52407

Економіко - географічне положення Чернігівської області, його вплив на господарську спеціалізацію. Природні умови та ресурси, їх оцінка

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Мета: навчити давати характеристику ЕГП Чернігівської області; зясувати вплив ЕГП на господарську спеціалізацію області; показати особливості природних умов і ресурсів області; оцінити їх вплив на життя та діяльність населення; закріпити вміння і навички оцінювати ЕГП області природні умови і ресурси; продовжити формувати науковий світогляд учнів; визначити еколого географічне положення області екологічне виховання; ...

Украинкский

2014-02-15

99 KB

22 чел.

Урок №1

Тема: Економіко - географічне положення Чернігівської області,

його вплив на господарську спеціалізацію.

Природні умови та ресурси, їх оцінка.

Мета: -   навчити давати характеристику ЕГП Чернігівської області;

-         з'ясувати вплив ЕГП на господарську спеціалізацію області;

-         показати особливості природних умов і ресурсів області;

-         оцінити їх вплив на життя та діяльність населення;

-         закріпити вміння і навички оцінювати ЕГП області, природні умови і ресурси;

-         продовжити формувати науковий світогляд учнів;

-         визначити еколого - географічне положення області (екологічне виховання);

-         виховувати любов до рідного краю;

-         поглибити і закріпити навички роботи учнів з картографічним матеріалом;

-          розвивати пам'ять, мислення, увагу, уяву, географічну мову.

Обладнання:

- підручник, атлас України, атлас Чернігівської області, настінні карти

України.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку:

Одна Батьківщина і двох не буває.

Місця, де родилися завжди святі.

Хто рідну оселю свою забуває,

Той долі не знайде в житті.

М. Бакай.

І. Актуалізація опорних знань та умінь учнів.

Метод «Мікрофон»

1.  На які адміністративно - територіальні одиниці поділяється Україна?

2.          Що лежить в основі такого поділу?

 

3.          До складу якого економічного району входить Чернігівська область?

4.          Які ще області входять до Столичного економічного району?

5.          За яким принципом області об'єднують в економічні райони?

6.          Що таке ЕГП території?

7.          Чи впливає воно на економіку області?

8.          Як природно - ресурсний потенціал визначає рівень розвитку економіки в області?

II.Мотивація навчально - пізнавальної діяльності.

Ми розпочинаємо вивчати останню тему в курсі « Географія України» 9 кл. - це «Географія своєї області». Під час вивчення теми ви практично застосуєте отримані знання з географії України, і водночас, виявите неповторність рідного краю, його індивідуальність. Для цього звернемося до ЕГП Чернігівської області,   оцінки природних умов та ресурсів.

 Завдання:

-   виявити основні риси ЕГП ;

-    оцінити еколого - географічне положення області.

III. Вивчення матеріалу нової теми.

План економіко - географічної характеристики області:

1.  Область на карті України.

2.           Площа, чисельність населення серед областей України, країн Європи.

3.           Суміжні області, геополітичні аспекти.

4.           ФГП ( відносно природних об'єктів).

5.           ТГП ( щодо залізниць, автомагістралей).

6.           Положення відносно сировинних баз та основних промислових центрів України.

7.       Еколого - географічне положення ( відносно екологічно-небезпечних об'єктів).

Чернігівська область розташована на пн.сх. України. В області знаходиться крайня пн. точка - с. Грем’яч Новгород - Сіверського району. Із пн. на пд. область простяглась на 220км, із зх. на сх. - на 180 км.

Площа області 31,9 тис. км або 5,3% площі України - це друге місце після Одеської обл.. Європейські держави, площі яких менші від Чернігівської області - це Албанія, Андорра, Бельгія, Ватикан, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Македонія, Монако, Сан - Марино. За чисельністю населення Чернігівська область займає 17 місце в Україні.

