52508

ДИХАННЯ

Конспект урока

Педагогика и дидактика

9 КЛАС Цикл уроків з розділу Біологія людини у 9 класі на тему Дихання розроблено згідно з Програмою з біології для 7 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів що затверджена Міністерством освіти і науки України 2005 року. Запропонована методична розробка уроків теми Дихання відповідає підручнику С. Планування навчального матеріалу з теми Дихання 6 годин № уроку Тема уроку 1.

Украинкский

2014-02-16

262 KB

26 чел.

РОЗРОБКА ЦИКЛУ УРОКІВ

З ТЕМИ «ДИХАННЯ». 9 КЛАС

Цикл уроків з розділу «Біологія людини» у 9 класі на тему «Дихання» розроблено згідно з Програмою з біології для 7 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджена Міністерством освіти і науки України 2005 року.

Запропонована методична розробка уроків теми «Дихання» відповідає підручнику С.В.Страшко, Л.Г.Горяна, В.І.Білик, «Біологія людини», 9клас – К.: «Грамота» 2009рік.

На розгляд теми програмою заплановано 5 годин, одна година додається з резервного часу. У розробці тема висвітлюється у шости уроках. Під час вивчення теми використовуються різні типи уроків:

 •  вивчення нового матеріалу;
 •  нестандартний урок (з груповими формами роботи)
 •  комбінований;
 •  застосування знань і формування вмінь;
 •  контроль і коригування знань і вмінь.

До кожного уроку визначено цілі, головні біологічні поняття, обладнання, розроблено структуру уроків на основі використання різних методів і методичних прийомів.

Планування навчального матеріалу

з  теми «Дихання», 6 годин

№ уроку

Тема уроку

1.

Етапи дихання та газообміну. Значення дихання.

2.

Загальна будова та функції органів дихання. Голосовий апарат.

3.

Легенева вентиляція. Регуляція дихання.

4.

Хвороби органів дихання. Профілактика хвороб.

5.

Вплив куріння та забрудненого повітря на органи дихання.

6.

Особливості життєдіяльності та взаємозв’язок дихальної та кровоносної системи (узагальнення)

Вимоги до знань та умінь учнів

Називає:                    - функції органів дихання;

Розпізнає:                  - органи дихання на малюнках;

Характеризує:          - процеси дихання;

                                           - регуляцію дихальних рухів;

                                           - будову і функції органів дихання;

                                           - роботу голосового апарату;

                                           - механізм легеневого дихання;

Пояснює:  - механізм кровообігу у легенях і тканинах;

                          - нервову і гуморальну регуляцію процесу дихання;

                          - відмінності легеневого і тканевого дихання;

                          - вплив оточуючого середовища на дихальну систему;

Порівнює і обґрунтовує:

         - різницю складу повітря, що вдихається і видихається;

Застосовує знання для:

- профілактики захворювань органів дихання;

-  обґрунтування здорового способу життя;

Дотримується правил:

- здорового способу життя, особистої гігієни, поведінки в громадських місцях.


УРОК
 1

ТЕМА: Етапи дихання та газообміну.

МЕТА: ознайомити учнів з основними етапами дихання та газообміну;

           визначити значення дихання в життєдіяльності організму;

           з’ясувати хімічні та фізичні механізми газообміну в тканинах і

           клітинах;

           сприяти формуванню інформаційної компетенції.

ОБЛАДНАННЯ: таблиці з курсу зоології, які відображають органи дихання у різних груп  тварин; таблиця «Органи дихання людини», ОК-1.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: дихання, газообмін, етапи дихання, оксигемоглобін, карбгемоглобін, клітинне дихання.

ТИП УРОКУ: вивчення нових знань.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОЦІ

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Систематизуюча бесіда за питаннями:

1.а) Які функції виконує кровоносна система?

  б) Що транспортує кров?

  в) Яке значення має транспорт газів?

2. Яке біологічне значення дихання?

