52253

НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЮ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Другое

Педагогика и дидактика

Труднощі сприйняття іноземної мови на слух – одна з основних проблем, з якою стикаються учні на початкових етапах навчання. Згодом ця проблема вирішується завдяки постійній практиці.

Украинкский

2014-02-13

184.5 KB

108 чел.

ВРАДІЇВСЬКА РАЙОННА ГІМНАЗІЯ

НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЮ

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Укладач: Боровицька Олена Володимирівна,

вчитель англійської мови

ВРАДІЇВКА

2012


Аудіювання
з англійської мови, або сприйняття мови на

слух, є однією з найбільш важливих складових процесу вивчення англійської мови. Адже важливо не тільки правильно висловити ту чи іншу думку, але й зрозуміти, про що говорить співрозмовник. Беручи до уваги різний темп мови і особливості вимови тих чи інших діалектів, зробити це часом буває дуже важко.

Труднощі сприйняття іноземної мови на слух – одна з основних проблем, з якою стикаються учні на початкових етапах навчання. Згодом ця проблема вирішується завдяки постійній практиці.

Чи варто слухати аудіо матеріали на початкових етапах навчання? Безсумнівно. Але що може зрозуміти учень, якщо в його словниковому запасі всього лише кілька десятків слів? По-перше, слухати аудіо матеріали необхідно починати одночасно з вивченням англійської мови. Постійне прослуховування радіопередач або перегляд фільмів дозволяє, перш за все, звикнути до темпу мови, а він, як відомо, у всіх різний. Так що швидка американська мова не викличе в наслідок в учнів стану легкого шоку. По-друге, англійська мова інтонаційно значно яскравіше забарвлена, ніж українська, і ці злети і падіння тону необхідно вчитися розрізняти на початкових етапах вивчення.

Використання аудіювання з англійської мови в процесі навчання в значній мірі полегшує оволодіння навичками говоріння. Зі збільшенням словникового запасу зростає кількість відомих слів в іноземній мові.

Для тренування аудіювання з англійської мови можна використовувати різні аудіо матеріали. Починати розумніше з самого простого, з повільних пісень англійською мовою. Тексти їх досить прості, а темп мови розмірений.

На більш продвинутих етапах для тренування сприйняття англійської мови на слух використовують фільми та аудіокниги на англійській мові. Ці аудіоматеріали часто забезпечені електронними текстами. Їх використання рекомендується тільки в крайніх ситуаціях, коли усунення незрозумілих моментів нездійсненно без підказки тексту.

Аудіювання з англійської мови покращує слухову пам'ять, сприяє засвоєнню лексичного складу мови і її граматичної структури.


Тексти і тестові завдання для аудіювання.

6 клас

Listening Comprehension

MARK TWAIN

Mark Twain is a famous American writer. His real name is Samuel Clemens. “Mark Twain” is his pen-name.

Samuel Clemens was born in a small town in the USA. The boy had many friends at school, and when he became a writer, he wrote about them in their stories.

When Samuel was twelve, his father died and the boy began to work. At first he learned the profession of a printer. But Samuel wanted to be a sailor and when he was twenty, he found a work on a ship. Some time later Samuel left the ship and went to live in California where he has become a journalist. He began to write short stories under the pen-name Mark Twain.

He sent his stories to newspapers and all the readers liked them very much. The many professions that Mark Twain learned helped him to learn the life and to become a writer.

In 1876 the writer published “The Adventures of Hucklberry Finn” – the novels that are now known to children and grown-ups all over the world.

TASK

Circle the correct letter A, B or C:

1.Mark Twain is a famous …

A. English writer B. American writer C. Ukrainian writer

2. “Mark Twain” is…

A. his pen-name B. his surname C. real name

3. Mark Twain was born in …

A. a small village in the USA B. a small town in the USA C. a big town in the USA

4. When he became a writer he wrote about …

A. his school friends B. his parents C. animals

5. His real name is …

A. Mark Twain B. Tom Sawyer C. Samuel Clemens

6. Samuel began to work when he was …

A. 20 B. 22 C. 12

7. His first profession was …

A. a sailor B. a printer C. a writer

8. In California he has become …

A. a writer B. a printer C. a journalist

9. Samuel found a work on a ship when he was…

A. 20 B. 12 C. 19

10. The readers … his stories very much.

A. didn’t like B. liked C. disliked

11. The writer published “The Adventures of Hucklberry Finn ” in …

A. 1876 B. 1778 C. 1867

12. The novels of Mark Twain are known …

A. in our country B. in the USA C. all over the world

_________________________________________________________


THE KING AND THE PAINTER

Once there was a king who liked to paint pictures, but his pictures were bad and nobody liked them. The people to whom the king showed his pictures were afraid of him, and they said that the pictures were good.

One day the king showed the pictures to a great painter who lived in that country and said, “Tell me, what do you think of my pictures? Am I a good painter or not?”

The painter looked at the king’s pictures and said, “My king, the pictures are bad and you will never be a good painter.”

The king was very angry and sent the painter to prison.

After two years the king wanted to see the painter again. When the painter came, the king gave him a good dinner and said, “Now you are a free man and I am your friend. Look at my new pictures and say if you like them now.”

The painter did not answer. He turned to the soldier who was in the room and said, “Take me back to prison.”

TASK

Circle the correct letter A, B or C:

1.There was a king who thought that he could…..

A.paint very well. B. sing very well. C. dance very well.

2.His pictures were….

A.good. B.talented. C.bad.

3.The people to whom he showed his pictures said that they ….

A.didn’t like his picture B.liked his pictures very much. C.were real masterpieces.

4.One day the king showed the pictures to ….

A.a great musician. B.his best friend. C.a great painter.

5.The king sent the painter ….

A.back home. B.abroad. C.to prison.

6.The king wanted to see the painter again ….

A.after 10 years. B.after midnight C.after two years.

7.The king told him that …

A.the painter was a free man again. B.they were not friends. C.he was still angry with a painter.

8.For many hours the king talked with the painter and even ….

A.presented him with one of his pictures. B.gave him some money. C.invited him to dinner.

9.Then he …

A.showed his pictures to the painter. B.showed his palace to the painter. C.sent him back to prison.

10.The painter told the soldier …

A.to set him free. B.to take him back to prison. C.to show the pictures.

11.This story is about …

A. a king and a soldier B. a soldier and a painter C. a painter and a king

12.The painter said that the king …

A. would never be a good painter B. would be a good painter C. would be a good king

_________________________________________________________


A COMPLIMENT FOR A COMPLIMENT

A very rich painter did not have a family, but he had a dog that he loved like a son.

The dog was ill – perhaps because the painter gave it too much food. The animal lay in the painter’s bed: it ate nothing, only drank a little water. The painter telephoned all the hospitals in the city, but when they heard that the patient was a dog, they refused to send a doctor.

The painter was sure the dog’s life was in danger. He telephoned one of the best doctors in London, but did not tell him who the patient was. When the doctor came, the painter said: “I know you are a great doctor, and you don’t take care of dogs. But this is very important to me, and I hope you will not refuse.”

