52489

Розвиток діалогічного мовлення за професійним спрямуванням. (професії «Бармен, офіціант», «Кухар, офіціант»)

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Це може бути відповідь згода заперечення уточнююче запитання прояв солідарності співчуття радості і т.Запитання зустрічне запитання: − Cn you tke nother plce − Just now.Повідомлення запитання: Tht stek is not tsty .Спонукання запитання або повідомлення: We hve no strwberries tody.

Украинкский

2014-02-15

106.5 KB

5 чел.

  Міністерство освіти й науки України

Управління освіти

ДНЗ « ЦПТО торгівлі та харчових технологій»

Методична розробка по темі:

Розвиток діалогічного мовлення за професійним спрямуванням .

( професії «Бармен, офіціант», «Кухар, офіціант»).

Відкритий урок по темі :

«Типи питальних речень»

Викладача англійської мови Матвієнко І.А.

Вінниця 2009

Розвиток діалогічного мовлення за професійним спрямуванням (професія «бармен, офіціант», «кухар, офіціант». Відкритий урок -«Типи питальних речень»).

Процеси демократизації суспільства, розвиток інформаційних технологій ставлять перед загальноосвітніми закладами формувати новий тип випускників здатних самостійно та критично мислити, адекватно реагувати на події навколишнього світу, відкритих до незалежного спілкування, здатних відстоювати свою думку. Виходячи з цього змінюється позиція вчителя ,який координує навчально - виховний процес.

Загалом критичне мислення розпочинається створенням проблемної ситуації, наслідком якої є її розв'язання, що й стимулює сам процес мислення. Критичне мислення формується на підґрунті знань, базовій інформації без чого неможливе сприйняття, розмірковування та аргументація. Здатність сприймати та аналізувати думки інших, компетентність, небайдужість у сприйнятті подій, незалежність думок, допитливість, здатність до діалогу і дискусії - основні ознаки людини, що мислить критично.

Знання іноземних мов значною мірою сприяє всебічному  розвитку особистості, оскільки створює умови для вільного спілкування. Саме вільне спілкування являється  невід'ємною частиною професіоналізму таких професій як «Бармен, офіціант»,«Кухар, офіціант».Сучасне комунікативно орієнтоване викладання мов продовжує звертати увагу  на підготовку учнів, в тому числі даних спеціальностей до використання англійської мови  в реальних життєвих ситуаціях за допомогою створення на уроках  іноземної мови якнайбільшої кількості реальних ситуацій спілкування, тобто діалогів, і заохочення учнів в них.

Діалог – це розмова двох і більше осіб в межах заданої ситуації, вміння реагувати на репліки співрозмовника, стимулювати його до продовження розмови .Методисти справедливо стверджують, що вивчення усного мовлення слід розпочинати з діалогу, оскільки ми з самого початку представляємо учням іноземну мову як процес, як нову форму спілкування. Навчаючись діалогу і способам творення поширених реплік діалогу (монолог в діалозі), учні поступово і вільно повинні переходити до вільної бесіди, що і є ціллю навчання усного мовлення.

В діалогах використовуються спеціальні слова -  слова, що заповнюють паузу: well ,as you know,you see,it's like this і т. д. Також для діалогів характерні мовні кліше, які використовуються для того, щоб розпочати діалог, привернути до себе увагу ,зняти відтінок категоричності своїх суджень,виразити згоду чи заперечення, сумнів, співчуття(I say, look here, as far as I know, I believe, I should say, to my mind, in my opinion, if I am not mistaken і т.д.). Логічна структура діалогу – це завжди сукупність реплік, яких мусить бути не менше двох. Репліки бувають спонукаючи (стимулюючі, репліки-стимули) і зворотні (реактивні, репліки-реакції ). Вони відрізняються лише умовами формування. Репліка–стимул виходить з життя певної ситуації, що стосується двох співрозмовників (наприклад, висловлювання клієнта стосовно закладу (кафе, ресторану тощо ), кухні, обслуговування і т.д.) В таких ситуаціях і з'являються такі репліки-стимули, як «How could you work here during five years?», «What's a beautiful hall for my party?», «How delicious food in your restaurant?» і т. д. Таку репліку співрозмовник (тобто клієнт) вибирає сам. Вибір визначається ситуацією і мовленнєвим наміром того, хто розпочинає діалог. Вибір реплік в нього безмежний, а відповідач (бармен, офіціант), навпаки, обмежений у виборі. Його репліка має бути логічно пов'язана з реплікою-стимулом. Це може бути відповідь, згода, заперечення, уточнююче запитання, прояв солідарності, співчуття, радості і т.д.

