52275

Весела нотна азбука

Книга

Педагогика и дидактика

Вміння співати по нотах сприяє розвитку музичних здібностей дітей. Навчання молодших школярів музичної грамоти передбачає такі завдання: розвинути музичні здібності дітей: ладове чуття музичнослухові уявлення музичноритмічне чуття чуття цілого форми; дати основи нотної грамоти яка є складовою музичної грамоти навчити дітей розуміти нотний запис і сформувати вміння співати по нотах; сформувати уявлення про елементи музичної мови засоби музичної виразності та музичні явища; навчити розуміти ідейнохудожній зміст музичних...

Украинкский

2014-02-13

247.5 KB

146 чел.

Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11

Шосткинської міської ради Сумської області

Дидактичні матеріали

для використання на уроках музичного мистецтва

при вивченні нотної грамоти у молодших класах

«Весела нотна азбука»

                                                                      Оснач Галина Миколаївна

                                                                          учитель музичного мистецтва

                                                                            учитель-методист

                                                                     ШЗШ І-ІІІ ступенів №11

Шостка, 2013

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………2

[1] ЗМІСТ

[2] Розділ 1. Дидактичні матеріали для використання  на уроках музичного мистецтва при вивченні нотної грамоти. «Весела нотна азбука»

[3] Нотний стан

[4] Скрипковий ключ

[5]
Ця чудова цифра – сім!

[6] Розділ 2. Дидактичні ігри

[7] Играли ноты с нами в прятки

[8] Знайдіть у віршованих рядках назви нот

[9] Музично-дидактичні ігри

[10] Висновки:

[11]
Список використаних джерел


Вступ.

Важливу роль у системі художньо-естетичного виховання школярів, як зазначено в «Концепції естетичного виховання учнівської молоді в умовах відродження національної культури», відіграє музика як засіб розвитку емоційної та інтелектуальної сфери дитини, її музичних та творчих здібностей. Вона здатна формувати не окремі знання, навички й уміння, а універсально, цілісно впливати на особистість і гармонізувати процес її розвитку.
Державним стандартом початкової загальної освіти передбачено вивчення молодшими
 школярами мистецтв, серед яких одним із основних залишається музичне. Впровадження уроків музичного мистецтва у практику шкіл дає можливість сформувати у дітей цілісне художнє світосприймання і світовідчуття, розширити асоціативні уявлення учнів, комплексно розвинути сенсорну, емоційну та інтелектуальну сфери особистості.

Головна мета уроків – розвиток особистісно-позитивного ставлення школярів до музичного мистецтва, здатності до сприймання, розуміння і створення художніх образів, розвиток здатності до художньо-творчої самореалізації і духовного самовдосконалення через музичне мистецтво.

Сучасна програма з музичного мистецтва для середніх загальноосвітніх шкіл (1–4 класи) передбачає комплексний підхід до побудови і проведення уроку музики, що повинен включати різні види музичної діяльності школярів: сприймання (слухання) музики, вокально-хорову діяльність, засвоєння музичної грамоти, музично-ритмічні рухи, гру на дитячих музичних інструментах.

Значну увагу вчителю слід приділяти навчанню дітей музичної грамоти, оскільки вона немов «пронизує» усі види музичної діяльності і допомагає школярам заглибитись у світ музичного мистецтва. Терміном музична грамота позначають сукупність знань про особливості та закономірності музичного мистецтва, засоби музичної виразності, зміст і побудову музичних творів, про творчість композиторів і виконавців, нотний запис. Але, вивчення музичної грамоти – не самоціль, а засіб підвищення якості сприймання і виконання музики.

Усі знання й практичні навички з нотної грамоти учні набувають у процесі спілкування з музикою. Вміння співати по нотах сприяє розвитку музичних здібностей дітей. У них поліпшується точність інтонування, розвивається мелодичний і гармонічний слух, успішніше засвоюються різноманітні знання про запис музики, музичні поняття  і терміни.

