52125

Решение нестандартных задач в курсе алгебры 8-9 класса

Практическая работа

Педагогика и дидактика

Доказать что значение выражения является натуральным числом. А При каком положительном значении параметра сумма квадратов корней уравнения равна 16 Ответ: Б При каком отрицательном значении параметра сумма квадратов корней уравнения Ответ: Доказать что значение выражения натуральное число. Доказать что значение выражения чётное число отрицательное. Построить график функции const Построить график функции: а б в Доказать что график функции это две...

Русский

2014-02-13

1.46 MB

3 чел.

Творческая работа

ученика 9 класса СШ №115

Чернявского Ильи

учитель Давиденко Е.В.

Решение нестандартных

задач в курсе алгебры 8-9 класса.

 1.  Решить уравнение .


    Замена  , то

    То уравнение принимает вид

    По теореме Виета

                                                       

                                                      

                                    

                                                          

                                                  

 1.  Решить уравнение .

    Сумма положительных чисел равна 0, если каждое из них равно 0.

    

    

 1.  Упростить выражение:

, при .

Возведём выражение в квадрат.

То

Так как

То

 1.  Сократить дробь:

 1.  Доказать, что значение выражения является натуральным числом.

 1.  При каком значении  сумма квадратов корней уравнения  равняется ?
 2.  
 3.  По теореме Виета:

 1.  При каком значении , сумма корней квадратного уравнения  равна 360?

По теореме Виета

.

 1.  А) При каком положительном значении параметра , сумма квадратов корней уравнения , равна 16?

Ответ:

Б) При каком отрицательном значении параметра , сумма квадратов корней уравнения

Ответ:  

 1.  Доказать, что значение выражения , натуральное число.

.

 1.    Доказать, что значение выражения чётное число (отрицательное).

.

 1.   Лодка по течению прошла 50 км. За это же время против течения она прошла бы 40 км. Какой путь прошёл бы плот за это время?

 1.   Число единиц двузначного числа на 1 больше числа десятков. Произведение этого числа на число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке 252. Найти это число.

Ответ: 12.

 1.   Построить график функции 

 1.  

 1.  

– const

 1.   

 1.   Построить график функции:

а)

б)

в) Доказать, что график функции это две параллельных прямых.

   По теореме Виета

  

  

  

г) Доказать, что график  это пара пересекающихся прямых.

  

  

  

д)

   

   

   

е)

   

   

   

                   

   

   

   

и)

   

   

к)

   

   


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18090. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 70 KB
  Тема 1.2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ Практичне заняття 2 години. Навчальні питання занять: Гарантії прав громадян з охорони праці. Нормування праці і відпочинку. Трудова дисципліна. Література: Законодавство України про охорону праці // Зб...
18091. ОХОРОНА ПРАЦІ ЖІНОК, НЕПОВНОЛІТНІХ, ТА ІНВАЛІДІВ 72.5 KB
  Тема 1.3 ОХОРОНА ПРАЦІ ЖІНОК НЕПОВНОЛІТНІХ ТА ІНВАЛІДІВ Лекція 2 години Навчальні питання лекції: Охорона праці жінок. Охорона праці неповнолітніх. Охорона праці інвалідів.. Література: Законодавство України про охорону праці // Збірни
18092. МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 56 KB
  Тема 1.4 МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ Практичне заняття 2 години Навчальні питання занять: Види медичного забезпечення охорони праці. Порядок організації і проведення медичних оглядів. Права та обовязки підприємств і працівників щодо медичног...
18093. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ 119 KB
  Тема 1.5. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ Лекція 2 години. Навчальні питання лекції: Державне соціальне страхування. Соціальний захист громадян на ринку праці. Регулювання трудових відносин Література: Законодавство України про охорону праці //...
18094. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ПРАЦІ 119 KB
  Тема 2.1. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ПРАЦІ Лекція 2 години. Навчальні питання лекції: Психофізіологічні аспекти праці. Критерії тяжкості та напруженості праці. Адаптація трудової діяльності людини. Література: М.П.Гандзюк Є.П.Желібо М.О.Халімовський. Основи охо
18095. ГІГІЄНА ПРАЦІ І ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ 56.5 KB
  Тема 2.2 ГІГІЄНА ПРАЦІ І ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ Практичне заняття 2 години Навчальні питання занять: Основні поняття гігієни праці і виробничої санітарії. Класифікація умов праці. Пільги і компенсації за шкідливі і важкі умови праці. Література: ...
18096. ОЗДОРОВЛЕННЯ ПОВІТРЯ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА 50 KB
  Тема 2.3. ОЗДОРОВЛЕННЯ ПОВІТРЯ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА Практичне заняття 2 години. Навчальні питання занять: Дія шкідливих речовин на організм людини. Гігієнічне нормування повітря робочої зони. Захист працівників від шкідливих речовин у повітрі. ...
18097. ОСВІТЛЕННЯ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА 90.5 KB
  Тема 2.4. ОСВІТЛЕННЯ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА Практичне заняття 2 години. Навчальні питання занять: Загальні вимоги до освітлення виробничого середовища. Природне освітлення та його розрахунок. Штучне освітлення та його нормування. Література: З
18098. ЗАХИСТ ВІД ШУМУ І ПРОМИСЛОВОЇ ВІБРАЦІЇ 109 KB
  Тема 2.5. ЗАХИСТ ВІД ШУМУ І ПРОМИСЛОВОЇ ВІБРАЦІЇ Практичне заняття 2 години. Навчальні питання занять: Шум та його нормування. Інфразвук та ультразвук. Промислова вібрація. Література: М.П.Гандзюк. Основи охорони праці // Підручник К.: Каравела; Л