ставився до конфліктів гетьманів і запорозької старшини московський уряд?

   Учитель. Після смерті Богдана Хмельницького Запорозька Січ почала відігравати значну й часто деструктивну роль у політичному житті України. Саме тут зосереджувалися антигетьманські сили, організовувалися антигетьманські заколоти. Та, попри суперечливі дії Січі у внутрішніх справах, запорожці ніколи не зраджували свого покликання – боротися проти загарбників українських земель.

Учитель повідомляє тему і основні завдання уроку.

План

 1.  Запорозька Січ у складі Гетьманщини.
 2.  Участь запорожців у війнах з Польщею, Османською імперією та Кримським ханством. Кошовий І.Сірко.
 3.  Політика російського уряду щодо Запорозької Січі.
 4.  Економічне життя Запорожжя.

Учні записують план  уроку в зошити

.

*Сприймання та усвідомлення навчального матеріалу.

  *Виконання  проблемного завдання.

 •  Доведіть, що, незважаючи на допомогу козаків, царський уряд завжди прагнув поширити свою владу на всі українські землі. (записано на дошці)

   Учитель.   Перед початком Національно – визвольної війни Запорозька Січ розміщалась на Микитиному Розі. Запорозька Січ, закладена у гирлі річки Чортомлик,  існувала протягом 1652-1709 рр. В історичній літературі її називають Чортомлицькою.

*Робота з картою ( атлас с. 16 – 17)

*Розповідь учителя    

 Демонстрація  портрета  Івана Сірка.

 «Іван Дмитрович Сірко був могутньою особистістю серед усіх низових козаків і за всіх часів існування Запорожжя. Родом він був із козацької слободи Мерефа за 24 верстви від Харкова. Про народження Сірка легенда розповідає, що він з'явився на світ із зубами, і тільки-но повитуха піднесла його до столу, від одразу ж ухопив звідти пиріг з начинкою і з'їв його. Це нібито було знамення того, що йому судилося увесь свій вік гризти ворогів». У рукописній хроніці ХVІІ ст. сказано, що «Бог його вибрав, Сірка, поклавши свій знак з правого боку на губі, як червоний плат»... «Кошовий Сірко був превеликий характерник! (мав зв'язок з вищою силою). Було, хто не задумав воювати з ним – він уже знає. Недаром його турки прозвали шайтаном» Упродовж 35 років (1645 — 1680) тривала активна діяльність Івана Сірка в Україні і на Запорожжі. Слава його набула розголосу у Польщі, Франції, Литві, Кримському ханстві, Туреччині, Молдові, Росії, особливо серед донського козацтва. За цей час він брав участь принаймні у 55 великих битвах і завжди, крім трьох-чотирьох випадків, виходив переможцем. Було ще безліч дрібних сутичок з татарськими загонами. Козацький отаман мірявся силою і з польськими хоругвами, які також змушував відступати.

*Прослухування розповідей, підготовлених двома учнями про кошового отамана І.Сірка (можна використати матеріал підручника В.Власова, поданий на с. 167 - 170).

1 –й учень розповідає  біографію Івана Сірка.

2 –й учень характеризує його як визначного військового керівника, суперечливого політичного діяча.

Завдання учням. Слухаючи розповіді учнів та використовуючи пам’ятку для характеристики історичної особи, скласти історичний портрет кошового отамана Івана Сірка.

Обговорення наступних питань можна провести у формі дебатів. Мета такої дискусії  - навчити школярів висловлювати власне ставлення до подій, а також переконувати інших у правильності своєї думки.