ІІІ. Вивчення нових знань

 1.  Поняття про дихання та газообмін ( розповідь з елементами бесіди)

    ЛЮДИНА

Без їжі       без води          без повітря

40 діб       до 5 діб          лише 5 хвилин

Обовязкова умова життя.

 •  Дихання - запис визначення в зошит.

 1.  Значення дихання для організму (бесіда).

 1.  Основні етапи дихання та газообміну (розповідь з елементами бесіди, викреслювання схеми).

Зовнішнє дихання

І етап                                       вентиляція легенів

( обмін газів між зовнішнім середовищем і

альвеолами легенів)

ІІ етап                                  Дифузія газів в легенях

( обмін газів між альвеолярним повітрям і кров’ю)

ІІІ етап                                 Транспорт газів кров’ю

ІV етап                                Дифузія газів у тканинах

( обмін газів між кров’ю і тканинами )

V етап                              Внутрішнє або клітинне дихання

( поглинання кисню клітинами, хімічні реакції,

виділення вуглекислоти )

 1.  Транспортування газів кровю (розповідь учителя ).  

Нестійка форма

гемоглобіну

Норма: в 1 л. артеріальної крові - оксигемоглобін переносить 190мл кисню

            в 1л.  венозної крові - 120 мл.

Різниця- 70мл/л (артеріовенозна різниця ) - кисень, який забирають клітини й   тканини для своєї життєдіяльності.

Під час напруження-різниця 100-120мл/л

У плазмі

                                   4% СО2                          6% карбгемоглобіну

В легенях-венозна кров віддає 10% СО2

                 90% залишається для підтримання її певної кислотності.

 1.  Клітинне дихання ( розповідь з елементами бесіди ).

 1.  Клітинне дихання- біохімічний процес, який полягає в окисненні вуглеводів, жирів, білків із виділенням енергії.

 •  Відбувається в мітохондріях.

ІV. Узагальнення знань учнів

Систематизуюча бесіда за питаннями:

 1.  Поясніть, чому дихання притаманне всім живим істотам. Дайте визначення процесу дихання.
 2.  Поясніть біологічне значення О2 для організму людини.
 3.  Які основні етапи газообміну?

V.  Підведення підсумків

VІ.  Д/З §29 вивч., виконати завдання 5-6 стор. 85, підготувати інформацію «Гігієна голосу»


УРОК
 2

ТЕМА: Будова і функції органів дихання.

МЕТА: вивчити особливості будови органів дихання, а також властивості, які дозволяють їм ефективно виконувати свої функції;

            встановити механізм формування голосу, його значення в житті людини, звязок з мовою;

        здійснити формування інформаційної, здоров’язберігаючої, естетичної компетенції.

ОБЛАДНАННЯ: таблиця «Органи дихання».

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:органи дихання, дихальні шляхи, носова порожнина, глотка, мигдалики, гортань, голосові звязки, трахея, бронхи, легені, альвеоли.

ТИП УРОКУ: комбінований.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОЦІ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

 1.  Індивідуальне опитування: робота за картками.
 2.  Бесіда за питаннями:

а) обґрунтуйте значення газообміну та клітинного дихання;

б) у чому полягають фізичні причини газообміну в легенях, тканинах,

в) обґрунтуйте взаємозвязок серцево-судинної системи та дихання як  єдиної  функціональної системи. Про що він свідчить?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Бесіда, робота з таблицями:

 1.  Повторення еволюції дихання і системи органів дихання у тварин.
 2.  Аеробне та анаеробне дихання ( поняття, приклади, еволюційні висновки ).
 3.  На ваш погляд, яке дихання і тип будови органів дихання у людини? Обґрунтуйте свою думку.

 

ПРОБЛЕМА УРОКУ: Яким чином побудована дихальна система у людини? На скільки її будова відповідає тим функціям, які вона виконує?

