52180

Завершення формування індустріального суспільства у провідних країнах світу

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Організаційний момент Учитель пропонує учням обєднатися в групи пари для подальшої. Учитель наголошує про наявність завдань випереджувального характеру. Учитель..

Украинкский

2014-02-13

86.5 KB

1 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT 4

Тема. Завершення формування індустріального суспільства у провідних країнах світу.

Велика Британія в останнiй третинi ХIХ ст.

Мета. Ознайомити  учнів з особливостями політичного, економічного розвитку Великої Британії в останній треті ХІХ ст.

Продовжити характеризувати процес завершення формування індустріального суспільства в Англії.

Аналізувати, пояснювати, зіставляти факти і явища на основі історичного матеріалу, одержаного з різних джерел.

Користуватися науковою термінологією, застосовувати поняття як інструмент пізнання нового.

Підвести учнів до самостійного визначення ролі визначних осіб в історії, критично оцінювати їх діяльність.

Формувати вміння висловлювати і захищати власну точку зору.

Розвивати науково-пізнавальну активність.

Розвивати вміння, навички самостійно працювати з історичними документами, мапою, підручником, контурними мапами, під час вивчення теми, застосовувати набуті знання.

Сприяти вихованню патріотичних почуттів, формуванню національної свідомості, інтересу до вивчення історії.

Формувати опорні поняття, терміни:

індустріальне суспільство, монополії, капітал, ліберальна, консервативна партії, реформаторський курс, парламентська реформа, національний рух, фабіанці, муніципальний соціалізм.

Компетентності: мотиваційна, діяльнісна, комунікативна.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Вид уроку: урок – пошук.

Обладнання: підручник С.А.Осмоловського, Т.В.Ладиченко «Всесвітня історія», мапа «Європа ХІХ ст.», атлас, контурна мапа, дидактичний матеріал,відео- фрагмент.

Методи і прийоми: проблемно-пошуковий, дослідницький,

творчий. «Мікрофон», «Мозковий штурм», розповідь учителя,

«Портретна галерея»  парна, групова форми роботи, самостійна

робота.

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

 •  Визначати особливості політичного, економічного розвитку Великої Британії в останній треті ХІХ ст.;
 •  Характеризувати процес завершення формування індустріального суспільства;
 •  Аналізувати, пояснювати історичні процеси в Англії і висловлювати власне ставлення до них;
 •  Критично оцінювати роль особистостей в історії;
 •  Пояснювати і застосовувати основні поняття теми на практиці;
 •  Працювати самостійно в групах, парах.

Орієнтовний план проведення уроку.

І. Організаційний момент (1хв.)

ІІ. Актуалізація опорних знань (5хв.)

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

учнів (3 хв.)                    

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу (28 хв.)

V. Закріплення нового матеріалу (4хв.)

VІ. Підсумок уроку (2хв.)

VІІ. Домашнє завдання (2хв.)

Хід уроку.

І. Організаційний момент

Учитель пропонує учням обєднатися в групи, пари для подальшої.

організації навчальної діяльності.

Учитель наголошує про наявність завдань випереджувального

характеру.

ІІ. Актуалізація опорних знань.   

Учитель.

1.Назвіть характерні ознаки індустріального суспільства.

2.Поясніть,які висловлювання відносяться до стану Британії в світі в середині XIX ст.: «Володар морів», «Майстерня світу», «Світовий банкір», «Найбагатша метрополія».

3.Покажіть на карті Велику Британію,позначте її на контурній карті.

        Орієнтовна відповідь учнів. Метод «Мікрофон»

Швидкий прогрес в галузях економіки: металургії,

машинобудування,транспорті;        

Високий рівень розвитку сільського господарства;

Значні науково-технічні відкриття і зміни в технології виробництва.

ІІІ. Оголошення теми, мети, завдань уроку. Мотивація навчання

школярів.     

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.

Учитель.

