52324

Сучасний урок. Яким він повинен бути

Реферат

Педагогика и дидактика

Стимулюючу роль в організації навчального процесу відіграють заняття учнів у малих групах парна групова колективна форми. Це найпрогресивніша група тварин. Що їх таких різних обєднує в один тип Від яких тварин вони походять Вивчення нового матеріалу План: Класифікація типу Членистоногі Тип Членистоногі Клас Ракоподібні Клас Павукоподібні Клас Комахи Особливості зовнішньої будови і покривів членистоногих порівняно з кільчаками робота в...

Украинкский

2014-02-15

163 KB

9 чел.

Вступ.

Сучасний урок. Яким він повинен бути? Звичайно ж зміненим відповідно до вимог часу, оновленим і цікавим, добре продуманим та правильно побудованим. Таким, щоб результатом його стало оптимальне  співвідношення знань, умінь і  практичних навичок.

Ринок технологій сучасного уроку  насичений. Щоб звести до мінімуму ризик помилок і вибрати ту технологію, яка підходить нам і нашим учням, слід:

1. Чітко визначити соціальну групу на яку орієнтована технологія;

2. Визначити освітній рівень учнів;

3. З’ясувати чи буде запозичена технологія цілком чи лише окремі її елементи;

4. Зважити свої можливості і критично оцінити власний рівень підготовленості.

Психологи зазначають, що потреба – це рушійна сила активності й розвитку людини, а педагогічне стимулювання -  це засіб розвитку школяра.

Джерелами стимулювання є уміла організацію навчального процесу, чітке структурування матеріалу і його яскравий логічний виклад. Головними стимулами пізнання є новизна навчального матеріалу, практичне значення і користь цих знань. Цінним методом стимулювання є і метод пізнавальних  та рольових ігор.

Стимулюючу роль в організації навчального процесу відіграють заняття учнів у малих групах (парна, групова, колективна форми). Прагнення учнів до спілкування й об’єднання в групи, страх ізоляції вчитель має використати, об’єднуючи їх у групи для спільного вивчення нового матеріалу, проведення дослідів. Таке об’єднання задовольняє потребу в спілкуванні, а в результаті поліпшуються навчальні досягнення.


Урок1

Тема: Загальна характеристика типу Членистоногих.

Мета: Ознайомити із загальними рисами типу; відмітити

ознаки ускладнення організації членистоногих порівняно з кільчиками; вияснити їхнє походження.

 Розвивати навички самостійної роботи з текстом підручника; вміння виділяти головне, порівнювати, робити висновки. Формувати розуміння ролі членистоногих у природі і житті людини.

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань.

Обладнання: Таблиці «Тип Членистоногі», «Тип Кільчасті Черви», колекція комах, жуків, метеликів, вологі препарати річкового рака.

Хід уроку

Організаційний момент

Актуалізація опорних знань

 1.  Як ви думаєте чому таку назву дістав даний тип?
 2.  Які представники цього типу вам відомі?

Мотивація навчальної діяльності

Мабуть, немає найбільш чисельнішого типу тварин ніж тип Членистоногі. Він нараховує 1,5 млн. у світовій фауні.

25 тис. видів на території України. Їх можна зустріти скрізь. Це найпрогресивніша група тварин. Що і зумовило

всюдисущність. Членистоногі такі різноманітні і за розмірами, і за забарвленням, і за швидкістю пересування і ви їх добре знаєте. Спробуйте відгадати про кого з них іде мова:

«Хто тче без станка і рук?»

«Ні рак, ні риба, ні звір, ні птиця

Голос тоненький і ніс довгенький

Хто його вб’є свою кров проллє?»

«Не пташка, а з крилами

Не бджола, а над квіткою літає?»

До Членистоногих належать раки, павуки, кліщі, жуки, метелики, мухи. Що їх таких різних об’єднує в один тип?

Від яких тварин вони походять?


Вивчення нового матеріалу

План:

 1.  Класифікація типу Членистоногі?

                               Тип Членистоногі

Клас Ракоподібні      Клас Павукоподібні         Клас Комахи

 1.  Особливості зовнішньої будови і покривів   членистоногих порівняно з кільчаками (робота в диференційованих групах)

Група I.

 1.  З яких відділів складається тіло членистоногих?
 2.  Які органи розташовані на кожному з них?
 3.  Яке значення має поділ тіла на відділи не однакової будови сегментів?
 4.  Які схожі і відмінні ознаки ви виявили в членистоногих і кільчаків.

  Група II.

 1.  Яка будова покривів кільчаків і членистоногих?
 2.  З якої речовини утворенні покриви членистоногих?
 3.  Яких якостей набувають тварини, що мають твердий покрив і посмуговані м’язи?

3.Особливості внутрішньої будови членистоногих. Риси    схожості її і відмінності з кільчастими червами

Група III.

1.Які розрізняють порожнини тіла, в чому особливості їх   будови і функцій?

2. Які порожнини тіла у членистоногих, кільчаків?

3. Яка роль жирового тіла членистоногих?

