52743

Орієнтоване читання як компонент технології розвитку критичного мислення учнів в системі

Научная статья

Педагогика и дидактика

Ефективність А працюють всі учні; Б розвивається логічне мислення; В використання опорних ключових слів в багаткратному повторенні під час уроку полегшує засвоєння матеріалу при виконанні домашніх завдань; Г для здібних учнів залишається простір для самостійного оволодіння додатковою інформацією. А на практиці є учні які приходять на урок без виконаного домашнього завдання які за своїм рівнем відстають від основної групи дітей. Пояснюють факти правила прогнозують наслідки які базуються на отриманих даних Які слова матері...

Украинкский

2014-03-26

501.5 KB

0 чел.

Аналітичні дані

про досвід роботи вчителя зарубіжної літератури

Строківської ЗОШ І-ІІІ ст. Попільнянського району

Гайдучик Оксани Арсенівни.

ТЕМА ДОСВІДУ                            Міністратегія «Орієнтоване читання» як компонент  технології розвитку критичного мислення учнів в системі

формування ключових компетентностей

АВТОР                                                 Гайдучик Оксана Арсенівна, вчительзарубіжної літератури,  директор  Строківської ЗОШ І-ІІІ ст.

Попільнянського району, кваліф. кат. «вчитель-вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист.

ІДЕЯ  ДОСВІДУ                             Адаптація технології ЧПКМ в умовах сільської школи в рамках проекту «Рівний – рівному»  та створення базових вмінь та навичок для формування  ключових компетентностей у дітей.

АКТУАЛЬНІСТЬ  ДОСВІДУ                 Необхідіність усвідомлення сутності явища компетентності та створення можливих шляхів реального формування

компетентностей учнів сільської школи.

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА

БАЗА ДОСВІДУ                                  Досвід грунтується на положеннях освітянських документів щодо формування компетентностей учнів та на аспектах технології продуктивного навчання, публікацій І.В.Родигіна, О.І.Пометун, колективної роботи А.Кроуфорд, В.Саула, С.Метьюз, Д.Макінстера, Саітбаївої Е.Р та ін.

ТЕХНОЛОГІЯ або АЛГОРИТМ

ДІЯЛЬНОСТІ            

                                    

Зміст роботи

Форма роботи

І

Знайомство з текстом(літературно-критична стаття, біографія, інше), визначення системи викладення матеріалу(узагальнення, по пунктах,  уривчасто чи послідовно), особливості форми (курсив, шрифт, зноски тощо)

«Шукаємо слово» –читаємо речення, де є слово, повторюємо його, пояснюємо його.

ІІ

Робота з опорними (ключовими словами), самостійне опрацювання частини тексту за таксономією Блума.

Шукаємо відповідь, де в питання використані ключові слова. Даємо відповідь

ІІІ

Аналітично-логічна робота.

Складаємо правило без підручника,

формуємо висновки, конспектуємо

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

ВПРОВАДЖЕННЯ                                Високий рівень активності на уроці, що сприяє засвоєнню матеріалу,

створення позитивної атвмосфери

для навчання і самоосвіти,

руйнування психологічного барьєру

між «слабкими» та «сильними» учнями.

Характеристика методики орієнтованого читання.

1. Ця методика складається з трьох етапів, що побудовані за принципом від простого до складного.

2. Загальні дані про  методику.

Суть – учні працюють над текстом вибірково за підказкою вчителя.

Завдання  – ознайомити з основними  положеннями тексту.

Мета –  дати необхідну інформацію для навчання, опорні знання, створити психологічні і навчальні умови для позитивного навчання через ігрові моменти, атмосфери змагання.

Оригінальність -  учнів приваблює   «ефект легкості»  запропонованих завдань  , тому активно включаються у роботу, а зміна форм вивчення тексту   підтримує  їх увагу і бажання працювати.

Ефективність –

А) працюють всі учні;

Б) розвивається логічне мислення;

В) використання  опорних, ключових слів в багаткратному повторенні під час уроку полегшує засвоєння матеріалу при виконанні домашніх  завдань;

Г) для здібних учнів залишається простір для самостійного оволодіння додатковою інформацією.

Результативність – при застосування даної методики підвищилася активність роботи учнів під час уроку, учні з низьким рівнем знань підвищили свої результати в межах 1-3 балів, здібні учні  розвивають навички логічного мислення.

3. Технологія методики  орієнтоване читання (ОЧ)

 

Зміст роботи

Форма роботи

Примітка

І

Знайомство з текстом(літературно-критична стаття, біографія, інше), визначення системи викладення матеріалу(узагальнення, по пунктах,  уривчасто чи послідовно), особливості форми (курсив, шрифт, зноски тощо)

«Шукаємо слово» –читаємо речення, де є слово, повторюємо його, пояснюємо його.