Область межує з Брянською областю Росії, Гомельською областю Білорусі та із Сумською, Полтавською, Київською областями України. Через нашу область здійснюються економічні, політичні, історико - культурні зв'язки з Росією, Білоруссю. Геополітичне положення області вигідне щодо її соціально - економічного розвитку шляхом налагодження всебічних контактів з країнами та областями - сусідами.

Робота з картами атласу в малих групах: (5 груп):

аналіз тектонічної, фізичної;    кліматичної, карти ґрунтово - рослинного покриву;    мінерально - сировинних ресурсів. Дві інші групи аналізують транспортно - та еколого - географічне положення області за картами атласів. Всі групи найважливіші відомості записують в зошити, а потім презентують для всіх, обговорюють їх.  Зразок відповіді:

Під еколого - географічним положенням об'єкта розуміють положення його на Землі відносно екологічно важливих якостей території і взаємозв'язок даного об'єкту з іншими. У вузькому розумінні - це розташування території щодо екологічно небезпечних об'єктів.

Екологічно - значимі характеристики Чернігівської області (% від України):

-         площа лісів -  7,7%;

-         площа боліт -  9,2%

-         природно - заповідний фонд -  7,1 %

-         площа с/г угідь -  5,1%

-         водні ресурси -  15%

-         населення -  2,7%

-         загальна кількість викидів в атмосферу -  0,7%

-         споживання прісної води -  1 %

Чернігівщина - основний постачальник води в Столичний регіон (екологічна роль). Чернігівщина - екологічний «фільтр» для забруднених повітряних потоків з промислових регіонів України та із сусідніх держав (ліси, болота). Чернігівщина - екологічний резерв, де зберігаються потенційні можливості для подальшого освоєння. Екологічно нестійкими є піщані тераси, що піддаються змиву, ерозії. ³д стійкості грунтів залежить стійкість геосистем.

Основна вісь навантаження припадає на Чернігів – Ніжин -  Прилуки. Ці міста концентрують 65% населення, 70% виробленого капіталу, 75% промислової продукції, 85% викидів. Тому ці центри мають складну екологічну ситуацію. Найбільші проблеми:очищення стічних вод, забруднення атмосферного повітря, утилізація промислових відходів, еколого-безпечне зберігання твердих побутових відходів.

Чернігівщина лежить поряд з енергонасиченими територіями (Росія, ЧАЕС). Пн.сх. частина області забруднена радіонуклідами. Антропогенні канали поширення екологічної небезпеки - це автодороги, трубопроводи, залізниці.

IV. Систематизація та узагальнення засвоєних знань.

Метод «Мозкової атаки».

-         В чому особливість ЕГП Чернігівської області?

-          Як покращити екологічну ситуацію в області?

V. Підсумок  уроку. Домашнє завдання.

Отже, ЕГП Чернігівської області має як позитивні, так і негативні риси. Хоча в цілому ЕГП вигідне. За умови продуманого використання таких переваг економіка області матиме значно кращі результати.

Домашнє завдання: вивчити конспект, на контурній карті позначити економіко- географічні характеристики області.

 

 

Урок №2

Тема: Населення та трудові ресурси Чернігівської області. Демографічна ситуація. Найбільші міста.

Мета:    -       продовжити формувати поняття про свою область;

         - сформувати уявлення про особливості населення, його розміщення, про трудові ресурси Чернігівської області;

         -  навчити учнів характеризувати демографічну ситуацію на  Чернігівщині;

         -  показати вплив населення на формування господарського комплексу області;

         - закріпити знання про причини, що впливають на темпи народжуваності,   смертності та вікову структуру населення;

         -  продовжити формувати науковий світогляд учнів;

         - виховувати любов і повагу до рідного краю, землі, людей, що на ній        проживають;

          -  сприяти розвитку екологічного мислення серед підростаючого покоління, що людина - частина природи;

         -  розвивати пам'ять, мислення, увагу, уяву, географічну мову;

         -  розвивати аналіз, синтез, вміння робити висновки.

Обладнання: підручник, атлас України та Чернігівської обл., настінні карти.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку:

Найпростіші запитання - водночас найглибші.

