52449

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕОМ. Завантаження операційної системи Windows. Робота в середовищі Windows

Конспект урока

Педагогика и дидактика

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОГО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 11 З ПРЕДМЕТУ: КОМП′ЮТЕРНА ТЕХНІКА ПО ТЕМІ:ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕОМ. УКЛАДАЧ: ВИКЛАДАЧ ПРЕДМЕТУ ІНФОРМАТИКА ТА КОМП′ЮТЕРНА ТЕХНІКА ФЕДІЙ О.Актуальність теми: Бурхливий розвиток інформатизації суспільства впровадження нових комп′ютерних технологій навчання масове застосування...

Украинкский

2014-02-15

175 KB

2 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ТЕХНІКУМ

Цикл природничо – математичних дисциплін

МАТЕРІАЛИ  МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВІДКРИТОГО ПРАКТИЧНОГО  ЗАНЯТТЯ З

ПРЕДМЕТУ: «КОМП′ЮТЕРНА ТЕХНІКА»

ПО ТЕМІ:

«ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕОМ.

Завантаження операційної системи Windows.

Робота в середовищі Windows.»

Полтава-2010


МАТЕРІАЛИ  МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ВІДКРИТОГО ПРАКТИЧНОГО   ЗАНЯТТЯ № 11 З ПРЕДМЕТУ: «КОМП′ЮТЕРНА ТЕХНІКА»
ПО ТЕМІ:«ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕОМ.

Завантаження операційної системи Windows.

Робота в середовищі Windows.»

 

УКЛАДАЧ :                    ВИКЛАДАЧ ПРЕДМЕТУ : «ІНФОРМАТИКА ТА

                                         КОМП′ЮТЕРНА ТЕХНІКА»                    ФЕДІЙ О.Г.

                                                                             Розглянуто та затверджено на

                                                            засіданні циклової комісії

                                                            природничо – математичних

                                                            дисциплін

                                                            Протокол № 8 від 21.04.2010р.

                                                            Голова циклової комісії :

                                          ____________ Федій О.Г.

ЗМІСТ.

 1.  ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №11.
 2.  ІНСТРУКЦІЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №11.
 3.  ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ. ПРОГРАМА НА ПК.
 4.  ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНА СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.
 5.  ЕЛЕКТРОННИЙ ВАРІАНТ СЛАЙДІВ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ПРОЕКТОРА.


ІНСТРУКТИВНО –МЕТОДИЧНА КАРТА

ПРАКТИЧНОГО   ЗАНЯТТЯ   11

Тема : Програмне забезпечення ПЕОМ. Завантаження операційної системи Windows. Робота в середовищі Windows.

Курс : другий  

Кількість навчальних годин:  2 г.

1.Актуальність теми  : Бурхливий розвиток інформатизації суспільства, впровадження нових комп′ютерних технологій навчання масове застосування персональних компютерів в різних галузях діяльності приводять до того, що  широке коло людей стає користувачами ПК.

Компютерна грамотність є важливою частиною загальнолюдської культури. Сьогодення диктує спілкування не тільки з людьми, а і з компютером  за певними правилами (алгоритм діалогу).  В майбутній професійній діяльності студентів важливе значення має  здійснення обміну інформацією “людина - компютер – людина”. В системі підприємств торгівлі та громадського харчування широко використовується компютерне забезпечення товарообігу, фінансування, обліку, звітності…. Тому як майбутнім працівникам підприємств торгівлі їм необхідні знання компютерної грамотності :  володіння технікою роботи на ПК

 

2.Навчальні цілі заняття : знати класифікацію програм системного і прикладного програмного забезпечення, основні команди операційної системи над об’єктами (ІІ рівень абстракції);

   Оволодіти технікою роботи з об’єктами операційної системи (ІІІ рівень абстракції);

  Вміти створювати наукові мультимедійні презентації, досліджувати, систематизувати і оцінювати результат діяльності (ІV рівень абстракції).

