52358

Види вправ по відпрацюванню навичок способу читання, швидкості, правильності та виразності

Книга

Педагогика и дидактика

Вправи на тренування чіткої вимови, розвиток уваги до слова та його частин сприяють поліпшенню правильності читання на розвиток. Завдання на розвиток периферичного зору, вдосконалення здатності передбачати наступні літери, слова формують вміння швидко читати тощо.

Украинкский

2014-02-15

619.5 KB

99 чел.

                  

     

      Навчально –методичний центр відділу освіти

   Джанкойської районної державної адміністрації

           

      «Види вправ по відпрацюванню навичок

   способу читання, швидкості, правильності

                           та виразності»

            

                       Джанкойський район,  2012 рік

Литература

 1.  Генон Р. Ви бажаєте читати швидше?//  

      Знание – сила. – 1970. -  № 8.- с.14-15.

 1.  Едігей В. Вчися читати, малюк! – К.: Гранд,

       1997.

 1.  Кузнєцов О., Хромов Л. Техніка швидкого

       читання. – М.: Книга, 1977.

 1.  Кращий подарунок. Загадки, вірші,

       оповідання. –Х., 2002.

 1.  Науково – методичний журнал. Початкове

       навчання та виховання. //- №10, квітень 2007.

 1.  Серпухова І.Є. Цікава дидактика. Українська

       мова. 1-4 класи / Х.: Веста: - 2003. – 304с.

37

                                             Зміст

                                                                                        стор.

Вступ…………………………………………….....3

 1.  Види вправ по відпрацюванню навичок

                    способу читання, швидкості, правильності  

                    та виразності ……………………………….5

 1.  Вправи з удосконалення навички читання у молодших колярів …………………………19
  1.  Таблиці – чарівниці ………………………19
  2.  Веселі читалочки …………………………23

          Висновок………………………………………….36

                                                                                                2

                           Читання – це віконце,

                                                 через яке діти бачать, пізнають  

                                                                        світ і самих себе.

                                                                      В.О. Сухомлинський

Вступ

Навчити  учнів  добре  читати – одне  з найважливіших  завдань  школи.  Ще В. Сухомлинський писав, що „читання – це віконце, через яке діти бачать і пізнають світ і самих себе”. Читання є основою опанування всіх наук, розвитку людського інтелекту. У цьому складному процесі беруть участь зір, мислення, мовлення, сприйняття, пам’ять, уява, слухові та зорові аналізатори. Дітям непросто поєднувати водночас зорове сприйняття букв, слів, речень, усвідомлювати прочитане, визначати ставлення до нього. Не володіючи технікою читання, дитина втрачає до нього інтерес, погано розуміє і засвоює текст, швидко стомлюється. Тому розвиток техніки цього вміння та розуміння прочитаного – слів, словосполучень, речень - взаємопов’язані і мають здійснюватися одночасно. Читання  настільки складний процес, що його важко визначити однозначно. Адже видів читання є дуже багато.  

3

Висновок

     Сформованість навички читання є однією з найважливіших умов успішного навчання дитини у школі та самостійного пізнання нею світу за допомогою книги. Формування окремих характеристик цієї навички ( правильності, усвідомленості, швидкості, виразності ) вимагає поєднання на уроці роботи з текстом із спеціальними вправами.

      Вправи на тренування чіткої вимови, розвиток уваги до слова та його частин сприяють поліпшенню правильності читання на розвиток. Завдання на розвиток периферичного зору, вдосконалення здатності передбачати наступні літери, слова формують вміння швидко читати тощо.

       Формування навички читання – довготривалий і складний процес. Ці вправи допомагають зробити цей процес живим та привабливим для дітей.