Хоча вибір реплік–стимулів безмежний, а вибір реплік-реакцій досить широкий, методисти виділяють наступні основні структурні одиниці:

1.Запитання – відповідь:

  − What is your name?

  − Nell.

2.Запитання- зустрічне запитання:

− Can you take another place?

− Just now?.

3.Повідомлення – повідомлення

 - Today is a nice weather to have dinner under the open sky.

 -It is really very good idea to have dinner under the open sky.

4.Повідомлення – запитання:

 - That steak is not tasty .

 - Why do you think so?

5.Спонукання- запитання (або повідомлення):

 -We have no strawberries today.

 -Why( I am not going to order strawberries ).

6.Запитання (або повідомлення)-спонукання:

 -Would you like fried liver or veal scalloppine for the main course?

 -Offer me something not fat, please. I am on diet.

Як бачимо форми спілкування між співрозмовниками можуть бути най різноманітними. Проте в навчальних закладах навчання діалогічному мовленню зводиться найчастіше  лише до форми «питання-відповідь»,де окремі діалогічні одиниці не завжди між собою логічно пов'язані. Отже, завданням вчителя є знаходження таких шляхів навчання діалогу, який би був наближеним до природного діалогу. Особливість природного діалогу полягає в тому, що – це завжди непідготовлене мовлення .Якщо початкову репліку ще можна підготувати заздалегідь, то передбачити весь шлях і продумати кожну репліку неможливо. Отже, важливо не просто досягати  автоматизму, а формувати зв'язок між ситуацією, мовленнєвим задумом і відповідними мовними засобами.

Під час діалогу співрозмовники весь час обмінюються ролями: то вони говорять, то слухають. Від правильного розуміння репліки залежить логічність і точність мовленнєвої реакції співрозмовника. Отже, для успішної побудови діалогу необхідно володіти міцними навичками аудіювання.

В природному діалозі між репліками співрозмовників практично не буває розриву в часі. Слухаючи репліку співрозмовника (а вона може складатись з кількох речень) ми вже з перших слів підозрюємо, що він скаже далі, намагаючись зрозуміти напрямок його думок і одночасно готуємо зворотну репліку.

Отже, при вивченні діалогічного мовлення потрібно прагнути до того, щоб діалог відбувався так само плавно як і рідною мовою. Тобто, увага повинна розподілятись між тим, що говорить співрозмовник і тим, що потрібно йому відповісти.

В професійній лексиці барменів, офіціантів діалог в основному складається з пропозицій та прохання .Саме цю особливість слід враховувати для складання діалогічних вправ. Існує ціла система вправ, що враховує особливості мови. Особливу увагу слід звернути на те ,що відповідати на запитання легше ніж запитувати .Тому вивчення діалогу слід розпочати з побудови питань. Традиційно питальні речення розподіляються на загальні, спеціальні, альтернативні та розділові. Джені Дулі-Вірджинія Еванс в підручнику «Grammarway» розрізняє такі типи питань:

1.Питання ,що потребують відповіді ТАК або НІ:

  Do you want a cup of coffee?- Yes ,I do.

  Haven't you finished yet? – No, I haven't.

2.Wh-запитання – питання, що розпочинаються з питального слова (Who, whose, what, how much і т. д.).Wh-питання можна подати у вигляді таблиці

people

things

place

time

Guentity/

number

manner

reason

age

who

what

where

when

How much

how

why

How old

whose

which

How long

How many

How many

В свою чергу вони розподіляються на суб'єктивні та об'єктивні питання. Окремо автор  виносить заперечні питання та питання –ярлички або питання-хвостики (guestion-tags).

Розмаїття вправ дає змогу розвивати і закріпити вміння в діалогічному мовленні. Оскільки нас цікавить тематика сфери обслуговування нижче подаються кілька видів вправ для засвоєння .

1.Put the words in the correct order to make questions.

a) help/ can/ us/ you?

b) lunch/ can/ we/ where/ have?

c) change/ I/ cauliflower /may/ red cabbage /for?

d) we/ have/ can/ when/ lunch?

e) speak/ can/ to the / I/ head-waiter ?

ANSWERS

  1.  Can you help us ?
  2.   Where can we have lunch?
  3.  May I change cauliflower for red cabbage ?
  4.  When can we have lunch ?
  5.  Can I speak to the head –waiter ?

У вправах складнішого рівня можна запропонувати учням виступити в ролі перекладача . Зробити завдання письмово і програти в ролях даний діалог .