У формі змагання «Хто перший»,

ІІ

Робота з опорними (ключовими словами), самостійне опрацювання частини тексту за таксономією Блума.

Шукаємо відповідь, де в питання використані ключові слова. Даємо відповідь

«Дуель запитань», змагання «Хто перший близько до тексту перескаже речення-відповідь»

ІІІ

Аналітично-логічна робота.

Складаємо правило без підручника,

формуємо висновки, конспектуємо

Робота в групах, стратегії ЧПКМ

4. Висновки:

Дана методика є авторською і оригінальною, відповідає сучасним вимогам педтехнології ЧПКМ і може бути використана в практиці.

«Орієнтоване читання як міністратегія технології ЧПКМ»

(опис досвіду роботи вчителя Гайдучик О.А.)

           За свій двадцятирічний досвід було проведено безліч експериментів, використано багато методик і технологій. Дещо  прижилося в практиці, а щось вже давно забуто. Останні 10 років, впроваджуючи інтерактивні технології, я зустрілась з проблемою, яку довчгий час не могла вирішити. Урок, на мою думку, вдається тоді, коли максимальна кількість учнів охоплена навчальною діяльністю. І, здавалося б, групові форми роботи, різні стратегії направлені саме на це. А на практиці, є учні, які приходять на урок без виконаного домашнього завдання, які за своїм  рівнем відстають від основної групи дітей. Саме вони вносять дезорганізацію в навчання, сворюють дискомфортні умови на уроці. В сільській школі у відсотковому відношенні таких дітей набагато більше, ніж у міських школах .  До проблем сільської школи потрібно віднести низький рівень інформатизації. Начебто і є комп’ютерний клас, так в Інтернет вийти практично неможливо. Біліотеки не поповнюються, гостро відчувається недостатність енциклопедичних видань, спеціальних підручників, науково-популярної  та художньої літератури сучасного видання. Сучасний стан телевізійних програм аж ніяк не допомагає розвивати мислення і духовність учнів, скоріше навпаки .  Не секрет, що в сільській школі не завжди є фахівці з усіх предметів. Крім того, окремих «нелітературних» слів заслуговують деякі підручники і матеріал, що в них розміщений. Як сказала одна моя колега : «Ми маємо загальну «дебілізацію» дітей за рахунок «занауковості» підручників». Точка зору спірна і, мабуть, зарізка, та  для мене вона є принциповою. Алогічність деяких підручників, невідповідність психологічному розвитку учнів, перенавантаженість зайвим матеріалом і, в той же час, відсутність необхідного  теж неабияка проблема сільської школи. А обсяг текстів, взагалі, не витримує ніякої критики.  Так, в «Зарубіжній літературі» - 7 клас  вивчення роману «Айвенго» починається з 12 розділу. А так звані розмови хлопчика та дівчинки з мудрою папугою, які за обсягом іноді вдвічі більші за художній текст, цікаво на кого розраховані?   Звідси, рівень знань, вмінь і навичок занизький для результативного використання педтехнологій.  Таким чином сформувався ряд проблем, як то:

 •  Як створити однакові стартові умови в навчанні для всіх учнів класу, при цьому не «гальмувати» здібних учнів;
 •  Яку форму роботи на уроці вибрати, щоб забезпечити працю всіх;
 •  Як допомогти учню засвоїти достатньо складний матеріал, щоб він зміг виконати домашнє завдання, і не відчувати себе «зайвим» у групі.
 •  Як сформувати ті умови, при яких підручник не буде викликати жах;
 •  І головне, як зробити сільського учня конкурентноспроможним на ринку майбутньої праці.

Рішення таких проблем  лежить у площині адаптації сучасних вимог до рівня сільської школи. При цьому, адаптацію не потрібно розуміти як  спрощення або заниження вимог до знань, вмінь і навичок. В даному випадку адаптація має вигляд переформатування , коли цілі навчання спеціалізуються і конкретизуються під завдання уроку. Таким чином виникла в моїй практиці необхідність перехідного етапу, роль якого- не занижуючи вимог до навчання створити дещо полегшені умови його засвоєння. Так народилася міні-стратегія «Орієнтоване читання»

                  «Орієнтоване читання», в подальшому ОЧ  є методикою проміжного етапу в системі технології ЧПКМ.  Базою для навчання є текст. З тексту учень і вчитель отримують необхідну інформацію, переосмислюють її і використовують в своїй дільності, як правило, також через текст.  Текстова інформація за формою різноманітна.

