52180

Завершення формування індустріального суспільства у провідних країнах світу

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Організаційний момент Учитель пропонує учням об’єднатися в групи пари для подальшої. Учитель наголошує про наявність завдань випереджувального характеру. Учитель..

Украинкский

2014-02-13

86.5 KB

1 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT 4

Тема. Завершення формування індустріального суспільства у провідних країнах світу.

Велика Британія в останнiй третинi ХIХ ст.

Мета. Ознайомити  учнів з особливостями політичного, економічного розвитку Великої Британії в останній треті ХІХ ст.

Продовжити характеризувати процес завершення формування індустріального суспільства в Англії.

Аналізувати, пояснювати, зіставляти факти і явища на основі історичного матеріалу, одержаного з різних джерел.

Користуватися науковою термінологією, застосовувати поняття як інструмент пізнання нового.

Підвести учнів до самостійного визначення ролі визначних осіб в історії, критично оцінювати їх діяльність.

Формувати вміння висловлювати і захищати власну точку зору.

Розвивати науково-пізнавальну активність.

Розвивати вміння, навички самостійно працювати з історичними документами, мапою, підручником, контурними мапами, під час вивчення теми, застосовувати набуті знання.

Сприяти вихованню патріотичних почуттів, формуванню національної свідомості, інтересу до вивчення історії.

Формувати опорні поняття, терміни:

індустріальне суспільство, монополії, капітал, ліберальна, консервативна партії, реформаторський курс, парламентська реформа, національний рух, фабіанці, муніципальний соціалізм.

Компетентності: мотиваційна, діяльнісна, комунікативна.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Вид уроку: урок – пошук.

Обладнання: підручник С.А.Осмоловського, Т.В.Ладиченко «Всесвітня історія», мапа «Європа ХІХ ст.», атлас, контурна мапа, дидактичний матеріал,відео- фрагмент.

Методи і прийоми: проблемно-пошуковий, дослідницький,

творчий. «Мікрофон», «Мозковий штурм», розповідь учителя,

«Портретна галерея»  парна, групова форми роботи, самостійна

робота.

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

 •  Визначати особливості політичного, економічного розвитку Великої Британії в останній треті ХІХ ст.;
 •  Характеризувати процес завершення формування індустріального суспільства;
 •  Аналізувати, пояснювати історичні процеси в Англії і висловлювати власне ставлення до них;
 •  Критично оцінювати роль особистостей в історії;
 •  Пояснювати і застосовувати основні поняття теми на практиці;
 •  Працювати самостійно в групах, парах.

Орієнтовний план проведення уроку.

І. Організаційний момент (1хв.)

ІІ. Актуалізація опорних знань (5хв.)

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

учнів (3 хв.)                    

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу (28 хв.)

V. Закріплення нового матеріалу (4хв.)

VІ. Підсумок уроку (2хв.)

VІІ. Домашнє завдання (2хв.)

Хід уроку.

І. Організаційний момент

Учитель пропонує учням обєднатися в групи, пари для подальшої.

організації навчальної діяльності.

Учитель наголошує про наявність завдань випереджувального

характеру.

ІІ. Актуалізація опорних знань.   

Учитель.

1.Назвіть характерні ознаки індустріального суспільства.

2.Поясніть,які висловлювання відносяться до стану Британії в світі в середині XIX ст.: «Володар морів», «Майстерня світу», «Світовий банкір», «Найбагатша метрополія».

3.Покажіть на карті Велику Британію,позначте її на контурній карті.

        Орієнтовна відповідь учнів. Метод «Мікрофон»

Швидкий прогрес в галузях економіки: металургії,

машинобудування,транспорті;        

Високий рівень розвитку сільського господарства;

Значні науково-технічні відкриття і зміни в технології виробництва.

ІІІ. Оголошення теми, мети, завдань уроку. Мотивація навчання

школярів.     

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.

Учитель.

Запитання

 1.  Що вам відомо про Велику Британію?
 2.  Чому Англію в 50-60 роки ХІХ ст. називали «Майстерня світу»?

Орієнтовна відповідь учнів.

 1.  В Англії завершився промисловий переворот.
 2.  Розвивалися ринкові відносини, нові галузі економіки.
 3.  Створювалися нові промислові райони.

Учні 1 групи аналізують таблиці 1-2:

Таблиця 1

Видобуток вугілля (у млн. т)

Роки

Англія

Франція

Німеччина

США

1871

117

18,3

37,9

41,9

Таблиця 2.

Виплавка чавуну

Роки

Англія

Франція

Німеччина

США

1871

6,6

0,9

1,56

1,7

Учитель.

Зробіть висновки.

Орієнтовна відповідь учнів.

Англія стала світовим лідером в промисловості і сільському

господарстві.

Учитель.

Але в кінці ХІХ ст. Англія втрачає монопольні позиції в світовій

економіці. Чому?     

Учні 2 групи користуючись текстом §24 п.1 визначають причини

спаду індустрії, торгівлі.

Орієнтовна відповідь учнів.