ІV. Вивчення нових знань

Розповідь учителя з одночасним складанням ОК:

 

1.                                       Функції дихальної системи:

обмін газів між організмом                      елементи системи обумовлюють

і оточуючим середовищем                       нюх; і мають голосовий апарат,

                                                                  створюючий звуки;

    легені є органами виділення         є фактором теплорегуляції

2.                                                 Дихальна система

                    Дихальні шляхи                                   Легені

                   - носова порожнина                         (альвеолярні пухирці)

                   - глотка (мигдалики)

                   - гортань

                   - трахея

                   - бронхи

! Мал. 70 стор. 86

! Мал. 73 стор. 87

 1.  Голосові звязки. Голосоутворення (розповідь з елементами бесіди)

Кажуть, що колись до Сократа привели людину, про яку він повинен був сказати свою думку. Мудрець довго дивився на нього, а потім вигукнув: «Та кажи ж ти, нарешті, щоб я міг тебе бачити!»

Як багато суті, крім слів, криється в голосі!

«Черным - черна однажды затесалась

         Ворона между черными дроздами.

         Ее никто не распознал бы в стае,

         Сумей она попридержать язык!»

Що можна взнати по голосу?

Параметри голосу:

        а) тоновий діапазон;

        б) забарвлення і тембр;

        в) вібрато.

Інформація учнів: « Гігієна голосу»

V. Закріплення та узагальнення знань

Самостійна робота з підручником: заповнення таблиці

Будова і функції органів дихання

Органи дихання

Функції

Структури

Носова порожнина

Провідна

Захисна

Кондиціонерна

Нюхова

Резонансна

Носові ходи, слиз, війки

Капіляри

Рецептори

Пазухи

Носоглотка, глотка

Провідна

Захисна

Капіляри

Рецептори

Гортань

Провідна

Голосовий апарат

Хрящі

Голосові звязки, мязи

Трахея

Провідна

Захисна

16-20 півкілець, миготливий епітелій, капіляри     

Бронхи

Провідна, захисна

Півкільця

Легені

Газообмін

- Альвеоли (одношаровий епітелій, велика кількість, багато капілярів, нервів);

- 2 листки плеври, плевральна порожнина, рідина;

- еластичні волокна

VІ. Підведення підсумків

VІІ. Д/з §30 вивчити, розробити правила гігієни дихання.


УРОК 3

ТЕМА: Легенева вентиляція. Регуляція дихання.

МЕТА: сформувати в учнів вміння пояснювати механізм газообміну в легенях і тканинах на основі фізико-хімічних закономірностей; з’ясувати причини ритмічності дихальних рухів; переконати в єдності нервової та гуморальної регуляції, а також в саморегуляції дихання; дати поняття про ЖЄЛ, легеневу вентиляцію та її показники; переконати учнів у необхідності занять фізичною культурою, бережливому ставленні до свого здоров’я.

ОБЛАДНАННЯ: таблиця «Органи дихання».

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: легенева вентиляція, вдих, видих, діафрагма, об’ємні показники дихання, життєва ємність легенів, газообмін, нервова та гуморальна регуляція дихання.

ТИП УРОКУ: комбінований.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОЦІ

І.Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Біологічний диктант: закінчити фрази.

 1.  Обмін газів між довкіллям і клітиною -                                      газообмін.
 2.  Перший етап дихання -                                                        зовнішнє дихання.
 3.  Дихальні рухи -                                                                           вдих і видих.
 4.  Клітинне дихання відбувається в -                                            мітохондріях.
 5.  Нестійка форма гемоглобіну -                                                 оксигемоглобін.

6. Запалення гайморових пазух -                                                     гайморит.

7. Частина дихальної системи, що передує трахеї -                            гортань.

8. Еластичні, пружні волокна, укриті слизовою оболонкою - голосові звязки.

9. Найтонші бронхи -                                                                        бронхіоли.

10. Основна структурно-функціональна одиниця легенів -              альвеоли.

11. Орган завдовжки 10-12 см і діаметром 1,5-2 см -                        трахея.

12. Гостре запалення мигдаликів -                                                         ангіна.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Постановка проблеми уроку.