 Вміння працювати з текстом є наріжним каменем  для формуваня ключових компетентностей учня. Сучасні педагогічні технології направлені на розвиток  процесів  мислнння учня.  Рівень його, лабільність мислительних процесів мозку стають платформою для формування компетентності майбутньої особистості. Від думки до активної продуктивної  дії – ось  суть компетентнісного навчання. Але це складний, довгий  і послідовний шлях. Вміння працювати з текстом, орієнтуватися в ньому, знаходити необхідну інформацію стає глобальною проблемою і каменем спіткання для учня і для вчителя, що обрав шлях інноваційних і передових технологій.

            Мета і суть методики ОЧ – навчити працювати з текстом, орієнтуватися в головних та другорядних питаннях вивченого матеріалу.

Аналіз методики на основі таксономії учбових цілей в пізнавальній, емоційній та психомоторній сфера діяльності учня згідно концепції Блума.

Рівні учбових цілей

Конкретні дії учнів, що доводять засвоєння ним даного рівня

Приклад

1. Знання

Запам’ятовування і відтворення вивченого матеріалу – від конкретних фактів до цілостної теорії.

Повторення термінів, фактів, основних понять та правил.

Скласти правило(термін) із слів, що складені в неправильному порядку,

Повторити  речення, де використані опорні слова.

2. Розуміння

Інтерпритація матеріалу, прогнозування подій.

Пояснюють факти, правила, прогнозують  наслідки, які базуються на отриманих даних

Які слова матері Конан Дойля допмогли йому стати відомим.

Чому Ш. Холмс схожий на Конан Дойля за моральними якостями.

Чи насправді Конан Дойль не любив свого героя.

3. Застосування

Вміння використовувати конкретний матеріал в нових умовах

Застосування на практиці, використання отриманих знань в новій ситуації.

Що допомогло  Ч. Діккенсу і А.П.Чехову стати письменниками

4. Аналіз

Вміння розбирати матеріал на стурктурні елементи.

Виділяти частини цілого,

встановлювати взаємозв’язок між ними, знаходити помилки в логиці пояснень, вміти розрязняти факти і наслідки, оцінювати значимість даних

За знайденими опорними словами скласти конспект.

Скласти систему запитань за отрманими знаннями по системі Блума.

5. Синтез

Вміння комбінувати елементи, щоб отримати щось нове.

Написання творів, рефератів, створення презентацій тощо..створення схем , опорно-схематичних конспектів.

Презентація «Що потрібно людині, щоб вижити на безлюдному острові» за р. Д.Дефо

6. Оцінка

Вміння оцінювати значимість того чи іншого матеріалу.

Оцінювання логіки побудови матеріалу, висновків тощо.

Самооцінка своєї роботи за запропонованою схемою.

УРОК-ДЕТЕКТИВ

«Справа про невідомий твір»

(Узагальнення і систематизація знань про детектив як жанр літератури на основі вивчених творів А.К.-Дойля про Шерлок Холмса)

Тип і вид уроку: нестандартний, урок-детектив,  побудований на технології ЧПКМ

Загальні цілі навчання/Course Objectives у системі “критичного мислення”:

 •  · розвивати навички критичного читання та зосереджувати їх на кращому розумінні іншої точки зору; (робота з таблицями)
 •  · відділяти головне від другорядного, відрізняти загальне від окремого;сенкан, Кола Вена
 •  · розглядати та аналізувати різноманітні точки зору, аргументи та докази, усвідомлюючи процеси міркування, викладати все це письмово; складання формули успіху, дерево передбачення
 •  · аналізувати проблему, питання, думку, явище. Виявляти їх сильні та слабкі   сторони, робити порівняльну характеристику;робота з таблицями, відповіді на питання, презентація
 •  · адекватно приймати рішення на базі проведеного аналізу;робота з додатковою інформацією

 •  · розвивати здібності мислити та писати ясно, чітко, логічно та ефективно, обґрунтовано та аргументовано викладати власні думки та точку зору; ромашка Блума

 •  · розуміти та досліджувати взаємозв’язок і роль сприйняття й думки;Кола Вена, відповіді на питання

 •  · застосовувати набуті навички для досягнення своїх цілей та вирішення проблем;формула успіху

 •  · краще сприймати навчальний матеріал  та орієнтуватися в потоці інформації; робота з інформаційними картками і схемами

 •  · вміти робити свій вибір у подальшій академічній кар’єрі, діяльності та приватному житті;формула успіху

 •  · грамотно проводити наукові дослідження;самостіне доведення правила

 •  · впроваджувати в практику набуті навички, використовуючи їх у подальшій творчій діяльності.