Запитання

 1.  Що вам відомо про Велику Британію?
 2.  Чому Англію в 50-60 роки ХІХ ст. називали «Майстерня світу»?

Орієнтовна відповідь учнів.

 1.  В Англії завершився промисловий переворот.
 2.  Розвивалися ринкові відносини, нові галузі економіки.
 3.  Створювалися нові промислові райони.

Учні 1 групи аналізують таблиці 1-2:

Таблиця 1

Видобуток вугілля (у млн. т)

Роки

Англія

Франція

Німеччина

США

1871

117

18,3

37,9

41,9

Таблиця 2.

Виплавка чавуну

Роки

Англія

Франція

Німеччина

США

1871

6,6

0,9

1,56

1,7

Учитель.

Зробіть висновки.

Орієнтовна відповідь учнів.

Англія стала світовим лідером в промисловості і сільському

господарстві.

Учитель.

Але в кінці ХІХ ст. Англія втрачає монопольні позиції в світовій

економіці. Чому?     

Учні 2 групи користуючись текстом §24 п.1 визначають причини

спаду індустрії, торгівлі.

Орієнтовна відповідь учнів.

 1.  Застаріла технічна база промисловості.
 2.  Британський уряд дотримувався політики безмитної торгівлі.
 3.  Конкуренція дешевих закордонних товарів і падіння цін на англійські товари.
 4.  Великий спад у вугільній галузі.

3-тя група. Прокоментуйте тези:

«З 70-х років ХІХ ст. англійський капітал в великих розмірах

вивозиться в колонії».

Чому?

Орієнтовна відповідь учнів.

Прибуток  від закордонних інвестицій Англії досяг 90-100 млн.

фунтів стерлінгів на рік,що в 5 разів перевищив прибуток країни від

зовнішньої торгівлі.

Англійський капітал спрямований на експлуатацію сировинних

аграрних ресурсів,будівництво залізниць в колоніях.

Після обговорення запитань учні роблять висновки.

В кінці ХІХ ст. Англійська індустрія  втратила монопольні позиції в

світовій промисловості і торгівлі.

Учитель.

До середини ХІХ ст. в Англії  остаточно сформувалась

парламентська двопартійна система,при якій влада почергово

переходила від однієї політичної партії до другої.      

Запитання.

Пригадайте назви партій, лідерів.

Орієнтовна відповідь учнів.

 1.  Ліберали – У. Гладстон.
 2.  Консерватори – Б. Дізраелі.

Учитель.

Метод «Портретна галерея».

Надаю слово екскурсоводу.

Перед вами портрети Гладстона і Дізраелі. Порівняємо їх

політичні погляди і діяльність.

Хто з них вам більше імпонує і чому?

Учитель.

В 1832 та 1867 р.р. в Англії були проведені парламентські реформи.

Робота в парах.

Порівняйте статті першої і другої парламентських реформ.

Які зміни відбулися в виборчій системі Великої Британії?

Орієнтовна відповідь учнів.

Друга реформа значно розширила ряди виборців за рахунок дрібних

підприємців, фермерів і кваліфікованих робітників

 Учитель.

Скласти порівняльну таблицю, користуючись текстом підручника

§24, п.2.

Внутрішня політика кабінетів

Ліберальний

Консервативний

 1.  Скоротили строк служби в армії.
 2.  Ввели таємну подачу голосів на виборах.
 3.  Провели 3-тю парламентську реформу.
 1.  Зняли заборону на пикетування.
 2.  Заборонили дитячу працю.
 3.  Провели реформу місцевого самоврядування.
 4.  Ввели закон про безкоштовне початкове навчання.

Висновок.

Соціальний курс та агресивна зовнішня політика торі приваблювали

на їх бік нових виборців. Позиції лібералів слабшали.

Завдання класу.

Практична робота.

Знайдіть у тексті підручника докази того, що третя парламентська

реформа була більш прогресивна в порівнянні з попередніми

реформами.

        Орієнтовна відповідь учнів.

Зниження майнового цензу, чисельність виборців в країні

збільшилася на 58%.

