52744

Інтерактивні уроки історії в навчальному процесі

Научная статья

Педагогика и дидактика

Втретіх виховується почуття колективізму відповідальності взаємодопомоги поваги до чужої думки бо інколи завдання які розглядаються на таких уроках можуть мати декілька альтернативних варіантів відповіді. Першим завданням як правило є кросворд або чайнворд. На виконання даної роботи відводиться певний час тому за раніше виконане завдання при наявності всіх правильних відповідей присуджується додаткове очко. Зазвичай учень який відповідає призначається вчителем тому навіть слабкі чи не підготовлені до цього уроку школярі...

Украинкский

2014-03-26

583 KB

10 чел.

ВСТУП

Педагогіка, як  будь-яка інша сучасна наука, постійно удосконалюється, знаходить все нові методи і форми ефективності навчання.

До недавнього часу весь клас вважався єдиним об’єктом застосування знань і умінь учителя, тобто переважали фронтальні форми навчання. На жаль, такий підхід досить часто приводив до зрівнялівки, не враховував особистісних особливостей учнів, а іноді відкрито калічив індивідуальність і неповторність дитини, котра з якихось причин не вписувалася в загальну картину.

Сьогодні навряд чи треба когось переконувати в тому, що активні методи навчання, інтерактивні та ігрові технології, продуктивне навчання є необхідною умовою розвитку школярів, але чомусь вони не зайняли ще належного місця в загальноосвітній школі, не стали переважаючими. Напевно тому, що використовувати їх важко, активні методи навчання мають елементи творчості, експромту. І кожен педагог скаже, що він це робить іноді краще, іноді гірше.

Безперечно, школа повинна навчити мислити. Але, на жаль, у багатьох випадках, на мій погляд, здатність мислити ототожнюється із процесом засвоєння знань, передбачених програмою. А ці два процеси іноді ніяк не співпадають.  

Розум, здатність мислити – це талант від Бога, від природи, від батька й матері. А чи можна дати людині розум у вигляді системи чітко сформульованих правил і схем операцій, у вигляді логіки? Я вважаю, що це неможливо. Людина завжди залишається людиною. В її голову можна вкласти розум лічильника – обчислювача, а не розум математика. Відомо, що найкращі правила та рецепти, на які натрапляє дурень, не тільки не роблять його розумнішим, а й самі перетворюються в дурницю.

Тому, я переконана, що здатність мислити з’являється, розвивається й вдосконалюється з прилученням до загальнолюдської культури, моральних цінностей людства не за допомогою формальних заучувань знань, а тільки завдяки свідомому  ставленню до них, практичному використанню, створенню власного досвіду. Саме активному знаходженню відповідей на будь-які запитання, а не ковтанню «пережованого» чужими зубами й повинна навчати школа.

Розв’язування задач зовсім не привілей математики. Лише тоді людина засвоїть нові наукові формули, коли виявить у них не просто фрази, а, насамперед, відповіді на запитання, що виростають із життя.  

Допомогти у вирішенні цієї проблеми могли б індивідуалізація навчання, особистісний підхід до кожного окремого школяра, активні методи набування знань. Але школа в реальних сучасних умовах не може дозволити собі перейти до повної індивідуалізації, та і не завжди це необхідно робити, тому що «…індивідуальний характер навчання суперечить колективному характеру сучасної трудової діяльності в усьому світі».

Через це, пристосовуючись до умов звичайної загальноосвітньої школи, можна визначити, що треба шукати «золоту середину»: через колективне рішення певних навчальних завдань переходити до індивідуальної мотивації конкретного учня. Відповідно, найбільш вдалою формою роботи у цьому напрямку, по-моєму, необхідно визнати групову як для уроків оволодіння новими знаннями, так і для уроків перевірки і контролю набутих знань, щоб від моделі спілкування «учитель – учень» перейти до нових взаємовідносин на новому якісному рівні – «учитель – група – учень».

Я вибрала саме групову форму роботи для проведення уроків узагальнення та корекції знань учнів, тому що вважаю її дуже зручною для вирішення одразу кількох навчальних і виховних задач.

По-перше, прищеплюється інтерес до предмету, тому що дух змагання, притаманний кожній людині, особливо яскраво проявляється саме на такому уроці, а можливість показати своє вміння здійснюється тільки в тому випадку, якщо учень володіє певними знаннями.

          В-других, стимулюється позитивне ставлення до самоосвіти і взаємного навчання, бо саме ця форма уроку вимагає використання колективних зусиль у вирішенні конкретних проблем.

В-третіх, виховується почуття колективізму, відповідальності, взаємодопомоги, поваги до чужої думки, бо інколи завдання, які розглядаються на таких уроках, можуть мати декілька альтернативних варіантів відповіді. Діти вчаться співробітничати один з одним, не звертаючи увагу на індивідуальні відмінності.

Щоб уникнути атмосфери настирливої повчальності, на уроках повторення я використовую форму гри, тому що саме гра завжди була і залишається одним із головних засобів і умов розвитку інтелекту людини не тільки в дитячому, а і в більш старшому віці. В звичайній загальноосвітній школі форма уроку – гри приводить ще й до позитивної внутрішньої мотивації учнів, створює мікроклімат дружніх стосунків в дитячому колективі, викликає позитивні емоції, сприяє всебічному розвитку самовираження школярів, підсвідомо формує почуття задоволення від спільно виконаної роботи.

Історію ще стародавні філософи називали наставницею, учителем життя, тому її роль у формуванні особистості важко переоцінити. В сучасній оновлюючій Україні ця наука як навчальний предмет виходить на одне з перших місць, бо «не знаючи минулого, неможливо передбачити майбутнє».

Основні ідеї  цього досвіду взяті з книги Т.А.Кулагіної «Сто ігор по історії», але творчо перероблені і доповнені. Т.А.Кулагіна пропонує використання гри в роботі історичного гуртка, тобто колективу, який зацікавлений в поглибленому вивченні даного предмету, а я спробувала перенести такі форми роботи в звичайний колектив звичайної школи, де зібрані різні за здібностями і нахилами діти.


СУТЬ СИСТЕМИ РОБОТИ

На початку навчального року формуються групи (команди), які будуть працювати весь рік. Оптимальною кількістю є 4 – 5 учнів, тому частіше утворюється 5 – 6 команд. Спосіб формування груп слідуючи:

 1.  Учитель призначає капітана сам. Вибираються, як правило, найбільш  

    підготовлені учні, які користуються авторитетом у товаришів.

 1.  Капітани набирають собі команду так: по черзі називають і записують прізвища майбутніх гравців. Як правило, групи утворюються рівносильними, бо за один «хід» можна обрати тільки одного учня.
 2.  Коли цей процес закінчено, кожна група займає в кабінеті чітко визначене місце, що скорочує організаційний момент на уроці повторення до мінімуму.

Повторення та узагальнення будь-якої теми передбачає певну домашню підготовку, тому під час проведення такого уроку на столі в учнів відсутні підручники та зошити. Наявність шпаргалок карається штрафними очками, як і неробочий шум.

Урок починається з привітання, перевірки наявності необхідного «реманенту» (чистий аркуш для заміток, простий олівець, ручка, гумка і, якщо потрібно, кольорові олівці) та оголошення теми.

Для наочного відображення результатів змагань знавців історії існує своєрідний «стадіон з біговими доріжками», відповідно кількості команд. На ньому добре видно, скільки правильних відповідей дала та чи інша група

Перед початком змагань прапорці з номерами команд шикуються на лінії «СТАРТ». По мірі виконання завдань, рухаються вперед, а, отримуючи штраф – назад. «Стадіон» закріплюється на класній дошці, тому результати видно всім учням, що є додатковим стимулом у роботі.

Першим завданням, як правило, є кросворд або чайнворд. Таким чином, по-перше, повторюються основні поняття (односкладові), імена, географічні назви, що вивчалися в даній темі; по-друге, йде спрямування школярів на необхідну роботу, тому що, пригадуючи те чи інше слово, вони мимоволі пригадують й текст або ситуацію, у якій воно зустрічалось.

Заповнюється кросворд  охайно і лише простим олівцем, який потім легко стирається. На виконання даної роботи відводиться певний час, тому за раніше виконане завдання при наявності всіх правильних відповідей присуджується додаткове очко.

Якщо деякі поняття чи терміни теми неможливо розмістити в кросворді (наприклад, магдебурзьке право, неолітична революція та ін.), їх повторення пропонується учням у вигляді роботи за картками. Готується набір карток за кількістю команд, потім кожна по черзі пояснює значення «свого» терміну. Якщо група не готова відповісти на запропоноване питання, право відповіді переходе до її суперників. Таким чином дана команда втрачає очко, а сусіди – отримують додаткове.

Таким же способом (робота за картками) здійснюється повторення основних дат даної теми.

Наступним традиційним різновидом завдань можна назвати тему для усної розповіді. На мою думку, дуже важливо навчити дітей не тільки    виражати свої думки, а й відкрито висловлювати свої власні судження щодо тієї чи іншої проблеми. Кожна група вибирає тему як білет на екзамені, одержує час для її обговорення і можливість доповнювати розповіді інших команд. Зазвичай учень, який відповідає, призначається вчителем, тому навіть «слабкі» чи не підготовлені до цього уроку школярі приймають активну участь у виконанні цього завдання. Якщо така дитина хоча б зможе повторити те, про що говорили в процесі підготовки до відповіді її товариші, це, на мій погляд, вже створить для неї певну ситуацію успіху, почне формувати відповідальне ставлення до предмету, який вивчається, тому що в даному випадку вступає в дію механізм самовираження і самоствердження, притаманний учням.    

             Ще завдання – зашифрована фраза. Нею може бути прислів’я, афоризм, короткий опис будь-яких подій та ін.

 9  4  16  7  4          2  15  2  3  15  12          15  1  17  8  13          6  11  18  

                3  15  5  17  3  10          5           3  15  5  17  3  15  12       

 1.  15  14  2  17  8  13

 Слова – ключі:

  20  18  10  1  17 – хлопчик – помічник козака

  9  14  19  9  11  6 – місто, де було підписано договір про створення

                                      Речі Посполитої

  16  4  8  21  12  17  6 – вища козацька посада

  2  13  7  6  4  2  4  23  21  3  13  24 – легендарний козацький гетьман 

  25  5  10  26  8 – представник ордену «Товариство христове»  

                                                      

Слова – ключі складаються також із цифр, але поряд мають пояснення на відміну від фрази. Таким чином знову можна повторити терміни, імена, поняття, назви. Це завдання схоже на своєрідний кросворд, де клітинки замінені цифрами. Тільки знаючи значення слова – ключа можна прочитати фразу, підставляючи замість цифр букви.

У залежності від змісту фрази (після її розшифрування), учні  визначають про які події чи про кого мовиться, пояснюють сутність афоризму; пригадують, кому належать дані слова. Якщо робота виконана раніше відведеного часу, команда одержує додаткове очко. Завдання вважається виконаним у тому випадку, якщо знайдені всі слова – ключі, а не здогадалися про зміст речення по кільком розшифрованим словам.

Додатковими різновидами завдань можуть бути такі:

 1.  Скласти запитання по даній темі для команд – суперників.
 2.  Окремий конкурс для капітанів.
 3.  Робота з настінною або контурною картою.
 4.  «Озвучення» малюнка (обрати істоту на запропонованому малюнку та від її імені скласти розповідь).
 5.  Знайти помилки у запропонованому реченні.
 6.  Вставити пропущені слова в текст.
 7.  Скласти логічний ланцюжок із запропонованих дат чи подій.
 8.  Використовуючи метод “Прес”, висловити своє ставлення до певної проблеми.
 9.  Впізнати історичну особу (подію) за описом.
 10.  «Перевертиш» (всі слова у запропонованому реченні мають бути замінені протилежними за значенням).

Всі різновиди завдань готуються в необхідній кількості екземплярів, кросворди чи чайнворди обов’язково нумеруються.

Хоча розглянуто вже кілька традиційних завдань, це не означає, що вони завжди однакові. Однак, про це буде сказано далі, стосовно конкретних тем. Тому переходимо до підбиття підсумків.

Щоб об’єктивно оцінити вміння і знання учнів, учитель повинен би бути присутнім у кожній із груп, а це неможливо. Тому, зберігаючи право загального контролю, вчитель довіряє капітанам самим оцінювати своїх гравців. Це вносить певний елемент співробітництва у стосунки між ним та учнями, допомагає створити атмосферу довіри на уроці, формує демократично спрямований світогляд у школярів, тому що, виставляючи оцінки, капітан повинен прокоментувати їх, а роботу капітана оцінюють члени команди. Як правило, досвідчений капітан досить серйозно та відповідально ставиться до цієї справи, намагається оцінити внесок кожного із гравців у спільну роботу, а не покарати когось чи нагородити несправедливо через дружні стосунки.

До кожного нестандартного уроку підготовка роздаткового матеріалу займає багато часу, але всі негаразди винагороджуються позитивним ставленням школярів до предмету, створенням комфортних умов для навчання, бажанням дізнатися чогось нового у поглибленому обсязі.

Ця робота пропонує блок уроків для 8-го класу по темам: «Великі географічні відкриття», «Початок Реформації в Європі», «Визвольний рух в Нідерландах»; розробки уроків узагальнення по історії Стародавнього світу (6 клас); розробки тематичних атестацій з основ правознавства; позакласні заходи з правової тематики.

          Всі розробки в запропонованому матеріалі можна, доповнювати, змінювати, тому що вони не догма, а своєрідний поштовх для творчого вчителя, якщо він ними зацікавився.


УРОКИ УЗАГАЛЬНЕННЯ

(історія Стародавнього світу)

Тема 1: «Життя людей за первісних часів»

Мета: систематизувати знання учнів з теми, орієнтувати клас на перспективи  

           просування у вивченні подальшого матеріалу; повторити головні події й    

           поняття теми;вдосконалювати вміння працювати в групах,

           висловлювати власну думку;виховувати повагу до культурної та

           історичної спадщини людства.

Обладнання: роздатковий матеріал, «поле успіхів», прапорці з номерами команд.

Тип уроку: узагальнення, систематизація та корекція знань, умінь і навичок учнів.

Форма уроку: урок – гра.

                                               Хід  уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Узагальнення вивченого матеріалу.

Завдання 1. Кросворд.

