52875

Особливості навчання англійської мови молодших школярів

Книга

Педагогика и дидактика

У сучасних умовах іноземна мова розглядається як засіб спілкування і залучення до культури іншого народу. Це поступово стає домінуючою стратегією викладання іноземної мови в початковій школі. Особлива увага приділяється навчанню іноземної мови школярів в початкових класах, бо в дитинстві схильність до вивчення мов набагато більша.

Украинкский

2014-02-19

216 KB

73 чел.

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 25

м. Дніпродзержинськ

2011 р.

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 25

Особливості навчання англійської мови молодших школярів

м. Дніпродзержинськ

2011 р.

Забродіна Ганна Вікторівна, учитель англійської мови середньої загальноосвітньої школи № 25 м. Дніпродзержинська

Особливості навчання англійської мови молодших школярів (20 с.)

       У посібнику міститься теоретична інформація щодо організації навчального процесу з урахуванням психологічних особливостей молодших школярів. Практична частина містить фрагменти уроків, фонетичні казки, ігри (сюжетно-рольові, ігри з буквами), скоромовки, вірші та пісні.

Рекомендовано вчителям англійської мови.


Вступ

Визнання на державному рівні доцільності запровадження іноземної мови у початковій школі стало предметом зацікавлених дискусій педагогів, філологів та батьків. У наш час вкрай важливо замислитися над завданням раннього шкільного навчання цього предмета і можливостями його реалізації, оскільки в суспільстві існує велика потреба в фахівцях з якісно високим рівнем мовної підготовки.

У сучасних умовах іноземна мова розглядається як засіб спілкування і залучення до культури іншого народу. Це поступово стає домінуючою стратегією викладання іноземної мови в початковій школі. Особлива увага приділяється навчанню іноземної мови школярів в початкових класах, бо в дитинстві схильність до вивчення мов набагато більша. Останнім часом в педагогіці, як і в багатьох інших галузях науки відбувається перебудова практики та методів роботи в школі, а головною є проблема підтримки інтересу учня до навчання взагалі та іноземної мови зокрема.

У сучасних соціально-економічних умовах дедалі більшого значення набуває досконале володіння іноземною мовою. Вивченню мов відводиться все більше програмного навчального часу.

Починаючи з 2002/2003 навчального року вивчення іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах починається з другого класу, а у гімназіях та спеціалізованих школах – з першого. Іншим, не менш важливим, пріоритетом у розв'язанні питання є орієнтація на комунікативно спрямоване навчання учнів іншомовного спілкування, а також пошук таких видів діяльності на уроці, які були б ефективним інструментом у вивченні іноземної мови молодшими школярами. Проблема оволодіння дітьми 7–10 років другою мовою досить добре висвітлена в науковій літературі. Дитина оволодіває іноземною мовою легше, ніж доросла людина. Розквіт людських здібностей до засвоєння другої мови характерний для дітей 4-10-річного віку. Психологи довели, що молодші школярі мають стійку довготривалу пам'ять, їхній мозок характеризується пластичністю, здатністю швидко реагувати та переключатися з одного виду діяльності на інший, їм властиве володіння мистецтвом імітації.Усі згадані психологічні чинники свідчать про те, що для вивчення іноземної мови на початковому етапі навчання є всі необхідні передумови, а тому воно є виправданим.

Актуальність даної роботи полягає в тому, що в методиці викладання іноземної мови все ще висвітлено всі питання навчання іноземної мови на молодшому етапі та гостро стоять питання, як допомогти дитині як можна скоріше перебороти мовний бар’єр та привити йому любов до іноземної мови.


Розділ 1. Психологічні особливості вікової групи

Молодший шкільний вік (з 6-7 до 9-10 років) визначається важливими зовнішніми обставинами в житті дитини – вступом у школу. Досягши віку 6-7 років, дитина в основному вже готова до систематичного навчання у школі. Перехід до шкільного віку пов’язаний з значними змінами у діяльності, спілкуванні, відносинах дитини з іншими людьми. Основною діяльністю є навчання, змінюється уклад життя, з’являються нові обов’язки, новими стають відносини дитини з оточуючими її людьми.

Зміна самосвідомості веде до переоцінки цінностей. Старі спонукальні мотиви замінюються новими. Все, що пов’язане з навчальною діяльністю, виявляється більш важливим. Криза семи років виникає на основі особистої свідомості. Педагог має намагатися зробити уроки на засадах індивідуального підходу в умовах колективних форм навчання.