Вже в першому класі, під час опрацювання  теми «На музику перетворю» (урок №10) пропонується пояснити учням, що музичні звуки ( як і букви) можна записувати, й у загальному вигляді дати школярам поняття про ноти як знаки для запису музичних звуків. Слід з перших уроків привчати школярів правильно називати елементи ноти. Запам’ятати їх допоможе невеличкий дидактичний вірш, який додається у підручнику О.Лобової (с. 43).

На подальших уроках надаються такі поняття, як нотоносець, нотний стан, музичний ключ, а також назви нот. Ілюстративний та віршований матеріал допомагає доступно та цікаво ознайомити учнів з новими відомостями.

Важливо, щоб у процесі вивчення музичної грамоти дітьми вчитель використовував такі методи і прийоми роботи, які сприяли б емоційно насиченому, доступному, цікавому засвоєнню основ музичної грамоти. Обов’язковою умовою такого навчання має бути поєднання теоретичних узагальнень і понять з практичними видами діяльності дітей.

Навчання молодших школярів музичної грамоти передбачає такі завдання:

– розвинути музичні здібності дітей: ладове чуття, музично-слухові уявлення, музично-ритмічне чуття, чуття цілого (форми);

– дати основи нотної грамоти, яка є складовою музичної грамоти, навчити дітей розуміти нотний запис і сформувати вміння співати по нотах;

– сформувати уявлення про елементи музичної мови (засоби музичної виразності) та музичні явища;

– навчити розуміти ідейно-художній зміст музичних творів і визначати їх форму;

– ознайомити учнів з кращими творами сучасної, народної та класичної музичної спадщини, а також із способами її виконання.

Однак слід констатувати, що однією з найбільших проблем навчання музики є низький рівень засвоєння дітьми музичних знань, недостатня сформованість уявлень про елементи музичної мови, про їх значення у створенні музичного образу. Для учнів молодшого шкільного віку це складний і трудомісткий процес, який вимагає від школяра стійкої уваги, зосередженості, концентрації емоційних та інтелектуальних зусиль. Використовуючи інтегрований підхід до викладання музичної грамоти, вчитель робить процес опанування дітьми основних елементів музичної мови радісним і цікавим, розширює, розвиває сенсорну сферу учнів, дає цілісне уявлення про мистецькі та життєві явища. Видатноий педагог К. Ушинський писав,що дитина... мислить формами, фарбами, звуками, відчуваннями взагалі... Таким чином, надаючи початковому навчанню форм, фарб, звуків..., роблячи його доступним якнайбільшому числу відчувань дитини, ми робимо, разом з тим, наше навчання доступним дитині....

Використовуючи на уроці музичного мистецтва можливості літератури й поезії, образотворчого мистецтва, пластичної діяльності, художньої праці тощо вчитель формує в дітей не тільки навички музичної діяльності, розвиває не лише музичні здібності, він природно вводить школярів у світ звуків, відчуттів, почуттів, явищ, подій і вчинків, які і складають цілісну картину світу, дають синтетичне уявлення про всесвіт. У такий спосіб школярі отримують від педагога універсальний, надійний ключ до розв'язання як навчальних ситуацій і завдань, так і життєвих питань. З урахуванням інтегрованого підходу до засвоєння музичних знань пропоную вивчення нотної гамоти за допомогою «Веселої нотної азбуки», яку можна використовувати на уроці й у позаурочний час.

Розділ 1. Дидактичні матеріали для використання  на уроках музичного мистецтва при вивченні нотної грамоти. «Весела нотна азбука»

Нотний стан

П'ять лінійок цих чарівних

Прийняли усіх гостинно.

Тут дієзи і бемолі,

Ключ басовий і скрипковий,

Нотки дружно виступають,

Пісню гарну нам співають.

Отакий гостинний пан,

Його звати – Нотний стан.

Для роботи й відпочинку

Має музика хатинку.

Дім у неї особливий –

Із п’яти тоненьких ліній.

Здавна зветься хатка та –

Нотоносець, нотний стан.

П’ять лінійок на папері

Відчиняють ноткам двері

Ви скажіть, як звати їх

П’ять лінійок чарівних?

Для знаків особливих

Збудували хатку з ліній!

Їх неважко рахувать:

Один, два, три, чотири, п’ять!

