51629

Зняття характеристик і визначення параметрів тиристорів

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Схему ввімкнути. Значення керувального струму Ікер записати в таблицю № 1. Змінюючи напругу Еа від 2V до 30 V. Зняти ВАХ тиристора. Результати вимірювань занести в таблицю № 1.

Украинкский

2014-02-12

59 KB

6 чел.

Л а б о р а т о р н а   р о б о т а  № 3.

По предмету: “Комп’ютерна електроніка”.

Тема роботи:  “Зняття характеристик і визначення параметрів тиристорів”.

    Мета роботи: “Вивчення принципу дії  тиристора, зняття його ВАХ”.

Прилади і обладнання:

 1.  ПЕОМ

      

Вказівки техніки безпеки:

 1.  перед початком роботи необхідно:
  •  перевірити наявність та надійність захисного заземлення устаткування;
  •  перевірити стан електричного шнура та вилки;
  •  перевірити справність вимикачів та інших органів управління ПЕОМ;
  •  перевірити наявність та стан захисного екрану на дисплеї;
  •  при виявленні будь-яких несправностей ПЕОМ не вмикати і негайно повідомити про це викладача.
 2.  при появі незвичайного звуку, запаху паленого, самовільного вимикання машини негайно припиніть роботу і повідомте про це викладача.

П о р я д о к    в и к о н а н н я   р о б о т и:

 1.   Ввімкнути комп’ютер і загрузити програму “Electronics Workbench”.
  1.  Скласти схему згідно рис.1.

 

 1.  Схему ввімкнути. Значення керувального струму Ікер записати в таблицю № 1. Змінюючи напругу Еа від 2V до 30 V. Зняти ВАХ тиристора. Результати вимірювань занести в таблицю № 1.

                              

                               Ікер=________                            Таблиця №1

 

Ua, B

I a, мA

 1.  Змінити напругу Ек =1,99V. Значення керувального струму Ікер записати в таблицю № 2. Змінюючи напругу Еа від 2V до 30 V. Зняти ВАХ тиристора. Результати вимірювань занести в таблицю № 2.

Ua, B

I a, mА

                                  Ікер=________                            Таблиця №2

 1.  Змінити напругу Ек =2V. Значення керувального струму Ікер записати в таблицю № 3. Змінюючи напругу Еа від 2V до 30 V. Зняти ВАХ тиристора. Результати вимірювань занести в таблицю № 3.

Ua, B

I a, mА

                                  Ікер=________                            Таблиця №3

 1.  По отриманим результатам  побудувати ВАХ тиристора.
 2.  По ВАХ визначити струм утримання:  Іу  -  найменший основний струм, необхідний для підтримки приладу в відкритому стані.
 3.  Виписати із довідника паспортні дані тиристора КУ101Б і зробити висновки по роботі.
 4.  Завершити роботу з програмою.

Зміст звіту:

 1.  Вимірювальна схема.
 2.  Таблиці.
 3.  ВАХ тиристора.
 4.  Паспортні дані тиристора КУ101Б.
 5.  Висновки.

Контрольні запитання:

 1.  Пояснити принцип роботи тиристора.
 2.  Накреслити графік ВАХ динистора та тиристора.
 3.  Накреслити УГО тиристора, та назвати як називаються його виводи.
 4.  Як перевести тиристор із закритого стану в відкритий.

Література.

В.И.Карлащук “Программа “Elektronics Workbench” и её применение”. – М: “Солон-Р”, 2001.

Акрушів

Літ.

Затверд.

Н. Контр.

Реценз.

Перевір.

Розроб.

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16061. Патентознавство. Підручник 2.06 MB
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ У КРАЇ і. І УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Л.М. Сусліков В.С. Дьордяй ПАТЕНТОЗНАВСТВО Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальнометодичний посібник для студентів КИЇВ 2005 вищих навчальних закладів ...
16062. Заведомо незаконное задержание, вопросы квалификации 446.5 KB
  МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ П.Л. Сурихин ЗАВЕДОМО НЕЗАКОННОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ: вопросы квалификации Учебное пособие КРАСНОЯРСК 2003 ББК 00.000 Сури
16064. Адвокатура в Российской Федерации 2.01 MB
  Происходящая в России демократизация политической и экономической системы, конституционное провозглашение правового социального государства вызывает необходимость коренной реорганизации форм и методов деятельности...
16065. Основи ораторського мистецтва 320 KB
  ББК 83. 079 Стец В.А. Стец І.І. Костючик М.Ю. Основи ораторського мистецтва. Навчальний посібник. Економічна думка Тернопіль 1998. 60 с. Посібник дає систематичне уявлення про ораторське мистецтво як прикладну і теоретичну дисципліну. Всебічно проаналізований процес о
16066. Сущность исполнения наказания 1.12 MB
  В монографии освещаются вопросы становления науки уголовно-исполнительного права, излагаются основы теории уголовно-исполнительного права, анализируется уголовно-исполнительная деятельность...
16067. Кримінально-виконавче право України 1.79 MB
  Навчальне видання Кримінальновиконавче право України Підручник За редакцією професора А. X. Степанюка Видання друге виправлене і доповнене Редактор А. В. Єфименко Комп'ютерна верстка і дизайн В. М. Зеленька Підписано до друку з оригіналмакета 01.11.2005. Формат ...
16068. Відповідальність юридичних осіб за податкові правопорушення 1.02 MB
  В книзі розглянуто види відповідальності за порушення податкового законодавства суб'єктами підприємницької діяльності. Зміст книги побудований на власному адвокатському досвіді автора, публікаціях фахівців з податкового права та чинному законодавстві. Акцент при викладенні матеріалу і при розгляді тих чи інших питань свідомо робиться з позицій платників податків.