                                                                                              

                                                                                              36   

        маленька кмаха

        боброва хтка

        табн гусей

        велка річка

        фруктові древа

        зелена трва

        цікава кнжка

        новий телвзор

        рдий кіт

        мрські хвлі

        солодкий пріг

        тматний сік

        велка радість

        босий хлопць

        чрвона клина

        сірий горобчк

        сивй дідусь

        жовтй піск

        білий вдмідь

        голі древа

        жваві щиглки

        глухий лс

        золта осінь

        сне мре

        червне яблуко

        синя слва

        спіла вишн

        солдкий сік 

35                                                                                           

І кожен з цих видів потребує вмінь, навиків, вправляння. А щоб набути ці навички, необхідна систематична, цілеспрямована, продумана робота вчителя на кожному уроці, не залежно від того, чи це урок читання, мови, математики чи природознавства.                                                                                    

      Протягом кількох останніх років я працюю над проблемою відпрацювань навичок, способу, швидкості, правильності та виразності читання молодших школярів. У своїй роботі використовую методики Т.Федоренко, В. Едігея.

       Зазвичай формування навички читання  затягується на довгі роки. Програма початкової школи передбачає її поступове удосконалення від класу до класу, і на кожному етапі сформованість цієї навички оцінюється за такими показниками, як правильність, усвідомленість, виразність та швидкість читання. Однак в кожному класі знаходиться декілька учнів, які не здатні виконати передбачені нормативи. Взагалі-то вони вміють читати – артикулювати написане, але роблять це надзвичайно повільно, з численними помилками і часто без розуміння прочитаного. Наполегливі багатомісячні тренування та систематичні додаткові заняття, які проводять з ними і вчителі, і батьки, як правило, дають більш ніж скромний результат. Треба сказати, що при цьому дорослі мимоволі    постійно    фіксують    увагу     дитини   на   її

                                                                                               4

невдачах,  що веде до формування емоційного негативного ставлення до процесу читання і до всього навчання в цілому. У таких випадках діти потребують психолого-педагогічної допомоги, яка повинна бути спрямована  на  зняття  психологічних  барєрів,  що  викликані невдачами в читанні, а також на формування навички читання.

       Перед собою ставлю мету:

формування інтересу до процесу читання, зняття пов’язаних з цим емоційного напруження та тривожність;

автоматизація та «шліфовка» таких компонентів читання, як точний буквений аналіз; прогнозування, що спирається на зоровий образ слова; прогнозування, що спирається на зміст; швидке розрізнення схожих за написанням слів;

розвиток стійкої уваги, зорової та слухової памяті.

                          

5                            

шко        

ляр

гур

ток

пла               

кат

сві                   

док

дер

кач

спо                        

риш

пів                            

ніч

каз                              

кар

цир

кач

фер

мер

              Вправа   10.   «Частковий  пропуск   голосних»

велкй будинок                         чдове  літо

висока бшта                             злий ввк

цікава кнга                               чстий став

урочиста зстрч                         чрні очі

залізне вдро                              хижий птх

розумні оч                                веселі звірта

довга брда                                грбний суп

тонкий ствбур                          суха ссна

тжка праця                               тнка врба

смачний апельсн                     лтий мроз                                                                                             

тмний чай                                тепла вда

 вечірня гдина                         мдрий ддусь                                                                                       

                                                                                 34

Вправа 9. «Читалочки-розширялочки»

         (Для розширення площі зорового сприймання.)

го

ло

ва

со

ба

ка

ко

ро

ва

со

ло

ма

га

зе

та

по

ра

да

ва

го

ни

по

ли

ця

ва

лі

за

во

ро

на

ма

ши

на

чор  •

ний

пра      •

  вий

чер

в'як

вір

ний

кри

вий

сун

дук

пля

шка

пла

 нер

пра

  ска

33

1.«Види вправ по відпрацюванню навичок

   способу читання, швидкості, правильності

                           та виразності»

 1.  Читання рядків навпаки по словах

Написане прочитується таким чином, що останнє слово стає першим, передостаннє другим і так далі. Ця вправа звільняє дитину від звичного стереотипу читання зліва направо, розвиває тонкість рухів очей. Наприклад:

              Що для мене рідна мова?

