52180

Завершення формування індустріального суспільства у провідних країнах світу

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Організаційний момент Учитель пропонує учням обєднатися в групи пари для подальшої. Учитель наголошує про наявність завдань випереджувального характеру. Учитель..

Украинкский

2014-02-13

86.5 KB

1 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT 4

Тема. Завершення формування індустріального суспільства у провідних країнах світу.

Велика Британія в останнiй третинi ХIХ ст.

Мета. Ознайомити  учнів з особливостями політичного, економічного розвитку Великої Британії в останній треті ХІХ ст.

Продовжити характеризувати процес завершення формування індустріального суспільства в Англії.

Аналізувати, пояснювати, зіставляти факти і явища на основі історичного матеріалу, одержаного з різних джерел.

Користуватися науковою термінологією, застосовувати поняття як інструмент пізнання нового.

Підвести учнів до самостійного визначення ролі визначних осіб в історії, критично оцінювати їх діяльність.

Формувати вміння висловлювати і захищати власну точку зору.

Розвивати науково-пізнавальну активність.

Розвивати вміння, навички самостійно працювати з історичними документами, мапою, підручником, контурними мапами, під час вивчення теми, застосовувати набуті знання.

Сприяти вихованню патріотичних почуттів, формуванню національної свідомості, інтересу до вивчення історії.

Формувати опорні поняття, терміни:

індустріальне суспільство, монополії, капітал, ліберальна, консервативна партії, реформаторський курс, парламентська реформа, національний рух, фабіанці, муніципальний соціалізм.

Компетентності: мотиваційна, діяльнісна, комунікативна.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Вид уроку: урок – пошук.

Обладнання: підручник С.А.Осмоловського, Т.В.Ладиченко «Всесвітня історія», мапа «Європа ХІХ ст.», атлас, контурна мапа, дидактичний матеріал,відео- фрагмент.

Методи і прийоми: проблемно-пошуковий, дослідницький,

творчий. «Мікрофон», «Мозковий штурм», розповідь учителя,

«Портретна галерея»  парна, групова форми роботи, самостійна

робота.

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

 •  Визначати особливості політичного, економічного розвитку Великої Британії в останній треті ХІХ ст.;
 •  Характеризувати процес завершення формування індустріального суспільства;
 •  Аналізувати, пояснювати історичні процеси в Англії і висловлювати власне ставлення до них;
 •  Критично оцінювати роль особистостей в історії;
 •  Пояснювати і застосовувати основні поняття теми на практиці;
 •  Працювати самостійно в групах, парах.

Орієнтовний план проведення уроку.

І. Організаційний момент (1хв.)

ІІ. Актуалізація опорних знань (5хв.)

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

учнів (3 хв.)                    

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу (28 хв.)

V. Закріплення нового матеріалу (4хв.)

VІ. Підсумок уроку (2хв.)

VІІ. Домашнє завдання (2хв.)

Хід уроку.

І. Організаційний момент

Учитель пропонує учням обєднатися в групи, пари для подальшої.

організації навчальної діяльності.

Учитель наголошує про наявність завдань випереджувального

характеру.

ІІ. Актуалізація опорних знань.   

Учитель.

1.Назвіть характерні ознаки індустріального суспільства.

2.Поясніть,які висловлювання відносяться до стану Британії в світі в середині XIX ст.: «Володар морів», «Майстерня світу», «Світовий банкір», «Найбагатша метрополія».

3.Покажіть на карті Велику Британію,позначте її на контурній карті.

        Орієнтовна відповідь учнів. Метод «Мікрофон»

Швидкий прогрес в галузях економіки: металургії,

машинобудування,транспорті;        

Високий рівень розвитку сільського господарства;

Значні науково-технічні відкриття і зміни в технології виробництва.

ІІІ. Оголошення теми, мети, завдань уроку. Мотивація навчання

школярів.     

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.

Учитель.

Запитання

 1.  Що вам відомо про Велику Британію?
 2.  Чому Англію в 50-60 роки ХІХ ст. називали «Майстерня світу»?

Орієнтовна відповідь учнів.

 1.  В Англії завершився промисловий переворот.
 2.  Розвивалися ринкові відносини, нові галузі економіки.
 3.  Створювалися нові промислові райони.

Учні 1 групи аналізують таблиці 1-2:

Таблиця 1

Видобуток вугілля (у млн. т)

Роки

Англія

Франція

Німеччина

США

1871

117

18,3

37,9

41,9

Таблиця 2.

Виплавка чавуну

Роки

Англія

Франція

Німеччина

США

1871

6,6

0,9

1,56

1,7

Учитель.

Зробіть висновки.

Орієнтовна відповідь учнів.

Англія стала світовим лідером в промисловості і сільському

господарстві.

Учитель.

Але в кінці ХІХ ст. Англія втрачає монопольні позиції в світовій

економіці. Чому?     

