5282

Микропроцессоры и цифровая обработка сигналов

Контрольная

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Задание 1. Разработать схему алгоритма и написать программу на языке программирования С. Вариант задания выбрать в соответствии с предпоследней цифрой шифра студента. Вариант 1. Сформировать массив из 10 чисел. Найти наибольший элемент массива и его...

Русский

2012-12-06

148 KB

42 чел.

Задание 1.

Разработать схему алгоритма и написать программу на языке программирования С. Вариант задания выбрать в соответствии с предпоследней цифрой шифра студента.

Вариант 1. Сформировать массив из 10 чисел. Найти наибольший элемент массива и его номер.

Схема алгоритма

Текст программы:

main()

{

int A[10]={2,5,-8,7,-3,15,38,-11,66,-6};           //задание массива

int I,S,N;         //объявление переменных целого типа

S=0;               //начальное значение наибольшего числа массива

N=I;               //начальный номер числа массива

for (I=1;I<10;I++) //переменная цикла I изменяется от 1 до 10 с шагом 1

{

if(A[I]>S)         //если элемент массива больше предыдущего числа

S=A[I],            //присвоение наибольшего числа массива

N=I+1;             //номер наибольшего числа массива

}

}

Задание 2.

Разработать микропроцессорное устройство на основе микроконтроллера AduC842.

1. Привести схему устройства с описанием назначения элементов.

2. Разработать схему алгоритма и программу на языке программирования  С. При написании программы обязательно использовать комментарии в каждой строке, описывающие производимые действия.

Вариант задания выбрать в соответствии с последней цифрой шифра студента.

Вариант 0. Разработать устройство, включающее электродвигатель при вводе в микроконтроллер определенной восьмиразрядной двоичной кодовой комбинации.

Описание схемы.

Основным элементом схемы является  микроконтроллер AduC842. К параллельному порту P1 подключено 8 контактов. Выводы P1.1 – P1.8 установлены на ввод информации и подтянуты к +5В. Кнопки имеют нормально – разомкнутые контакты, поэтому если кнопка не нажата, то на входе возникает логическая единица. Однако, стоит замкнуть кнопку на соответствующем выводе появится низкий уровень.

К параллельному порту P2 подключено пусковое реле электродвигателя. При появлении на порту Р2.1 логической единицы входной сигнал (управляющий ток) через диод D1 подается на светодиод. Излучение попадает на фотодиодную матрицу (фотоэлектрический генератор). Падающее излучение создает в фотодиодной матрице фото-ЭДС. Наведенное напряжение подается на схему управления, которая в свою очередь формирует необходимый сигнал для управления выходным ключевым каскадом, обеспечивает защиту затвора выходного МОП-ключа, обеспечивает быстрое выключение ключа. Силовой ключ реализован на элементах С5, С6, R10, R11, и симисторе TR1. Резистор R9 ограничивает ток через светодиод оптореле.

Схема включения микроконтроллера типовая. К входу RESET подключена схема сброса микроконтроллера при включении питания. Для стабилизации напряжения питания использована схема стабилизатора напряжения.

Схема алгоритма.

Текст программы:

sfr P1=0x90;   //объявляем переменную P1 как регистр с адресом 0x90

sbit P11=0x91;  // объявляем переменную P11 как бит регистра с адресом 0x91

sbit P12=0x92;  // объявляем переменную P12 как бит регистра с адресом 0x92

sbit P13=0x93;  // объявляем переменную P13 как бит регистра с адресом 0x93

sbit P14=0x94;  // объявляем переменную P14 как бит регистра с адресом 0x94

sbit P15=0x95;  // объявляем переменную P15 как бит регистра с адресом 0x95

sbit P16=0x96;  // объявляем переменную P16 как бит регистра с адресом 0x96

sbit P17=0x97;                       // объявляем переменную P17 как бит регистра с адресом 0x97

sbit P18=0x98;                       // объявляем переменную P18 как бит регистра с адресом 0x98

sbit P21=0x11;  // объявляем переменную P21 как бит регистра с адресом 0x11

main()    //главная функция

{

P1=1;   //во все разряды порта Р1 записываем единицы (переводим порт в    режим  приема цифровой информации)

if(P11==1) if(P12==1) if(P13==0) if(P14==1) if(P15==1) if(P16==0) if(P17==1) if(P18==0)

