52734

Робота з обдарованими дітьми в умовах сільської малокомплектної школи

Доклад

Педагогика и дидактика

Науково обґрунтований підхід до процесу побудови педагогічної технології виховання інтересу в учнів до занять фізичною культурою та спортом дає змогу вчителям фізичної культури тренерам класним керівникам шкільним психологам батькам всебічно зрозуміти суть і причини явищ і процесів у розвитку масового охоплення школярів оздоровчою і фізкультурноспортивною діяльністю через самостійні заняття відвідування спортивних секцій груп ЗФП участі в спортивних змаганнях. У період навчання у школі в учнів розкриваються творчі здібності та...

Украинкский

2014-02-18

171.5 KB

2 чел.

Вавриш В. Т. - учитель фізичної

культури ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мизове

Старовижівського району

Волинської обл..

Робота з обдарованими дітьми в умовах сільської малокомплектної школи

Кожна дитина обдарована. Завдання вчителя – забезпечити умови для реалізації природних здібностей

Одним із основних завдань системи національної освіти суверенної України є формування  творчо активної, всебічно розвиненої особистості.

У Національній доктрині розвитку освіти, що визначає стратегію і основні напрямки розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті, записано:

«Система освіти має забезпечувати підтримку обдарованих дітей і молоді, розвитку у них творчих здібностей, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості».

Науково обґрунтований підхід до процесу побудови педагогічної технології виховання інтересу в учнів до занять фізичною культурою та спортом дає змогу вчителям фізичної культури, тренерам, класним керівникам, шкільним психологам, батькам всебічно зрозуміти суть і причини явищ і процесів у розвитку масового охоплення школярів оздоровчою і фізкультурно-спортивною діяльністю через самостійні заняття, відвідування спортивних секцій, груп ЗФП, участі  в спортивних змаганнях.

У період навчання у школі в учнів розкриваються творчі здібності та задатки до опанування фізичними вправами, рухливими, народними і спортивними іграми, видами спорту, відбувається найбільш активний розвиток моральних та естетичних якостей, становлення та стабілізація характеру, розвиток інтересу, формування позитивних звичок.  Все це підкреслює, з одного боку, наявність високих потенційних можливостей учнів, а з іншого – необхідність максимальної реалізації цих можливостей в процесі участі учнів у навчально-виховній діяльності.

Проблема обдарованості стає все актуальнішою. У окремих містах і районах створено мережу спеціалізованих шкіл для обдарованих дітей. Однак залучити туди всіх обдарованих дітей неможливо, тому дуже важливо виявити, навчити, виховати таких дітей в умовах сільської загальноосвітньої школи.

Таке завдання я поставив перед собою. З чого починалася робота? Насамперед з розуміння яких дітей потрібно називати обдарованими. Під поняттям « обдарованість» розумію сукупність здібностей, які дозволяють індивіду досягти вагомих результатів в одному або кількох видах діяльності.

 Виявляти здібності дитини потрібно якнайраніше, в школі – під час навчання  в початкових класах. Для цього я відвідую уроки фізичної культури, позакласні заходи в молодших класах, допомагаю вчителям початкових класів в їх проведенні, цікавлюсь у колег успіхами дітей. Обдаровані діти, як правило, дуже  активні, вони найбільше часу проводять на спортивному майданчику і в спортзалі, відрізняються своїми анатомо-фізіологічними особливостями, які в майбутньому забезпечують реалізацію поставлених завдань. Їм я приділяю особливу увагу, підсилюю інтерес до занять фізичними вправами. Робота щодо виявлення, вивчення здібностей та обдарувань продовжується в п’ятому та наступних класах. Вона базується на  аналізі  виконання учнями навчальних нормативів, їх виступів  в районних  й  обласних змаганнях.   Результатом   є банк даних на фізично обдарованих дітей в залежності від їхніх здібностей та вміння. (Додаток №1).

