52145

Многочлен від однієї змінної та його корені

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Поділивши куточком многочлен Ах на многочлен Вх знайдіть неповну частку й остачу: Ах = 2х5 5х3 6х 7 Вх = х3 х. Методом невизначених коефіцієнтів знайдіть значення параметра а якщо при діленні многочлена х4 ах3 2х2 х 1 на тричлен х2 х 1 остача дорівнює 6х 2. Знайдіть корені многочлена 2х3 7х2 7х 2. Поділивши куточком многочлен Ах на многочлен Вх знайдіть неповну частку й остачу: Ах = х4 х 1 Вх = х2 х 1.

Украинкский

2014-02-13

30.5 KB

3 чел.

                                                 10 клас

   Контрольна робота з алгебри і початків аналізу (профільний рівень) з теми

                        «Многочлен від однієї змінної та його корені»

                                               І варіант

1. Поділивши «куточком» многочлен А(х) на многочлен В(х), знайдіть неповну частку й остачу: А(х) = 2х5 + 5х3 + 6х – 7, В(х) = х3 + х.

2. Методом невизначених коефіцієнтів знайдіть значення параметра а, якщо при діленні многочлена х4 + ах3 – 2х2 + х – 1 на тричлен х2 + х – 1 остача дорівнює                                – 6х + 2.

3. Знайдіть корені многочлена 2х3 + 7х2 + 7х + 2.

4. При яких значеннях параметра а рівняння х2 + 2(а + 1)х + 2а + 5 = 0 має корені різного знаку?

                                               ІІ варіант

1. Поділивши «куточком» многочлен А(х) на многочлен В(х), знайдіть неповну частку й остачу: А(х) = х4 + х + 1, В(х) = х2 + х +1.

2. Методом невизначених коефіцієнтів знайдіть значення параметра а, якщо при

діленні многочлена 2х4 – 3х3ах2х – 2  на тричлен х2 + 2х + 5 остача дорівнює

28х – 17.

3. Знайдіть корені многочлена 3х4 – 8х3 + 2х2 + 5х – 2.

4. Числа  х1  і  х2 – корені рівняння х2 – (2а – 3)х + а23 = 0. Знайдіть значення а,

при яких виконується рівність 2х1 + 2х2 = х1х2.

                                               ІІІ варіант

1. Поділивши «куточком» многочлен А(х) на многочлен В(х), знайдіть неповну частку й остачу: А(х) = х7 – 1, В(х) = х3 + х + 1.

2. Методом невизначених коефіцієнтів знайдіть значення параметра а, якщо при

діленні многочлена 5х4ах3 + 2х2 + х – 3 на тричлен х2х + 3 остача дорівнює

 – 18х + 27.

3. Знайдіть корені многочлена х4 + 3х3 – 3х2 – 7х + 6.

4. При яких значеннях параметра а рівняння х2 – 2(а + 2)х + 4а + 5 = 0 має корені різного знаку?

                                               ІV варіант

1. Поділивши «куточком» многочлен А(х) на многочлен В(х), знайдіть неповну частку й остачу: А(х) = 2х4 – 3х3х + 1, В(х) = х2 – 3х + 2.

2. Методом невизначених коефіцієнтів знайдіть значення параметра а, якщо при

діленні многочлена 6х4х3 + ах2 + 2х + 4 на тричлен х2 + х – 4 остача дорівнює

– 37х + 48.

3. Знайдіть корені многочлена 2х3 – 5х2 – 28х + 15.

4. При яких значеннях параметра а корені рівняння х2 – (2а + 1)х + а2 – 4а + 3 = 0

 є додатними числами?  

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68833. Особливості класифікації формальних мов 117 KB
  Наприклад контекстновільна граматика G1 розглянута у попередній лекції нерегулярна а мова L1 що нею генерується регулярна тому що її можна одержати за допомогою регулярної граматики G2. Граматики типу 3 а також регулярні граматики мають істотні переваги перед іншими типами граматик тому...
68834. Алгоритми 95 KB
  Частковий алгоритм зупиняється на даному вході якщо існує таке натуральне число t що після виконання t необовязково різних команд цього алгоритму або не виявиться жодної команди яку можна виконати або остання команда є зупинитись.
68835. Скінчені автомати 106.5 KB
  На вхід автомату надходять рядки символів вхідного алфавіту. Кожний черговий символ призводить до того що стан автомату змінюється згідно з функцією а на виході зявляється символ що відповідає функції. Приклад умовного зображення автомату для обчислення суми двох двійкових чисел наведено...
68836. Скінчені автомати, що приймають регулярні вирази 155 KB
  Побудова М7. Для побудови цього автомату використовується ідея приєднання виходу М1 до входу М2. Беремо Q7 = Q1  Q2, вважаючи, що Q1  Q2 =  , тобто усі стани автомату М1 відрізняються від станів автомату М2 незалежно від позначень. Множина заключних станів означається як...
68837. Лексичний аналіз 101.5 KB
  На даному етапі у вхідній програмі виділяються лексеми і формуються таблиці різних класів лексем. Типові класи лексем - це ідентифікатори, константи, ключові слова мови програмування. У результаті роботи лексичного аналізатора програма перетворюється у послідовність лексем.
68838. Контекстно-вільні граматики 85 KB
  Традиційною основою для синтаксичного аналізу є контекстновільні граматики. Коли якунебудь мову програмування не можна генерувати за допомогою контекстновільної граматики завжди можна знайти таку контекстновільну граматику що генерує супермову у якій міститься подана. З наведених раніше означень...
68839. Автомати з магазинною пам’яттю 132 KB
  Але на відміну від МНПмашини память МПавтомата побудована за принципом організації стека. Елементи інформації зберігаються та використовуються як патрони у автоматичній зброї тобто у кожний момент доступний тільки верхній елемент магазину.
68840. Детермінований синтаксичний аналіз (s- та q-граматики) 154 KB
  КВграматика називається sграматикою тоді і тільки тоді коли 1 права частина кожного правила починається терміналом; 2 якщо два правила мають співпадаючі ліві частини такі правила називаються альтернативними то праві частини цих правил починаються різними символами. Тепер означимо множину вибору для кожного правила.
68841. Визначення множин вибору продукцій (продовження) 242 KB
  Розглядається права частина кожного правила, починаючи з лівого символу. Якщо поточний символ - термінал, то він включається у множину ПЕРШ для поданого правила, і процес зупиняється. В іншому разі у множину, що формується, включається множина ПЕРШ для поточного нетермінала, і якщо цей нетермінал анулює...