The doctor was angry, but he said nothing.

The next day, the doctor telephoned the painter and asked him to come to his house. The painter was sure it was about his dog. But the doctor, who met him at the door, said nothing about the dog. “I want to talk to you about my door,” he said. “I know you are a great painter, and you don’t paint doors, but it is very important to me. I hope you will not refuse.”

TASK 1

Mark + if the statement is true, - if it is false.

1. One rich painter had a very big family and a dog.

2. The painter loved his dog like a son.

3. The dog was ill because the painter gave him too little food.

4. When the dog was ill the painter didn’t phone any hospital.

5. Every hospital agreed to send a doctor to help painter’s dog.

6.The dog drank much water and ate very much.

TASK 2

Circle the correct letter A, B or C.

7.The painter was sure that the dog’s life was…

A. very happy B. in danger C. bad

8. The painter decided to phone …

A. his best friend B. one hospital C. one of the best doctors.

9. When the painter phoned one of the best London’s doctors…

A. he told who the patient was B. he didn’t tell who the patient was

C. he asked to help his dog

10. When the doctor knew who the patient was …

A. he was angry B. he was glad C. he was happy

11. The next day the doctor phoned the painter because he wanted…

A. that the painter would paint his door B. that the painter would paint him a picture C. to speak with the painter about his dog

12. It was very important for the painter …

A. to feed his dog B. to take care of his dog C. to speak about his dog


ONE DARK NIGHT

Mr. Brown, who lived in a very quiet place, was on his way home from the railway station. It was very late, and he was alone on the road. Suddenly he heard somebody behind him, and he had an unpleasant feeling that the man was following him. He began to walk faster. The man behind him walked faster too. He walked slower, and the man moved slower too. He began to run, but the man ran after him. Now he was sure the man was following him and he was really frightened/

There was a wall on one side of the road, and he quickly climbed up on it and jumped down on the other side. “If he passes and doesn’t stop,” Mr. Brown thought, “everything will be all right”. But the man didn’t pass. He climbed up on the wall and jumped down, just as Mr. Brown had done. Now Mr. Brown’s only thought was: “I’m in danger!” Then he thought: “If he thinks that I am a coward, I’ll soon show him that he is making a mistake!” And he stood up and shouted, “What do you want? Why are you following me?”

The other man was so tired that at first it was difficult for him to speak. “I didn’t know that you are such an athlete,” he said at last. “I have to go to Mr. White’s house, but I don’t know the way. A man at the station told me that you live across the street from Mr. White, and he told me to follow you. Please tell me, how long will it take us to go there? I don’t think I can go much farther!”

TASK 1

Mark + if the statement is true, - if it is false.

1. Mr. Brown went home when it was very late.

2. Mr. Brown lived in a very noisy place.

3. He was alone on the road and he heard somebody behind him.

4.One woman was following him.

5. Mr. Brown began to walk quicker.

6. He was sure the man was following him.

TASK 2

Circle the correct letter A, B or C.

7. When Mr. Brown was sure that the was following him…

A. he was really glad B. he was really sad C. he was really frightened

8. When Mr. Brown walked slower …

A. the man moved slower too C. the man moved faster C. the man run after him

9. Mr. Brown climbed up on the wall and jumped down…

A. the man passed B. the man had done the same C. the man ran away

10. Mr. Brown’s only thought was…

A. “I am a coward” B. “I’m an athlete” C. “I’m in danger!”

11. Mr. Brown wanted to show the other man that …

A. he wasn’t a coward B. he was a kind man C. he was afraid

12. The other man said that he was following Mr. Brown because … who lived across the street from him.

A. he wanted to speak with Mr. Brown B. he wanted to go to Mr. White house C. he wanted to ask Mr. Brown a way

________________________________________________________


A STORY ABOUT MARK TWAIN

The well-known American writer, Mark Twain, was going from the north of England to Manchester by train. He was very tired and wanted

to go to bed. So he asked the guard to tell him when they come to Manchester. “If I am sleeping when you come to me, I’ll be very angry”, he said. “But I must be in Manchester in the morning. So even if I am angry, please throw me out of the train”. The guard agreed, and Mark Twain went to bed.

When he opened his eyes, it was morning. People were talking in the corridor, a boy was crying and his mother was trying to make him stop. Mark Twain got up, put on his clothes and went out the corridor. The guard was talking to a man at the end of the corridor, and Mark Twain went up to him.

“Haven’t we come to Manchester yet?” he asked.

“We passed Manchester two hours ago”, the guard answered.

“What!” Mark Twain shouted. “Why didn’t you tell me? I asked you – don’t you remember?”

The guard was surprised. “Are you the American who asked me to tell him when we come to Manchester?” he asked.

“Yes, of course,” Mark Twain said.

“Then, who was the other man?” the guard continued. “Oh, now I understand why he was shouting and fighting when I threw him out of the train in Manchester!”

TASK 1

Mark + if the statement is true, - if it is false.

1. Mark Twain is a well-known English writer.

2. One day Mark Twain was going from the north of England to Manchester by bus.

3. He asked the guard to tell him when they came to Manchester.

4. Mark Twain told the guard to throw him out of the train if he was angry.

5. When Mark Twain opened his eyes it was evening.

6. The guard agreed to wake him up.

TASK 2

Circle the correct letter A, B or C.

7. Mark Twain woke up …

A. in the evening B. in the morning C. in the afternoon

8. The guard told Mark Twain that they passed Manchester…

A. 2 hours ago B. 12 hours ago C. 2 days ago

9. When the guard understood that he had woken the other man up …

A. he shouted B. he was surprised C. he laughed

10. When the train arrived to Manchester the guard …

A. had woken the other man up B. had woken Mark Twain up C. had fallen asleep

11. When the guard threw the other man out of the train …

A. he was shouting and fighting B. he was sleeping C. he was crying

12. The guard threw … out of the train in Manchester.

A. Mark Twain B. the other woman C. the other man


HE DIDN’T LAUGH

Everybody knows the name of Mark Twain, the American author. One of his friends told the following joke about him.

A literary club invited Mark Twain to give a lecture. Before the lecture, one of the members came to him and said: “Mr. Twain, people say that you can tell very funny stories. I hope that during your lecture you will tell a story that will make my uncle laugh. He hasn’t laughed for ten years.”

“I’ll do my best,” Mark Twain said.

When he began his lecture, Mark Twain noticed the club member. He was sitting in front of him with an old man who had a very sad face.

Mark Twain began to tell jokes, one after another. “I told long jokes and short jokes, new jokes and old jokes,” Mark Twain told his friends. “I told every joke in my memory, and soon everybody was laughing. Everybody – but not the old man. He continued to look at me with cold, blue eyes. I was ashamed to think that I couldn’t make him laugh, and I tried again and again. But nothing helped…”

After the lecture, the club member came to Mark Twain and said: “Thank you, Mr. Twain, I have never heard so many very funny stories. As for my uncle he is fully deaf.”