Група IV.

 1.  Яка будова травної системи членистоногих?
 2.  Які відділи і в зв’язку з чим зазнали змін?
 3.  Що схожого і відмінного у бідові травної системи членистоногих і кільчаків?

 Група V.

 1.  Чим представлена кровоносна система?
 2.  Порівняти будову цієї системи з системою кільчаків.
 3.  Які органи дихання характерні для членистоногих?

 Група VI.

 1.  Які особливості будови нервової системи даних тварин?
 2.  Яке значення має поява головного мозку?
 3.  Які риси схожості ви помітили в нервовій системі кільчаків і членистоногих?
 4.  Яка роль залоз внутрішньої секреції цих тварин?

Закріплення

 1.  З якими тваринами ви виявили найбіліше ознак  схожості.
 2.  Які ці ознаки?
 3.  Які риси ускладнення будови з’явилися у членистоногих?
 4.  Про що вони свідчать?

Домашнє завдання: Вивчити &26, підготувати цікаві повідомлення, легенди, загадки про Павукоподібних.


Урок2

Тема: Клас Ракоподібні. Загальна характеристика класу.

Мета: Ознайомити з особливостями зовнішньої і внутрішньої

будови у зв’язку з водним способом життя; відмітити його пристосовні особливості, характерні риси ракоподібних. Розвивати вміння встановлювати взаємо зв’язок будови і функції систем органів тварин, працювати у групах, узагальнювати, робити висновки.

Формувати навички колективного спілкування; вміти розпізнавати вивчені тварини у природі, на таблицях.

Тип уроку: Комбінований урок.

Обладнання: Таблиця «Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні», вологі препарати річкового рака.  

Хід уроку

Організаційний момент

Актуалізація опорних знань

Біологічний крос. Закінчити фрази

Загальна характеристика тварин типу Членистоногі

  Членистоногі – багатоклітинні тварини. Мають ......... симетрію тіла. У процесі розвитку закладається …..... загадкових листки. Покрив тіла ……., виконує функції ………. Тіло сегментоване, поділене на відділи: ………. Кінцівки мають….. будову. Порожнина тіла………. Травна система починається………, закінчується……… Кровоносна система……. типу. Центральна нервова система в передньому відділі має вигляд…….., через все тіло проходить…… нервовий ланцюжок. Ростуть нерівномірно, періодично відбувається……..

Мотивація навчальної діяльності.

Ми з вами вивчаємо чисельну і різноманітну групу членистоногих – ракоподібні. Вони займають водне середовище життя, сушу. В процесі еволюції в кожної тварини виробилися певні пристосування до того середовища існування в якому вони живуть.

Які ж пристосування є у зовнішній будові річкового рака до життя у воді?

Вивчення нового матеріалу.

План:

1.Особливості зовнішньої будови річкового рака з зв’язку з життям у воді. Характерні риси ракоподібних (робота в парах «Карусель»)

I Варіант.

1. Скільки відділів має тіло річкового рака?

2. Який покрив Має рак? Чому і для чого він твердий?

3. Якого він кольору? Чим це зумовлено? Яке значення має     колір тіла?

II Варіант

 1.  Які органи розміщенні на голові і яке їх значення?
 2.  Скільки пар вусиків має рак? Чи однакової вони довжини?
 3.  Яке їх значення?

III Варіант

 1.  Які органи розташовані на грудях?
 2.  Скільки пар кінцівок має рак? Яка їх роль?
 3.  Які органи розташовані на черевці?

 1.  Виконання лабораторної роботи.

   Тема: Зовнішня будова річкового рака.

            Мета: Закріпити знання учнів про пристосовні     особливості у зовнішній будові річкового рака до водного  способу життя. Відмітити характерні ознаки класу.

 1.  Особливості внутрішньої будови річкового рака (робота в групах «Шпаргалка». Кожній групі скласти шпаргалку у вигляді опорних схем, тез.)

Група I.

 1.  Чим живляться раки?
 2.  Яка будова його травної системи?
 3.  Яким чином характер живлення визначає особливості будови цієї системи у рака?

Група II.

 1.  Чим представлена дихальна система у рака?
 2.  Як вона пов’язана з кровоносною системою?
 3.  Яка будова кровоносної системи річкового рака?
 4.  Яке значення має гемолімфа?

Група III.

 1.  Яка будова нервової системи річкового рака? Які її особливості?
 2.  Які з відділів найкраще розвинений в зв’язку з чим?

Група IV.

 1.  Які органи чуттів розвинені у рака і де вони розташовані?
 2.  Які особливості будови фасеточних очей?
 3.  Що таке мозаїчний зір?

Група V.

 1.  Які особливості будови статевої системи рака?
 2.  Який тип розвитку їм властивий?

Закріплення:

 1.  Гра ланцюжок (учні кожної групи по черзі називають у правильній послідовності органи вивченої ними системи, а експерти з кожної групи сильні учні контролюють їх відповіді.

Домашнє завдання: &27, підготувати цікаві повідомлення про ракоподібних, сильнішим скласти запитання до вікторини.