           Якщо всі слова по горизонталі будуть вписані правильно, в виділених  

   клітинках вийде назва первісної людини, яку знайшли в Німеччині.

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 1.  Новий кам’яний вік.
 2.  Віра в надзвичайні сили, духів, поклоніння їм.
 3.  Велетенська тварина, предмет полювання первісних людей.
 4.  Колектив людей, в якому все було спільним.
 5.  Група близьких родичів.
 6.  Знаряддя праці землероба.
 7.  Найперше камяне знаряддя праці.
 8.  Знаряддя для обробітку землі.
 9.  Пристрій для рибальства.
 10.  Зброя та знаряддя для мисливства.
 11.  У перекладі з грецької мови – «наука про давнину».
 12.  Заняття первісної людини, яке прийшло на зміну збиральництву.
 13.  Перший матеріал для виготовлення знарядь праці.

Завдання 2. Теми для усного оповідання:

 1.  Несподівана зустріч на лісній галявині.
 2.  Вогонь – друг і ворог первісної людини.
 3.  Полювання на мамонтів.
 4.  Життя у первісному поселенні.
 5.  День з життя скотаря – кочовика.

Завдання 3. Конкурс капітанів (перевірка правильного застосування відліку часу

   в історії). Капітани виходять до дошки, отримують картку із задачею та       

   хвилину для підготовки. Потім відповідають по черзі, учитель коментує їхні  

   відповіді та визначає результати на «полі успіхів».

 1.  В 70 р. до н.е. був закопаний скарб. У 2011 р. його знайшли. Скільки років цей скарб пролежав в землі?
 2.  Писемність виникла близько 5 тисяч років тому, а обробка міді – близько 5 тисяч років до н.е. Що було раніше і на скільки раніше?
 3.  Цар почав правити в 16 р. до н.е., а помер в 10 р. н.е. Скільки років він правив?
 4.  Визначте, який рік був раніше – 65 р. до н.е. чи 40 р. до н.е. – і на скільки раніше.
 5.  Археологи знайшли поселення, яке люди залишили 2500 років тому. А коли там жили люди?

Завдання 4. Вікторина. Проводиться за правилами гри «Що? Де? Коли?», тобто  

   правильна відповідь оголошується тільки після відповідей всіх груп по черзі.

 1.  Які заняття та як змінили збиральництво та мисливство в житті первісної людини?
 2.  Чому винахід лука і стріл можна вважати великим досягненням первісної людини?
 3.  Які ви знаєте історичні джерела?

ІІІ. Підсумки уроку.

      Учитель повідомляє результати гри, визначає переможців, називає межу оцінювання гравців капітанами. Капітани виставляють оцінки своїм гравцям, коментуючи їх.

    IV. Домашнє завдання.

       Скласти тестові завдання, кросворди, ребуси за темою, підготуватися до уроку тематичного оцінювання.

Тема 2: «Давній Єгипет»

Мета: систематизувати знання учнів з теми, орієнтувати клас на перспективи  

           просування у вивченні подальшого матеріалу; повторити головні події й    

           поняття теми;вдосконалювати вміння працювати в групах,

           висловлювати власну думку;виховувати повагу до культурної та

           історичної спадщини людства.

Обладнання: роздатковий матеріал, «поле успіхів», прапорці з номерами команд.

Тип уроку: узагальнення, систематизація та корекція знань, умінь і навичок учнів.

Форма уроку: урок – змагання.

                                               Хід  уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Узагальнення вивченого матеріалу.

Завдання 1. Кросворд.

        Якщо всі слова по горизонталі будуть вписані правильно, в виділених  

   клітинках вийде назва відомої в Стародавньому Єгипті науки.

 1.  Цар у Єгипті.
 2.  Єгипетський бог Сонця.
 3.  Знак для письма в Єгипті.
 4.  Велетенська статуя лева з головою людини.
 5.  Перша столиця об’єднаного Єгипту.
 6.  Злий бог пустелі.
 7.  Єгипетський бог мудрості та письма.
 8.  Людина, що знаходиться на державній службі.
 9.  Один із винаходів стародавніх єгиптян.
 10.  Матеріал для письма в Єгипті.

 Завдання 2. Як ви розумієте це прислів’я?

20  1  5  7             5  9  4  2  17  15  13  7                 10  7

14  4  3  4                    11  2  15   10  6

Слова-ключі:

7  10  1  12  6  11 – єгипетський Бог мертвих

13  4  9  6  11  10  15  17  10  15  14 – воїн, що керує колісницею

6  16  8  4  3  9  6  23 – єгипетський знак для письма

5  7  2  6 – Бог Нілу

16  20  23  8  7  18 – річка, до якої простягалися володіння Єгипту на Сході    

 Завдання 3. Теми для усної розповіді:

 1.  Урок в єгипетській школі.
 2.  Вірування стародавніх єгиптян.
 3.  Устрій єгипетської держави.
 4.  Наукові знання єгиптян.
 5.  Завойовницькі походи єгипетських фараонів.

 Завдання 4. Вікторина.

 1.  Спробуйте пояснити вислів: «Єгипет – подарунок Нілу».
 2.  Яка різниця, на ваш погляд, існує між поняттями «країна» і «держава»?
 3.  Визначте головну причину занепаду Єгипетської держави.

ІІІ. Підсумки уроку.

        Учитель повідомляє результати гри, визначає переможців, називає межу оцінювання гравців капітанами. Капітани виставляють оцінки своїм гравцям, коментуючи їх.

    IV. Домашнє завдання.

         Скласти тестові завдання, кросворди, ребуси за темою, підготуватися до уроку тематичного оцінювання.

Теми 3, 4: «Передня Азія», «Давні Індія і Китай»

Мета: систематизувати знання учнів з теми, орієнтувати клас на перспективи  

           просування у вивченні подальшого матеріалу; повторити головні події й    

           поняття теми;вдосконалювати вміння працювати в групах,

           висловлювати власну думку;виховувати повагу до культурної та

           історичної спадщини різних народів.

Обладнання: роздатковий матеріал, «поле успіхів», прапорці з номерами команд.

Тип уроку: узагальнення, систематизація та корекція знань, умінь і навичок учнів.

Форма уроку: урок – змагання.

                                               Хід  уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Узагальнення вивченого матеріалу.

Завдання 1.Теми для усної розповіді:

 1.  Завоювання перських царів.
 2.  Фінікія – велика торгівельна держава.
 3.  Мудрий цар Соломон.
 4.  Наукові знання та винаходи китайців.
 5.  Індія – казкова країна.

Завдання 2.Поясніть значення слів.

    1) сатрап;      2) держава;      3) астрологія;      4) клинопис;       5) каста.

Завдання 3. Вікторина.

 1.  У чому, на ваш погляд, існували переваги ассирійської армії перед іншими арміями?
 2.  Чому, на ваш погляд, легенда про всесвітній потоп виникла не в Єгипті, а в Дворіччі?
 3.  Поясніть, як перси розуміли «добро» і «зло».

Завдання 4. Робота з датами:

    1) 1792 – 1750 рр. до н.е.;        2) 525 р. до н.е.;         3) 612 р. до н.е.;     

                            4) 539 р. до н.е.;                      5) 221 р. до н.е.

Завдання 5. Кросворд.

        Якщо всі слова по горизонталі будуть вписані правильно, то в виділених  

   клітинках вийде грецька назва Дворіччя.

 1.  Правитель Дворіччя в 1792 – 1750 рр. до н.е.
 2.  Назва держави персів.
 3.  Предмет торгівлі фінікійців.
 4.  Поселення людей, які приїхали з іншої країни.
 5.  «Дерево життя» в Дворіччі.
 6.  Основа армії Ассирії.
 7.  Одна із річок Дворіччя.
 8.  Один із винаходів фінікійців.
 9.  Місто у Дворіччі.
 10.  Столиця Ассирії.
 11.  Держава в Передній Азії.

Завдання 6. Поясніть зміст афоризму Конфуція:

4  8          12  1  13  9           2  8  7  15  3  10       4  14        5  2  11  6  14

Слова-ключі:

15   3  16   14   10 – батьківщина паперу

17   1   13   18   3представники однієї з індійських варн

19   14   4   9 – китайська імператорська династія

7   20   22   14   2   14   21 – гори на півночі Індії

24  8  22  2  8  18  11  12  5  16  6  11 – головне заняття індійців і китайців

ІІІ. Підсумки уроку.

        Учитель повідомляє результати гри, визначає переможців, називає межу оцінювання гравців капітанами. Капітани виставляють оцінки своїм гравцям, коментуючи їх.

    IV. Домашнє завдання.

         Скласти тестові завдання, кросворди, ребуси за темою, підготуватися до уроку тематичного оцінювання.

Тема 5: «Греція в ІІ – першій половині І тис. до н.е.»

Мета: систематизувати знання учнів з теми, орієнтувати клас на перспективи  

           просування у вивченні подальшого матеріалу; повторити головні події й    

           поняття теми;вдосконалювати вміння працювати в групах,

           висловлювати власну думку;виховувати повагу до культурної та

           історичної спадщини різних народів.

Обладнання: роздатковий матеріал, «поле успіхів», прапорці з номерами

           команд, карта.

Тип уроку: узагальнення, систематизація та корекція знань, умінь і навичок учнів.

Форма уроку: урок – змагання.

                                               Хід  уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Узагальнення вивченого матеріалу.

Завдання 1.Кросворд.

        Якщо всі слова по горизонталі будуть вписані правильно, в виділених  

   клітинках вийде назва півострова на півдні Греції. 

 1.  Син царя Трої, який викрав  Єлену.
 2.  Грецька богиня правосуддя.
 3.  Археолог, який все своє життя присвятив розкопкам Трої.
 4.  Ринкова площа та народні збори в Греції.
 5.  Видатний грецький вчений – філософ.
 6.  Гора в Греції, «житло богів».
 7.  Чудовисько Критського лабіринту.
 8.  Грецька крилата богиня перемоги.
 9.  Головний бог стародавніх греків.
 10.  Одна із поем Гомера.

 Завдання 2. Капітан команди отримує картку із завданням й виконує  

   його біля дошки з картою. Всі завдання вимагають визначення словами  

   географічного положення запропонованої  місцевості.

 1.  Покажіть Балканський півострів та найбільші острови Егейського моря.
 2.  Покажіть та назвіть області Стародавньої Греції.
 3.  Покажіть та назвіть грецькі колонії на території сучасної України.
 4.  Покажіть та назвіть моря, що оточують Грецію.
 5.  Покажіть Афіни та Спарту.

 Завдання3. Робота з історичним джерелом. Кожна команда отримує текст

       одного із грецьких міфів та мусить відповісти на запитання: «Які риси

       реального життя греків знайшли відображення в цьому міфі?»

Завдання 4. Поясніть значення слів.

   1) демос;         2) ілот;         3) колонія;        4) реформа;        5) аристократ.

 Завдання 5. Кожна група отримує картку з певним виразом і мусить пояснити

   походження і значення цього усталеного виразу.

 1.  Нитка Аріадни.
 2.  Троянський кінь.
 3.  Яблуко чвар.
 4.  Ахіллесова п’ята.
 5.  Почистити Авгієві конюшні.

Завдання 6. Кому із героїв грецьких міфів могли б належати ці слова?

 1.  «Афіняни, я впізнав цей човен! Краще б мої очі осліпли, ніж побачили цей страшний колір вітрил! Мій син загинув… Нехай буде проклятим рогате чудовисько! Я не хочу й не можу жити далі».     
 2.  «Завдяки мені людські домівки стали світлими в найтемніші вечори. Це я допоміг людям перемогти хвороби, навчив їх ремеслам. За що ж цар богів та людей так жорстоко покарав мене?»           
 3.  «У мене вкрали мою дорогу донечку… Нехай зав'януть всі квіти, висохнуть всі дерева, вигорить трава! Поверніть мені мою доньку!»      
 4.  «Не судіть суворо нещасного батька. Так, мені немає кого звинуватити у загибелі сина, крім себе. Я знаю – людина не птах… Але яким дивовижним вважається світ з небес!»                  
 5.  «У мене ще й досі все болить, хоча я тримав небо на своїх плечах зовсім недовго. Хто б здогадався, що воно таке важке!»        

ІІІ. Підсумки уроку.

Учитель повідомляє результати гри, визначає переможців, називає межу оцінювання гравців капітанами. Капітани виставляють оцінки своїм гравцям, коментуючи їх.

 IV. Домашнє завдання.

        Скласти тестові завдання, кросворди, ребуси за темою, підготуватися до уроку тематичного оцінювання.

Теми 6, 7: «Греція в V – ІV ст. до н.е.», «Еллінізм»

Мета: систематизувати знання учнів з теми, орієнтувати клас на перспективи  

           просування у вивченні подальшого матеріалу; повторити головні події й    

           поняття теми;вдосконалювати вміння працювати в групах,

           висловлювати власну думку;виховувати повагу до культурної та

           історичної спадщини різних народів.

Обладнання: роздатковий матеріал, «поле успіхів», прапорці з номерами

           команд, карта.

Тип уроку: узагальнення, систематизація та корекція знань, умінь і навичок учнів.

Форма уроку: урок – гра.

                                               Хід  уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Узагальнення вивченого матеріалу.

Завдання 1. Кросворд.

        Якщо всі слова по горизонталі будуть вписані правильно, в виділених

   клітинках вийде назва головного храму Афінського акрополю.

 1.  Правитель Афін в 443 – 428 рр. до н.е.
 2.  Видатний грецький вчений, який поділив наукові знання на окремі галузі.
 3.  Грецький вчений, який вважається «батьком історії».
 4.  Видатний грецький скульптор.
 5.  Афінський стратег в греко-перських війнах.
 6.  Трагедія Софокла.
 7.  Грецький вчений, який стверджував, що все складається із атомів.
 8.  Спартанський цар, який загинув в битві біля Фермопіл.

 Завдання 2.  Робота з датами.

   1) 776 р. до н.е.;            2) 480 р. до н.е.;                  3) 449 р. до н.е.;

                      4) 490 р. до н.е.;                  5) 479 р. до н.е.

 Завдання 3. Представник кожної команди отримує картку із завданням:

   відзначити на карті місця запропонованих битв; виходить до дошки з  

    настінною картою та виконує його.