Учитель. З великим військом, що налічувало 20 тисяч козаків, Іван Сірко улітку 1675р. перейшов Дніпро й попрямував на Крим. Через Сиваш запорожці переправилися в ханство, де вогнем і мечем знищили чимало селищ і міст, зокрема ханську столицю Бахчисарай. Під час походу козаки захопили велику здобич і вивели з неволі 7 тисяч християн. Отаман запропонував землякам, за їхнім бажанням, іти в Україну або повернутися в Крим. Близько 3 тисяч захотіли рушити назад: у Криму вони мали хоч якесь майно і господарство. Цікавими є дані татарського історика Евлії Челебі,. За переписом 1666 р., у Кримському ханстві проживало 1 млн. 120 тис. чоловік, з них — 180 тис. татар і 920 тис. козаків, українців, зайнятих на різних роботах. Кінець походу кошового Івана Сірка склався надзвичайно драматично. Відпустивши частину християн у Крим, він наказав молодим козакам наздогнати їх і всіх порубати; щоб не лишилися "між бусурманами на наші християнські молодецькі голови і на свою вічну без хрещення погибель".

*Проблемне запитання.

 •  Як ви  ставитеся до такого вчинку Івана Сірка?

(Відповіді вчитель пропонує записати в зошит 5-6-ма реченнями.)

Учитель. Сьогодні можна почути, що Іван Сірко буцімто впродовж усього свого життя добивався гетьманської булави. Немає сумніву, що в ті часи головною рушійною силою у розв’язанні воєнних конфліктів, у боротьбі за верховну владу були низові козаки, запорожці, січовики. Упродовж 26 років з невеликими перервами саме  Іван Сірко очолював це грізне товариство. То хіба ж не міг він, якби так хотів тієї булави, змести геть з дороги будь-кого з гетьманів? Чи є для таких тверджень підстави? Давайте  міркувати…

Формулюються висновки.

Незважаючи на те, що Іван Сірко міг досить вільно заволодіти гетьманською булавою, він цього не хотів. Не верховної влади та затишних маєтків бажалося йому, а щасливої долі для України та її дітей. За це поклав своє життя.

*Організація пізнавальної діяльності в групах.

Самостійна робота

Учні розподіляються на 3 групи. Необхідно розподілити їх таким чином, щоб  у кожній групі були учні, що працюють на високому, достатньому, середньому й низькому рівнях. Один із членів групи виконує функції лідера: одержує завдання, керує своєю групою в ході його виконання, виступає перед класом з інформацією про виконану роботу, а також оцінює діяльність своїх товаришів на уроці і подає виставлені оцінки на розгляд учителя.

 Кожна група отримує картку із завданням.

ГРУПА 1  Якими були наслідки походів запорожців під проводом Івана Сірка проти Туреччини та Криму? Відповідь обґрунтуйте, застосувавши  метод «Прес» (с. 167 -168 підручника)

ГРУПА 2 Чому Іван Сірко зажив шанобливого ставлення сучасників?    Обґрунтуйте свою думку методом «Прес».(с. 168 -169 підручника)

ГРУПА 3 У чому полягала історична місія Запорозької Січі? Спробуйте визначити це з погляду очевидця-козака, учасника битви під стінами Відня. Застосуйте метод «мозковий штурму» (с. 169 – 170 підручник)

*Заслуховування  виступів груп.

* Робота з картиною.

Учитель. У народних думах та переказах  Івана Сірка оспівано як безстрашного воїна, оборонця національних інтересів знедоленого українського народу. За одним із переказів, Сірко із запорожцями написали зухвалого листа турецькому султану у відповідь на його вимоги підкоритися Туреччині. (доречно буде зачитати листи султана і козаків).

Демонстрація картини І.Ю.Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові».

Заздалегідь підготовлений учень розповідає як створювалася картина «Запорожці…»

 •   А як ви вважаєте, це вигадка  чи дійсні історичні події?

Учитель заслуховує декілька відповідей і робить висновок.

*Евристична бесіда.

Пригадайте, як змінилося ставлення російського уряду до українських земель після смерті Богдана Хмельницького? Про що свідчать такі факти, як:

 •  Підтримка Москвою заколоту Мартина Пушкаря та Якова Барабаша;
 •  Московсько-українська війна 1658 – 1659 рр.;
 •  Переяславський договір 1659 р;
 •  Московський договір 1665 р.
 •  Підписання «Вічного миру» між Польщею та Московією?

* Застосування інтерактивних методів.