Цілі уроку:

Створити позитивні умови для формування у підлітків:

 •  інтересу до подальшого читання творів А. Конан-Дойля;
 •  для пробудження «дару  уявлення»;
 •  для народження питань про сенс людського буття, про роль людини в формування себе як особистості;
 •  виховати в учнях бажання зробити своє життя доцільним, автивним і повноцінним;
 •  розвитку критичного мислення та творчих здібностей ;
 •  розвивати вміння аналізувати текст, задавати питання, доводити свою точку зору;
 •  виділяти головну думку у творі і в уривку;
 •  вміння порівнювати, узагвльнювати і систематизувати.

Обладнання:

Портрет А.Конан-Дойля, ілюстрації до творів, виставка книг, додаткова література з різних джерел, фільм «Собака Баскервілей»

Технологічна  карта уроку:

1) стадія виклику: мозговой штурм, ассоціації, м-д неповного речення;

2) стадія осмисления: робота з таблицями, ромашка Блума,;

3) стадія рефлексії: порівняльна таблица «Кола Вена», бліц-турнір«Займи позицію», дерево Прогнозування

Хід уроку

 1.  Стадія виклику.

Дозвольте задати вам дивне питання: «Чи правда, що жив на світі великий і геніальний детектив-нишпорка Шерлок Холмс?»

Ні? Тоді чому  півсвіту  умоляли Конан Дойля дати справжню адресу містера Холмса? (Елементарно , що Бейкер-стрит названо з метою конспірації.) І чому письменнику приносили  послання (від дорослих респектабельних леді і джентльменів) для передачі згадуваній персоні?.. Да, я совсім забула про автографи: адже  Конан Дойля просто замучили проханням  дістати автограф знаменитого детектива!

Сищік-консультант отримував цілком серйозні пропозиції  розслідувати сімейні таємниці. Бюро газетних вирізок цікавилось, чи не бажає знаменитість стати її постійним  підписувачем.

Хтось підрахував, що 52 фрази Холмса стали афоризмами і увійшли в повсякденне життя англійців. Сама відома з них: «Ця справа на три люльки, Ватсон!»

А коли містер Холмс відійшов від справ и оселився  на маленькій фермі в Суссексі, щоб займатися улюбленою справою  — разведенням бджіл, декілька пожилих леді готові були вести його господарство, і замінити, так би мовити,  міссіс Хадсон. Одна особливо  наполеглива  дама заявляла, що обожнює розводити бджіл і може  безпомилково «виділити  царицю».

І, нарешті , оголошення в  англійській  газеті 1957 года: 6 січня, в день своего народження , на 103 рік  життя помер Шерлок Холмс.

              Ми спробуємо на уроці відгадати загадку:

 •  Де криєтьсмя  секрет популярності, привабливості  та читацької любові до Шерлок Холмса?
 •  Чи закономірно, що образ Холмса сторив саме А. Конан-Дойль?

Працюючи  над питаннями згадаємо класичний шерлок-холмовський сюжет, вияснимо, завдяки яким рисам характеру Шерлок Холмс став успішною людиною, (те про що ви всі мрієте).

Учні сидять групами. Кожна група отримала інформаційні картки.

Завдання 1.

Визначити про кого дані речення. Картка № 1

Аналіз роботи в групах:

Слова були сказані про письменника Артура Конан Дойля.

Завдання 2

Опрацювати картку № 2 (За методикою орієнтованого читання) правильно внести додаткову інформацію про письменника.

І етап.

1.«шукаємо слово» - учні читають речення

Сер Артур Конан Дойль.....

Мері Фолі....

Інтерес до....

2. Заповнюєм тези конспекта.

                     А.Конан Дойль

1. Загальні відомості

2.Виховання і сім’я

3. Освіта і навчання

4. Життєві принципи

5. Творчість

6. Місце письменника в літературі

ІІ етап

3.. Складіть рчення за словами:

Почуте гра матері уява матеріал.....

4. Заповнюєм тези конспекта

5. Задаємо питання за зразком

Коли був надрукований.....

Де навчався........

Який фах отримав....

........

Які риси характеру допомогли......

ІІІ етап

6. Складаємо фразу

Атмосфера  дихала духом дома рицарським навчився К.-Дойль гербах раніше латинським познайомився відмінюванням.

7. Шукаємо відповідь

Хто написав біографію свого батька (в питанні слова з речення)

8. Хто швидше

Назвати письменників одного покоління з Конан Дойлем.

8. Закінчення опрацювання конспекту

Висновок:

 •  Які життєві принципи дозволили Артуру Конан Дойлю стати не тільки відомою людиною, талановитим письменником, але й видатною особистістю.