 3. Виховна ціль : виховувати почуття відповідальності за необхідність і якість знань, які необхідні в майбутній професійній діяльності студентів, відповідальність за бережне ставлення до персонального комп’ютера; розвивати теорію : “Комп’ютер  - наше майбутнє”.

4. Міждисциплінарна інтеграція :

Дисципліна

Знати

Уміти

 1.  Попередні (забезпечуючі)

Основи інформатики

Наступні (забезпечувані)

1) Технологія приготування їжі

2) Економіка підприємств різних типів

3.Внутрішньопредмет-на інтеграція.

Системи управління базами даних. Технологія формування та редагування структури бази даних. Імпорт/Експорт баз даних Excel/Access.

Склад головного вікна програми, призначення команд системного меню, команди кнопок панелей інструментів, склад контекстного меню, призначення команд контекстного меню в різних програмах Microsoft Office.

Основні команди для створення таблиць, їх редагування та занесення формул Порядок створення діаграм, основні команди для їх створення.

Проводити запуск операційної системи, виконувати основні команди для роботи з об’єктами робочого столу.

Користуватися табличним процесором Microsoft Excel для створення таблиць.

За даними таблиць будувати графіки та діаграми використовуючи Мастер діаграм.

5. Зміст теми заняття : ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЗПЕЧЕННЯ ПЕОМ.

ПЛАН.

 1.  завантаження операційної системи windows.
 2.  робота в середовищі windows.

(конспект додається)


6. План та організаційна структура заняття.

№ п\п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення : контроль, наочність, ТЗН, інструкції, обладнання

Час в хв ,

в (%)

1

2

3

4

5

6

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Підготовчий етап.

Організація заняття.

Техніка безпеки, екологія.

Визначення навчальних цілей, мотивація.

Бурхливий розвиток обчислювальної техніки, масове застосування персональних компютерів в різних галузях діяльності приводять до того, що  широке коло людей стає користувачами ПК.

Компютерна грамотність є важливлю частиною загальнолюдської культури. Сьогодення диктує спілкування не тільки з людьми, а і з компютером.

В системі підприємств торгівлі широко використовується компютерне забезпечення товарообігу, фінансування, обліку, звітності…. Тому як майбутнім працівникам підприємств торгівлі їм необхідні знання компютерної грамотності :  володіння технікою роботи на ПК

Методика оформлення практичної роботи.

Методичні рекомендації по оформленню результатів практичної роботи.

1.4.

Контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок.

 1.  Зайти до програми Test, Testw.
 2.  Тестовий контроль знань тема 3.2.

ІІ,ІІІ

Тестовий контроль знань; елементи бесіди

Тести на ПК.

Питання для співбесіди:

- Назвіть алгоритм відкриття тесту ;

- Визначте який файл запускає програму.

2.

2.1.

Основний етап.

Формування професійних вмінь і навичок.

1) Провести запуск операційної системи

ІІ,ІІІ

Використання професійних алгоритмів.

Запуск операційної системи Windows

2.2.

2.2.1

Виконати індивідуальне завдання:

1)Упорядочить значки на Робочому столі свого робочого місця

ІІ

Елементи проблемного навчання.

Інструкція до практичної роботи.

Проблемні питання:

- поясніть алгоритм запуску операційної системи;

-обгрунтуйте і поясніть ваші дії до персоналізації робочого столу;

-на вашу думку від чого залежить зміст контекстного меню.

2.2.2

2) Впорядкувати значки на Робочому столі

ІІ

Елементи проблемного навчання.

- обґрунтуйте як здійснити впорядкування об’єктів на Робочому столі;

-проаналізуйте від чого залежить персоналізація робочого столу;

-обгрунтуйте переваги вибраного вами способу персоналізації.

2.2.3

3) Настроить виплывающую панель задач.

ІІ

ТЗН, наочність.

Метод проблемного навчання.

-обгрунтуйте ваші дії настройки панелі задач. Чому саме цей метод ви вибрали.

