52874

ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕННОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Конспект урока

Педагогика и дидактика

У структуру гри як процесу входять: а ролі узяті на собі граючи; б ігрові дії як засіб реалізації цих ролей; в ігрове вживання предметів тобто заміщення реальних речей ігровими умовними; г реальні відносини між граючи; д сюжет зміст область дійсності умовно відтворена в грі. Рольові ігри Ідея використання рольової поведінки на уроці одержала підкріплення з боку теорії ролей розробленої соціологами і соціопсіхологамі. Ігри позитивно впливають на формування пізнавальних інтересів школярів сприяють усвідомленому освоєнню іноземної...

Украинкский

2014-02-19

164.5 KB

0 чел.

ІГРОВІ МЕТОДИ І ПРИЙОМИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Гра - простий і природний спосіб пізнання людиною навколишньої дійсності, найбільш доступний шлях до оволодіння знаннями, уміннями, навичками. Необхідність  застосування ігрових методів та прийомів у процесі навчання і виховання школярів  іноземної мови вимагає ретельного і детального вивчення цього питання.

У структуру гри як процесу входять:

а) ролі, узяті на собі граючи;

б) ігрові дії як засіб реалізації цих ролей;

в) ігрове вживання предметів, тобто заміщення реальних речей ігровими, умовними;

г) реальні відносини між граючи;

д) сюжет (зміст) - область дійсності, умовно відтворена в грі.

Рольові ігри

Ідея використання рольової поведінки на уроці одержала підкріплення з боку теорії ролей, розробленої соціологами і соціопсіхологамі. Соціальне середовище, у якій людина живе, виступає стосовно неї як первинна соціалізація. У ній вона поступово засвоює соціальний досвід, зафіксований у мові. Природно, що при оволодінні іноземною мовою як засобом спілкування необхідно відтворити умови, подібні до умов, що існують при оволодінні рідною мовою. Рольова гра тренує учнів говорити в будь-якій ситуації на будь-яку тему та сприяє формуванню навчального співробітництва і партнерства, адже гра припускає охоплення групи учнів.  Практично весь навчальний час у рольовій грі відведено на мовленнєву практику, при цьому не тільки учень, що говорить, але і слухаючи максимально активний, тому що він повинний зрозуміти і запам'ятати репліку партнера, співвіднести її із ситуацією, визначити наскільки вона релевантна ситуації і задачі спілкування, і правильно відреагувати на репліку. Ігри позитивно впливають на формування пізнавальних інтересів школярів, сприяють усвідомленому освоєнню іноземної мови. Учні активно працюють, допомагають один одному, уважно слухають своїх товаришів; учитель лише керує навчальною діяльністю. Цей вид діяльності приємний для учнів. Як тільки учні починають розуміти, що саме від них потрібно, вони з задоволенням дають волю своїй уяві. А оскільки це заняття їм подобається, навчальний матеріал засвоюється набагато ефективніше.  Якщо ж педагог вважає своєю задачею не тільки навчання своїх учнів іноземній мові, але і їхнє виховання, то рольова гра - це саме той прийом, за допомогою якого можна скласти об'єктивну думку про загальну обстановку в групі. Вчитель відмовляється від своєї традиційної ролі контролера і керівника, і атмосфера в групі залежить у більшій мері від самих учнів. Хто лідирує в групі, хто є аутсайдером, який загальний настрій? Відповіді на ці питання вчитель може одержати, спостерігаючи за ходом рольової гри. Таким чином,  гра має великі можливості в практичному, освітньому і виховному відношеннях.

Етапи рольової гри

1. Підготовка до рольової гри

Продумуючи рольова гру вчитель повинен враховувати наступні її ознаки:
1. Ситуація повинна бути найбільш наближеної до життя. 2. Ролі, обрані учнями, повинні найбільшою мірою підходити даної ситуації. Опис ролі дається в рольовій картці,

3. Учасники рольової гри не повинні діяти індивідуально, а тільки колективно, репліки одного повинні викликати відповідну реакцію іншого, а за реакцією слідує дія партнера.
4. Наявність загальної мети у всього колективу.