P21=1;             //если P11 равна 1, P12 равна 1, P13 равна 0, P14 равна 1, P15 равна 1, P16 равна 0, P17 равна 1, P18 равна 0, то P21 присвоить 1

while(1);   //бесконечный цикл

}


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54548. Бабусина наука 33 KB
  Щоб ми швидше дістались її дому бабуся нам підказала коротку дорогу. Діти рухаються згідно інструкції Бабуся виходить з хати. Бабуся: Добрий день мої дорогенькі Як я рада вас бачити Ви так виросли Ви ж збираєтесь іти до школи Готові 2. Бабуся: Зараз я перевірю на дошці виставлено 10 тварин та 10 птахів.
54549. ЯК ПИСАТИ НАУКОВУ РОБОТУ З ФІЛОЛОГІЇ 82 KB
  Безумовно сьогоднішній учитель має можливість через інет†знайти вимоги до змісту та оформлення роботи наприклад на сайтах МАНУ та МОНУ: mn. Я маю чималий досвід цієї роботи: 15 моїх учнів захищали наукові роботи усі брали участь у конкурсізахисті обласного рівня лише двоє не отримали призових місць четверо захищали роботи на Всеукраїнському рівні усі мали призові місця два І місця та два ІІІ м. Пропоную до Вашої уваги деякі порадиспостереження що народилися в процесі багаторічної роботи з учнями над науковими дослідженнями....
54550. Біологія – наука про живу природу 162 KB
  Передбачувані результати навчального заняття: А Знати:; що вивчає наука біологія; основні ознаки живого; основні галузі біології; принципи класифікації організмів; значення біології у практичній діяльності людини Б Нормувати: теоретичний матеріал у вигляді усної розповіді та діалогу; В Цінувати: старанність ініціативність працьовитість; переконання у справедливості; особисту точку зору. До неї входять: Ботаніка ботане рослина вивчає рослини. Зоологія зоон тварина вивчає тварини.
54551. Наука і технічний прогрес 83 KB
  They mke it possible to do complicted tsks in short time You cn buy lmost nything on the Internet without hving to leve your home. Some people becme ddicted to the Internet nd computer. 3 Which web browser does your computer use Internet Explorer Fire fox Mzil 4 How mny buttons re there on your mouse There re two buttons on my mouse. 7 re you member of ny cht group 8 Wht else cn you use the Internet for to find interesting informtion to do complicted tsks Повідомлення теми та мети уроку.
54552. Свято «Наум, Наум – наведи на ум» 49 KB
  Учитель: за народним календарем 14 грудня день Святого Наума покровителя розуму і доброчинства. учитель англійської мови вивчає дітей два три слова Конкурс: на листку паперу намалювати квіти з закритими очима кожен учасник по одній квітці. Учитель: Як ви вважаєте діткичи завжди були школи в Україні Перша школа в Україні була заснована князем Володимиром Великим у 988 році.
54553. Інтегроване навчання із використанням інноваційних технологій 105.5 KB
  Етап початкового навчання є перехідним від звичного способу життєдіяльності в період дошкільного дитинства до способу який домінує в режимі життєдіяльності молодшого а потім і старшого підліткового віку. Основним завданням початкової школи вважається і я з цим безперечно згодна підготовка до систематичного цілеспрямованого навчання на старших вікових паралелях виховання позитивної мотивації учіння емоційно благополучного ставлення до школи і навчальної праці формування пізнавальних потреб. Навчання в школі будується на предметній...
54554. Реалізація принципів розвиваючого навчання на уроках і позакласних заходах початкової школи як передумова формування та розвитку креативної особистості 171.5 KB
  Тому особливої актуальності набуває проблема реалізації розвивального принципу навчання на уроках у початковій школі. Розгляд терміну розвиваюче навчання припускає перш за все вивчення проблеми співвідношення навчання і розвитку яка завжди визнавалася однією із основних проблем педагогіки. На різних історичних етапах її рішення мінялося що обумовлене зміною методологічних установок появою нових трактувань розуміння суті розвитку особи і самого процесу навчання переосмисленням ролі останнього в цьому розвитку.
54555. Компетентнісно-зорієнтоване навчання у структурі трудової підготовки учнів 91 KB
  Життєвий досвід дитини вирішальний фактор формування особистості а вся система навчання і виховання повинна допомогти їй виявити у собі і розвинути те що їй органічно притаманне. Тільки таким чином можливо досягти мети формування особистості готової до життя у світі що постійно змінюється здатної до навчання та самовдосконалення до прийняття ефективних рішень. Тому компетентнісна стратегія є одним з магістральних напрямків реформування освітньої системи в Україні і вона пов'язана з принципово новим цілепокладанням у педагогічному...
54556. A compiler system for windows 7.36 MB
  I was working since several years in a compiler environment project. I had written an editor ‘Wedit’ and sold some copies of it to fellow programmers in Paris. But my editor project was stuck: it missed the compiler. Once people bought the compiler with its integrated editor, they wouldn’t think about using any other one. The editor was actually considered as an afterthought. The effort of learning a new editor was considered too big. Besides, the new programming environments were more and more closed.