Де ти народився? Де твій дім?

Скільки нас? Що ти робиш?

Замислюйся над цим час від часу і

спостерігай за тим, як змінюються відповіді.

Р. Бах.

І. Актуалізація опорних знань та умінь учнів.

1. Робота на картках: Описати ЕГП області;

                                        Розкрити еколого - географічне положення Чернігівщини.

2. Фронтальна бесіда:

-   яка чисельність населення України?

-   що таке депопуляція?

-   в чому складність демографічної ситуації в Україні?

-   яку частину населення країни називають трудовими ресурсами?

-   що таке урбанізація?

-   які особливості  урбанізації пн. регіонів України?

II.Мотивація навчально - пізнавальної діяльності.

Одним з найважливіших чинників, що впливає на формування господарського комплексу області, є населення, а саме трудові ресурси. Розглянемо особливості населення і його розміщення в Чернігівській області, а також трудові ресурси регіону. Обговоримо сучасну демографічну ситуацію на Чернігівщині та причини, що її визначають. Завдання:

В чому складність демографічної ситуації в області?

Які шляхи виходу з неї ви бачите?

ІII. Вивчення матеріалу нової теми.

Щоб говорити про сучасне населення області необхідно знати історію заселення Чернігово-Сіверщини, видатних людей краю і бути гордими, що ми їх земляки. Заслуховуються повідомлення учнів.

Наприклад: Чернігівщина - древня українська земля. Тут було князівство Київської Русі, на її території в Батурині за часів І.Мазепи знаходилися столиця України – Батурин. Область утворена 15 жовтня 1932 року. На Чернігівській землі народилися історіограф, автор «Літопису Самовидця» Р. Ракушка-Романовський, філософ, державний діяч Г. Кониський, історики О. Лазаревський і М. Василенко, мореплавець Ю. Лисянський, вчений - правник О. Кистяківський, культурно -просвітницька діячка С. Русова, письменник, кіномитець О. Довженко, кобзар О.Вересай, скульптор, драматург І. Кавалерідзе, винахідник М. Кибальчич, актриса М. Заньковецька, художник М. Самокиш, поет П. Тичина, письменник В. Блакитний, композитори Г. Верьовка, Л. Ревуцький, географ О. Діброва.

Кількість населення області, як і на Україні, скорочується.

За демографічними показниками область займає останні позиції в Україні:

Чисельність населення - 1млн. 300 тис. чол.;

Щільність - 38 чол/км;

Особи пенсійного віку – 30% (найвищий показник); Народжуваність 7,5%

Смертність 21,6%

Природний приріст - 14,1%

Дитяча смертність 14,4%.

Проаналізуйте подані дані і поясніть, чому чисельність населення в області катастрофічно зменшується? Запропонуйте власні шляхи виходу з такої ситуації. Обговорення проходить методом «Прес»:

П - Я вважаю...

Р - ... тому що...

Е - наприклад, ...

С - Отже,..

Основне населення області - українці (91,5%) - одна з найдавніших націй світу, яка живе на своїй рідній землі близько тисячу років; далі росіяни - 6,8%, решта - інші нації: білоруси, євреї, поляки, молдавани, греки.

В області переважає міське населення 58,3%. Найбільші міста - Чернігів

(ЗОО тис. чол.), Ніжин ( 70тис. чол.), Прилуки (59 тис. чол.). В області налічується   15міст, ЗО селищ міського типу. Найгустіше заселені центральні та південні райони області. Робота з картою.

- Яка структура зайнятості трудових ресурсів області?

         - Як вона змінилася за останні роки? Чому? (аналіз ситуації)

Більша частина трудових ресурсів зайнята в промисловості і сільському господарстві. Хоча в останній час спостерігається тенденція до збільшення працюючих в сфері послуг. На Чернігівщині зареєстровано 953 об'єкти економіки (без малих та с/г підприємств), з них 643 потенційно небезпечні, а з них 40 – це

з найбільшим ризиком виникнення екологічних катастроф. Це підприємства

хімічної, харчової промисловості, полігони твердих побутових відходів та ін.

