51597

Дидактические принципы применения ПС в процессе обучения

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Цель: разъяснить дидактические принципы применения программных средств в процессе обучения. 2004 Журнал ИНФО Организационный момент приветствие учащихся проверка посещаемости Постановка целей занятия Сегодня на занятии мы рассмотрим дидактические принципы применения программных средств в процессе обучения. Изучение материала Принцип научности и посильной трудности Принцип сознательности и творческой активности учащихся при руководящей роли учителя Принцип наглядности обучения и развития теоретического мышления Принцип системности и...

Русский

2014-02-12

40.5 KB

1 чел.

Тема: Дидактические принципы применения ПС в процессе обучения.

Цель: разъяснить дидактические принципы применения программных средств в процессе обучения.

План

  1.  Организационный момент
  2.  Постановка целей занятия
  3.  Изучение материала
  4.  Итоги

Вид занятия: Получение новых знаний.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Литература:

Лапчик М.П. Методика преподавания информатики: Учеб. пособие для студ. пед. вузов / - М.: Издательский центр «Академия», 2005

Софронова Н.В. Теория и методика обучения информатике: Учеб. пособие / -М.: Высш. шк., 2004

Журнал ИНФО

  1.  Организационный момент (приветствие учащихся,  проверка посещаемости)
  2.  Постановка целей занятия

Сегодня на занятии мы рассмотрим дидактические принципы применения программных средств в процессе обучения.

  1.  Изучение материала

Принцип научности

и

посильной трудности

Принцип сознательности и творческой активности учащихся при руководящей роли учителя

Принцип наглядности обучения и развития теоретического мышления

Принцип системности

и систематичности

ОБЩЕДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦЫПЫ

ПРИ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПС

Принцип коллективного характера обучения и учета индивидуальных особенностей учащихся

Принцип перехода от обучения к самообразованию

Принцип прочности результатов обучения и развития познавательных сил учащихся

Принцип положительного эмоционального фона обучения

Принцип связи обучения с жизнью

ЧАСТНОМЕТОДИЧЕСКИЕ            ПРИНЦЫПЫ

Принцип понимания прикладных задач

Принцип понимания логики действий в данном программном средстве

Принцип общности

ЧАСТНОДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Принцип оптимального использования ПС для решения дидактических задач общеобразовательных дисциплин

Принцип использования ПС для развития творческой активности учащихся

Принцип комплексного использования ПС на урока

Принцип оптимального использования ПС для разработки обучающих программ

  1.  Итоги

Подводятся итоги занятия,  задается домашняя работа. (Анализ мультимедийных образовательных продуктов (обучающих программ по информатике))


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20853. Прокат 148.5 KB
  Профілі прокату геометрична форма перетину прокату. Сортамент прокату сукупність профілів прокату одержуваного на прокатному стані. Профілі прокату.
20855. ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ УЧНІВ 7-8 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 6.87 MB
  Організаційнопідготовчий етап охоплює такі стадії виконання проекту: формулювання завдання пошук проблеми усвідомлення проблемної сфери; дизайнаналіз аналіз аналогів вироблення ідей та варіантів; аналіз виробу формування основних параметрів і граничних вимог вибір оптимального варіанту та обґрунтування проекту прогнозування результатів. Конструкторський етап – розробка початкових ідей генерування ідей складання їх замальовок рисунків ескізів; оцінка ідей для вибору найбільш досконалої оцінка ідей за розробленими критеріями...
20857. З'єднання, одержувані для формування рамок із брусків із прямокутним підрізуванням 197.5 KB
  Дизайнаналіз: виконання аналізу аналогів у письмовій та графічній формі зразок графічної форми дивись у додатку 1; вироблення ідей та варіантів; проведення дизайнаналізу; взаємозв’язок між призначенням виробу і матеріалом з якого він виготовлений; аналіз форми виробу; зв’язок між формою і функціональним призначенням виробу; способи ручної та механічної обробки матеріалів; кінцева обробка та оздоблення виробів. Аналіз виробу: формування основних параметрів і граничних вимог; вибір оптимального варіанту та обґрунтування проекту;...
20858. Штангенциркуль 218 KB
  Штангенциркуль складається із стальної лінійки штанги 5 з міліметровими поділками відносно якої переміщується рамка 4 з ноніусом і двох пар губок ніжок – нерухомих 1 та рухомих 2. Різновиди штангенциркулів Цифровий штангенциркуль Отримання результатів вимірювання штангенциркулем.
20859. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Кейнсианский подход 153 KB
  Методологические основы кейнсианского подхода. Компоненты совокупного спроса в кейнсианской модели. Кейнсианская функция потребления и сбережения. Теория инвестиционных решений. Равновесный уровень дохода. Модель «утечка-инъекции».
20860. Проблемы преподавания планиметрии и стереометрии через элективные курсы в школе 278.53 KB
  Перехода к профильному обучению математике в общеобразовательной школе, предусматривающей также элективные курсы по геометрии, и не разработанностью теоретических основ их проектирования; осуществления преемственности базового, профильного и элективного курсов по геометрии и отсутствием требований к отбору содержания последних...
20861. Хіміко-термічна обробка металів та сплавів 108 KB
  Мета хіміко-термічної обробки - надати поверхневому шару стальних деталей підвищеної твердості, зносостійкості, жаростійкості, корозійної стійкості та ін. Для цього нагріті деталі поміщають у середовище, з якого в процесі дифузії у поверхневий шар переходять деякі елементи (вуглець, азот, алюміній, хром, кремній, бор та ін.)