52180

Завершення формування індустріального суспільства у провідних країнах світу

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Організаційний момент Учитель пропонує учням об’єднатися в групи пари для подальшої. Учитель наголошує про наявність завдань випереджувального характеру. Учитель..

Украинкский

2014-02-13

86.5 KB

0 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT 4

Тема. Завершення формування індустріального суспільства у провідних країнах світу.

Велика Британія в останнiй третинi ХIХ ст.

Мета. Ознайомити  учнів з особливостями політичного, економічного розвитку Великої Британії в останній треті ХІХ ст.

Продовжити характеризувати процес завершення формування індустріального суспільства в Англії.

Аналізувати, пояснювати, зіставляти факти і явища на основі історичного матеріалу, одержаного з різних джерел.

Користуватися науковою термінологією, застосовувати поняття як інструмент пізнання нового.

Підвести учнів до самостійного визначення ролі визначних осіб в історії, критично оцінювати їх діяльність.

Формувати вміння висловлювати і захищати власну точку зору.

Розвивати науково-пізнавальну активність.

Розвивати вміння, навички самостійно працювати з історичними документами, мапою, підручником, контурними мапами, під час вивчення теми, застосовувати набуті знання.

Сприяти вихованню патріотичних почуттів, формуванню національної свідомості, інтересу до вивчення історії.

Формувати опорні поняття, терміни:

індустріальне суспільство, монополії, капітал, ліберальна, консервативна партії, реформаторський курс, парламентська реформа, національний рух, фабіанці, муніципальний соціалізм.

Компетентності: мотиваційна, діяльнісна, комунікативна.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Вид уроку: урок – пошук.

Обладнання: підручник С.А.Осмоловського, Т.В.Ладиченко «Всесвітня історія», мапа «Європа ХІХ ст.», атлас, контурна мапа, дидактичний матеріал,відео- фрагмент.

Методи і прийоми: проблемно-пошуковий, дослідницький,

творчий. «Мікрофон», «Мозковий штурм», розповідь учителя,

«Портретна галерея»  парна, групова форми роботи, самостійна

робота.

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

 •  Визначати особливості політичного, економічного розвитку Великої Британії в останній треті ХІХ ст.;
 •  Характеризувати процес завершення формування індустріального суспільства;
 •  Аналізувати, пояснювати історичні процеси в Англії і висловлювати власне ставлення до них;
 •  Критично оцінювати роль особистостей в історії;
 •  Пояснювати і застосовувати основні поняття теми на практиці;
 •  Працювати самостійно в групах, парах.

Орієнтовний план проведення уроку.

І. Організаційний момент (1хв.)

ІІ. Актуалізація опорних знань (5хв.)

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

учнів (3 хв.)                    

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу (28 хв.)

V. Закріплення нового матеріалу (4хв.)

VІ. Підсумок уроку (2хв.)

VІІ. Домашнє завдання (2хв.)

Хід уроку.

І. Організаційний момент

Учитель пропонує учням обєднатися в групи, пари для подальшої.

організації навчальної діяльності.

Учитель наголошує про наявність завдань випереджувального

характеру.

ІІ. Актуалізація опорних знань.   

Учитель.

1.Назвіть характерні ознаки індустріального суспільства.

2.Поясніть,які висловлювання відносяться до стану Британії в світі в середині XIX ст.: «Володар морів», «Майстерня світу», «Світовий банкір», «Найбагатша метрополія».

3.Покажіть на карті Велику Британію,позначте її на контурній карті.

        Орієнтовна відповідь учнів. Метод «Мікрофон»

Швидкий прогрес в галузях економіки: металургії,

машинобудування,транспорті;        

Високий рівень розвитку сільського господарства;

Значні науково-технічні відкриття і зміни в технології виробництва.

ІІІ. Оголошення теми, мети, завдань уроку. Мотивація навчання

школярів.     

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.

Учитель.

