51710

Современный урок истории и обществознания

Доклад

Педагогика и дидактика

Современный урок истории и обществознания. Одну из 1ых классификаций уроков истории предложил в 1957г. комбинированный урок т. сочетающий в себе все виды или несколько элементов обучения; урок изучения нового материала; повторительнообобщающий урок; урок проверки знаний.

Русский

2014-02-12

30 KB

4 чел.

6. Современный урок истории и обществознания.

Одну из 1ых классификаций уроков истории предложил в 1957г. П.С. Лейбенгруб.

 1.  комбинированный урок, т.е. сочетающий в себе все виды или несколько элементов обучения;
 2.  урок изучения нового материала;
 3.  повторительно-обобщающий урок;
 4.  урок проверки знаний.

Классификация по А.И. Стражеву  (1964г.):

 1.  урок простого воспроизведения материала;
 2.  воспроизведение и преобразование учебного материала;
 3.  урок с элементами творческой деятельности;
 4.  проблемный урок.

Классификация по А.Л. Вагину (1968г.):

Мл кл. – урок повторения, изложения, комбинированный.

Ср кл.- комбинированный, изучение нового материала, вводный, заключительный, урок разбора, урок выработки умений и навыков, повторительно-обобщающий.

Ст кл.- вводный, изучение нового материала, урок разбора, заключительный, повторительно-обобщающий, обобщающий, урок опроса, урок выработки умений и навыков, урок применения знаний, комбинированный.

В 80 гг ст пропагандироваться лекционно-семинарская система. Лекция соответствует информативному типу уч деят но встает вопрос об обратной связи, которой на лекции нет. Л. Бывает: вводная, обзорная, проблемная, заключительная. Семинарские занятия соответствуют инструктивному типу деятельности, когда учитель дает не инфо, а способ, алгоритм ее получения ученику (две формы пров – собеседование и защита рефератов). Важно, чтобы семинар не дублировал лекционное занятие.

Новые виды уроков:

 1.  Урок, постороенный на инициативе учеников, например обзор прочит лит-ры в теч. 5 мин
 2.  Уроки общественного смотра знаний. Пригл гости, созд жюри
 3.  Уроки-диспуты
 4.  С исп=м компьютеров
 5.  Ур. Ролевая игра, разного рода суды
 6.  Дидактические игры, кроссворды, шарады, ребусы
 7.  Уроки- пресс-конфренции. Заранее делятся на экспертов и журналистов
 8.  Уроки-конкурсы, как идивидуальные так и групповые победители
 9.  КВН
 10.  у-аукционы
 11.  уроки-путешествия
 12.  уроки-театр.представления
 13.  уроки-защиты самостоятельно сдел творч работ

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20853. Прокат 148.5 KB
  Профілі прокату геометрична форма перетину прокату. Сортамент прокату сукупність профілів прокату одержуваного на прокатному стані. Профілі прокату.
20855. ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ УЧНІВ 7-8 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 6.87 MB
  Організаційнопідготовчий етап охоплює такі стадії виконання проекту: формулювання завдання пошук проблеми усвідомлення проблемної сфери; дизайнаналіз аналіз аналогів вироблення ідей та варіантів; аналіз виробу формування основних параметрів і граничних вимог вибір оптимального варіанту та обґрунтування проекту прогнозування результатів. Конструкторський етап – розробка початкових ідей генерування ідей складання їх замальовок рисунків ескізів; оцінка ідей для вибору найбільш досконалої оцінка ідей за розробленими критеріями...
20857. З'єднання, одержувані для формування рамок із брусків із прямокутним підрізуванням 197.5 KB
  Дизайнаналіз: виконання аналізу аналогів у письмовій та графічній формі зразок графічної форми дивись у додатку 1; вироблення ідей та варіантів; проведення дизайнаналізу; взаємозв’язок між призначенням виробу і матеріалом з якого він виготовлений; аналіз форми виробу; зв’язок між формою і функціональним призначенням виробу; способи ручної та механічної обробки матеріалів; кінцева обробка та оздоблення виробів. Аналіз виробу: формування основних параметрів і граничних вимог; вибір оптимального варіанту та обґрунтування проекту;...
20858. Штангенциркуль 218 KB
  Штангенциркуль складається із стальної лінійки штанги 5 з міліметровими поділками відносно якої переміщується рамка 4 з ноніусом і двох пар губок ніжок – нерухомих 1 та рухомих 2. Різновиди штангенциркулів Цифровий штангенциркуль Отримання результатів вимірювання штангенциркулем.
20859. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Кейнсианский подход 153 KB
  Методологические основы кейнсианского подхода. Компоненты совокупного спроса в кейнсианской модели. Кейнсианская функция потребления и сбережения. Теория инвестиционных решений. Равновесный уровень дохода. Модель «утечка-инъекции».
20860. Проблемы преподавания планиметрии и стереометрии через элективные курсы в школе 278.53 KB
  Перехода к профильному обучению математике в общеобразовательной школе, предусматривающей также элективные курсы по геометрии, и не разработанностью теоретических основ их проектирования; осуществления преемственности базового, профильного и элективного курсов по геометрии и отсутствием требований к отбору содержания последних...
20861. Хіміко-термічна обробка металів та сплавів 108 KB
  Мета хіміко-термічної обробки - надати поверхневому шару стальних деталей підвищеної твердості, зносостійкості, жаростійкості, корозійної стійкості та ін. Для цього нагріті деталі поміщають у середовище, з якого в процесі дифузії у поверхневий шар переходять деякі елементи (вуглець, азот, алюміній, хром, кремній, бор та ін.)