51719

Рассмотрим движение тела брошенного под углом к горизонту

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Запишем уравнения зависимости скорости от времени в проекции на оси ox и oy: В верхней точке траектории тогда время полёта тела до верхней точки. В связи с тем что падение тела продолжается в течение того же времени что и подъём то полное время полёта определяется формулой: Запишем уравнения зависимости координат тела от времени для данного движения: Подставив в уравнение время полета найдём дальность полёта тела. Подставив в уравнение время полёта тела до верхней точки найдём максимальную высоту подъёма тела.

Русский

2014-02-12

121.5 KB

10 чел.

Пробный урок физика

Рассмотрим движение тела брошенного под углом к горизонту

Уровень 1

Движение тела, брошенного под углом к горизонту, рассматривается как сумма двух движений – по горизонтали и по вертикали. Движения по горизонтали является равномерным, движение по вертикали  до  верхней точки является равнозамедленным, а после верхней точкиравноускоренным.

Запишем уравнения зависимости скорости от времени в проекции на оси ox и oy:

В верхней точке траектории , тогда

- время полёта тела до верхней точки.

В связи с тем, что падение тела продолжается в течение того же времени, что и подъём, то полное время полёта определяется формулой:

Запишем уравнения зависимости координат тела от времени для данного движения:

Подставив в уравнение  время полета, найдём дальность полёта тела.

Подставив в уравнение  время полёта тела до верхней точки, найдём максимальную высоту подъёма тела.

Уровень 2

Найдём уравнение траектории  для данного движения. Выразим время из уравнения  и подставим его в уравнение .

Уравнением траектории является парабола, ветви которой направлены вниз.

Найдём зависимость радиуса кривизны траектории от времени.

Полная скорость равна векторной сумме горизонтальной и вертикальной её составляющих: . Её модуль .

Подставив в это уравнение значения  и , имеем:

Полное ускорение  в любой точке траектории . Оно равно векторной сумме тангенциального -  и нормального -  (центростремительного) ускорений.

; .

Пусть полная скорость составляет с горизонтом угол . Тогда , .

Значение угла  можно найти из треугольника скоростей:

.

Как известно центростремительное ускорение даётся формулой: .

Выполнив подстановку, имеем формулу для радиуса кривизны траектории:

Задачи уровень 1

  1.  Тело брошено пол углом α=600 к горизонту со скоростью 30 м/с. Найти полную скорость тела через 2 с от начала движения и угол, который составляет эта скорость с горизонтом. Ответ:
  2.  Тело брошено с высоты 30 м под углом α=300 к горизонту со скоростью 27 м/с. Найти время полёта, дальность полёта и максимальную высоту подъёма тела.

Ответ:

  1.  Тело брошено пол углом α=450 к горизонту со скоростью 10 м/с. Найти точку на траектории, где скорость движения тела минимальна. Найти эту скорость , время и дальность полёта тела. Ответ:

Задачи уровень 2

  1.  Тело брошено под углом α к горизонту со скоростью V0. найти зависимость тангенциального ускорения от времени. Найти минимальное значение данного ускорения. Ответ:
  2.  Шарик катится по гладкому столу со скоростью V0. В столе имеется прямоугольная щель глубиной h, и шириной l. Сколько ударов претерпит данный шарик до падения на дно щели. Ответ:
  3.  Найти зависимость радиуса кривизны траектории тела брошенного под углом к горизонту от координаты х. Ответ:


x

y

V0x

V0

V0y

H

α

g

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69632. МАІ – метод аналізу ієрархій. Метод Сааті 202.5 KB
  Розрядність системи. Система може бути 32–ох та 64–ох розрядною. Звичайно, якщо розрядність більша, тим більше окремих функцій комп’ютера буде доступно для користувача. Тактова частота. Основна одиниця виміру частоти тактів у синхронних колах, що визначає кількість елементарних...
69633. Розроблення, аналіз та визначення адекватності прогнозованих адитивних моделей при прийнятті рішень 204 KB
  Проаналізувати вихідні дані та згладити їх методом ковзного середнього. Побудувати прогнозну модель з адитивною компонентою з урахуванням показників сезонності. Визначити адекватність моделі тренда. Зробити прогноз на найближчі 2 квартали.
69634. Обчислення пропускної здатності каналу зв’язку 126 KB
  Якщо вважати що канал зв’язку це сукупність засобів призначених для передачі інформації від джерела повідомлень до адресата то під пропускною здатністю каналу зв’язку можна вважати його максимальну швидкість передачі інформації.
69635. Особливості застосування ентропії 283 KB
  Поняття ентропії Ентропія в теорії інформації міра хаотичності інформації невизначеність появи будь якого символу первинного алфавіту. Якщо ж врахувати що деякі поєднання символів зустрічаються дуже рідко то невизначеність ще більше зменшується у цьому випадку говорять...
69637. Обчислення кількості інформації при передачі повідомлень по дискретному каналу 173 KB
  Задача визначення кількості інформації або інформаційних втрат при передачі повідомлень по каналах зв’язку з завадами є однією з центральних в теорії інформації, оскільки практично не існує системи передачі без апаратних завад або завад у каналі зв’язку.
69638. Обчислення швидкості передачі інформації і пропускної здатності каналів зв’язку 63 KB
  Обчислення швидкості передачі інформації і пропускної здатності каналів зв’язку В умовах відсутності завад швидкість передачі інформації визначається кількістю інформації що переноситься символом повідомлення за одиницю часу і рівна де...
69639. Інформація, дані, повідомлення, сигнали. Канали передачі даних і їх класифікація. Кількісна оцінка інформації 338 KB
  Певна сукупність даних отриманих від джерела інформації називається повідомленням. При цьому використовуються як спеціальні виділені лінії зв’язку які використовуються при передачі інформації на невеликі відстані до 10 км так і лінії зв’язку мереж загального користування.