Тому прийшов час жити за новими правилами - екологічними, усвідомлюючи, що людина - частина природи, із законами та силами якої необхідно рахуватися.

Не панувати над природою, а співпрацювати з нею, функціонувати узгоджено.

IV. Систематизація та узагальнення засвоєних знань.

Скласти сенкан до теми уроку:

Чернігівщина

Древня українська

Старіє, вимирає, хоча й прославляє

Чернігів, Ніжин, Прилуки - найбільші міста

Земля.

V. Підсумок  уроку. Домашнє завдання.

Демографічна ситуація в області досить напружена - кризова, потребує нагального державного втручання з метою її покращення. Залучення інвестицій в економіку покращить ринок праці в області, з'явиться потреба в новій робочій силі, відповідно тенденції природного та механічного руху поліпшаться.

Домашнє завдання:

вивчити тему за записами, *додатково підготувати інформацію про особливості заселення Чернігово-Сіверщини, культуру та побут місцевого населення, історію свого краю.

Урок №3

Тема: Загальна характеристика господарства Чернігівської області.

           Галузі спеціалізації.

Мета: -  продовжити формувати поняття про Чернігівську область;

-  вивчити господарство області;

           -   розглянути особливості розвитку галузей промисловості області;

           -  вивчити галузі спеціалізації;

           -  оцінити рівень розвитку промисловості нашого міста;

           -  продовжити формувати науковий світогляд учнів;

- екологічне виховання: оцінити вплив промисловості на навколишнє середовище та забруднення довкілля;

- патріотичне виховання: виховувати гордість за нашу землю, її      багатства;

-  розумове виховання;

-  розвивати пам'ять, мислення, увагу, географічну мову учнів,   розвивати       вміння працювати з картографічними матеріалом, з електронними засобами навчання.

Обладнання: карти атласу України, області; електронний атлас України 8-9 кл.,    інтерактивна дошка.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку:

Праця - найкращий шлях

до того, щоб любити життя.

Ж.Е. Ренар

I. Перевірка раніше вивченого матеріалу.

Слухання повідомлень учнів, далі метод «Мікрофон»:

    - що являє собою народногосподарський комплекс України?

-  які галузі промисловості найбільш розвинені в Україні?

-  чим це можна пояснити?

-  чи є природно-ресурсний потенціал визначальним для розвитку промисловості?

-  на яку мінеральну сировину багата Чернігівщина?

-  розвиток яких галузей ґрунтується на трудо-ресурсному потенціалі?

II. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Усе, що оточує вас, створено копіткою працею ваших батьків, дідів, прадідів. Цінуйте, бережіть, примножуйте ці здобутки. Які це здобутки? Ми розглянемо, вивчивши тему «Господарство області». Ваше завдання:

- з'ясувати основні галузі спеціалізації промисловості і накреслити перспективи їх розвитку.

III. Вивчення матеріалу нової теми.

Основу сучасного господарства області становлять промисловість, АПК, транспорт. Провідні ланки промисловості: легка, харчова машинобудівна, хімічна.

Характерна риса - це значна перевага галузей обробної при невеликій питомій вазі добувної промисловості.

 

Галузева структура промисловості в останні роки зазнала змін:

                                                                      Обсяг виробництва

Галузі промисловості                                   1996р.                     2005р.

Вся промисловість:                                                    100                           100

1.  електроенергетика                                             1,0                           1,0

2.           паливна                                                              1,5                           1,1

3.           хімічна                                                               6,1                           3,0

4.           машинобудівна                                                24,4                           16,2

5.           лісова і деревообробна                                     3,7                           3,5

6.           промисловість буд. матеріалів                          2,0                           1,0

7.           легка                                                                 35,2                           44,0

8.           харчова                                                            23,4                           28,9

9.           інші галузі                                                          2,7                           1,3

Метод «Займи позицію»: - Чому відбувається спад   в економіці певних галузей? Чи ефективна діяльність  керівництва в даних умовах?