 1.  Марафонська битва.
 2.  Битва біля о. Саламін.
 3.  Битва біля Фермопіл.
 4.  Битва біля м. Платеї.
 5.  Битва біля Херонеї

Завдання 4. Про яку подію йдеться?

4  10  2  13  6  1  12                10  8  13  15  5  15  16              3  16

11  12  4  12  3  9  14  7  16

Слова – ключі:

11  13  4  12  6 – місто-порт в Аттиці

10  4  16  18  1  9  8  10  15 – видатний автор комедій

1  4  10  14  12  2  13  5 – сумна вистава

3  13  7  17  1  13  10  2 –  полководець в Марафонській битві

 Завдання 5.Теми для усної розповіді:

 1.  Олімпійські змагання.
 2.  Вистава в грецькому театрі.
 3.  Наукові знання стародавніх греків.
 4.  Греко-перські війни.
 5.  Екскурсія в стародавні Афіни.

ІІІ. Підсумки уроку.

          Учитель повідомляє результати гри, визначає переможців, називає межу оцінювання гравців капітанами. Капітани виставляють оцінки своїм гравцям, коментуючи їх.

IV. Домашнє завдання.

      Скласти тестові завдання, кросворди, ребуси за темою, підготуватися до уроку тематичного оцінювання.

Тема 8: «Давній Рим у VIIII ст. до н.е.»

Мета: систематизувати знання учнів з теми, орієнтувати клас на перспективи  

           просування у вивченні подальшого матеріалу; повторити головні події й    

           поняття теми;вдосконалювати вміння працювати в групах,

           висловлювати власну думку;виховувати повагу до культурної та

           історичної спадщини різних народів.

Обладнання: роздатковий матеріал, «поле успіхів», прапорці з номерами команд.

Тип уроку: узагальнення, систематизація та корекція знань, умінь і навичок учнів.

Форма уроку: урок – гра.

                                               Хід  уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Узагальнення вивченого матеріалу.

Завдання 1. Кросворд.

        Якщо всі слова по горизонталі будуть вписані правильно, по вертикалі вийде назва міста, суперника Риму у Середземному морі.

 1.  Місце великої битви 216 р. до н.е.
 2.  Центр амфітеатру.
 3.  Легендарний засновник Риму.
 4.  Ринкова площа в Римі.
 5.  Гори на півночі Італії.
 6.  Видатний карфагенський полководець.
 7.  Римський воїн – піхотинець.
 8.  В Римі казали: «Є знаряддя праці, що ревуть, що розмовляють і …»

Завдання 2. Робота з поняттями.

 1) патрицій;       2) плебей;              3) республіка;         4) гладіатор;       5) сенат.                          

Завдання 3. Робота з датами.

   1) 73 – 71 рр. до н.е.;              

   2) 509 р. до н.е.;                  

   3) 753 р. до н.е.;

   4) 216 р. до н.е.;                

   5) 133 р. до н.е.

Завдання 4. Поясніть значення вислову.

11  5  7  3                     14  10  2  9  4  1  3  8

14  10  13  11  1  2  8  14  7  6  1  12

Слова-ключі:

10  2  8  15  1 – гори на півночі Італії

14  10  6  1  13  14  1  16 – знак на шиї раба

7  12  15  9  17  7  18 – велика держава

19  1  4  16  10 – житло бідняка

11  9  14  10  3 – «Рада старців»

5  20  5  21  1  22  18 – священна для римлян тварина

 Завдання 5. Придумати запитання для команд-суперників з вивченої теми.

ІІІ. Підсумки уроку.

          Учитель повідомляє результати гри, визначає переможців, називає межу оцінювання гравців капітанами. Капітани виставляють оцінки своїм гравцям, коментуючи їх.

IV. Домашнє завдання.

      Скласти тестові завдання, кросворди, ребуси за темою, підготуватися до уроку тематичного оцінювання.

Тема 9: «Падіння республіки та рання імперія»

Мета: систематизувати знання учнів з теми, орієнтувати клас на перспективи  

           просування у вивченні подальшого матеріалу; повторити головні події й    

           поняття теми;вдосконалювати вміння працювати в групах,

           висловлювати власну думку;виховувати повагу до культурної та

           історичної спадщини різних народів.

Обладнання: роздатковий матеріал, «поле успіхів», прапорці з номерами команд.

Тип уроку: узагальнення, систематизація та корекція знань, умінь і навичок учнів.

Форма уроку: урок – гра.

                                               Хід  уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Узагальнення вивченого матеріалу.

Завдання 1. Робота з датами.

   1) 27 р. до н.е.;              2) 49 р. до н.е.;                         3) 44 р. до н.е.

                    4) 313 р. н.е.;                       5) 43 р. до н.е.

 Завдання 2. Кросворд.

        Якщо всі слова по горизонталі будуть вписані правильно, в виділених

   клітинках вийде назва одного із міст, які загинули в 79 р. до н.е. під час

   виверження вулкану Везувій.

 1.  Назва римського меча.
 2.  Лазні в Римі.
 3.  Прикордонна річка, яку в свій час перейшов Юлій Цезар, виборюючи владу.
 4.  Римський водогін.
 5.  Відомий римський вчений і поет.
 6.  Найбільший римський амфітеатр.
 7.  «Храм всіх богів».
 8.  Видатна римська поема.
 9.  Римське ім’я грецького бога Гефеста.
 10.  Римська богиня ремесла та мистецтва.

Завдання 3.Теми для усної  розповіді:

 1.  Диктатура Юлія Цезаря.
 2.  Наука та мистецтво Стародавнього Риму.
 3.  Римські розваги.
 4.  Екскурсія на римський форум.
 5.  Виникнення християнства.

Завдання 4. Пояснити походження та зміст крилатого виразу:

 1.  Гуси Рим врятували.
 2.  Піррова перемога.
 3.  Карфаген мусить бути зруйнованим!
 4.  Жереб кинуто. Рубікон перейдено.
 5.  Розділяй і владарюй!

Завдання 5. Командам пропонується скласти запитання по даній темі для груп –

   суперників, призначити відповідача, оцінити і прокоментувати правильність  

   його відповіді. Учитель відзначає результати на «полі успіхів».

ІІІ. Підсумки уроку.

          Учитель повідомляє результати гри, визначає переможців, називає межу оцінювання гравців капітанами. Капітани виставляють оцінки своїм гравцям, коментуючи їх.

IV. Домашнє завдання.

      Скласти тестові завдання, кросворди, ребуси за темою, підготуватися до уроку тематичного оцінювання.

Теми 10, 11: «Пізня Римська імперія», «Давні слов’яни та їхні сусіди»

Мета: систематизувати знання учнів з теми, орієнтувати клас на перспективи  

           просування у вивченні подальшого матеріалу; повторити головні події й    

           поняття теми;вдосконалювати вміння працювати в групах,

           висловлювати власну думку;виховувати повагу до культурної та

           історичної спадщини різних народів.

Обладнання: роздатковий матеріал, «поле успіхів», прапорці з номерами команд.

Тип уроку: узагальнення, систематизація та корекція знань, умінь і навичок учнів.

Форма уроку: урок – змагання знавців історії.

                                               Хід  уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Узагальнення вивченого матеріалу.

Завдання 1. Теми для усної розповіді:

 1.  Вірування стародавніх слов’ян.
 2.  Варвари та Рим.
 3.  Грецькі міста – поліси Північного Причорномор’я.
 4.  Велика Скіфія.
 5.  Життя та побут трипільців.

Завдання 2. Пояснити значення понять:

  1) капище;      2) патріархат;       3) тетрархія;       4) варвари;       5) Євангелія.

Завдання 3. Вікторина.

 1.  Наведіть приклади впливу грецької та латинської мов на сучасні

         європейські  мови.

 1.  Перелічите основних сусідів – кочівників давніх слов’ян. Які стосунки

         існували  між ними і слов’янами?

 1.  Наведіть приклади впливу грецької та римської культури на сучасну науку та  культуру.
 2.  Визначте основні причини загибелі Римської імперії.

Завдання 4. Кросворд.

        Якщо всі слова по горизонталі будуть вписані правильно, в виділених клітинках вийде ім’я сина колишнього раба, який пройшов в армії шлях від рядового воїна до полководця, а потім став імператором.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 1.  Слов’янський бог Сонця.
 2.  Чоловіче ім’я, яке латинською мовою означає «переможець».
 3.  Тимчасове користування землею за платню.
 4.  Як називалися готові шматки заліза у слов’ян?
 5.  Місто в Англії, яке виникло із римського воєнного поселення.
 6.  Римська назва слов’ян, предків нинішніх поляків.
 7.  Один із союзів слов’янських племен.
 8.  Головний бог римлян.
 9.  Варварські племена, що зруйнували Рим.
 10.  Форма правління, за якою влада передається у спадщину.

Завдання 5. Командам пропонується скласти запитання по даній темі для груп –

   суперників, призначити відповідача, оцінити і прокоментувати правильність  

   його відповіді. Учитель відзначає результати на «полі успіхів».

ІІІ. Підсумки уроку.

          Учитель повідомляє результати гри, визначає переможців, називає межу оцінювання гравців капітанами. Капітани виставляють оцінки своїм гравцям, коментуючи їх.

IV. Домашнє завдання.

      Скласти тестові завдання, кросворди, ребуси за темою, підготуватися до уроку тематичного оцінювання.


ЦИКЛ УРОКІВ ПО ТЕМАМ:

«Великі географічні відкриття», «Реформація і Контрреформація», «Нідерландська революція»

УРОК  № 1.

Тема:         Відкриття європейців.

Мета:          з’ясувати причини Великих географічних відкриттів;

                    удосконалювати вміння учнів встановлювати причинно-наслідкові  

                    зв’язки між подіями, працювати з історичною картою;

                    формувати в учнів шанобливе ставлення до знань;

                    виховувати негативне ставлення до поневолення людини людиною.

Обладнання: карта «Великі географічні відкриття…»

Основні терміни і поняття: Великі географічні відкриття, кругосвітня  

                    подорож, перший колоніальний розділ світу, колонія, метрополія.

Тип уроку:  засвоєння нових знань.

                                              Х І Д   У Р О К У:

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

   Бесіда:

 1.  На які періоди поділяється історія?
 2.  Чи відрізняється життя людини в Давньому Римі і середньовічній Європі?
 3.  Який період всесвітньої історії вивчається у 8 класі?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу:

 1.  Основні причини Великих географічних відкриттів.

 Розповідь вчителя.

      Учитель характеризує основні технічні відкриття, які призвели до  зростання виробництва товарів у Європі. Потім переходе безпосередньо до головних причин Великих географічних відкриттів. Під час пояснення учні

записують у зошиті необхідну інформацію.    

        Причини відкриттів:

 1.  Пошуки золота та срібла.
 2.  Прагнення встановити прямий зв'язок з країнами Азії.
 3.  Пошуки нових торгівельних шляхів, тому що старі, через Малу Азію і Сирію, були захоплені турками.

  Далі учитель пропонує розглянути карту «Великі географічні відкриття...» та пояснює, чому саме Іспанія та Португалія були першими європейськими

країнами, що стали на шлях пошуків нових земель. Учні повинні усвідомити,

що цьому сприяло вигідне географічне положення цих країн, що основними

заняттями їх населення були торгівля та рибальство, що правителі цих країн

заохочували організацію експедицій в Атлантичний океан.

  2. Відкриття Америки Колумбом.

     Заслуховується повідомлення учня, який отримав випереджальне завдання. Під час доповіді у зошити учнів записується дата – 1492 р. – відкриття Америки Колумбом. Доповідь супроводжується роботою з картою.

        Далі учитель повідомляє про розподіл світу між Іспанією та Португалією, а учні записують у зошити наступну дату – 1494 р.   

  3. Подорож Васко да Гами.

   Заслуховується повідомлення учня, який отримав випереджальне завдання. Під час доповіді у зошити учнів записується дата – 1498 р. – Васко да Гама знайшов морський шлях до Індії. Доповідь супроводжується роботою з картою.

  4. Перша кругосвітня подорож.

   Заслуховується повідомлення учня, який отримав випереджальне завдання. Під час доповіді у зошити записуються дати – 1519 – 1522 рр. – Фернандо Магеллан здійснив першу подорож навколо світу. Доповідь супроводжується роботою з картою.

   Далі вчитель знову пропонує розглянути карту та повідомляє про створення перших колоніальних імперій. При цьому повторюється значення поняття імперія, а в словник записуються нові слова:

 1.  Колонія – країна, яка повністю залежить від іншої країни.
 2.  Метрополія – країна, яка володіє колоніями.

IV. Закріплення нових знань учнів.

   Бесіда.

 1.  Які причини Великих географічних відкриттів ви можете визначити?
 2.  Які країни та чому першими стали шукати нові морські шляхи?
 3.  Покажіть на карті основні напрямки експедицій кінця XV – поч. XVI ст.

V. Підсумки уроку.

   Учитель робить основні висновки та оцінює результати роботи учнів на уроці.

VI. Домашнє завдання.

   Опрацювати текст підручника – § 1. Підготувати повідомлення про народи, що заселяли Америку у XV ст. та захоплення європейцями колоній.

УРОК № 2.

Тема:            Завоювання Нового Світу.

Мета:          показати, яким чином Великі географічні відкриття вплинули на  

                    розширення торгівлі і перетворення її на світову;

                    простежити зв'язок між Великими географічними відкриттями і  

                    зростанням промислового виробництва в Європі;

                    формувати вміння учнів всебічно оцінювати історичні події і  

                    явища; розвивати навички роботи з картою;

                    виховувати негативне ставлення до колоніальної політики;

                    виховувати повагу до культури різних народів світу.

Обладнання: карта «Великі географічні відкриття…»

Основні терміни і поняття: інки, майя, ацтеки, «живий товар», світова

               торгівля, «революція цін», мануфактура.

Тип уроку:   комбінований.

                                              Х І Д   У Р О К У:

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

   Фронтальне опитування (історичний диктант).