              мова рідна мене для що

 1.  Читання рядків навпаки по буквах

Написане прочитується справа наліво так, що кожне слово, якщо починати з останнього, озвучується по буквах у зворотному порядку. Наприклад:

               

               Це мова мого дитинства.

               автснитид огом авом ец

Ця вправа розвиває уміння точного по буквеного аналізу кожного слова, створює в мовному апараті установку на незвичайні сполучення звуків, гальмує «вплив» звичних штампів, а також створює передумову для ліквідації досить розповсюджених помилок «дзеркального» читання (коли, наприклад, слово шар дитина читає як раш і не помічає помилки).

               3. Читання слів нормально і навпаки по черзі

Перше слово читається як завжди, друге – справа наліво, третє – як завжди, четверте – справа наліво і так далі. Наприклад:

                                                                                                6

                  Це мова моїх дідуся й бабусі.

                  Це авом моїх ясудід й  ісубаб.

Ця вправа розвиває здатність перцептивної та артикуляційної системи працювати при одночасному функціонуванні двох протилежних установок на добре знайомі, звичайні образи і штампи та на нові, незвичайні комплекси.

                 4. Читання тільки другої половини слів

При читанні ігнорується перша половина кожного слова та озвучується тільки остання. Лінія розділу проходить приблизно посередині слова, абсолютна точність необов’язкова. Наприклад:

                   Мова – це душа народу.

                      _ ва    _е   _ша      _оду

Ця вправа акцентує для учнів кінець слова як суттєву його частину, яка потребує саме такого точного сприйняття, що і початок, і формує навичку побуквеного аналізу. Вона сприяє зменшенню дуже розповсюджених помилок, коли правильно дитина читає лише початок слова, а кінець або домислюється, або спотворюється.

              5. Читання зачумлених слів

Учитель пропонує картки зі словами, читання яких утруднено внаслідок різних ліній, штрихів, малюнків,

7

               Вправа 8.

«Читалочки-переставлялочки»

Перестав склади місцями і прочитай

утворені слова:

но — ра

ра — ма

ка — бан

ли — па

тро — хи

ма — ла

ма — са

то — вар

тра — ва

ти — ша

ко — мар

си — ро

ла — пи

на — каз

на — ша

рі — па

ло — сі

сі — ли

ло — ви

си — ли

ди — во

ко — ми

ко — ли

рі — ка

чай — ка

ли — ти

                                                                                      32

31

котрі перетинають літери. Ступінь ускладнення, який

визначається кількістю ліній, підбирається індивідуально для кожної дитини.       Наприклад:

                      ПАРТА  ЗОШИТ  

Ця вправа закріплює в памяті дитини цілісний зоровий образ літер та їх сполучень.

             6. Читання пунктирно написаних слів

Учитель пропонує картки зі словами, букви в яких написані не повністю (в них відсутні деякі частини), однак так, щоб зберігалась однозначність прочитування слів. Наприклад:

                             ПАРК   ВІКНО  

Ця вправа, як і попередня , і наступна, закріплює цілісний зоровий образ літер та їх сполучень. Ступінь руйнування літер поступово збільшується.

             7. Читання накладених одне на одне слів

Слова на картках написані так, що одне слово перетинається

з іншим. Наприклад:    

                           О Р З І ЕЧ Р К О А                                   8

Кількість слів та щільність їх накладання одне на одне поступово підвищується.

8. Читання рядків з прикритою нижньою половиною

Чистий аркуш паперу накладається на рядок так, щоби верхні частини літер було добре видно, а нижні знаходились під аркушем. Після прочитування першого рядка аркуш пересувають вниз так, щоб була прикрита нижня частина другого рядка, і так далі. Можна розрізати стару книгу або газету на смужки з реченнями, а потім в кожній смужці відрізати нижню частину.

 9. Читання рядків з прикритою верхньою половиною

Ця вправа аналогічна попередній, тільки в цьому випадку чистий аркуш паперу накладається на текст так, щоб верхня частина рядка була прикрита , а нижня – відкрита.