Здравствуй, добрый нотный дом!
Поселились ноты в нем,
Этажей волшебных пять,
Их не трудно сосчитать!

Пять линеек нотной строчки

Мы назвали – нотный стан,

И на нем все ноты-точки

Разместили по местам.

Є за горами крутими, за протоками стрункими,

У далекій стороні, у музичній царині,

За лісами, за курганом диво-замок,

Нотним станом називають цей казковий

Замок п’ятиповерховий.

Скрипковий ключ

Щоб дверцята відчиняти, 

Треба ключ надійний мати.

Ключ до музики – з’ясовуй –

Ключ скрипковий.

Здравствуй, добрый нотный дом!
Кто живет здесь?
- Мы живем! –
Дружно ноты говорят,
Собираясь в звукоряд.
В дом нам хочется войти,
Но преграда на пути:
На двери висит замок,
Кто б его открыть помог?

Есть волшебник и у нас,
Ласковый, как солнца луч,
Открывает дверь сейчас
Фантазер —
скрипичный ключ.

Кожний нотоносець звично

Відкриває ключ музичний.

Этот знак ключом зовется

И над нотною строкой

Он стоит как часовой.

Дім для нот разом із вами

Ми відкриємо ключами,

Йде за ними без турбот

Ціла низка різних нот.


Ця чудова цифра – сім!

Дуже до вподоби всім

Ця чудова цифра – сім!

В небі хтось до купи звів

Сім яскравих кольорів.

Повторіть без зайвих слів –

Рівно сім у тижні днів.

Слово лагідне «сімя»

Складене із «сім» та «я».

І давно відомо всім –

Нот також на світі сім!

Ці малесенькі значки,

Ніби чарівні жучки:

Як написані – мовчать,

Як заграєш їх – звучать.

Ноти можуть так багато!

Будуть нам допомагати

Добре вивчити науку,

Як писать музичні звуки.

Ці кружечки невеличкі

Мають дуже гарні звички:

Нам підкажуть за потреби,

Як співать чи грати треба.

ДО

Есть у каждой ноты дом,

Где живешь, ты нота «ДО»?

Здесь, на маленькой скамейке,

На добавочной линейке. 

З ноти «ДО» урок почнеться,

Та лінійок тільки п’ять,

І для ноти «ДО» прийдеться

Нам лінійку добовлять.

Кто сидит как на скамейке
На добавочной линейке?
Знаем ноты мы давно
Эта нота будет
«ДО»!

 Кто-то спрыгнул со скамейки
 Очутился под линейкой
 Мы найдём её везде
 Эта нота будет
«РЕ»!

Нота «РЕ», где живеш?

Где ты песенки поешь?

Отгадать сумей-ка?

Под первою линейкой.

Під першою на нотнім стані

Красиво, весело та гарно

Нота «РЕ» пісні співає,

І малечу забавляє!

Смотри, запомни и пойми

Пропела нота «МИ»: -

Я не хочу высоко лезть,

Мне хорошо и здесь!

На першій лінійці нота «МІ»

Співає веселі нам пісні!

По линеечкам носилась
И на первой зацепилась
Нарисуй её возьми
Эта нота будет
«МИ»!

Между первой и второй –

«ФА» глядит в окошко.

Между первой и второй

Тесно ей немножко.

Між першою і другою

На нотному стані

Нота «ФА» розташувалась.

Так уютно её одной
Между первой и второй
Две линейки – как софа
Эта нота будет
«ФА»!

Я - нота «Соль», чарівне створіння!

Маю я найдовшу назву.

Друга лінія - моя.

Ось мій портрет, це - я!

На второй линейке нота
Нам сыграть её охота
В поле выросла фасоль
Эта нота будет
«СОЛЬ»!

Между третьей и второй
Нота песня, ну- ка спой!
В ней слова, лишь ля, ля, ля,
Эта нота будет
«ЛЯ»!

«А вы меня заметили?»,-

Спросила нота «ЛЯ» -

«Между второй и третьей

Пою я песни детям!»


 
На линейке третьей нота
  Вот и вся наша работа,
  Больше нот ты не проси,
  Эта нота будет
«СИ»!

А на линейке третьей – «СИ»

На самой середине,

Споет, когда ни попроси

Так звонко, без запинки.

Розділ 2. Дидактичні ігри

Играли ноты с нами в прятки

Загадали нам загадки

Нота говорит: “Мерси!”,
Ездит только на так
си,
Обожает мока
сины,
Силачей и апельсины.

Нота мчит на бал в карете,
Плещет в мо
ре и в реке,
Есть она и в винег
рете,
И в
ремне, и в теремке.

Эта нота там, где дождик,
Сла
дости и подорожник,
С ней и ра
дость, и задор,
С ней
добрее командор.

Эта нота в каждом доме,
В каждой бу
дочке живет.
То лежит она в ла
дони,
То на ло
дочке плывет.

Знает нота, что она
Насе
ляет мир одна.

Нота водится в камине,
Ест
миндаль и ходит в мини,
Может
мину заложить
И в
милиции служить

Облачившись в сарафаны
И
фату из целлофана,
Нота-
фараон опять
В сарко
фаг ложится спать.

Эта нота есть в гуляке,
И в ка
ляке, и в маляке,
В зем
лянике на полянке,
А еще в стек
лянной склянке.

Нота на консоль встает
И
сольфеджио поет.

Знайдіть у віршованих рядках назви нот

Добрий лікар Айболить

Довго вдома не сидить.

Він цінує кожну мить,

Кожним днем він дорожить:

В дощик і ясну погоду –

За здоров’ям на природу!

У кареті кришталевій

Їде біла королева,

Поспіша на відпочинок

В білом мареві сніжинок.

А назустріч – юна леді

У березовій кареті.

Їй всміхаються дерева:

«Здрастуй, Весно-королева!»

    

Сірим ранком встало сонце,

Заглянуло у віконце:

«Ой чому ще сплять пташата,

Лисенята, зайченята?

Прокидайтеся, вставайте,

На поляну вибігайте,

Та сідайте на пеньок,

             Поглядіть – який деньочок!»

Закінчить вірш

Добрий ранок! Здрастуй, сонце! –

Старша відчиня віконце.

І – до справи. Зна будь-хто:

Гарна господиня….ДО.

Ремесло, що знає друга,-

Добирати від недуги

Хміль, любисток чи чабрець,

Вам порадить нота….РЕ.

Між ялинок у лісі

Йде на пошуки краси

Нота, третя із семи.

Ліс віта: «Добридень, ….МІ

Фантастична і чарівна,

Ніби польова царівна,

Коли крила в ніч звива,

Йде в лани безмежні….ФА.

«СОЛЬ» напише замість «сіль»,

Бо не знає букв усіх;

Ще граматики пароль

Не розкрита п’ята - ….СОЛЬ.

ЛЯльку колихає шоста:

Бо бракує ноті зросту,

Щоб іти в ліси й поля,

Ось яка пустунка….ЛЯ.

Сірий день барвистим вмить

Вміє ця сестра зробить,

Бо найкращі фарби всі –

У найменшої, у….СІ.

Музично-дидактичні ігри

«Гучні ноти»

На дошці, на нотному стані  в довільному порядку написані ноти.  У руках у педагога вказівка. Учитель показує на першу ноту. У цьому випадку це нота - ре. Педагог задає  учням  запитання:

Це нота мі?

…./Діти мовчать, хитають  головою, тому що це не нота названа вчителем/

Це нота сі?

Це нота ре?

Так. / Учні 3 рази  плескають в долоні/

Подібні опитування проводяться й з наступними нотами.

Виграє ряд, де буде допущено менше помилок.

«Заборонена нота»

Перед початком гри вибирається заборонена нота. Наприклад: «мі». На дошці, на нотному стані написана гама / від До до До/. Учитель показує на будь-яку ноту. Учні називають цю ноту і плескають. Якщо вчитель покаже на заборонену ноту, учні мовчать. Якщо хтось випадково плесне або викрикне, то даному ряду, де сидить роззява, приписується штрафне очко. Виграє ряд, який одержить менше штрафних очок. Гру можна проводити під музику. У даному варіанті учні  увесь час плескають. Але як тільки вчитель вкаже на заборонену ноту, учні перестають  плескати. Гра розвиває увагу, уміння стежити за грою.

«Чарівна ялинка»

На дошці або ватмані намальована ялинка. На гілочках ялинки недописані, тобто зашифровані слова. Треба підібрати до кожного слова іграшку за змістом, щоб можна було прочитати слова. Ускладнений варіант: на іграшках ноти не писати, а розташовувати на нотному стані. Наприклад: іграшка з нотою мі, а зашифроване слово на ялинці  камін, або іграшка сі, а зашифроване слово таксі. Дана гра дозволить учням без труднощів й з більшим задоволенням запам'ятати назва нот і розташування нот на нотному стані.

«Гірка»

На дошці або ватмані намальована гірка. Нота мі катається на санках. Вибрала вона гірку, піднімається нагору, стоїть  перед кожним словом, читає. А коли їде з гірки, отут вуж не затримаєшся – санки летять. Не встигає «мі» прочитати, що за нове слово вийшло. Допоможіть їй!

Відповідь: помідор , мімоза, камін, місто, доміно.

Такі гірки можна  робити й з іншими нотами.

«Веселі кулі»

На дошці або ватмані намальований чоловічок з кулями. У кулях зашифровані слова. Щоб кулі не полетіли, треба вставити ноти, щоб вийшли слова.

«Музичні ребуси»

Ребуси можна писати на дошці, або на листочках. Учні  самі із задоволенням вдома  складають ребуси й на уроці загадують однокласникам. Наприклад: на картці, на нотному стані намальована нота ля, за нотним станом недописане слово (лька). Виходить, що зашифроване слово (лялька) або на картці намальована нота до, за нотним станом недописане слово (рога). Виходить, що зашифроване слово (дорога)

«Фотополювання»

Заготовлюються фотографії із зображенням тварин. Вони розрізаються на 2 частини.

Зі зворотної сторони листівки на одній частині намальована нота на нотному стані, на іншій – її назва.  Учень бере половинку, де намальована нота. Потім вибирає її назву. Якщо назва обрана, вірно, то при сполученні частин, коли перевернемо листівку, вийде картинка із зображенням тварини.

«Допоможи розпуститися квітці»

Заготовка: серединка листка - квіточки, на якій напис - гама. Окремо заготовлюються пелюстки, на яких написані ноти на нотному стані. Завдання в правильному порядку прикріпити пелюстки, щоб вийшла гама.

Якщо завдання зроблене, вірно, з букв на пелюстках можна скласти слово.


Висновки:

Віршики про нотки легко запам’ятовуються, вони доступні і з успіхом використовуються в роботі, а також допомагають скоріше вивчити ази нотної грамоти у початковій школі.

Програма з співу вимагає, щоб учні навчилися правильно, свідомо і виразно співати. Для цього необхідно, щоб вони могли свідомо поставитись до розучуваних пісень, навчились осмислювати їх за змістом і характером, зрозуміли нотний запис і вміли користуватись ним під час розучування пісень. Отже, на кінець першого року навчання учні одержують початкові поняття про висоту і тривалість звуків у пісні. Вони дізнаються, що в музиці кожний звук має свою назву, що таких звуків сім і що вони мають свою послідовність. Діти навчаються співати ці звуки, правильно називати їх на легких прикладах у посхідцевому порядку. Вони знають, як записуються нотами звуки, навчаються співати з нот в цих межах як розучувані пісні, так і невелику кількість легких прикладів у посхідцевому русі. У кожній пісні першокласники освоюють звуковисотний рух мелодії за допомогою рухових, наочних прийомів, що сприяє координації слуху і голосу, точному відтворенню звуків по висоті. Вивчення нотної грамоти доцільно підпорядковувати орієнтації на поступове систематичне виховання слухових уявлень учнів, музично-ритмічного почуття, навичок співу по нотах. Записувати мелодію або інтонацію на дошці слід лише тоді, коли потрібно підкреслити якісь особливості звуковисотної будови мелодичної лінії, ритмічного рисунка, почути відмінність між фразами, інтонаціями, або коли нотний запис допоможе швидше розучити пісню.

