52344

Охорона біосфери

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Тема уроку Охорона біосфери Мета: закріпити знання про біосферу як екологічну систему іі складові основні її властивості узагальнити і розширити знання учнів про напрямки діяльності людини по охороні біосфери заповідний фонд України познайомити з концепцією сталого розвитку складовими екоцентричної та антропоцентричної структури свідомості; вдосконалювати навички порівнювати робити висновки; розвивати навички вирішувати екологічні ситуації самостійно готувати матеріал до уроку створювати мультимедійну...

Украинкский

2014-02-15

163 KB

19 чел.

Дата   20. 02

Клас: 11

Тема уроку      Охорона біосфери

Мета:  закріпити  знання про біосферу як екологічну систему, іі складові,  основні її властивості, узагальнити  і  розширити  знання учнів про напрямки діяльності людини по охороні біосфери, заповідний фонд України, познайомити з концепцією сталого розвитку, складовими екоцентричної та антропоцентричної структури свідомості; вдосконалювати навички порівнювати, робити висновки; розвивати навички вирішувати екологічні ситуації, самостійно готувати матеріал до уроку, створювати мультимедійну презентацію;  виховувати почуття відповідальності, бережне ставлення до природи.

Тип уроку:  комбінований.

Обладнання: підручник, Червона книга України, перелік заповідних територій і об’єктів Сумської області,  дидактичний матеріал, мультимедійна презентація, стікери,

таблички « Екоцентрична», «Антропоцентрична» , чорна скринька, Закони України                                                                                               

                                                Зміст уроку

      

        Методи і    

         прийоми

І  Організація початку уроку

           Ми  отримали в спадок невимовно прекрасний сад,

           але біда наша в тому, що ми погані садівники.    

                                                                       Джеральд  Дарел

 •  Який сад  мав на увазі  автор цих слів

ІІ  Перевірка раніше засвоєного

 •  Перевіримо, що ви вже знаєте про біосферу .

  А    Тест-контроль   за   2    варіантами                   Додаток 1 

-Пригадаємо, як впливає діяльність людини на стан біосфери                                 

 Б  Обговорюємо разом  «Наслідки впливу  людини на стан біосфери»

 ІІІ  Актуалізація опорних знань

-  Що ж  слід зробити людині, щоб  не зруйнувати остаточно  середовище свого існування? Кожен повинен висловити хоча б одну ідею.  Ідеї приймаються всі, якими б фантастичними вони не здавалися на перший погляд.  Згрупуйте висловлені ідеї і складіть  схему  «Напрямки діяльності по збереженню середовища існування»  ( Коментують  складену схему)

ІІІ  Мотивація навчальної діяльності

 •  Ідеї красиві.   Та чи реально  їх впровадити в життя?  Думаю, реально, якщо керуватися словами  Альберта Пайна:

     Те, що ми робимо для себе,  вмирає разом з нами.

     Те, що ми робимо для інших, для світу,  залишається навіки.

Захищаючи біосферу, ми  не тільки допомагаємо вижити іншим, а й зберігаємо середовище свого існування.

  

ІV  Визначення  теми і завдань уроку

 Тема  нашого уроку    Охорона біосфери. ( Записують у зошит)

На основі плану уроку спробуйте  визначити, на які питання ми повинні дати відповіді сьогодні на  уроці?

V  Вивчення нового матеріалу ( первинне  засвоєння)

 1. Знайомство із  законами України    (Додаток)

-   Які  державні заходи  спрямовані на охорону природи?                                                                                      

« Закон про тваринний світ»                                                                         

« Кодекс законів про  ліс»

« Закон про полювання»

« Закон про Червону  книгу  України»

 

 2. Повідомлення учнів   «  Червона Книга»   

- Чим відрізняються Червона і Зелена книги?                                                                                               

3 Повідомлення учнів « Заповідні території і об’єкти України»  

  -Які  заповідні об’єкти своєї місцевості ви знаєте?

  -Неможливо зберегти біосферу, захищаючі лише живі об’єкти.  Необхідно зберегти для них середовище існування.  

Один із способів –  використання екологічно чистої  енергії.                                                                                                                 

 4.Повідомлення учнів « Альтернативні види енергії» 

- Який  із видів альтернативної енергії, на вашу думку, можна було б ефективно використовувати в нашій місцевості?                            

  5 Концепція  сталого  розвитку

З кожним роком   все гостріше  постає суперечність між потребами людства у матеріальних благах, які ростуть,  та ресурсами на Землі,   які зменшуються.  Тому  в 1980 році  Міжнародною  спілкою охорони природи (МСОП)  була  підготовлена  « Всесвітня стратегія охорони природи».  Тоді ж

з’явилося  поняття  « збалансований розвиток», (сталий розвиток)

Збалансований розвиток – 1) розвиток, що задовольняє потреби нинішнього покоління, не ставлячи під загрозу можливість майбутніх поколінь задовольняти свої потреби;

        2) такий розвиток країн і регіонів, коли економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання відбуваються в межах здатності екосистем відновлюватися, поглинати забруднення і підтримувати життєдіяльність  теперішніх і майбутніх поколінь.  