 1.  Америку було відкрито в …. (1492 р.)
 2.  Колумб все своє життя думав, що відкрив шлях до … (Індії)
 3.  Америку було названо на честь … (Америго Віспуччі)
 4.  Один з кораблів Колумба мав назву «Санта-Марія». (Так)
 5.  Морський шлях до Індії було відкрито в … (1498 р.)
 6.  Однією з причин Великих географічних відкриттів був пошук золота. (Так)       
 7.  Перша кругосвітня подорож відбулася у … (1519 – 1522 рр)
 8.  Очолював першу подорож навколо світу … (Фернандо Магеллан)
 9.  Країна, яка повністю залежить від іншої, називається … (колонією)
 10.  Країна, яка володіє заморськими територіями, називається … (метрополією)
 11.  Першими колоніальними імперіями стали … (Іспанія та Португалія)
 12.  Розподіл світу між Іспанією та Португалією відбувся в … (1494 р)

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

   1. Народи Америки у XV ст.

        Повідомлення учнів, які отримали випереджальне завдання. Супроводжується роботою з картою «Великі географічні відкриття…».

   2. Захоплення європейцями нових земель.

        Учитель пропонує учням ознайомитися з текстом підручника. Доповнюється цей матеріал повідомленнями учнів, які отримали випереджальне завдання та роботою з настінною картою. Під час роботи над цим питанням у зошити записуються нові дати – 1519 р. – захоплення Мексики Кортесом; 1531 р. – захоплення Перу.

   Додаткова розповідь учителя про долю правителя ацтеків Монтесуму (Художественно-историческая хрестоматия, с.161 – 162) та царя інків Атахуальпу (Художественно-историческая хрестоматия, с. 163 – 164).

   3. Наслідки Великих географічних відкриттів для поневолених народів.

        Самостійна робота з підручником для складання схеми

                             «Засоби колоніального гноблення».

Грабіжницька                 Примусова праця               Знищення корінного

  торгівля                                                                   населення, работоргівля

   Внесення до словнику нового поняття: «живий товар» – раби. 

   4.Наслідки Великих географічних відкриттів для народів Європи.

        Учитель звертає увагу учнів на те, що Великі географічні відкриття розширили знання людини про Землю, доповнили знання багатьох наук (астрономія, геологія, ботаніка, зоологія), а також сприяли швидкому розвитку виробництва та торгівлі.

        Далі пропонується самостійна робота з підручником для складання схеми

                   «Наслідки Великих географічних відкриттів»

  

     У ході роботи над схемою учитель пропонує учням записати в словник нові поняття:

 1.  «революція цін» – подорожчання всіх товарів через падіння цін на дорогоцінні метали.
 2.  мануфактура – велике підприємство, на якому використовуються ручні знаряддя праці і існує розподіл праці між робітниками.
 3.  буржуазія – власники підприємств, банкіри, торгівці.
 4.  наймані робітники – вільні люди, які не мають власності та змушені працювати за наймом.

IV. Закріплення нових знань учнів.

    Бесіда.

 1.  Які наслідки мали Великі географічні відкриття для захоплених країн?
 2.  Що принесли Великі географічні відкриття народам Західної Європи?
 3.  Які наслідки мала «революція цін»?

V. Підсумки уроку.

   Учитель оцінює результати роботи учнів на уроці.

VI. Домашнє завдання.

   Опрацювати текст підручника – § 2; вивчити словникові слова; підготувати повідомлення про Мартіна Лютера і Томаса Мюнцера.

УРОК № 3.

Тема:              Реформація в Німеччині.

Мета:                познайомити з становищем Німеччини на початку XVI ст.,

                          визначити причини появи нових релігійних течій;

                          удосконалювати вміння учнів установлювати причинно-   

                          наслідкові зв’язки між подіями, працювати з картою;

                          виховувати шанобливе ставлення до представників інших  

                          релігійних поглядів.

Основні терміни і поняття: індульгенція, Реформація, Селянська війна.                         

Тип уроку: засвоєння нових знань.

                                              Х І Д   У Р О К У:

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

   Бесіда за запитаннями.

 1.  Яку державу називають роздробленою?
 2.  Що таке централізована держава?
 3.  Що таке абсолютна монархія?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

  1. Становище Німеччини на початку XVI ст.

        Учитель повідомляє, що Німеччина на той час не тільки не стала централізованою державою, цієї країни взагалі не існувало. Була «Священна Римська імперія німецької нації», до якої належали території з німецьким населенням. Володіння князів і багато міст були зовсім незалежними, мали свої суди, карбували власні монети і збирали податки з населення. Князі мали наймані війська і часто воювали між собою.

        До початку Нового часу роздробленість імперії прийшла в протиріччя з економічними можливостями німецьких земель. Розповідь супроводжується роботою з картою.

        Далі учитель нагадує про роль католицької церкви – головної опори феодального ладу в Середні віки. У тих країнах, де королівська влада була сильною, королі регулювали платежі, що надсилалися до Риму. Але роздроблена Німеччина, де грабування народу церквою не зустрічало перешкод з боку імператора, забезпечувала найбільші доходи Папи Римського.

  2. Мартін Лютер і його реформаційне вчення.

        Повідомлення учня, який отримав випереджальне завдання. Під час доповіді згадується значення слова «індульгенція», а в словник записується нове поняття: Реформація – рух за перебудову церкви.

Також у зошит записується дата – 1517 р. – виступ Мартіна Лютера.

  3. Реформаційні погляди Томаса Мюнцера.

        Повідомлення учня, який отримав випереджальне завдання.

  4. Селянська війна.

    Самостійна робота з підручником. В зошит записуються дати війни, основні положення програм учасників, причини поразки і наслідки Селянської війни.

IV. Закріплення нових знань учнів.

  Історичний диктант.

        Визначити правильні та помилкові твердження.

 1.  До початку XVI ст. Німеччина була централізованою державою.
 2.  Феодальна роздробленість сприяла економічному розвитку Німеччини.
 3.  На початку XVI ст. у Німеччині відзначався помітний підйом господарства.
 4.  Реформація – це рух за перебудову церкви.
 5.  Автором «95 статей» був Мартін Лютер.
 6.  Мартін Лютер був прихильником продажу індульгенцій.
 7.  Виразником інтересів народу у Селянській війні став Томас Мюнцер.
 8.  Під час Селянської війни було висунуто три програми.
 9.  Селянська війна закінчилася перемогою повсталих.

10.Результатом Селянської війни було закріплення роздробленості і   

    посилення феодального гніту.

V. Підсумки уроку.

   Учитель перевіряє диктанти (якщо є час) і аналізує типові помилки, виставляє оцінки за роботу на уроці.

VI. Домашнє завдання.

   Опрацювати текст підручника – § 5; підготувати повідомлення про Жана Кальвіна та його вчення; заповнити таблицю:

                           Цілі учасників Реформації в Німеччині

      Учасники

                            Цілі

Князі

Багаті городяни

Селяни

УРОК № 4.

Тема:                Реформація і Контрреформація в Європі.

Мета:                    ознайомити учнів з поширенням ідей Реформації в Європі і  

                              боротьбу з ними католицької церкви;

                              вдосконалювати вміння учнів встановлювати

                              причинно-наслідкові зв’язки, складати таблиці;

                              виховувати толерантність, негативне ставлення до насильства  

                              та обману.

Основні терміни і поняття: лютеранство, кальвінізм, англіканська церква,  

                протестантизм, Контрреформація, інквізиція, орден єзуїтів.

Тип уроку:  комбінований.

                                              Х І Д   У Р О К У:

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

   Бесіда за запитаннями.

 1.  З чим пов’язане виникнення нових релігійних течій саме в Німеччині?
 2.  Чим відрізнялися погляди Мартіна Лютера і Томаса Мюнцера?
 3.  Чим обумовлені причини поразки Селянської війни в Німеччині?

   Перевірка письмового домашнього завдання.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

   1. Лютеранство.

        Учитель розповідає про основні принципи лютеранства, а учні записують в словник нове поняття: протестантизм – напрямок у християнстві, що відокремився від католицизму в ході Реформації.

   2. Вчення Жана Кальвіна.

        Повідомлення учня, який отримав випереджальне завдання.

   3. Англіканська церква.

        Учитель оглядово викладає матеріал, оскільки вивчення даного питання буде продовжено в наступних темах.

   4. Контрреформація. Орден єзуїтів.

        Самостійна робота з підручником, під час якої в словник записується нове поняття: Контрреформація – рух католицької церкви, спрямований проти Реформації, а в зошити – дата – 1534 р. – створення ордену єзуїтів («Товариство христове»).

IV. Закріплення нових знань учнів.

    Бесіда.

 1.  Що таке протестантизм? Які його течії ви знаєте?
 2.  Яка ідея є головною у вченні Жана Кальвіна?
 3.  Що таке Контрреформація?
 4.  З якою метою та ким було створено орден єзуїтів?

V. Підсумки уроку.

   Учитель оцінює роботу учнів на уроці.

VI. Домашнє завдання.

  Опрацювати текст підручника – § 6; заповнити таблицю:

                          «Поширення Реформації в Європі»

  Назва країни

  Учасники    

  Реформації

  Глава церкви

       Течії протестантизму

Північна Німеччина

Нідерланди

Швейцарія

Англія

Данія

Швеція

УРОК № 5.

Тема:                     Нідерландська революція.

Мета:                       з’ясувати причини, розглянути основні події, результати і  

                                 значення революції в Нідерландах;

                                 розвивати вміння учнів встановлювати причинно-наслідкові  

                                 зв’язки між історичними подіями, складати таблиці,  

                                 працювати з картою;

                                 виховувати повагу учнів до народу, який зумів відстояти  

                                 незалежність своєї країни.

Основні терміни і поняття: революція, гези, іконоборчий рух.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

                                              Х І Д   У Р О К У:

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

 1.  Перевірка письмового домашнього завдання.
 2.  Бесіда.
 3.  Які основні риси феодалізму?
 4.  У чому полягають головні особливості капіталізму?
 5.  Що таке мануфактура?
 6.  Що таке буржуазія?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

   1. Причини першої буржуазної революції.

        Учитель визначає нові поняття, які учні записують в словниках:

 1.  революція – переворот у житті людей, що приводить до зміни одного ладу іншим.
 2.  буржуазна революція – революція, яку очолює буржуазія, а тому на  

   зміну феодальному ладу приходить капіталістичний.

      Далі учитель дає коротку характеристику географічному положенню Нідерландів, супроводжуючи розповідь демонстрацією карти.

      Потім пропонує учням спільними зусиллями за допомогою підручника скласти таблицю:

            «Розвиток капіталістичних відносин у Нідерландах»

   Явища, які сприяють розвитку  

      капіталістичних відносин

Явища, що перешкоджають розвитку

       капіталістичних відносин

   2. Хід  революції.

        Питання про початок революції, повстання на півночі і в південних провінціях країни учні вивчають самостійно, складаючи план тексту підручника. Особлива увага звертається на основні події і дати.

   3. Результати та значення буржуазної революції.

        Спираючись на опрацьований текст підручника, учитель разом з учнями визначає основні результати та значення буржуазної революції в Нідерландах. Головні моменти записуються у зошиті. Якщо бракує часу, це завдання виконується вдома.

IV. Закріплення нових знань учнів.

   Бесіда.

 1.  Як називається переворот, що приводить до зміни одного ладу іншим?
 2.  Що можна вважати головною перешкодою у розвитку капіталізму в Нідерландах?
 3.  Що таке «іконоборство»?
 4.  Коли та де було утворено Голландську республіку?

V. Підсумки уроку.

   Учитель оцінює роботу учнів на уроці.

VI. Домашнє завдання.

 1.  Опрацювати текст підручника – § 9.    
 2.  Завершити письмову роботу.
 3.   Підготуватися до уроку узагальнення (повторити § 1, 2, 5, 6; поняття і терміни, основні дати) за темами: «Великі географічні відкриття», «Початок Реформації в Європі», «Визвольний рух в Нідерландах».

УРОК № 6.                                    

Теми: Узагальнення знань учнів за темами «Великі географічні

відкриття», «Реформація і Контрреформація»,

«Нідерландська революція».

Мета:        розширити кругозір учнів, надати їм можливість застосувати знання,  

                   здобуті під час уроків і роботи з додатковою літературою;

                   повторити основні події, терміни, поняття, дати;

                   формувати вміння працювати в групі;

                   виховувати колективізм і відповідальне ставлення до роботи;

                   повагу до чужої думки.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Форма уроку: гра.

                                              Х І Д   У Р О К У:

І. Організаційний момент. Час – 2 хвилини.

   Сформовані команди (5 – 6 ) займають свої місця. На «стадіоні» закріплюються прапорці з номерами груп. Капітани отримують пронумеровані кросворди.

ІІ. Змагання знавців історії.

  1. Завдання. З якими подіями пов’язані ці дати? Час – 3 хвилини.

        1) 1492 р.;                                                 4) 1566 р.;

        2) 1517 р.;                                                 5) 1498 р.;

        3) 1579 р.;                                                 6) 1524 – 1525 рр.  

  2. Завдання. Кому належать ці слова? Учитель зачитує кожній команді по черзі вислови певних історичних діячів і пропонує учням впізнати їх автора. Умови здобуття балів і спосіб визначення результатів такі самі як у попередньому завданні. Час – 6 хвилин.

 1.  «Кожного треба змусити жити у постійному почутті страху, що дах може впасти йому на голову».
 2.  «Німеччина повинна перестати бути князівською і дворянською, тому що, вкрита дворянськими гніздами, вона являє собою розбійницький осередок».
 3.  «Підкорятись Папі треба без зайвих розмов. Грішити можна, якщо начальник того вимагає».
 4.  «Простий люд треба заспокоїти і вказати йому, щоб утримався від заколоту і нічого б не починав без веління начальства, без вказівок законної влади».
 5.  «Золото – це сама досконалість. Хто володіє ним, може робити все, що йому заманеться».
 6.  «Треба старанно працювати заради нагромадження багатств. Хто  

    розбагатів, той «Божий обранець», йому забезпечена дорога в рай; якщо ж  

    людина зазнає збитків і невдач у справах, виходить, Бог прирік її на  

    пекельні муки».

        3. Завдання. Вікторина. Проведення цього змагання схоже на гру «Брейн-ринг». Учитель пропонує запитання, а відповідь дає та команда, яка раніше за всіх повідомила про свою готовність підняттям рук. Результати обов’язково визначаються на «стадіоні». Час – 4 хвилини.

 1.  Які наслідки мали Великі географічні відкриття для країн Європи?
 2.  Чому в Німеччині боротьба з феодальними порядками закінчилася поразкою повсталих, а в Нідерландах – перемогою?