Урок3

Тема: Різноманітність ракоподібних.

Мета: Ознайомити учнів з різноманітністю ракоподібних, їх характерними ознаками; з’ясувати роль ракоподібних у природі та житті людини. Розвивати вміння працювати з малюнками і текстом підручника, виділяти головне, узагальнювати. Формувати основи екологічного мислення; вміння визначати місце тварини в системі органічного світу.

Тип уроку: Урок подорож.

Обладнання: таблиця «Різноманітність ракоподібних», хрестоматії по зоології, енциклопедії про тварин, малюнки тварин класу Ракоподібні.

Хід уроку

Організаційний момент

Актуалізація опорних знань

«Перевір себе». Підкреслити правильні твердження.

 1.  Твердий хітиновий покрив у Членистоногих разом із м’язами утворює опорно-рухову систему.
 2.  Міксоцель – це личинка Плоских червів.
 3.  Жирове тіло у Членистоногих розміщене між органами.
 4.  Зелені залози та мальпігієві судини – це ограни виділення.
 5.  Кровоносна система у Членистоногих, як і в Молюсків, замкнена.
 6.  Усі Ракоподібні ведуть водний спосіб життя.
 7.  До Членистоногих належать: нереїди, павуки, раки, комахи.
 8.  Усі Членистоногі гермафродити.
 9.  Ротові придатки Ракоподібних – це видозміненні кінцівки.

10. Ріст Членистоногих супроводжується линянням.

     11. До типу Членистоногі належать класи: Ракоподібні, Комахи, Павукоподібні.

12.Порожнина тіла у Членистоногих змішана.

Мотивація навчальної діяльності.

      Сьогодні діти до нас на урок завітав незвичайний гість-листоноша. Він приніс листи з малюнками в яких автори просять відшукати їх близьких, визначити їх місце в системі живої природи, томі що вони втратили пам’ять і заблукали. Допоможемо їм і цьому.

Вивчення нового матеріалу

План

 1.  Повторення таксономічних одиниць.
 2.  Різноманітність ракоподібних, їх роль в природі та житті людини.

Робота в групах «Карусель», п’ять груп працюють над заповненням узагальнюючої таблиці, шоста складає запитання до вікторини: «Різноманітність ракоподібних»

Назва ряду

Представники

Місце проживання

Характерні риси

Значення

Десятиногі

Рівноногі

Гілястовусі

Веслоногі

Коропоїди

Закріплення:

1.  Кожна група показує малюнок тварини    систематичне положення якої визначали і вказує всі її характеристики відповідно її таблиці.

Домашнє завдання: &28, підготувати цікаві загадки, повідомлення про павуків.


Урок4

Тема: Клас Павукоподібні. Загальна характеристика класу.

Мета: Сформувати знання учнів про особливості будови та

           процеси життєдіяльності  павукоподібних на прикладі

павука-хрустовика, пов’язані з пристосуванням до наземного способу життя.

Розвивати навички самостійної роботи з підручником,

роботи в групах; вміння узагальнювати робити висновки. Формувати вміння розпізнавати вивченні об’єкти, визначати їх місце і роль в природі.

Тип уроку: Комбінований урок.

Обладнання: таблиці «Тип Членистоногі. Клас Павукоподібні», «Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні», колекція павуків.

  Хід уроку

  Організаційний момент

  Актуалізація опорних знань

      «Знайди зайву тварину»

 1.  Рак-самітник, річковий рак, мокриця, краб.
 2.  Що об’єднує більшість тварин в одну групу?

3.Рак-самітник, мокриця, стоніг.

4.Які тварини належать до ряду Рівноногі, їх характерні ознаки і значення?

5.Дафнія, коропоїд.

6.Яка з тварин належить до Гілястовусих, яка їх роль?

2. Відповісти на запитання вікторини: «Різноманітність ракоподібних»

 1.  Скільки років живуть річкові раки?
 2.  Які ракоподібні ховають своє черевце у черепашку?
 3.  Яких тварин в народі називають «водяні блохи»?
 4.  Яка тварина має лише одне просте око?
 5.  Які ракоподібні завдають шкоди рибному господарству?
 6.  Які ракоподібні занесені до Червоної книги України?

Мотивація навчальної діяльності

«Мікрофон» учні самостійно формують позитивну мотивацію вивчення даної теми.

Вивчення нового матеріалу:

«Дерево рішень» учні дають відповідь на запитання, що стосуються особливостей зовнішньої і внутрішньої будови павука-хрестовика в зв’язку з життям на суші. Ці відповіді вивішуються на дошці, а потім під час роботи в групах перевіряється їх правильність.

                                      План

1. Особливості зовнішньої будови павука-хрестовика в зв’язку з життям на суші?

Група I.

1. З яких відділів складається тіло павука?

2. Які органи на них розташовані і яке їх значення?

3. Які характерні риси притаманні павукоподібним?

Група II.

1. Порівняти покриви тіла павука-хрестовика і річкового рака, вказати риси схожості і відмінності.