Відомо, що діти тоді стають талановитішими, коли створюються умови для реалізації їх здібностей. Наша школа порівняно непогано матеріально забезпечена. До послуг дітей  - спортивний майданчик  з обладнанням, спортивними спорудами, спортзал. Але переважна кількість обладнання, спортивного інвентарю придбана 10 – 15 років тому і потребує постійного ремонту і поповнення. І тут багато чого робиться завдяки ініціативі учнів. Раз на два місяці проводиться засідання ради спортклубу « Чемпіон» і питання допомоги, організації в забезпеченні школи спортивним обладнанням постійно на контролі. Завдяки допомозі батьків та спонсорів залучаються кошти на закупівлю спортобладнання. Коли учні розуміють, що все, зроблене в цьому напрямку, використовується ними, потрібне їм для удосконалення умінь та навиків, зникають усі перешкоди.

Проблемним питанням залишається побудова футбольного поля для підготовки та проведення змагань по футболу.  І якщо збірна школи по футболу, яка тренується в основному на гандбольному майданчику, швидше пристосовується до гри на великому полі, то для учнів 6 – 7 класів, які беруть участь в районних змаганнях « Шкіряний м’яч», це є великим негативним фактором. І як наслідок – не досить втішні результати.

Наступна умова для розвитку обдарованих дітей – система роботи з фізичного виховання. Вона  включає урок фізичної культури, як основну форму фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчі, спортивно-масові заходи в школі, заняття гуртків та секцій, позашкільну роботу,  участь в районних і обласних змаганнях. На жаль, діти переважної більшості сільських шкіл не мають змоги відвідувати заняття спортивних секцій ДЮСШ, вдосконалювати таким чином рівень спортивної майстерності. Підготовка до спортивних змагань різного рівня, виступ за збірну команду школи та села, товариські матчеві зустрічі з різних видів спортивних  ігор далеко не компенсують відсутність можливостей позашкільної освіти.

 Урок фізичної культури розвиває основні фізичні якості та рухові здібності учнів, підвищує рівень фізичної підготовленості учнів. На уроці під час виконання нормативів  маю можливість провести діагностику   кондиційних фізичних якостей ( сили, швидкості, витривалості, гнучкості й швидкісно силових якостей) та координаційних здібностей (узгодження рухових дій) учнів, моніторинг  розвиток обдарованості.

Урок виховує інтерес, звичку до занять фізичними вправами. Обдарованість включає активність, наполегливість, надзвичайну працездатність. Для організації роботи з такими дітьми «рамки» чинної програми з фізичної культури є завузькими, тому коригую зміст навчального матеріалу, враховуючи індивідуальні особливості учнів. Наприклад, при розучуванні перекидів вперед окремі учні виконують цю вправу з розбігу з подоланням перешкод (скакалка на різній висоті). На перекладині і брусах збільшую складність комбінації елементів.  Щоб досягнути високих результатів в метанні гранати для тренувань, використовую гранати різної ваги – від 600г до 1100г.  Починаючи з 5 класу, навчаю учнів проводити комплекси  загально розвиваючих вправ в русі і на місці. Завдяки цьому учні отримують інструктивні навики. Розробляю учням індивідуальні завдання, націлені на підготовку до конкретних змагань, створюю умови для реалізації цих завдань. В роботі з батьками звертаю їх увагу на те, що наявність перекладини вдома покращить результати в підтягуванні на перекладині. Учень 11 класу Жук А. мав можливість і під час канікул виконувати вправи з штангою, гирями, і це допомогло йому перемогти в районних змаганнях з атлетизму «Старовижівський силач».

Але є приклади, коли учні 6-8 класі, маючи високі анатомо-фізіологічні показники, не демонструють відповідні результати. Впливають негативні фактори: погіршення здоров’я, побутові проблеми, травми. Проте найпоширеніша причина такого стану – це недостатня мотивація. Мотивація – це бажання людини  реалізувати свої задатки, можливість поставити мету і йти до її виконання.

Доцільними з цієї точки зору вважаю такі мотиви:

- орієнтація учня на кінцевий результат: досягнути високого рівня, оволодіти новими навиками;

- орієнтація учня на винагороду: похвала, оцінка, грамота, грошова премія;

- інтерес учня до самого процесу діяльності, задоволення від відчуття м’язового напруження;

- бажання бути не гіршим.