2.2.4

2.2.5

4) Здійснити настройку екрану дисплея. Встановити фоновий узор „Волни”

5) Встановити заставку В мире Windows

ІІ

ІІ

Елементи проблемного навчання

-обгрунтуйте ваші дії настройки властивостей екрану дисплея. Чому саме цей метод ви вибрали?

2.2.6

6) Встановити шлейф за курсором миші

ІІ,ІІІ

ТЗН

Елементи проблемного навчання.

Мультимедійний проектор:

„Властивості миші”.

- обґрунтуйте налагодження курсору миші. Чому саме цей метод ви вибрали.

2.2.7

7) Створити папку на робочому столі з своїм іменем (П.І.Б.)

ІІ, ІІІ

Елементи проблемного навчання.

Проблемні ситуації:

-поясніть в чому помилка студента: при створенні папки на робочому столі з’явилось ім’я папки  Новая папка1, а не П.І.Б.

-Визначіть послідовність дій студента.  

2.2.8

8) Перемістити ярлик Корзина в центр, а ярлик Мій комп’ютер в верхній куток робочого столу.

ІІ,ІІІ

Елементи проблемного навчання.

Проблемні ситуації:

-поясніть в чому помилка студента: при перетягуванні ярлика Корзина в центр робочого столу, ярлик розмістився після піктограми останнім і ніяк зовсім не ставав по центру. Визначте послідовність дій студента.

2.2.9

9) В створену папку помістіть файл презентації (самостійного опрацювання теми: Програмне забезпечення ПЕОМ)

ІІІ, ІV

Контроль самостійної роботи студента.

Елементи проблемного навчання

Питання:

-обгрунтуйте копіювання файлу презентації в створену папку.

2.2.10

10) Створити архівний файл презентації.

ІІ,ІІІ

Елементи проблемного навчання

Питання:

-поясніть алгоритм занесення файлу до архіву.

2.2.11

11) Представити створену презентацію

ІІІ,ІV

Елементи проблемного навчання

Оцінювання студентських презентацій.

- послідовність викладу матеріалу;

-чіткість, логічність, ефекти анімації.

2.2.12

12)Додаткове завдання для встигаючих студентів:

Створити файл мультимедійної презентації засобами Power Point на тему: „Привабливість професії яку ти обрав”

ІV

Елементи проблемного навчання

Проблемні ситуації.

2.2.13

13) Оформити звіт по роботі.

Перевірка звітів по виконаній роботі

Індивідуальний контроль складання звіту.

3.

3.1.

Заключний етап.

Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

Аналіз діяльності студентів на занятті.

3.2.

Резюме:

В майбутній професійній діяльності студентів важливе значення має знання персонального комп’ютера, адже у всіх сферах людської діяльності для оформлення ділової документації, звітів, бізнес-планів ми застосовуємо ПК і хороші знання предмету та застосування практичних навичок приведуть до виконання якісного аналізу діяльності підприємства, правильного, точного і графічного його представлення

3.3.

Підведення підсумків заняття.

Виставлення оцінок

3.4.

4. Домашне завдання

1) конспект лекції

2) [1] с. 120 – 152,

    [2] c.197-211.


7. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ.

1). МАТЕРІАЛИ КОНТРОЛЮ ДЛЯ ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ ЗАНЯТТЯ.

ПРОГРАМА ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ . TEST, testw, 3.2.

2) МАТЕРІАЛИ КОНТРОЛЮ ДЛЯ ОСНОВНОГО ЕТАПУ ЗАНЯТТЯ :