5. Наявність системи групового й індивідуального оцінювання діяльності учасників гри. Кожен учасник гри в залежності від виконання заданої ролі оцінюється або експертом з числа самих учасників, або викладачем.
6. Наявність керованої емоційної напруги. Створення доброзичливої атмосфери.

7. Учитель повинний намагатися передбачати можливі типові помилки учнів у ході рольової гри, тому що вони будуть аналогічними помилкам при використанні будь-яких інших прийомів навчання, і попередити їх, продумали попередні вправи на використання визначених граматичних структур, лексичних одиниць, що обов'язково будуть використовуватися у рольовій грі.

2. Проведення рольової гри

Вчитель повинен чітко сформулювати ситуацію, окреслити функціональну спрямованість кожної ролі.

Наприклад, по закінченні вивчення теми "Особисті інтереси. Дозвілля" проводиться рольова гра "Батьківські збори". Вік учасників - 14/15 років.

Ситуація: батьки учнів, стурбовані погіршенням поведінки у класі, обговорюють на зборах, як краще організувати дозвілля учнів, щоб зайняти їх корисною і захоплюючою справою.

Ролі: Класний керівник, голова батьківського комітету, батьки, керівники гуртків і клубів.

Рівень спілкування: формальний.

Мовні функції всіх ролей: уміння висловлювати й аргументувати свою точку зору. Уміння погоджуватися чи чемно висловлювати свою незгоду. Уміння ввічливе перервати співрозмовника.

У процесі гри вчитель іноді може взяти собі якусь роль, але не головну, щоб гра не перетворилася в традиційну форму роботи під його керівництвом. Звичайно вчитель бере собі ролі лише на початку, коли школярі ще не освоїли даний вид роботи. Надалі необхідність у цьому відпадає. У процесі гри сильні учні допомагають слабким. Учитель же керує процесом спілкування: переходить від групи до групи, допомагаючи учням, що потребують допомоги, вносити необхідні корективи в роботу, помічає помилки, щоб після рольової чи гри на наступному уроці приступити до роботи над ними.  У ході гри учителю варто бути дуже тактовний і не засмучуватись, якщо хтось з учнів не приймає активної участі в грі.  Якщо гра викликає емоційне перевантаження учнів, вони можуть перейти на рідну мову, але до невеликого "вторгнення" рідної мови варто ставитися терпимо, якщо це сприяє просуванню гри.

3. Обговорення рольової гри. Аналіз помилок учнів.

Недоцільно приступати до аналізу помилок відразу по закінченні гри. Коли гра закінчиться, бажано провести обговорення, з'ясувати, що учні вважають удалим, а що - ні.

Найбільш розповсюджені форми рольових ігор: презентація, інтерв'ю, заочна подорож, прес-конференція, круглий стіл, телеміст, екскурсія, казка, репортаж, клуб по інтересах.

Наприклад, коли діти учаться описувати зовнішність людей, можна використовувати рольова гру

«Друг заблукав»: 

Teacher: You are in London with your friend. Suddenly you see that your friend is no longer with you. He has lost his way. You come to a policeman and tell him about it. The policeman asks you to describe your friend. Do it for him. (Типові питання «поліцейського» можна оформити у виді плаката, а для відповідей на його питання, якщо це необхідно, використовувати підстановчі таблиці).

Policeman: Good morning.

Pupil: Good morning.

Policeman: You look sad. What is the matter?

Pupil: I lost my friend somewhere here.

Policeman: What is your friend's name?

Pupil: His name is Eugene.

Policeman: How old is he?

Pupil: He is 12 years old.

Policeman: Describe him, please.

Pupil: My friend is not tall. His hair is dark. His eyes are gray.

Policeman: What is he wearing?

Pupil: My friend is wearing a red sweater and blue jeans. He has gray sneakers and a cap on.