Наприклад:

-Доброго дня.

-Good afternoon .Lunch for two ,please .

-Що вам запропонувати?

-Well ,I think we have some hors d'oeuvre.

-На закуску я можу вам запропонувати ікру , шпроти ,сьомгу та салати .

-I think we begin with some red caviar  and tomato salad .

-Чого ви ще бажаете?

-Beefsteak and roast mutton .

-Як вам приготувати біфштекс ?

-Underdone,please.

-Чи бажаете ви десерт ,сер?

-Well , I think fruit salad .

-Бажаете вини чи пива,сер?

-Some white wine,please.

Інший варіант – замість українськомовних реплік залишаємо  три крапки :

-…

-Good afternoon .Lunch for two,please.

-…

-Well, I think we have a snack .

Так поступово переходимо до інших видів вправ , що наведені в уроці на тему « Типи питальних речень» у групах спеціальності « Бармен. Офіціант»  з використанням інтерактивних технологій.

Тема уроку : Типи питальних речень

Мета уроку:

Навчальна - Поглибити знання учнів про типи питальних речень, формувати вміння у різних видах мовленнєвої діяльності, вміння самостійно долати труднощі у вивченні іноземної мови.

Виховна - виховувати в учнів любов до своєї професії, до книги та мови.

Розвиваюча - розвиток логічного мислення, розвиток пам'яті, розвиток творчих здібностей, формувати вміння працювати у групах.

Цілі уроку: Учні повинні знати види питальних речень, вміти використовувати в мовленні, поповнювати словниковий запас, логічно мислити.

Тип уроку: Вивчення нового матеріалу.

Методи: ІМН –ажурна пилка, робота малими групами.

Обладнання : плакат з епіграфом уроку, картки з інформацією до теми: загальні питання, спеціальні питання, альтернативні питання, розділові питання (НО1), картки з вправами на закріплення матеріалу (НО2), текст для аудіювання «The luncheon» (НО3).

Хід уроку:

На дошці написана тема та мета уроку.

Плакат з епіграфом: «Qui discit sine libro,is aquam haurit cribro» - хто навчається без книги,той  черпає воду решетом.

I. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення .(7 хв.)

1.Повідомлення теми та мети уроку.

T.:The theme of today's lesson is « Different types of question». By the end of the lesson you should be able correctly use different types of question in your speech.

Як ви думаєте на що вказує нам епіграф.

Р.: На те,що прослухавши матеріал на уроці потрібно закріпити його вдома матеріалом з підручника( один з варіантів відповіді).

2.Бесіда про вихідні.

T.:

a) How did you spend your weekend?

b) Did you go anywhere?

c) What was the weather during those days?

d) Did you stay indoors most of the time?

e) Or did you go out with your friends?

f) What interesting book did you read?

g) Did you watched TV?

II.Основна частина уроку. (18 хв.)

Т.: Отже, повертаємось до теми нашого уроку. There are four types of interrogative sentences in English : general, special, alternative and disjunctive. And now let's start to work with our theme.

Опрацювання навчального матеріалу (метод ажурної пилки). Розрахований на клас з 30-ти учнів . Учні вибирають кружечки різних кольорів (червоний, зелений, жовтий, синій ). Кожен кружечок пронумерований .Учні створюють домашні групи за номерами. В кожній групі призначається :

Спостерігач - виставляє бали ;

Таймспікер – слідкує за часом.

Потім групи міняються .Учні сідають за кольорами і обмінюються інформацією( 5 хв.).Після сигналу повертаються в домашні групи. Кожен ділиться інформацією, яку почув, все узагальнюють і записують на листок

( 5 хв.). Сама презентація триває 2 хвилини для кожної групи.

1 група- загальні питання.

Загальними називаються запитання,на які можна відповісти словами yes abo no:

Do you like this part of the        Вам    подобається    цей

country?                                   куточок країни?

Загальні запитання починаються з допоміжного або модального дієслова, після якого стоїть підмет, а потім основне дієслово:

Are you coming tonight?         Ти     прийдеш     сьогодні

(Hemingway)                          увечері?

Have_  you   helped   your         Ти допомагав матері всі

mother   through   all   these   ці роки? (Dodge)

years?

Shall   L tell  it to you?         Сказати це вам?

(Hardy)

Can I help_ you? (Heym)         Дозвольте    допомогти вам.

Does   she   sing   at   all?         Вона    співає    взагалі?

(Dickens)

Примітки. 1. Якщо присудком є дієслово to be (а в багатьох випадках і to have) у Present і Past Indefinite,у загальних запитаннях він ставиться на початку речення.