                10. Класифікація слів на групи

Учень отримує 8-16 карток, на кожній з яких надруковано одне  слово.  Учитель  пропонує,  наприклад,  таку  ігрову ситуацію: злий чаклун переплутав всі слова; якщо ми розкладемо на свої місця слова, то розсіємо злі чари.

9

                   Вправа 6. «Піжмурки»

         Знайди слова, що «сховалися».

укнигаопсітліскарвербасха

ргодорогаосземлядунїчоігу

іщастяцуматисшнебовіміопо

прповітряухцтсловоосонцем

козкалинапротраваспшонотв

указкажекозакласкаодолина

логорошинахлосметанаяволя

горобинастрійкаштанизкаважколисказкапуставокз        алізолотопитиградусмішкарпеткитривогазетанкет анокосмосаложкаваріявірамавпальмасловник...

               Вправа 7. «Цікаві читалочки»

            (Для розвитку процесів мислення.)

                  Читалочки-головоломки

Прочитай слово «мишка»16-ма різними способами.

    

                                                                                            30

                     Вправа 5. «Ланцюжки»

            Склади читай, слова складай.

го

ра

ма

ло

за

ла

са

ди

во

да

ри

ба

му

ха

та

ка

ва

за

си

ро

са

ло

ви

ла

ко

ра

но

си

ла

ма

ру

ка

са

ма

ти

ша

ко

зи

ма

ло

за

ла

ку

ри

ба

ки

ти

хо

но

ти

ха

ти

ша

на

си

ли

па

ра

но

чи

си

ро

са

ло

сі

но

ри

сі

ра

ма

лі

то

сі

но

си

ро

ги

Рі

му

ха

ти

хо

ди

ні

мо

ва

за

ла

ма

ти

со

ми

ло

ви

ка

ша

во

ли

сі

но

ра

но

го

лі

си

ли

ни

ви

ру

та

то

пи

ти

ни

рі

па

рі

ка

ва

за

29

Наприклад:

 

                 КУХНЯ              ДИТСАДОК

                 каструля                Петрик

                 виделки                  Сашко

                 тарілки                   Оленка

Залежно від рівня підготовки дитини, можна запропонувати їй розкладати слова на 2-3 або 4 групи і до виконання вправи або указувати класифікаційні групи, або ні. Ця вправа надзвичайно важлива, тому що в ній чи не вперше в житті дитини читання виступає не як самоціль (прочитав – і все, мету досягнуто), а  як засіб досягнення іншої мети – правильно розкласти картки. Це веде до того, що дитина в ході своїх власних дій починає чітко усвідомлювати одну з основних задач читання – одержання інформації для регуляції своїх дій. Ця вправа також знімає напруженість, що пов’язана з фіксацією уваги учня на читання.

             11. Відділення слів від псевдослів

Учень отримує 20-30 карток, на одних написані слова (дорога, метро, потяг), на інших – псевдослова, тобто беззмістовні словосполучення (олубет. вунка).

Задача дитини – картки зі словами в одну групу, а з псевдословами – в іншу. Ця вправа розвиває здатність швидко виділяти зміст прочитаного.

                                                                                              10

              12. Пошук у тексті заданих слів

Учитель задає 1-3 слова, котрі учень повинен якомога швидше знайти в тексті. Спочатку пропонується зоровий образ слів, пізніше – сприймання на слух. Бажано, щоб ці слова зустрічалися в тексті декілька разів. Ця вправа формує уміння схоплювати  цілісні образи  слів, а  також  розвиває словникову память.

13. Вибір карток зі словами, які збігаються з еталоном

За еталон приймається якесь довге слово або псевдослово. Потім учні отримують картки, на яких написано і слово-еталон, і інші слова, які відрізняються від слова-еталона лише однією-двома літерами.

               СІТОЛЮМІЯ         СІТОЛЄМІЯ

               СОТОЛЮМІЯ        СІТОЛЯМІЯ

                               СУТОЛЯМІЯ

Задача дитини – швидко розкласти картки на дві групи: слова, що співпадають з еталоном, і слова, які відрізняються від нього. Ця вправа розвиває здатність до швидкого та точного побуквеного аналізу кожного слова, а також зміцнює словесно-логічну пам'ять.