Працюючи  з  конкретним учнем, бачу, що йому важливіше, допомагаю розібратися в самому собі. З переходом в старшу вікову групу міняються і мотиви занять фізичними вправами. Переконаний, кожна дитина обдарована від природи, покликання вчителя – розгледіти та виплекати це  обдарування, запалити іскру таланту. Завдяки використанню варіативних модулів учні можуть краще реалізувати свої індивідуальні можливості. Так, десятикласники підготували комплекси ритмічних вправ, організували розучування і показ цих комплексів з учнями 4-9 класів, за рахунок чого покращили свою підсумкову оцінку і одночасно реалізували свої можливості.

Шкільна спортивно-масова робота плануються на засіданні ради спортклубу «Чемпіон». Рада визначає суддів відповідальних за проведення запланованих заходів, розглядає конкретні пропозиції з підготовки та організаційного їх забезпечення. Такий підхід стимулює творчу активність учнів, формує їх організаційні та лідерські якості, посилює почуття відповідальності, сприяє розвитку та вдосконаленню  учнівського самоврядування.

Спортивні змагання  - це кінцевий результат роботи. Набагато важливіший сам етап підготовки. Наприклад, для того, щоб провести фінал шкільного чемпіонату школи по шашках, настільного тенісу учні повинні визначити переможців в класах. А це сотні зіграних партій, це поштовх до розвитку даних видів спорту.

В школі, що налічує 115 учнів, для забезпечення підготовки  та участі команд у всіх районних змаганнях потрібно організувати роботу в багатьох напрямах (спортивні ігри, легка атлетика, теніс, шашки і т.д). Звичайно, це дуже складно. Для того щоб підготувати збірні команди школи з футболу, баскетболу до участі доводиться, як правило, залучати всіх учнів, які віднесені до основної медичної групи.

 Одним із мотивів спортивної діяльності є перемога в змаганнях, досягнення вагомих (особисто значущих) результатів. Команди  школи беруть участь  у всіх видах по  програмі  Спортивних ігор школярів району, обласних змаганнях. Результатом роботи є зміцнення здоров’я, покращення рівня фізичного розвитку учнів і високі показники на змаганнях різного рівня. Протягом п’яти останніх років 54  учні школи стали призерами  районних змагань в особистому заліку, а 16 з них є переможцями. Шкільні команди   вибороли 18  призових місць,  захищали честь району на обласних змаганнях.  Підсумки кожного  виду змагань потребують детального аналізу результатів, як успіхів та перемог, так і прикрих поразок. Лише за такого підходу  можна сподіватися позитивних зрушень.

Окремо хочеться зупинитись на підготовці до Спартакіади району серед допризовної молоді. У жовтні, після проведення шкільної спартакіади  визначаю претендентів до складу збірної, складаються індивідуальні плани роботи. Для покращення результатів учнів у підтягуванні на високій перекладині в школі проводяться змагання по підтягуванню «Тисячники», яке тривають з жовтня по березень-квітень. За умовами змагання юнаки 5 – 11 класів на одній з великих перерв в понеділок – четвер виконують підтягування на перекладині. Переможець повинен в сумі підтягнутися тисячу разів. Результат? Більшість учасників за 2-3 роки участі суттєво поліпшили свій особистий результат  (Додаток №2)

Робота з обдарованими дітьми потребує перебудови алгоритму стосунків «учитель – учень» і стилю взаємодії з учнями. Основними рисами цих стосунків вважаю відкритість, віру в здібності й можливості учня повагу до особистості. Адже лише спільна продуктивна діяльність викладача й учня може забезпечити максимальне задоволення індивідуальних інтересів кожного. Робота з фізичного виховання повинна базуватися на гуманному ставленні до кожної дитини: всі діти потребують нашої уваги і піклування.

 Вважаю, що робота з обдарованими дітьми, як безпосередньо на уроці, так і в позаурочний час сприяє саморозвитку, самореалізації особистості в навчальному процесі, підготовці учнів до самостійного життя, вихованню стійкого інтересу до самостійних занять фізичною культурою і спортом. Лише систематичність, системність та послідовність в її проведенні, при наявності інших необхідних умов, забезпечує прийнятні результати.  


Додаток №1

Банк даних на обдарованих дітей по фізичній культурі

№ з/п

Прізвище, ім’я

Клас

Нахили, здібності

Хто займається

Гурток

1

Жук А.