 •  ЗБІРНИК ДЛЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА З ПРЕДМЕТУ: “КОМП′ЮТЕРНА ТЕХНІКА”.
 •  ІНСТРУКЦІЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №11.
 •  ПРАКТИКУМ З ПРЕДМЕТУ : “ КОМП′ЮТЕРНА ТЕХНІКА”
 •  Проблемні питання та ситуації
 1.  МАТЕРІАЛИ КОНТРОЛЮ ДЛЯ ЗАКЛЮЧНОГО ЕТАПУ ЗАНЯТТЯ.
 •  ПРОГРАМА ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ TEST, test 3.5.
 1.  МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ:
 •  ІНСТРУКТИВНО - МЕТОДИЧНА СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.
 •  Програма тестового контролю знань ТЕСТ, 3.5.
 •  Програма тестового контролю знань ОІ, 4-ОІ.
 1.  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ :
 2.  Дибкова Л.М. Інформатика та комп′ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.-К.: Видавничий центр “Академія”, 2002.-320с.
 3.  Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних: Посібник.-К.:Видавничий центр „Академія”, 2003.-344с
 4.  Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М.-К.:Фенікс,2000.-304с.
 5.   Фігурнов В.Э. ІВМ РС для пользователя. Изд. 6-е, перераб. И доп.-М.:ИНФРА-М, 1996.-432с
 6.  Збірник для позааудиторної самостійної роботи студента з предмету : «Комп′ютерна техніка»
 7.   Періодична література.
 8.   Конспект лекції.


ПИТАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Робочий стіл Windows

1.  Що відбудеться, якщо на робочому столі двічі клацнути на ярлику власної папки?

2.  Кому можна поручити процедуру пошуку папки і відкриття її вікна?

3.  Які об'єкти можуть мати ярлик?

4.  Що відбудеться, якщо на об.єкті викликати контекстне меню, виконати команду отправить і "Рабочий стол (создать ярлык"?

5.  Як створити папку на вільному місці вікна диску?

6.  Як відкрити контекстне меню?

7.  Які кнопки знаходять в правому куті рядка заголовку вікна?

8.  Як відкрити вікно?

9.  Які основні дії виконують з об'єкти?

10.  Що відбудеться, якщо клацнути на піктограмі програми?

11.  Що відбудеться, якщо клацнути на піктограмі документа відомої програми?

12.  Що станеться з об'єктом, якщо знищити його піктограму?

13.  Що станеться з об'єктом, якщо знищити його ярлик?

14.  Що відбудеться, якщо двічі клацнути на ярлику папки?

15.  Що відбудеться, якщо знайти і двічі клацнути на піктограмі диска?

16.  Що відбудеться, якщо двічі клацнути на ярлику диска?

17.  Для яких об'єктів можна створити ярлик?

18.  Для чого створюють ярлик?

19.  Яким чином створюється ярлик?

20.  Яким чином об'єкт одержує відповідну піктограму?

21.  Де можуть знаходитися піктограми?

22.  Що зображають  піктограмами?

23.  Як називається графічний значок об'єкта на екрані монітора?

24.  Де знаходяться значки активних задач (програм) при їх роботі?

25.  Що знаходиться праворуч на панелі задач?

26.  Де знаходиться головна кнопка "Пуск"?

27.  Які об'єкти робочого столу є стандартними і знаходяться на кожному комп'ютері?

28.  Які об'єкти можуть бути на робочому столі Windows?

29.  Що з'являється на екрані монітора після завантаження операційної системи?


ІНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧНА  СХЕМА  ОРГАНІЗАЦІЇ  ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  СТУДЕНТІВ
.

ТЕМА: Програмне забезпечення ПЕОМ.

КУРС:  ІІ

І. Актуальність теми: Бурхливий розвиток інформатизації суспільства, впровадження нових комп′ютерних технологій навчання масове застосування персональних компютерів в різних галузях діяльності приводять до того, що  широке коло людей стає користувачами ПК.