Група III.

1. Який тип живлення характерний павукоподібним?

2. Яка роль в цьому ловильної сітки?

3. Яким чином живлення у павука і рака визначає будову травної системи.

Група IV.

1. Які органи дихання павуків, як наземних тварин?

2. Чим представлені органи виділення павукоподібних?

3. Що дозволяє павукам існувати за умов нестачі вологи?

Група V.

1.Порівняти будову нервової системи павука і рака? Вказати риси схожості і відмінності їх будови, чим вони зумовлені?

Група VI.

1. Чим представлені органи чуття павукоподібних і де вони розташовані.

2. Чи розрізняють павуки кольори І як це можна довести?

3. Що таке статевий диморфізм?

Група VII.

1. Які особливості розмноження павукоподібних?

2. Який їм характерний тип розвитку?

Закріплення

Графічний диктант. Правильні твердження позначаємо знаком «+», а не правильні «-«

 1.  Серед Павукоподібних є представники прісноводної та морської фауни.
 2.  Тіло Павукоподібних поділяється на голову, груди та черевце.
 3.  На черевці розміщено чотири пари ходильних кінцівок.
 4.  Травлення у павуків поза шлункове
 5.  Поверхневий шар тіла павуків формується із жироподібної речовини, яка запобігає випаровуванню.
 6.  На голово грудях розташовано вісім простих очей.
 7.  Хеліцери призначені для утримання здобичі.
 8.  Органи виділення павуків є мальпігієві судини.
 9.  Органи дихання є трахеї і легеневі мішки

10. Більшість павукоподібних гермафродити.

11. Тип розвитку не прямий.

Домашнє завдання: &29, заповнити  у робочому зошиті з біології таблицю «Загальна характеристика тварин класу павукоподібні», підготувати цікаві повідомлення про павуків і кліщів.


Урок5

Тема: Різноманітність павукоподібних.

Мета: Ознайомити з різноманітністю павукоподібних; виявити   

схожі і відмінні риси, встановити значення павукоподібних в природі і житті людини.

Розвивати пізнавальні можливості учнів під час роботи з додатковою літературою, вміти самостійно набувати знань.

Формувати атмосферу співробітництва, і взаємодопомоги; вміння розпізнавати вивченні тварини.

Тип уроку: Комбінований урок.

Обладнання: Таблиця «Тип Членистоногі, Клас Павукоподібні», хрестоматії з зоології, енциклопедія про тварин.

Хід уроку

Організаційний момент

Актуалізація опорних знань

   Біологічна розминка

   Учні першого ряду, працюючи в парах задають один одному запитання по темі: «Клас Ракоподібні», учні другого ряду по темі: «Клас Павукоподібні», а учні третього ряду контролюють правильність їх відповідей.

Мотивація навчальної діяльності.

  Мабуть, більшість із вас по телебаченню і просто в житті бачили підводні човни, ловильні сітки, лунноходи, ковші для копання землі, але ніхто не задумувався, як їх створили, звідки взяли таке диво. І зовсім не диво, а уважність до природи допомогла людині розкрити її таємниці. І щоб нам продовжувати щось створювати нове потрібно уважно вивчати навколишнє середовище. Адже серед тварин є не тільки наші помічники, а й вороги. Чи достатньо ж у вас знань для боротьби з ними.

Вивчення нового матеріалу. 

Задаю запитання такого типу:

І група

Заповнити таблицю „Ряд павуки”

Назва ряду

Представники

Місце поширення

ІІ група

Заповнити таблицю „Ряд кліщі”

Назва ряду

Представники

Місце поширення

ІІІ група заповнює колонку „Павуки” у нижче поданій таблиці.

ІV група заповнює колонку „Кліщі” у нижче поданій таблиці.

„Порівняння рядів класу Павукоподібні”

Ряди

Питання для аналізу

Павуки

Кліщі

1. Характер живлення

2. Розчленування тіла

3. Тип розвитку

4. Значення в природі і житті людини

V група  заповнює таблицю „Найпоширеніші паразити людини”

Назва класу і виду

Характер впливу на організм людини

Заходи попередження зараження

Клас павукоподібні

Свербун коростяний

Залозниця вугрова

Кліщ іксодовий

       VІ група складає 10 запитань до вікторини „Різноманітність павукоподібних” (учні працюють з додатковою літературою).

     Закріплення: Біологічний КВН.

 Учні першого ряду задають запитання учням другого ряду і навпаки, а учні третього ряду контролюють правильність їх відповідей. Два учні біля дошки фіксують бали обох команд і знімають бали при порушенні дисципліни.

 Домашнє завдання: &30, 31, сильнішим учням скласти питання до кросворду на тему: «Павукоподібні»  


Урок6

Тема: Загальна характеристика класу Комахи.

Мета: Вивчити характерні ознаки представників класу;

відмітити риси пристосування у зовнішній будові комах до середовищ їх існування; розглянути еволюційний шлях розвитку комах. Розвивати комунікативні здібності учнів, навички самостійної роботи, вміння узагальнювати і робити висновки; працювати з натуральними об’єктами.