(Учні приводять слова сина К.-Дойля і матері., приходять до думки, що моральні принципи, як то честь, порядність, вимогливість, прцьовитість є основою життєвого успіху)

Я выполнил свою простую задачу,

Если дал хотя бы час радости

Мальчику, который уже наполовину мужчина,

Или мужчине — ещё наполовину мальчику.

Ці слова самого Артура Конан Дойля викарбувані на його могилі . Останній рицар ХІХ ст. дав нам зрозуміти, що людина не повинна втрачати ідеалів Добра, Честі і Справедливості.

Запис у зошит формули успіху:

Щоб стати успішним я повинен.......

 1.  Слово вчителя:

У кожного з нас своя формула успіху, а Конан Дойль, коли почав писати про детектива Холмса створив свою формулу успіху детективного твору, яка в критиці отримала назву «класичного шерлок-холмовського сюжету»

Звренемося до наших таблиць і подивимося, який етап нашого уроку співвідноситься з елементом композиції такого сюжету і до якого нам потрібно перейти.

Ми прочитали декілька оповідань про детектива, подивились фільм, а зараз запишемо, що таке детектив з точки зору жанру літератури.

( імітація загубленого конспекту)

Як і в справжньому детективі відбулася жахлива історія. Але нам потрібно йти далі, то ж почнемо  самі шукати відповіді.

 •  Згадаємо, як розвиваються події в оповідання про Шерлок Холмса ?

Стадія осмислення:

Завдання 3

1 група

Розібрати змішані ілюстрації до «Пістрявої стрічки» та «Спілки рудих» і розкласти їх в необхідній послідовності.

2 група

Скласти за схемою питання до прочитаних творів за

карткою № 3

3 група в правильній послідовності розмістити пункти плану твору «Собака Баскервілів» за карткою № 4

При правильному рішенні заглавні букви плану складуть фразу «Шерлок Холмс – видатний детектив»

Завдання 4.

За інформаційними картками № 5,6 перша і друга групи доповнюють таблиці.

3 група складає сенкан «Шерлок Холмс»

Висновок:

 •  Що нас приваблює в Шерлок Холмсі

Відповідь методом гронування.

        

        

   

               

 1.  Слово вчителя:

Ми пройшли іще один  етап уроку . Дозвольте задати вам запитання: - «Мікрофон» Одним словом передайте ваші емоції, коли ви взнали, що я загубила,  або в мене пропав конспект уроку.

Ось ви і зіграли роль Ватсона, що неправильно тлумачив факти, адже відкритий урок,, на який ми запросили гостей передбачає кропітку роботу і відповідальну підготовку. Погодьтеся, загубити конспект – це верх безвідповідальності. Я розіграла вас, зімітувавши пропажу. Листок нікуди не пропадав і весь час знаходився на столі перед вашими очима. Я довела, що людину легко вести в оману, тому довіряйте тільки тому, що бачили на власні очі, тримали в своїх руках і самі куштували  на смак.

 А тепер ми можемо  сказати, що таке детектив.

Детективна література  – це  література про  розкриття складної заплутаної таємниці, здебільшого злочину, шляхом використання методу логічного аналізу

Учні записують у зошити.

Стадія рефлексії:

Завдання 5

Бліц-турнір методом «Займи позицію». Якщо учень вважає відповідь правильною він іде на сторону «так», якщо неправильною, то на сторону «ні»

 •  Чи правда, що Конан Дойль за освітою був лікарем +
 •  Чи правда, що господарку квартири, де мешкали герої К.Дойля, звали міссіс Велдон – (Хадсон)
 •  Історії про злолчини, які розкривав Холмс записував капітан Лейстред?- (Ватсон)
 •  Шерлок Холмс розкривав злочини методом дедукції+
 •  Причиною полювання на членів родини Баскервілів стала помста- (спадок)
 •  В ієзуїтським коледжі, де навчався Конан Дойль,  правил не існувало, студенти робили, що хотіли, жили в теплі. –
 •  Холмс взяв багато грошей з міссіс Елен Стонер-
 •  Холмс і Ватсон являють собою класичний детективний дует+
 •  Всі оповідання про Холмса повністю відповідають схемі «шерлок-холмовського» сюжету-
 •  Холмс і Ватсон уособлють собою сили добра, що борються зі злом+
 •  Холмс носив довгі закручені вуса і руде волосся –
 •  Ватсон був професором медицини-
 •  В «Спілці рудих» Холмс, розплутав злочин ще до виходу з квартири+

Оцінювання 

Завдання 6

Усна презентація «Невідомий Холмс»

 1.  Виступи учнів з додатковою інформацією.
 2.  Інсценізація анекдотів про Холмса

Завдання 7

Знайти спільне і від’ємне між автором Холмса і самим Холмсом за методикою «Кола Вена)

ВИСНОВОК:

1 група: Конан Дойль залишає свого героя у 1914 році. Спробуйте уявити подальшу долю Холмса і Ватсона.