Компютерна грамотність є важливою частиною загальнолюдської культури. Сьогодення диктує спілкування не тільки з людьми, а і з компютером  за певними правилами (алгоритм діалогу).  В майбутній професійній діяльності студентів важливе значення має  здійснення обміну інформацією “людина - компютер – людина”. В системі підприємств торгівлі та громадського харчування широко використовується компютерне забезпечення товарообігу, фінансування, обліку, звітності…. Тому як майбутнім працівникам підприємств торгівлі їм необхідні знання компютерної грамотності :  володіння технікою роботи на ПК

ІІ. Навчальні цілі:

знати: знати класифікацію програм системного і прикладного програмного забезпечення, основні команди операційної системи над об’єктами (ІІ рівень абстракції);

   Оволодіти технікою роботи з об’єктами операційної системи (ІІІ рівень абстракції);

вміти: застосовувати основні команди операційної системи для персоналізації робочого столу, вміти досліджувати призначення програм Microsoft Office .

ІІІ. Матеріали позааудиторної самостійної роботи.

 1.  Збірник для поза аудиторної самостійної роботи студента з предмету: «Комп′ютерна техніка»
 2.  Практикум з предмету: «Комп′ютерна техніка».
 3.  Програми тестового контролю знань по темам:
  •  “Основи технології використання сучасних програмних засобів.” 1_ОІ.
  •  “Системи обробки текстової та графічної інформації – як засоби оформлення ділової документації”. 3_ОІ.
  •  “Системи табличної обробки даних – як засоби рішення фахових задач ”.4_ОІ
  •  “Системи управління базами даних”.5_ОІ
  •  Залік 6_ОІ.

IV Міжпредметна інтеграція навчання.

Дисципліна

Знати

Уміти

Попередні (забезпечуючі)

Основи інформатики

Наступні (забезпечувані)

1) Інформатика та комп′ютерна техніка

2) Економіка торговельного підприємства. Аналіз фінансової діяльності підприємства за рік.

3) Комерційна діяльність. Додатки документів по технологічній практиці.

4) Маркетинг. Додатки по  проведенню практичних робіт.

3.Внутрішньопредмет-на інтеграція.

Системи управління базами даних. Технологія формування та редагування структури бази даних. Імпорт/Експорт баз даних Excel/Access.

Склад головного вікна програми, призначення команд системного меню, команди кнопок панелей інструментів.

Основні команди для створення таблиць, їх редагування та занесення формул Порядок створення діаграм, основні команди для їх створення.

Інтерфейс вікна програми СУБД Access. Формування баз даних засобами Excel. Імпорт/Експорт баз даних Excel/Access.

Створювати найпростіші таблиці, проводити Обрамление и заливку, заливку стовпчиків, розрахунки по простим формулам, зберігати книгу.

Користуватися табличним процесором Microsoft Excel для створення таблиць.

Здійснювати зв′язок між Excel і Access, зв′язувати і передавати дані з Excel в Access.

 1.  Зміст теми: “Програмне забезпечення ПЕОМ”

План  самостійної  роботи.

 1.  Системне та прикладне програмне забезпечення.
 2.  Завантаження операційної системи
 3.  Робота в середовищі Windows.

VI. Рекомендована література.

 1.  Дибкова Л.М. Інформатика та комп′ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.-К.: Видавничий центр “Академія”, 2002.-320с.
 2.  Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М.-К.:Фенікс,2000.-304с.
 3.  Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних: Посібник.-К.:Видавничий центр „Академія”, 2003.-344с


VII       Карта схема для самостійних робіт з літературою.

 

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Операційна система

Склад і функції ОС  

Це комплекс програм, які призначені для керування роботою машини і організації взаємодії користувача з ПК.Вона управляє всіма ресурсами компютера і являється основним посередником між людиною, що працює на компютері, пристроями компютера і іншим програмним забезпеченням.

Склад і функції ОС дуже залежать від режиму роботи ПК, а також від складу та конфігурації апаратних засобів. Найпотужніші ОС використовують у мультипроцесорних діалогових обчислювальних системах та компютерних мережах.