TASK 1

Mark + if the statement is true, - if it is false

1. Nobody knows the name of Mark Twain.

2. One day Mark Twain had to give a lecture in a literary club.

3. After the lecture one of the members came to Mark Twain and asked to make his uncle laugh.

4. That uncle hasn’t laughed for 2 years.

5. Mark Twain promised to do his best to make that uncle laugh.

6. People knew that Mark Twain could tell very funny stories.

TASK 2

Circle the correct letter A, B or C.

7. When Mark Twain began his lecture he noticed …

A. a young man with a very sad face B. an old man with a very happy face C. an old man with a very sad face

8. Mark Twain began to tell … one after another.

A. interesting stories B. sad stories C. jokes

9. Mark Twain told …

A. every joke in his memory B. every story in his memory C. every poem in his memory

10. When Mark Twain began to tell jokes in the literary club soon …

A. everybody was crying B. everybody was laughing C. everybody was sad

11. After Mark Twain’s jokes everybody was laughing but …

A. not the young man B. not the old woman C. not the old man

12. The old man didn’t laugh because …

A. he didn’t understand jokes B. was fully deaf C. was ashamed


HOLIDAYS IN ENGLAND

During the year English people celebrate many holidays.

The first holiday is New Year’s Day. It is on the 1st of January. On that day people send good wishes to all their friends. They say to each other: “Happy New Year!”

On Sunday in the middle of March English people celebrate Mother’s

Day. This is a holiday of all mothers. On that day they do not go to work and their children bring them flowers and presents.

On the 1st of May English people celebrate May Day. They began to celebrate this holiday in 1890, when the workers from all parts of London went to the demonstration with demand to shorten their working day. That demonstration showed the unity and solidarity of all the working people of London.

Since then, every year on the 1st of May English people organize demonstrations of unity and solidarity with all progressive people in other countries.

On the 25th of December English people celebrate Christmas Day. They like this holiday very much. On that day they send good wishes and give presents to each other.

TASK 1

Mark + if the statement is true, - if it is false.

1. During the year American people celebrate many holidays.

2. English people celebrate New Year’s Day on the 1st of December.

3.On New Year’s Day people say to each other “Marry Christmas!”

4. In the middle of March on Sunday English people celebrate Mother’s Day.

5. Mother’s Day is a holiday of all mothers.

6. On Mother’s Day English people go to work.

TASK 2

Circle the correct letter A, B or C.

7. English people began to celebrate May Day ….

A. in 1890 B. in 1980 C. 1880

8. The workers from all parts of London went to the demonstration with demand …

A. to unite B. to shorten their working day C. to give them freedom

9. On Mother’s Day children bring their mothers …

A. good marks B. many presents C. flowers and presents

10. The demonstration of 1890 showed …

A. the unity and solidarity B. freedom C. independence

11.Since 1890 English people organize demonstrations …

A. every year on the 3rd of May B. every year on the 1st of May C. every month

12. English people celebrate Christmas Day…

A. on the 7th of January B. on the 25th of January C. on the 25th of December


LONDON

London is the capital of Great Britain. It is situated on the river Thames. It is the largest city in Europe and one of the largest cities in the world.

London is also a very big port and very important political, commercial, scientific and cultural centre of Great Britain.

London consists of four parts. They are: the City, the West End, the East End and Westminster.

The City is small in area but it is the commercial centre of the capital. Many banks and offices are situated there.

Westminster is the administrative centre of London. Here we can see the Houses of Parliament. There is English Government there.

The West End is the richest part of London. You can find the best shops, theatres, cinemas, museums, art-galleries, parks and squares there. Its houses and streets are the finest in the capital. The rich people live in the West End.

The East End is the part of London where the working people live. There are no parks or gardens in the East End. The streets in the East End are narrow and the houses are small.

TASK 1

Mark + if the statement is true, - if it is false

1 London is situated on the river Thames.

2. London is the biggest city in Europe.

3. London isn’t a big port.

4. The capital of Great Britain is very important political centre.

5. London consists of 5 parts.

6. The capital of Great Britain is also one of the largest cities in the world.

TASK 2

Circle the correct letter A, B or C.

7.The City is …

A. a small and commercial centre B. a big and commercial centre C. the richest part

8. Many banks and offices are situated in …

A. the West End B. the City C. Westminster

9. We can see the Houses of Parliament in …

A. Westminster B. the City C. on the river Thames

10. Only … live in the West End.

A. poor people B. working people C. rich people

11. The streets in the East End are …

A. wide B. narrow C. long

12. You can find best shops in …

A. the West End B. the City C. the East End


Тексти і тестові завдання для аудіювання.

7 клас

LEARNING A LANGUAGE

In school all over the world boys and girls are learning foreign languages. Everybody knows his own language, but another one is very useful. It is useful when we travel to other countries or if we must read foreign literature in the original.

How many languages are there in the world? There are about two thousand and seven hundred and some of them are very important. English, for example, is used not only in England and the USA but also in other parts of the world. About two hundred and fifty million people speak it as their own language, and another two hundred million use it as a second language. It is difficult to say how many people are learning it.

Knowledge of foreign language helps young people of different countries to develop friendship and understanding. When they meet at festivals or in international friendship camps, the words Peace and Friendship can be heard in all languages.

TASK 1

Mark + if the statement is true, - if it is false.

1. In schools all over the world children are learning foreign languages.

2. Everybody knows his own language, but another one isn’t useful.

3. To know foreign language is useful when we travel to other country.

4. There are about 270 languages in the world.

5. English is used only in England.

6. It is easy to say how many people are learning English.

Task 2

Circle the correct letter A, B or C.

7.About 250 million people speak … as their own language.

A. German B. French C. English

8. Another 200 million use English as…

A. a second language B. a third language C. their own language

9. Foreign languages help young people to develop …

A. cooperation B. friendship and understanding C. their own language

10. How many languages are there in the world? There are about…

A. 2 700 B. 270 C. 27 000

11. Knowledge of foreign languages is useful if we must read …

A. poems in the original B. foreign literature in the original C. foreign books

12. When young people meet at festivals the words … can be heard in all languages.

A. “Friendship and Peace” B. “Friendship and Understanding” C. “Peace and Festivals”


KNOWLEDGE IS POWER

You have discussed many English proverbs. Such discussions, as you know, make your knowledge of English better.

Here is one more proverb which is the main problem for today’s discussion: “Knowledge is power”. This proverb means that the more a man knows, the greater power he has. Knowledge has given man his great power.

You may think that one cannot know everything. It is correct, of course, but everybody must always try to increase his knowledge. You get knowledge at school, from books, magazines, radio and TV programmes.

Knowledge of history helps us to understand the past, the present and the future. If your knowledge of other school subjects is good, it will help you in your future life.

What do people do if they do not know something important for their work or profession?

As a rule, they try to get more knowledge about it. They try to learn and understand what they do not know and try to use it in practical life.

We need knowledge to be more useful for our country.