Запитання

 1.  Що вам відомо про Велику Британію?
 2.  Чому Англію в 50-60 роки ХІХ ст. називали «Майстерня світу»?

Орієнтовна відповідь учнів.

 1.  В Англії завершився промисловий переворот.
 2.  Розвивалися ринкові відносини, нові галузі економіки.
 3.  Створювалися нові промислові райони.

Учні 1 групи аналізують таблиці 1-2:

Таблиця 1

Видобуток вугілля (у млн. т)

Роки

Англія

Франція

Німеччина

США

1871

117

18,3

37,9

41,9

Таблиця 2.

Виплавка чавуну

Роки

Англія

Франція

Німеччина

США

1871

6,6

0,9

1,56

1,7

Учитель.

Зробіть висновки.

Орієнтовна відповідь учнів.

Англія стала світовим лідером в промисловості і сільському

господарстві.

Учитель.

Але в кінці ХІХ ст. Англія втрачає монопольні позиції в світовій

економіці. Чому?     

Учні 2 групи користуючись текстом §24 п.1 визначають причини

спаду індустрії, торгівлі.

Орієнтовна відповідь учнів.

 1.  Застаріла технічна база промисловості.
 2.  Британський уряд дотримувався політики безмитної торгівлі.
 3.  Конкуренція дешевих закордонних товарів і падіння цін на англійські товари.
 4.  Великий спад у вугільній галузі.

3-тя група. Прокоментуйте тези:

«З 70-х років ХІХ ст. англійський капітал в великих розмірах

вивозиться в колонії».

Чому?

Орієнтовна відповідь учнів.

Прибуток  від закордонних інвестицій Англії досяг 90-100 млн.

фунтів стерлінгів на рік,що в 5 разів перевищив прибуток країни від

зовнішньої торгівлі.

Англійський капітал спрямований на експлуатацію сировинних

аграрних ресурсів,будівництво залізниць в колоніях.

Після обговорення запитань учні роблять висновки.

В кінці ХІХ ст. Англійська індустрія  втратила монопольні позиції в

світовій промисловості і торгівлі.

Учитель.

До середини ХІХ ст. в Англії  остаточно сформувалась

парламентська двопартійна система,при якій влада почергово

переходила від однієї політичної партії до другої.      

Запитання.

Пригадайте назви партій, лідерів.

Орієнтовна відповідь учнів.

 1.  Ліберали – У. Гладстон.
 2.  Консерватори – Б. Дізраелі.

Учитель.

Метод «Портретна галерея».

Надаю слово екскурсоводу.

Перед вами портрети Гладстона і Дізраелі. Порівняємо їх

політичні погляди і діяльність.

Хто з них вам більше імпонує і чому?

Учитель.

В 1832 та 1867 р.р. в Англії були проведені парламентські реформи.

Робота в парах.

Порівняйте статті першої і другої парламентських реформ.

Які зміни відбулися в виборчій системі Великої Британії?

Орієнтовна відповідь учнів.

Друга реформа значно розширила ряди виборців за рахунок дрібних

підприємців, фермерів і кваліфікованих робітників

 Учитель.

Скласти порівняльну таблицю, користуючись текстом підручника

§24, п.2.

Внутрішня політика кабінетів

Ліберальний

Консервативний

 1.  Скоротили строк служби в армії.
 2.  Ввели таємну подачу голосів на виборах.
 3.  Провели 3-тю парламентську реформу.
 1.  Зняли заборону на пикетування.
 2.  Заборонили дитячу працю.
 3.  Провели реформу місцевого самоврядування.
 4.  Ввели закон про безкоштовне початкове навчання.

Висновок.

Соціальний курс та агресивна зовнішня політика торі приваблювали

на їх бік нових виборців. Позиції лібералів слабшали.

Завдання класу.

Практична робота.

Знайдіть у тексті підручника докази того, що третя парламентська

реформа була більш прогресивна в порівнянні з попередніми

реформами.