Програмні модулі ОС, як правило, зберігаються на магнітних дисках та в міру необхідності передаються до оперативної памяті для виконання. Однак деяка частина ОС, яку називають ядром чи супервізором операційної системи, після вмикання компютера та ініціалізації системи постійно знаходиться в оперативній памяті.Самі ці програми одержали назву резидентних програм. Ядро ОС керує функціями самої операційної системи. В оперативній памяті крім області ядра виділяється транзитна область, у яку навперемінно, в міру необхідності, завантажується решта так званих транзитних програм операційної системи. Відповідно всі команди ОС звичайно поділяють на резиденті та транзитні, принцип використання яких є подібним розглянутому раніше.

На одному ПК можуть використовуватися декілька різних ОС.

Усі сучісні операційні системи ПК маають ще своєрідні надбудови, які називаються оболонками. При використанні оболонок не треба запамятовувати багато команд ОС та вводити їх вручну з клавіатури.

 Системи програмування

Транслятори

призначені для полегшення та для часткової автоматизації процесу розробки та відлагодження програм. Основними компонентами цих систем є транслятори мов високого рівня, наприклад, Паскаль, Сі, Бейсік та ін. Особлива роль належить Ассамблерам. Програму мовою Ассаблера називають машинно-орієнтовною. Мовою Ассеблера користуються, як правило, системні програмісти. Щоб написати програму на цій мові, необхідно знати крім алгоритма задачі внутрішню будову компютера.

За способом перетворення і виконання програм системи програмування поділяють на компілюючі (транслятори) і інтерпритуючі.

Транслятори здійснюють перетворення програм з мов високого рівня на машинну мову. Крім того, транслятори звичайно здійснюють синтаксичний аналіз програми, яка транслює. Вони можуть також відлагоджувати та оптимізувати програми, які одержують, видавати документацію на програму та виконувати ряд інших сервісних функцій. Інтерпритуючі системи програмування, або іньерпритатори, перетворюють програму в машинний вид і виконують послідовно кожну команду окремо, а не транслюють програму повністю, як транслятори. При цьому програма виконується в процнсі її введення, як говорять, «на проході», і значно повільніше, ніж при рансляціїю Однак інтерпритуючі системи зручніші і ефективніші там, де потрібен постійний діалог - при розробці і відладці програм, при навчанні.

Ассаблери перетворюють програми, які представлені у машиноорієнтовних мовах, на машинну мову.

Сервісні програми

розширюють можливості ОС. Їх, звичайно, називають утілітами. Утіліти дозволяють, наприклад, перевірити інформацію у шістнадцятковому коді, яка зберігається в окремих секторах магнітних дисків; організувати виведення на прінтер текстових файлів у визначеному форматі, виконувати архівацію та розархівацію файлів та ін.

 Прикладне ПЗ загального призначення

- це комплекс програм, який одержав широке використання серед різних категорій користувачів. Найбільш відомими серед них є: текстові редактори, графічні системи, електронні таблиці, системи управління базами даних та ін.

Графічні системи

Графічні системи багаточисленні, а їх функції - різноманітні. Серед них можна виділити системи ділової графіки (Microsoft PowerPoint, Lotus Freelance Graphics), художньої графіки, які ще називають просто графічними редакторами (Paintbrush), інженерної графіки та автоматизованого проектування (Autodesk AutoCad), системи обробки фотографічних зображень (CorelDRAW!).

Системи управління базами даних (СУБД

Системи управління базами даних (СУБД) призанчені для обєднання наборів даних з метою створення єдиної інформаційної моделі обєкта. Ці програми дозволяють накопичувати, обновляти, коригувати, вилучати, сортувати інформацію, організовану спеціальним засобом у вигляді банку даних. Найпоширеніші СУБД: dBase III Plus, Clipper, Oracle, Acces, FoxPro, Paradox.

Програми спеціального призначення, пакети прикладних програм (ППП),

До складу програм спеціального призначення можна також віднести пакети прикладних програм (ППП), які широко використовуються, наприклад, для статистичної обробки даних, бухгалтерського обліку, розрахунку будівельних конструкцій та ін. Наявність у компютері різноманітних ППП дозволяє розвязувати значну частину простих прикладних задач, майже без програмування. В цьому випадку завдання на розвязування тієї чи іншої задачі записується у вигляді директиви спеціальною проблемно-орієнтовною мовою та повідомляється компютеру.