Учитель.

Покажіть на карті англійські колоніальні володіння в середині

ХІХ ст.

Якими методами Британія здійснювала володарювання в Ірландії в

середині ХІХ ст.

Ірландія залишалась сировинним додатком і джерелом дешевої

робітничої сили.

Учитель.

Учитель.

Після унії 1801 р. Ірландія була частиною Великої Британії, але

фактично була її полуколонією. Ірландці продовжували відстоювати

право на незалежність

Національні протиріччя перепліталися з соціальними, так як більша

частина ірландських земель належала англійським лендлордам.

        Завдання дослідницького характеру «Точка зору»

        Опрацювати історичні документи стор.167 і аргументовано

         відповісти на питання.

1.Які причини спонукали уряд Гладстона провести в Ірландії аграрну

         реформу?

     2.Ваше відношення до висновку «Земельної ліги», що ті хто

      обробляють землю, повинні мати на неї всі права?

     3.Чому на ваш погляд парламент не прийняв закон про гомруль?

     

Запишіть у словник поняття, терміни: гомруль, тред-юніон,

тактика бойкоту.

Сформулюйте висновок.

Орієнтовна відповідь учнів.

Розкол послабив ліберальну партію, і головні позиції в політичному

житті країни надовго перейшли до консерваторів.

Учитель.

В 1871 році англійські тред-юніони легалізували свою діяльність, це

дозволило їм більш ефективно відстоювати інтереси робітників,

боротися за покращення умов праці.

Історична довідка (випереджувальне завдання, 4-а група)

«Британський профспілковий рух»

Під час прослуховування тексту довідки дати відповіді на питання

(дивись записи на дошці):

1. Чим нові профспілки відрізнялися від колишніх?

2.Коли виникло Фабіанське суспільство і хто його засновники?

3.Поясніть теорію «муніципальний соціалізм»

V. Закріплення нового матеріалу.

1. Визначте, назвіть поняття, характерними ознаками якого є:

а) Високий розвиток промисловості і сільського господарства;

б) Впровадження новітніх досягнень науки, техніки.

2. Які зміни відбувалися в політичному, економічному житті Англії в

II половині XIX ст.

    3.Назвіть прізвище прем’єр-міністра Англії, якому відведена

    значна роль в організації руху за самоврядування Ірландії:

а) У. Гладстон

б) Р. Солсбери

в) Б. Дізраелі

г) Г. Пальмерстон

4. Які події відбулися в 1871 році, в 1879 році, в 1884 році, в 1886      

році?

VІ. Підсумок уроку

Учитель.

Наш урок добігає кінця. Доцільно згадати, що в останній треті ХІХ

ст.

англійська індустрія займала третє місце в світі. Англійський

капітал для  досягнення прибутку вивозиться в колонії.

Політичне життя Англії визначалося боротьбою двох партій –

ліберальної та консервативної   

В 70-80 роки в Ірландії активізується національний рух, але

ірландське питання не було вирішено.

Профспілковий рух більш активно відстоював інтереси робітників.

Рефлексія.

 1.  Що нового ви дізналися на уроці
 2.  Чи реалізувалась мета,поставлена на початку уроку.

VІІ. Домашнє завдання:

Опрацювати §24, відповісти на питання на стор.168, вивчити дати,

поняття

Випереджувальне завдання: підготувати історичну довідку «Історія

винаходів в США ІІ половини ХІХ ст.»