1. Чому зупинка дихання у людини, навіть на невеликий відрізок часу,                            викликає загибель організму, зупинку процесів життєдіяльності?

2. Яким же чином організм справляється з забезпеченням клітин О2 і виведенням СО2? Які механізми цих процесів?

ІV. Вивчення нових знань

Розповідь з елементами бесіди:

1. Фізіологічна основа легеневої вентиляції.

Легенева

вентиляція         

2. Рух грудної клітини ( складання схеми)

Вдих                           Видих

а) міжреберні мязи

активний                           пасивний

б) положення ребер

піднімаються                          опускаються

в) мязи діафрагми

                           скорочуються,                            розтягуються,    

             опускається на 2 - 4 см                        піднімається

г) обєм грудної клітини

                          збільшується                           зменшується

3.Обємні показники дихання.

                                                                   У стані спокою - 12-16

Кількість дихальних                                   Під час сну       -   10-12

циклів

                                                                   При фізичному навантаженні -

                                                                   до 30-35

 •  Діти   ←     25    →     люди старшого віку

ЖЄЛ

Дихальний об’єм               Резервний об’єм вдиху       Резервний об’єм видиху  

≈ 500мл                                        1500-3000 мл                          1300-1500 м

! Малюнок 75 стор. 90

‼  ПРИКЛАДИ ЖЄЛ:

 •  Жінки – 2500-5000 мл
 •  Чоловіки –3200-7200 мл
 •  Діти до 6 років – 1200 мл
 •  Діти до 10 років – 1700 мл
 •  Діти до 14 років – 2500 мл

‼  ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ!!!

 •  Самовизначення ЖЄЛ:

♂ ЖЄЛ (л )= 2,5 х зріст (м)

♀ ЖЄЛ (л) =1,9х зріст (м)

 1.  Газообмін у легенях.

Склад повітря в легенях

                       Вдих: 21% О2                                           Видих: 16% О2

                                  79% N                                                   4% CО2

                                  0,03% СО2

                                  Інертні гази

                                  Водяні пари

 1.                                            Регуляція дихання

                        Нервова                                                 Гуморальна

           Безумовно-рефлекторний                              Подразник - СО2

           центр регуляції:                                              Рівень СО2 в крові

          (дихальний центр)                                           

                дві ділянки                                               

                                                         

      вдих                     видих                              

                збудження                                        

               кожні 3-4 сек.

!Нервові                  довгастий                         ! Нервові                в центр

імпульси                  мозок                                  імпульси               вдиху

Самоспостереження

 1.  зробіть видих і затримайте дихання. Перевірте, через скільки секунд ви зробите вдих;
  1.  на протязі 15 секунд посилено дихайте, а потім затримайте дихання. Скільки часу у вас не буде потреби вдихати?
   1.  прослідкуйте, як змінюється дихання після присідань;
   2.  поясніть результати дослідів.

6. Дія специфічних факторів на дихання (біль, температура, гормони).

7. Захисні рефлекси: чхання - через порожнину носа;

                                  кашель - через ротову порожнину.

                  Центри- у довгастому мозку.

V. Закріплення та узагальнення знань

Гра – вікторина:

 1.  Якось у лікарню потрапила людина. Її грудна клітина з двох боків була пробита. Легені при цьому залишалися неушкодженими. Через деякий час людина померла від задухи. Чому це відбулося?

2. Для подолання відрізка в 100м необхідно 125-150л повітря. За 10-15 сек., доки триває біг, легені бігуна не можуть пропустити через себе таку кількість повітря. Яким чином возміщується дефіцит повітря у бігуна?

3. При зануренні під воду зазвичай використовують акваланг? Нажаль  досвід користання акваланга довів, що з його допомогою зануритися можна тільки на глибину до 40м. Поясніть, чому подальше занурення небезпечно для життя аквалангіста?

VІ. Підведення підсумків

VІІ.  Д/з §31 вивч., опрацювати запис у зошитах, підготувати інформацію про інфекційні хвороби органів дихання, профілактику хвороб, народні засоби лікування


УРОК 4

ТЕМА: Інфекційні та неінфекційні хвороби органів дихання.