Головна вісь розвитку області проходить через Чернігів - Ніжин - Прилуки - Варвинський район - Корюківський райони.

Оцінка рівня розвитку Чернігівщини відбувається шляхом аналізу карт електронного атласу на інтерактивній дошці (карта мінерально-сировинних ресурсів, господарства України) та на основі випереджальних завдань:

-         паливна та електроенергетика;

-         машинобудування та деревообробка;

-         хімічна та нафтохімічна;

-         легка промисловість;

-         харчова промисловість;

-         промисловість будівельних матеріалів;

-         лісова та деревообробна промисловість.

Зразок повідомлення.

Чернігівська область виділяється як індустріально-аграрна. В структурі валової продукції промисловості до с/г, частка промисловості складає 59%. Промисловість області випускає різноманітну продукцію, приймає участь у територіальному поділі праці, вивозить продукцію: машинобудування, нафту, пластмас, синтетичні волокна, технічний папір, миту вовну, вовняні тканини, цукор, спирт, молочні та плодово-овочеві продукти, консерви, волокна льону-довгунця, кордну тканину, білкову оболонку.

Найбільші підприємства: «Пожспецмашина» (смт. Ладан), «Хімволокно», «Чернігівмеблі», «Хімтекстильмаш» (м.Чернігів), «Будмаш», «Тваринмаш», «Пластмас» (м. Прилуки), «Ніжинсільмаш», заводи механічний, побутової хімії та гумових виробів (м. Ніжин).

Метод «Акваріум»:

-         Які галузі промисловості розвиваються в нашому місті? Чому?

-         Назвіть найбільші підприємства міста Прилуки.

-         Які галузі промисловості в Україні та області розвиваються найкраще?

-         Чим це можна  пояснити?

-         Який вплив галузей промисловості на довкілля Чернігівщини?

-         Які галузі є найбільшими забруднювачами навколишнього середовища?

    Як цьому зарадити?

IV. Систематизація та узагальнення засвоєних знань.

Накреслити Т-схему «Недоліки та перспективи розвитку промисловості Чернігівської області»

Недоліки

Перспективи?

 

1.Реконструкція та технічне   переоснащення діючих підприємств

2. Розвиток підприємств на місцевій сировині

3. Ярмарки продукції підприємств

4. Удосконалення форм власності

V.Підсумок уроку,  домашнє завдання.                                                                                                                                                                  

Чернігівська область - індустріально - аграрна. Галузі спеціалізації промисловості - легка, хімічна, харчова, машинобудування. Область випускає продукцію машинобудування, кордові тканини, хімічне волокно, будматеріали.

Домашнє завдання: вивчити конспект;

«високий рівень»: порівняти промисловість міст Чернігова та Прилуки;

«достатній рівень»: дати характеристику промисловим об’єктам  м. Прилуки;

«середній рівень»: підготувати статистичні дані про економіку області.

 

 

Урок №4

Тема: АПК. Транспорт Чернігівської області.

Мета: -   продовжити формувати поняття про господарство області;

-         вивчити особливості с/г виробництва області;

-         розглянути структуру АПК області;

-         з'ясувати, які види транспорту найбільш розвинені в області;

-         вивчити основні шляхи сполучення;

-         продовжити формувати науковий світогляд учнів;

-         розумове виховання;

-         виховувати в учнів почуття відповідальності, патріотизму та гордості за рідний край;

-         екологічне виховання: забруднення ґрунтів, атмосфери;

-         розвивати вміння користуватися картографічним матеріалом;

-         розвивати пам’ять, мислення, увагу, географічну мову.

Обладнання: карти, атлас, підручник, додаткова література.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку:

І. Перевірка раніше вивченого матеріалу.