        Орієнтовна відповідь учнів.

Зниження майнового цензу, чисельність виборців в країні

збільшилася на 58%.

Учитель.

Покажіть на карті англійські колоніальні володіння в середині

ХІХ ст.

Якими методами Британія здійснювала володарювання в Ірландії в

середині ХІХ ст.

Ірландія залишалась сировинним додатком і джерелом дешевої

робітничої сили.

Учитель.

Учитель.

Після унії 1801 р. Ірландія була частиною Великої Британії, але

фактично була її полуколонією. Ірландці продовжували відстоювати

право на незалежність

Національні протиріччя перепліталися з соціальними, так як більша

частина ірландських земель належала англійським лендлордам.

        Завдання дослідницького характеру «Точка зору»

        Опрацювати історичні документи стор.167 і аргументовано

         відповісти на питання.

1.Які причини спонукали уряд Гладстона провести в Ірландії аграрну

         реформу?

     2.Ваше відношення до висновку «Земельної ліги», що ті хто

      обробляють землю, повинні мати на неї всі права?

     3.Чому на ваш погляд парламент не прийняв закон про гомруль?

     

Запишіть у словник поняття, терміни: гомруль, тред-юніон,

тактика бойкоту.

Сформулюйте висновок.

Орієнтовна відповідь учнів.

Розкол послабив ліберальну партію, і головні позиції в політичному

житті країни надовго перейшли до консерваторів.

Учитель.

В 1871 році англійські тред-юніони легалізували свою діяльність, це

дозволило їм більш ефективно відстоювати інтереси робітників,

боротися за покращення умов праці.

Історична довідка (випереджувальне завдання, 4-а група)

«Британський профспілковий рух»

Під час прослуховування тексту довідки дати відповіді на питання

(дивись записи на дошці):

1. Чим нові профспілки відрізнялися від колишніх?

2.Коли виникло Фабіанське суспільство і хто його засновники?

3.Поясніть теорію «муніципальний соціалізм»

V. Закріплення нового матеріалу.

1. Визначте, назвіть поняття, характерними ознаками якого є:

а) Високий розвиток промисловості і сільського господарства;

б) Впровадження новітніх досягнень науки, техніки.

2. Які зміни відбувалися в політичному, економічному житті Англії в

II половині XIX ст.

    3.Назвіть прізвище прем’єр-міністра Англії, якому відведена

    значна роль в організації руху за самоврядування Ірландії:

а) У. Гладстон

б) Р. Солсбери

в) Б. Дізраелі

г) Г. Пальмерстон

4. Які події відбулися в 1871 році, в 1879 році, в 1884 році, в 1886      

році?

VІ. Підсумок уроку

Учитель.

Наш урок добігає кінця. Доцільно згадати, що в останній треті ХІХ

ст.

англійська індустрія займала третє місце в світі. Англійський

капітал для  досягнення прибутку вивозиться в колонії.

Політичне життя Англії визначалося боротьбою двох партій –

ліберальної та консервативної   

В 70-80 роки в Ірландії активізується національний рух, але

ірландське питання не було вирішено.

Профспілковий рух більш активно відстоював інтереси робітників.

Рефлексія.

 1.  Що нового ви дізналися на уроці
 2.  Чи реалізувалась мета,поставлена на початку уроку.

VІІ. Домашнє завдання:

Опрацювати §24, відповісти на питання на стор.168, вивчити дати,

поняття

Випереджувальне завдання: підготувати історичну довідку «Історія

винаходів в США ІІ половини ХІХ ст.»