TASK 1

Mark + if the statement is true, - if it is false

1. The proverb “Knowledge is power” means the more a man knows the greater power he hasn’t.

2. Knowledge has given a man his large power.

3. It isn’t correct that one cannot know everything.

4. Everybody must try to increase his knowledge.

5. You get knowledge only at school.

6. The proverb “Knowledge is power” is the main problem for tomorrow’s discussion.

Task 2

Circle the correct letter A, B or C.

7. If we know history it helps us to understand …

A. the past, the present and the future B. our future C. school subjects

8. What do people do if they do not know something important for their work? They try …

A. to read many books B. to get more knowledge about it C. to learn history

9. People try to learn and understand what they don’t know and try to use it …

A. at school B. in practical life C. in their work

10. People need knowledge to be … for their country.

A. more interesting B. more necessary C. more useful

11. If your knowledge of school subjects is good it will help you …

A. in your future life B. in your learning C. in your work

12. You get … at school, from books, magazines, radio and TV programmes.

A. information B. everything C. knowledge


WHY WAS WASHINGTON MADE THE CAPITAL OF THE USA

After the War of Independence the United States needed a capital city. Choosing the site for the capital was a difficult task because different cities in different parts of the country wanted to be the nation’s capital.

In the end it was decided to build a new city. In 1791 George Washington, the first president, choose the place where the city now stands. He thought it was a good place because the Potomac River was large enough for ships to come as far as the site of the city. The land

round the city was called the District of Columbia, after Christopher Columbus; and the city on it was named Washington, in honour of the country’s first president.

The architect of the new city planned straight streets with trees on both sides, beautiful buildings, and monuments to honour great men.

By 1800 the president’s house was almost finished.

The buildings for the Congress of the United States and some other buildings were built on a hill. These buildings were called the Capitol. Then the hill was renamed Capitol Hill.

In 1800 President John Adams, the second president, and other members of the government moved to the new city of Washington, D.C. (District of Columbia).

TASK 1

Mark + if the statement is true, - if it is false.

1. The USA needed a capital city after the War of Independence.

2. Choosing the site for the capital wasn’t a difficult task.

3. It was decided to build a new city.

4. George Washington chose the place for the nation’s capital.

5. It was a good place because of the Potomac River.

6. The land round the city was called after George Washington.

Task 2

Circle the correct letter A, B or C.

7.The city was named Washington in honour of the country’s …

A. 3rd president B. 5th president C. 1st president

8. By … the president’s house was almost finished.

A. 1700 B. 1800 C. 1900

9. The Congress of the USA was built …

A. at the Potomac River B. on a hill C. in the wood

10. Later that hill was renamed …

A. Capitol Hill B. Washington Hill C. Capitol

11. In 1800 President John Adams moved …

A. to the Congress B. to the Capitol C. to Washington, D.C.

12. The architect of Washington, D.C. planned straight streets … on both sides.

A. with flowers B. with bushes C. with trees


WHO DISCOVERED AUSTRALIA?

Australia is the world’s largest island and its smallest continent. Its area is about the same as that of the USA (without Alaska).

Hundreds of years ago there were stories about a large continent in the southern Hemisphere. But no one could say what it was like and whether it was inhabited. People called this land “terra australis incognita”, or “the unknown southern land”.

The Dutch were the first Europeans to visit Australia. They discovered it while making their journeys to island of Java, a Dutch colony in Southeast Asia.

When the Dutch found themselves on the west coast of Australia, they gave the name New Holland to this western part of the continent.

In 1770 the English captain James Cook discovered the east coast of Australia.

In 1778, the first English colony was established in what later became the city of Sydney.

TASK 1

Mark + if the statement is true, - if it is false

1. Australia is the world’s smallest island and its largest continent.

2. Its area is about the same as that of the United Kingdom.

3. Thousands of years ago there were stories about a large continent in the Southern Hemisphere.

4. Nobody could say what it was like and whether it was inhabited.

5. Hundreds of years ago people called Australia “the unknown southern land”.

6. The first Europeans who visited Australia were the Dutch.

Task 2

Circle the correct letter A, B or C.

7.The island Java was a Dutch colony in …

A. Southeast Asia B. Southwest Asia C. Northeast Asia

8. The Dutch discovered Australia while making their journeys to …

A. New Holland B. Sydney C. the island of Java

9. In 1770 the English captain James Cook discovered the … of Australia.

A. west coast B. east coast C. south coast

10. The western part of the continent was named … by the Dutch.

A. Java B. New Holland C. Sydney

11. The first English colony was established in …

A. 1778 B. 1878 C. 1787

12. Many years ago people called this land …

A. “New Holland” B. “Southern Hemisphere” C. “terra australis incognita”


THE STORY OF THE VICTORIA FALLS

Have you ever seen a really big waterfall? At the Victoria Falls the blue Zambezi river, about two kilometres wide, falls down for over a hundred metres.

These Falls were first discovered by an explorer called David Livingstone in 1855. He was trying to follow the Zambezi river to its mouth in a small boat when he came to the Falls. At first he did not see the great waterfall from his boat. But the noise of the falling water made him stop at an island in the river and he was saved. He called it “Livingstone Island”.

Nowadays there is a road and the railway bridge across the river, but in those days it was very difficult even to walk near the falls because of the thick tropical jungle.

You can see a view of the Falls and the picture of David Livingstone on the stamp.

TASK 1

Mark + if the statement is true, - if it is false.

1. The blue Zambezi river is 2 kilometres wide.

2. The Victoria Falls is over a hundred metres.

3. The explorer David Livingstone discovered the Victoria Falls.

4. David Livingstone discovered these Falls in 1850.

5. He was trying to follow the Zambezi river in a little boat.

6. Victoria Falls isn’t a big waterfalls.

Task 2

Circle the correct letter A, B or C.

7. David Livingstone followed the Zambezi to its mouth when he

came …

A. to the river B. to the island C. to the Falls

8. He didn’t see … from his boat.

A. the great waterfall B. the great river C. the great wood

9. He was saved because he …

A. saw a great waterfall B. heard the noise of the falling water C. followed the river

10. The noise of the falling water made him stop …

A. in the wood B. at the mountain C. at an island

11. Now the name of this island is …

A. “Livingstone Land” B. “Livingstone Island” C. “Livingstone Falls”

12. In those days it was very difficult even to walk near the Falls because of …

A. thick subtropical jungle B. thick tropical wood C. thick tropical jungle


A THISTLE EMBLEM

The thistle has nothing pleasant in it, especially if you carelessly touch its thorns. But it has an important meaning for the people of Scotland. It is the Scottish national emblem. Scotland, as you may know, is now part of Great Britain.

Why did the Scottish people choose this thorny plant as the national emblem of their country?

The answer is interesting, and it can be found in the history of Scotland. The people of that country chose the thistle as their national emblem because it saved their land from foreign invaders many years ago.

People say that during a surprise night attack by the invaders the Scottish soldiers were awakened by the shouts of the invaders as their bare feet touched the thorns of the thistles in the field they were crossing.

This, of course, was a good reason to choose the thistle as a national emblem!