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

32758. Гидродинамика. Линии тока. Уравнение Бернулли 61 KB
  Гидродинамика раздел физики сплошных сред изучающий движение идеальных и реальных жидкости и газа. Если движение жидкости не содержит резких градиентов скорости то касательными напряжениями и вызываемым ими трением можно пренебречь и при описании течения. Если вдобавок малы градиенты температуры то можно пренебречь и теплопроводностью что и составляет приближение идеальной жидкости. В идеальной жидкости таким образом рассматриваются только нормальные напряжения которые описываются давлением.
32759. Ламинарное и турбулентное течение жидкости. Сила вязкого трения в жидкости. Число Рейнольдса. Формула Пуазейля 42 KB
  Число Рейнольдса. Ламинарное течение возможно только до некоторого критического значения числа Рейнольдса после которого оно переходит в турбулентное. Критическое значение числа Рейнольдса зависит от конкретного вида течения течение в круглой трубе обтекание шара и т. Число Рейнольдса Число Рейнольдса безразмерное соотношение которое как принято считать определяет ламинарный или турбулентный режим течения жидкости или газа.
32760. Термодинамический метод исследования. Термодинамические параметры. Равновесные состояния и процессы, их изображение на термодинамических диаграммах 40 KB
  Равновесные состояния и процессы их изображение на термодинамических диаграммах. Состояние системы задается термодинамическими параметрами параметрами состояния. Обычно в качестве параметров состояния выбирают: объем V м3; давление Р Па Р=dFn dS где dFn модуль нормальной силы действующей на малый участок поверхности тела площадью dS 1 Па=1 Н м2; термодинамическую температуру Т К Т=273. Под равновесным состоянием понимают состояние системы у которой все параметры состояния имеют определенные значения не изменяющиеся с...
32761. Вывод уравнения молекулярно-кинетической теории идеальных газов для давления и его сравнения с уравнением Клайперона-Менделеева 59.5 KB
  Основное уравнение молекулярнокинетической теории идеального газа Это уравнение связывает макропараметры системы давление p и концентрацию молекулс ее микропараметрами массой молекул их средним квадратом скорости или средней кинетической энергией: Вывод этого уравнения основан на представлениях о том что молекулы идеального газа подчиняются законам классической механики а давление это отношение усредненной по времени силы с которой молекулы бьют по стенке к площади стенки. Учитывая связь между концентрацией молекул в газе и его...
32762. Средняя кинетическая энергия молекул. Молекулярно-кинетическое толкование абсолютной температуры. Число степеней свободы. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы молекул 51 KB
  Число степеней свободы. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы молекул. Число степени свободы молекул. Закон равномерного распространения энергии по степеням свободы молекул.
32763. Работа газа при изменении его объёма. Количество теплоты. Теплоёмкость. Первое начало термодинамики 16.59 KB
  Количество теплоты. Количество теплоты мера энергии переходящей от одного тела к другому в данном процессе. Количество теплоты является одной из основных термодинамических величин. Количество теплоты является функцией процесса а не функцией состояния то есть количество теплоты полученное системой зависит от способа которым она была приведена в текущее состояние.
32764. Приминение первого начала термодинамики к изопроцессам и адиабатному процессу идеального газа. Зависимость теплоёмкости идеального газа от вида процесса 88 KB
  Приминение первого начала термодинамики к изопроцессам и адиабатному процессу идеального газа. Зависимость теплоёмкости идеального газа от вида процесса. Тогда для произвольной массы газа получим Q=dU=mCvT M Изобарный процесс p=const. При изобарном процессе работа газа при расширении объема от V1 до V2 равна и определяется площадью прямоугольника.
32765. Работа, совершаемая идеальным газом в различных процессах 32 KB
  Работа совершенная идеальным газом в изотермическом процессе равна где число частиц газа температура и объём газа в начале и конце процесса постоянная Больцмана. Работа совершаемая газом при адиабатическом расширении численно равная площади под кривой меньше чем при изотермическом процессе. Работа совершаемая газом при изобарном процессе при расширении или сжатии газа равна = PΔV. Работа совершаемая при изохорном процессе равна нулю т.
32766. Адиабатный процесс. Уравнение Пуассона для адиабатного процесса 28 KB
  Уравнение Пуассона для адиабатного процесса. Уравнение адиабаты уравнение Пуассона.18 после соответствующих преобразований получим уравнение адиабаты: TVg1 = const или pVg = const.20 Уравнение 13.