52345

Вплив людини на стан біосфери

Конспект урока

Педагогика и дидактика

МЕТА: Освітня: Розвивати вміння знаходити взаємозвязки між діями й наслідками діяльності людини. Обладнання: Інтерактивна дошка слайди презентації фотографії з позитивним і негативними прикладами впливу людини на стан біосфери вірші про природу. Концепція уроку: Показати що діяльність людини стала провідним екологічним фактором на планеті й що зростання населення Землі призвело до демографичного вибуху перенаселеності й екологічних проблем; описати основні природні ресурси й наголосити на проблемі їхнього раціонального використання.

Украинкский

2014-02-14

162.5 KB

11 чел.

                                             УРОК № 67 - 68 ( 11 клас )

ТЕМА: Вплив людини на стан біосфери.

МЕТА:

Освітня: Розвивати вміння знаходити взаємозв’язки між діями й наслідками діяльності людини.

Виховна:Виховувати бережливе ставлення до природи, любов до кожного живого організма на планеті Земля.

Обладнання: Інтерактивна дошка, слайди презентації, фотографії з позитивним і негативними прикладами впливу людини на стан біосфери,

вірші про природу.

Базові поняття й терміни: демографічний вибух, урбанізація, мегаполіс, деградація природних екосистем.

Концепція уроку: Показати, що діяльність людини стала провідним екологічним фактором на планеті й що зростання населення Землі призвело до демографичного вибуху, перенаселеності й екологічних проблем; описати основні природні ресурси й наголосити на проблемі їхнього раціонального використання.

Тип уроку: Вивчення нового матеріалу.

                                                                                 Епіграф до уроку.

                                                                        Ти ж – цар природи!

                                                                        Ліси й луги – твої усі...

                                                                        Твої – озера і затоки,

                                                                        Твій край – далекий і близький.

                                                                       ...Та всі царі були жорстокі.

                                                                         А ти який...?

                                                   Хід уроку.

1.Організаційний етап.

ІІ.Актуалізація опорних знань.

  1.  Що таке біосфера за вченням В.І.Вернадського?
  2.  Які проблеми виникають перед людством у зв’язку зі зростанням кількості населення планети?
  3.  Які природні ресурси ви знаєте?
  4.  Чи може людство припинити використовувати природні ресурси?

ІІІ.Вивчення нового матеріалу.

1.Розповідь учителя з елементами бесіди.

   Учитель звертає увагу учнів на те, що перша стадія взаємодії суспільства та природи тривала близько 2,5 млн років від появи на Землі перших людей, які належали до виду Homo habilis, до початку пізньопалеолітичної доби, повязаної з поширенням виду Homo sapiens.

 Доповідь учня про вплив людини Homo sapiens на біосферу.

 Учитель робить висновки за доповіддю учня.

Учитель розповідає про другу стадію взаємодії людини і суспільства.

     На другій стадії, що тривала близько 40 тисяч років від початку пізнього палеоліту й до кінця Другої світової війни, тобто до середини ХХ століття, людство вже відчутно впливало на навколишнє середовище.

Протягом останніх 10 тисяч років під впливом діяльності людини площа лисів на нашій планеті скоротилася не менш ніж на третину. Людина вирубує ліси, звільняючи площі під рілля, пасовища, поселення та використовуючи деревину для власних потреб. І навіть нині, коли людство почало усвідомлювати катастрофічні наслідки цих процесів, площа лесів щорічно скорочується, насамперед за рахунок тропічних лісів, які відіграють велику роль у підтриманні екологічної рівноваги на нашій планеті.

   ( учень читає вірш )

                                      Леса уходят

                                      Жалко мне леса.

                                      Уходят ели, сосны и березы,

                                      Рябины гасят пламенные гроздья.

                                      Осинников смолкают голоса,

                                      Когда-то жили в тех лесах дубы,

                                      И ясени, и золотые клены.

                     Куда им деться от такой судьбы?

                     Лес вырубают – океан зеленый

Людська діяльність спричинила вимирання багатьох видів тварин і рослин, викликала деградацію природних екосистем на значних площах, але ще не порушила природного кругообігу речовин та енергетичних потоків у масштабах усієї планети, тобто динамічної рівноваги біосфери.

    В умовах науково – технічного прогресу значно ускладнились взаємовідносини суспільства з природою. Людина отримала можливість впливати на хід природних процесів, підкорила сили природи. Почала опановувати майже всі доступні відновні і невідновні природні ресурси, але разом з тим забруднювати і руйнувати довкілля.

Вплив людини на біосферу зводиться до чотирьох головних форм:

  1.  Зміна структури земної поверхні.
  2.  Зміна складу біосфери, кругообігу і балансу тих речовин, які її складають.
  3.  Зміна енергетичного, зокрема теплового, балансу окремих регіонів земної кулі і всієї планети.
  4.  Зміни, які вносяться у біоту  внаслідок знищення деяких видів, руйнування їх природних місць існування, створення нових порід тварин та сортів рослин, переміщення їх на нові місця існування.                                                                    

                                                                         

     

Стан води Світового океану сьогодні викликає велику тривогу.  Його забруднюють переважно річками, з яких щорічно надходить понад 320млн.т.солей заліза, 6,5 млн.т фосфору та інші речовини.