Policeman: Wait here, please. Відходить, "шукає" друга, знайшовши по описі, говорить: Is this your friend?

Pupil: Yes, thank you very much.

Policeman: You are welcome.

Наступна гра має назву "На вулиці". В ній беруть участь поліцейський і учень.

Policeman (свистить): Wait a little, young man!

Pupil: What is it, officer?

Poliсeman: You can't cross the street here.

Pupil: Why not?

Policeman: There is no pedestrian crossing here.

Pupil: I am sorry. I have forgotten about it.

Policeman: You must always remember the traffic rules, or you will be in trouble!

Pupil: Good. I see. May I go now?

Pupil: Yes, but be careful! Good-bye.

Pupil: Good-bye.

Велику цікавість викликають різноманітні кросворди

На тему Colours

k

r

e

d

a

j

l

a

y

d

b

b

r

o

e

k

s

g

r

e

y

l

r

f

g

r

e

e

n

m

l

c

a

o

k

i

g

a

t

b

v

l

p

c

w

b

l

u

e

n

n

b

o

i

k

n

[

g

z

j

n

g

y

w

n

i

f

q

c

w

h

i

t

e

o

k

P

p

u

r

p

l

e

u

d

w

n

e

загадки

1) I am red and I have a fine tail, I live in the forest, I like meat. (a fox)

2) I am green I can swim. I cannot jump. I like meat and fish. (a crocodile)

3) I can run. I can climb. I can catch (перевод) a mouse. (a cat).

4) I live in the river. I am not fish. I am green. What am I? (a frog).

Командні ігри

1) «Шикуйтесь за алфавітом». По п’ять чоловік з кожної команди виходять до дошки та  отримують по одній букві (одна команда отримує великі букви: A, B, C, D, E; а інші маленькі букви: a, b, c, d, e.) По команді: one, two, three! діти стають згідно алфавіту. Перемагає команда, яка вишикується першою.

2) «
Знайди пару».

На дошці два стовпчика  великих букв за алфавітом (10 букв), а знизу маленькі букви, але в іншому  порядку. Обидві команди шикуються в колонну   й за командою “begin!” по одному учню  підбігають до дошки, беруть маленьку букву й прикріплюють  біля великої. Перемагає команда, яка перша правильно розставить букви.

3) «Веселий м’яч»

Діти діляться на дві команди. Представник першої команди вигадує речення з вивченим дієсловом. Він кидає м’яч партнеру з другої команди та називає речення, випустивши дієслово. Гравець другої команди повторює речення, вставляючи правильну форму дієслова. Він кидає м’яча партнеру з першої команди та називає своє речення,

4) «Пантоміма»

Учні утворюють пари. Один із гравців показує дію з допомогою пантоміми чи міміки, а інший повинен прокоментувати те, що робить перший, з допомогою вже відомих дієслів.

Ігри на увагу


1) Гра “Sit!”Діти, рухаються по колу навколо стільців, виконують  команди учителя: go, run, jump, fly, swim, count, sing, dance, write, read draw, etc. Коли звучить команда: “sit!”, діти повинні сісти на стілець. Учень, який залишився без стільця, виходить з гри.

2) Діти виконують команди, лише якщо учитель вимовляє слово: “please”. Наприклад, не просто: “Run!, a Run, please!” Виграє більш уважна команда.

3). Де ніс, а де вухо.

Діти встають у коло. Обирається ведучий. Він стає в середину кола. Ведучий починає рухатися по колу і зупиняється напроти одного з учнів. Потім він торкається свого вуха та говорить: «This is my nose». Другий учень повинен негайно показати на свій ніс. Якщо він помиляється і показує на вухо, він становиться ведучим або виконує додаткове ігрове завдання.

На наступному етапі цю гру можна грати таким чином. Діти стають у коло. Один з них починає гру. Він торкається свого живота, звертається до сусіда справа або зліва та говорить: «This is my leg». Його сусід відповідає, показуючи на ногу, але, у свою чергу, звертається до іншого учня, який стоїть зліва або справа, та говорить: «This is my mouth».