Індивідуальне опитування:

1.  Дати характеристику сировинної бази та добувних галузей Чернігівської області.

2.            Пояснити особливості розвитку обробних галузей Чернігівщини.

3.            Розкрити територіальну структуру господарства області. Назвати найбільші підприємства.

4.     Оцінити розвиток сфери послуг в області.

II. Мотивація навчально - пізнавальної діяльності учнів.

Надзвичайно важливу роль у господарстві Чернігівщини відіграє АПК, що розвивається залежно від природних факторів: агрокліматичних, ґрунтових, водних ресурсів. Рівнинний рельєф, достатня кількість вологи і тепла, ґрунти з середньою

родючістю сприяють вирощуванню різних с/г культур помірної зони, розвитку основних галузей тваринництва.

- Які іще фактори обумовлюють розвиток с/г області та який зв'язок існує між транспортом та АПК ?

Про це ви дізнаєтеся, опрацювавши тему уроку.

III. Вивчення матеріалу нової теми.

Розглянемо структуру АПК Чернігівської області:

Таблицю заповнюють в ході вивчення теми.

Машинобудування,

Хімічна промисловість

    Сільське господарство

        Харчова промисловість

Рослинництво: озима пшениця, ячмінь, овес, жито, гречка, картопля, цукровий буряк, льон-довгунець

Тваринництво: молочно-м’ясне скотарство, свинарство, птахівництво

цукрова, маслосироробна, круп’яна, хлібопекарська, кондитерська, спиртова, пивоварна

 

 

 

Розповідь учня:

Значний вплив на функціонування АПК області має рівень господарського освоєння території, потреби населення в продуктах харчування, особливості розселення і забезпеченість трудовими ресурсами. Територія області характеризується високим ступенем освоєння земель. Із загальної площі 70 % припадає с/г угіддя: з них питома вага ріллі - найвища, за нею слідують луки та пасовища. Пріоритетними напрямками с/г області є виробництво м'яса, молока, зернових культур, льону-довгунця, цукрових буряків. У структурі валової продукції с/г в останні роки збільшилася частка рослинництва (до 60 %).

- Які агропромислові зони виділяють в області? (робота з картою, прийом - аналіз ситуації).

В області чітко виділяють дві агропромислові зони - поліська (лісова) і лісостепова. Це і зумовлює їх спеціалізацію. Аналіз таблиці (див. нижче).

Робота на контурній карті.

Практична робота № 10: нанесення на контурну карту найважливіших  господарських об’єктів своєї області.

 

Таблиця «АП зони області», 2005р.

Характеристики

    Поліська АП зона

        Лісостепова АП зона

1.частка від площі обл., %

     61

         39

2.частка с/г угідь від площі зони, %

     59

         77,2

3.рентабельність с/г, %

     - 4,5

         10,6

4.валовий збір зерна, тис.т

     323,2

         419,7

5.валовий збір цукрового буряку, тис.т

     6,4

         322,7

6.реалізація худоби, тис.т

     27,8

         25,1

7.спеціалізація

  зернове господарство, картоплярство,        льонарство молочно-м’ясне скотарство,           свинарство

       зернове господарство,          буряківництво, картоплярство,         молочно- м’ясне скотарство,          свинарство

 

С/г освоєність території визначиться рівнем розвитку транспортної системи. ³д

щільності транспортної мережі та її стану залежить інтенсивність зв'язків між компонентами АПК, його організація.

Вчитель. Транспортна система області має яскраво виражений транзитний характер. В структурі перевезень, як пасажирів, так і вантажів (до80%) переважає автомобільний транспорт. Спростуйте або доведіть твердження.

Метод дискусій: учні висловлюють думки та обговорюють проблему, аналізують рівень розвитку всіх видів транспорту області; магістралі в межах  

області та за її межами; визначають, що роль транспорту важко переоцінити.

 

IV. Систематизація та узагальнення засвоєних знань.

Метод «Прес»:

-         Які проблеми, що пов'язані з розвитком АПК та транспорту виникають в природному середовищі Чернігівської області?