2 група: Спробуйте дописати долю героя в особистому плані

3 група: що чекає героя Холмса в ІІІ тисячолітті

Відповіді оформляються на дошці у формі «Дерева передбачення»

Він не зможе покохати ніколи

                                                                           Буде працювати під час війни у  

                                                                                        Розвідці

Про нього будуть читати завжди

                                                                                      Будуть знімати фільми

Він втратить свою привабливість і романтичність і стане звичайним слідчим

Рефлексія:

Що ми робили на уроці, згадуємо поетапно і до яких висновків ми прийшли.

Дописуємо формулу власного успіху: У Холмса потрібно мені навчитися бути.....

Заключне слово вчителя:

В затишній  квартирці на Бейкер-стрит, курять  у камина, два друга і мріють про те, щоб знищити  Світове Зло, а коли виходять  на туманную вулицу, чинять у відповідності до своїх мрій, так, начебто  Світове Зло — прикра помилка, випадковий збій  в налагодженому  розумним и добрим старим Господом Богом житті. Двоє самотніх, добре вихованих, немолодих вже чоловіків невизначеного суспільного статусу, а отже майже звичайних. Якщо гармонію неможна перевірити алгеброю, то зло, на їх думку, алгеброю можно не тілько перевірити, але й перемогти. І вони перемагають. Адже Джентльмен, який розуміє свій обов’язок  і свою гідність, непереможний. І це головний урок містера Шерлока Холмса, есквайра.

Шерлок і світ:  рахунок 1:1.

Оцінки, домашнє завдання: скласти конспект біографії Д.Свіфта

Інформаційна картка № 1

Прочитайте вирази, подумайте, про кого ці слова, відповідь аргументуйте

«... був особистістю сильною и привабливою».

(Професор Ковалев, бувший царський сановник)

«Воздамо йому шану,  яку тільки  людський розум і людська мова можуть воздати великій людині з його славою»

(Адмирал германского флота Тюрк.)

«Не було і не буде людини більш достойної , чим ....»

ер Джеймс Баррі.)

«... був цілковитим втіленням  джентльмена» (підполковник Грехем Сетон Хатчинсон, солдат и письменник")

Інформаційна картка № 2

Биография

Сэр Артур Конан Дойль родился 22 мая 1859 г. в шотландском городе Эдинбурге, в семье Чарльза Алтамонта Дойля — архитектора и художника. Большую роль в жизни Конан Дойля играла его мать Мэри Фоли. От неё он унаследовал свой интерес к рыцарским традициям, подвигам и приключениям. Конан Дойль говорил: «Настоящая любовь к литературе, склонность к сочинительству идёт у меня, я считаю, от матери».

   Школьная жизнь писателя прошла в «мрачных башнях и стенах» приготовительной школы Годдера, а затем — иезуитского колледжа Стонихерст (графство Ланкашир) (1869—1876). Со школьных лет в Конан Дойле буквально «заговорил» рассказчик. Услышанное от матери, игра пробудившегося воображения — всё это стало материалом для устных рассказов, которые он рассказывал своим знакомым.

       Усидчивый студент за книгами — таков портрет Конан Дойля в Эдинбурском университете, 1876—1881. В октябре 1879 появился его рассказ «Тайна Сэсасской долины». Ему повезло, каникулы предпоследнего года обучения в университете он провёл в плавании. На судне он был корабельным врачом и побывал в арктических водах. В 1881 году Конан Дойль получил университетский диплом, стал М. Б. (англ. bachelor of medicine) — бакалавром медицины. И 1882—1890 годы оказались заняты врачебной практикой. В 1882 году он снова в плавании, на этот раз южном. Он повидал Западную Африку.

 В 1891 г. Конан Дойль оставил поприще врача. Литература стала для него основной профессией.

       В 1885 г. Конан Дойль женится на Луизе Хокинс, которая страдала туберкулёзом и скончалась в 1906. В 1907 году Дойль женился на Джин Леки, которую знал с 1897 года. Дойль имел пять детей: двое — от первой жены — Мэри и Кингсли, и трое — от второй — Джин, Денис и Адриан).

Конан Дойль умер от сердечного приступа 7 июля 1930 г. в своём доме в Кроуборо (англ. Crowborough (Сассекс).

  Сын писателя Адриан написал биографию своего отца под названием «Истинный Конан Дойль». Он писал: «Уже сама атмосфера дома дышала рыцарским духом. Конан Дойль научился разбираться в гербах много раньше, чем познакомился с латинским спряжением.»