    3. Чим не схожі такі поняття як «повстання» і «революція»?

   4. Завдання. Для його виконання надається 10 хвилин.

       Вписати слова так, щоб в виділених клітинках вийшла назва великого капіталістичного підприємства, на якому використовується ручна праця.

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 1.  Голова народної реформації в Німеччині.
 2.  Іспанський полководець, який намагався придушити Нідерландську революцію.
 3.  Один із кораблів Колумба.
 4.  Місце підписання договору про створення Голландської республіки.
 5.  Ім’я чоловіка, під керівництвом якого було здійснено першу подорож навколо світу.
 6.  Центр світової торгівлі у Нідерландах.
 7.  Голова Реформації у Швейцарії, якого називали «женевським папою».
 8.  Річ, яку спеціально виготовили для обміну чи продажу.
 9.  Союз, договір.
 10.  Переворот у житті людей, який приводить до зміни одного ладу іншим.
 11.  Материк, який було названо на честь Америго Віспуччі.

     Після закінчення відведеного часу учитель збирає кросворди, а командам пропонуються картки з датами. Якщо певна група не впорається з цим завданням, право відповіді, а також додаткове очко, переходе до наступної. Результати визначаються на «стадіоні» пересуванням прапорців.           

 5. Завдання. З якими подіями пов'язаний цей вислів? Кожна команда отримує аркуш із зашифрованою цифрами фразою та словами-ключами до неї. Всі необхідні записи робляться на додатковому аркушу,  заготовленому заздалегідь. Час – 15 хвилин. Перевірка здійснюється вчителем індивідуально у кожної групи. Завдання вважається виконаним, якщо правильно розгадані і слова-ключі, і фраза.   

9  3  7  13  1              12  16  5  16  12  10  5  10                      2  1  17  8  14

4  15  11                      6  5  3  7  5  10  5  10

  Слова-ключі:

18  20  3  11  20  7  2  15  21 – власники підприємств, банкіри, торгівці

17  15  13  7  4  10 – жителі міст

12  16  3  5  20  22  7  8  15  21 – одна з перших колоніальних імперій

9  16  3  5  1  23 – завойовник Мексики

3  1  6  16  8  14  24  15  21 - переворот у житті людей, що приводить до зміни                                                   

                                               одного ладу іншим.

ІІІ. Підсумки уроку. (3 хвилини).

   Учитель привертає увагу учнів до дошки, де на «стадіоні» добре видно положення кожної команди на кінець змагань; пропонує капітанам оцінити своїх гравців і прокоментувати їх. Роботу капітанів оцінює учитель, враховуючи думку команди.

IV. Домашнє завдання.

 1.  Скласти запитання, кросворди, тести за темами: «Великі географічні відкриття», «Початок Реформації в Європі», «Визвольний рух в Нідерландах».
 2.  Підготуватися до уроку тематичного оцінювання.

УРОК № 7.

Тема: Тематичне оцінювання за темами «Великі географічні відкриття»,   

        «Реформація і Контрреформація», «Нідерландська революція».

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів під час вивчення даних тем за допомогою різнорівневих тестів; перевірити вміння застосовувати здобуті знання; систематизувати та закріпити знання учнів; закріпити вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між історичними подіями та аналізувати факти; виховувати інтерес до предмету та історії різних народів.

Обладнання: індивідуальні завдання.

Тип уроку: контроль та перевірка знань.

Х І Д   У Р О К У:

І. Організаційний момент.

ІІ. Оцінювання та перевірка знань учнів.

                                                 В а р і а н т   І

І рівень

1. Першу подорож навколо світу було здійснено у:

   а) 1512 – 1516 рр.;

   б) 1519 – 1522 рр.;

   в) 1543 – 1550 рр.

2. Першим європейцем, що відкрив морський шлях до Індії був:

   а) Васко да Гама;

   б) Фернандо Магеллан;

   в) Ернандо Кортес.

3.Великі географічні відкриття були випадковим явищем в історії людства.   

   а) так;                                        б) ні.

ІІ рівень

4. Назвіть найвідоміші цивілізації доколумбової Америки.

5. Поясніть значення термінів:

    а) МЕТРОПОЛІЯ - це …..

    б) КАПІТАЛ - це ….

6. Заповніть пропуски в тексті:

    "Найбільшими колоніальними імперіями в ……  столітті були ……. та ……"

ІІІ рівень

7. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

а) перша навколосвітня подорож;

б) відкриття Америки Колумбом;

в) відкриття європейцями морського шляху до Індії;

г) перший розподіл світу.

8. Про які події йде мова в уривку?

   "Індіанці повстали, але жалюгідною і незначною була їхня зброя. Християни зі своїми конями, шпагами, списами накинулися на них і вчиняли скрізь побоїща і жорстокості незбагнені.

       Вступаючи в селища, не щадили вони ні дітей, ні жінок, ні старих, знищуючи з коренями все живе, подібно псам, спущеним з ланцюга. Споруджували вони величезні шибениці і спалювали індіанців живими на багаттях."

9. Визначте спільні риси та відмінності між ремісничою майстернею та

   мануфактурою.

IV рівень

10. Складіть план розповіді по темі: "Причини та наслідки Великих географічних

     відкриттів".

11. Розкажіть про одного із видатних діячів епохи Відродження.

12. Розгадайте кросворд.

    Вписати слова так, щоб у виділених клітинках вийшло слово, яке (у перекладі з іспанської мови) означає "завойовник"

 1.  Син генуезького ткача, який відкрив Америку.
 2.  Один із найвидатніших творів Леонардо да Вінчі.
 3.  Представники однієї із найдавніших цивілізацій Америки.
 4.  Іспанський завойовник ацтеків.
 5.  Один із кораблів Колумба.
 6.  Європейська країна, одна із перших колоніальних імперій.
 7.  Країна, яка володіє заморськими колоніями.
 8.  Гроші, вкладені в будь-яку справу, що дає прибуток.
 9.  Видатна скульптура Мікеланджело Буонаротті.
 10.  Польський вчений, який довів, що саме Земля обертається навколо Сонця.
 11.  Видатний іспанський письменник, автор роману "Дон Кіхот".                        

В а р і а н т   ІІ

І рівень

1. Америку було відкрито у:

   а) 1492 р.;

   б) 1534 р.;

   в) 1555 р.

2. Однією з перших колоніальних імперій у ХV ст. стала:

   а) Англія;

   б) Португалія;

   в) Франція.

3. Автором трагедій "Гамлет", "Отелло", "Король Лір" був В.Шекспір.

   а) так;                                       б) ні.

ІІ рівень

4. Назвіть відомих вам художників епохи Відродження.

5. Поясніть значення термінів:

    а) КОНКІСТАДОР - це ……

    б) ГУМАНІЗМ - це …….

6. Заповніть пропуски в тексті:

       "Навколосвітня подорож ……. довела, що …… є континентом, а Земля має  

    форму ……."

ІІІ рівень

7. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

а) перша навколосвітня подорож;

б) відкриття Америки Колумбом;

в) відкриття європейцями морського шляху до Індії;

г) перший розподіл світу.

8. Про яку особу йде мова в уривку?

             "Збіднілий іспанський дворянин, здобув гарну університетську освіту, але був змушений розпочати службу в армії. Взяв участь у славетній битві з турками під Лепанто, де був тяжко поранений. П'ять років провів у полоні в алжирських піратів.

                Після повернення на батьківщину брав участь у підготовці "Непереможної армади", потім став видатним письменником".

9. Які наслідки Великих географічних відкриттів ви вважаєте найголовнішими для

  країн Європи та чому?

IV рівень

10. Складіть план розповіді по темі: "Зміни у суспільстві в ранній Новий час".

11. Розкажіть про одного із відомих мореплавців епохи Великих географічних

     відкриттів.

12. Розгадайте кросворд.

Вписати слова так, щоб в виділених клітинках вийшла назва великого капіталістичного підприємства, де використовувались ручні знаряддя праці.

 1.  Мореплавець, який здійснив першу навколосвітню подорож.
 2.  Представники однієї із найдавніших цивілізацій Америки.
 3.  Один із кораблів Колумба.
 4.  Власники підприємств, купці, банкіри.
 5.  "Чорний континент".
 6.  Різновид індивідуальної вогнепальної зброї.
 7.  Країна, яка повністю залежить від іншої.
 8.  Будинок для вистав.
 9.  Великий італійський вчений, якого було спалено за наказом інквізиції.
 10.  Французький письменник, автор роману "Гаргантюа та Пантагрюель".
 11.  Гроші, вкладені в будь-яку справу, що приносить прибуток.


РОЗРОБКИ ТЕМАТИЧНИХ АТЕСТАЦІЙ

з  курсу  «Основи правознавства»

                                    Тема: «Держава. Право. Суспільство»

                                                     В а р і а н т  І

І рівень

1. Визначте правильну відповідь.

   Право – це сукупність правил і норм, що регулюють ставлення людей один   

   до одного і до суспільства.

   а) так;                                                     б) ні.

2. Визначте правильну відповідь.

   Держава і право з’явилися одночасно з появою людини.

   а) так;                                                     б) ні.

3. Визначте правильну відповідь.

   Право виконується лише у випадку авторитетності норми для даної людини.

   а) так;                                                     б) ні.

ІІ рівень

4. Вкажіть правильну відповідь.

   Влада – це:

   а) державне примушення;

   б) панування певної соціальної групи, можливість здійснювати свою волю;

   в) можливість привласнювати матеріальні та духовні здобутки суспільства.

5. Поясніть значення слів:

   а) ПРАВО – це…

   б) ДЕРЖАВА – це …

6. Доберіть до кожного поняття правильне значення.

   1) Звичаї.                                     А) Норми, які встановлюються і охороняються

                                                              державою.

   2) Традиції.                                 Б) Норми, які склалися історично, закріпилися  

                                                              у  суспільстві в результаті багаторазового  

                                                              застосування певного роду відносин.

   3) Норми права.                         В) Способи поведінки людей, суспільних груп,

                                                             які склалися у суспільстві і передаються з

                                                             покоління в покоління.

ІІІ рівень

7. Визначте, які з нижче поданих ознак стосуються норм моралі.

 1.  Гарантуються суспільством у цілому.
 2.  Приймаються у рамках спеціальної процедури.
 3.  Мають обов’язковий для виконання характер.
 4.  З їхнє порушення настає юридична відповідальність.
 5.  Розповсюджуються на все населення або певну соціальну групу.
 6.  Існують в основному в усній формі.
 7.  Протидіють свавіллю і беззаконню.
 8.  Регулюють тільки найважливіші суспільні відносини.

8. Визначте зовнішні функції держави.

9. Охарактеризуйте форми правління, які ви знаєте.

IV рівень

10. Вставте пропущені слова в речення.

   За первісного ладу норми поведінки людей встановлювалися …….. і

   одночасно регулювали ……..

11. Доведіть, що держава і право є цінним надбанням людства.

12. Що неправильно, на ваш погляд, у наведеному твердженні?

           «Демократичним суспільством управляє народ, а тому і закони повинен приймати сам народ. Держава, де закони приймає парламент, не може бути демократичною, бо весь народ вимушений жити за правилами, що приймаються купкою людей. Закони мають прийматися первинною громадою громадян (село, квартал у місті, мікрорайон тощо) з наступним утвердженням на місцевому референдумі».

  

                                          В а р і а н т  ІІ

І рівень

1. Визначте правильну відповідь.

   Мораль – це сукупність правил і норм поведінки, що встановлюються й

   охороняються державою.

   а) так;                                                 б) ні.

2. Визначте правильну відповідь.

   Основним джерелом права в Україні є правовий прецедент.

   а) так;                                                 б) ні.

3. Визначте правильну відповідь.

   З переходом до соціально неоднорідного суспільства виникають держава і  

   право.

   а) так;                                                 б) ні.

ІІ рівень

4. Вкажіть правильну відповідь.

   Норма права – це:

   а) впорядкування законодавства;

   б) правило поведінки, встановлене і гарантоване державою;

   в) сукупність правил поведінки.

5. Поясніть значення слів:

   а) КОНФЕДЕРАЦІЯ – це …

   б) ЗАКОН – це …

6. Доберіть до кожного поняття правильне значення.

   1) Республіка.         А) Союзна держава, яка складається з  територій   

                                           суб’єктів, які мають обмежений суверенітет.                                                                    

   2) Монарх               Б) Форма правління, відповідно до якої влада

                                         в державі успадковується та належить одній особі.                                                                  

   3) Федерація.             В) Форма правління, за якою вища влада        

                                             належить виборному органу.

ІІІ рівень

7. Визначте, які з нижче поданих ознак стосуються норм права

1. Гарантуються суспільством у цілому.

 1.  Приймаються у рамках спеціальної процедури.
 2.  Мають обов’язковий для виконання характер.
 3.  З їхнє порушення настає юридична відповідальність.
 4.  Розповсюджуються на все населення або певну соціальну групу.
 5.  Існують в основному в усній формі.
 6.  Протидіють свавіллю і беззаконню.
 7.  Регулюють тільки найважливіші суспільні відносини.

8. Визначте внутрішні функції держави.

9. Охарактеризуйте джерела права, які вам відомі.

IV рівень

10. Вставте пропущені слова в речення.

   У демократичному суспільстві інтереси держави є ……… по відношенню до  

  інтересів ……..

11. Яка форма правління, на ваш погляд, є більш доцільною? Чому?

12. Що неправильно, на ваш погляд, у наведеному твердженні?

   «У суспільстві найбільше значення мають класові інтереси, оскільки вони об’єднують людей на основі їхніх найважливіших потреб і дають змогу захищати свої права не поодинці. Інтереси робітничого класу є найважливішими серед всіх інших, оскільки робітники не мають власності, спаяні в тісні колективи і виробляють матеріальні блага для всього суспільства».

Теми: «Основи правового статусу людини і громадянина», «Конституційні

права та обов’язки громадян України»

В а р і а н т  І

І рівень

1. Визначте правильну відповідь.

   Рішення про надання громадянства в Україні приймає Президент України:

   а) так;                                         б) ні.

2. Визначте правильну відповідь.

   Повну середню освіту учні отримують, закінчивши школу:

   а) ІІ ступеня;                              б) ІІІ ступеня.

3. Визначте правильну відповідь.