МЕТА: ознайомити учнів з основними захворюваннями дихальної системи;

            визначити основні шляхи іх профілактики;

             озброїти учнів технікою деяких методів лікування цих захворювань;

            сприяти формуванню інформаційної, здоровязберігаючої компетенцій;

            виховувати бережливе ставлення до свого організму.

ОБЛАДНАННЯ: таблиця «Гігієна дихання», малюнки, які відображають       інфекційні респіраторні захворювання, марлеві пов’язки.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: застуда, нежить, грип, бронхіт, пневмонія, туберкульоз, бронхіальна астма, емфізема, рак легенів.

ТИП УРОКУ: вивчення нових знань.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОЦІ

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Бесіда за питаннями:

 1.  Назвіть функції дихальної системи.
  1.  Яким чином пристосована ця система до виконання функцій газообміну?
  2.  Яким чином дихальна система виконує захисну функцію?

Проблема уроку: Чи може дихальна система на 100% захиститися від шкідливих чинників?... Чому ні?

                           Як, в цілому, можна назвати хвороби дихальної системи?

ІІІ. Вивчення нових знань

Розповідь з елементами бесіди:

 1.  Причини захворювань дихальних шляхів.
 2.  Повідомлення учнів про основні захворювання дихальних шляхів з одночасним заповненням таблиці:

Захворювання органів дихання

             

Захворювання

Чинники

Шляхи передачи

Симптоми

Профілактика

 1.   Основні профілактичні заходи ( бесіда)
 2.   Рак легенів (повідомлення учнів).
 3.   Народні методи лікування захворювань дихальної системи (повідомлення учнів).
 4.   Туберкульоз - соціальна хвороба.

Профілактика туберкульозу:

 •    Соціальна - покращення умов життя;
  •    Санітарна - лікування хворих, спостереження за родинами хворих;
  •    Специфічна - введення вакцини БЦЖ.

ІV. Узагальнення й закріплення знань

Дайте відповіді на питання:

 1.  Які причини захворювань дихальних шляхів?
 2.  Поясніть, які чинники викликають запалення дихальної системи?
 3.  Визначте причини та прояви запалення легенів.
 4.  Назвіть методи виявлення захворювання на туберкульоз.
 5.  Чому туберкульоз та пневмонію вважають дуже тяжкими захворюваннями?

V. Підведення підсумків

VІ.  Д/з §32, §33 (стор.94-96) читати,підготувати повідомлення «Тютюн і організм», «Забруднювачі повітря, їх дія на організм»


УРОК 5

ТЕМА: Вплив куріння та забрудненого повітря на органи дихання.

МЕТА: переконати учнів у шкідливості паління і необхідності кинути цю звичку, якщо вона є;

            показати шкідливий вплив на організм людини забруднювачів атмосфери;

            виховувати бережливе ставлення до свого здоровя;

            сприяти формуванню інформаційної, полікультурної, здоров’язберігаючої компетенції.

ОБЛАДНАННЯ: малюнки по впливу паління та забрудненого повітря на організм, cаморобний апарат по дії диму сигарети на легені.

ТИП УРОКУ: застосування знань і формування вмінь.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОЦІ

І.Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Демонстрація досліду: для цього треба зробити прилад для паління: взяти прозору  пляшку з-під миючих засобів, зробити в кришці отвір за діаметром гумової трубки, довжиною 5-7 см і вставити трубку в отвір. Заклеїти клеєм. Укласти трубку з ватою в один кінець, а сигарету - в другий кінець трубки. Нагвинтити кришку на пляшку.

Дослід: сильно здавлюючи пляшку, вичавити з неї все повітря. Запаліть сигарету і починайте повільно й рівно працювати пляшкою, як насосом.

Запитання: а) як виглядає кулька з вати після експерименту з палінням?

                             б) як виглядає пляшка?