-         Чи можливо зменшити цей вплив?

V. Підсумок уроку, домашнє завдання.

 Отже, АПК та транспорт - невід'ємні складові господарства області, що взаємопов'язані і складають 41% у структурі валової продукції Чернігівщини.

Домашнє завдання: вивчити тему за конспектом;

*підготувати проект – презентацію про Чернігівщину в цілому або окремо природній, демографічний, економічний чи культурно-екологічний огляд.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41432. МЕТАЛИ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП. ХРОМ, МАРГАНЕЦЬ. ЇХ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 1.01 MB
  B тaбл. 1 пoдaнo дeякi влcтивocтi eлeмeнтiв пiдгpyпи Xpoмy. У pядy Cr Mo W збiльшyютьcя пoтeнцiли йoнiзцiї; Mo i W внcлiдoк лнтнoїднoгo cтиcнeння мють близькi тoмнi т йoннi pдiycи тoмy Moлiбдeн i Boльфpм з влcтивocтями бiльшe пoдiбнi oдин дo oднoгo нiж дo Xpoмy.15 Mкcимльн кoвлeнтнicть Xpoмy т йoгo нлoгiв дopiвнює 9 пpи цьoмy для їxнix тoмiв нйxpктepнiшi d2spз i d3s sp3гiбpидизoвнi cтни щo вiдпoвiдють кoopдинцiйним чиcлм 6 i 4. Cтiйкими cтyпeнями oкиcнeння для Xpoмy є 3 i 6 для Moлiбдeнy i Boльфpмy здeбiльшoгo ...
41433. МЕТАЛИ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП. ЗАЛІЗО. ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 865.5 KB
  Meтли poдини Фepyмy злiзo кoбльт нiкeль дocить ктивнi н вiдмiнy вiд iншиx мeтлiв VIII гpyпи томy їx видiляють в oкpeмy poдинy фepoїди мeтли двox iншиx тpiд пoдiбнi мiж coбoю i дo плтини тoмy їx oб'єднyють y poдинy плтинoвиx мeтлiв плтинoїди. Biдмiннicть y xiмiчнiй ктивнocтi eлeмeнтiв poдин Фepyмy i плтинoвиx мeтлiв пoзнчилcь ткoж н їxнiй гeoxiмiчнiй xpктepиcтицi. B тoй чc як мeтли poдини Фepyмy пepeбyвють лишe y зв'язнoмy cтнi плтинoвi тpпляютьcя як в oдниx i тиx cмиx pyдx тк i в cмopoднoмy cтнi. Дeякi влcтивocтi eлeмeнтiв poдини...
41434. ЛУЖНО-ЗЕМЕЛЬНІ МЕТАЛИ 499 KB
  Bci eлeмeнти гoлoвнoї пiдгpyпи ІІ гpyпи кpiм Бepилiю мють яcкpвo виявлeнi мeтлiчнi влcтивocтi. Ocкiльки зpяд ядp тoмiв циx eлeмeнтiв н oдиницю бiльший нiж y лyжниx мeтлiв тиx cмиx пepioдiв зoвнiшнi eлeктpoни cильнiшe пpитягyютьcя дo ядp щo зyмoвлює бiльшi знчeння eнepгiй йoнiзцiї томiв i мeншy xiмiчнy ктивнicть Бepилiю т йoгo нлoгiв пopiвнянo з лyжними мeтлми. Mкcимльн вoн в глoгeнiдx бepилiю якi з cвoїми влcтивocтями є пpoмiжними мiж cпoлyкми мeтлiв i нeмeтлiв. Дeякi влcтивocтi eлeмeнтiв т пpocтиx peчoвин гoлoвнoї пiдгpyпи ІІ гpyпи Hзв...
41435. ЛУЖHI METAЛИ 285 KB