Is he here?                                        Він тут?

Have you any relations?                    У вас є родичі?

2. Між підметом і дієсловом у загальних запитаннях можуть стояти прислівники неозначеного часу:

Did you ever see_ a cow like that?         Ви   коли-небудь   бачили  таку

(Maitz)                                               корову

2 група- спеціальні питання.

Запитання до окремих членів речення називаються спеціальними. Вони починаються питальними словами who хто; what що, який; where де, куди; how many скільки та ін.

Серед спеціальних запитань розрізняють:

а)   запитання до різних членів речення, крім підмета і його означення;

б)   запитання до підмета і його означення.

У запитаннях до різних членів речення після питального слова порядок слів такий самий, як у загальних запитаннях: допоміжне або модальне дієслово, підмет, основне дієслово, потім усі інші члени речення:

Where do you live?                  Де ви живете?

How did_ you meet her?          Як ви зустріли її?

What did you do this afternoon? Що ви робили сьогодні після полудня?                                      How long have you known       Як довго ви знаєте його?

him?

У спеціальних запитаннях, що відносяться до підмета або його означення, порядок слів, як у розповідному реченні — інверсії нема, допоміжне дієслово to do в Present Indefinite і в Past Indefinite не вживається. Якщо питальне слово є підметом, то після нього, як і в розповідному реченні, стоїть присудок:

Who goes to the cinema?         Хто йде у кіно?

Якщо питальне слово — означення до підмета, після нього безпосередньо ставиться підмет, а потім присудок:

Whose children are play-         Чиї    діти    граються   у

ing_ in the yard?                      дворі?

3 група - альтернативні питання.

Альтернативні запитання — це запитання вибору. Вони складаються з двох частин, з'єднаних сполучником or. Альтернативні запитання можуть мати структури як загальних, так і спеціальних запитань. Якщо альтернативне запитання не відноситься до підмета, воно вимагає повної відповіді:

Is_he a doctor or an engi-         Bi н  лікар  чи   інженер?

пеег?

Where does he live:   in         Де він живе: в Києві чи

Kiev or in Poltava?                 в Полтаві?

Якщо альтернативне запитання відноситься до підмета, то допоміжне або модальне дієслово вживається також і перед другим підметом. Таке запитання вимагає короткої відповіді:

Do you work there or does         Ви там працюєте чи ваш брат? — Мій брат.

your brother? — My brother  does.

 4 група- розділові питання.

. Розділове запитання складається з двох частин. Перша частина — розповідне речення в стверджувальній або заперечній формі, друга — коротке загальне запитання, що складається з підмета, вираженого особовим займенником, який відповідає підмету першої частини, та допоміжного або модального дієслова. Якщо присудком першої частини є дієслово в Present Indefinite або в Past Indefinite (крім дієслів to be і to have),в другій частині вживаються відповідні форми допоміжного дієслова to do.

Якщо перша частина розділового запитання має стверджувальну форму, то в другій частині вживається заперечна форма, а після заперечної першої частини друга частина має стверджувальну форму. Перша частина розділового запитання має стверджувальну форму, якщо той, хто запитує, сподівається на стверджувальну відповідь, і заперечну, якщо передбачається заперечна відповідь:

You've brought your luggage with you, haven't   you?   (Bronte)                                                        

Ви привезли з собою свій багаж, чи не так?

   

III. Закріплення вивченого матеріалу( 18 хв.)

Картки з завданням.(9 хв.)

a).Fill the missing question –words.

1 . … did they have a dinner party ?( when)

2. … showed them to a dinner party ?(who)

3. … you like a cup of coffee? (would)

4. … they bring money for the cake yesterday ?(did)

5. … you ready to order ,ma'am ?(are )

6. …did they order for dessert ?(What)

(назвати до яких типів належать ці питання )

b)You must make a situation with sentences below .

1. What do you want to start with ?

2. What would you like : crab salad or shrimps?

3. What about the meat course ?

4. May I offer you stewed hare or woodcock?

5. What vegetables would you like ?

6. Roast potatoes or Brussels sprouts for you , ma'am?

7. Any coffee ,ser?

(програти діалог в ролях )

с) T.: And now I shall read you the text and you should make different types of question. After reading some of you retell the text.(9 хв.)

The luncheon.

My heart sank a little. I knew I could not afford caviare but I could not tell her that. I told the waiter by all means to bring caviare. For myself I chose the cheapest dish on the menu and that was a mutton chop.

"I think you're unwise to eat meat,she said. "I don't know how you can expect to work after eating heavy things like chops. I never overload my stomach."

Then came the question of drink.

"I never drink anything for luncheon," she said.

"Neither do I," I answered promptly.

"Except white wine," she went on as though I had not spoken. "These French white wines are so light. They are wonderful for the digestion."

"What would you like?" I asked her.

"My doctor won't let me drink anything but2 champagne." I think I turned a little pale. I ordered half a bottle. I mentioned casually that my doctor had absolutely forbidden me to drink champagne.

Після читання уривку учень переказує те, що зрозумів.

IV.Заключна частина уроку(2 хв):

  1.  Підбиття підсумків уроку, виставлення оцінок .
  2.  Домашнє завдання .
  3.  Придумати діалоги з різними типами питальних речень  і один з них вивчити напам'ять.

Список літератури:

1)Рахманов И.В.Обучение устной речи на иностранном языке.Москва. «Высшая школа»,1980.

2)Панова Л.С.Обучение иностранному языку в школе.Киев. «Радянська школа»,1989.

3)Гарольд Е.Пальмер.Устный метод обучения иностранным языкам.Перевод с английского Ю.Г.Стрельцова. Москва , 1960.

4)Jenny Dooley – Virginia Evans. Grammerway. Part 2. Express publishiny,2000.

5)Використання інтерактивних  технологій на уроках іноземної мови як засіб підвищення ефективності навчання //Англійська мова і література //Основа.-№13. травень.- 2008.

6)Упровадження стратегій критичного мислення для розвитку навичок аудіювання та створення ситуації успіху на уроках англійської мови// Англійська мова та література.- Основа.- №5.лютий.-2009.

7)Розвиток навичок діалогічного мовлення на уроках англійської мови // Англійська мова та література // Основа.- №24- вересень.-2009.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4828. Символы и строки в среде разработки Object Pascal 80 KB
  Символы и строки. Цель: Повторение со студентами записи символов и строк. Задачи: Воспитательная: необходимость повторения. Учебная: повторение записи символов и строк в среде разработки ObjectPascal. Развивающая: развитие внимательности. План...
4829. Консольное приложение. Создание приложения под DOS 87.5 KB
  Консольное приложение. Цель: Создание консольного приложения. Задачи: Воспитательная: необходимость повторения. Учебная: создание приложения под DOS. Развивающая: развитие внимательности. План занятия. Организационный момент. Изучение но...
4830. Массивы. И работа с ними в языке Pascal 446.5 KB
  Массивы. Цель: Научить студентов использовать массивы при написании программы. Задачи: Воспитательная: необходимость повторения. Учебная: создание приложений для работы с массивами. Развивающая: развитие внимательности. План занятия. Организац...
4831. Процедуры и функции в программировании на языке Pascal 151 KB
  Процедуры и функции. Цель: Научить студентов избегать дублирования кода в программе. Задачи: Воспитательная: работа над собой. Учебная: создание приложений. Развивающая: развитие внимательности. План занятия. Организационный момент. Изуч...
4832. Создание приложений позволяющих сохранять результат в файле 160 KB
  Файлы. Цель: Научить студентов создавать приложения, позволяющие сохранять результаты работы в файле. Задачи: Воспитательная: работа над собой. Учебная: создание приложений. Развивающая: развитие внимательности. План занятия. Организационный м...
4833. Типы данных, определяемых программистом 353.5 KB
  Типы данных, определяемых программистом. Цель: Научить студентов создавать приложения, работающие с типами данных программиста. Задачи: Воспитательная: работа над собой. Учебная: создание приложений. Развивающая: развитие внимательности. План заняти...
4834. Введение в объектно-ориентированное программирование 129.5 KB
  Введение в объектно-ориентированное программирование Цель: Научить студентов создавать объектно-ориентированное приложение. Задачи: Воспитательная: работа над собой. Учебная: создание приложений. Развивающая: развитие внимательности. План занятия...
4835. Графические возможности Delphi 546 KB
  Графические возможности Delphi Цель: Научить студентов создавать графическое приложение. Задачи: Воспитательная: работа над собой. Учебная: создание приложений. Развивающая: развитие внимательности. План занятия. Организационный момент...
4836. Мультимедиа-возможности Delphi 348 KB
  Мультимедиа-возможности Delphi Цель: Научить студентов создавать мультимедиа приложение. Задачи: Воспитательная: работа над собой. Учебная: создание приложений. Развивающая: развитие внимательности. План занятия. Организационный момент...