   Принадлежа к поколению Оскара Уайльда, Дж. Б. Шоу, Джозефа Конрада, Джерома К. Джерома, Р. Киплинга, Г. Дж. Уэллса и Дж. Голсуорси, Конан Дойль тем не менее не попадал в разряд «серьёзных литераторов», а числился развлекателем.

Інформаційна картка № 6

Шерлок Холмс

На зріст він мав 6 футів, але із-зі своєї надмірної худощавості здавався вищим. Погляд у нього був гострим, проникливим..., тонкий орлиний ніс надавав обличчю виразу живої енергії і рішучості. Квадратне, ледь виступаюче вперед підборіддя також говорило про рішучий характер. Його руки були завжди в чорнилі та в плямах від хімікаліїв, проте він володів здібністю напрочуд делікатно поводитися з речами, - я це не раз бачив, коли він при мені возився зі своїми крихкими алхімічними приборами...

У Шерлок Холмса була велика картотека на всіх відомих йому злочинців.

Одного разу Ватсон склав «атестат» Холмса, вийшло забавно.

 1.  Знання в області літератури, філософії, астрономії – ніяких
 2.  Знання в області політики – незначні
 3.  Знання в області ботаніки – нерівномірні. Знає  властивості беладонни, опіуму, отрути. Немає поняття про садівництво.
 4.  Знання в області геології- практичні, але  обмежені. З першого погляду визначає різниди грунту, по плямах від вуличного бруду визначає район Лондона.
 5.  Знання в області хімії – глибокі
 6.  Знання в області анатомії – точні
 7.  Знання в області кримінальної хроніки – необмежені. Знає всі злочини і злочинців ХІХ ст.
 8.  Гарно грає на крипці.
 9.  Спортсмен: вміє фехтувати, боксер.

 10.  Фундаментальні знання англійських законів.

Інформаційна картка № 5

Особистість Холмса

Автор описує видатного детектива як високого, худого молодого чоловіка.

У Шерлок Холмса була велика картотека на всіх відомих йому злочинців.

         Холмс – багатогранна особистість. Одночасно талановитий скрипаль, вправний боксер, чудовий актор, гарний хімік, він присвятив своє життя кар’єрі приватного детектива. При розслідуванні він не керується буквою закону, а тільки правилами честі, тому іноді дозволяв людям, які, на його думку, виправдано скоїли злочин, уникнути покарання.

              У Шерлока є рідний брат – Майкрофт, але бачаться вон и рідко. Холмс – принциповий холостяк. З жінками завждиввічливий і готовий прийти їм на допомогу.

              Холмс палить міцний табак.

Інформаційна картка № 3

1. Просте питання:

Де, коли, хто…?

____________________________________________________________________________________________________________________

2. Інтепритаційні (пояснюючи) питання :

Що можна сказати про...._

_______________________________________________________________________________________________________________

В чому виражено.....

_______________________________________________________________________________________________________________.

3. Творчі питання:

      Опишіть відчуття  .....

____________________________________________________________________________________________________________________

      Розкрийте думку про   ..... опираючись на текст

___________________________________________________________________________________________________________________

4. Практичні питання:

      Яка головна  ......

____________________________________________________________________________________________________________________

      Знайдіть головні ознаки......

____________________________________________________________________________________________________________________

5. Оціночні питання:

       Чому вчить.....

____________________________________________________________________________________________________________________

6. Експертні  питання:

       Як склалася б доля  ..........

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інформаційна картка № 4

Розташуйте події повісті «Собака Баскервілів» у правильному порядку.

