51597

Дидактические принципы применения ПС в процессе обучения

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Цель: разъяснить дидактические принципы применения программных средств в процессе обучения. 2004 Журнал ИНФО Организационный момент приветствие учащихся проверка посещаемости Постановка целей занятия Сегодня на занятии мы рассмотрим дидактические принципы применения программных средств в процессе обучения. Изучение материала Принцип научности и посильной трудности Принцип сознательности и творческой активности учащихся при руководящей роли учителя Принцип наглядности обучения и развития теоретического мышления Принцип системности и...

Русский

2014-02-12

40.5 KB

1 чел.

Тема: Дидактические принципы применения ПС в процессе обучения.

Цель: разъяснить дидактические принципы применения программных средств в процессе обучения.

План

  1.  Организационный момент
  2.  Постановка целей занятия
  3.  Изучение материала
  4.  Итоги

Вид занятия: Получение новых знаний.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Литература:

Лапчик М.П. Методика преподавания информатики: Учеб. пособие для студ. пед. вузов / - М.: Издательский центр «Академия», 2005

Софронова Н.В. Теория и методика обучения информатике: Учеб. пособие / -М.: Высш. шк., 2004

Журнал ИНФО

  1.  Организационный момент (приветствие учащихся,  проверка посещаемости)
  2.  Постановка целей занятия

Сегодня на занятии мы рассмотрим дидактические принципы применения программных средств в процессе обучения.

  1.  Изучение материала

Принцип научности

и

посильной трудности

Принцип сознательности и творческой активности учащихся при руководящей роли учителя

Принцип наглядности обучения и развития теоретического мышления

Принцип системности

и систематичности

ОБЩЕДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦЫПЫ

ПРИ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПС

Принцип коллективного характера обучения и учета индивидуальных особенностей учащихся

Принцип перехода от обучения к самообразованию

Принцип прочности результатов обучения и развития познавательных сил учащихся

Принцип положительного эмоционального фона обучения

Принцип связи обучения с жизнью

ЧАСТНОМЕТОДИЧЕСКИЕ            ПРИНЦЫПЫ

Принцип понимания прикладных задач

Принцип понимания логики действий в данном программном средстве

Принцип общности

ЧАСТНОДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Принцип оптимального использования ПС для решения дидактических задач общеобразовательных дисциплин

Принцип использования ПС для развития творческой активности учащихся

Принцип комплексного использования ПС на урока

Принцип оптимального использования ПС для разработки обучающих программ

  1.  Итоги

Подводятся итоги занятия,  задается домашняя работа. (Анализ мультимедийных образовательных продуктов (обучающих программ по информатике))


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31493. Інструменти виділення, канали і маски. Фотомонтажі 891.41 KB
  Photoshop має в своєму розпорядженні багатий набір засобів виділення серед яких інструменти виділення Mrquee Область Lsso Лассо Mgic Wnd Чарівна паличка; інструменти виділення контурів Pth Tools; спеціальна команда Color Rnge Колірний ряд; особливий режим виділення Quick Msk Швидка маска. Виділення і трансформація областей У Photoshop велика частина операцій редагування діють лише в межах виділеної області. Приклад обробки виділення кистю Для виділення областей правильної геометричної форми є чотири інструменти які зібрані...
31494. Інструменти кольорової коррекции і ретушування 734.31 KB
  Інструменти з групи Освітлювач У цьому вікні: Dodge Освітлювач для освітлення областей і збільшення яскравості зображення; Burn Затемнювач для затемнення областей і зменшення яскравості зображення; Sponge Губка міняє насиченість контраст зображення. Інструменти з групи Розмиття У цьому вікні: Blur Розмиття пом'якшує кордони між об'єктами; Shrpen Різкість збільшує чіткість зображення; Finger Палець розмазує розтушовує колір. Перший варіант надає можливість створення точних копій елементів зображення а другий колірних зразків...
31495. Шрифт і текст 1001.83 KB
  Різниця та ж що і між точковими і векторними зображеннями.FON це точкові зображення добре пристосовані для швидкого виводу на екран. Атрибути стилю тексту включають наступні поняття як: гарнітура шрифту зображення кегль інтерліньяж міжбуквений просвіт междусловный пропуск виключення відступ першого рядка втяжка відступи справа і зліва міжабзацне відбиття інші прийоми оформлення мал. Список Set the font style Встановити зображення призначений для вибору стилю написання тексту напівжирний курсив підкреслений або інший.
31496. Комп’ютерна графіка. Основні поняття комп'ютерної графіки 146.89 KB
  Річ у тому що будьяке цифрове зображення на комп'ютері характеризуються набором його таких параметрів як розмір дозвіл формат і тип колірної моделі. Перераховані параметри і визначають якість растрового зображення а також розмір графічного файлу. Дозвіл зображення Растрове зображення формується з сукупності крихітних елементів званих пікселями. Якщо вдуматися то стає очевидним що чим вище дозвіл тим більшу кількість пікселів містить зображення і тим більшою кількістю деталей тобто якістю таке зображення характеризується.
31497. Інтерфейс Photoshop CS5 577.95 KB
  Інтерфейс елементи головного вікна графічного редактора При запуску dobe Photoshop ми побачимо головне вікно програми показане на мал. Мал. Інтерфейс dobe Photoshop Панель управління і головне меню У верхній частині вікна Photoshop знаходиться головне меню що містить практично всі команди для налаштування і здійснення процесу редагування зображення а також панель управління яка також призначена для налаштування і запуску безлічі функціональних можливостей програми мал. Мал.
31498. ФОНДОВИЙ РИНОК 142 KB
  Загальна характеристика фондового ринку Фондовий ринок ринок цінних паперів сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення обігу та обліку цінних паперів і похідних деривативів. В економічній літературі терміни фондовий ринок і ринок цінних паперів стали майже синонімами. Основними інструментами фондового ринку є цінні папери різних видів типів які формують свої сегменти: грошового ринку ринку цінних паперів ринку капіталів фондового ринку. Сучасний світовий фондовий ринок розвивається за...
31499. Фондова біржа та біржові операції 231.5 KB
  Сутність фондової біржі її види та функції Фондові біржі це спеціалізовані установи які створюють умови для постійно діючої централізованої торгівлі цінними паперами шляхом обєднання попиту пропозицій на них надання місця системи і засобів як для первинного розміщення так і для вторинного обігу цінних паперів. Вони мають працювати за єдиними правилами та за єдиною технологією електронного обігу цінних паперів визначеними Національною фондовою біржею. Виділяють декілька етапів розвитку й удосконалення фондових бірж: зміна способів...
31500. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці країни 153 KB
  Фінансовий ринок: сутність функції та роль в економіці країни Сутність фінансового ринку необхідність і передумови його створення. Принципи та функції фінансового ринку. Структура фінансового ринку. Сутність фінансового ринку необхідність і передумови його створення Фінансовий ринок є складовою сферою фінансової системи держави.
31501. Регулювання фінансового ринку 119 KB
  Регулювання фінансового ринку Сутність принципи та напрями регулювання фінансового ринку. Рівні та форми регулювання фінансового ринку. Державне регулювання фінансового ринку України. Внутрішнє регулювання фінансового ринку.