52532

Meet Disney Heroes

Конспект урока

Педагогика и дидактика

T: (divides pupils into two teams. Teams choose the names for them). Now I’m going to tell you the names of some colour and you will pick up the flag with this colour.) Each pupil can get one point for his team.

Английский

2014-02-16

92.47 KB

0 чел.

Meet Disney Heroes 

Level  - Beginner, Elementary

Objectives:

 •  to develop speech habits
 •  to improve listening skills
 •  to revise the vocabulary on topics "Colours'", "Numbers", "Countries and continents"
 •  to teach working in groups
 •  to teach speech etiquette
 •  to introduce new vocabulary
 •  to introduce the modal verb ‘can

Equipment:

 •  "Get Ready1 " SB, Felicity Hopkins, Oxford University Press,2003
 •  Tape-recorder
 •  Tapes ## 1, 6 "Get Ready 1"
 •  Computer presentation "Get Ready"
 •  Posters "Colours", "Animals of the World", "Jack and Sue"
 •  Hats-masks of  Disney heroes  
 •  Pictures with the names of countries and Disney heroes
 •  Number-colour puzzles
 •  Coloured flags
 •  Toys of animals
 •  "Magic tubes"
 •  Chart "Colours" "Stepping Stones 1 "SB,  John Clark, Julie Ashworth, Longman, 2003

The Procedure

 1.  Greeting.
 2.  Warming-up. Revising the phrase "How old are you?"
 3.  Revising possessive pronouns his, her
 4.  Revising countries Ukraine, America, Australia, Russia, and the structure "I am from Ukraine".Making up dialogues
 5.  Revising the names of  colours
 6.  Team game "Colours"
 7.  Revising numbers 1-6, words "girl", "boy". 
 8.  Introducing the structure "I can see... a cat"
 9.  Saying Good-bye, drawing up conclusions.

 1.  Greeting.

T: Good morning, children

Ps: Good morning

Good morning

Good morning to you;

Good morning

Good morning

I’m glad to see you

 1.  Warming-up. Revising the phrase "How old are you?"

T: (addressing one of the pupils) How old are you?

PI: I am six. ( addressing another pupil): How old are you?

P2:1 am 7... and so on.

 1.  Revising possessive pronouns his, her

T ( pointing to "Jack and Sue" poster): Do you now what is his name?

Ps:His name is Jack. 

T: What is her name?

Ps:Her name is Sue.

T: Let's greet them and sing ''Hello" song 

(on the computer screen - the first slide of presentation) Song: Hello, hello, hello. 

Hello, hello, hello,

 I am Jack.

Hello, hello, hello.

 Hello, hello, hello, 

I am Sue.

T: And now let's sing "Good-bye song"

Song:

Good-bye, Jack and Sue  \ 4 times

T: (demonstrates the portraits of Disney heroes): What is his (her) name?

Ps: His name is... Rockie. Her name is Nut.

 1.  Revising  the names of the countries:Ukraine, ‘America, ‘Australia, ‘Russia and the structure "I am from Ukraine".

T: Let's revise the names of the countries.

P1: I am from Ukraine.

P2: I am from America... and so on.

 1.  Making up dialogues

T: And now let's make up dialogues like these

 •  Hello!
 •  Hello! What is your name?
 •  My name is Nut. What is your name?
 •  My name is Rockie. Where do you live?
 •  I am from Ukraine. Where do you live?
 •  I am from America. How old are you?
 •  I am 6.How old are you?
 •  I am 6.Glad to meet you.
 •  Glad to meet you, too.
 •  Let's play with a cat.
 •  OK.
 •  Good-bye.

Bye.

(optional: Morning exercises)

 1.  Revising the names of  colours

Red and yellow, blue and green, blue and green, blue and green, 

Red and yellow, blue and green, blue and green, blue and green,

 Black and white and brown.

T: (showing the colours chart with a picture of a ball): What colour is the ball?

Ps: Green... and so on.

 1.  Team game "Colours"

T: (divides pupils into  two teams.Teams choose the names for them).Now  I’m going to tell you the names of some  colour and you will pick up the flag with this colour.) Each pupil can get one point for his team.