   Держава сприяє розвитку лікувальних закладів усіх форм власності.

   а) так;                                          б) ні.

ІІ рівень

4. Визначте, які твердження є правильними.

 1.  Іноземці, які постійно проживають в Україні, мають право обирати і бути обраними до органів державної влади.
 2.  Відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» школа відокремлена від церкви
 3.  Орган приватизації мають право відмовити громадянину України у приватизації ним житла, якщо в громадянина є заборгованість по оплаті комунальних послуг.
 4.  Конституцією України громадянам гарантується право на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

5. Закінчити  речення.

           1 вересня тисячі мешканців України розпочинають навчальний рік у

   загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах,  

   скориставшись _________________

6. Доберіть правильний варіант відповіді.

   Громадянин України може втратити громадянство:

   а) за вчинення тяжкого злочину;

   б) за державну зраду;

   в) у разі тривалого проживання за межами України без повідомлення

       консульського відділу посольства.

ІІІ рівень 

7. Визначте правильні твердження.

 1.  Розмір заробітної плати залежить від форми власності підприємства, на якому працює робітник.
 2.  Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією.
 3.  Учні повинні систематично і глибоко оволодівати знаннями, навичками, основами професійної майстерності.

8. Поясніть значення поняття.

   а) ПОЛІТИЧНІ  ПРАВА – це …

   б) ГРОМАДЯНСТВО – це …

9. Поставте у відповідний стовпчик таблиці номер наданих нижче прав   

  громадян України

   Особисті права

Політичні права і свободи

Соціально-економічні  

            права

 1.  право на участь в управління своєю державою;
 2.  право на справедливі і сприятливі умови праці;
 3.  право на захист від посягання на честь і гідність;
 4.  право на створення профспілок для захисту своїх економічних прав;
 5.  право на свободу совісті та релігій;
 6.  право на безпечне довкілля;
 7.  право на створення партій та участь у мітингах та демонстраціях.

IV рівень

10. З’ясуйте, що таке система освіти.

11. У чому, на вашу думку, полягає зміст свободи думки та свободи слова?

12. Визначте, які із особистих прав громадянина ви вважаєте найголовнішими  

      для себе. Відповідь обґрунтуйте.

В а р і а н т  ІІ

І рівень

1. Визначте правильну відповідь.

   В Україні учні шкіл мають право на вільне відвідування уроків.

   а) так;                                       б) ні.

2. Визначте правильну відповідь.

   Медична допомога в державних медичних закладах надається

   а) безоплатно;                          б) платно.

3. Визначте правильну відповідь.

   Конституцією України передбачено право на невтручання в особисте життя.

   а) так;                                       б) ні.

ІІ рівень

4. Визначте, які твердження є правильними.

 1.  Неповнолітні мають право на безкоштовний проїзд до місця роботи чи навчання.
 2.  Україна визнає подвійне громадянство, якщо його також визнає країна другого громадянства.
 3.  Орган приватизації має право відмовити громадянину України в приватизації ним житла, якщо площа квартири, яку він бажає приватизувати, перевищує санітарну норму.
 4.  Конституція України закріплює право громадян на безоплатну медичну допомогу.

5. Закінчити  речення.

           Особа, яка має постійний правовий зв'язок з певною державою,

   називається ______________

6. Доберіть правильний варіант відповіді.

   Підставою для заборони діяльності об’єднань громадян є:

   а) розпалювання релігійної, расової, міжетнічної ворожнечі;

   б) критика політики влади в державі;

   в) мітинги та демонстрації з економічними вимогами.

ІІІ рівень

7. Визначте правильні твердження.

 1.  Переважне право на залишенні на роботі при рівних умовах кваліфікації мають працівники, які часто хворіють.
 2.  Призов працівника на військову службу є підставою припинення трудового договору.
 3.  Вимоги до змісту, рівня та обсягу освітньої та фахової підготовки встановлюються державою.

8. Поясніть значення поняття.

   а) ОСОБИСТІ  ПРАВА – це …

   б) ФІЛІАЦІЯ – це …

9. Поставте у відповідний стовпчик таблиці номер наданих нижче прав   

  громадян України

   Особисті права

Політичні права і свободи

Соціально-економічні  

            права

 1.  право на відпочинок і дозвілля;
 2.  право на свободу думки;
 3.  право на освіту;
 4.  право на працю;
 5.  право на таємницю листування;
 6.  право на участь в управління своєї державою;
 7.  право на рівність перед законом і судом.

IV рівень

10. Визначте обов’язки громадян України, які передбачені Конституцією.

11. У чому, на вашу думку, полягає зміст свободи світогляду та

     віросповідань?

12. Визначте, з якою метою в Конституції України передбачаються

     політичні права.

Теми: «Основи конституційного ладу України»,

«Органи державної влади України»

В а р і а н т  І

І рівень

1. Виберіть правильну відповідь.

   Президент України обирається

   а) на 4 роки;                         б) на 5 років;                               в) на 10 років.

2. Виберіть правильну відповідь.

   Народні депутати несуть юридичну відповідальність за

   а) висловлювання в парламенті;

   б) результати голосування в парламенті.

3. Виберіть правильну відповідь.

   Конституція – це:

   а) великий юридичний акт, який містить усі закони країни;

   б) присяга на вірність державі;

   в) основний закон держави, який визначає її устрій, формування органів  

       влади, визначає та закріплює права людини тощо.

ІІ рівень

4. Визначте, які із наведених тверджень є правильними.

 1.  За Конституцією Україна є унітарною державою.
 2.  Прем’єр – міністр керує роботою органів внутрішніх справ.
 3.  До складу України входять 15 областей.
 4.  До компетенції Верховного Суду України відноситься внесення пропозицій про зміни і доповнення в Конституцію України.
 5.  Нотаріуси захищають права підсудного у суді.

5. Продовжити речення.

   Безпосередня демократія здійснюється в Україні через ________________

6. Виберіть правильний варіант відповіді.

   Органам місцевого самоврядування держава надає окремі повноваження

   а) органів виконавчої влади;

   б) органів законодавчої влади;

   в) органів судової влади.

ІІІ рівень

7. Виберіть правильний варіант відповіді.

   Нагляд за правильним застосуванням законів України здійснює

   а) Президент України;

   б) Кабінет Міністрів України;

   в) Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.

8. Визначте, які із наведених повноважень відносяться до компетенції

  Верховної Ради України.

 1.  Приймає закони України, здійснює їхнє тлумачення та контроль за їхнім виконанням.
 2.  Веде переговори і підписує міждержавні договори.
 3.  Здійснює помилування осіб, видає укази про амністію.
 4.  Вирішує питання про Збройні Сили України.

9. Поясніть значення понять.

   а) НАРОДНИЙ  ДЕПУТАТ – це …

   б) ДЕМОКРАТІЯ – це …

IV рівень

10. Поставте у відповідний стовпчик таблиці номер наданих нижче  

    характеристик  понять

 Державний суверенітет

 Народний суверенітет

Національний суверенітет

 1.  верховенство державної влади в країні;
 2.  реальна можливість визначити характер свого національного життя;
 3.  без наявності не може бути справжньої демократичної держави;
 4.  незалежність та рівноправність у зовнішніх зносинах;
 5.  здійснюється безпосередньо або через народних депутатів;
 6.  визнання народу єдиним джерелом влади
 7.  неподільність, повнота і єдність влади.

11. Розв’яжіть юридичну задачу.

        Дніпропетровська обласна державна адміністрація подала на розгляд

Верховної Ради проект закону. Чи зобов’язана Верховна Рада його

розглянути? Відповідь обґрунтуйте.

12. Розв’яжіть юридичну задачу.

        Уявіть, що парламент прийняв закон про заборону підприємницької

діяльності в Україні. Почали закриватися банківські рахунки фірм. Але

група народних депутатів України звертається до Конституційного Суду.

Яке рішення, на вашу думку, має прийняти Конституційний Суд?

В а р і а н т  ІІ

І рівень

1. Виберіть правильну відповідь.

   Офіційна назва нашої держави, що закріплена в Акті проголошення  

   незалежності України.

   а) Українська Республіка;

   б) Україна;

   в) Республіка Україна.

2. Виберіть правильну відповідь.

   Президентом України може бути громадянин України, який:

   а) досяг 40 років; проживає в Україні протягом останніх 25 років;

   б) досяг 35 років; проживає в Україні протягом останніх 10 років;

   в) досяг 21 року; проживає в Україні з дня народження.

3. Виберіть правильну відповідь.

   Судовий розгляд цивільних і господарських справ починається після:

   а) завершення слідства по справі;

   б) подання позовної заяви особи про порушення її прав.

ІІ рівень

4. Визначте, які із наведених тверджень є правильними.

 1.  Засідання Верховної Ради проводяться відкрито.
 2.  Кандидат в Президенти України крім державної повинен знати хоча б одну іноземну мову.
 3.  Усі свої рішення Верховна Рада приймає на пленарних засіданнях шляхом голосування.
 4.  Територія України в межах існуючого кордону є недоторканою.
 5.  Адвокатура забезпечує державну безпеку України.

5. Продовжити речення.

   Кабінет Міністрів є вищим органом у системі органів ___________

6. Виберіть правильний варіант відповіді.

   Верховна Рада є вищим органом:

   а) законодавчої влади в Україні;

   б) виконавчої влади в Україні;

   в) судової влади в Україні.

ІІІ рівень

7. Виберіть правильний варіант відповіді.

   До компетенції Конституційного Суду в Україні відносяться:

   а) погодження кандидатур на посади керівників правоохоронних органів;

   б) розгляд скарг громадян про порушення їхніх конституційних прав і  

       свобод;

   в) вирішення питань про відповідність правових актів Конституції України.

8. Визначте, які із наведених повноважень відносяться до компетенції

  Президента  України.

 1.  Приймає закони України, здійснює їхнє тлумачення та контроль за їхнім виконанням.
 2.  Веде переговори і підписує міждержавні договори.
 3.  Нагороджує державними нагородами, присвоює почесні звання.
 4.  Приймає рішення про проведення всеукраїнських референдумів.

9. Поясніть значення понять.

   а) ПРОКУРАТУРА – це …

   б) РЕФЕРЕНДУМ – це …

IV рівень

10. Поставте у відповідний стовпчик таблиці номер функції, що виконують

    суди конкретної інстанції.

        Суд  І  інстанції

    Суд  ІІ  інстанції

    Суд  ІІІ  інстанції

 1.  перегляд справи на основі апеляційної скарги;
 2.  винесення рішення по конкретній справі;
 3.  закріплення рішення в окремій ухвалі;
 4.  винесення вироку по кримінальних справах;
 5.  здійснення повторного розгляду справи;
 6.  перегляд справи на основі касаційної скарги;
 7.  перегляд справи на основі протесту у порядку судового нагляду.

11. Розв’яжіть юридичну задачу.

   Президент України виконує свої обов’язки вже майже 10 років. Усі

       ваші знайомі однозначно стверджують, що він більше вже не матиме права

      бути Президентом. Ви згодні з цим? Відповідь обґрунтуйте.    

12. Розв’яжіть юридичну задачу.

   Складіть передвиборчу програму Президента або народного депутата

України. На які запитання ви б звернули особливу увагу? Відповідь

обґрунтуйте.

Тема: «Найважливіші положення адміністративного і кримінального права»

В а р і а н т  І

І рівень

1. Виберіть правильну відповідь.

   Адміністративної відповідальності підлягають особи віком

   а) 14 років;                       б) 15 років;                          в) 16 років.

2. Виберіть правильну відповідь.

   Таємне викрадення чужого майна називається

   а) крадіжкою;                                      б) грабежем.

3. Виберіть правильну відповідь.

   Правоздатність особи настає з дня її народження

   а) так;                                                   б) ні.

ІІ рівень

4. Визначте, які із наведених тверджень є правильними.

 1.  Правомірна поведінка – поведінка людини, яка узгоджується з положеннями чинного законодавства.
 2.  Вчинення злочину організованою групою є пом’якшуючою обставиною при визначенні відповідальності за вчинений злочин.
 3.  В разі добровільної відмови від вчинення злочину винний не підлягає кримінальній відповідальності.
 4.  Адміністративний кодекс передбачає відповідальність за майнові злочини.

5. Продовжити  речення.

   У разі затримання неповнолітнього правоохоронними органами про це  

   обов’язково мають бути повідомлені _________________

6. Виберіть правильну відповідь.

   До неповнолітніх за адміністративні правопорушення не застосовується:

   а) застереження;

   б) зобов’язання публічно попросити вибачення у потерпілого;

   в) адміністративний арешт.

ІІІ рівень

7. Поясніть значення понять.

   а) ПРАВОПОРУШЕННЯ – це …

   б) ПОКАРАННЯ – це …

8. При  яких з наведених обставин необхідна оборона є злочином,

  а при яких – ні.

 1.  Захист інтересів держави.
 2.  Захист іншої людини від суспільно небезпечного посягання.
 3.  Оборона проти особи, що охороняє громадський порядок.
 4.  Самочинна розправа, помста, що вчинені через тривалий час після нападу.
 5.  Оборона по відношенню до малозначних дій.

9. В чому полягає особливість кримінальної відповідальності    

  неповнолітніх?

IV рівень

10. Визначте, які з наведених правопорушень є адміністративними

     проступками, а які – злочинами.

 1.  Незаконне носіння холодної зброї.
 2.  Перехід вулиці на червоне світло.
 3.  Пошкодження телефонів-автоматів.
 4.  Крадіжка.
 5.  Вбивство.
 6.  Руйнування могил на цвинтарі.

11. Поясніть зміст вислову.

           «Покарання подібне до бога Януса, який має два обличчя: одне  

      повернуте в минуле, а друге – в майбутнє» (М.С.Таганцев)

12. Розв’яжіть юридичну задачу.

  Громадянин Н. сприяв пограбуванню квартири сусіда. Він вказав день і

     час, коли того не буде вдома, пропонував свою машину для перевезення

     награбованого, а також пообіцяв сховати награбоване майно за винагороду.

     Громадянин Н. не визнає себе винним, наполягаючи на тому, що він не брав

     безпосередньої участі у скоєнні злочину. Чи є цей громадянин злочинцем та

     чому?

В а р і а н т  ІІ

І рівень.

1. Виберіть правильну відповідь.