Спостереження психологів стверджують, що спілкуючись, діти переконуються в тому, що іноземна мова є реальним засобом спілкування, і водночас отримують можливість проявити свою індивідуальність.

Треба звернути увагу на те, що для молодших школярів зовнішні враження – це сильний відволікаючий фактор. Їм важко зосередитися на незрозумілому складному матеріалі [4,88]. Їхня увага характеризується невеликим об’ємом, малою стійкістю: вони можуть зосереджено займатися однією справою протягом 10-20 хвилин (у той час як для підлітків цей час – 40-45 хвилин, а для старшокласників – до 45-50 хвилин). Тому урок для цієї вікової групи школярів не може тривати більше 35 хвилин.

Щодо особливості мислення молодших школярів, то воно конкретне. На початковому етапі опанування мовою діти засвоюють її переважно наочним шляхом, коли водночас і чують нове слово, і спостерігають відповідний предмет, явище чи дію. Чим менша дитина, тим більше навчальний процес має опиратися на її практичні дії, бо їй недостатньо лише дивитися та мислити, їй необхідно взяти предмет до рук, тримати в руках, погладити його, побудувати щось тощо. Усі види діяльності, типові для молодшого школяра, маються бути по можливості включені в загальну канву уроку іноземної мови. І чим більше буде задіяно видів сприйняття, тим ефективнішим буде навчання.

Цікавий підхід до вивчення іноземної мови – це комунікативно-ігровий метод навчання. Він забезпечує дійове, зорієнтоване на особистість навчання іншомовного спілкування. Психологічні, фізичні і фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку, зокрема пластичність мозку, гнучкість мозкових механізмів мовлення, що сприяють швидкому і якісному запам'ятовуванню, на основі якого легко реалізується перенесення в різні ситуації спілкування, підвищена сенситивність, яскраво виражені імітативні здібності, які підкріплюються здатністю до наслідування, – все це є передумовами успішного вивчення молодшими школярами іноземних мов. Виходячи з цього, психологи вважають, що у шкільному віці гра все ще залишається важливою діяльністю в житті дитини. Гра для дитини – не лише цікавий спосіб провести час, але й спосіб моделювання зовнішнього дорослого світу, спосіб моделювання взаємовідносин, коли у дитини формується схема її взаємовідносин з однолітками [26,105]. Оскільки гра, навчання і праця – основні види діяльності в житті людини, а перехід від одного виду діяльності до іншого – це взаємодія попередніх і наступних форм, то вибір гри як важливого прийому і оптимальної форми навчання на початковому етапі є цілком виправданим.

Педагог має запропонувати такий спосіб засвоєння знань, який був би спрямований спеціально на розвиток, а не на шкоду дитині. Для цього важливо, щоб дитина була головним дієвим героєм на уроці, почувала себе вільно та комфортно, приймала активну участь в обговорюванні тем уроку. Важливо, щоб діти почувалися вільно і разом з учителем «створювали» урок. Не тільки і не стільки знання та володіння мовним і мовленнєвим матеріалом визначають ефективність процесу навчання іноземної мови в молодшому шкільному віці, скільки готовність та бажання дитини брати участь у міжкультурному спілкуванні мовою, яку вивчають. Це можливо, якщо основною формою шкільної діяльності буде не слухання, говоріння, читання та письмо іноземною мовою, а живе активне спілкування з учителем та один з одним.

Надання дітям можливості багато рухатись не тільки співпадає з потребою віку, але й суттєво прискорює процес засвоєння іноземної мови [10,93]. Адже фізична активність, за дослідженнями фізіологів, тісно пов'язана з мовленнєвою. Воднораз це дозволяє дітям «скинути» зайву енергію, накопичення якої під час традиційного ведення уроку дається взнаки як порушенням дисципліни, так вадами фізичного розвитку учнів молодшого шкільного віку. Що ж стосується спеціальних вправ типу фізкультхвилинки, то для дитини їё виконання є доброю нагодою продемонструвати класу свою фізичну досконалість і привести у відповідність до неї свою мовленнєву діяльність. Беручи до уваги швидку стомлюваність дітей, на уроці іноземної мови не можна обійтися без фізкультхвилинки, що супроводжується римовками [3,187]. Таким чином учитель досягає подвійної мети: невеликий перепочинок та запам’ятовування нових слів.