Наприклад:

Pupil 1 (торкається вуха): This is my head.

Pupil 2 (торкається голови): This is my mouth.

Pupil 3 (торкається рота): This is my arm.

Pupil 4 (торкається руки): This is my finger.

4) «Детектив»

Один учень — “детектив” — виходить із класу. Хтось з учнів подає вчителеві щось, що належить йому, але не виказує з першого погляду власника (олівець, гумку, підручник тощо). Коли “детектив” повертається, йому дають цей предмет і він починає “розслідування”, запитуючи учнів: Is this yours? Учень повинен заперечити й вказати на когось іншого: No, it isn’t mine. It’s his (hers, theirs). Так триває доти, доки не знайдеться справжній власник.

5) Улюблена гра учнів Simon says

І тип. Учитель ведучий називає дієслова  fly, run, swim, read, sing, dance, etc. Учні виконують лише ті дії, які починаються зі слів “Simon says

Рольові ігри з лялькою.

- Лялька-персонаж, що втілює певні людські риси, дозволяє більш спрямовано і гнучко мотивувати мовлення учнів на уроці.

Лялька, особливо лялька-звіринка, має ясно виражений характер, що підходить для навчання діалогу – волевиявленню.

Впертий ослик на будь-яке спонукання відповість відмовою, хитра лисиця переадресує наказ чи прохання іншому, повільне ведмежа перепитає, чим викликає хорове повторення.

Примхлива лялька нічого не хоче робити і на твердження You must…”    відповідає                 “I don’t want to do it…”

- Лялька-партнер, адресат мови

Teacher: We are all grown-ups, and the dolls are our children. Tell your children how they must cross the street. (to put on warm clothes because it is cold today, to read, to walk the dog, to feed the cat when they come home from school)

        Отже, лялька – це особливий, активний вид наочності на уроці.

Особливо  цікавими є ігрові вправи “Household activities. Do as I say.” Причому при моделюванні даних ситуацій використовуються умови побутового життя учнів з практичними маніпуляціями побутовими предметами та провідна роль у висловлюваннях може належати самим учням. Зразки таких моделей:

1) “Threading a nail

І тип: учитель-учні

ІІ тип: учень-учні

ІІІ тип: учень1 – учень2 – учень3…

Інструкція

1. Hold the needle between your thumb and first finger.

2. Hold the thread in your other hand.

3. Moisten one end of the thread with your mouth.

4. Put the thread through the eye of the needle.

5. Pull the thread through.

6. Tie a knot in one end of the thread.

7. Make the knotted end longer than the other end.

Ігрові прийоми мають безсумнівну дидактичну цінність, адже гра сприяє ефективному засвоєнню матеріалу і поліпшенню загального настрою в класі, а також ламанню психологічних бар’єрів, додає навчальному спілкуванню комунікативну спрямованість, зміцнює мотивацію вивчення іноземної мови і значно підвищує якість оволодіння нею. Гра – могутній фактор психологічної адаптації дитини в новому мовному просторі, що може вирішити проблему природного ненасильницького впровадження іноземної мови у світ дитини.


Література

1. «Упровадження стратегій критичного мислення для розвитку навичок аудіювання та створення ситуацій успіху на уроках англійської мови.»

                                                   О.І. Косенко   Англійська мова та  література  № 5 2009р.

2.  Ж – л « English Teaching Forum “ 2010р.

3. « Игры для детей изучающих английский язик»

                                                      Астафьева М.Д - М.: «Мозаика-Синтез». 2007.