             

            14. Читання перевернутого тексту

Сторінку звичайного тексту треба перевернути на 180. Задача дитини – читати, рухаючи очима справа наліво.

11

                    Вправа 4. «Лабіринт-читалочка»

Лабіринт — гра цікава, й розвивальна, добра вправа.. 

                 Лабіринт «Полювання»

Мисливець хоче вполювати лисицю і зайчика, а також знайти шлях до капусти. Лисиця полює на зайчика теж. А зайчик хоче знайти капусту. Як вони це зроблять?                               

                                                                                          28

                                                                                                                            Вправа 3. «Чарівні квадрати»

(Для розвитку площі зорового сприймання.)  

І.    Прочитай слова у рядках і стовпцях.

в

о

в

к

0

с

є

л

в

є

н

а

к

л

а

с

с

м

і

X

м

і

Р

и

і

Р

и

с

X

и

с

т

У

Р

о

к

Р

і

п

а

0

п

і

Р

к

а

Р

а

      

в

і

с

к

і

к

л

а

с

л

і

д

к

а

д

Р

в

о

в

к

о

р

є

л

в

є

н

и

к

л

и

н

с

н

і

г

н

о

г

и

і

г

о

р

г

и

р

і

    

  

к

і

н

о

і

р

и

с

н

и

в

а

о

с

а

д

п

л

о

в

л

і

с

и

о

с

є

л

в

и

л

а

т

р

о

с

р

0

с

а

0

с

є

л

с

а

л

0

27

Ця вправа, по-перше, сприяє формуванню в пам’яті дитини цілісних еталонів літер завдяки сприйманню їх у незвичайному вигляді, а по-друге, удосконалює координацію рухів очей.

           15. Відновлення пропусків літер у словах

Учитель пропонує текст з пропущеними літерами, пропуски позначаються крапками або рисками. Наприклад:  Пр_йшла  спра_жня  зим_.                   

                                          Або:  

Ця вправа сприяє розвитку словесно-логічної памяті  завдяки необхідності обліку раніше прочитаних слів.

              16. Відновлення пропусків слів у реченні

Пропонується текст або ряд окремих речень з пропущеними словами.

   Два  дні  віяв  різкий  холодний  ________  .

  Була _____ .  Завірюха  ______  всі  доріжки.

  Вдень  стало  тихо.  Біжать  на  вулицю____ ,

  кидають  один  в  одного ______,  ліплять____.

Ця вправа, крім техніки читання, розвиває уміння здійснювати смисловий аналіз тексту й постійно

                                                                                              12

орієнтуватися на розуміння тексту для читання окремих фрагментів речення, а також формує уміння висувати конкретно обумовлені гіпотези про значення окремих слів  і швидко перевіряти ці гіпотези.

17. Відновлення пропусків слів у реченні з підказкою                               

                  деяких літер

Вправа схожа на попередню, тільки тут пропущене слово підказується кількома літерами, які визначають його одночасно.

  Богдан п _ _ _ в  у  ліс.  Було  тепло  й  т _ _ _ о.

 Раптом  малюк  п _ _ _ в  різкий  хруст.

 Хлопець  з _ _ _ _ _ _ я.  Почуття  тривоги  

 о _ _ _ _ _ о  його.

Ця вправа, на додаток до попередньої, розвиває вміння одночасно сполучати висування смислових гіпотез про слова, яке читає дитина,  з його суворим побуквеним аналізом.

              18. Пошук смислових нісенітниць

Пропонується спеціально підготовлений зв’язний текст або набір  окремих  речень,  де  поряд  зі  звичайними,  правильними реченнями, зустрічаються такі, котрі містять  смислові  помилки,  які  роблять  описувану

13

26

 

ма

ба

за

ка

ко

ки

ва

во

ве

ла

ло

ли

лі

ти

ро

се

сі

со

на

но

ни

25

ситуацію смішною.