TASK 1

Mark + if the statement is true, - if it is false

1. If you carelessly touch the thistle’s thorns it has nothing pleasant in it.

2. The thistle hasn’t an important meaning for the people of Scotland.

3. The thistle is the Scottish national emblem.

4. Now Scotland is a part of the United Kingdom.

5. The Scottish people chose this thorny plant as the national emblem of Scotland.

6. We cannot find the answer in the history of Scotland why Scottish chose such unusual emblem.

Task 2

Circle the correct letter A, B or C.

7. The people of Scotland chose the thistle as their national emblem because …

A. it is a very nice plant B. it saved their land C. it is an unusual plant

8. Many years ago the thistle saved Scotland from …

A. English invaders B. French invaders C. foreign invaders

9. During a surprise night attack by the invaders the Scottish soldiers were awaken by …

A. the songs B. the whistle C. the shouts

10. The invaders shouted because their bare feet touched … of the thistles.

A. flowers B. thorns C. leaves

11. When the invaders were crossing … they got into the thistles.

A. the field B. the forest C. the river

12. It was a good reason to choose … as a national emblem.

A. the thorn B. the thistle C. the rose


A LIVING NATIONAL EMBLEM

Sometimes you can see a living national emblem. One of such

“emblems” is the kiwi, a very unusual bird found in some parts of new Zealand. It has no tail, almost no wings, and its nostrils are situated near the end of its bill which is used to find food.

The kiwi lives in thick forest and prefers to spend its time in the dark.

Although the kiwi weighs only a little over two kilogrammes, it has a very good appetite. It can eat as many as three hundred worms a day which are its main food.

The female kiwi lays only one egg, but it is a very large egg – it is about one fifth of her own weight. After laying it, she loses all interest and leaves her husband to hatch the egg out. This takes seventy-five days and by the time the chick is hatched father kiwi has usually lost one-third of his normal weight.

In some English-speaking countries New Zealanders are known as Kiwis, because the bird is also the symbol of the people of New Zealand.

TASK 1

Mark + if the statement is true, - if it is false.

1. One of a living national emblem is the kiwi.

2. The kiwi is a very unusual bird.

3. You can find this bird in all parts of New Zealand.

4. The kiwi is a national emblem of Australia.

5. The kiwi has a very long tail and almost hasn’t wings.

6. The father kiwi hatches the egg out.

Task 2

Circle the correct letter A, B or C.

7.The nostrils of kiwi are situated …

A. near the beginning of its bill B. the end of its bill C. in the middle of its bill

8. The kiwi uses its bill …

A. to find food B. to smell food C. to eat food

9. The kiwi spend its time …

A. in the dark B. in the river C. in the sun

10. This bird weighs only a little over …

A. 2 grammes B. 12 kilogrammes C. 2 kilogrammes

11. The kiwi can eat as many as … a day.

A. 300 worms B. 30 worms C. 3000 worms

12. The female kiwi lays only one egg – it is about … of her own weight.

A. one fourth B. one fifth C. one third


SHUT THE DOOR

Jonathan Swift, the famous English author who wrote “Gulliver’s Travels”, liked order in everything. All people in his house, for example, had to shut the door behind them when they came into a room and when they left it.

One day a maid servant came and asked him to let her visit her sister who lived ten miles away.

Swift not only agreed, but let her go there in his own carriage. The girl was so happy that she forgot to shut the door when she left the room.

Swift let her go; but about half an hour later he ordered one of the servants to ride after the carriage, and tell the girl come back.

Much against her wish the poor girl had to turn back. When she came into Swift’s room, her face was unhappy and she asked him what he wanted. “I only want you to shut the door”, was his answer.

“Now you may go to visit your sister. I wish you a pleasant journey.”

TASK 1

Mark + if the statement is true, - if it is false

1. Jonathan Swift is a famous American writer.

2. Jonathan Swift wrote a well-known novel “Gulliver’s Travels”.

3. He liked order in everything.

4. Everybody in his house had to shut the door.

5. One day a maid servant asked him to let her visit her mother.

6. The maid servant’s sister lived 10 miles away.

Task 2

Circle the correct letter A, B or C.

7. Swift let his maid servant go to her sister …

A. on foot B. in his own carriage C. by car

8. The maid servant was so happy that …

A. she went to her sister B. she left Swift C. she forgot to shut the door

9. About half an hour he ordered one of the servants …

A. to shut the door B. to ride after the carriage C. to open the door

10. The servant told the girl …

A. to come back B. to go away C. to run away

11. Swift turned the girl back because he wanted …

A. to see her again B. to tell her something C. she would shut the door

12. After that Swift wished the girl…

A. a pleasant journey B. to be healthy C. to be happy


Тексти і тестові завдання для аудіювання.

10 клас

TOO WELL

Miss Carrington was a famous actress. She began her life in a small village named Cranberry. But that was long ago. Now she was to perform the leading part in a new comedy. A capable young actor Highsmith by name dreamt of being Miss Carrington’s partner in the new play. He told the manager about it. The manager explained to the young actor that if he wanted to play the part he must persuade Miss Carrington to accept him as her partner. The young actor knew very well that it was the part of a young farmer. The next day he went to Cranberry where he stayed for Three days and gathered much information about the life and the people of that small village. Then he returned to the village and went to one of the restaurants where actors

usually gathered after the performance. He saw a small party sitting at a table. The star of the party was Miss Carrington. He approached the famous actress, greeted her and told her much interesting news about her relatives and friends from Cranberry. She was sure he was a farmer. In the end he told the famous actress, that her mother wanted to see him again before she died. Miss Carrington was so touched that she couldn’t help crying. The next morning the young actor dressed to the latest fashion went to the hotel. He was sure Miss Carrington would agree to take him as her partner in the play if he told her everything. To his surprise he was told that miss Carrington had left for her native village forever.

TASK 1

Mark + if the statement is true, - if it is false.

1. Miss Carrington was a famous artist.

2.She spent her childhood in a small village Cranberry.

3. Long ago she was to perform the leading part in a new comedy.

4. A young actor Highsmith wanted to be Miss Carrington’s partner in the new play.

5. Highsmith decided to persuade Miss Carrington to accept him as her partner.

6. Highsmith’s manager didn’t advice him anything.

Task 2

Circle the correct letter A, B or C.

7.Highsmith knew well that the part he wanted to play was the part of…

A. a manager B. an old farmer C. a young farmer

8. When Highsmith went to Cranberry he stayed … there.

A. for 13 days B. for 3 days C. for 30 days

9. In Cranberry the young actor gathered much information about…

A. the life of Miss Carrington B. the life and the people of Cranberry C. the life of her relatives

10. When Highsmith returned he went to …

A. his manager B. to Miss Carrington C. to the restaurant

11. Highsmith introduced himself to Miss Carrington as …

A. a farmer B. a manager C. an actor

12. Highsmith played his part in the restaurant too well, Miss Carrington believed him and …

A. asked him to be her partner B. went to her native village forever C. praised him


THE NILE

The River Nile is the longest river in the world, 6,695 km (4,160 miles) from source to sea. It drains one tenth of the continent of Africa. The Nile flows out of Lake Victoria and trough a series of spectacular gorges before spreading out across the great papyrus swamp called the Sudd in Sudan.