в) як ви думаєте, що коїться у легенях під впливом  сигаретного диму?

Аналіз анкет курців (проводиться заздалегідь). В анкеті пропонуються такі питання:     

 1.  чи ви палите?
  1.  коли ви запалили свою першу сигарету?
  2.  чому ви почали палити?
  3.  чи багато ви палите зараз?  
  4.  чи палить більшість ваших друзів?
  5.   як би ви оцінили вашу успішність?
  6.   чи ви плануєте вчитися далі?
  7.   чи ви намагалися покинути палити?
  8.  чи ви вважаєте паління небезпечним для здоровя?
  9.   чи хотіли б ви стати некурцем?

Чи знаєте ви, що?....

 •  В одній сигареті вагою 1 г міститься 12-15мг нікотину; під час паління утворюється близько 20 шкідливих речовин;
  •  В 1кг тютюну міститься 70мг тютюнової смоли;
   •  Нікотин спричиняє смерть - птахів (1крапля); кролик (1/4 краплі); собака (2 краплі); кінь (3-6 капель);
   •  Шкідливий вплив пасивного куріння;
   •  Легені людини, яка випалює пачку сигарет на день протягом цілого року, містять 1л осадженої смоли;
   •  Кожна випалена сигарета скорочує життя курцеві на 6 хвилин.

ІІІ. Вивчення нових знань

Заслуховуються повідомлення учнів:

       

 1.  Історія виникнення тютюну.
 2.  Дія речовин тютюну на органи дихання.
 3.  Поради щодо відмови від паління.
 4.  Шкідливий вплив забрудненого повітря.

ІV. Узагальнення знань учнів

Гра- вікторина:

 1.  При палінні ви вдихаєте той самий отруйний газ, що міститься в автомобільному вихлопі. Що це за газ?
 2.  Скільки канцерогенів міститься в одній сигареті: 4? 8? 12? 15? 20?
 3.  Добре відомо, що паління шкідливе для легенів. Які інші головні органи пошкоджуються при палінні?
 4.  Правильно чи ні, що виконання фізичних вправ ліквідує наслідки від паління?
 5.  Скільки смоли відкладається у легенях того, хто палить пачку сигарет на день цілий рік?
 6.  Правильно чи ні те, що паління тотожне вживанню наркотика?
 7.  Назвіть один шкідливий наслідок від паління для вагітних жінок?
 8.  Що таке «пасивне паління»?
 9.  Скільки сигарет потрібно випалити, щоб порушити баланс повітря та крові у ваших легенях?

V. Підведення підсумків

VІ. Д/з §33 (стор.96-97), підготуватися до узагальнення.


УРОК 6

ТЕМА: Особливості життєдіяльності та взаємозв’язок дихальної і кровоносної системи (узагальнення).

 

МЕТА: систематизувати знання про будову і функції органів дихання;

              узагальнити і закріпити знання про особливості життєдіяльності та взаємозв’язок дихальної і кровоносної системи;

            зясувати рівень навчальних досягнень учнів з теми;

            розвивати вміння аналізувати й систематизувати матеріал, порівнювати, виділяти головне, самостійно робити висновки;

            виховувати дбайливе ставлення до свого здоровя, сприяти формуванню основних гігієнічних навичок та здорового способу життя.

ОБЛАДНАННЯ: дидактичний матеріал.

ТИП УРОКУ: контроль і коригування знань і вмінь.

                 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОЦІ

І. Організаційний момент

ІІ. Проведення письмової роботи (тестування по варіантах)

ВАРІАНТ І

І рівень: виберіть вірні твердження:

1. Основна одиниця будови легенів – альвеола.

2. Стінки трахеї не спадаються.

3. ЖЄЛ – кількість повітря, яка міститься в легенях на висоті максимального вдиху.

4. Дихальні шляхи вкриті миготливим епітелієм.

5. Голосові звязки знаходяться в глотці.

6. Трахея ділиться на бронхи.