  3гльн xpктepиcтик лужниx мeтлiв. Дoбувння влcтивocтi і зcтocувння лужниx мeтлiв.Гiдpoкcиди лужниx мeтлiв.Coлi лужниx мeтлiв.
41436. EЛEMEHTИ ГOЛOBHOЇ ПIДГPУПИ Vlll ГPУПИ (IHEPTHI ГAЗИ) 325 KB
  Toмy Kr Xe i Rn yтвopюють cпoлyки в якиx виявляють cтyпeнi oкиcнeння: 2 XeF2 4 XeF4 6 XeО3 XeF6 XeOF4 B3XeO6 8 N4XeO66H2O i пoвoдять ceбe як нeмeтли. Teмпepтyp плвлeння XeF2 cтнoвить 140C. Пiд чc нгpiвння кceнoнy з фтopoм з тмocфepнoгo тиcкy yтвopюєтьcя здeбiлыuoгo XeF4 тeмпepтyp плвлeння 135 C в pзi ндлишкy фтоpy i з тиcкy 6 MП XeF6 тeмпepтyp плвлeння 49 C. Bci фтopиди кceнoнy eнepгiйнo гiдpoлiзyють y вoдi пpoцec cyпpoвoджyютьcя диcпpoпopцioнyвнням: Гiдpoлiз XeF4 y киcлoмy cepeдoвищi вiдбyвєтьcя з cxeмoю в...
41437. Apceн, cтибiй, бicмут. Дoбувaння і влacтивocтi apceну, cтибiю, бicмуту 608 KB
  Hайбiльшe знчeння як cиpoвин для дoбyвння pceнy мє FesS pceнoпipит. Дo 800C мoлeкyли pceнy щo пepeбyвють y гзoпoдiбнoмy cтнi з cклдoм вiдпoвiдють фopмyлi s4 з вищoї тeмпepтypи s2. Meтлiчнi мoдифiкцiї пpocтиx peчoвин pceнy cтибiю i бicмyтy мють шpyвтy бyдoвy кpиcтлiв. Kpиcтлiчнi фтки pceнy нближютьcя дo мoлeкyляpниx бicмyтy дo мeтлiчниx.
41438. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО БУДОВУ АТОМА 1.93 MB
  Ocкiльки атoм yцiлoмy eлeктpoнeйтpльний тo cyмpний зpяд eлeктpoнiв пoвинeн дopiвнювти зpядy ядp. У 107гo eлeмeнт з пoзитивним зpядoм ядp щo дopiвнює 107 y пoлi ядp oбepтютьcя 107 eлeктpoнiв. Tк нпpиклд для тoм xлopy н чcткy eлeктpoнiв пpипдe 1 183717 = 0009 близькo 003 мcи тoм xлopy. Mcoю eлeктpoнiв пopiвнянo з мcoю ядp мoжн пpктичнo знexтyвти.
41439. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ЕЛЕМЕНТІВ МЕНДЕЛЄЄВА 153.5 KB
  Характеристика властивостей елементів по періодичній системі. В середині минулого століття хімікам було відомо близько 60 елементів. Проте вся багатогранність хімічних перетворень елементів не може бути зведена до двох типів ознак металічності і неметалічності.
41440. ЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ЗАКОНУ ТА ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ 45 KB
  Пepioдичний зкoн i пepioдичн cиcтeм eлeмeнтiв Д. Iз зpocтнням пpoтoнниx чиceл бo тoмниx мc eлeмeнтiв вiдбyвютьcя якicнi змiни пepexiд вiд oднoгo eлeмeнт дo iншoгo. Tк збiльшeння пpoтoннoгo чиcл н oдиницю в pзi пepexoдy вiд Гiдpoгeнy дo Гeлiю зyмoвлює pзючy вiдмiннicть циx двox eлeмeнтiв з xiмiчними влcтивocтями. Пepioдичний зкoн i пepioдичн cиcтeм eлeмeнтiв яcкpвo iлюcтpyють ткoж iнший зкoн дiлeктики зкoн єднocтi i бopoтьби пpoтилeжнocтeй.