Дуже важливо грамотно спланувати навчальний процес, опираючись на психологічні, фізіологічні та фізичні особливості віку. Але не можна спиратися лише на ігри, оскільки сучасність, розширення культурних кордонів, прагнення до пізнання світу у школяра молодших класів зумовлює практичну значимість вивчення іноземної мови.

Іноземна мова має засвоюватися учнями як засіб спілкування. Діти повинні вивчати мову в процесі зацікавленого спілкування та взаємодії з різноманітними персонажами: вчителем, ляльками, вдаваними носіями мови. Потрібно стимулювати потреби в ознайомленні зі світом іноземних одноліток та використовувати для цієї мети мову іншого народу. Будь-яке спілкування починається з мотиву та мети, тобто з того, чому та навіщо щось говориться, сприймається на слух, читається, пишеться.

Діти краще сприймають та засвоюють матеріал, якщо він якось обіграється, інсценується [11,126]. У цьому на допомогу приходять вірші, казки, невеличкі п’єси, дитячі спектаклі та свята з використанням англійських пісень та віршів. Можна просити дітей принести іграшки, килимець, на що вони відкликаються із задоволенням.

При вивченні іноземної мови з першого класу середньої школи необхідно звертати особливу увагу на взаємовідносини учня з оточуючими його людьми, а не тільки бути об’єктом контролю мовної компетенції. Цьому сприяє цілий ряд вправ. Наприклад: «Слідкуйте уважно за Юрком, слухайте уважно, чи правильно він говорить». Головне, щоб учень, вступаючи до спілкування іноземною мовою, не відчував страху за помилки та намагався всіма засобами, якими він володіє, реалізувати той чи інший комунікативний намір. Вважається, що помилки – це засіб та умова успішного оволодіння комунікативною компетенцією [2,19]. Їх наявність не свідчить про невдачу, а навпаки, вони показують, що навчальний процес проходить нормально і учні приймають у ньому активну участь.

Комфортність взаємодії дітей під час спілкування іноземною мовою багато в чому залежить від того, як використовуються різноманітні організаційні форми навчання. Поруч із індивідуальною та фронтальною роботами необхідно також активно впроваджувати в навчальний процес і інші форми: групові, колективні та проектні.

Ефективні методи навчання молодших школярів

На сучасному етапі розвитку методики існує багато методів викладання іноземної мови. Але найбільш результативним та дієвим методисти називають природний метод, тобто навчання іноземної мови проходить за тих же умов, що й засвоєння рідної мови [1,26].

Враховуючи психологічні та фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку, найоптимальнішим способом початкового навчання є ігрова ситуація.

Гра – це один з найдавніших, до тепер актуальних методів навчання. Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку гра має виключне значення: гра для них – це навчання, праця, серйозна форма виховання [5,163]. У різних системах навчання грі відводиться незвичайне місце. Визначається це тим, що гра відповідає природі дитини. Дитина від народження і до зрілості приділяє велику увагу іграм. Діти із задоволенням самі вигадують ігри, за допомогою яких найбанальніші, побутові речі переносяться в особливий та цікавий світ пригод [12,102].

Задовольняючи потребу дитини гратися, перевтілюватись, рухатись, учитель забезпечує умови для вивчення іноземної мови. Така форма навчання не виснажує нервову систему та організм дитини, а реалізується головним чином за рахунок мимовільних процесів сприйняття і пам'яті. Оскільки гра, що охоплює елемент змагання, мотивує мовленнєву діяльність, а мотиви – це чинники активізації психічних процесів, то вона позитивно впливає на психічний розвиток дитини. Гра сприяє розвитку класифікуючого сприйняття, довільної уваги і пам'яті, а також мови, виробленню вміння спілкуватися, інтелектуальному зростанню.