ІІ рівень: дайте визначення наведеним нижче поняттям:

 •    Альвеола –
 •    Клітинне дихання –
 •    Вдих –
 •    Риніт –
 •    Санітарна профілактика –
 •    Нікотин -

ІІІ рівень: виберіть правильну відповідь:

 1.  Виберіть твердження, що характеризує гортань:

А) розділена вертикальною носовою перегородкою на дві симетричні половини, які попереду сполучаються з навколишнім повітрям;

Б) розташована над трахеєю, складається із кругового перснеподібного хряща, щитоподібного хряща та парних черпакуватих хрящів;

В) починається на рівні верхнього краю VІІ шийного й закінчується на рівні верхнього краю V грудного хребця, де ділиться на дві бронхи;

Г) складається з розгалужених бронхів, просвіт яких поступово зменшується.

2. Укажіть правильну послідовність проходження повітря по повітряноносних шляхах:

А) носова порожнина – трахея – гортань – бронхіоли – бронхи – альвеоли  легенів;

Б) гортань – носова порожнина – трахея – бронхіоли – бронхи – альвеоли легенів;

В) носова порожнина – бронхи – трахея – альвеоли легенів – гортань – бронхіоли;

Г) носова порожнина – гортань – трахея – бронхи – бронхіоли – альвеоли легенів.

ІV рівень: 1. У чому виявляється відповідність між будовою органів   дихання та їхніми функціями?

                2. Які ви знаєте дихальні рефлекси, яке їх значення?

ВАРІАНТ ІІ

І рівень: виберіть вірні твердження:

          1. Діафрагма не бере участі в диханні.

          2. В плевральній порожнині тиск дорівнює атмосферному.

          3. Основа газообміну – дифузія.

          4. Дихальний центр знаходиться в проміжному мозку.

          5. Гіпоксія – дефіцит кисню.

          6. Респіраторні інфекції – це повітряно-крапельні інфекції.

ІІ рівень: дайте визначення наведеним нижче поняттям:

 •    Бронхіоли -
 •    Легенева вентиляція -
 •    Видих -
 •    Чхання -
 •    Соціальна профілактика -
 •    Карбоксигемоглобін -

ІІІ рівень: виберіть правильну відповідь:

1.Виберіть твердження, що характеризує носову порожнину:

А) розділена вертикальною перегородкою на дві симетричні половини, площа поверхні збільшена за рахунок складок, утворених кістковим остовом;

Б) розташована над трахеєю, угорі переходить у порожнину глотки, а внизу – у трахею;

В) починається на рівні верхнього краю VІІ шийного й закінчується на рівні верхнього краю V грудного хребця, де ділиться на два бронхи;

Г) порожнини, в яких міститься повітря, нагадують пухирці неправильної форми, які діляться перегородками завтовшки 2 - 8 мкм.

2.Установіть відповідність між захворюванням та його проявами:

А) риніт                                   1. запалення придаткових пазух носа

Б) гайморит                             2. гостре запалення мигдаликів

В) ангіна                                     3. інфекційне захворювання, яке уражує легені

Г) туберкульоз                          4. запальний процес у слизовій оболонці порожнині носа.

ІV рівень: 1. Як відбувається обмін газів у легенях?              

                        2. Як здійснюється гуморальна регуляція дихання?

ІІІ. Підведення підсумків

ІV. Д/З підготувати тести до теми «Дихання», відповідно вимогам ЗНО


Оксигемоглобін

90% кисню переноситься

Порушення клітинного дихання (дихальних ферментів)