  Лише досягнення збалансованості економічних, соціальних та екологічних складових розвитку  дасть можливість  перейти до таких форм існування людства, які не виснажуватимуть природні ресурси, а тому триватимуть досить довго.  

                                                          

                                           Сталий розвиток

                                                 баланс

 

природні ресурси      потреби сучасної                     потреби       

                                                                                   наступних                                                                      

                                          людини                                            

                                                                                     поколінь

                     

Висновок:   Отже,  глобальною проблемою людства, яка у ХХІ ст. посіла перше місце,є взаємини людини і природи.  Без  переходу промисловості та енергетики на екологічно чисті безвідходні технології, без пізнання  правил і законів  життя природи  подальше існування сучасної цивілізації просто неможливе.  Політикам та економістам слід прислухатися до рекомендацій біологів.

 VІ  Осмислення нових знань (вторинне засвоєння)

    Жорстокість і неуцтво не думають про майбутнє.

                                                                                  М. Реріх

      Думаю,  це не про  вас.  Ви оберете різні професії, обійматимете різні посади,  та ніколи не будете байдужими до проблем природи.  Приймаючи рішення, використовуйте знання, отримані на уроках біології. А поки що застосуйте їх, граючи в біологічний футбол.

   1  Контрольно-коригувальний етап                       ( Додаток 4 )                                         

    

    

2. Коментування  екологічних ситуацій                 ( Додаток 5)

                                      

VІІ  Узагальнення та систематизація  отриманих знань.

 Існує ще один закон екології.  Його можна відобразити формулою:

   екологічні наслідки = (чисельність населення · стиль життя)  / рівень   екологічної свідомості

Вплив людства на середовище прямопропорційний чисельності людства і рівню його життя, а послаблюється з розвитком екологічної свідомості.

1. Порівняння структури антропоцентричної і екоцентричної екологічної свідомості  

- Яке б положення ви дописали під № 8        ( Додаток 6)                                           

                                                                                                            

 Х  Підсумок уроку.  Рефлексія

 •  Положення якої свідомості вам ближчі?
 •  Оберіть позиціюта запишіть найвагоміший аргумент свого вибору.
 •  Дякую за ваш вибір.
 •  Чи виконали завдання, які ставили собі на початку уроку?

ХІ  Інструктаж виконання домашнього завдання.  

         Опрацювати § 36 , ознайомитися із  законом ( на вибір). У законодавстві розвинених країн існує  закон, згідно якого 10% орної землі від загальної площі, що обробляється, повинна знаходитись пі паром. Чи існує подібне положення в українському законодавстві?

 •  підготувати презентацію  про природоохоронний об’єкт   України

Х Оцінювання учнів з використанням карток самооцінювання.

     « Людина нещасна лише тому, що відреклася від природи»

                                                 П. Гольбах ( французький філософ)

        Тож живіть у злагоді  з природою і будьте щасливими.

1. Тестова перевірка

    (Взаємоперевірка)

  

2. «Ланцюжок»

Вправа« Я знаю, що…»

3.« Мозковий штурм»,

складання схеми

 « Охорона біосфери»      напрямки діяльності,

           Додаток 2

    

 

 

4.  Робота з підручником   с. 209

        

   

     

 5. Опереджувальні   

           завдання

       ( Додаток 3)

    

 

6. Пояснення учителя

 

7.   Поетапне       

   закріплення

а) Складання схеми учнями

б)  Співставлення власної    схеми із схемою на слайді

8 Проблемне питання.

-Який висновок можна зробити на основі сказаного?

9. Взаємоопитування

   

«Біологічний футбол»

 

10. Робота в групах

 « Факти і  коментарі»

             

 

11. Повідомлення

      учителя

    

12.  Самостійна   

           робота

       Колективне     

     коментування

 

« Обери позицію»

                                                                                                                      Додаток 1           1варіант

1. Термін « біосфера»  запропонував:

а)  Е. Зюсс;   б) Ж.Б.Ламарк;  в)  А. Тенслі; в) В.І. Вернадський

2.  Укажіть, яка з екосистем є найбіднішою:

а) клімаксна; б) вологий тропічний ліс; в) агроценоз; г) екотон.

3. Біосфера це:

а) частина геологічних оболонок Землі, заселена живими організмами;

б) тільки неживі компоненти навколишнього середовище;

в) глобальна екологічна система Землі;

г) сукупність усіх живих організмів;  

4. Ноосферу можна охарактеризувати як:

а) сферу розуму людини; б) етап еволюції біосфери; в) шар   атмосфери; г) сукупність біосфери і космосу;

д) біосферу, перетворену тільки розумною діяльністю людини.