Учні 2 групи користуючись текстом §24 п.1 визначають причини

спаду індустрії, торгівлі.

Орієнтовна відповідь учнів.

 1.  Застаріла технічна база промисловості.
 2.  Британський уряд дотримувався політики безмитної торгівлі.
 3.  Конкуренція дешевих закордонних товарів і падіння цін на англійські товари.
 4.  Великий спад у вугільній галузі.

3-тя група. Прокоментуйте тези:

«З 70-х років ХІХ ст. англійський капітал в великих розмірах

вивозиться в колонії».

Чому?

Орієнтовна відповідь учнів.

Прибуток  від закордонних інвестицій Англії досяг 90-100 млн.

фунтів стерлінгів на рік,що в 5 разів перевищив прибуток країни від

зовнішньої торгівлі.

Англійський капітал спрямований на експлуатацію сировинних

аграрних ресурсів,будівництво залізниць в колоніях.

Після обговорення запитань учні роблять висновки.

В кінці ХІХ ст. Англійська індустрія  втратила монопольні позиції в

світовій промисловості і торгівлі.

Учитель.

До середини ХІХ ст. в Англії  остаточно сформувалась

парламентська двопартійна система,при якій влада почергово

переходила від однієї політичної партії до другої.      

Запитання.

Пригадайте назви партій, лідерів.

Орієнтовна відповідь учнів.

 1.  Ліберали – У. Гладстон.
 2.  Консерватори – Б. Дізраелі.

Учитель.

Метод «Портретна галерея».

Надаю слово екскурсоводу.

Перед вами портрети Гладстона і Дізраелі. Порівняємо їх

політичні погляди і діяльність.

Хто з них вам більше імпонує і чому?

Учитель.

В 1832 та 1867 р.р. в Англії були проведені парламентські реформи.

Робота в парах.

Порівняйте статті першої і другої парламентських реформ.

Які зміни відбулися в виборчій системі Великої Британії?

Орієнтовна відповідь учнів.

Друга реформа значно розширила ряди виборців за рахунок дрібних

підприємців, фермерів і кваліфікованих робітників

 Учитель.

Скласти порівняльну таблицю, користуючись текстом підручника

§24, п.2.

Внутрішня політика кабінетів

Ліберальний

Консервативний

 1.  Скоротили строк служби в армії.
 2.  Ввели таємну подачу голосів на виборах.
 3.  Провели 3-тю парламентську реформу.
 1.  Зняли заборону на пикетування.
 2.  Заборонили дитячу працю.
 3.  Провели реформу місцевого самоврядування.
 4.  Ввели закон про безкоштовне початкове навчання.

Висновок.

Соціальний курс та агресивна зовнішня політика торі приваблювали

на їх бік нових виборців. Позиції лібералів слабшали.

Завдання класу.

Практична робота.

Знайдіть у тексті підручника докази того, що третя парламентська

реформа була більш прогресивна в порівнянні з попередніми

реформами.

        Орієнтовна відповідь учнів.

Зниження майнового цензу, чисельність виборців в країні

збільшилася на 58%.

Учитель.

Покажіть на карті англійські колоніальні володіння в середині

ХІХ ст.

Якими методами Британія здійснювала володарювання в Ірландії в

середині ХІХ ст.

Ірландія залишалась сировинним додатком і джерелом дешевої

робітничої сили.

Учитель.

Учитель.

Після унії 1801 р. Ірландія була частиною Великої Британії, але

фактично була її полуколонією. Ірландці продовжували відстоювати

право на незалежність

Національні протиріччя перепліталися з соціальними, так як більша

частина ірландських земель належала англійським лендлордам.

        Завдання дослідницького характеру «Точка зору»

        Опрацювати історичні документи стор.167 і аргументовано

         відповісти на питання.

1.Які причини спонукали уряд Гладстона провести в Ірландії аграрну

         реформу?

     2.Ваше відношення до висновку «Земельної ліги», що ті хто

      обробляють землю, повинні мати на неї всі права?

     3.Чому на ваш погляд парламент не прийняв закон про гомруль?

     

Запишіть у словник поняття, терміни: гомруль, тред-юніон,

тактика бойкоту.

Сформулюйте висновок.

Орієнтовна відповідь учнів.

Розкол послабив ліберальну партію, і головні позиції в політичному

житті країни надовго перейшли до консерваторів.

Учитель.

В 1871 році англійські тред-юніони легалізували свою діяльність, це

дозволило їм більш ефективно відстоювати інтереси робітників,

боротися за покращення умов праці.

Історична довідка (випереджувальне завдання, 4-а група)

«Британський профспілковий рух»

Під час прослуховування тексту довідки дати відповіді на питання

(дивись записи на дошці):

1. Чим нові профспілки відрізнялися від колишніх?

2.Коли виникло Фабіанське суспільство і хто його засновники?