In 1970, the Aswan High Dam was completed, damming the Nile to form Lake Nasser. The dam regulates the flood waters, generates hydroelectric power, and irrigates thousands of acres of formerly unproductive land. But it has reduced the supply of minerals to the Nile delta, and so the farmland is less productive is less productive and coastal fisheries have been harmed.

The Nile is navigable foe most of its course through Sudan and Egypt, where the water is very low and there are rapids, the Cataracts.

The papyrus beds of the Sudd swamp are home to a rich variety of wildlife, including the shoebill heron and sacred ibis, crocodiles and hippos, and hundreds of thousands of antelopes.

The Sudd is threatened by the Jonglei Canal, which will take water from the Nile, and link up important towns. At present, work on the canal is held up by civil war. If it is ever complete, the Sudd may dry up. Local people will lose a vital source of water and grazing land, and the rich wildlife will disappear.

TASK 1

Mark + if the statement is true, - if it is false

1. The River Nile is 6,696 km long.

2. The Nile is very long and it drains one tenth of the continent of Australia.

3. The Nile flows into the Lake Victoria.

4. The great papyrus swamp is called the Sudd in Sudan.

5. In 1960, the Aswan High Dam was completed.

6. Lake Nasser was formed because of the damming the Nile.

Task 2

Circle the correct letter A, B or C.

7.The River Nile is navigable for most of its course through…

A. Lake Nasser B. Sudan and Egypt C. Lake Victoria

8. The papyrus beds are the home …

A. for Africans B. to crocodiles C. to rich variety of wildlife

9. There are many different wild animals live there including …

A. the shoebill heron and sacred ibis B. bears and hippos C. giraffes and lions

10. The Aswan High Dam regulates …

A. the life of animals B. the flood water C. the life of Africa

11. The Jonglei Canal which will take water from the Nile threatens ….

A. Egypt B. Sudan C. the Sudd

12. If the Sudd dry up local people will lose …

A. water B. wealth C. animals


HIS RICH AUNT

Hilary Smith received all the money that belonged to his good family and soon spent it. When all the money had been spent, Hilary could do one of two things. He could die or work. Neither of these gave him any pleasure. Then he remembered that he had a rich aunt. Hilary found out her address. The old lady was glad to see her only nephew. Unfortunately she was serious ill. The doctor told Hilary the nothing could cure the old lady. So he chose a moment when his aunt felt much better than usual and asked her for details of her will. The old woman told her nephew that she had made a will when she was a young girl. She was very religious and left all her money to some religious people in China. She didn’t make any other will. The next day Hilary found out that when a woman gets married, an earlier will loses its value. A new will must be made, the money goes to the nearest relation. His future was safe. One morning his aunt told Hilary that she was going to send for her lawyer to make a new will. Hilary was afraid that she wanted to leave all her money to somebody else. So he took a decision.

Every night his aunt took some medicine to make her sleep. Hilary decided to double the portion. He could put her to sleep forever. His aunt took the glass and looked at Hilary. She thanked her nephew and said: “If I am alive tomorrow, I’ll change the will in your favour. If I die tonight, you will get nothing”.

She explained to her nephew that she had never been married, so her first will did not lose its value. Hilary tried to take the glass away but the old lady raised it and drank.

TASK 1

Mark + if the statement is true, - if it is false.

1. Hilary Smith is a young girl who received money and soon spent it.

2. When all money had been spent, Hilary could die or live.

3. Hilary wanted neither die nor work.

4. Hilary was the only nephew of a rich aunt.

5. The old lady wasn’t glad to see her nephew.

6. Hilary’s aunt was seriously ill.

Task 2

Circle the correct letter A, B or C.

7.When Hilary visited his aunt the doctor told him that … the old lady.

A. something could cure B. nothing could cure C. he would help

8. When Hilary’s aunt felt much better than usual he asked her for details of …

A. her illness B. her will C. her family

9. The old lady made a will when …

A. she was a young lady B. her husband died C. she was ill

10. One morning the old lady decided to sent for…

A. her doctor B. her nephew C. her lawyer

11. Hilary was afraid that his aunt wanted to change the will and he decided …

A. to marry a young girl B. to double the portion of her medicine C. to call the doctor

12. After aunt’s explanations Hilary tried to take the glass away but...

A. she drank medicine B. she poured medicine out C. she didn’t drink medicine


THE VALUABLE FENCE

The Greggs were coming back from their first trip to Europe. On board the Queen Elizabeth they got acquainted with a Frenchman. The Frenchman told the Greggs that he was an artist and his name was Lautisse. The Greggs didn’t know any artist whose name was Lautisse. So they talked to the ship’s librarian and found out that their new friend was the world’s famous artist whose pictures were very valuable and expensive. Lautisse was going to spend a month in New York. Mrs. Greggs suggested that he come to their place for the weekend. At the appointed time Lautisse arrived at the Greggs and they were happy to see him. The next morning Mr. Greggs got up very early as he wanted to paint the fence around the vegetable garden. He took a brush and was about to begin painting when Lautisse approached him. As soon as he saw the brush, he seized it from Mr. Greggs and began painting the fence.

The fence turned out to be a valuable thing. It was sold for a big sum of money and taken to a museum.

TASK 1

Mark + if the statement is true, - if it is false

1. The Greggs were coming on their first trip to Europe.

2. During their trip they got acquainted with an English artist.

3. The Frenchman was a very famous artist.

4. The Greggs knew that famous artist.

5. The ship’s librarian helpled the Greggs to know that their new friend was a famous actor.

6. Lautisse’s pictures were very valuable and expensive.

Task 2

Circle the correct letter A, B or C.

7.The Greggs talked to the ship’s librarian and found out that Lautisse was …

A. a very outstanding artist B. a very famous actor C. a very famous singer

8. Lautisse wanted to spend a month in …

A. Europe B. New York C. France

9. Mrs. Greggs proposed Lautisse to visit them …

A. for the weekend B. for the party C. for the exhibition.

10. Lautisse arrived at the Greggs …

A. in two months B. at the appointed time C. last year

11. When Lautisse saw the brush in the Mr. Gregg’s hands he …

A. began crying B. began painting a picture C. began painting the fence

12. … was sold for a big sum of money and taken to a museum.

A. The picture B. The book C. The fence


HOW RUTH MADE HISTORY AT OXFORD

Ruth Lawrence is 11 years old. She made history yesterday when she came first out of the 530 candidates who sat the entrance exam for St. Hugh’s College, Oxford. The college is likely to offer her scholarship. Ruth sat three-hour papers – Algebra and Geometry; Calculus and Statistics; and Maths, Pure and Applied. “I was happy

with the first two,” she said yesterday. “but I wasn’t sure about the third”.

Ruth has never been to school. Her father, Harry Lawrence, a computer consultant, gave up his job when Ruth was five to educate her at home. Her mother, Sylvia, who also works in Computers, is the family bread winner.

Harry Lawrence explained that, besides Maths, Ruth also enjoyed English, History, Geography, Nature Study and other subjects. She began to read at four and started academic subjects at five. “We didn’t think at first tht she wouldn’t go to school,” he said, “but we enjoyed teaching her so much and we seemed to be making quite a good job of it, so we just carried on”.

TASK 1

Mark + if the statement is true, - if it is false.

1. Ruth Lawrence is a little girl who came first out at the entrance exam.

2. There were 550 candidates who sat the entrance exam for St. Hugh’s College, Oxford.

3. Ruth was offered a scholarship by the collage.

4. The girl sat 13 three-hour papers.

5. Ruth said that she was happy with first two exams but she wasn’t sure about the third.

6. Ruth is 11 years old and she is very clever.

Task 2

Circle the correct letter A, B or C.

7.Ruth has never been to …

A. college B. institute C. school

8. Ruth’s father gave up his job …

A. to educate her at home B. to learn computers C. to study subjects

9. Ruth began to read when she was…

A. at home B. three C. four

10. Ruth’s mother Sylvia is …

A. the computer consultant B. the family breadwinner C. the home teacher

11. Harry Lawrence said that they would …

A. continue to teach Ruth B. learn other subjects C. work in computers

12. Besides … Ruth enjoyed English, history, geography, nature study and other subjects.

A. computers B. Statistics C. Maths


VOLCANOES

A volcano is a mountain or hill made molten rock called lava which comes from deep beneath the Earth’s surface. When a volcano erupts, lava and ash build up to make a cone. Some volcanoes give off clouds of ash and gas when they erupt. Others have streams of red-hot lava pouring down their side. Volcanoes can form on land or on the ocean floor. Some undersea volcanoes grow high enough to reach above sea-level and become islands.

It is not often that anyone can see a new volcano appear and then grow. In Mexico, in 1943, some villagers were worried by earthquakes. Then a crack appeared across a cornfield and smoke gushed out. The crack widened, and ash and rocks were thrown high into the air. Soon, red-hot lava poured out. After a week, a volcano 150m (500ft) high

stood where the cornfield had been, and the villagers had to leave. Mount Paricutin grew to 275m (900ft) in a year, and to 410m (1,345ft) after nine years.

Volcanoes eventually die. A volcano that has not erupted for a long time is said to be dormant. There is always the danger that a dormant volcano may suddenly erupt. When people think a volcano has finally died, then it is called extinct.

TASK 1

Mark + if the statement is true, - if it is false

1. A volcano is made of molten rock.

2. Lava comes from deep beneath the Earth’s surface.

3. When lava erupts ash builds up to make a cone.

4. When volcanoes erupt some of them give off clouds of ash and gas.

5. Some of the volcanoes have streams of red-cold lava.

6. Lava pours down volcano’s side.

Task 2

Circle the correct letter A, B or C.

7. Volcanoes can form on land or on the ocean…

A. door B. floor C. cone

8. Some undersea volcanoes can become …

A. islands B. mountains C. surface

9. In Mexico in … some villagers were worried by earthquakes.

A. 1934 B. 1493 C. 1943

10. Mount Paricutin grew to 275 m in a year and to 410 after …

A. 19 years B. 9 years C. 1 year

11. A volcano which has finally died is called …

A. extinct B. dormant C. dead

12. A dormant volcano may suddenly…

A. die B. appear C. erupt


TOM WHITEWASHES HIS AUNT’S FENCE

On a fine summer morning Tom came out on the sidewalk with a bucket of whitewash and a brush with a long handle. He looked at the fence, and all the gladness left his face, and he became sad. He was sorry for himself and thought that his life was very difficult.

Jim, the negro boy, came jumping out of the gate with a water bucket and singing a song. Tom always disliked to bring water from the town pump, but now he didn’t think so. He remembered that there were always white, mulatto and Negro boys and girls at the pump waiting their turn, resting, playing, quarrelling or fighting.

“Say, Jim, I’ll fetch the water if you whitewash.”

Jim shook his head and said:

“I can’t, Master Tom. Old Mrs. Told me get the water quick and don’t stop with anybody.”

“Oh, never mind what she said, Jim, she always talks. Give me the bucket I’ll be back in a minute. She will not find out. ”

“Oh, I am afraid, master Tom, the old Mrs. Will beat me. Honestly I am afraid.”

She! She never beats anybody. She hits them over the heard with her thimble, who is afraid of that. She talks awful, but talk doesn’t hurt. Jim, I’ll give you a marble.”

Jim did not know what to do. He put down the bucket, and took the white marble.

“What a nice and pretty marble, but Master Tom I’m so afraid of the old Mrs.”

TASK 1

Mark + if the statement is true, - if it is false.

1. On a fine summer morning Tom came out on the road with a bucket of whitewash.

2. When Tom looked at the fence he became sad.

3. Tom was sorry for his aunt and thought that her life was very difficult.

4. Tom came jumping out of the gate and singing a song.

5. Tom always likes to bring water from the town pump.

6. Now Tom wanted to bring water.

Task 2

Circle the correct letter A, B or C.

7.When Tom saw Jim he proposed him …

A. to bring water instead of him B. to sing a song C. to talk with him

8. Jim refused to whitewash the fence because …

A. he had to bring water B. he had to meet with friends C. he was afraid of Old Mrs.

9. Tom said that the Old Mrs. …

A. never beat anybody B. liked children C. always beat boys

10. Tom told Jim that he …

A. was not his friend B. would give him a marble C. would meet with friends at town pump.

11. When Tom asked Jim to give him a bucket he promised that he …

A. would be back in a minute B. didn’t tell anything Old Mrs. C. would beat him

12. Tom always … to bring water but now he didn’t think so.

A. liked B. hated C. disliked


THE LAST INCH

Ben was 43. His wife went back to the USA and led the life she liked. He was to join her before the summer but he knew he could never get another flying job at his age not only in the USA but even in Canada. So Ben had to work as a pilot in Egypt.

He had a boy. His boy, Davy, was 10 years old. At 10 Davy already understood that his mother had no interest in him, and that his father was a stranger who couldn’t talk to him and was too sharp with him when they were together, and they were seldom together.

Ben had the boy with him in the plane when they were over the Red Sea coast.

Once Ben showed the boy how to fly a plane. Davy understood everything well enough, but when his father corrected his mistakes loudly in the training plane, the boy began to cry.

“Don’t cry!” Ben told him now. “There is no need to cry. Get your head up, Davy! Get it up!”

Davy kept his head down, and Ben was all the more sorry that Davy was with him. He watched the Red Sea coast, this line a thousand miles long that divided the deserts from the green seas. It was lifeless and dead.

“Look attentively”, he told Davy, “if you want to see how to put

the plane down.”

He knew how sharp his own voice could be; but it surprised him that he hardly knew how else to speak to the boy.

TASK 1

Mark + if the statement is true, - if it is false.

1. Ben knew that he could never get flying job in the USA and in Canada, so he had to work in Egypt.

2. His wife went from the USA and led the life she liked.

3. Ben had a son Davy who was 2 years old.

4. Davy’s mother had no interest in him and he understood it at 10.

5. Ben was always too sharp with Davy.

6. Davy was seldom together with his father.

Task 2

Circle the correct letter A, B or C.

7.At ten Davy already understood that his father was …

A. a pilot B. a brave man C. a stranger

8. When they were over the … coast Ben had Davy with him in a plane.

A. Black Sea B. Red Sea C. green seas

9. One day Ben showed Davy …

A. the Red Sea coast B. Egypt C. how to fly a plane

10. When Ben corrected Davy’s mistakes loudly Davy began …

A. to cry B. to laugh C. to work

11. The Red Sea coast was …

A. like a desert B. lifeless and dead C. full of life

12. Ben taught Davy how …

A. to put plane down B. to speak C. to swim


THE 1971 LOS ANGELES EARTHQUAKE

It was midnight on 8 February, 1971, and the children were in bed. It was a beautiful evening but unusually quiet. Normally there were hundreds of animals moving about – snakes, lizards, squirrels – but

they’d all gone. I’m absolutely convinced they knew something was going to happen.

I came in but I couldn’t relax. And when I went to bed I felt very,

very uneasy. Five hours later, at 5.57a.m., I woke up and two things hit me simultaneously. First was the noise, which was absolutely deafening. And then there was this violent, violent shaking. I tried to grab hold of the bed but it just flew to the other side of the room. I felt for the wall; it was somehow fluid like a river.

My first thoughts were for my daughter. It was very dark in her bedroom and I couldn’t see her. But eventually I grabbed hold of her hand and we made our way to the stairs. “Where do we go?” I thought. I knew under the stairs was the safest place. It’s human instinct to run outside, but outside the earth can swallow you up, and everything flies around – glass, tiles, and so on.

It suddenly occurred to me that I didn’t know where my husband was. Then I saw him coming down the stairs. The quake had only lasted one minute and twenty-eight seconds, but it seemed like a lifetime. WE stayed under the stairs and waited for the morning.

TASK 1

Mark + if the statement is true, - if it is false

1. It was midnight on 18 February, 1971.

2. It was a beautiful evening but usually quiet.

3. All animals had all gone.

4. Animals knew that something was going to happen.

5. In that evening the woman couldn’t relax.

6. When she woke up at 5. 57 a.m. 12 things hit her.

Task 2

Circle the correct letter A, B or C.

7. First was …, which was absolutely deafening.

A. the shaking B. the noise C. fear

8. The woman tried to grab hold of the bed but it just flew to the other side of the …

A. house B. room C. hall

9. When she felt for the wall it was somehow fluid like …

A. water B. liquid C. a river

10. First of all she thought about …

A. her daughter B. her husband C. the way

11. The woman understood instinctively that … was the safest place.

A. over the stairs B. in the bedroom C. under the stairs

12. The earthquake had only lasted …

A. 10 minutes and 28 seconds B. 1 minute and 28 seconds C. 28 minutes and 1 second


CAPITAL CITIES

Every country has a capital city. This is where the government of the country can be found. The capital city is often the most important in the country, with the most people and more businesses, shops and

factories than anywhere else. This is not always so, because some countries have built their capitals specially, such as Canberra in Australia and Brasilia in Brazil.

Brasilia was founded in 1960. Many of the modern buildings are for the government, but there is a new cathedral, with around roof designed to look like Christ’s crown of thorns. In the Central American country Belize a new capital city called Belmopan was built some way inland. The old capital Belize City, was on the Caribbean coast, and suffered badly from hurricanes.

Large cities generally have two population figures. A smaller figure shows the number of people living in the area controlled by the city’s local government. The figures used here are for the population under the city administration, the metropolitan area. Metropolitan area populations are often used to decide which are the world’s largest cities. It is very difficult to compile population figures that include the city plus its suburbs and parts of other tows that belong to the wider city area. The world’s three largest metropolitan area populations are approximately:

Tokyo 19,040,000 New York City 18,000,000 Sao Paulo 16,832,285.

TASK 1

Mark + if the statement is true, - if it is false.

1. A capital is a city where the government of the country can be found.

2. The capital city isn’t often the most important in the country.

3. Than anywhere else there are most people and more businesses in the capital.

4. Such capitals as Canberra and Brasilia have been built specially.

5. Brasilia was founded in 1970.

6. There is a new cathedral with an oval roof designed to look like Christ’s crown of thorns.

Task 2

Circle the correct letter A, B or C.

7.The old capital Belize City was on the Caribbean coast and suffered badly from …

A. waterfalls B. earthquakes C. hurricanes

8. Large cities generally have … population figures.

A. 12 B. 2 C. 20

9. The … figure shows the number of people living in the area controlled by the local government.

A. bigger B. smaller C. main

10. Metropolitan area populations are often used to decide which are the …

A. largest cities B. smallest cities C. world’s largest cities

11. It is … to compile population figures.

A. very easy B. very difficult C. very funny

12. Many of modern buildings are for … in Brasilia.

A. the government B. the population C. the capital


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

46680. НЭП и его особенности 29.93 KB
  Цель принятия НЭПа была направлена: на преодоление разрухи в стране восстановление экономики; создание фундамента социализма; развитие крупной промышленности; вытеснение и ликвидацию капиталистических элементов; укрепление союза рабочего класса и крестьянства. Вводилось ограничение на прибыль; разрешение наёмного труда аренды земли предприятий; возрождение кредитной системы был воссоздан Госбанк образован целый ряд специализированных банков;...
46683. Матаериалы применяемые для ликвидации зимней скользкости 27.64 KB
  При зимнем содержании автомобильных дорог применяют химический химикофрикционный и фрикционный способы борьбы с зимней скользкостью в соответствии с СТБ 1158. Зимнее содержание искуственных сооружений Искусственные сооружения относятся к опасным участкам дорог поэтому работы по профилактической обработке ликвидации зимней скользкости и снегоочистке на них должны проводиться в первую очередь. Для эффективной организации работ по зимнему содержанию автомобильных дорог необходимо иметь фактические данные о подверженности конкретных участков...
46685. Da, wo ich mich wohlfühle 26 KB
  Wir sind in Neubauvierteln groß geworden, mit Cola und Corn-flakes, mit Michael Jackson und „Sesamstraße“. Wir wollten nicht mehr Polizist werden und Prinzessin, sondern Filmstar oder Ölmilliardär. Wir sind mit sieben schon auf Mallorca gewesen und haben die Familie im Stockwerk über uns nicht gekannt. Wir konnten mit zwölf schon Englisch und verstanden Omas Dialekt nicht mehr
46686. Основні характеристики сучасної української літературної мови. Види мовних норм 26 KB
  Основні характеристики сучасної української літературної мови. Основні характеристики мовної норми на сучасному етапі розвитку літературної мови. Літературна мова унормована стандартна правильна з погляду усталених кодифікованих норм форма національної мови що обслуговує культурноосвітні потреби нації виконує консолідуючу функцію шляхом використання у сферах державного управління ЗМІ науки культури та літератури. Мовна норма сукупність найтісніших усталених елементів мови які в процесі історичного розвитку відібрала і закріпила...