51710

Современный урок истории и обществознания

Доклад

Педагогика и дидактика

Современный урок истории и обществознания. Одну из 1ых классификаций уроков истории предложил в 1957г. комбинированный урок т. сочетающий в себе все виды или несколько элементов обучения; урок изучения нового материала; повторительнообобщающий урок; урок проверки знаний.

Русский

2014-02-12

30 KB

4 чел.

6. Современный урок истории и обществознания.

Одну из 1ых классификаций уроков истории предложил в 1957г. П.С. Лейбенгруб.

 1.  комбинированный урок, т.е. сочетающий в себе все виды или несколько элементов обучения;
 2.  урок изучения нового материала;
 3.  повторительно-обобщающий урок;
 4.  урок проверки знаний.

Классификация по А.И. Стражеву  (1964г.):

 1.  урок простого воспроизведения материала;
 2.  воспроизведение и преобразование учебного материала;
 3.  урок с элементами творческой деятельности;
 4.  проблемный урок.

Классификация по А.Л. Вагину (1968г.):

Мл кл. – урок повторения, изложения, комбинированный.

Ср кл.- комбинированный, изучение нового материала, вводный, заключительный, урок разбора, урок выработки умений и навыков, повторительно-обобщающий.

Ст кл.- вводный, изучение нового материала, урок разбора, заключительный, повторительно-обобщающий, обобщающий, урок опроса, урок выработки умений и навыков, урок применения знаний, комбинированный.

В 80 гг ст пропагандироваться лекционно-семинарская система. Лекция соответствует информативному типу уч деят но встает вопрос об обратной связи, которой на лекции нет. Л. Бывает: вводная, обзорная, проблемная, заключительная. Семинарские занятия соответствуют инструктивному типу деятельности, когда учитель дает не инфо, а способ, алгоритм ее получения ученику (две формы пров – собеседование и защита рефератов). Важно, чтобы семинар не дублировал лекционное занятие.

Новые виды уроков:

 1.  Урок, постороенный на инициативе учеников, например обзор прочит лит-ры в теч. 5 мин
 2.  Уроки общественного смотра знаний. Пригл гости, созд жюри
 3.  Уроки-диспуты
 4.  С исп=м компьютеров
 5.  Ур. Ролевая игра, разного рода суды
 6.  Дидактические игры, кроссворды, шарады, ребусы
 7.  Уроки- пресс-конфренции. Заранее делятся на экспертов и журналистов
 8.  Уроки-конкурсы, как идивидуальные так и групповые победители
 9.  КВН
 10.  у-аукционы
 11.  уроки-путешествия
 12.  уроки-театр.представления
 13.  уроки-защиты самостоятельно сдел творч работ

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48656. Порівняння заробітної плати в Україні та інших країнах світу 242 KB
  Нарешті необхідність належної збалансованості економічних інтересів учасників виробництва потребує збільшення частки оплати праці у структурі суспільного продукту. Отже для розвитку економіки збільшення інвестицій необхідне зростання рівня оплати праці. Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю наближення рівня продуктивності працізаробітної плати і доходів найманих працівників до рівня розвинутих країн. Це зумовлює необхідність здійснення системного дослідження оплати праці в Україні та інших країнах світу.
48657. Расчет структуры электромагнитных полей 373 KB
  Для заданной геометрии и параметров среды получены аналитические выражения значений потенциалов и напряженностей полей внутри и вне цилиндрической полости, а также значение вектора магнитной индукции в заданной точке
48658. Комерційна діяльність 336.49 KB
  Руські торгівці вели зовнішню торгівлю вроздріб, кожен сам по собі, на свій страх і ризик. Від цього сили і засоби окремих руських купців, як правило, недостатніми для цього діла, тому вони не могли витримати конкуренцію закордонних купців і постійно залишались в «мінусах»
48659. СПОСОБИ ПОЛІПШЕННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ БУДІВЕЛЬ СТАРОЇ ЗАБУДОВИ 565 KB
  Метою цієї роботи є визначення порядку чергування огороджувальних шарів стіни несуча та теплоізолююча частина що забезпечить найменші темп та швидкість її охолодження з метою вибору оптимальних варіантів енергозберігаючих рішень по утепленню житлових приміщень старої забудови постійного та періодичного опалення. У роботі проведено розрахунок розподілу температури по шарах для різних конструкцій утеплених стін визначено кількість теплоти що треба витратити на кожен квадратний метр поверхні стіни аби температура у приміщенні стала...
48660. История политических и правовых учений 688.6 KB
  История политических и правовых учений – юридическая наука и учебная дисциплина исторического профиля. В то же время, как и юриспруденция в целом, она относится к числу гуманитарных (социально-гуманитарных) наук. В этом качестве она взаимодействует с другими гуманитарными науками, но прежде всего и главным образом с философией.
48662. Державні запозичення та фінансова безпека держави 268.5 KB
  Зумовили досить стрімке накопичення боргу та концентрацію платежів щодо його обслуговування у вузькому часовому інтервалі. Недаремно на суспільно психологічному й емоційному рівнях сприймання державних запозичень варіює від апокаліпсичного образу смертоносної проблеми до чудодійного засобу вирішення всіх проблем що знайшло своє відображення в науково теоретичних уявленнях про природу державного боргу. Функціонування державного кредиту можливе при таких суспільно економічних умовах: матеріально майновому розшаруванні й соціальній...
48663. Методи розрахунку новітніх макроекономічних показників 156 KB
  Із нових макроекономічних показників ми розглянемо індекс людського розвитку індекс економічної свободи та рівень глобалізації. Актуальність даної теми дослідження полягає в тому що новітні макроекономічні показники дають змогу комплексно охарактеризувати стан економіки та рівень життя тієї чи іншої країни. Розвиток всього суспільства здійснюється надзвичайно швидкими темпами тому необхідно покращувати методику розрахунку цих показників враховувати нові чинники та фактори що впливають на їх рівень. Обєктом дослідження є індекс...