11

різносторонні

Вавриш В.Т.

футбол, волейбол

2

Сарапін Валентин

11

ігри

-//-

футбол, волейбол

3

Грейц Роман

11

ігри, легка атлетика

-//-

футбол, волейбол

4

Рудик Юрій

11

ігри, легка атлетика

-//-

футбол, волейбол

5

Борисюк Віктор

11

легка атлетика

-//-

футбол, волейбол

6

Мацюк Тетяна

10

легка атлетика

-//-

 

7

Жук Віка

10

ігри

-//-

Волейбол

8

Лисик Наталія

10

легка атлетика, шашки

-//-

Волейбол

9

Гузь Катерина

10

легка атлетика

-//-

Волейбол

10

Сарапін Іван

9

ігри

-//-

Волейбол

11

Воробей Наталія

9

ігри, легка атлетика

-//-

Волейбол

12

Козакова Юлія

8

легка атлетика

-//-

13

Панасюк Яросллав

7

легка атлетика

-//-

 

14

Вавриш Ярослав

7

ігри

-//-

 

15

Сидько Віта

7

гімнастика

-//-

 

16

Менько Богдан

6

ігри

-//-

 

17

Шворак  Катерина

5

легка атлетика

-//-

 

18

Савінова Оля

4

легка атлетика

Ткачук Д.Ф.

 

19

Дудинець Антоніна

4

 

-//-

 

20

Піцик Богдан

3

ігри, гімнастика

Мірук В.Г.

 

21

Озимук Аркадій

3

ігри

-//-

 

 


Додаток №2

                                                                                                Затверджую:                                                                    Директор школи                                                                                                             Лисик С. М.

                                                   

Положення

про проведення шкільних змагань

з  підтягуванню на перекладині «Тисячники»

  1.  Мета і завдання.

- залучення молоді до систематичних занять фізичною культурою та спортом;

-  формування здорового способу життя;

- відзначення Дня українського козацтва та  річниці створення УПА;

- підвищення соціальної активності і зміцнення здоров’я;

- визначення переможця в особистому заліку.

  1.  Час та місце проведення змагань.

Змагання проводяться з 14.10.2012р. на  великих перервах в спортзалі школи в понеділок, вівторок, середу, четвер до визначення переможця змагань.

  1.  Учасники змагання.

В змаганнях приймають участь юнаки 5-11 кл., віднесені за станом здоров’я до основної медичної групи.

  1.  Умови проведення змагань.

Учасники змагаються в особистому заліку. Змагання проводяться з  підтягування на високій перекладині згідно умов виконання  Державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості населення. До протоколу заносяться результати, показані учасником за один підхід. Індивідуальна першість визначається за сумою результатів, показаних протягом періоду проведення змагання. Переможцем визнається учень, який першим виконав 1000 підтягувань.

  1.  Суддівство змагань.

Суддівство змагань покладається на головну суддівську колегію у складі головного судді вчителя фізичного виховання Вавриша В.Т., учнів 9-11 класів, делегованих Радою шкільного спортивного клубу «Чемпіон» (згідно графіка), секретаря – Грейца Романа.

  1.  Нагородження.

Переможець змагань «Тисячники» нагороджується дипломом І ступеня дирекції школи, призери – ІІ та ІІІ ступенів.                                       

Учитель фізичної  культури:                   Вавриш В. Т.

Протокол

шкільних змагань з підтягування «Тисячники»

День початку змагань: 15 жовтня 2012 р.

Місце проведення: спортивна зала школи

№ з/п

Прізвище та ім’я учасників

Дата проведення змагань та результати

жовтень

За місяць

листопад

15

16

17

18

22

23

24

25

5

6

7

8

12

13

Підпис відповідального судді

Головний суддя:  __________________________ Вавриш В.Т.

Секретар:              ___________________________Грейц Р.