Формувати пізнавальний інтерес учнів до вивченої групи тварин.

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань.

Обладнання: Таблиця «Тип Членистоногі. Клас Комахи»,

                      колекція комах, вологі препарати травневого

                      хруща.

  Хід уроку

  Організаційний момент

  Актуалізація опорних знань

І Варіант

1. Скласти розповідь про представників ряду Павуки, використовуючи слова – павук-птахоїд, павук-сріблянка, тарантул та каракурт.

ІІ Варіант

1. Скласти розповідь про представників ряду Кліщі, використовуючи слова: свербун-шкіроїд, коростяний свербун, залозниця вугрева, іксодові кліщі.

Мотивація навчальної діяльності: «Найбільша комаха-27 см. сінгапурський паличник, найбільший жук –скрипун-титан 18см., жук-геркулес 15см., жук слон 15см., богомол 26см.; найбільший метелик у світі південно-амереканська сіра Агрипина 9см., а з розмахом крил 27см.

Вивчення нового матеріалу.

План.

1. Особливості зовнішньої будови комах у зв’язку з пристосуванням до польоту, (робота в групах)

Група І

1. Які відділи тіла розрізняють у комах?

2. Яке значення має поділ тіла на відділи?

3. Чим утворений їх покрив і який його колір?

Група ІІ

1. Які органи розташовані на голові*

2. Визнач їхню кількість і значення?

Група ІІІ

1. Які типи ротових апаратів є у комах?

2. Який тип його характерний для травневого хруща?

Група IV

1. Які органи розташовані на грудях зверху і з низу?

2. Скільки їх і яка їх роль?

Група V

1. Які органи ви помітили на черевці, яке їх значення?

2. Характерні ознаки класу комахи?

Група VI

1. Які характерні риси притаманні лише комахам ви помітили?

Кожна група відповідає на поставленні питання.

3. Виконання лабораторної роботи.

   Тема: «Зовнішня будова комах».

   Мета: Вивчити особливості зовнішньої будови травневого хруща з зв’язку з польотом і характерні риси, як представника Класу Комах і типу Членистоногих.

Закріплення:

   Закінчити фрази.

1. Наука, що вивчає комах називається….

2. Їх тіло поділене на відділи…

3. На голові розташовані такі органи…

4. Ротові апарати бувають кількох типів…

5. Гризучий ротовий апарат складається з ….

6. Гризучо-лижучий апарат мають….

7. Сисний ротовий апарат властивий….

8. Груди складаються з таких сегментів….

9. На кожному з них розташовані….

10. Органами руху є ….

11. Черевце складається з….

12. Дихальця розташовані на….

Домашнє завдання: &32, підготувати повідомлення «Суспільні комахи та особливості їхньої організації», сильніші учні складають розповідь про зовнішню будову коамах з допущення помилок.

                     


Урок7

Тема: Процеси життєдіяльності. Поведінка комах.

Мета: Розкрити особливості будови внутрішніх органів

          комах у зв’язку з виконуваними функціями; відмітити

          ускладнення поведінки комах.

          Розвивати вміння порівнювати, робити висновки,  працювати з додатковою літературою.

Формувати навички самостійності у здобутті знань, почуття відповідальності за спільну роботу; вміння розпізнавати будову систем органів на таблицях вологих препаратах.

Тип уроку: Комбінований урок.

Обладнання: Таблиця «Клас Комахи. Внутрішня будова травневого хруща», повідомлення учнів.

 Хід уроку

  Організаційний момент

  Актуалізація опорних знань

Сьогодні до нас у гості завітав професор Незнайко, він хоче перевірити наскільки добре ви вивчили попередній матеріал, наскільки ви можете бути уважними. Ось послухайте його розповідь, можливо, він поспішаючи до нас припустив помилки «Комахи чисельна і різноманітна група членистоногих тварин. Їх тіло складається з двох відділів: голово-грудей і черевця. На голові розташовані вісім простих очок у два ряди. Спереду на обличчі під лобом є дві пари вусиків довгі і короткі. Ротові апарати різні: гризучі, гризучо-лижучі, сисні, колючо-сисні. Груди мають три сегменти: передньо-груди, середньо та задньо-груди. До кожного сегменту приєднано по дві пар ніг. Зверху на середньо та задньо-грудях є дві пари  крил.

Мотивація навчальної діяльності.

Проблемне запитання: Які особливості внутрішньої будови комах повинні з’явитись у зв’язку з польотом. «Дерево рішень»- учні пропонують щодо особливостей внутрішньої будови комах.

Вивчення нового матеріалу. (робота в групах)

План

1. Особливості внутрішньої будови травневого хруща  у зв’язку з виконуваними функціями і пристосування до польотів.

Група І

1. Яка будова травної системи комах?

2. Яким чином живлення вплинуло на будову травної системи?

3. Порівняти будову травної системи річкового рака і травневого хруща?