 

  Був тихий сонячний день. Раптом пішов дощ. Діти не вимокли під дощем, тому що заховались під телеграфний стовп.

Задача дитини – швидко виділити якомога більше таких нісенітниць.

             19. Складання слів з половинок

Треба заготовити від 3 до 10 карток зі словами, розрізати їх на дві половини.

       ЗО         ШИТ         ЩОДЕН             НИК

     ГУМ         КА              СТІ                  ЛЕЦЬ

Ця вправа розвиває вміння за окремим фрагментом здогадатися про все слово в цілому й одразу ж назвати відсутній фрагмент.

              20. Проходження словникових лабіринтів

Учням повідомляється, що слова можна записати не тільки горизонтально, але й використовуючи вертикальне розташування літер.

             ЗИ          С          М        НА       І Г

                                                                                              14

Після набуття достатньої навички такого читання дитині пояснюється, що написані таким чином слова можна замаскувати зайвими літерами так, щоб в результаті отримати квадрат або прямокутник.

Задача дитини – подолати перешкоди з боку зайвих літер і прочитати слово.

                  БДУ                  ДЖОИ

                  ІЖО                 ТМІР

                  ЄАЛ                 УХЛЬ

             

               21. Складання речень з окремих слів

Речення треба написати на смужках паперу, потім смужки розрізати так, щоб на кожній її частині залишилося лише одне слово.

Задача дитини – скласти смужки зі словами так, щоб отримати зв’язне речення.

               Київ – столиця України.

               22. Відновлення  деформованих слів

                ОДОРІМП             ПОМІДОР

                ІРОГОК                 ОГІРОК

                ОЛУБЯН               ЦИБУЛЯ

                РОВАН                  ВОРОНА

15

р

о

с

а

к

о

с

а

р

с

о

р

о

к

а

с

о

р

о

ч

к

а

п

а

с

у

с

т

у

п

а

с

т

у

п

к

а

к

а

п

у

с

т

а

с

о

л

и

о

с

л

и

к

с

л

о

н

и

к

с

л

о

в

н

и

к

     Вправа 2. «Читалочки-складалочки»

    (Для розширення площі зорового

  сприймання, розвитку осмисленого

     читання і процесів мислення.)

                                                                                        24

читати

боятися

жартувати

слухати

вертіти

жити

просити

виглядати

жовтіти

грати

вигнати

журитися

брати

мерзнути

забороняти

давати

мити

в'язати

бігти

пекти

залити

забути

розв'язувати

запитувати

кричати

висихати

захищати

відкривати

виходити

захопити

ПІДНЯТИ

будувати

з'явитись

копати

мандрувати

кашляти

відповідати

збирати

кликати

одержати

витирати

кліпати

     Завдання:

     Прочитайте дієслова, змінюючи їх закінчення залежно  

    від займенника (вказати час).

                   2.2   ВЕСЕЛІ   ЧИТАЛОЧКИ

         Вправа 1. «Сходи-читалочки»

                    (Для розвитку уваги.)

      Зійди сходами. Яка буква з'явилася?

23

Завдання до вправи можуть бути різноманітними:

 •  збери слова, знайди зайве;
 •  поєднай слова в групи за якоюсь ознакою;
 •  назви ті, де мякий ( твердий ) приголосний;
 •  доведи, що всі вони належать до однієї частини мови.

          23. Відновлення пропусків букв у словах

               С – С – А        ( сосна )

                   Я – И – А        ( ялина )

               Б – М – УК     ( бамбук )

               В – Ш – Я       ( вишня )

        

          24. Збирання асоціативного ряду

Учитель пропонує картку, на ній біля кожного слова – число. Треба знайти ті з них, які чимось пов’язані, поєднати цифри, що розташовані поряд і ними, порахувати отримане число. Ця вправа надзвичайно важлива для розвитку асоціативного мислення.