5. В атмосфері постійно збільшується вміст вуглекислого газу. Це може призвести до:

а ) зниження фотосинтезу; б) парникового ефекту;  в) кислотних дощів; г) глобальної зміни клімату;  д) танення льодовиків, підйому рівня Світового океану; е) затоплення понижених територій; є) появи пустель на територіях, зайнятих агроценозами.  

6. Поширення організмів в атмосфері обмежене переважно:

а) атмосферним тиском; б) температурою; в) інтенсивністю ультрафіолетових променів; г) інтенсивністю інфрачервоного  випромінювання; д) кількістю вологи; е) освітленістю.

7. Провідну роль у кругообігу Нітрогену в атмосфері відіграють:

а) тварини; б) рослини; в) гриби; г) азотфіксуючі прокаріоти;  

8   Товщина озонового шару:

а)  2-3мм;    б) 2-3 м;  в) 20-30 м;  г) 1-2 км

                                                                        

                                                  ІІ варіант

Цілісне вчення про біосферу  створив учений:

а)  Е. Зюсс;   б) Ж.Б.Ламарк;  в)  А. Тенслі;  в) В.І. Вернадський

2.  Укажіть, яка з екосистем є найпродуктивнішою:

а) клімаксна; б) вологий тропічний ліс; в) агроценоз; г) екотон.

3. Елементарною структурною  одиницею  біосфери є:

а) геологічні оболонки Землі;  б) літосфера; в) атмосфера;  г) гідросфера; д) біогеоценоз;

4. Живі організми забезпечують у біосфері:

а) кругообіг речовин; б)  кругообіг енергії; в) потік енергії;

г) формування газового складу;  д) перетворення геологічних оболонок Землі.

5. Проникнення організмів углиб літосфери обмежено переважно:

а) інтенсивністю ультрафіолетових променів; б) температурою, в) атмосферним тиском; г) інтенсивністю інфрачервоного випромінювання; д) кількістю вологи; е) освітленістю.

6. Найбільша біомаса в біосфері зосереджена в:

а) літосфері;  б) атмосфері;   в) гідросфері;   г) на межі літосфери й атмосфери, гідросфери й атмосфери.

7. Провідну роль у кругообігу Карбону в атмосфері відіграють:

а) тварини; б) рослини; в) гриби; г) азот фіксуючі прокаріоти; д) аеробні мікроорганізми; е) анаеробні мікроорганізми

8  Які біохімічні функції  виконує жива речовина біосфери:

а) газову;  б) репродуктивну;  в) концентраційну;  г) окислювально-відновну.

Відповіді

І варіант

1 б.    2в.            3 а,в.                   4а,б.                        5  б, г, д, е,                6 в                7г .    8.а          

 ІІ варіант

1в.              2б.              3а.              4 а,в,г,д                 5б .           6г.            7 б         8 а,в, г

           

                                                                                                                                                                             Додаток 2

                                                        

     Збереження чистоти                                              Безвідходне                            Екологічно обгрунтоване                                                                                                 

             води і повітря                                                     виробництво                  використання   земель (консервування)

  Збереженння                           

 біорізноманіття                                     Охорона біосфери                    Створення  високопродуктивних                            

Заповідні           Закони і акти                                                                                           сортів рослин  і екологічно                                                                                                                                                       території                                                                                                                       нешкідливих   технологій вирощування і об’єкти

                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     Реакліматизація                                     Використання поновлюваних                         Зниження темпів

                                                                          джерел енергії                                                  росту чисельності людства та

                                                                                                                                                         зміна стилю життя                                                                                            

                                                                                                                                                

                                                     Повідомлення учнів                                                                                                 Додаток 3

 Червона книга     ( Могила А.  , Повидиш О.) 

Зміни   біорізноманіття  - це одні з найнебезпечніших змін, тому що  вони мають незворотний   характер. За останні 200 років з нашої території  назавжди зникли  тур – предок корови, тарпан – предок коня, сайгак, кулан, росомаха,орел степовий.  На черзі  зубр, ведмідь бурий, лось, дрохва, беркут.

Ідея  створення міжнародної Червоної Книги належить англійському зоологу професору  Пітеру  Скотту.( 1948 рік) при Міжнародному союзі охорони природи (МСОП)  Це  документ, який містить узагальнені відомості про  стан видів, котрі перебувають під загрозою зникнення.

 Перше видання Червоної книги України вийшло  у 1976 році. Види, занесені до неї поділяються на категорії:

 •   0  зниклі види  - останні  пошуки їх у природі не  дали позитивних результатів;
 •  І  зникаючі – знаходяться під загрозою зникнення;
 •  ІІ вразливі – найближчим часом можуть стати  зникаючими;
 •  ІІІ рідкісні – популяції невеликі, їм загрожує небезпека;
 •  ІV невизначені-  немає достовірної інформації про стан їх популяції немає;
 •  V недостатньо  відомі -  важко віднести до будь-якої категорії через  відсутність необхідної інформації про них
 •  відновлені -  з’явилися на території країни після рекультивації.  Наприклад, реакліматизовані на території України бобер європейський, олень шляхетний, які зникли в Україні  в середині ХХ ст., а потім були відновлені.

