52125

Решение нестандартных задач в курсе алгебры 8-9 класса

Практическая работа

Педагогика и дидактика

Доказать что значение выражения является натуральным числом. А При каком положительном значении параметра сумма квадратов корней уравнения равна 16 Ответ: Б При каком отрицательном значении параметра сумма квадратов корней уравнения Ответ: Доказать что значение выражения натуральное число. Доказать что значение выражения чётное число отрицательное. Построить график функции – const Построить график функции: а б в Доказать что график функции это две...

Русский

2014-02-13

1.46 MB

3 чел.

Творческая работа

ученика 9 класса СШ №115

Чернявского Ильи

учитель Давиденко Е.В.

Решение нестандартных

задач в курсе алгебры 8-9 класса.

 1.  Решить уравнение .


    Замена  , то

    То уравнение принимает вид

    По теореме Виета

                                                       

                                                      

                                    

                                                          

                                                  

 1.  Решить уравнение .

    Сумма положительных чисел равна 0, если каждое из них равно 0.

    

    

 1.  Упростить выражение:

, при .

Возведём выражение в квадрат.

То

Так как

То

 1.  Сократить дробь:

 1.  Доказать, что значение выражения является натуральным числом.

 1.  При каком значении  сумма квадратов корней уравнения  равняется ?
 2.  
 3.  По теореме Виета:

 1.  При каком значении , сумма корней квадратного уравнения  равна 360?

По теореме Виета

.

 1.  А) При каком положительном значении параметра , сумма квадратов корней уравнения , равна 16?

Ответ:

Б) При каком отрицательном значении параметра , сумма квадратов корней уравнения

Ответ:  

 1.  Доказать, что значение выражения , натуральное число.

.

 1.    Доказать, что значение выражения чётное число (отрицательное).

.

 1.   Лодка по течению прошла 50 км. За это же время против течения она прошла бы 40 км. Какой путь прошёл бы плот за это время?

 1.   Число единиц двузначного числа на 1 больше числа десятков. Произведение этого числа на число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке 252. Найти это число.

Ответ: 12.

 1.   Построить график функции 

 1.  

 1.  

– const

 1.   

 1.   Построить график функции:

а)

б)

в) Доказать, что график функции это две параллельных прямых.

   По теореме Виета

  

  

  

г) Доказать, что график  это пара пересекающихся прямых.

  

  

  

д)

   

   

   

е)

   

   

   

                   

   

   

   

и)

   

   

к)

   

   


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81358. Особливості виконання рішення про виселення боржника 26.52 KB
  Щодо справ про виселення державний виконавець надає боржнику термін для добровільного виконання до 15 днів. Відсутність боржника повідомленого про день і час виселення не є перешкодою для виконання виконавчого документа. Якщо виконання здійснюється за відсутності осіб що виселяються то державний виконавець зобовязаний провести разом з описом майна його оцінку.
81359. Особливості виконання рішення про вселення стягувача 26.19 KB
  Примусове вселення полягає у забезпеченні державним виконавцем безперешкодного входження стягувача в приміщення указане у виконавчому документі та його проживання перебування у ньому. Після одержання виконавчого документа про вселення стягувача державний виконавець установлює строк для добровільного його виконання боржником. У разі добровільного виконання рішення про вселення стягувач і боржник підписують акт який передається державному виконавцеві разом із заявою стягувача про повернення йому виконавчого документа.
81360. Виконання рішення про заборону діяльності об’єднань громадян 24.42 KB
  Державний виконавець розпочинає виконання рішення про заборону діяльності обєднання громадян за заявою передбаченого законом легалізуючого органу на підставі виконавчого документа про примусовий розпуск даного обєднання громадян. Легалізуючий орган подає цю заяву до державної виконавчої служби після офіційного повідомлення в друкованих засобах масової інформації
81361. Оскарження дій (бездіяльності) державних виконавців та інших посадових осіб Державної виконавчої служби 29.8 KB
  В разі ж порушення прав та інтересів громадян законодавець надав можливість сторонам та іншим учасникам виконавчого провадження два шляхи оскарження дій посадових осіб державної виконавчої служби: адміністративний до вищестоящої посадової особи та судовий до суду. Стаття 40 Конституції України встановлює основоположні засади адміністративного порядку оскарження дій бездіяльності державних виконавців та передбачає що всі мають право направляти індивідуальні та колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної...
81362. Особливості здійснення виконавчих дій відносно іноземних громадян, осіб без громадянства і іноземних організацій 21.8 KB
  Під час виконання рішень щодо іноземців осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб які відповідно проживають перебувають чи зареєстровані на території України або мають на території України власне майно яким володіють самостійно або разом з іншими особами застосовуються положення цього Закону...
81363. Визнання та виконання рішень іноземних судів і арбітражі 23.62 KB
  Закону порядок виконання в Україні рішень іноземних судів і арбітражів встановлюється відповідними міжнародними договорами України цим Законом та іншими законами України. Клопотання про визнання і виконання рішення іноземного суду розглядається компетентним судом і після винесення ухвали про визнання та прийняття до виконання рішення іноземного суду на території України виписується виконавчий лист що і є основою для провадження виконавчих дій. Основою для виконання рішення іноземного арбітражу є наказ господарського суду та ухвала...
81364. Відповідальність за невиконання рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії, та рішення про поновлення на роботі 22.33 KB
  89 Закону у разі невиконання без поважних причин у встановлений державним виконавцем строк рішення що зобовязує боржника виконати певні дії та рішення про поновлення на роботі державний виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника фізичну особу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на посадових осіб від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на боржника юридичну особу від сорока до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та встановлює новий...
81365. Звільнення майна боржника з-під арешту, зняття арешту 27.57 KB
  Особа яка вважає що майно на яке накладено арешт належить їй а не боржникові може звернутися до суду з позовом про визнання права на майно і про звільнення майна зпід арешту. У разі прийняття судом рішення про звільнення майна зпід арешту або сплати боржником повної суми боргу за виконавчим документом до реалізації арештованого майна боржника майно звільняється зпід арешту за постановою державного виконавця яка затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби додаток 40 не пізніше наступного дня коли...
81366. Поняття виконавчого провадження та його місце в системі права України 24.12 KB
  Виконавче провадження це врегульовані законодавством України суспільні відносини що виникають і реалізуються в процесі примусового виконання між органами державної виконавчої служби і посадовими особами які здійснюють примусову реалізацію рішень ухвал постанов судових і несудових органів з одного боку та між особами котрі беруть участь у виконавчому провадженні і залучаються до проведення виконавчих дій з другого боку на підставах у спосіб та в межах встановлених законом. Закону України Про виконавче провадження визначає...