4. http://www.englishteachers.ru/

5.  Jill Hadfield “Beginners` Сommunication Games”. Longman, - 1999

6. Household activities. Do as I say.”  Дніпропетровськ, 2008


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

27359. Концепции развивающего обучения 18.79 KB
  Основы теории развивающего обучения были заложены Л. Занкова было предпринято масштабное экспериментальное исследование по изучению объективных закономерностей и принципов обучения. Усилия исследователей были направлены на разработку дидактической системы обучения младших школьников имеющей целью их общее психическое развитие.
27360. Психологические основы проблемного обучения 21.31 KB
  История проблемного обучения начинается с введения так называемого исследовательского метода многие правила которого были разработаны Джоном Дьюи. В XX столетии идеи проблемного обучения получили интенсивное развитие и распространение в образовательной практике. В зарубежной педагогике концепция проблемного обучения развивалась под влиянием идей Дж.
27361. Исследовательское обучение в начальной школе 24.68 KB
  Главная особенность исследовательского обучения – активизировать учебную работу детей придав ей исследовательский творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в организации своей познавательной деятельности. Если задачи исследовательского обучения свести к поощрению учащегося проявлять природную любознательность задавать вопросы и стараться самостоятельно находить на них ответы то оказывается что мы отстаиваем лишь то о чем давно говорили и что даже осуществляли на практике многие талантливые педагоги прошлого....
27362. Эмоции и чувства 21.82 KB
  С поступлением в школу максимум эмоциональных реакций приходится не столько на игру и общение сколько на процесс и результат учебной деятельности удовлетворение потребностей в оценке и добром отношении окружающих.Воля обнаруживает себя в умении совершать действия или сдерживать их преодолевая внешние или внутренние препятствия в формировании дополнительных мотивовстимулов к слабомотивированной деятельности.Волевое действие школьника развивается в том случае если: цели которых он должен достигнуть в деятельности им поняты и осознаны;...
27363. Личность в психологии. Характер человека 25.5 KB
  Индивидуальность проявляется в чертах темперамента характера привычках преобладающих интересах в качествах познавательных процессов восприятия памяти мышления воображения в способностях индивидуальном стиле деятельности и т. Характер – это совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении обусловливая типичные для индивида способы поведения. Экстровертный тип – эмоциональная взвинченность жажда общения и деятельности зачастую безотносительно к ее необходимости и...
27364. Самосознание в психической деятельности человека 25.89 KB
  Самосознание в психической деятельности человека выступает как сложный процесс опосредованного познания себя развернутый во времени связанный с движением от единичных ситуативных образов через интеграцию подобных ситуативных образов в целостное образование понятие собственного Я. Во всех видах деятельности и поведения эти отношения следуют за отношением к ситуации предмету и средствам деятельности к другим людям. Они наиболее тесно связаны с целями жизни и деятельности ценностными ориентациями установками; выполняя функцию...
27365. Восприятие 19.51 KB
  В отличие от ощущений отражающих лишь отдельные свойства предметов в образе восприятия в качестве единицы взаимодействия представлен весь предмет в совокупности его инвариантных свойств. Образ восприятия выступает как результат синтеза ощущений возможность которого по мнению А. При этом особенно важную роль во всех видах восприятия играют двигательные или кинестезические ощущения которые регулируют по принципу обратной связи реальные взаимоотношения субъекта с предметом. Также в процессе слухового восприятия активную роль играют...
27366. Формирование читательских интересов и читательской самостоятельности младших школьников в процессе обучения чтению 147 KB
  Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природнокультурное целое а человек как часть природы как создатель культуры и как её продукт т. Ведь именно ценностноконсолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия. Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной...
27367. Формирование основ художественной культуры в образовательном процессе начальной школы (на примере уроков изобразительного искусства, музыки) 43.5 KB
  Ценности = произведения искусства. Выделяются отдел обл худ кры по разным видам искусства: муз кра чела опредся его причастностью к муз ценностям и потртью в общении с ними Проблема: не все могут оценить красоту шедевров музыки т. Предметная область Искусство играет большую роль в становлении личности ученика так как способствует его личностному развитию обеспечивая осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности развитие эстетического вкуса художественного мышления обучающихся.