 1.  Застаріла технічна база промисловості.
 2.  Британський уряд дотримувався політики безмитної торгівлі.
 3.  Конкуренція дешевих закордонних товарів і падіння цін на англійські товари.
 4.  Великий спад у вугільній галузі.

3-тя група. Прокоментуйте тези:

«З 70-х років ХІХ ст. англійський капітал в великих розмірах

вивозиться в колонії».

Чому?

Орієнтовна відповідь учнів.

Прибуток  від закордонних інвестицій Англії досяг 90-100 млн.

фунтів стерлінгів на рік,що в 5 разів перевищив прибуток країни від

зовнішньої торгівлі.

Англійський капітал спрямований на експлуатацію сировинних

аграрних ресурсів,будівництво залізниць в колоніях.

Після обговорення запитань учні роблять висновки.

В кінці ХІХ ст. Англійська індустрія  втратила монопольні позиції в

світовій промисловості і торгівлі.

Учитель.

До середини ХІХ ст. в Англії  остаточно сформувалась

парламентська двопартійна система,при якій влада почергово

переходила від однієї політичної партії до другої.      

Запитання.

Пригадайте назви партій, лідерів.

Орієнтовна відповідь учнів.

 1.  Ліберали – У. Гладстон.
 2.  Консерватори – Б. Дізраелі.

Учитель.

Метод «Портретна галерея».

Надаю слово екскурсоводу.

Перед вами портрети Гладстона і Дізраелі. Порівняємо їх

політичні погляди і діяльність.

Хто з них вам більше імпонує і чому?

Учитель.

В 1832 та 1867 р.р. в Англії були проведені парламентські реформи.

Робота в парах.

Порівняйте статті першої і другої парламентських реформ.

Які зміни відбулися в виборчій системі Великої Британії?

Орієнтовна відповідь учнів.

Друга реформа значно розширила ряди виборців за рахунок дрібних

підприємців, фермерів і кваліфікованих робітників

 Учитель.

Скласти порівняльну таблицю, користуючись текстом підручника

§24, п.2.

Внутрішня політика кабінетів

Ліберальний

Консервативний

 1.  Скоротили строк служби в армії.
 2.  Ввели таємну подачу голосів на виборах.
 3.  Провели 3-тю парламентську реформу.
 1.  Зняли заборону на пикетування.
 2.  Заборонили дитячу працю.
 3.  Провели реформу місцевого самоврядування.
 4.  Ввели закон про безкоштовне початкове навчання.

Висновок.

Соціальний курс та агресивна зовнішня політика торі приваблювали

на їх бік нових виборців. Позиції лібералів слабшали.

Завдання класу.

Практична робота.

Знайдіть у тексті підручника докази того, що третя парламентська

реформа була більш прогресивна в порівнянні з попередніми

реформами.

        Орієнтовна відповідь учнів.

Зниження майнового цензу, чисельність виборців в країні

збільшилася на 58%.

Учитель.

Покажіть на карті англійські колоніальні володіння в середині

ХІХ ст.

Якими методами Британія здійснювала володарювання в Ірландії в

середині ХІХ ст.

Ірландія залишалась сировинним додатком і джерелом дешевої

робітничої сили.

Учитель.

Учитель.

Після унії 1801 р. Ірландія була частиною Великої Британії, але

фактично була її полуколонією. Ірландці продовжували відстоювати

право на незалежність

Національні протиріччя перепліталися з соціальними, так як більша

частина ірландських земель належала англійським лендлордам.

        Завдання дослідницького характеру «Точка зору»

        Опрацювати історичні документи стор.167 і аргументовано

         відповісти на питання.

1.Які причини спонукали уряд Гладстона провести в Ірландії аграрну

         реформу?

     2.Ваше відношення до висновку «Земельної ліги», що ті хто

      обробляють землю, повинні мати на неї всі права?

     3.Чому на ваш погляд парламент не прийняв закон про гомруль?

     

Запишіть у словник поняття, терміни: гомруль, тред-юніон,

тактика бойкоту.

Сформулюйте висновок.

Орієнтовна відповідь учнів.

Розкол послабив ліберальну партію, і головні позиції в політичному

житті країни надовго перейшли до консерваторів.

Учитель.

В 1871 році англійські тред-юніони легалізували свою діяльність, це

дозволило їм більш ефективно відстоювати інтереси робітників,

боротися за покращення умов праці.

Історична довідка (випереджувальне завдання, 4-а група)

«Британський профспілковий рух»

Під час прослуховування тексту довідки дати відповіді на питання

(дивись записи на дошці):

1. Чим нові профспілки відрізнялися від колишніх?

2.Коли виникло Фабіанське суспільство і хто його засновники?

3.Поясніть теорію «муніципальний соціалізм»

V. Закріплення нового матеріалу.

1. Визначте, назвіть поняття, характерними ознаками якого є:

а) Високий розвиток промисловості і сільського господарства;

б) Впровадження новітніх досягнень науки, техніки.