Впровадження на уроці музики ігрового методу навчання прискорює розвиток у школярів певних музичних здібностей – пам’яті, відчуття ладу і ритму, а також сприяє розвитку творчої активності.


Список використаних джерел

1. Вивчення музики. 1 – 4 класи: Навчально-методичний посібник для вчителів / Л.М. Масол, Ю.О. Очакова, Л.В. Беземчук, Т.О. Наземнова. – Х.: Скорпіон, 2003.

  1.  Державний стандарт початкової загальної освіти
  2.  Музика Підручник для 2 класу авт. Лобова О.В., вид-во «Школяр»; 2004

4. Музичне мистецтво. Підручник для 1 класу авт. Лобова О.В., вид-во «Школяр»; 2012

5. Програма «Музичне мистецтво» 1 клас. Видавничий дім «Освіта», 2012 р; авт. Хлєбнікова Л.М., Дорогань Л.О., Івахно І.М., Лобова О.В., Кондратова Л.Г., Корнілова О.В., Міщенко Н.І.

6. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі. Тернопіль. «Навчальна книга»; 2000

7. Френкель Н. «Где живут ноты, или веселая нотная азбука». Москва. «Советский композитор» 1984

8. www.mon.gov.ua.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64346. Активатор барабанно-валкового типу безперервної дії для комплексів по виробництву дрібноштучних виробів 952.46 KB
  Практичне використання механічної активації стримується відсутністю такої конструкції активатора яка б задовольняла численні вимоги реального виробництва до надійності довговічності стабільності ремонтопридатності й забезпечувала б прийнятні технікоекономічні показники.
64347. Метод підвищення оперативності передачі даних на основі динамічного управління маршрутизацією 1.61 MB
  Загальна характеристика роботи Сучасний рівень розвитку інформаційних систем і засобів автоматизації характеризується постійним впровадженням нових інформаційних технологій в процес збору обробки і передачі даних.
64348. Поліпшення тягово-економічних характеристик локомотивів шляхом підвищення коефіцієнту корисної дії системи подачі піску 311 KB
  Ця умова задовольняється завдяки багатьом чинникам серед яких найбільш ефективним і дешевим засобом який зберігся з часів створення перших локомотивів та безальтернативно використовується на залізничному транспорті...
64349. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗУБОНАРІЗАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС ГІПЕРБОЛОЇДНИМ ІНСТРУМЕНТОМ ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМОУТВОРЕННЯ РІЗАННЯМ 326.5 KB
  Одним з перспективних шляхів вирішення цієї задачі є створення нових видів ріжучого інструменту для формоутворення циліндричних зубчастих коліс на основі більш досконалих схем формоутворення на існуючому зубооброблюючому обладнанні.
64350. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 1.22 MB
  Виконання цього завдання потребує перегляду підходів до змісту та організації контролю навчальної діяльності учнів особливо при вивченні спеціальних і загальнотехнічних дисциплін де формуються професійні знання вміння і навички професійно важливі якості особистості.
64351. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДУГОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ РОБОЧОГО ШАРУ ВАЛИКАМИ ЗІ ЗМІННОЮ ТРАЄКТОРІЄЮ НАНЕСЕННЯ 29.87 MB
  На сьогоднішній день найбільш поширеним у промисловості є електродугове наплавлення під шаром флюсу. Воно досить універсальне і дозволяє отримати високу якість наплавленого металу, який може експлуатуватися в умовах високих статичних...
64352. МІЦНІСТЬ, ДЕФОРМАЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЯКОСТІ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ МОСТІВ 313 KB
  Стрімке подорожчання цементу камяних матеріалів сприяє ширшому використанню в нашій країні сталезалізобетонних прогонових будов переважно для перекриття середніх а в особливих умовах та у важкодоступних гірських районах і малих прольотів мостів.
64353. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ГАЗОДИНАМІЧНОГО ЗАХИСТУ КАТОДІВ ПЛАЗМОТРОНІВ ДЛЯ НАЗЕМНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 4.71 MB
  Рівень температури повітря за фронтом ударної хвилі обумовлює вимоги до рівня температур на стенді теплових випробувань і є найбільш важливою характеристикою.