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34645. Понятие алгоритма. Свойства, способы описания 90 KB
  Понятие алгоритма и способы его описания; Типы алгоритмов; Блоксхемы; Базовые структуры применяемые при создании алгоритмов. Иначе говоря блоксхема служит для графического изображения структуры алгоритма. Последовательность действий в соответствии с блоксхемой указывается с помощью стрелок соединяющих отдельные блоки и показывающих какой блок и вслед за каким должен выполняться. В ходе изучения данной дисциплины будут рассматриваться алгоритмы описанные при помощи языка программирования и при помощи специальных схем...
34646. Процедуры и функции 85.5 KB
  Пользовательские функции. В Паскале имеется два вида подпрограмм: процедуры PROCEDURE и функции FUNCTION. В программе процедуры и функции описываются после раздела описания переменных программы но до начала ее основной части то есть до оператора Begin начинающего эту часть.
34647. Рекурентные выражения. Рекурсия 73.5 KB
  При первом вызове функции fib5 определяется через fib4fib3; вычисление fib4 осуществляется через fib3 fib2 fib3 через fib2 fibl fib2 через fib1 fib0. Согласно условию прекращения рекурсии fibl и fib0 равно 1. Соответствующий рекурсивный процесс должен быть осуществлен и для fib4 и т. Решение: Vr n:byte; function fibk:byte :longint; begin if k = 1 then fib : = 1 else fib: =fibk l fibk 2 {рекурсивный вызов} end; BEGIN redlnn; writelnn 'e число Фибоначчи'...
34648. Сортировка. Усовершенствованные алгоритмы сортировки 142.5 KB
  Усовершенствованные алгоритмы сортировки. Имеется два вида алгоритмов сортировки. Изза этих отличий методы сортировки существенно отличаются для этих двух видов сортировки. В общем случае при сортировке данных только часть информации используется в качестве ключа сортировки который используется в сравнениях.
34649. Страница Dialogs 227.84 KB
  Пусть ваше приложение включает окно редактирования Memo1 в которое по команде меню Открыть вы хотите загружать текстовый файл а после какихто изменений сделанных пользователем сохранять по команде Сохранить текст в том же файле а по команде Сохранить как.FileNme; Memo1.FileNme сохраняется в переменной FNme и файл загружается в текст Memo1 методом LodFromFile. Обработка команды Сохранить выполняется оператором Memo1.
34650. Страница System 215.58 KB
  Пиктограмма Имя Назначение Timer Таймер. Timer Компонент DelphiTimer очень простой компонент который не виден на экране но тем не менее TimerDelphi выполняет очень важные функции в программе. DelphiTimer позволяет вводить необходимые задержки между выполнением тех или иных действий.
34651. Символьные переменные и строки. Множества. Записи 92 KB
  Символьные переменные Строки Множества Записи Символьные переменные Значением символьного типа Chr является множество всех символов ПК. PRED X возвращает предыдущее значение порядкового типа значение которое соответствует порядковому номеру ORDX 1 т. ORDPREDX = ORDX 1; SUCC X возвращает следующее значение порядкового типа которое соответствует порядковому номеру ORDX 1 т. 10 Перевод строки; при выводе его на экран все последующие символы будут выводиться начиная с той же позиции но на следующей...
34652. Структура программного модуля. Состав интегрированной программной среды 154 KB
  В ТурбоПаскале применяются следующие условные знаки и служебные слова для описания различных операций: Приоритет операции Условный знак Выражение Название операции Тип переменных в выражении Тип результата выполнения опрации ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 1 not not Логическое не Логический целый Логический целый 2 nd nd b Логическое и Логический целый Логический целый 3 or or B Логическое или Логический целый Логический целый 3 xor xor B Логическое исключающее или Логический целый Логический целый МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 2 xy Умножение Целый Целый...
34653. Введение в теорию графов 56 KB
  Граф – это множество вершин V и множество ребер(дуг) Е. Вершины графа - объекты любой природы; поскольку их должно быть конечное число, то мы будем обозначать их натуральными числами. Ребра (дуги) графа соединяют некоторые из его вершин. Если ребра имеют направление, то граф называется ориентированным (орграфом) – рисунок А; в противном случае он неориентированный.