8. Матеріали для самоконтролю: тестові питання , задачі.

 1.  Тестовий контроль знань програми:  TEST, TEST-W, 3.7 та програма ОІ, 4_ОІ.
 2.  Розв′язати засобами Excel.

Задача 1.

Нарахувати заробітну плату працівникам бригади за даними таблиці 1. Побудувати порівняльну гістограму по стовпчикам 1, 3, 6.

Таблиця  1.

 

Умова

Розв’язування

1

2

3

4

5

6

П і б

посада

Погодинна тарифна ставка коп.

Відпрацьовані години

Заробіток по тарифу грн-коп

Загальний заробіток грн-коп

Васильєв

Головний повар

0.86

180

?

?

Мулько

Кухар

0.55

175

?

?

Омелюта

кухар

0.49

174

?

?

Всього

?

?

Задача 2.

Побудувати лінійний графік  за даними таблиці 2.

Сводка остатков готовых изделий на конец планируемого периода

№ п\п

Вид изделия

Остаток на начало

Расход

Приход

Остаток на конец

 

 

шт

грн

шт

грн

шт

грн

шт

грн

1

Ручка

140

2,5

75

3

125

3

?

?

2

Карандаш

120

1,5

56

2

130

2,5

?

?

3

Пенал

200

15

45

15,5

145

18

?

?

4

Клей

150

2

50

2,3

130

3

?

?

5

Линейка

100

1

65

1,45

135

2

?

?

итого

 

 

 

 

 

 

 

?

?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6383. Продукт та ринок 101 KB
  Продукт та ринок З'ясувати цілі складання і визначити структуру розділу Галузь, підприємство та його продукція. Охарактеризувати зміст параграфів розділу Галузь, підприємство та його ...
6384. Маркетинг-план. Основні підрозділи маркетинг-плану 158.5 KB
  У попередньому розділі бізнес-плану був охарактеризований ринок майбутнього бізнесу і визначені його можливості. У маркетинг-плані необхідно висвітлити, як саме підприємство використовуватиме ці можливості...
6385. Виробничий план, його структура та зміст 161.5 KB
  Головне завдання виробничого плану як розділу бізнес-плану підприємства виробничого спрямування полягає в тому, щоб переконати заінтересованих фізичних та юридичних осіб (потенційних інвесторів), що підприємство...
6386. Організаційно-юридичний план 26.77 KB
  Індивідуальна підприємницька діяльність: одна особа є власником бізнесу та провадить підприємницьку діяльність без створення юридичної особи. Приватне підприємство: одна особа є власником бізнесу, веде його із залученням найманих робітників, зареєструвавшись, як юридична особа.
6387. Клиент, сервер и другие программы 244.53 KB
  Клиент, сервер и другие программы. Рассмотрим типы программ, обеспечивающих работу Web и использующих протокол HTTP. Понято, что никакой HTTP-обмен невозможен без клиента и сервера. Клиент формирует запрос, который обрабатывается сервером. Однако, п...
6388. Преимущества использования XML 30.28 KB
  Преимущества использования XML. XML позволяет компоновать документ из отдельных независимых элементов. Использование XML даёт возможность передавать по сети не весь ресурс, а лишь ту его часть, которая требуется пользователю. XML упрощает создание н...
6389. Переменные в Web-программировании 34.07 KB
  Переменные. Для объявления переменной используется следующее выражение: [модификаторы] тип имя_переменной В данном случае тип - это либо один из простых типов (int, char, Boolean и т. д.), либо имя класса. Простые типы используются так же, как...
6390. Оператор import в Web-программировании 28.61 KB
  Оператор import. Чтобы избавить разработчика от необходимости указывать полные имена и в то же время позволить ему воспользоваться преимуществами пакетов, используется оператор import. Если вы собираетесь работать в программе с другими классами паке...