3.Поясніть теорію «муніципальний соціалізм»

V. Закріплення нового матеріалу.

1. Визначте, назвіть поняття, характерними ознаками якого є:

а) Високий розвиток промисловості і сільського господарства;

б) Впровадження новітніх досягнень науки, техніки.

2. Які зміни відбувалися в політичному, економічному житті Англії в

II половині XIX ст.

    3.Назвіть прізвище прем’єр-міністра Англії, якому відведена

    значна роль в організації руху за самоврядування Ірландії:

а) У. Гладстон

б) Р. Солсбери

в) Б. Дізраелі

г) Г. Пальмерстон

4. Які події відбулися в 1871 році, в 1879 році, в 1884 році, в 1886      

році?

VІ. Підсумок уроку

Учитель.

Наш урок добігає кінця. Доцільно згадати, що в останній треті ХІХ

ст.

англійська індустрія займала третє місце в світі. Англійський

капітал для  досягнення прибутку вивозиться в колонії.

Політичне життя Англії визначалося боротьбою двох партій –

ліберальної та консервативної   

В 70-80 роки в Ірландії активізується національний рух, але

ірландське питання не було вирішено.

Профспілковий рух більш активно відстоював інтереси робітників.

Рефлексія.

 1.  Що нового ви дізналися на уроці
 2.  Чи реалізувалась мета,поставлена на початку уроку.

VІІ. Домашнє завдання:

Опрацювати §24, відповісти на питання на стор.168, вивчити дати,

поняття

Випереджувальне завдання: підготувати історичну довідку «Історія

винаходів в США ІІ половини ХІХ ст.»


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42538. Побудова системи масового обслуговування з втратами та без очікування 23 KB
  Кількість обслуговуючих пристроїв Кг де Кг кількість голосних букв в Вашому прізвищі. Процедура розподілу потоків поміж обслуговуючими пристроями: Якщо Кп – парне, то – рівномірно на всі пристрої, якщо Кп – непарне, то спочатку спроба на перший пристрій, при занятості на другий і т.д.
42539. Понятие социального действия. Социальное взаимодействие 15.4 KB
  Социальное действие - действие человека (независимо от того, носит ли оно внешний или внутренний характер, сводится к невмешательству или к терпеливому принятию), которое по предполагаемому действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносится с действием других людей или ориентируется на него
42540. Концепция общества. Общество как система 15.77 KB
  Социальная система - структурный элемент социальной реальности, определенное целостное образование, основными элементами которого являются люди, их связи и взаимодействия.
42541. Принципы типологии общества. Типы общества 16.21 KB
  Традиционное общество — это общество с аграрным укладом, малоподвижными структурами и способом социокультурной регуляции, основанном на традициях (традиционное общество). Поведение индивидов в нем строго контролируется, регламентируется обычаями и нормами традиционного поведения, устоявшимися социальными институтами
42542. Первині засоби пожежегасіння та дослідження якості вогнегасних речовин 37 KB
  В комплексі заходів спрямованих на ліквідацію пожежі що використовуються в системі протипожежного захисту важливе значення має вибір найбільш раціональних способів та засобів припинення горіння згідно зі СниП 2. Існують такі основні способи припинення горіння : Охолодження зони горіння або речовини що горять нижче певних температур. Ізоляція вогнища горіння від повітря. Хімічне гальмування інгібування швидкості реакцій окислення горіння у полумї.
42543. Імітаційна модель CALL-центру 29 KB
  Вихідні дані Кп кількість букв у Вашому прізвищі 5. Кг кількість голосних букв в Вашому прізвищі 2. Кприг кількість приголосних букв в Вашому прізвищі 3. Кількість операторів = Кп = 5 Обробка викликів надання відповіді користувачеві розподіляється за законом Паретто.
42544. КОНТРОЛЬ ПАРТИИ ИЗДЕЛИЙ, ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 893.5 KB
  Бригады получают конкретное задание детально знакомятся с постановкой задачи разбивают ее на простейшие выясняют тип распределения контролируемого параметра и определяют его числовые вероятностные характеристики.
42545. Разработать Windows Forms приложение - программу-калькулятор дробей 44 KB
  не имеют общих делителей то дробь называется несократимой; любая дробь может быть представлена к несократимой если её числитель сократить на их наибольший общий делитель Hog наибольшее натуральное число на которое они оба делятся без остатка; две любые дроби b и c b считаются равными если d=bc; две несократимые дроби считаются равными если равны их числители и знаменатели =c и b=d. Умножение: W W'={U U'V V'} W=U d1V d2 и W'=U' d2V' d1 где d1=HogUV' и d2=HogU' V. Деление: W W'={U U' V...
42546. Утилиты ТСР/IP. Методические указания к лабораторной работе 139 KB
  Получение списка серверов имен для домена yndex. C: nslookup type=ns yndex.35 Nonuthorittive nswer: yndex.ru yndex.