51719

Рассмотрим движение тела брошенного под углом к горизонту

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Запишем уравнения зависимости скорости от времени в проекции на оси ox и oy: В верхней точке траектории тогда время полёта тела до верхней точки. В связи с тем что падение тела продолжается в течение того же времени что и подъём то полное время полёта определяется формулой: Запишем уравнения зависимости координат тела от времени для данного движения: Подставив в уравнение время полета найдём дальность полёта тела. Подставив в уравнение время полёта тела до верхней точки найдём максимальную высоту подъёма тела.

Русский

2014-02-12

121.5 KB

10 чел.

Пробный урок физика

Рассмотрим движение тела брошенного под углом к горизонту

Уровень 1

Движение тела, брошенного под углом к горизонту, рассматривается как сумма двух движений – по горизонтали и по вертикали. Движения по горизонтали является равномерным, движение по вертикали  до  верхней точки является равнозамедленным, а после верхней точкиравноускоренным.

Запишем уравнения зависимости скорости от времени в проекции на оси ox и oy:

В верхней точке траектории , тогда

- время полёта тела до верхней точки.

В связи с тем, что падение тела продолжается в течение того же времени, что и подъём, то полное время полёта определяется формулой:

Запишем уравнения зависимости координат тела от времени для данного движения:

Подставив в уравнение  время полета, найдём дальность полёта тела.

Подставив в уравнение  время полёта тела до верхней точки, найдём максимальную высоту подъёма тела.

Уровень 2

Найдём уравнение траектории  для данного движения. Выразим время из уравнения  и подставим его в уравнение .

Уравнением траектории является парабола, ветви которой направлены вниз.

Найдём зависимость радиуса кривизны траектории от времени.

Полная скорость равна векторной сумме горизонтальной и вертикальной её составляющих: . Её модуль .

Подставив в это уравнение значения  и , имеем:

Полное ускорение  в любой точке траектории . Оно равно векторной сумме тангенциального -  и нормального -  (центростремительного) ускорений.

; .

Пусть полная скорость составляет с горизонтом угол . Тогда , .

Значение угла  можно найти из треугольника скоростей:

.

Как известно центростремительное ускорение даётся формулой: .

Выполнив подстановку, имеем формулу для радиуса кривизны траектории:

Задачи уровень 1

  1.  Тело брошено пол углом α=600 к горизонту со скоростью 30 м/с. Найти полную скорость тела через 2 с от начала движения и угол, который составляет эта скорость с горизонтом. Ответ:
  2.  Тело брошено с высоты 30 м под углом α=300 к горизонту со скоростью 27 м/с. Найти время полёта, дальность полёта и максимальную высоту подъёма тела.

Ответ:

  1.  Тело брошено пол углом α=450 к горизонту со скоростью 10 м/с. Найти точку на траектории, где скорость движения тела минимальна. Найти эту скорость , время и дальность полёта тела. Ответ:

Задачи уровень 2

  1.  Тело брошено под углом α к горизонту со скоростью V0. найти зависимость тангенциального ускорения от времени. Найти минимальное значение данного ускорения. Ответ:
  2.  Шарик катится по гладкому столу со скоростью V0. В столе имеется прямоугольная щель глубиной h, и шириной l. Сколько ударов претерпит данный шарик до падения на дно щели. Ответ:
  3.  Найти зависимость радиуса кривизны траектории тела брошенного под углом к горизонту от координаты х. Ответ:


x

y

V0x

V0

V0y

H

α

g

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57560. МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 2. РIЗНОМАНIТНIСТЬ ТВАРИН I ПТАХIВ 81.5 KB
  Мета: математика: перевірити знання учнів із теми Множення числа 2, формувати уміння знаходити значення виразів, які містять табличні випадки множення числа 2, розв’язувати задачі на множення, продовжувати змінювати приклади на додавання прикладами на множення...
57561. тематика й астрономія Що спільного між заходом Сонця в Донецьку і функцією синус Мотивація і плануван. 60 KB
  За допомогою відривного календаря легко помітити момент сходу та заходу Сонця для різних міст України на кожне число кожного місяца. Перше що залежить від різниці довготи Києва та інших міст України додається до часу сходу та заходу...
57562. Поезія і музика - це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі... 84.5 KB
  Діти сьогодні у нас незвичайний урок. Учитель музики Діти з давніхдавен люди захоплювались не лише барвами природи а й її неповторними звуками і намагались наслідувати їх у своїх музичних творах. Учитель Дійсно вершиною художньої зображальності Вівальді...
57563. Інтегрований урок: Математика. Народознавство 58 KB
  Мета: Закріпити навички додавання і віднімання круглих десятків і сотень, навчити додавати трицифрові числа виду 520+340, вдосконалювати вміння розв’язувати розширені задачі на зведення до одиниці...
57564. Математично-географічна подорож з тем «Раціональні числа» і «Гідросфера» 70.5 KB
  Навчальна: навчити застосовувати знання з тем Додатні і відємні числа Координатна пряма Модуль Порівняння чисел до розвязування задач з географічним змістом; сформувати поняття болото показати причини їх утворення...
57565. Мовою математики про природу 92.5 KB
  Узагальнити й систематизувати навички виконання арифметичних дій з багатоцифровими числами; закріпити вміння розвязувати задачі, рівняння; вдосконалювати навички роботи з іменованими числами; збагачувати знання учнів цікавинками про природу. Розвивати логічне мислення, память, пізнавальні інтереси учнів...
57566. Traditional Chinese medicine 104.5 KB
  TCM therpy lrgely consists of Chinese herbl medicine cupuncture dietry therpy nd tui n mssge. Prior to this Chinese medicine ws minly prcticed within fmily linege systems. The term Clssicl Chinese medicine CCM usully refers these medicl prctices tht rely on theories nd methods dting from before the fll of the Qing Dynsty 1911.
57567. Використання вбудованих функцій під час опрацювання табличних даних із застосуванням до розв’язування економічних задач. Бінарний урок з інформатики та економіки 256 KB
  Мета: сформувати первинні навички використання розрахункових функцій; розвивати логічне мислення; формувати акуратність та уважність у введенні складних формул.
57568. Інтегрований урок Психологія і ОБЖ. Умій володіти собою 64 KB
  Визнати що інша людина унікальна і бачить світ поіншому. Сівши зручно в крісло заплющивши очі розслабивши тіло людина проговорює про себе формули навіювання формули залежать від того чого людина прагне досягти...