 Також вченим вдалося переселити  в Україну   зубра, лань, муфлона, куріпку-кеклика, білого амура й товстолобика.

До  Червоної книги України  1980 року занесено  245 видів.  1995р   895 видів,  2009 року  13000 видів. Ці цифри говорять про те, що з кожним роком все більше видів потребують нашого піклування.

Унікальними з точки зору  збереження біорізноманіття є екосистеми Українських Карпат, Гірського Криму, Подністров’я, Побужжя та ін.  

 Унікальні рослинні угруповання включені до Зеленої книги природи.

                

Природно-заповідний фонд України    ( Маркова Н. ,  Бойко І.)

Сучасні екологічні спостереження і оцінки показують, що збереження генофонду будь-якого регіону можливе за умови 10-15% заповідності його площі.  До природно-заповідного фонду України  належать:

природні території  та об’єкти -  біосферні заповідники, природні заповідники,  національні природні парки, регіональні ландшафні парки, заказники, пам’ятки природи,   заповідні  урочища;

 штучно створені об’єкти – ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки,  парки- пам’ятки садово-паркового мистецтва.  Залежно від їх екологічної,  наукової, історико-культурної цінності можуть бути біосферні, загальнодержавного або місцевого значення.   На сьогодні в Україні  налічується 4 біосферні, 17 природних заповідників, 47 національних природних парків, 45 регіональних ландшафтних парків,  понад 2700  заказників. Понад 3000 пам’яток  природи, 25 ботанічних садів,  12 зоопарків, 43 дендропарки,   540 парків-пам’яток  садово-паркового мистецтва, 790 заповідних урочищ  загальною площею близько   3 млн. га.

       Вікторина  ( Допоможіть мені із визначеннями )  « Незакінчені речення»

Заповідники – вища категорія природоохоронних територій, де під охороною закону в незайманому стані зберігається весь природний  комплекс, та ведуться наукові дослідження; ( Приклади)

Заказники – території, на яких допускається  господарська  діяльність  без завдання шкоди виду, що тут охороняється  (Приклади)

Національні парки – території, призначені для збереження в незайманому вигляді  флори і фауни та для відвідування людьми  з культурною та науково-дослідницькою метою; ( Приклади)

Пам’ятник  природи -  територія, або  окремий природний об’єкт, що  є унікальним  або типовим  і цінним для України;

Ботанічний сад  - у спеціально створених умовах здійснюється збереження, збагачення та вивчення  різноманітних рослин;

Дендрологічний парк – у спеціальних умовах  здійснюється збереження, збагачення та вивчення  різноманітних  видів дерев і кущів;

Зоологічний парк -  у спеціальних умовах  здійснюють збереження та вивчення  об’єктів  дикої фауни  для освітніх та наукових цілей;

Парк-пам’ятник  садово-паркового мистецтва   -  визначний зразок паркового будівництва,  взятий під  охорону  в естетичних,  наукових,  та оздоровчих цілях.

Заповідне урочище – невеликий  природний комплекс, що має велике  наукове  та естетичне значення,  виділений для збереження  в природному  стані.

Альтернативні види енергії   ( Латін Я. , Деркачов О.)

1. Абсолютно  чистою є  енергія вітрів.  ЇЇ загальний потенціал  на планеті    в  30 разів перевищує  споживання електроенергії у всьому світі.  Проте використовується  лише мізерна частка цієї енергії.  Для нормальної роботи вітрових двигунів  швидкість вітру не повинна в середньому за рік падати нижче 4-5 м/с, а краще, коли вона становить   6-8  м /с. В Україні такими зонами є узбережжя Чорного моря, Карпати і південні степові райони.

2. Біопаливо – горючі гази та рідини, біологічного походження. Сировиною є рослинна маса ( стебла цукрової тростини, кукурудзи, сорго, картоплю, цукровий буряк,рапс. В особливих апаратах її розкладають  за допомогою бактерій та одноклітинних грибів. Кінцевими продуктами цих реакцій стають горючі гази і рідини ( водень, метан, етанол)  Підраховано, що виробництво біопалива економічно ефективніше за використання бензину.  При згоранні біопалива значно менші викиди в атмосферу вуглекислого газу, відсутні токсичні сполуки Сульфуру і Нітрогену, що утворюються при згорянні нафтопродуктів, а під час згоряння водню утворюється лише вода.  Але виробництво біопалива потребує значних площ сільськогосподарських  земель, які виснажуються цими культурами, для їх вирощування потріні мінеральні добрива та пестициди.  Тому використання біопалива не таке вже й екологічно доцільне.

3. Переробка органічних  відходів  за допомогою  метанобактерій  на біогаз ( суміш метану і чадного газу) – одна із перспективних технологій, яка уже сьогодні  набула широкого визнання в Китаї, Індії та Румунії.

4.  Більш  перспективним джерелом енергії   вважається  штучний фотосинтез .  Особливий інтерес викликає реакція фотолізу  води, що відбувається під час фотосинтезу.  Молекули води  за допомогою сонячної енергії  розкладаються на на водень і кисень. Водень планують спалювати  на водневих станціях, добуваючи при цьому енергію.  Відходом такого процесу є тільки вода, яку можна знову використовувати.

                    Н2О                              Н2  +   О2

                   Н2   +    О2   =   Н2 О ;     + Q

5. Сонце – безмежне та екологічно чисте джерело енергії.  У майбутньому людство повинне зосередити свої зусилля на її використанні. Головною перешкодою тут є  розсіяність сонячних променів на широті України та висока вартість установок, так званих сонячних батарей.  

5.  Тепло земних надр  (геотермальну енергію) – теоретично можна перетворювати на електроенергію. Але технологія цього процесу знаходится на початковому етапі розвитку.    Якщо врахувати  що 40 % всієї енергії у світі йде на опалення житла, то використання сонячної енергії та геотермальних вод з цією метою може дати вагомий економічний та екологічний ефект.

6. Ще одним екологічно чистим  потенціалом, який поки що мало використовується, е енергія морських хвиль.  Навіть хвиля висотою 35 см може обертати спеціальну турбіну й давати струм.  Одна з перших хвильових електростанцій уже 25 років  успішно діє  поблизу норвезького  міста Бергена.

 Майбутнє  всієї біосфери залежить    від того , як швидко  людство перейде на  ці види енергії.                                    

                                

                                «   Біологічний  футбол»                                  Додаток 4

Середній рівень

1. Як називається зовнішня тверда оболонка Землі  глибиною до 50 – 200 км?             ( Літосфера)

2.  Як називається новий стан біосфери,пов'язаний з розумовою діяльністю людини?

( Ноосфера)

3. Як називається зменшення товщини верхнього найродючішого шару грунту внаслідок знесення вітром чи водою? ( Вітрова чи водна ерозія)

4. Як називається вища категорія природоохоронних територій, де під охороною закону в незайманому стані зберігається весь природний  комплекс, та ведуться наукові дослідження? ( Заповідник)

 5. Які оболонки планети Земля є абіотичними? ( літосфера, гідросфера, атмосфера)   

6. Які ти знаєш види тварин, занесені до червоної Книги України? ( Хохуля звичайна, тхір степовий,  кіт лісовий,  бурозубка альпійська, махаон, жук-олень,  тритон карпатський, соня садова)  

7. Що таке Червона книга?  ( Це державний документ, що містить відомості про види,  які  потребують охорони з різних причин)

8. Які біосферні заповідники є на території України? ( Чорноморський, Асканія-Нова)

9.   Що таке біомаса? ( Загальна маса органічної речовини  тіл всіх особин)

10. Хто э автором вчення про ноосферу?  (В. І. Вернадський)

11. Які екологічно чисті джерела енергії ти знаєш? ( Сонячна, вітру, геотермальна,)

12. Якою речовиною утворений озоновий екран?

Достатній рівень

1. У чому полягає суть екологічного мислення? ( Людина задовольняє свої потреби  враховуючи необхідність збереження  рівноваги у природі)

2. Як називається азот у складі хімічної сполуки, яка може бути використана живими організмами? ( Фіксований)

3.  У чому полягає суть парникового ефекту? ( Вуглекислий газ, метан та деякі інші

« парникові» гази  затримують теплові промені в атмосфері, сповільнюючи процес охолодження,  в результаті чого підвищується температура біля поверхні землі)

4 Які  види називають вразливими? ( Ті які в найближчий час можуть стати зникаючими,  якщо не вжити негайних заходів для їх збереження)

5. Які види називаються рідкісними? ( Ті, яким у даний час не загрожує зникнення, але  через їх незначну чисельність чи вузький  ареал така загроза може виникнути при зміні умов їх існування)

6.  Які види називаються відновленими?  ( Ті, стан популяцій яких завдяки вжитим заходам охорони не викликає стурбованості)

7. Які державні заповідники України ти знаєш? ( Український степовий,  Луганський, Канівський,  Поліський, Карадазький, Ялтинський гірсько-лісовий, Карпатський.)

7. Яке походження має весь атмосферний кисень?  ( Біогенне.  Він є результатом багатовікової життєдіяльності фотосинтезуючих організмів)

 8. Як називаються корінні  мешканці екосистеми?  ( Аборигенні види)

9 Назвіть, які  функції виконує жива речовина біосфери. (Газову,  концентраційну, окислювально-відновну, біохімічну))

10 Які заповідні території Сумської області тобі відомі? ( Михайлівська цілина – філіал Українського степового заповідника, )

11.  Які фактори  зумовлюють найшвидшу зміну екосистем? (  Екосистеми найшвидше змінюються під впливом антропогенного  фактору – вирубка лісу, оранка земель, створення водосховищ)

12. Як ти розумієш одне з положень вчення Вернадського про біосферу « Бути живим, значить бути організованим» ( У кожного живого організму в біосфері є строго визначена роль, яку він виконує протягом всього свого життя)

Високий рівень

1. Що таке аквакультура?  ( Штучне розведення цінних у господарствы мешканців водойм)

2. Як  коливання кліматичних умов впливають на чисельність популяцій?

( Популяції великих рослин   із  значною тривалістю  життя і повільним розмноженням менш чутливі до змін умов середовища, ніж організми з короткою тривалістю життя чи високою репродуктивністю)

3.  Які трофічні рівні не підлягають закону екологічної піраміди? ( Редуценти і паразити, які живляться на всіх трофічних рівнях. Так сумарна біомаса редуцентів  може перевищувати біомасу всіх консументів, що суперечить  цьому закону)

4. Наведіть   приклади біогеоценозів, які займають проміжне положення  між природними біогеоценозами і агроценозами.( лісопарки, луки -  вони склалися природно, але людина вносить в їх існування суттєві зміни)

5. Які зміни вносить діяльність людини  у колообіг речовин у природі? ( збільшує вміст нітратів, фосфатів, сульфатів у грунті та воді,   переводить Карбон із молекул вуглеводневих копалин у вуглекислий і чадні гази)  

6. Назви основні глобальні екологічні  проблеми нашої планети. ( Ріст народонаселення,  парниковий ефект,  кислотні дощі, озонові діри,  утилізація відходів промисловості,  пошук екологічно чистої енергії та транспорту,  де хімізація  сільського господарства,  ресурсозбереження,  рекультивація літосфери)

7. Що таке резервати?  ( Природоохоронні  території  чи об’єкти  невеликих розмірів із заповідним режимом – урочища,  гаї, озера, водоспади, печери тощо.))

8. Які основні екологічні закони  тобі відомі? ( Закон біогенної міграції атомів

В.І. Вернадського, Закон 10 %  або екологічної піраміди, Закон константності Вернадського,  Закон необоротності  Долло,  Закон 1%,  Закон толерантності Шелфорда)

9. У чому суть  закону толерантності Шелфорда? ( Лімітуючим фактором процвітання виду  може бути як мінімум, так і максимум  екологічного  фактора, діапазон між якими визначає величину витривалості – толерантності  організму)

10.  У чому суть  Закону 1%? ( Зміна енергетики  природної системи в межах 1%, як правило, не  виводить природну систему із рівноваги)

11.  Як звучить закон 10%, ( правило екологічної піраміди?)  при переході із одного трофічного рівня на інший, накопичується в середньому 10% енергії ( біомаси)

12. Які речовини  не включені в  природний коло обіг речовин? ( Речовини створені людиною – скло, пластик,    гума. В природі немає редуцентів, якіб їх розкладали і включали у загальний колообіг)  Додаток

                                                                                                                                                        Додаток  5         

                     Екологічні ситуації    Робота в групах  « Факти і коментарі»

 ( Повидиш Оксана, Могила Аліна, Маркова Наташа)

1.    На  одного мешканця  України припадає 10,6 т/рік  первинної біопродукції, з яких без будь-яких екологічних наслідків можна споживати 3,18 т/рік, тобто 30%.   Під дорогами, населеними пунктами, промисловими об’єктами та сільськогосподарськими угіддями  знаходиться     0,96 га на кожного мешканця.  Враховуючи, що з цих  територій люди використовують практично всю біопродукцію, розраховано, що річне споживання однією людиною первинної    біопродукції     складає    8,64 т/рік

Висновок: споживання перевищує допустиму норму у 2,7 рази. З геосистем   забирається надмірна кількість біомаси, а це порушує їхню здатність до саморегуляції, призводить до деградації грунтів.

( Удод Роман, Карамян Мілена)

2 . У межах України  поширені  5100  видів вищих судинних рослин,   з яких 611  ( 12%)  занесені  до Червоної    книги України. За оцінками фахівців, близько третини червонокнижних видів  рослин перебувають поза межами природних заповідників і заказників.

Висновок: Україна  може втратити їх безповоротно.  Слід  збільшити площи  заповідних територій

( Деркачов Саша, Латін Ярослав, Ніколаєнко Богдан)

3.  « Біосфера-2»   У 1991 році група американських дослідників  у пустельному районі  штату Арізона  спорудили  штучну біосферу.  Під скляним ковпаком, куди надходила лише сонячна енергія,  було створено 5 поєднаних між собою біот:  ліс, савана, пустеля, болото й море, глибиною 8м.  До них заселили 38000 видів рослин і тварин і створили міні місто на 8 чоловік з безвідходним виробництвом. Створили штучно   коло обіг  води та комп’ютерну мережу, яка мала тримати у рівновазі всі показники. Через півроку  рівновага порушилася, рівень вуглекислого  газу перевищив гранично допустиму норму  і експеримент довелося припинити.

Висновок:  людина не може  контролювати процеси коло обігу у біосфері. Тож слід докласти усіх зусиль, щоб не порушувати рівновагу, яка встановлювалася у біосфері мільйонами років.

4. ( Яценко Сергій,  Антропов Діма, Листопад Женя)

Нині  надмірною експлуатацією й забрудненнями виведено з ладу близько 40 % Українських чорноземів, кількість гумусу в них, порівняно з колишньою,  зменшилась у 6 разів. Розорані землі в країні становлять близько 90% площі степів і лісо степів; але вони виснажені, забруднені міндобривами та пестицидами.

Дослідження показали, що радіонукліди не накопичуються в ріпаковій олії

Висновок: посіви ріпаку слід робити на непридатних для іншого виробництва землях, можливо в 30 кілометровій Чорнобильській зоні


                                                                                                                            Додаток 6

                                             Структура

антропоцентричної і екоцентричної

екологічної свідомості

         Антропоцентрична      

               свідомість

            Екоцентрична свідомість

1. Найвищою цінністю є людина

1. Найвищою цінністю є природа. Людина –   частина природи

2  Метою є задоволення  потреб людини

2.  Метою є задоволення потреб і людини і      природного угруповання

3. Правильно те, що корисно людині

3. Правильно те,  що не порушує  екологічної рівноваги

4. Природа – об’єкт людської діяльності

4 Природа – рівноправний суб'єкт у взаємодії з людиною

5.  Етичні норми не поширюються на стосунки з   

    природою

5. Етичні норми поширюються як на стосунки між людьми, так і на взаємодію з природою

6. Розвиток природи підкорений меті людини

6. Розвиток природи взаємовигідний

7.Охороняти природу слід,  щоб  нею  могли користуватися  майбутні покоління  

7.  Зберегти природу  слід заради неї самої і людини.

8.

8.

                                                                                


Б  Обговорюємо разом  «Наслідки впливу  людини на стан біосфери»

І.Забруднення середовища життя

   1 Зміна гідросфери.

  - змивання добрив і отрутохімікатів з полів;

  - витрати води підприємствами і  забруднення відходами;

  -фізіологічні потреби населення;

  - цвітіння води;

  - викиди водного транспорту;

   - аварії танкерів;

2. Порушення складу атмосфери.

   - спалювання вуглеводневого палива;

   - викиди промисловості( смог);

    - вирубування лісу; руйнування озонового екрану

    - руйнування озонового екрану ( СІ2,  хлорфторвуглеводні,)

3  Руйнування грунтів

     -збільшення  плош пасовищ та ріллі – водна та вітрова ерозія

 •  неефективне землекористування ( відвальна обробка грунтів, важка грунтооброблювальна техніка, засолення)

          -забудова;

-добування копалин відкритим способом;

- забруднення пестицидами, органічними отрутами, важкими металами,        радіонуклідами

4  Зміна клімату  ( швидка)

   -парниковий ефект( накопичення метану, вуглекислого газу, оксидів нітрогену,   

    фреонів) -  танення льодовиків, сухшання клімату

ІІ  Зниження біологічної різноманітності

 •  безпосереднє винищення видів: рибальство, мисливство
 •  виробнича діяльність ( вирубка лісу, будівельні споруди на водоймах, забруднення водойм)
 •  зміна умов існування у результаті господарської діяльності

Наслідок: спрощення  трофічних ланцюгів і зменшення стабільності біоценозів.


                           «   Біологічний  футбол»                                               Додаток 4

Середній рівень

1. Як називається зовнішня тверда оболонка Землі  глибиною до 50 – 200 км?             

2.  Як називається новий стан біосфери,пов'язаний з розумовою діяльністю людини?

3. Як називається зменшення товщини верхнього найродючішого шару грунту внаслідок знесення вітром чи водою? 

4. Як називається вища категорія природоохоронних територій, де під охороною закону в незайманому стані зберігається весь природний  комплекс, та ведуться наукові дослідження? 

 5. Які оболонки планети Земля є абіотичними?   

6. Які ти знаєш види тварин, занесені до червоної Книги України? 

7. Що таке Червона книга?  

8. Які біосферні заповідники є на території України? 

9.   Що таке біомаса? 

10. Хто э автором вчення про ноосферу?  

11. Які екологічно чисті джерела енергії ти знаєш? 

12. Якою речовиною утворений озоновий екран?

 

Достатній рівень

1. У чому полягає суть екологічного мислення?

2. Як називається азот у складі хімічної сполуки, яка може бути використана живими організмами? 

3.  У чому полягає суть парникового ефекту? 

4 Які  види називають вразливими? 

5. Які види називаються рідкісними? 

6.  Які види називаються відновленими?  

7. Які державні заповідники України ти знаєш?

7. Яке походження має весь атмосферний кисень

 8. Як називаються корінні  мешканці екосистеми?  

9 Назвіть, які  функції виконує жива речовина біосфери. 

10 Які заповідні території Сумської області тобі відомі? 