      5 молоток           6 гора           5 лимон

      2 молоко             4 завод         7 кефір

      3 лист                  1 море          8 біль

      1 кіно                   3 пальто      5 поле

      7 сир                    5 зима

                                                                                  16

Перший асоціативний ряд:

5 молоток + 8 біль = 13

Другий асоціативний ряд:

2 молоко + 7 кефір + 7 сир = 16

                25. Знайди слова-антоніми (слова-синоніми)

                   бідний                честь

                   верхній               ніч

                   день                    багатий

                   ганьба                нижній

             26. Читання тексту через слово

Компас – це прилад для визначення сторін    горизонту.

Ця вправа, по-перше, надає різноманітності процесу читання, який вже став для дитини чимось дуже нудним. По-друге, створює у школярів відчуття швидкості, тобто підвищення швидкості читання, а це зміцнює віру в себе.

               27. Дворазова вимова кожного слова

        Без верби та калини немає України.

Ця вправа допомагає дитині проникнути в зміст тексту, який вона читає. За рахунок такої дворазової

17                      

довг...

стіл

зелен...

верби

велик...

слон

русяв...

голівка

свіж...

хліб

чарівн...

ночі

кольоров...

телевізор

свят...

хліб

надут...

індик

тих...

погода

гарн...

праця

зелен...

долина

чист...

роса

пшеничн...

лан

рідн...

земля

вусат...

колоски

перш...

морози

солодк...

суниці

сір...

зайчик

спіл...

ягоди

зажурен...

квіти

смачн...

коровай

перелітн...

птахи

веснян...

вода

сив...

хмара

рясн...

садок

соковит...

кавун

величезн...

болото

широк...

степ

маленьк...

рчка

біловолос...

зима

злюч...

зима

очитайте дієслова, змінюючи їх закінчення залежно від займенника (вказати час).

Вправа 5. Зміни закінчення дієслів залежно від займенника

я ти він вона

воно ми ви вони

йти

піднятись

ділити

працювати

тримати

додавати

ходити

питати

віднімати

розуміти

думати

множити

любити

бити

кликати

давати

хворіти

Друкувати

писати

благати

дякувати

                                                                                          22

3.  У певній колонці (рядку) знайдіть і прочитайте слова, що є назвами живих (неживих) істот, назвами птахів, рослин, явищ природи; прочитайте іменники, прикметники, дієслова.

4.  Знайдіть і прочитайте слова, які римуються.

5.  До певного слова доберіть риму.

6.  Прочитайте певну групу слів і назвіть слова, які запам'ятали.

7.  Відшукайте за орієнтиром певні слова і складіть з ними речення.

                 Вправа 4.  Відтворити закінчення

Мол од...

чоловік

білокор...

берізки

розумн...

дитина

біл...

волосся

сувор...

батько

легк...

пух

тонк...

зошит

золот...

пшениця

верхн...

губа

чудов...

Дніпро

велик...

палець

страшн...

собака

біл...

ведмідь

пташин...

голоси

сив...

волосся

зелен...

вінок

нов...

урожай

сонячн...

проміння

червон...

помідор

жовт...

черешня

велик...

килим

медов...

запах

добр...

мати

старовини...

місто

верхн...

одяг

рідн...

село

шкільн...

портфель

золот...

сонечко

прям...

ніс

висок...

гора

21

вимови учень формує слухові образи слів, що й сприяє проникнути в зміст.

               28. Читання з повторною вимовою деяких слів

Озвучуються повторно тільки ті слова, що підкреслив учитель. При цьому підкреслюються лише ті слова, які несуть основні смислові навантаження в реченні.

            Тоді  Сашко  швидко  побіг  до  табору,    а

            Богдан  розгубився  і  заплакав.

Ця вправа особливо корисна для тих дітей, які вже добре володіють технікою читання, але не завжди можуть виділити зміст з прочитаного.

               29. Швидке багаторазове повторення речень

Ця вправа розвиває й тренує артикуляційний апарат.