Наркотики

Нікотин

Алкоголь

Авітаміноз

Вплив радіації

Хронічні професійні отруєння

Білкове та вуглеводне голодування

обмін повітря між легенями та навколишнім середовищем


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31051. Общественно-политическая мысль 1830-1850-х об исторических судьбах России 30 KB
  Общественнополитическая мысль 18301850х об исторических судьбах России. После расправы над декабристами вся общественная жизнь России была поставлена под строжайший надзор со стороны госва. Самодержавие крепостничество и православие объявлялись важнейшими устоями и гарантией от потрясений и смут в России. Центральная идея в концепции славянофилов убежденность в своеобразном пути развития России.
31052. Русское общество и гос-во в 18 веке. Внутр. и внешняя политика 29.98 KB
  В России в XVIII в. При Петре I в России окончательно утвердился абсолютизм Петр был провозглашен императором что означало усиление власти самого царя он стал монархом самодержавным и неограниченным. В России была проведена реформа государственного аппарата вместо Боярской думы учреждался Сенат в состав которого входили девять сановников ближайших Петру I. В России упразднялась должность патриарха наблюдение за церковью поручалось оберпрокурору Синода.
31053. Революционное движение в России в 19в (причины, особенности, этапы, крупнейшие организации) 37.5 KB
  Революционное движение в России в 19впричины особенности этапы крупнейшие организации В первой четверти 19в зародилась в России революционная идеология носителями которой были декабристы. Познакомившееся с политич движениями Запада во время освободительных походов передовое дворянство понимало что основой отсталости России является крепостное право. Реакционная политика в области просвещения и культуры создание Аракчеевым военных поселений участие России в подавлении революционных событий в Европе добавили уверенности в необходимости...
31054. Консервативные партии 53 KB
  Консервативные партии: Весна 1905г. Программа: основана на триаде Уварова Православие самодержавие народность Сохранение неограниченной власти царя и созыв Земского собора из излюбленных коренных русских людей Сохранение единой и неделимой Руси Неприкосновенность частной помещичьей собственности Сохранение господствующего положения русских Укрепление позиций РПЦ Действовали: боевые черносотенные дружины против революционеров Союз 17 октября Октябрь 1905 начало организованного оформления партии Февраль 1906г I...
31055. Эпоха Ивана Грозного. Внутренняя политика(реформы Избранной рады, опричнина, последние годы царствования). Историки о причинах и внутреннем смысле опричнины. Оценка роли эпохи Ивана Грозного в отеч истории 32.5 KB
  Эпоха Ивана Грозного. Оценка роли эпохи Ивана Грозного в отеч истории. В 1547 произошло венчание Ивана4 на царство. После пожара началось самостоятельное правление Ивана4.
31056. Внешняя политика в эпоху Ивана Грозного 29.5 KB
  Покорение Казани стало большим внешнеполитич успехом России. В 1556 была присоединена Астрахань у России оказались также земли Ногайской Орды. Для России Ливония была интересна прежде всего как выход в Балтику. Поводом к войне стала неуплата Ливонией России юрьевой дани в течение 50 лет.
31057. Россия в конце 16-нач18в. Смутное время: причины, содержание, этапы и итоги данной эпохи 40 KB
  Первый этап Смутного времени начался династическим кризисом вызванным убийством царем Иваном IV Грозным своего старшего сына Ивана приходом к власти его брата Федора Ивановича и смертью их младшего сводного брата Дмитрия по убеждению многих зарезанного приспешниками фактического правителя страны Бориса Годунова. В апреле 1605 после неожиданной смерти Бориса Годунова и непризнания его сына Федора царем на сторону Лжедмитрия I перешло и московское боярство. В июне 1605 самозванец почти на год стал царем Дмитрием I. Через два дня царем...
31058. Россия в 17в. – хоз-во, общество, политич строй и гос управление 31 KB
  Все население можно разделить на 2 группы: служилые слоинесли ту или иную форму гос службы и тяглое населениесодержали их платя налоги и исполняя повиности. Бояре занимали высшие гос должности обладали крупными вотчинами и поместьями. Существовало 2 периода в развитии русской госвенности 17в.
31059. Воспалительные поражения (сиалоадениты) слюнных желез 22.43 KB
  Сиалоаденит может быть самостоятельным первичным но чаще является осложнением или существенным проявлением какоголибо другого заболевания вторичный сиалоаденит. По течению выделяют острый и хронический сиалоаденит. По этиологии выделяют вирусный бактериальный грибковый сиалоаденит.