Група ІІ

1. Яка будова кровоносної системи в зв’язку з виконуваною функцією?

2. Чим зумовлена різна кількість ударів серця у різних комах?

3. Порівняти будову цієї системи у рака, павука і хруща?

Група ІІІ

1. Яка загальна будова нервової системи?

2. Які риси ускладнення її будови ви помітили в порівняно з іншими членистоногими?

Група V

1. У чому причина складності поведінки суспільних комах?

2. Що таке безумовні і умовні рефлекси і яке їхнє значення в житті комах?

Група VI

1. Яких ви знаєте суспільних комах?

2. Який склад їх сім’ї і розподіл функцій?

Група VII

1. Які особливості поведінки комах під час розмноження?

2. Який тип розвитку їм характерний?

Закріплення.

   Конкурс «Самий розумний»

1. Який тип ротового апарату дав початок іншим?

2. Який відділ травної системи і чому зазнав змін?

3. Гемолімфа не бере участі у транспорті газів у комах

   Це пов’язано?

4. Органами виділення комах є?

5. Трахеї це система хітинових трубок, що забезпечують?

6. За складність поведінки у комах відповідають?

7. Рецептори нюху у комах розташовані?

8. Пристосовуватися до мінливих умов довкілля тваринам дозволяє?

Домашнє завдання: &32, сильнішим учням скласти тести до даної теми.

 


Урок8

Тема: Різноманітність комах з повним перетворенням.

          Роль комах в природі та житті людини.

Мета: Розглянути різноманітність рядів комах з повним

          перетворенням; виділити їх характерні риси; визначити

          їх роль в природі та житті людини; розкрити суть

          біологічного методу боротьби зі шкідниками сільського

          господарства. Розвивати знання учнів про різноманітність тваринного світу, спостережливість у природі; вміння самостійно працювати з текстом підручника малюнками виділяти головне, узагальнювати. Формувати основи екологічного мислення, оприділити місце комах в системі живої природи.

Тип уроку: Урок Екскурсія.

Обладнання: Таблиці «Комахи з повним перетворення», колекція комах.

  Хід уроку

  Організаційний момент

  Актуалізація опорних знань

1. Перша зупинка зоологічна.

1. Хто швидше махає крильми джміль чи комар?

2. Який вид метеликів, що живе на Україні має найбільший розмах крил?

3. Чому більшість метеликів під час відпочинку складає крила?

4. Що станеться з бджолою, коли вона ужалить людину?

5. Скільки яєць відкладає хатня муха?

6. Як можна, спостерігаючи за мурашником, дізнатись про погоду?

Мотивація навчальної діяльності.

      Вчені доводять, що без цих тварин континент би був мертвий. Чому? Чи достатньо у вас знань щоб дати відповідь на це запитання? Тож продовжимо нашу подорож. Для цього об’єднаємось у групи і здіймемо подорож до зупинки «Пошукова».

Вивчення нового матеріалу.

1. Характеристика комах з повним перетворенням (заповнення групами узагальнюючої таблиці)

Назва ряду

Представники

Характерні особливості

Значення

Кожна група отримує листок з декількома малюнками тварин одного ряду.

Група І

1. Які характерні особливості представники значення твердокрилих?

2. Яке забарвлення має сонечко і яке його значення?

3. В чому суть біологічного методу боротьби з шкідниками?

Група ІІ

1. Які характерні особливості і значення представників раду Лускокрилі?

2. Які їх види занесені до Червоної книги?

Група ІІІ

1. Чим особливі представники перетинчасто крилі і яке їх значення?

2. Яких з представників цього ряду використовують для біологічного методу боротьби?

Група IV

1. Які характерні особливості і значення представників Ряду двокрилі?

Група V

1.Чим особливі і яке мають значення представники ряду блохи?

2. Значення комах в природі і житті людини.

Група VI

1. Чому без цих тварин континент був би мертвим?

Закріплення.

1. Взаємо опитування (кожен учасник у межах групи задає запитання один одному

2. До дошки виходить по одному учаснику з кожної групи для виконання завдання.

Завдання: із наведеного переліку  тварин вибрати представників того ряду з  яким він працював: довгоносик, омар, білан-капустяний, шершень, жук-короїд, сонечко, махаон, медоносна бджола, овід, аполлон, травневий хрущ,

руда мурашка, зелені мухи, ґедзі, мошки, пацюкова блоха.

Домашнє завдання: повторити & 26/25, підготуватися до  тестового контролю.   


Урок9

Тема:  Тип Членистоногі.

Мета: Узагальнити, систематизувати, і перевірити начальні

            досягнення учнів з даної теми; відмітити пристосовні особливості у зовнішній і внутрішній будові до життя у певному середовищі членистоногих; виявити найбільш досконалу групу тварин. Розширити знання про різноманітність і роль членистоногих в природі, як необхідної ланки.

Формувати основи екологічного мислення.

Тип уроку: Урок узагальнення та систематизації знань.