Робота в малих групах (5 груп) з метою набуття навичок спілкування та співпраці.

Розподілити в групах ролі варто так:

 •    Спікер – керівник групи
 •   Секретар – веде роботу групи
 •   Посередник – стежить за часом
 •   Доповідач

Спікер отримує завдання на картці.

ГРУПА 1. Розповісти, як царський уряд вів боротьбу за підкорення Січі   (с.170 – 171     підручника)

ГРУПА 2. Пояснити, у чому виявилось обмеження державницьких прав України (с. 171 підручника)

ГРУПА 3. Визначити чинники, що сприяли розвитку господарства на Січі     (с. 171 підручника)

ГРУПА 4. Визначити, що заважало розвитку господарства на Січі (с. 171-172 підручника)

ГРУПА 5. Розповісти, які галузі господарства були найбільш поширені на Січі (с. 171-172, підручника)

Опрацьовані питання учні висвітлюють перед іншими групами. Вони вчаться виділяти головне, занотовують ключові моменти, ставлять одне одному перехресні запитання.

  Кожна група в кінці робить висновок. Розв’язуємо проблемне завдання, поставлене на початку уроку.

ІІІ. Підбиття підсумків уроку

*Обговорення проблемного завдання.

 Царський уряд завжди ставився до Запорозької Січі упереджено, вбачаючи в ній загрозливе для себе вогнище вільнодумства і свободи. Московія прагнула підкорити Січ, аби якнайповніше використати її військові та економічні можливості.

І\/. Домашнє завдання.

Вивчити § 19 підручника.

Випереджальне завдання: підготувати повідомлення «Підпорядкування Української православної церкви Московському патріархату».

Тестові завдання

І рівень

1.Яку роль відігравала Запорозька Січ у житті козацької держави – Гетьманщини у другій половині Х\/ІІ ст.?

А) конструктивну – сприяла укріпленню влади гетьманів;

Б) деструктивну – підривала владу гетьманів, організовуючи анти гетьманські виступи;

В) нейтральну – не втручалася у справи гетьманської влади.

2. Кого із запорозьких ватажків другої половини Х\/ІІ ст. татари називали «урус - шайтаном»?

А) Я. Барабаша;

Б) П.Суховієнка;

В) І.Сірка.

 

3. На які територіальні одиниці поділялася територія Запорозької Січі у другій половині Х\/ІІ ст.?

А) на воєводства;

Б) на полки;

В) на паланки.

4. У якому році Запорозька Січ потрапила під подвійний польсько-російський контроль?

А) 1654 р.;

Б)  1667 р.;

В) 1686 р.;

Г) 1673 р.

5. Хто очолював запорозьке товариство в період «Руїни»?

А) Іван Сірко;

Б) Семен Палій;

В) Петро Сагайдачний.

6. Перед початком Національно-визвольної війни Запорозька Січ містилася:

А) на Микитиному Розі;

Б) в гирлі річки Чортомлик;

В) на острові Хортиця.

ІІ рівень

1. Розташуйте в хронологічній послідовності:

   Чортомлицька Січ;

   Хортицька Січ;

   Базавлуцька Січ;

   Микитинська Січ;

   Томаківська Січ.

2.  Доповніть речення.

Відомий художник  …..  залишив …. Варіанти картини «………», яка нині зберігається у Державному російському музеї в  ……

ІІІ рівень

Як складалися відносини Запорозької Січі з Гетьманщиною? Розкажіть.

І\/ рівень

Чому Іван Сірко зажив шанобливого ставлення сучасників? Аргументуйте.

Дати життя і діяльності І.Д.Сірка

між 1605–1610  

У слободі Мерефа (за іншими даними – на Вінниччині) народився І.Д.Сірко

кінець 1620-тих рр.  