Дуже багато забруднень потрапляє в океани і з атмосфери: 200 тис т свинцю,1 млн.т вуглеводнів, 5 тис.т ртуті тощо. Близько третини мінеральних добрів, що вносяться в грунт, вимивається з нього дощовими водами й виносяться ріками в моря й океани; лише азоту й фосфору таким шляхом потрапляє в Світовий океан близько 62 млн.т на рік. Ці речовини викликають брухливий розвиток деяких одноклітинних водоростей, що вже не раз спричиняло так звані «червоні припливи»( хоча колір води при цьому буває й жовтим, і синьо – зеленим, в залежності від виду водорості.)У «підживленій» нітратами й фосфатами морській воді ці рослини надзвичайно швидко розмножуються, утворюючи подекуди на поверхні води гігантські «ковдри» товщиною до 2 м і площею в багато квадратних кілометрів. Така ковдра діє як прес, що душить у морі все живе. Гинучи, водорості опускаються на дно, де починають гнити, поглинаючи увесь кисень з води. Це викликає загибель донних організмів.  До найбільш шкідливих забруднювачів Світового океану належать нафта й нафтопродукти, їх щорічно потрапляє сюди 5— 10 млн т, головним чином в результаті втрат при добуванні нафти з морських родовищ, аварій танкерів, берегового стоку тощо. Так, внаслідок аварії танкера «Екссон валдіз», що стався в 1990 р. поблизу Аляски, в море потрапило 40 тис. т нафти. Величезні нафтові плями були рознесені морськими течіями й вітром далеко від місця аварії, забруднивши значні ділянки узбережжя, спричинивши загибель тисяч тюленів, морських птахів, риби тощо. А в 1991 р. внаслідок війни між Кувейтом та Іраком (відомої як операція «Буря в пустелі») нафта з підірваних танкерів і нафтопроводів вкрила 1550 км поверхні Перської затоки і 450 км берегової смуги, де загинула велика кількість морських черепах, дюгонів, птахів, крабів та інших тварин. Забруднення моря відбувається не тільки внаслідок попадання нафти в море  в результаті аварій нафтових танкерів,а і викиду в море відходів нафтопереробних та інших виробництв.

Великий вплив на забруднення атмосфери мають викиди шкідливих для здоров’я людини та інших організмів відходів промислових підприємств,

транспорту та людини. Збільшення вуглекислого газу та парів води викликає парниковий ефект. Останнім часом учені метеорологи б’ють тривогу: схоже на те, що атмосфера Землі розігрівається значно швидче, ніж коли – небудь у минулому. Це обумовлено діяльністю людини,що, по- перше, розігріває атмосферу шляхом спалювання великої кількості вугілля, нафти, газу, а також роботи атомних електростанцій.

По  - друге, і це головне, спалювання органічного палива, а також знищення лісів приводить до нагромадження в атмосфері великої кількості вуглекислого газу. За останні 120 років зміст цього газу в повітрі збільшилося на17%. У земній атмосфери вуглекислий газ діє як скло в теплиці або парнику: він вільно пропускає до поверхні Землі сонячні промені, але втримує тепло нагрітої Сонцем поверхні Землі. Це викликає розігрівання атмосфери, відоме як парниковий ефект. По підрахунках учених, у найближчі десятиліття середньорічна температура на Землі за рахунок парникового ефекту може збільшитися на 1,5 -2 С.

Коли людство не зменшить кількість забруднень атмосфери, і глобальна температура буде збільшуватися й далі, як це має місце протягом останніх 20 років, те дуже швидко клімат стане тепліше, ніж у який – небудь час на Землі за останні 100000 років. Це викличе активне прискорення глобальної екологічної кризи.

Учень читає вірш про вплив людини на біосферу. ( вірші учні читають на фоні слайдів про охорону природи)

Одкам’янійте, статуї античні,

Одкамянійте і кричить на гвалт!

В Лос – Анжелесі пальми синтетичні

Уже вростають коренем в асфальт.

Там смог навіс, і сонце тяжко гріє,

Потік машин тісніший череди,

і алігатор міста – алергія –

виходить із асфальтів, як з води.

Дерева вже тримаються за стіни,

вони ідуть із міста ледь живі.

Невже і їх уже не стане,

Ні коника в реліктовій траві?

Сухі гілки – це вже вінок терновий.

Останній клен світ за очі забіг.

Залишиться один лиш лист кленовий –

бетонний лист – розв’язкою доріг.

Ліси мої, гаї мої священні!

Пробудьте нам вовіки незнищеннім.

Учні обговорюють вірш і звертають увагу на  антропогенну дію людини у нашому районі. Шукають вихід з ситуації, що склалася у районі.

ІІІ. Захист міні – проекту з теми «Екологічна ситуація в Донбасі».

Учні обмірковують дану ситуацію,дають рецензію на виступ учня.

IV.Узагальнення, систематизація вивченого матеріалу. 