    Одним з головних напрямків сучасної педагогіки є гуманізація процесу навчання. Що це означає?

   На мою думку, по-перше, кожен учитель повинен відмовитися від авторитарного підходу до навчання і переходити до педагогіки-співпраці, а по-друге, учитель повинен створювати на уроці ситуацію успіху, де кожна дитина в умовах психологічного комфорту зможе себе  проявити.  Саме  ці  принципи  покладено  в  основу цього

комплексу вправ. Вправи слід пропонувати в ігровій формі, і, якщо учень зробить помилку, його не               18                                                                           

слід сварити, навпаки, це буде  привід  для  того,  щоб  весело  посміхнутися  разом  з дитиною. Бажано використовувати цей комплекс вправ на уроках або додаткових заняттях щоденно або через день.

     Системність проведення вправ, терпіння, доброзичливість обов’язково дадуть позитивний результат.                           

2.Вправи з удосконалення навички читання у молодших колярів

2.1  Таблиці чарівниці.

Вправа 1. «Буквоспринт»

(Для розвитку уваги, пам 'яті, навички читання, розширення площі зорового сприймання.)

Складай слова, користуючись указкою:

мама, Україна, сім'я, осінь, весна, солов'ї, ґанок, зелень, райдуга, щастя, джміль тощо.

19

Примітка: проводиться  як  гра- змагання — хто швидше  

складе  слово  чи  речення.

Вправа3. Таблиця - пошук.

О

Синій

база

біда

білок

буфет

батон

баран

вагон

ваги

важливо

віник

ваза

волосся

гроза

гості

город

градус

гуда

група

диня

дикий

довжина

диктант

дошка

доза

живий

жили

журнал

жучок

живіт

жаба

Червоний

завод

закон

замок

зима

зерно

зола

карта

корали

книга

кнопка

крига

коза

люди

лапша

ложка

лижі

лице

луна

мрія

марка

мало

море

місяць

малий

низько

народ

небо

ніхто

нора

нерви

Жовтий

перо

правда

пісок

поле

пісня

прірва

рана

рідко

ріпка

рука

риба

ринок

сіно

сила

скелет

скільки

слива

скеля

такий

тіло

темно

трактор

танок

тихо

форма

фото

фокус

фініш

факел

фізика

Зелений

халат

холод

худий

хочу

хвалити

хитрий

цифра

ціна

цілий

циркуль

цирк

цупкий

чорний

чапля

чорногуз

черви

чесний

чоботи

шапка

шкала

шуміти

шахта

шкіра

штани

щока

щілина

щітка

щука

щавель

щедрий

 1.  Знайдіть у таблиці слова за орієнтирами (синій, червоний, жовтий, зелений ряд).
 2.  Вкажіть орієнтир заданого слова.                                    20   

 

            

                 

                                   

                                    Підготувала:

                     Василяка Любов Григорівна,                 заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель початкових класів, вищої категорії, «Старший учитель»  Побєдненської загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів  Джанкойського району АРКрим

                                      Рецензент:

    методист Ячменькова Наталья Володимирівна


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

50809. Изучение законов динамики вращательного движения твёрдого тела вокруг неподвижной оси на маятнике Овербека 284 KB
  Цель работы: Экспериментальная проверка зависимостей между физическими величинами, характеризующими вращение твёрдого тела вокруг неподвижной оси. Приборы и принадлежности: маятник Овербека, комплект перегрузов, миллисекундомер.
50810. Исследование непериодических сигналов 419 KB
  Для задания формы сигнала используется функциональный источник напряжения NFV Component nlog Primitives Function Sources NFV. Задать в качестве сигнала одиночный прямоугольный импульс амплитудой 4 В и длительностью 2 NN мс. В разных графических окнах задать вывод следующих графиков: Зависимости заданного сигнала VE1 от времени t; Спектра исследуемого сигнала зависимости величины гармоник HRMVE1 от частоты f. Задать диапазон частот выводимых гармоник от 0 до 5NN кГц Найти спектр сигнала состоящего из четырех...