Брав участь у морському поході козаків проти Османської імперії

1645, жовтень – 1646  

Дві тисячі найманих запорізьких козаків на чолі з І.Сірком беруть участь у франко-іспанській війні, надаючи допомогу війську принца Конде під час захоплення іспанської фортеці Дюнкерк

1648–1657  

Брав участь у Визвольній війні українського народу

1658–1660  

Обраний полковником Вінницького (Кальницького) полку

1659  

Рішуче виступив проти політики гетьмана І.Виговського, організував військовій похід на Акерман, що призвело до розпаду українсько-польсько-татарської коаліції. Відмовився підписувати російсько-український договір

1659–1660  

Обраний на посаду кошового отамана Війська Запорізького, з цього часу обімає її впродовж багатьох років (1659–1660, серпень 1664–1665, 1670–квітень 1672, вересень 1673– серпень 1680)

1660–1661  

Брав участь у походах запорізьких козаків на Кримське ханство

1663, жовтень  

Під проводом І.Сірка та Г.Косагова здійснено похід козаків і московських загонів на Крим

1664, січень  

Разом із царськими військами організував похід на Правобережну Україну, воювали проти гетьмана П.Тетері та польського війська під командуванням С.Чарнецького

1664–1668  

Поселився з родиною під Харковом, за дві верстви від Мерефи. Обраний на посаду полковника Харківського полку (1664–1665, 1667 )

1667  

Разом із запорожцями під проводом кошового І. Рога здійснив спустошливий набіг на Кримське ханство

1668  

Організував чотири походи на Кримське ханство

1668, березень  

Очолив виступи проти гніту царської адміністрації в містах Харківського полку – Маяцьку, Змієві, Валках, Мерефі за підтримкою населення Слобожанщини, донських козаків. Під Харковом повстанці зазнали поразки

1670, червень  

Очолив похід на турецьку фортецю Очаків

1671–початок 1672  

Очолив народні виступи на Правобережній Україні, підтримав пропольську орієнтацію уманського полковника М.Ханенка

1672, квітень  

Був заарештований представниками царської адміністрації і відправлений до Сибіру в Тобольску в’язницю

1673, початок літа  

Звільнений із тобольської в'язниці

1673, друга половина  

Очолив походи проти турків і татарів до Очакова, Ізмаїла, Перекопу

1 серпня 1680 р.