   За шкоду, заподіяну неповнолітніми віком до 15 років відповідають вони самі.

   а) так;                                                   б) ні.

2. Виберіть правильну відповідь.

   За вчинення усіх видів злочинів кримінальна відповідальність настає

   а) з 16 років;                                        б) з 18 років.

3. Виберіть правильну відповідь.

   Нецензурна лайка – це правопорушення

   а) адміністративне;                             б) кримінальне.

ІІ рівень     

4. Визначте, які із наведених тверджень є правильними.

 1.  Грабіж – це привласнення чужого майна за допомогою обману або шляхом зловживання довірою.
 2.  Однією з цілей адміністративної відповідальності є компенсація потерпілому збитків від правопорушення.   
 3.  Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі.
 4.  Однією з цілей кримінальної відповідальності є позбавлення винного можливості вчиняти нові злочини.

5. Продовжити  речення.

   Лише вчинення особою правопорушення є підставою для __________

6. Виберіть правильну відповідь.

   Кримінальне покарання має на меті:

   а) приниження гідності винного;

   б) перевиховання винного;

   в) завдання таких страждань винному, яких він завдав потерпілому.

ІІІ рівень

7. Поясніть значення понять.

   а) ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА – це …

   б) КРАЙНЯ НЕОБХІДНІСТЬ – це …

8. Визначте, які із наданих видів кримінальної відповідальності є основними,

     а які – додатковими.

 1.  Позбавлення волі.
 2.  Штраф.
 3.  Конфіскація майна.
 4.  Позбавлення батьківських прав.
 5.  Позбавлення військового або спеціального звання.

9. Назвіть види адміністративних стягнень.

IV рівень

10. Визначте, які обставини обтяжують відповідальність, а які –

     пом’якшують її.

 1.  Щире розкаяння.
 2.  Вчинення злочину на замовлення.
 3.  Дії внаслідок зловживання алкоголю або наркотичних речовин.
 4.  Вчинення злочину вперше.
 5.  Вчинення злочину організованою групою.
 6.  Добровільне відшкодування винним завданих збитків.

11. Поясніть зміст вислову.

   «Немає ані злочину, ані покарання, якщо про це не вказано в законі» (Ціцерон)

12. Розв’яжіть юридичну задачу.

        Громадянин М., маючи фальшиве посвідчення міліціонера й

пред’явивши його громадянці С., проник до її квартири. Там він дуже

сильно побив жінку, зв’язав її та втік, прихопивши з собою магнітофон,

коштовності та норкову шубу. Які злочини тут було скоєно?


       
ПОЗАКЛАСНІ ЗАХОДИ

З ПРАВОВОЇ ТЕМАТИКИ

ВИХОВНА  ГОДИНА

Тема:            «Ти – людина, адже маєш права»

Мета:           пояснити, що таке Конституція, чим вона відрізняється від інших

                      законів країни; проаналізувати текст Конвенції ООН про права

                      дитини; навчити учнів висловлювати власне ставлення щодо прав  

                      дитини; формувати власне ставлення щодо важливості

                      Конституції України  та Конвенції ООН про права дитини;

                      виховувати вміння об’єктивно оцінювати власні можливості у

                      плані  захисту своїх прав.

Обладнання: Конституція України, Конвенція ООН про права дитини, список

              дитячих правозахисних організацій

                                              ХІД       ЗАХОДУ:

Учитель: Слово «конституція» у сучасну мову прийшло з латинської, воно

   буквально перекладається як «устрій, установлення, утвердження». У

   Стародавньому Римі конституціями називали окремі документи, що їх   

   видавали  імператори. Сучасне розуміння цього слова закорінене в   

   історичних змінах в  Європі XVIIXVIII ст.

             Уже на початку ХХ ст. слово «конституція» означало «основний

закон держави». Першими писаними конституціями вважають

Конституцію США, Франції та Польщі XVIII ст. До них можна віднести і

Конституцію Пилипа Орлика. А як ви розумієте це поняття?

1 учень: Конституція – це закон, але вона посідає особливе місце серед усіх законів держави, закріплює основні права, свободи та обов’язки громадян, основи будови держави; визначає, як утворюються та діють органи влади. Тому її називають «основним законом». Це фундамент для всіх законів в державі. На «ґрунті» кожної норми поведінки, що записана в Конституції, створюються відповідні закони та підзаконні документи.

             Про те, що конституція – «закон усіх законів» свідчить і спеціально

   визначений порядок її прийняття.

2 учень: 28 червня 1996 року відбулося прийняття чинної Конституції України. В ній визначена мета державного будівництва нашої країни – «розвивати, зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу». Під демократичною розуміють таку державу, в якій народ ретельно бере участь в управлінні. Соціальна держава намагається створити для кожної людини можливість повноцінного здорового та гідного рівня життя. Правовою називають державу, котра відповідна перед людиною за свою діяльність відповідно до законів.

             Конституція України визнає людину найвищою соціальною цінністю, тому «забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави».

3 учень – «Незнайка»: Це все, мабуть, стосується дорослих. А дитина – це людина чи тільки шлях до людини? Як живуть діти сучасного світу?

Учитель: Не тільки права дорослих потребують визначення і захисту. Складною проблемою сучасного людства є й права дітей, оскільки, на жаль, життя, здоров’я та навчання дітей світу ще недостатньо захищені. Сьогодні, наприклад, майже 250 млн. дітей животіють завдяки тяжкій праці, жебрацтву, пограбуванням. Близько 30 млн. дітей не мають можливості відвідувати школу. Щороку від хвороб помирають 5 млн. дітей. Крім того, набули поширення торгівля дітьми, використання дітей, від яких відмовилися батьки, для пересаджування органів.

             В Україні ¾ дітей – це діти з хронічними захворюваннями. У нас з’явився новий тип дитини – «діти вулиці». Основний загал таких дітей закінчили 3 чи 4 класи, потім школу не відвідували, а збільшили загін неповнолітніх злочинців, наркоманів, торгівців наркотиками, повій.

             Міжнародне співтовариство започаткувало спробу спільної допомоги дітям. Найважливішими кроками в цьому напрямі були: прийняття ООН у 1959 році «Декларації прав дитини» та проголошення 20 листопада 1989 р. «Конвенції про права дитини». Ця конвенція є договором, якого мають дотримуватись усі держави, що його підписали. Конвенція базується на новому розумінні становища дітей у суспільстві не як майбутніх дорослих, а як рівноправних учасників суспільного життя, звичайно, з урахуванням того, що «дитина внаслідок її фізичної і розумової незрілості потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист як до, так і після народження».

4 учень: Відповідно до ст. 1 Конвенції дитиною вважається кожна людина до досягнення 18 – річного віку. Права дитини – це певні спеціальні можливості, необхідні людини до 18 років для існування і досягнення зрілості. Кожна дитина, незалежно від раси, мови, національності, майнового стану має рівні права з усіма іншими дітьми.

3 учень – «Незнайка»: Які ж спеціальні, додаткові права, яких не мають дорослі, є в дитини?

4 учень: Перелік прав, визнаних для дитини в Конвенції охоплює права громадянські, соціальні, культурні й політичні. Немає прав економічних, бо визнано, що дитина повинна вчитись, а не працювати.

5 учень: Я розповім вам про особисті (громадянські) права дитини. Ось вони:

право на життя і розвиток;

право набуття громадянського статусу, тобто реєстрація після народження, набуття імені та прізвища;

право на сім’ю, на контакт з батьками;

право на отримання громадянства (захист певної держави);

свобода релігії та переконань;

свобода слова, вираження поглядів і повага до них, відповідно до віку дитини;

свобода від фізичного або психічного насилля, визиску, жорстокості;

дитина повинна бути вислухана у всіх справах, що її стосуються (зміна прізвища, усиновлення);

щодо дитини не можна виносити смертний вирок або карати довічним ув’язненням.                   

6 учень: А я розповім вам про соціальні і культурні права. Ось вони:

право на охорону здоров’я;

право на відповідні умови життя;

право на відпочинок, вільний час, розваги і забави;

право на освіту;

право на користування культурними цінностями;

право на інформацію;

право на знання про свої права.

4 учень: Старшим дітям Конвенція надає певні політичні права. Наприклад, право на об’єднання, збори в мирних цілях. Конвенція визнає й особливі права для дітей – інвалідів, а також суспільно непристосованих дітей.

3 учень – «Незнайка»: Хто та як захищає права дитини?

Учитель: Для здійснення міжнародного контролю за дотриманням прав дитини і виконанням зобов’язань, перебраних державами, було створено Комітет з прав дитини ООН. Він розробляє пропозиції та рекомендації щодо дотримання прав дитини різними країнами. Важливу роль у забезпеченні прав дитини відіграє також Міжнародний надзвичайний фонд допомоги дітям. В нашому місті теж існують спеціальні організації для захисту прав дитини. Можна ознайомитись з переліком таких організацій. (Пропонує подивитися список).

3 учень – «Незнайка»:  Я все зрозумів. А зараз хочу запропонувати вам декілька сцен із життя для визначення правильної чи неправильної поведінки щодо дитини.

Сценка 1. Мати тягне за собою хлопчика, який впирається й плаче.

Мені не подобається ім’я, яке дав тобі тато. Тебе будуть звати Андрій, як мого дідуся!

А мені дуже подобається моє ім’я – Євген.

Я твоя мати, я краще знаю, що тобі подобається! Тебе будуть звати Андрій! Зараз йдемо робити певні документи.

Сценка 2. Розлючений батько б’є хлопця.

Ти, поганець, знову отримав двійку у школі! Скільки разів тобі казати, що навчання – твій основний обов’язок!

Тато, не бий, мені боляче!

Сценка 3. Багатодітна родина. Батько каже:

Ми не можемо годувати стільки дітей тільки на мою зарплату. Треба одного чи двох віддати в дитячий будинок або інтернат. Держава обіцяла про них піклуватися, хай вона їх й годує.

Як же можна віддавати власну дитину в дитячий будинок? – плаче мати.

Замовчи, жінко! Я – господар! Як я скажу, так й буде! Сергія та Олену віддаємо під опіку держави.

Учитель: Визначте, які права дитини були порушені.

                    (Учні називають порушені права дитини)

Учитель: Сьогодні ви познайомилися з найважливішими документами, що покликані визнати та захистити права як дорослих, так і дітей. я сподіваюсь, ви станете достойними громадянами нашої країни, яка робить все можливе для вашого мирного, спокійного дитинства, гарантує вам захист й допомогу в будь-яких ситуаціях.

ПІЗНАВАЛЬНО – РОЗВАЖАЛЬНА ПРОГРАМА

для старшокласників «МИ І ЗАКОН»

             Проводиться у формі гри, у якій беруть участь збірні команди 10-х

     та 11-х класів (по 6 чоловік). Кожна команда готує домашнє завдання – плакат на правову тематику, назву, девіз, повторює основні поняття курсу „Основи правознавства”. Журі складається з гостей та вчителів.

Мета: перевірити обізнаність учнів у правових питаннях, їхні знання про основні права та обов’язки громадян України; вдосконалювати вміння розв'язувати ситуації юридичного характеру; формувати активну життєву позицію; виховувати в учнів правову свідомість, патріотичні почуття.

Обладнання: таблички з назвами команд, аркуші паперу та фломастери для «фотороботів», конверти із завданнями, таблиця результатів гри.

ХІД  ЗАХОДУ:

Ведучий 1: Шановні глядачі, журі та учасники гри! Сьогодні ми зібралися для того, щоб перевірити, наскільки наші учні обізнані в правових питаннях, як вони вміють знаходити вихід із складної ситуації, відповідально ставитись до навчання та правил поведінки, що регулюють життя суспільства.

Ведучий 2: Судити конкурси та визначати переможців сьогодні будуть  

                     (Оголошується склад журі):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ведучий 1: Нашим гравцям пропонується І конкурс: «Привітання». Кожна команда знайомить журі та глядачів із своєю назвою та девізом, вітає команду – суперницю.

Ведучий 2: Зараз ми пропонуємо командам ІІ конкурс: «Розминка». Кожна   

     команда по черзі відповідатиме на 5 запитань.

Питання для 1 команди:

 1.  Держава виникає разом із появою людини.                 
 2.  Основними формами правління є …..              
 3.  Союз держав, створений на певний час – це ….    
 4.  Постійний правовий зв’язок особи з конкретною державою називається …..                                                                                     
 5.  Право виконується лише у випадку авторитетності даної норми для людини.                                                                                            

 Питання для 2 команди:

 1.  Народовладдя, при якому воля більшості вважається законом – це ….                                                                                                    
 2.  Політичний режим, при якому влада в державі належить релігійному   

    лідеру, називається …..                                                        

3. Україна за Конституцією є унітарною державою.              

4. Конституційна кількість депутатів Верховної Ради складає …...

5. Іноземці, які постійно проживають в Україні, мають право обирати і  

   бути обраними до органів державної влади.                             

Ведучий 1: Зараз команди готуються до наступного ІІІ конкурсу, який називається „Конкурс плакатів”. Вони мають захистити свої роботи (плакати) на правову тематику.       

(Кожна команда по черзі презентує свій плакат)

Ведучий 2: Ми оголошуємо IV конкурс: “Увага, розшук!” Кожна команда отримує опис злочинця, за яким повинна створити його фоторобот (намалювати “портрет”).     

Завдання для 1 команди: „Молодий чоловік, обличчя продовгувате з виступаючою вперед щелепою, волосся світле, пряме, довге, лоб високий, ніс довгий з горбинкою, великі сірі очі, широкий рот з тонкими губами, над якими виступають маленькі вусики.”

Завдання для 2 команди: „Чоловік похилого віку, обличчя кругле, лоб високий, волосся коротке, сиве, очі блакитні, розташовані близько до великого носа, рот невеликий з тонкими губами. Верхня губа розсічена, тонкий шрам тягнеться від лівого кутка носа до вуха.”         

Ведучий 1: Нашим командам пропонується V конкурс: “Оцінити ситуацію”.

     Кожна команда отримує завдання та повинна за 2хвилини дати відповідь.

Завдання для 1 команди: Учні 8-го класу Андрій та Сергій  (по 14 років) вирішили «провчити» свого однокласника Миколу за те, що він розповідає вчителеві все, що про нього говорять учні. Знаючи, що Микола не вміє плавати, вони взяли автомобільну камеру і запропонували йому поплавати на озері. Коли Микола на камері відплив від берега, Андрій підплив до нього та проколов камеру. Микола, не вміючи плавати, потонув. Чи понесуть хлопці юридичну відповідальність та яку саме?