Прізвище, ім’я

Дата народження

клас

Нахили, здібності

Навчальний рік,

дата

Результати участі у спортивних змаганнях

Спортивні змагання

Вид програми

результат

місце

Якими видами спорту захоплюється?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34436. Россия в 1906 – 1914 гг. Реформы П.А.Столыпина. Направления, итоги и значение аграрной реформы 32.5 KB
  начала работу I Государственная дума. Аграрную реформу должна была утвердить Государственная дума. начала работу II государственная дума. Дума отказалась утвердить Указ 9 ноября и занялась собственным законотворчеством.
34437. Участие России в первой мировой войне: причины, роль Восточного фронта, последствия 32.5 KB
  Причины первой мировой войны: обострение противоречий между великими державами в борьбе за передел мира образование двух противоборствующих блоков – Тройственного союза и Антанты. Таким образом за три года войны ни одна из сторон не достигла решающего перевеса. Последствия войны для России: Экономический кризис. За годы войны окрепла экономическая мощь и политические позиции буржуазии.
34438. Революционные события 1917 г.: свержение самодержавия, кризисы Временного правительства, приход к власти большевиков. Первые преобразования Советской власти 37 KB
  : свержение самодержавия кризисы Временного правительства приход к власти большевиков. Первые преобразования Советской власти. В ходе революции были созданы 2 органа власти: Петроградский Совет во главе с меньшевиком Чхеидзе Временное правительство во главе с князем Львовым состоявшее из буржуазных деятелей Государственной Думы. Было ликвидировано самодержавие в стране сложилось двоевластие.
34439. Гражданская война в России: причины, участники, этапы, итоги 32.5 KB
  Восстал Чехословацкий корпус Большевики начинают создание Красной армии Лето 1918 – осень 1920 гг. – фронтовой этап военное противостояние Красной армии и белого движения. Большевики вводят всеобщую воинскую повинность для рабочих и беднейших крестьян в Красной армии вводилась строгая дисциплина привлекались старые военспецы. Красная армия разбила армии Юденича Колчака и Деникина Апрельоктябрь 1920 г.
34440. Новая экономическая политика: мероприятия и итоги 35 KB
  Оценки сущности и значения нэпа. началось восстание моряков в Кронштадте Основным содержанием нэпа стало широкое использование рыночных отношений. Итоги нэпа: Быстро восстанавливался довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства был ликвидирован транспортный кризис Развивалась частная инициатива появился слой предпринимателей нэпманов Стабилизировалась финансовая система Полки магазинов заполнились товарами Выросла безработица уровень жизни большинства народа оставался низким Противоречивость нэпа: в экономике:...
34441. Образование СССР: причины и принципы создания союза 34 KB
  После гражданской войны на месте бывшей Российской империи появились новые государства: Финляндия Польша Латвия Стали независимыми государствами с буржуазными правительствами Литва Эстония Россия Украина Стали Советскими республиками Белоруссия Закавказская Федерация Бухарская республика Хорезмская республика Дальневосточная республика Предпосылки образования СССР: Экономическая взаимозависимость республик которые раньше существовали в рамках одного государства Необходимость противостоять общим врагам Все...
34442. Строительство социализма в СССР в 1920 – 1930-е гг.: становление тоталитарного режима, проведение индустриализации и коллективизации, культурная революция 42.5 KB
  В середине 20х годов перед советским государством встала задача модернизации экономики и превращения СССР из аграрноиндустриальной страны в индустриальную. СССР мог производить любой вид промышленной продукции Индустриализация тяжело отразилась на положении крестьян. С одной стороны был сделан гигантский скачок в развитии страны СССР вышел на 2 место в мире по производству промышленной продукции.
34443. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.: основные этапы, события и итоги. Источники и значение победы 43 KB
  Этапы войны: 22 июня 1941 г. Причины неудач Красной Армии в первые месяцы войны: Неожиданность нападения Германии войска не были приведены в полную боевую готовность; Не было завершено перевооружение Красной Армии новую технику не успели освоить. В начале войны многие части не имели связи со своими штабами что затрудняло получение сведений о враге и приводило к окружению и плену. Центральным событием начального этапа войны стала битва за Москву 30 сентября – 56 декабря 1941 г.
34444. Развитие СССР в 1953 – 1964 гг. Десятилетие реформаторского порыва 33.5 KB
  На ХХ съезде партии Хрущев осудил культ личности Сталина. Не допускалась критика партии и социализма. была принята новая программа партии которая ставила задачу построения коммунизма за 20 лет. Первым секретарем партии стал Л.