52125

Решение нестандартных задач в курсе алгебры 8-9 класса

Практическая работа

Педагогика и дидактика

Доказать что значение выражения является натуральным числом. А При каком положительном значении параметра сумма квадратов корней уравнения равна 16 Ответ: Б При каком отрицательном значении параметра сумма квадратов корней уравнения Ответ: Доказать что значение выражения натуральное число. Доказать что значение выражения чётное число отрицательное. Построить график функции – const Построить график функции: а б в Доказать что график функции это две...

Русский

2014-02-13

1.46 MB

2 чел.

Творческая работа

ученика 9 класса СШ №115

Чернявского Ильи

учитель Давиденко Е.В.

Решение нестандартных

задач в курсе алгебры 8-9 класса.

 1.  Решить уравнение .


    Замена  , то

    То уравнение принимает вид

    По теореме Виета

                                                       

                                                      

                                    

                                                          

                                                  

 1.  Решить уравнение .

    Сумма положительных чисел равна 0, если каждое из них равно 0.

    

    

 1.  Упростить выражение:

, при .

Возведём выражение в квадрат.

То

Так как

То

 1.  Сократить дробь:

 1.  Доказать, что значение выражения является натуральным числом.

 1.  При каком значении  сумма квадратов корней уравнения  равняется ?
 2.  
 3.  По теореме Виета:

 1.  При каком значении , сумма корней квадратного уравнения  равна 360?

По теореме Виета

.

 1.  А) При каком положительном значении параметра , сумма квадратов корней уравнения , равна 16?

Ответ:

Б) При каком отрицательном значении параметра , сумма квадратов корней уравнения

Ответ:  

 1.  Доказать, что значение выражения , натуральное число.

.

 1.    Доказать, что значение выражения чётное число (отрицательное).

.

 1.   Лодка по течению прошла 50 км. За это же время против течения она прошла бы 40 км. Какой путь прошёл бы плот за это время?

 1.   Число единиц двузначного числа на 1 больше числа десятков. Произведение этого числа на число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке 252. Найти это число.

Ответ: 12.

 1.   Построить график функции 

 1.  

 1.  

– const

 1.   

 1.   Построить график функции:

а)

б)

в) Доказать, что график функции это две параллельных прямых.

   По теореме Виета

  

  

  

г) Доказать, что график  это пара пересекающихся прямых.

  

  

  

д)

   

   

   

е)

   

   

   

                   

   

   

   

и)

   

   

к)

   

   


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20574. Українські партії на початку 20 ст., їх програми, стратегія, тактика 29.5 KB
  з ініціативи групи харківських активістів культурницького і студентського руху: Д. була створена Революційна українська партія РУП. фактичним керівником РУП став М. У 1902 р від РУП відкололася Українська народна партія УНП організація націоналістичного напрямку яку очолював Махновський.
20575. Україна в роки Першої світової війни 40.5 KB
  українців було в російській армії та 250 тис. До них слід долучити 25 тис. На її заклик відгукнулося майже ЗО тис. Головна Українська Рада вирішила спиратись на ці сили.
20576. Первісний лад на території України 61 KB
  Основними заняттями людини були збиральництво і полювання. Соціальною формою існування за раннього палеоліту виступало людське стадо, оскільки лише колективне буття давало можливість вижити у складних кліматичних і природних умовах. Жили люди того часу в печерах або хижах із дерева та кісток мамонта.
20577. Зовнішня політика УНР. Берестейській договір та його наслідки. У зовнішній політиці 26.5 KB
  Зовнішня політика УНР. У зовнішній політиці Директорії вдалося розширити міжнародні зв'язки УНР її визнали Угорщина Чехословаччина Голландія Італія. Не визнали УНР країни Антанти й відроджена Польща яка претендувала на Правобережну Україну. Не визнавши гетьманської адміністрації дипломати країн Антанти не збиралися визнавати й поновлену УНР.
20578. Гетьманський переворот. Павло Скоропадський. Гетьманський уряд та його політика 39 KB
  після того як держави Антанти навіть не відповіли на пропозицію про мирні переговори Раднарком Росії розпочав їх з Німеччиною та її союзниками. був прийнятий закон Про посольства 1 місії Української Держави. Основний акцент робився на професійній підготовці фаховому рівні принциповості та патріотизмі працівників зовнішньополітичного відомства Української Держави. Міністрами закордонних справ Української Держави гетьмана П.
20579. Доба Директорії УНР: її внутрішня і зовнішня політика 39 KB
  Доба Директорії УНР: її внутрішня і зовнішня політика Політичні помилки тяжке становище трудящих залежність від окупаційної влади поразка Німеччини та її союзників у війні стали причинами падіння гетьманської влади в листопаді 1918 року. Коновальця Директорія повела наступ на Київ і захопила його 14 грудня 1918 року Прийшовши до влади вона обіцяла знищити поміщицьке землеволодіння встановити трудову владу провести вибори до Конгресу трудового народу якому й належатиме влада. Винниченко на черговому з'їзді Української...
20580. Зх. Укр. землі в 1918 р. Утворення ЗУНР. Петрушевич 32 KB
  Утворення ЗУНР. Левицьким і виданий тимчасовий закон про державну самостійність українських земель колишньої АвстроУгорської імперії за яким усі вони входили до складу Західноукраїнської Народної Республіки ЗУНР. Уряд ЗУНР переїхав до Тернополя а пізніше до Станіславова. перша сесія Української Національної Ради у Станіславові проголосила об'єднання ЗУНР з УНР в єдину державу.
20581. Відновлення радянської влади в Україні в 1919р. Селянсько-повстанський рух. 1919 р 27.5 KB
  Згідно з декретом Тимчасового робітничоселянського уряду вона дістала назву Українська Соціалістична Радянська Республіка УСРР а сам уряд з переїздом до Харкова зазнав значних змін на чолі уряду за рекомендацією В. Юридичне оформлення радянської державності на теренах України відбулося 10 березня 1919 р коли III Всеукраїнський з'їзд рад Харків прийняв першу Конституцію УСРР. Центральним завданням цієї диктатури Основний Закон УСРР визначив здійснення переходу від буржуазного ладу до соціалізму після чого диктатура а слідом за...
20582. Утворення СРСР. Статус України в складі Радянського союзу 29.5 KB
  Утворення СРСР. Повернімося однак до періоду що передував створенню СРСР. 10 грудня на VII Всеукраїнському з'їзді Рад було схвалено Декларацію про утворення СРСР і проект основ Конституції СРСР. З'їзд звернувся до з'їздів Рад інших радянських республік з пропозицією невідкладно оформити створення СРСР.