 1.  Візит Мортімера.
 2.  Знайомство з Степлтоном.
 3.  Свідчення свідків про привід.
 4.  Кара за злочин – загибель у болоті
 5.  Лист.
 6.  Підозрілий пасажир кебу.
 7.  Зник новий черевик.
 8.  Телеграма Беррімору.
 9.  Рішення Ватсона їхати у Девоншир.
 10.  Зникнення черевика
 11.  Ватсон чує кроки вночі.
 12.  Повідомлення про втечу з тюрми Селдона
 13.  Родовий документ.
 14.  Попередження сестри Степлтона.
 15.  Розкриття таємниці Берріморів.
 16.  Ініціали «Л.П»
 17.  Про вбивство Чарза.
 18.  Напад собаки на Генрі
 19.  Ватсон відвідує печеру.
 20.  Повідомлення Ватсона про роман Лаури Лайонз з натуралістом.
 21.  Приїзд сера Генрі
 22.  Смерть каторжника.
 23.  Повідомлення Селдона про шпигуна, який живе у печерах Шерлок Холмс розповідає справжню історію Степлтона.
 24.  Домашній арешт Генрі.
 25.  Холмс звертає увагу на схожість натураліста з портретами Баскервілів.
 26.  Приїзд Холмса.
 27.  Приїзд детектива Лейстреда.
 28.  Визволення міс Степлтон.
 29.  Хвороба, одуження баронета.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74474. ОПЕРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 163.5 KB
  В процессе ОПП разрабатываются календарноплановые нормативы план выпуска продукции предприятия по месяцам года; оперативнокалендарные планы выпуска и графики производства узлов и деталей цехами участками по месяцам неделям суткам сменам иногда часам. Выполняются объемные расчеты загрузки оборудования и площадей; организуется сменносуточное планирование оперативный учет хода производства контроль и регулирование его диспетчирование. ОПП слагается из календарного планирования и оперативного регулирования хода производства ...
74475. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЛАНОВ 54 KB
  Основными оценочными показателями эффективности плановой деятельности являются как абсолютные так и относительные значения затрат и результатов доходов и расчетов издержек и прибыли и других общеэкономических или внутрипроизводственных стандартов и нормативов. Наиболее важными планово-экономическими показателями являются эффект и эффективность стоимость и доходность. Эффект показывает степень достижения некоторого заданного результата и в общем виде представляет собой разность между...
74476. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПЛАНИРОВАНИИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 42 KB
  Современные персональные компьютеры способные поддерживать сложное графическое программное обеспечение и обрабатывать большие массивы планово-экономических данных могут применяться как для многопользовательских систем с несколькими рабочими станциями так и для обеспечения отдельных видов плановой деятельности. В системе автоматизированного планирования важнейшее значение имеет база данных представляющая собой пакет программ которые обеспечивают запоминание сортировку поиск объединение структуризацию информации на основе использования...
74477. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ 98.5 KB
  Предмет метод и задачи планирования В условиях рыночной экономики устойчивость и успех любого хозяйствующего субъекта может обеспечить только эффективное планирование его экономической деятельности. Сущность планирования в условиях рыночной экономики заключается в научном обосновании на предприятиях предстоящих экономических целей их развития и форм хозяйственной деятельности выбора наилучших способов их осуществления на основе наиболее полного выявления требуемых рынком видов объемов и...
74478. ПЛАНОВЫЕ РАСЧЕТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 86.5 KB
  Расчетные нормы и нормативы одновременно могут быть как абсолютными так и относительными величинами. Так при планировании трудовых затрат исходными чаще всего служат нормативы времени а производными расчетные нормы времени. Нормы в отличие от нормативов имеют конкретное отраслевое или внутрипроизводственное назначение. Нормы разрабатываются обычно на краткосрочный заранее установленный период их применения в заданных производственных условиях с учетом различных производственно-хозяйственных факторов.
74479. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 70 KB
  Выбор стратегии предприятия Стратегическое планирование задает перспективные направления развития предприятия определяет основные виды его деятельности позволяет увязать в единую систему маркетинговую проектную производственную и финансовую деятельность. Стратегический план обеспечивает адаптацию предприятия к внешней среде к распределению ресурсов и внутреннюю координацию деятельности с целью выявления сильных и слабых сторон. Стратегический план на крупных предприятиях как правило долгосрочный. Но временной период стратегического...
74480. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 166 KB
  Планирование производства продукции работ и услуг должно удовлетворять на всех действующих предприятиях конкретные потребности покупателей заказчиков или потребителей и быть тесно связанным с разрабатываемой общей стратегией развития предприятия проведением маркетинговых исследований проектированием конкурентоспособной продукции организацией ее производства и реализации а также с выполнением других функций и видов внутрихозяйственной деятельности. В годовом плане производства каждого...
74481. ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 149.5 KB
  Планирование технического развития производства состоит из комплекса технических организационных планово-экономических и социальных мероприятий направленных на повышение технического уровня производства увеличение выпуска высококачественной продукции роста производительности труда улучшение использования основных фондов производственных мощностей материальных и трудовых ресурсов совершенствование внутризаводской системы управления планирования экономического стимулирования улучшение...
74482. ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 98 KB
  Любое предприятие планируя величину прибыли должно взвешивать выгоды от приобретения каждой дополнительной единицы ресурсов позволяющей ему производить и продавать больше продукции. Предприятие принимает решение о приобретении дополнительных ресурсов на основе сравнения получаемого или планируемого предельного дохода от применения этого ресурса с его предельными издержками. Перспективное планирование потребности различных ресурсов на каждом предприятии должно ориентироваться на удовлетворение имеющегося спроса на продукцию и...