Обладнання: Таблиці «Тип Членистоногі, клас Ракоподібні, клас Павукоподібні, клас Комахи», різноманітність ракоподібних, «Комахи з повним і не повним перетворенням».

Хід уроку

Організаційний момент

Актуалізація опорних знань

Робота в групах.

Група І

1. Які особливості зовнішньої будови характерні – рако- подібним у зв’язку з життям у водному середовищі?

2. Яких якостей набувають тварини в яких тіло поділене на відділи, мають твердий покрив.

Група ІІ

1. Які пристосовні особливості мають павукоподібні у зовнішній бідові до життя на суші?

2. Яких якостей набувають тварини, які мають членисті кінцівки?

Група ІІІ

1. Які особливості зовнішньої будови комах в зв’язку з пристосуванням до польоту?

2. Яких переваг тварині надає поява крил?

Група IV

1. Порівняти будову травної системи рака, павука і хруща.

2. Яких переваг надає комахам поява у них різних типів ротових апаратів?

Група V

1. Чим представленні органи дихання і виділення у представників різних класів? Чим зумовлені відмінності?

2. Органи дихання яких тварин забезпечують швидкий транспорт кисню?

Група  VI

1. Чим зумовлені відмінності у будові нервової системи рака, павука і хруща?

2. В яких тварин і чому найскладніша поведінка?

Група VII

1. Які типи розвитку властиві для представників різних класів, типу Членистоногі?

2. Яке значення має поява різних типів розвитку у комах?

По черзі кожна група відповідає на поставлені запитання. Разом робиться узагальнюючий висновок.

Висновки:

1. Особливості зовнішньої і внутрішньої будови тварин різних класів зумовлені пристосуванням до певного середовища існування.

2. Найбільш прогресивною групою членистоногих є комахи тому, що вони мають такі переваги:

 1.  Поява крил.
 2.  Різні типи ротових апаратів.
 3.  Трахейний тип дихання.
 4.  Різні типи розвитку.

Тестовий контроль.

   Перше і друге завдання, першого варіанту під не парними номерами, а другого варіанту під парними номерами. Потрібно правильні твердження відмітити знаком «+», не правильні знаком «-«

Перше завдання

1. Серед Павукоподібних є представники прісноводної та морської фауни.

2. Тіло Павукоподібних поділяється на голову, груди та черевце.

3. На черевці розміщено чотири пари ходильних кінцівок.

4. Травлення у павуків поза шлункове.

5. Поверхневий шар тіла павуків формується із жиро подібної речовини, яка запобігає випаровуванню.

6. На голово-грудях розташовано вісім простих очей.

7. Хеліцери призначенні для утримування здобичі.

8. Органами виділення павуків є мальпігієві судини.

9. Тіло кліщів поділяється на голівку та тіло.

10. У кліщів не прямий розвиток.

11. Кліщі поширенні в морях, прісних водоймах, у ґрунті, живуть на рослинах і тваринах.

12. Кров’ю людини та тварин живляться іксодові кліщі.

13. Переносниками кліщового енцефаліту є свербун.

14. Збудниками піроплазмозів є іксодові кліщі.

Друге завдання

1. До комах належать усі трахейнодишні Членистоногі, що мають три пари кінцівок.

2. Павуки, як воші та блохи - безкрилі комахи.

3. У всіх комах тіло складається з голови, грудей і черевця.

4. Комахи живуть не лише на суходолі а й у воді.

5. Кінцівки комах розміщенні на грудях і черевці.

6. У всіх літаючих комах є по дві пари крил.

7. Комахи живляться усім, деякі з них – навіть вовною та деревиною.

8. Поряд із складними очима, у багатьох комах є по два або три простих ока.

9. У комах, як і в ракоподібних по дві пари вусиків.

10. Вусики комах – органи нюху.

11. Основна дихальна система комах – трахеї.

12. У комах, які живуть у воді розвинуте зяброве дихання.

13. Серед безхребетних тварин лише комахи мають жирове тіло.

14. Органи виділення комах – мальпігієві судини.

15. Вони відкриваються назовні поруч з анальним отвором.

16. Кров комах рухається лише кровоносними судинами.

17. У більшості комах серце трубчасте.

18. Усі комахи, які розвиваються з яєць проходять стадії личинки та лялечки.

19. Під час росту комахи кілька раз линяють.

20. Дорослі комахи дихають атмосферним повітрям.

21. У комах самця від самки розрізнити за зовнішнім виглядом неможливо.

22. Органи смаку у мух розміщенні на лапках.

23. Білан-капустяний живиться нектаром квітів.

24. Забарвлення тіла у жука сонечка захисне.

3. Перший варіант підкреслює хвилястою лінією характерні особливості павука-сріблянки, а другий варіант хруща-прямою. Як називається тварина, особливості якої залишились не підкресленими.

1. Тіло членисте.

2. Тіло з хітиновим покривом.

3. Тіло вкрите слизом

4. Чотири пари кінцівок.

5. Три пари кінцівок

6. Органи дихання - поверхня шкіри.

7. Органи дихання – трахеї.

8.Є голово груди.