 1.Робота за таблицею

( Таблиця демонструється на інтерактивної дошці.)

 2. Дати відповіді на питання:

Чи може людина позитивно впливати на стан біосфери?

Чому внаслідок діяльність людини можуть вимирати певні види живих організмів?

V.Підсумок уроку

Учні оцінюють виступи однокласників.

Спільно з учителем підводять підсумок вивченому матеріалу.

VI.Оцінка знань учнів.

VII.Домашнє завдання: Опрацювати § 36, скласти міні – проект з теми « Що я можу зробити для покращення еколоічної ситуації в районі».

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

39774. Общие сведения о драйверах устройств в системе Windows 925 KB
  Наоборот если в UNIX можно взять исходники ядра и помотреть как там пишутся драйвера то в Windows это вряд ли будет возможным. Несмотря на всю ее просто ту драйвера конечно присутствовали и в ней. Практически все дело ограничивалось накoпителями дисководами CDROM приводами винчестерами да элементарнейшими драйверами клавиатуры и дисплея. В нем рассматриваются вопросы написания простого драйвера PCIустройства под Win 98 ME 2000 с использованием архитектуры драйверов WDM и пакета NuMeg DriverStudio.
39775. Виртуальные драйверы и виртуальные машины Windows 119 KB
  Основное назначение виртуального драйвера виртуализация устройства т. Разработка нового виртуального драйвера может понадобиться при установке на компьютер новой аппаратуры или нового программного обеспечения предназначенного для обслуживания других приложений которая будет использоваться в многозадачном режиме и для которой в системе Windows не предусмотрено средств виртуализации. В первом случае речь идет о приложениях работающих в плоской модели памяти на уровне привилегий 3 это характерно для 32разрядных приложений Windows;...
39776. ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА. УЧЕБНИК 4.49 MB
  Помимо традиционных тем, такие как ресурсы отрасли, себестоимость, прибыль и рентабельность в строительстве, в учебном пособии представлены новые материалы по бизнес-планированию, экономической безопасности предприятий отрасли, SWOT и STEP анализу.
39777. Понятие об уроке технологии. Особенности уроков технологии 107.5 KB
  Перспективный план отражает: Объект труда Практическую работу Домашнюю подготовку учащихся Технические средства обучения Раздаточный материал Учебнонаглядные пособия Лабораторные работы Контрольные работы зачеты защиту проектов Инструктаж по технике безопасности Хороший планконспект урока условие высокого уровня учебной работы педагога и ученика. Правильный подбор учебного материала для урока в целом и каждой его части изложение и закрепление теоретического материала организация практической работы учащихся и т. Материал подбирается...
39778. Первые преобразования большевиков 53.5 KB
  II съезд Советов в отсутствие правых эсеров меньшевиков представителей других социалистических партий они покинули заседание протестуя против свержения Временного правительства принял Декрет о мире выход России из войны Декрет о земле ликвидация помещичьего землевладения передача земли крестьянам на уравнительных началах Декрет о власти установление власти Советов образование Совета Народных Комиссаров во главе с В. Исполнительным органом власти стал ВЦИК в который были избраны большевики и левые эсеры. Наконец триумфальное...
39779. Гражданская война в России 1918 1922 63 KB
  Гражданская война всегда тяжелейшая социальная катастрофа достаточно напомнить что в годы Гражданской войны в США американцы потеряли убитыми больше чем в годы Второй мировой войны. В полотно Гражданской войны вплетены и различные религиозные национальные культурные противоречия и образы доведенные иногда до кульминации эмоциональным накалом того времени. Гражданская война была и результатом нерешенных проблем ускоренной российской модернизации начала XX века и мирового катаклизма в лице Первой мировой войны и духовного голода...
39780. Индустриализация и коллективизация в СССР 73.5 KB
  Индустриализация и коллективизация в СССР Курс на форсированную индустриализацию В аграрной стране средства можно найти внутри страны перекачивая их в тяжелую промышленность из легкой промышленности и сельского хозяйства. на XV съезде ВКПБ возобладал курс на форсирование индустриализации: за десять лет пробежать расстояние в 50 100 лет на которые отстал СССР от передовых стран Запада. Ценой неимоверных усилий СССР обогнал некоторые крупнейший государства мира.
39781. СССР и международные отношения накануне Второй мировой войны 45.5 KB
  СССР и международные отношения накануне Второй мировой войны Мировой кризис и угроза фашизма в Европе Мировой экономический кризис 19291933 гг. Внешняя политика СССР в 1933 1939 гг. В то время как Япония и Германия вышли из Лиги Наций СССР в 1934 г.
39782. СССР в годы Великой Отечественной войны 130 KB
  СССР в годы Великой Отечественной войны Боеспособность вооруженных сил Германии и СССР накануне войны К войне против Советского Союз Германия готовилась тщательно всесторонне и длительное время. Располагая материальными и людскими ресурсами оккупированных стран Германия более чем вдвое превзошла СССР по военноэкономическому потенциалу и смогла гораздо быстрее оснастить свою армию новейшим вооружением. К началу 40х годов началась непосредственная подготовка к нападению на СССР занявшая целый год.