2. Які зміни відбувалися в політичному, економічному житті Англії в

II половині XIX ст.

    3.Назвіть прізвище прем’єр-міністра Англії, якому відведена

    значна роль в організації руху за самоврядування Ірландії:

а) У. Гладстон

б) Р. Солсбери

в) Б. Дізраелі

г) Г. Пальмерстон

4. Які події відбулися в 1871 році, в 1879 році, в 1884 році, в 1886      

році?

VІ. Підсумок уроку

Учитель.

Наш урок добігає кінця. Доцільно згадати, що в останній треті ХІХ

ст.

англійська індустрія займала третє місце в світі. Англійський

капітал для  досягнення прибутку вивозиться в колонії.

Політичне життя Англії визначалося боротьбою двох партій –

ліберальної та консервативної   

В 70-80 роки в Ірландії активізується національний рух, але

ірландське питання не було вирішено.

Профспілковий рух більш активно відстоював інтереси робітників.

Рефлексія.

 1.  Що нового ви дізналися на уроці
 2.  Чи реалізувалась мета,поставлена на початку уроку.

VІІ. Домашнє завдання:

Опрацювати §24, відповісти на питання на стор.168, вивчити дати,

поняття

Випереджувальне завдання: підготувати історичну довідку «Історія

винаходів в США ІІ половини ХІХ ст.»


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20474. Ефективність програмного забезпечення та її оцінка 36 KB
  Оптимізація – це покращення характеристик програмної системи або просто програми. Отже перший етап програмування – створення правильної програми і лише другий – її оптимізація. Але перед тим як починати покращувати ефективність програми слід перевірити наскільки це покращення буде корисним і точно визначити місце яке слід переробити. Справа у тому що існує правило 20 80: 20 об’єктного коду тексту програми виконується 80 часу роботи всієї програми.
20475. Абсолютна величина і норма матриці 139 KB
  За абсолютну величину модуль матриці будемо вважати матрицю де – модулі елементів матриці . Якщо і – матриці для яких операції і мають сенс то: а б в число. За норму матриці вважаємо дійсне число що задовольняє умови: а причому тоді і тільки тоді коли =0; б число і зокрема ; в ; г і матриці для яких відповідні операції мають сенс.
20476. Біном Ньютона 31 KB
  Запишемо його у вигляді добутку пронумерувавши дужки: Кожний доданок містить n множників: k множників a і nk множників b тобто має вигляд akbnk де k≤n k≥0.
20477. Візуальні мови проектування специфікацій 36 KB
  Складність сучасних обчислювальних систем а також висока вартість створення якісного та надійного програмного забезпечення ЕОМ стимулюють розвиток теоретично обгрунтованих методів та засобів розробки програмних систем. Особливо актуальним є застосування таких методів та засобів при об'єктноорієнтованому підході до створення програмних систем. Формалізовані візуальні мови набули широкого використання при проектуванні та розробці складних програмних систем. Об'єктноорієнтовані методи розробки програмного забезпечення широко застосовують...
20478. Властивості сполучень (Трикутник Паскаля) 25.5 KB
  Ряди трикутника Паскаля умовно пронумеровані згори починаючи з нульового й числа в нижньому ряді відносно чисел у попередньому ряді завжди розміщені ступінчасто й навскіс. Кожне число в кожному ряді одержуємо додавши два числа розміщені вгорі зліва і справа. Наприклад перше число в першому ряді 0 1 = 1 тоді як числа 1 і 3 в третьому ряді утворюють число 4 в четвертому ряді: 1 3 = 4. Правило Паскаля стверджує: якщо kй біноміальний коефіцієнт в біноміальному ряді для x yn тоді для будьякого додатного цілого n і будьякого...
20479. Графічний метод відокремлення коренів 39.5 KB
  Найчастіше в додатках використовуються трансцендентні рівняння. Для відокремлення коренів можна ефективно використати ЕОМ. Проте слід пам’ятати що дане твердження справедливе лише за умов монотонності на заданому відрізку і виборі достатньо малого кроку приросту аргументу з врахуванням характеристик. Слід аналізувати три можливості що можуть виникнути а саме: Якщо рис.
20481. Детальний розгляд критичних етапів життєвого циклу. Принципи структурного аналізу 34 KB
  Принципи структурного аналізу. Всі методології структурного аналізу базуються на ряді загальних принципів частина з яких регламентує організацію робіт на початкових етапах ЖЦ а частина використовується при виробленні рекомендацій щодо організації робіт. В якості двох базових принципів використовуються наступні: принцип розділяй і володарюй і принцип ієрархічного упорядкування. Перший є принципом вирішення важких проблем шляхом розбиття їх на безліч менших незалежних завдань легких для розуміння і вирішення.
20482. Совокупное предложение и кривая 94 KB
  Совокупное предложение базируется на производственных возможностях национальной экономики. Оно является функцией экономики от доступных на текущий момент факторов производства, технологии и уровня цен. В процессе анализа совокупного предложения важно различать совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах.