52503

Диференціація – умова успішного навчання

Доклад

Педагогика и дидактика

Виконувати диференційовані завдання систематично майже на кожному уроці уникаючи стандарту. Добирати завдання з поступовим ускладненням для сильніших і зменшувати міру допомоги для слабших учнів. Диференціацію бажано застосовувати під час фронтальної роботи коли учні розв’язують загальні навчальні завдання. Добирати варіативні завдання що полегшують роботу вчителя і учнів в перевірці цих завдань.

Украинкский

2014-02-16

95.5 KB

4 чел.

Диференціація – умова успішного навчання

  Багаторічний досвід роботи в школі дає мені підстави стверджувати, що всіх дітей навчити однаково неможливо, бо добре відомо, що всі люди різні. Діти приходять в школу з різними задатками, які з роками розвиваються в різноманітні здібності, нахилами та вподобаннями. Місія вчителя – не загубити жодної дитини, дати кожній можливість розкрити все краще, закладене природою, сім’єю, школою. Для цього вчитель повинен знати кожного свого учня, цікавитись ним, як особистістю, організувати роботу учнів на уроці так, щоб кожному учневі були створені сприятливі умови для виховання й навчання, залежно від його розумових здібностей, фізичного здоров’я  та рівня  розвитку. І саме, диференціація  як принцип навчання передбачає таку організацію роботи на уроці. Вона дає можливість знизити навантаження на учнів і підвищити мотивацію навчання, прискорити розвиток дитини добором відповідного навчального матеріалу та організацією виконання учнями самостійної роботи, необхідної для засвоєння даного матеріалу.  

   Диференціація навчання – це створення таких умов, за яких кожен учень міг би повноцінно оволодівати змістом навчального матеріалу, гармонійно розвивався відповідно до своїх індивідуальних можливостей, схильностей, інтересів, формувався б як індивід з його специфічними особливостями. Застосування диференціації навчання залежить, насамперед, від великого бажання вчителя навчити кожного учня, незалежно від його розумових здібностей,  безпосередньо на кожному уроці.

 Вчителям, які зацікавилися практичним застосуванням  диференціації навчального процесу, раджу поставити перед собою певну сукупність вимог:

 •  Досконало вивчити кожного учня, постійно вести за ним психолого-педагогічні спостереження.
  •  Чітко визначити на якому етапі потрібна диференціація.
  •  Визначити, яку диференціацію буде використовувати учитель: за ступенем складності, за мірою самостійності, за обсягом роботи.
  •  Об’єднувати дітей в групи довільно; групи не мають бути постійними; дозволяти їм самим обирати собі посильний вид роботи.
  •  Виконувати диференційовані завдання систематично, майже на кожному уроці, уникаючи стандарту.
  •  Диференціація має проходити через різні етапи уроку.
  •  Уміло використовувати міри заохочення, розподіляти увагу при одночасній роботі кількох груп.
  •  Передбачати дозування часу, різних видів роботи.
  •  Добирати завдання з поступовим ускладненням для сильніших і зменшувати міру допомоги для слабших учнів.
  •  Диференціацію бажано  застосовувати під час фронтальної роботи, коли учні розв’язують загальні навчальні завдання.
  •  Поєднання парної, групової, індивідуальної роботи.
  •  Добирати варіативні завдання, що полегшують роботу вчителя і учнів в перевірці цих завдань.
  •  Процес засвоєння слід супроводжувати постійним контролем якості знань, умінь, навичок через самоперевірку, взаємодопомогу з наступною взаємооцінкою, самооцінкою.

Для мене найважливішим є правильний, безболісний поділ дітей на групи.

Практично роблю так:

 1.  Даю право дитині самовизначитися.
 2.  Робочі групи формую за результатами виконання певного завдання зростаючої складності.
 3.  Поділ учнів на групи здійснюю сама, не натякаючи на кмітливість, здібності їх, а даю назву підгрупам, які вони сприймають з піднесеним настроєм, як гру.

  Отже, поділ дітей на групи роблю мимовільно, відповідно до їх здібностей, умінь і навичок виконання завдань. Мої групи в класі змінні. Учні мають можливість в будь-який час перейти в іншу групу, відчуваючи свої сили при виконанні певних завдань. Таким чином я не втрачаю жодного учня, розвиваючи їх творчі здібності. Підбираючи завдання для кожної з груп, я розподіляю їх за певними ознаками:

Зміст завдання даю однаковий, але для високого рівня:

 •  збільшую обсяг роботи;
 •  ускладнюю способи розв’язання завдань;
 •  зменшую час на виконання даного завдання.

Даю спільне завдання для всіх груп, але для середнього рівня пропоную:

 •  зразок виконання завдань;
 •  пам’ятку, таблицю;
 •  схеми-опори, план розв’язання.

Різні за складністю завдання різним групам

Підбираючи завдання для учнів, враховую:

 •  різну підготовку та фізичний стан кожної дитини;
 •  ступінь активності мислення учнів;
 •  самостійність їх суджень;
 •  уміння логічно аргументувати ті чи інші положення, тлумачення;
 •  уміння оцінити й узагальнити факти та явища.

Практичне застосування диференціації

в навчальному процесі

 Застосування елементів диференціації починаю в 1 класі. Це дає мені змогу привчати дітей до самостійності, виробляти уміння працювати не відволікаючись. Поступове ускладнення завдань для сильних дітей є поштовхом до інтенсивної відповідальної роботи. Більш повне застосування диференціації проводиться в 2 класі. Найскладніше – привчити дітей працювати тільки за своїм варіантом, не відволікаючись ні на що інше. Але після двох-трьох тренувальних уроків усе стає на свої місця.

 Я творчо опрацювала досвід роботи С.П. Логачевської та її послідовників і виробила свої підходи до диференціації навчання, пристосовуючись до умов свого класу. Наприклад, відмовилась від планшетів, які широко використовує Світлана Панасівна, розробила свої картки з рідної мови і математики по диференціації з різних тем, не перевіряю всі роботи з виконаними завданнями, а покладаюсь на чесність дітей. Готуючись до уроків, продумую, де, на якому етапі можна застосувати диференціацію навчання. Провідну роль віддаю методу самостійної роботи учнів на уроці.

І етап. Перевірка домашнього завдання

  Оскільки домашнє завдання учням задаю диференційовано, то і перевірку проводжу диференційовано. Розпочинаю з фронтальної перевірки з метою вилучення тих учнів, що його не виконали. Як правило, вони не вивчають і його теоретичну частину. Для цих учнів організовую виконання хоч частини домашнього завдання найнижчого рівня і повторення навчального матеріалу підручника з допомогою вчителя, поки проводжу перевірку якості виконання домашнього завдання з учнями інших груп. Якщо домашнє завдання виявилося для дітей складним, то проводжу диференційовану перевірку якості його виконання кожною групою окремо.

ІІ етап. Засвоєння нових знань

  Для опанування нового матеріалу застосовую способи і прийоми диференціації навчання, які допомагають мені успішно організувати навчальну діяльність на даному етапі. Рівень засвоєння у школярів різний. Тому при поясненні нової теми забезпечую індивідуальний темп просування дитини вперед. Це спосіб багаторазового пояснення. Дану роботу проводжу за  схемою:

І етап

Пояснення вчителя

ІІ етап

Високий рівень

Виконання за зразком

Достатній і середній рівень

Робота під керівництвом учителя:

1. Пояснення.

2. Виконання за зразком з коментуванням.

ІІІ етап

Високий рівень

Виконання самостійно

Достатній рівень

Виконання за зразком.

Середній рівень

Робота, керована учителем:

1. Пояснення.

2. Виконання вправи за зразком.

IV етап

Високий рівень

Творче завдання

Достатній рівень

Виконання самостійно

Середній рівень

1.Виконання за зразком.

2. Самостійна робота.

V етап

Спільне завдання

ІІІ. Закріплення знань. Узагальнення та систематизація

  На етапі закріплення прийоми диференціюю у відповідності з ускладненням їх змісту і мірою допомоги. Основним методом роботи на даному етапі уроку є метод керованої самостійної роботи.

Відповідно працюю за такою схемою:

І етап

Високий рівень

Основне завдання.

Достатній рівень

Міра допомоги

Середній рівень

Робота з учителем

Перевірка

ІІ етап

Творче завдання

Основне завдання

Міра допомоги

Перевірка

ІІІ етап

Творче завдання на вищому рівні складності

Творче завдання

Основне завдання

Перевірка

IV етап

Спільне завдання

  Щоб урізноманітнити роботу на даному етапі закріплення знань, я залучаю встигаючих дітей до консультування більш слабких учнів. З цією метою використовую прийоми, які можна представити за такою схемою:

І етап

Вибір консультантів

ІІ етап

 1.  Високий і достатній рівень - виконують завдання самостійно
 2.  Середній рівень – працюють з консультантами

ІІІ етап

 1.  Самостійне виконання завдань учнями, яким надавалась допомога
 2.  Перевірка всіх завдань

  Отже, застосування диференціації навчання на уроках дає можливість засвоєння навчального матеріалу всіма учнями класу.

 Диференціацію планую за ступенем складності, за мірою самостійності, за обсягом роботи.

І. Диференціація за ступенем складності

  Так, використовуючи диференціацію за ступенем складності навчального матеріалу, підбираю різноманітні завдання, які вимагають від учнів узагальнення, виведення висновків, творчості. При цьому навіть в учнів з самим низьким рівнем розвивається мислення, позитивне ставлення до виконання посильних завдань, стимулюється бажання працювати, підвищується самооцінка. Для такої диференціації добираю завдання з нарощуванням ступеня складності. Це дає моїм учням можливість перейти на більш високий рівень діяльності. Завдання пропоную на картках або на дошці. Легші завдання позначаю синім кольором, складніші – червоним. Діти самі вибирають посильні завдання. Це дає їм змогу оцінити свої можливості.

Фрагмент уроку рідної мови з використанням

диференціації за ступенем складності

Тема:  Вправи на визначення роду і числа прикметника за іменником

Мета: Розвивати і удосконалювати вміння визначати рід і число прикметника у зв’язку з іменником

І. Колективна робота

 Завдання: Виконати вправу з підручника. Визначити рід і число прикметників.

ІІ. Перевірка виконаного завдання

ІІІ. Самостійно обрати посильний варіант роботи

 1.  Вправа. Випишіть з перших трьох речень виділені прикметники з іменниками. У дужках позначте рід прикметника. Користуйтесь зразком.
 2.  Вправа. До даних словосполучень доберіть протилежні за значенням і запишіть. Визначте рід, число, закінчення прикметників.
 3.  Робота з учителем. Назвати предметні малюнки, дібрати до них прикметники, визначити їх рід і число.

IV. Перевірка всіх завдань

V. Робота у парах

1-й варіант: виписати з орфографічного словника 2-3 іменники різного роду, дібрати до них прикметники, визначити рід і число. Скласти і записати речення з одним словосполученням за схемою:

            І__  __  _  __ .

2-й варіант: виписати з ІІ частини вправи словосполучення іменників з прикметниками, визначити рід і число прикметників.

3-й варіант: до даних словосполучень дібрати протилежні за значенням, визначити рід, закінчення.

VI. Взаємоперевірка, доповідь про виконане завдання

VII. Спільне завдання

Однакове завдання на дошці для всіх:  

 1.  Виконай самостійно, стань консультантом.
 2.  Використай допомогу учителя або консультанта.

ІІ. Диференціація за мірою самостійності

 Використовуючи диференціацію за ступенем самостійності, пропоную своїм учням завдання однакової складності, надаю групам необхідну допомогу, дозуючи час на його виконання. Сильна група працює самостійно, середній групі даю підказку у вигляді плану роботи, пам’ятки, зразка-міркування; а з третьою групою детально розбираю всі необхідні операції. При такій роботі завдання однієї групи через певний час виконують учні іншої групи, тобто слабкі учні підтягуються до рівня сильніших. Вправи підбираю такі, щоб усі діти могли одночасно їх закінчити. В Чарівному віконечку написані додаткові завдання для тих, хто першим впорався з роботою.

Фрагмент уроку рідної мови з використанням  

диференціації за ступенем самостійності

Тема: Написання слів з ненаголошеними [e], [u], які перевіряються наголосом.

Мета: Розвивати в учнів уміння перевіряти наголосом написання ненаголошених [e], [u].

І. Фронтальна робота

 Робота з учителем:

 1.  Виведення правила
 2.  Складання алгоритму перевірки слів з ненаголошеними [e], [u].

І етап

Високий рівень – Самостійне виконання вправи з підручника.

Достатній рівень – Вправа з підручника. Виконай за зразком.

Середній рівень - Вправа з підручника. Робота з учителем.

ІІ етап

Високий рівень – Творче завдання. До виділених слів підібрати спільнокореневі слова. Визначити в них корінь і закінчення.

Достатній рівень. Самостійне виконання вправи з підручника.

Середній рівень. Виконання вправи за зразком.

ІІІ етап

Високий рівень – Продовжити текст за поданим початком.

Достатній рівень – Подані словосполучення записати у множині. Вставити пропущені букви.

Середній рівень – До даних слів підібрати перевірні слова. Вставить пропущені букви.

ІV етап

Спільне завдання для всіх учнів

 Звуко-буквений аналіз 2 слів з ненаголошеними [e]  [u].

ІІ. Робота у парах

 Робота за картками.

 Виписати слова, встановляючи пропущені букви (взаємоперевірка).

ІІІ. Спеціальне завдання. Гра Хто не помилився?

Зачитую групу слів з ненаголошеними звуками. Діти сигнальними картками показують необхідну літеру. Фіксую правильні відповіді. Виграє той, хто не помилився.

ІІІ. Диференціація за обсягом роботи

Інколи використовую найпростіший спосіб диференціації – доповнення основних завдань додатковими для різних груп дітей. Таку роботу пропоную тоді, коли весь клас виконує загальне завдання і учні неодночасно їх закінчують через різний темп письма, рівень мислення. Але завдання підбираю невеликі за обсягом, які б відповідали темі уроку, щоб сильніші учені могли закінчити його, поки інші виконують основне завдання.

Фрагмент уроку рідної мови з використанням диференціація за обсягом роботи

Тема: Чергування голосних і приголосних звуків у коренях слів

Мета: Розвивати уміння учнів змінювати слова або добирати спільнокореневі, щоб відбувалося чергування приголосних або голосних у коренях слова.

І. Колективна робота

Завдання для всіх учнів

 •  Утворити словосполучення. Підкреслити чергування приголосних і голосних звуків у коренях слів.

 Додаткові завдання

 •  Замініть слова за зразком. Підкресліть  чергування голосних у коренях.
 •  Складіть з 2 словосполученнями речення. Підкресліть граматичну основу.

IІ. Перевірка виконаних завдань

ІІІ. Робота в парах (картки)

 •  Замініть слова так, щоб відбулося чергування приголосних в корені               [к] – [ц] – [ч];   [х] – [с’] – [ш];  [г] – [з’] – [ж].
 •  Дібрати спільнокореневі слова, у яких відбувалася б зміна звука [о] – [і].

IV. Творча робота

 Завдання. Впишіть у прислів’я пропущені слова.

Високий рівень – самостійно і пояснити їх значення;

Достатній рівень – за зразком;

Середній рівень – використовуючи слова з довідок.

  Значну увагу приділяю диференційованому підходу до домашніх завдань учнів. Часто пропоную використати фотографію уроку. Це план його в картках, знаках. Дивлячись на нього, діти бачать весь хід уроку. При їх активності і бажанні вони можуть братися за виконання додаткових вправ. Ця робота – частина їх домашнього завдання. Виконавши його в класі, учень зменшує обсяг своєї домашньої роботи. Це стимулює працю учнів.

  Використовуючи групову роботу на уроках, часто парти розставляю так, щоб учні могли сидіти обличчям до обличчя. Це дає їм змогу обмінюватися думками, радитись. Ініціаторами на уроці є учні, а я лише допомагаю, створюю сприятливі умови для їх роботи. Учні обирають самі рівень складності завдань. Об’єднуються вони в групи  за інтересами з допомогою кольорових карток.  За таких умов навчання для моїх дітей – це радісний і захоплюючий процес, який допомагає формувати у них критичне мислення, здатність виробити власний погляд, активну життєву позицію.

Отже, перевагами диференціації на уроках в початкових класах є:

 1.  Створення ситуації успіху для кожного школяра.
 2.  Попередження неуспішності.
 3.  Активний розвиток творчих здібностей.

 Підготувати і провести уроки на високому рівні з використанням диференціації навчання в початкових класах дуже непросто. Для цього треба багато знати і вміти, дуже хотіти, відповідально ставитись до своїх учительських обов’язків, а найбільше - вийти на новий рівень педагогічного мислення. Реалізація прагнення провести завтрашній урок краще від сьогоднішнього починається з відповідальної підготовки вчителя.

  Метод диференціації дає помітні результати. На таких уроках матеріал засвоюється глибоко і надовго. Цей метод уже довів свою життєздатність, і я вірю, що багато вчителів, працюючи за ним, переконались в його перевагах.

Святченко Ольга Миколаївна,

вчитель-методист початкових класів Костянтинівської спеціалізованої

школи І-ІІІ ступенів Смілянського району Черкаської області


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28709. Государство «развитого социализма» и нарастание кризиса социалистической государственности и права (сер. 70-х - авг. 1991 г.) 13.29 KB
  Съезд народных депутатов СССР становится высшим органом гос. на основе нового Закона выборы депутатов съезда народных депутатов СССР были первыми демократичными выборами. Верховный Совет СССР потерял роль органа олицетворяющего полновластие Советов. Длительное время фактическим руководителем в СССР являлся глава КПСС.
28710. Крах социалистической государственности и становление Российского демократического государства 13.6 KB
  По мере ослабления СССР и укрепления суверенитета республик поднимается волна сепаратизма – движя за выход из состава СССР. СССР положение о праве союзных республик на выход из состава СССР никогда не рассмлось как осуществимое. в ряде союзных республик наблюдается движение за выход из СССР. В этих условиях Верховный Совет СССР 3 апреля 1990 г.
28711. Конституция РФ 1993 г. и ее основные положения 14.17 KB
  Конституция РФ 1993 г. Всероссийский референдум по проекту новой Конст. Конст. В конст.
28712. Совершенствование государственного аппарата. Укрепление правовой основы государственной жизни в современных условиях 12.78 KB
  Руководству России предстояло продолжить курс на демократическое преобразование общества и создание правового государства. В 19921993 в России существовало три ветви власти: законодательная съезд народных депутатов России и избираемый ими Верховный Совет; исполнительная президент и назначаемое им правительство; и судебная во главе с Конституционным судом. Ельцин издал указ в котором объявил о роспуске съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета проведении в декабре выборов нового органа законодательной власти Федерального...
28713. Обновление законодательства и приспособление его к условиям рыночной экономики в современных условиях 12.52 KB
  Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать интересы государства общества в целом социально незащищенных слоев населения. Налоговое регулирование осуществляется путем установления тех или иных объектов налогообложения назначения и дифференциации налоговых ставок введения налоговых льгот освобождение от налогов. Денежнокредитное регулирование состоит в воздействии государства на денежное обращение и объем денежной массы. Бюджетное регулирование заключается в том что государственные органы обладают возможностью...
28714. Силовые структуры, их место и роль в Российском демократическом государстве 13.09 KB
  Помимо вопроса безопасности мирных граждан и реформирования армии есть еще один аспект который не может не волновать общество при поиске места и задач для силовиков в современных условиях. Особенности функционирования силовых институтов на современном этапе их развития предполагают некоторые выводы: вопервых функции армии и милиции как инструментов власти являются частью государственных функций и находятся в прямой зависимости от природы правящего в стране политического режима проводимой им политики; вовторых основным предназначением...
28715. Разработка и принятие Конституции СССР 1936г. Ее основные положения. Реорганизация системы Советов. Национально-государственное строительство в 1936 - 1940 гг., его правовая оценка 13.45 KB
  Разработка и принятие Конституции СССР 1936г. Новая Конституция СССР была утверждена 5 декабря 1936 г. Политой основой СССР в ней названы Советы депутатов трудящихся эккой основой социалистическая система хозва и социалистическая собствсть на орудия и средства производства. провозгласила что в СССР победили социалистические общные отношения и создались такие основы социализма как ликвидация эксплуататорских классов господство социалистической собствти наличие дружественных классов рабочих крестьян и народной интеллигенции...
28716. Развитие законодательства о колхозах и труде в предвоенные годы 14.34 KB
  На II Всесоюзном съезде колхозников ударников был принят Примерный устав сельскохозяйственной артели который впоследствии был утвержден СНК СССР и ЦК ВКПб. СНК СССР и ЦК ВКПб в целях развития животноводства приняли следующие постановления: от 8 июля 1939 г. Постановление СНК СССР ЦК ВКПб и ВЦСПС от 28 дек. О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины улучшению практики госго соцго страхя и борьбе с злоупотреблениями в этом деле; Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г.
28717. Сталинский «большой скачок» и утверждение в СССР тоталитарного режима (1929 – 1940) 13.91 KB
  Сталинский большой скачок и утверждение в СССР тоталитарного режима 1929 – 1940. разработанных Госпланом СССР она одобрила первый. Немало крупных объектов возводилось в национальных республиках СССР. Происходили также важные сдвиги в управлении всем промм комплексом СССР.