Завдання для 2 команди: Громадянин Петров вигулював свого собаку і раптом став свідком скоєння злочину: невідомий пограбував дівчину, погрожуючи їй ножем, потім намагався втекти. Петров дав собаці команду на затримання невідомого, в ході якого собака дуже сильно покусав правопорушника. Адвокат грабіжника вимагає покарати Петрова, адже особисто йому грабіжник не заподіяв ніякої шкоди. Яке рішення має прийняти суд?

Ведучий 2: Оголошується VІ конкурс: “Обережно, діти!”. Командам пропонується  умовити  “дитину”  із команди-суперниці не вередувати у магазині з іграшками.

Ведучий 1: Ми оголошуємо останній, VІІ конкурс: “Памятаєш? А чи виконуєш?”. Кожна команда по черзі називає права, а потім – обовязки, що закріплені в Конституції України. Переможцем вважається та команда, яка назвала більше (залишила за собою останнє слово).

Ведучий 2: Дякуємо всім, хто брав участь у наших конкурсах. Зараз настав   

      час  підбиття підсумків. Надаємо слово шановному журі.

КОМЕНТАРІ  ТА  ВІДПОВІДІ

ІІ конкурс. «Розминка».

Відповіді для 1 команди:

 1.  Ні.
 2.  Монархія та республіка.
 3.  Конфедерація.
 4.  Громадянство.
 5.  Ні.

Відповіді для 2 команди:

 1.  Демократія.
 2.  Теократія.
 3.  Так.
 4.  450 депутатів.
 5.  Ні.

V конкурс: «Оцінити ситуацію».

Ситуація 1 команди:

                    Тут має місце вчинення тяжкого злочину – навмисного вбивства та наявні ознаки співучасті. Андрій та Сергій є організаторами злочину, а Андрій ще й виконавцем, адже безпосередньо вчинив вбивство – проколов камеру. Кримінальна відповідальність за такі злочини настає з 14 років.

Ситуація 2 команди:

                    Затримання злочинця потерпілим або іншими особами безпосередньо після вчинення злочину прирівнюється до необхідної оборони. Петров діяв відповідно до серйозності вчиненого злочину і небезпечної поведінки озброєного грабіжника. Суд в даному випадку визнає заподіяння шкоди правомірною дією.

VІІ конкурс: «Пам'ятаєш? А чи виконуєш?»

Основні права:

 •  право на життя;
  •  право на повагу до гідності;
  •  право на свободу та особисту недоторканість;
  •  право на таємницю листування та телефонних розмов;
  •  право на свободу совісті та віросповідань;
  •  право на невтручання в особисте та сімейне життя;
  •  право на свободу пересувань;
  •  право на працю та відпочинок;
  •  право на страйк для захисту своїх інтересів;
  •  право на освіту;
  •  право на недоторканість житла;
  •  право на підприємницьку діяльність;
  •  право на соціальний захист;
  •  право на свободу об’єднань у політичні партії;
  •  право на участь у проведенні мирних мітингів та демонстрацій;
  •  право брати участь в управлінні державними справами;
  •  право на достатній життєвий рівень;
  •  право на безпечне для життя й здоров’я довкілля;
  •  право на безоплатне медичне обслуговування та ін.

Основні обов’язки:

 •  захист Вітчизни, незалежності й територіальної цілісності України, шанування її державних символів;
  •  незаподіяння шкоди природі, культурній спадщині, відшкодування завданих їм збитків;
  •  сплата податків і зборів;
  •  неухильне додержання Конституції України та законів України;
  •  непосягання на права і свободи інших людей.

                                    Таблиця результатів гри.

Назва конкурсу

Бали

1 команда

2 команда

І. Привітання (до 3 балів)

ІІ. Розминка (до 5 балів)

ІІІ. Конкурс плакатів (до 5 балів)

IV. «Увага, розшук!» (до 5 балів)

V. Оцінити ситуацію (до 3 балів)

VІ «Обережно, діти!» (до 3 балів)

VІІ «Пам'ятаєш?  А чи      

       виконуєш?»  (до 5 балів)

ВИХОВНА ГОДИНА

(для молодших школярів)

Тема:           «Державні символи України».

Мета: виховувати в учнів почуття патріотизму;

         познайомити школярів з історією виникнення та значенням державних символів України;

         сприяти формуванню національної гідності, правової культури, свідомого ставлення до необхідності шанувати національні символи.

Обладнання: аудіозапис Гімну України, зображення державних символів.

ХІД ЗАХОДУ:

Вчитель: Давно – давно жила колись жінка. І було в неї три сини. Росли сини чесними, сміливими, дуже любили свою матусю, готові були віддати за неї життя. Підросли сини і вирішили піти у світ – прославляти свою матір.

                 Вирушив в дорогу старший син. Мати подарувала йому на згадку корону з трьома промінцями. Пішов син між люди і за трьохпроменеву корону, яка зігрівала людей і вела вперед, показуючи шлях до кращого життя, дали першому синові ім’я ТРИЗУБ.

(Показує зображення тризуба)

1 учень: Як свідчать історичні джерела, східні слов’яни використовували символічні знаки ще в період родоплемінного ладу на території України. Ними могли бути хрест, ромб, коло, пізніше – зірки, квіти, зброя, звірі. За часів Київської Русі тризуб стає великокнязівським знаком.

              Його зображення відоме з печатки Святослава Ігоровича, де чітко вирізняється князівський знак. Тризуб можна зустріти також на цеглі Десятинної церкви, на плитах Успенської церкви у Володимирі – Волинському; його зображення знайдено на гербі французької королеви Анни – дочки Ярослава Мудрого.

2 учень: Державний Герб – офіційна емблема держави. Цікаві міркування з приводу пояснення значення тризуба висловив у свій час М.Грушевський, видатний український історик і політичний діяч. Наприклад, одне – це вершок булави чи «навчальницької пам'яті».

              Як державний Герб України тризуб на синьому тлі був схвалений 12 лютого 1918 року, а 22 січня 1919 року, в День Соборності України, в Києві було проголошено державним гербом золотий тризуб на синьому тлі. Таким його схвалила й незалежна Україна.

Вчитель: Йдемо далі. Настала черга другого сина йти у світ. Йому мати в дорогу подарувала жовто-блакитний одяг. Своїми звитяжними ділами він теж прославляв матір. Одержав середній син ім’я ПРАПОР.

(Показує зображення прапора)

3 учень: Прапор як символ виник і поширився в Європі в добу середньовіччя. Найдавніші прапорні полотнища були трикутно – клинові. Найуживанішим кольором був червоний. Прапор Руської землі був переважно червоним із золотим тризубом або двозубом.

                Великого розквіту набуло українське прапорництво в героїчну козацько – гетьманську добу. Тоді ж з'являється новий прапорний колір – «малиновий», який потім став основним у запорізьких козаків. Блакитні (сині) полотнища із золотими чи жовтими хрестами, іншими знаками поширюються у XVIIXVIII сторіччях. Із занепадом козацької держави – Гетьманщини, поділом українських земель між різними сусідніми країнами, зникають й територіальні та інші прапори.

                 22 березня 1918 року Українська Центральна Рада в Києві ухвалила Закон «Про державний прапор УНР», який був жовто-блакитним.

                 Вибір кольорів був умотивований такими міркуваннями: символами   

     України є чисте небо (синій колір) та пшеничне поле (жовтий колір).

          Як сказав поет:

«Наш стяг – пшениця у степах

 Під голубим склепінням неба.»

Вчитель: Якщо сьогодні ми з вами говоримо про державні символи України, то ви самі вже можете підказати ім’я, яке одержав третій син. (Учні називають – ГІМН).

                 Дійсно. Там, де був наймолодший син завжди лунала дзвінкоголоса пісня. Адже матуся подарувала йому соловейків голос. І одержав третій син за свій джерельний голос, величний спів ім’я ГІМН.

(Звучить Гімн України. Учні піднімаються.)

4 учень: Національний Гімн України – це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Слова до неї більше століття тому написав поет П.Чубинський, а музику – композитор М.Вербицький. Слова цього Гімну, які були вперше надруковані в 1863 році навіть приписували Т.Г.Шевченку.

Вчитель: У 1990 році Верховна Рада України прийняла «Декларацію про державний суверенітет України», в якій зазначається, що «Україна забезпечує національно-культурне відродження українського народу, його історичної свідомості і традицій».

                 24 серпня 1991 року Україна стала незалежною. Сьогодні всі країни світу впізнають нашу державу за її головними символами – ГЕРБОМ, ПРАПОРОМ ТА ГІМНОМ.

5 учень: Мамина пісня, батьківська хата, дідусева казка, бабусина вишиванка, рушник, сорочка; калина біля вікна, барвінок – це теж наші символи. Людина не може забувати батьківський дім, з якого вона пішла у велике життя; рушник, який з давніх-давен символізує мир, злагоду та здоров’я в сім’ї.

6 учень: У поета Ю.Рибчинського та композитора І.Поклада є пісня «Три поради»:

Не рубай тополю край дороги,

Може та тополя – твоя доля,

Твоя доля світла, тополина,

Наче пісня журавлина.

Не стріляй у птаха на світанні,

Може то любов твоя остання.

Не ламай калину коло хати,

Бо вона заплаче, наче мати.

Вчитель: Будьмо ж гідними незалежності, за яку боролися наші предки. Цінуйте волю, любіть нашу землю, любіть Україну!

Все, що мріялось віками,

Сповнилось, настало!

«Ще не вмерла Україна» –

Гордо прозвучало.


СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ:

 1.  ПРОГРАМИ для загальноосвітніх навчальних закладів. ВТФ «Перун», 2005.
 2.  Бандровський О.Г. Історія Стародавнього світу. Підручник для 6-го класу середньої школи. – К.: Ґенеза, 1998.
 3.  Шалагінова О.І., Шалагінов Б.Б. Історія стародавнього світу: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Пед. преса, 2006.
 4.  Святокум О.Є. Історія Стародавнього світу. 6 клас: Плани – конспекти уроків. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.
 5.  Бахтина О.И. Задания для самостоятельной работы по истории древнего мира: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1988.
 6.  Гловацька К.І. Міфи Давньої Греції: Для серед. та ст. шк. віку – Вид. 4-те, доп. – К.: Веселка, 1991.
 7.  История Древнего Рима / Сост. Паневин К.Г. – Санкт-Петербург: Полигон – АСТ, 1999.
 8.  Щедріна І.Е. Всесвітня історія у схемах і таблицях. 6 – 9 класи: Навч. посібник. – Х.: Видавнича група «Академія», 2000.
 9.  Святокум О.Є. Всесвітня історія. 8 клас: Плани – конспекти уроків. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2002.
 10.  Швидько Г.К. Історія України (XIVXVIII ст.). [проб. підруч. для 8 кл. середн. шк.]. – К.: Ґенеза, 1996.
 11.  Коляда І.А., Булда А.А. Основи правознавства: 9 кл.: Метод. посіб. для вчителів. – 2-ге вид. – К.: А.С.К., 2001.
 12.  Ми – громадяни України: Навчальний посібник з громад. освіти для 9 (10) кл. серед. загальноосвіт. навч. закл. /О.Пометун, О.Дем’янчук, І.Ігнатова та ін.; За ред. О.Пометун. – Видання третє, доповн. – Львів.: НВФ «Українські технології», 2003.
 13.  Світ права: Навч. посіб. з основ правознавства для учнів 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. /Р.А.Калюжний, О.І.Пометун, Т.О.Ремех та ін.; За ред. Р.А.Калюжного і О.І.Пометун. – К.: А.П.Н., 2004.
 14.  Основи правознавства: Підручн. для учнів 9-го класу загальноосвіт. навч. закладів / За заг. ред. В.С.Журавського. – К.: Юридична думка, 2004.
 15.  Основи правознавства:  Проб. підручник  для 9 кл. серед. загальноосвіт. шк. / За ред. І.Б.Усенка. – Київ: Ірпінь: ВТФ «Перун», 1997.
 16.  Власов В. Історія України: Підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. зал.              

/ За ред. Ю.А.Мицика. – К.: Ґенеза, 2004.

 1.  Бармак М., Бармак О. Зошит для тематичного контролю знань. Основи правознавства 9 кл. – Тернопіль, 2000.
 2.  Беспалов Ю.Г. и др. Эпоха Великих географических открытий. Лабиринты истории. – Харьков: Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга», 2002.
 3.  Бирюлев И.М. Всемирная история. Часть первая. Начало нового времени: Учебник для 8 класса средней общеобразовательной школы. – Запорожье: Просвіта, 1999.
 4.  Волобуев О.В., Секиринский С.А. Художественно-историческая хрестоматия. Средние века. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1977.
 5.  Права дитини: від витоків до сьогодення: Збірник текстів та інформаційних матеріалів. – К.: Либідь, 2002.
 6.  Кушніренко О.Г., Слінько Т.М. Права і свободи людини і громадянина. – Харків: Факт, 2001.
 7.  Конституція України: Офіційний текст: Коментар законодавства України про права і свободи людини і громадянина: Навч. посіб. / Автор-укл. М.І.Хавронюк. – К.: А.С.К., 2003.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

51911. Финансовые отношения предприятия с бюджетом 44 KB
  Налоги это обязательные платежи взимаемые государством с юридических и физических лиц в государственные или местные бюджеты. По методу установления налоги подразделяются на: Косвенные налоги устанавливаемые в виде надбавки к цене или тарифу НДС акцизы. Прямые налоги устанавливаются на доход или имущество налогоплательщика. В зависимости от органов власти устанавливающих налоги выделяют: 1 Государственные это налоги которые разрабатывает правительство и которые зачисляются в центральный или местные бюджеты налог на прибыль на...
51913. Социальная политика государства 42.5 KB
  Доходы и проблемы их распределения в рыночной экономике. Доходы и проблемы их распределения в рыночной экономике. Доходы это сумма денежных средств получаемая за определённый промежуток времени и предназначаемая для приобретения благ и услуг в целях личного потребления. Законные доходы доходы получаемые от деятельности не противоречащей существующим юридическим законам.