11.  Які фактори  зумовлюють найшвидшу зміну екосистем

12. Як ти розумієш одне з положень вчення Вернадського про біосферу « Бути живим, значить бути організованим» 

Високий рівень

1. Що таке аквакультура

2. Як  коливання кліматичних умов впливають на чисельність популяцій?

3.  Які трофічні рівні не підлягають закону екологічної піраміди? 

4. Наведіть   приклади біогеоценозів, які займають проміжне положення  між природними біогеоценозами і агроценозами.

5. Які зміни вносить діяльність людини  у колообіг речовин у природі?

6. Назви основні глобальні екологічні  проблеми нашої планети.

7. Що таке резервати?  

8. Які основні екологічні закони  тобі відомі? 

9. У чому суть  закону толерантності Шелфордау)

10.  У чому суть  Закону 1%? 

11.  Як звучить закон 10%, 

12. Які речовини  не включені в  природний коло обіг речовин?

                                                   

  Правила гри

Кожен сам визначає, на якому рівні він грає.  Учень обирає питання із переліку, на яке сам знає відповідь. Озвучує його а потім називає того, хто повинен дати відповідь. Якщо учень, якого обрали, не знає відповіді, він говорить « Пас» і відповісти повинен той, хто обирав питання.  Право нанести наступний удар отримує той, хто дав правильну відповідь.

                           «Чорна скринька»

Потрібно відгадати, що заховано у ящику

1) Його виробляють з піску. Якщо залишити в лісі, то може стати джерелом вогню.  А взагалі воно прозоре. Не розкладається       (Скло)

2) Його винайшли в Китаї, а виробляють його з деревини. Легко горить. З нього утворюється багато сміття.                                        (Папір)

 3) Річ, з допомогою якої можна побачити найстрашнішого звіра на Землі.  

                                                                                                   (Люстерко)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52405. Сценарий воспитательного мероприятия на знание культуры Чехии 349 KB
  Речь идет о Золотом сердце Европы о Чехии. Никто Ведущий Наш 1 тур окончен прошу жюри огласить его результаты Жюри объявляет результаты 1 тура Музыка 2 тур Великие люди и Чехия Ведущий Наш 2 тур посвящен известным людям жившим когдато в Чехии. О ком идет речь Ольгерд Кейстут Свидригайло Витовт Ведущий Как вы видите Чехии есть чем гордиться.
52406. БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ НА ЗЕМЛЕ 108.5 KB
  Ученик 1. Всем людям свойственно познавать самого себя и мыслить Гераклит Ученик 3. Декарт Ученик 4.Брехт Ученик 5.
52407. Економіко - географічне положення Чернігівської області, його вплив на господарську спеціалізацію. Природні умови та ресурси, їх оцінка 99 KB
  Мета: навчити давати характеристику ЕГП Чернігівської області; зясувати вплив ЕГП на господарську спеціалізацію області; показати особливості природних умов і ресурсів області; оцінити їх вплив на життя та діяльність населення; закріпити вміння і навички оцінювати ЕГП області природні умови і ресурси; продовжити формувати науковий світогляд учнів; визначити еколого географічне положення області екологічне виховання; ...
52408. Chernobyl Tragedy 76.5 KB
  On April 26, 1986, the number four reactor at the Chernobyl nuclear plant in the former Soviet Union exploded, causing the worst nuclear accident in history. Further explosions and the resulting fire released more than eight tons of highly radioactive fallout into the atmosphere. Nearly thirty to forty times more fallout was released than had been by the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki.
52409. Урок-змагання з теми “Черви” 89.5 KB
  Пояснення до уроку: Урок змагання передбачає роботу в групах, тому на попередньому уроці слід поділити клас на 4 рівноцінні групи-команди.Кожна команда вибирає собі капітана, назву команди та готує відповідні емблеми.
52410. Чесність та правдивість 41.5 KB
  Під час роздумів аналізу підвести дітей до висновків: будь-який обман із часом викривають і тому він не є виходом із критичної ситуації; неправда обман викликають негативні почуття та асоціації і тому компрометують того хто говорить неправду в очах інших; людина яка себе поважає не стане нікого обманювати. Проаналізувати типові ситуації коли учні говорять неправду знайти інший спосіб поведінки.Брехня або неправда підступна особа яка здатна замаскуватися під правду переконати людину що в даний момент саме вона брехня є...
52411. Честь, совість, гідність людини. Інтелігентність і порядність. Правда, хиба, істи 132.5 KB
  Честь совість гідність людини. Основою відношення людини до світу є визнана суспільством значущість ряду предметів та подій що служать певними суспільними взірцями мірами вимогами ідеалами. Істотна особливість таких уявлень полягає в тому що вони впливають на самопочування людини у світі людей зворушують почуття.
52412. The Chimes of Christmas Bells Once More... 63 KB
  Compere; December comes so white and cold With snow it stops the rain It comes to greet all young and old On every window pane. Compere Arid Christmas is here with us today, Let happy be the birth of Christ, For all the people all around He brought peace on the earth.