 1.  Revising numbers 1-6, words "girl", "boy".

T: And now let's decipher secret messages with numbers and colours.(T: reads "one red, 2 blue..." and Ps decide what number they see)

Revising numbers 1-6, words "girl", "boy".

T: Listen to the rhyme "One bird, two birds..."(Get Ready), then try to  recite it.

T: Listen to the rhyme "One boy. two boys...", then name the students in your group. (Pupils listen to the tapes and follow the slide on the computer screen, then recite the poems).

 1.   Introducing the structure "I can see... a cat"

And now I'll take the magic tube. What can I see? …I can see a cat, I can see a dog

T(addressing one of the pupils ):What can you see?

P1: I can see a cat, I can see a dog...

Giving hometask

T: Your home task will be to say what you can see at home.

(optional:Reciting poem "Teddy bear")

 1.  Saying Good-bye, drawing up conclusions.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64761. ДУХОВНО-КУЛЬТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ 159 KB
  За своїм змістом означені детермінанти мають властивість формувати світоглядні переконання визначати систему цінностей впливати на стан свідомості в тому числі і релігійної. Окреслені тенденції стають підґрунтям трансформації релігійної свідомості...
64762. Моделювання та розрахунки очищення води фільтруванням зі швидкістю, що спадає 296.5 KB
  Одним з основних методів визволення води від зважених і колоїдних домішок є фільтрування її через пористе середовище. Фільтрувальні споруди можуть застосовуватися в якості другого ступеня освітлення в схемах з відстійниками...
64763. СИСТЕМА СТРИМУВАНЬ ТА ПРОТИВАГ В СУЧАСНИХ ДЕМОКРАТІЯХ 161 KB
  Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю подальшого вдосконалення процесу здійснення влади в державі. Одна з причин невитриманість обсягу повноважень та важелів впливу кожної з гілок влади на інші. Ситуація з практичним застосуванням системи стримувань та противаг...
64764. Формування асортименту та якості фільтрувальних нетканих матеріалів на основі термостійких волокон 1.27 MB
  Більшість газоочисних систем у тому числі рукавні фільтри були розроблені понад 20 років тому коли асортимент фільтрувальних матеріалів був вузьким. Створення нетканих матеріалів які б відповідали сучасним вимогам актуальна проблема котра гостро стоїть перед вітчизняними текстильними підприємствами.
64765. ФОРМУВАННЯ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ШКОЛЯРІВ УМІНЬ КОРИСТУВАТИСЯ НАОЧНИМИ ЗАСОБАМИ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ) 181 KB
  В цьому контексті актуальною вбачається проблема повязана з корекційнорозвивальним навчанням розумово відсталих дітей з розвитком їх саморегуляції в навчальній діяльності на основі формування уміння користуватися наочними засобами у практичній діяльності.
64766. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТРИКООРДИНАТНИХ ВИМІРЮВАНЬ ПЕРЕМІЩЕНЬ У МАЛОЖОРСТКИХ КІЛЬЦЯХ 9.73 MB
  На сучасному етапі розвитку приладобудування робототехніки та інших галузей промисловості України актуальними є необхідність отримання високоточних результатів вимірювань лінійних деформацій що потребує розробки нових підходів до створення ефективних методів...
64767. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВАКУУМНОЇ ІОННО-ПЛАЗМОВОЇ МЕТАЛІЗАЦІЇ ТКАНИН ДЛЯ ЗАХИСТУ ОДЯГУ ПРАЦІВНИКІВ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 859.5 KB
  Для створення безпечних умов праці робітників металургійних підприємств та профілактики профзахворювань важливу роль відіграє спеціальний одяг, який є одним з найважливіших засобів індивідуального захисту...
64768. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ В УМОВАХ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 919.05 KB
  Актуальність і доцільність дослідження цілеспрямованого формування готовності до професійного самовдосконалення у студентів технічних ВНЗ обумовлена обєктивною потребою суспільства в підготовці конкурентоздатних фахівців інженерних спеціальностей...
64769. НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ 3.17 MB
  Для реалізації поставленої мети було розвязано наступні задачі: оцінка і аналіз стану і еволюції розвитку вібраційної техніки для ущільнення бетонних будівельних сумішей; аналіз явищ що відбуваються в процесі вібраційного ущільнення цементобетонних сумішей...