Старий кошовий отаман помер на своїй пасіці Грушівці, неподалік Чортомлицької Січі. Його тіло запорозькі козаки урочисто поховали на старому козацькому кладовищі. Доля могили Івана Сірка  в подальшому склалася  трагічно. Ще 1709 р., під час каральної акції російських військ, труну з тілом Сірка довелося перепоховати. У 1909 р. Д.І.Яворницький викупив місце з могилою, пізніше там встановили бронзове погруддя отамана. Але нові випробування спіткали могилу кошового у 1960-ті роки. Коли Січ була затоплена водами Каховського водосховища, довелося перепоховати останки Сірка до старовинного  кургану.  Тоді ж вчені-антропологи по черепу провели наукову реконструкцію зовнішності славетного отамана. У серпні 2000 р. відбулось урочисте допоховання черепа Івана Сірка до його могили у старовинному козацькому селі Капулівці.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22735. Зовнішньоекономічна програма США після ІІ світової війни 26.5 KB
  Зовнішньоекономічна програма США після ІІ світової війни. Проте США не зазнали на відміну від європейських держав проблем пов'язаних з війною руйнації міст та сіл. Зате на США припала третина воєнних витрат в антигітлерівській коаліції. Найголовніший результат американської участі у другій світовій війні полягав у тому що США перетворилися в наймогутнішу країну капіталістичного світу стали його економічним та фінансовим центром і незаперечним військовополітичним лідером.
22736. Ескалація інтервенції США у В'єтнамі 1965 - 1968 рр. 30.5 KB
  Ескалація інтервенції США у Вєтнамі 1965 1968 рр. Воспользовавшись спровоцированными инцидентами США подвергли 5 августа 1964 г. 10 августа президент США утвердил закон принятый 7 августа на совместном заседании палаты представителей в сената США. Эта так называемая тонкинская резолюция санкционировала принятие президентом США необходимых мер два отражения любого вооруженного нападения против военных сил США и предотвращения дальнейшей агрессии.
22737. Початок ’’холодної війни’’ США проти СРСР у 1946 – 1949 рр 37 KB
  Початок холодної війни США проти СРСР у 1946 1949 рр. Але наступного ж дня 3 лютого у США розпочалася пропагандистська кампанія з приводу радянського атомного шпіонажу до речі про інтерес спецслужб СРСР до Манхеттенського проекту американському керівництву стало відомо щонайменше за півроку до появи відповідної інформації у ЗМІ. Черчилль не висловив і побоювань щодо можливості воєнного нападу СРСР на країни Заходу. СРСР який переміг у війні та вперше розірвав буферний пояс що ізолював його від світу відчув за думкою...
22738. Зовнішня політика адміністрації Трумена. «Доктрина Трумена» 33 KB
  Американский империализм стремился использовать финансовоэкономические трудности Англии усугубленные кабальным займом полученным ею от США в июле 1946 г. Американские дипломаты убеждали своих английских коллег что для их правительства самым благоприятным выходом была бы передача этой доли наследства в руки США как для облегчения финансового бремени Англии так и для ухода от той критики которой повсеместно подвергался британский империализм за его интервенцию в Греции. правительство США получило две британские ноты в которых...
22739. Американська стратегія ’’гнучкого реагування’’ у 60-ті рр 30.5 KB
  В месте тем разработчики плана учитывали и возможность нанесения Советским Союзом ответного ядерного удара по территории США. Внезапное для США появление советских ракет средней дальности на Кубе и отсутствие у них подавляющего превосходства в количестве МБР и БРПЛ над Советским Союзом сделали военный путь разрешения конфликта невозможным. Желания военных нашли должную поддержку в сенате США. Учитывая такие факторы как практически безраздельное господство ВМС США и объединенного флота НАТО на просторах мирового океана в начале 60х годов...
22740. Канада і НАФТА 44 KB
  Канада і НАФТА. Североамериканскиое соглашение о свободной торговле НАФТА между Канадой Соединенными Штатами Америки и Мексикой вступило в силу 1 января 1994 года. Созданное для поощрения увеличения торговли и инвестиций между партнерами по НАФТА Соглашение содержит грандиозный план уничтожения тарифов и сокращения нетарифных барьеров наряду с обстоятельными положениями по ведению бизнеса в зоне свбодной торговли. НАФТА увеличила доступ Канады на американский и мексиканский рынки а также повысила привлекательность канадской экономики для...
22741. Латиноамериканський курс адміністрації Дж. Картера 23.5 KB
  Планы укрепления агрессивной межамериканской военной системы консолидации правых режимов на континенте были приняты на вооружение и администрацией США во главе с Дж. Столкнувшись с падением престижа США в Латинской Америке и стремясь укрепить здесь свои позиции официальный Вашингтон возвестил о пересмотре политики в отношении латиноамериканских государств. Дипломатия США стала усиленно афишировать свой постоянный интерес к этим странам. Президент США Дж.
22742. Етапи війни США у Кореї 82 KB
  Етапи війни США у Кореї. Поэтому сейчас взрывы в Японии рассматривались как начало атомного шантажа США. Эта ошибка в переоценке своих сил вынудили США заплатить за нее очень дорого сначала в Корее а затем во Вьетнаме. Дело состояло в следующем: СССР допустив США в Корею справедливо считала что американцы в свою очередь выделят СССР зону оккупации в Японии.
22743. Основні напрямки зовнішньої політики США на початку 70-х рр 31 KB
  Зайнявши Білий дім 37й американський президент уже в липні 1969 року проголосив нову стратегію США у в'єтнамській війні яка отримала назву доктрини Ніксона . Вже в червні 1969 року почалася евакуація півмільйонного американського контингенту з Південного В'єтнаму. На травень 1972 року тут залишалось 69 тисяч американців. на думку деяких істориків змусило Ханой підписати у Парижі 27 січня 1973 року угоду про припинення військових дій та відновлення миру у В'єтнамі .