9. Є голова.

10. Є тверді над крила.

11. Антени відсутні.

12. Є складні очі.

13. Розвиток прямий.

14. Житло у вигляді дзвона, міститься під водою.
Розділ ІІ. Використана література.

 1.  Панченков А., Пометун О.Навчання в дії — Київ «АПН», 2003
 2.  Пометун О.І та ін. Інтерактивні технології навчання. Методичний посібник — Умань, 2003
 3.  Сучасні шкільні технології «Редакція загально педагогічних знань», Київ 2004
 4.  Шулик В. Інтерактивні технології фронтального навчання на уроках біології // Біологія і хімія в школі. —2005.—№2.

Бурлака Я.І., Вихрущ В.О. Про форми організайії навчальної діяльності школярів // Рад. Школа – 1984. - №5 – с. 39-44.

 1.  2. Видковская И.М. Как организовать групповую учебную работу младших школьников // Навч. Школа. – 1977. – №12. – с. 53 – 56.
 2.  3. Дерев Л. Психология малых групп. – М.; Прогресс, - 1979. – с. 208.
 3.  4. Лийметс Х.Й. Групповая на уроке. – М.; Знанис, - 1975. – с. 62.
 4.  5. Нор К.Ф. Технология организации групповой учебной деятельностью – Николаев, 1998. – с. 75.
 5.  6. Нор К.Ф., Бабаян Ю.О. Співробітництво в малих групах як засіб розвитку молодшого школяра / Зб. Науково-методичних вправ; Актуальні проблеми розбудови національної освіти. – Херсон, - 1997. – с. 120-123.
 6.  7. Форми навчання в школі; Книга для вчителя / за ред. Ю.І. Мальованого. – К.; Освіта – 1992. с. 160.
 7.  8. Чередов И.М. Формы учебной работы в средней школе. – М.; Педагогика, 1998. – с. 160.
 8.  9. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів; теорія і методика. – К.; Партнер, 1997. – с. 193.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16171. Основы экологического права. Учебное пособие 1.38 MB
  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Т.Г. Пучинина Основы экологического права Учебное пособие Красноярск 1999 Издательский центр Красноярского государственного университета 660041 г. Красноярск пр. Свобод...
16172. Коммерческое право. Учебное пособие 1.36 MB
  Коммерческое право Предисловие Уважаемый читатель Вы открыли одну из замечательных книг изданных в серии Классический университетский учебник посвященной 250летию Московского университета. Серия включает свыше 150 учебников и учебных пособий рекомендов
16173. Коммерческое право России. Учебное пособие 1.12 MB
  Б.И. Пугинский КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО РОССИИ Москва 2000 УДК 34 ББК 67.404404.2я73 П88 Пугинский Б.И. Коммерческое право России. М.: Юрайт 2000. 314 с. ISBN 5852940925 Книга написанная Б.И. Пугинским видным российским правоведом доктором юридических наук пр...
16174. Коммерческое право России. Учебно-методическое пособие 619 KB
  Система российского права представляет собой целостное образование, включающее в той или иной степени связанные между собой отдельные отрасли права. С признанием в последний период разделения права на публичное и частное отрасли права дифференцируются прежде всего по их принадлежности к первому или второму. Будучи отнесенным к гражданскому праву, коммерческое право одновременно входит в сферу частного права
16175. Правовое регулирование хозяйственных товариществ и обществ. Учебное пособие 1.1 MB
  Согласно ГК РФ полному товариществу был придан статус юридического лица. Хозяйственные товарищества и общества наконец-то получили от участников имущество, передаваемое в уставный (складочный) капитал этих юридических лиц, а участники получили не право долевой собственности
16176. Правовая организация отраслевых хозяйственных систем. Учебное пособие 776.5 KB
  Пронская Г.В. Правовая организация отраслевых хозяйственных систем/ К.: Вища школа 1985 124с. Грациэлла Васильевна Пронская ПРАВОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ На примере Украинской ССР Редактор О. А. Ульяницкая Художник В. И. Гридко...
16177. Криминальные организации. Учебное пособие 518 KB
  Криминальные организации Преступность вымогательство и политика американского города. От автора Эта книга совместный труд прошедший множество стадий прежде чем принять настоящую форму. Я обязан огромному числу людей за их помощь. Филипп Дженкинс из ...
16178. Муниципальное право России. Учебное пособие 628.5 KB
  СЕРИЯ ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ И. В. Постовой Муниципальное право России вопросы и ответы МОСКВА Юриспруденция 2000 УДК35 ББК 67.401 П63 П63 Постовой Н.В. Муниципальное право России: Вопросы и ответы. М.: Юриспруденция 2000. 128 с. С
16179. Тактика допроса на предварительном следствии. Учебное пособие 2.4 MB
  Порубов Н. И. Тактика допроса на предварительном следствии: Учебное пособие. М.: Издательство БЕК 1998. 208 с. В книге на основе действующего законодательства последних достижений криминалистики данных психологии логики и педагогики рассматривается допрос в проце