Для цього необхідно знайти образ того, кому діти довірятимуть, кого вони не боятимуться, кого сприймуть як реальну істоту і, нарешті, кого вони полюблять. Щоб знайти такий образ, учителю знадобиться фантазія. Найефективніше використати ляльку, вдягнену у національний костюм, або м'яку іграшку – яскраву, симпатичну, кольорову, саме таку, яка б зацікавила дітей і викликала позитивні емоції,– здивування, захоплення. На першому ж уроці відбувається знайомство. Попередньо учням треба повідомити, що це гість, який приїхав з Англії і хоче навчити їх своєї мови. Він не знає жодного слова українською мовою, тому розмовляти з ним можна лише його рідною мовою. Для зустрічі з ним треба підготуватись. Щоб познайомитися з ним, потрібно вивчити необхідні мовні зразки. Діти уважно слухають кожне слово, намагаючись правильно повторити його [12,111]. Таким чином, нудний і монотонний процес повторення готових фраз перетворюється на вмотивований процес вивчення мовних одиниць для спілкування з уявним «носієм мови». Тепер роль учителя на уроці опосередкована. Він стає з’єднуючою ланкою між учнями і їхнім «другом». Така форма спілкування є прийнятною і дуже зручною, особливо коли в групі є сором'язливі учні, які неохоче йдуть на контакт з дорослими. Коли вони спілкуються з учителем не безпосередньо, а за допомогою іграшки (яка просто не може не сподобатись дитині), тоді учні поступово позбуваються комплексів, які загальмовують їх мовленнєву діяльність.

Водночас ігрова діяльність як засіб формування та удосконалення знань, умінь і навичок у процесі навчання іноземної мови має бути спрямована на формування та удосконалення не тільки аспектів мови, а й мовленнєвих механізмів (уміння говоріння, аудіювання, читання та письма).

Наступною допомогою учителю буде роздатковий матеріал – основний компонент навчально-методичного комплексу для I, II и III класів [24,15]. Він представляє собою набір предметних, сюжетних, тематичних картинок, малюнків, що призначаються для роботи як в класі, так і вдома. Цей набір має бути у кожного школяра. Мислення у дітей конкретне, тому важливо новий матеріал ілюструвати. Ілюстративним матеріалом і будуть малюнки, іграшки, предмети, листівки. Тут спрацьовує метод наочності.

Одним з ефективних прийомів забезпечення інтересу дітей до навчання, їх активності та працездатності є використання прислів’їв та приказок.

На початковому етапі можна звертатися до прислів’їв та приказок для роботи на фонетичному рівні. Вони допомагають у вимові окремих складних голосних та приголосних, особливо тих, що відсутні в рідній мові. Замість окремих слів та словосполучень можна запропонувати спеціально підібрані прислів’я та приказки, які впродовж двох-трьох уроків повторюються, чим корелюється вимова відповідного звука. Такий вид роботи є також розрядкою для дітей. Наприклад, можна взяти такі прислів’я та приказки для тренування звука [w]:

Where there is a will there is a way.

Watch which way the cat jumps.

Which way the wind blows.

Під час розвитку фонетичних навичок і тренування правильної вимови та артикуляції, виконуючи фонетичні вправи, учні готуються до слухового сприйняття певних звуків, слів, словосполучень, диференціації та виокремлення певних звуків та їх звукового відтворення. Ці вправи стають першою ланкою в розвитку навичок аудіювання.

Так, під час вивчення голосних, можна запропонувати учням вибрати з трьох слів те слово, в якому вони почують вивчений звук. Така вправа є тренуванням селективного слухання. Наприклад:

Photovolleywater [w];

Seezoothank [θ];

Goosecathouse [h].

Методом виокремлення потрібного звуку може служити оплеск після правильного слова. Або, навпаки, діти мають плескати в долоні один раз, якщо чують неправильний звук, а при вимовлянні потрібного – позначати голосними оплесками. Таким чином дитина відволікається, атмосфера змінюється, переходячи в гру. У той же час дитина почуває себе одним із членів колективу, у неї з’являється відчуття спільності, згуртованості.

Наступним способом урізноманітнити цей вид діяльності - ігрові вправи, які відомі учням з раннього дитинства. Наприклад «Зіпсований телефон» (“Chinese whispers” або “Telephone game”). Діти намагаються якомога чіткіше вимовляти пошепки почуте слово, щоб воно дійшло до останнього гравця і зберегло свою первинну форму [23,25]. Тренувальні вправи «пошепки» корисні для тренування сприйняття та артикуляції.

Можна запропонувати ще одну вправу, яку виконують парами. Для цього групу поділяють на дві команди. Члени команд стають один проти одного так, щоб кожен мав пару, відстань між парами не повинна бути занадто малою. Один учень вимовляє слово, словосполучення, коротке речення (залежно від віку) якомога тихіше, але чітко артикулюючи. Його напарник повинен вимовити це слово вголос. За правильну відповідь команда одержує бал. Для збільшення відстані можна поставити партнерів по діагоналі, а після відповіді вони поступаються місцем наступному гравцеві і переходять в інший кінець класу.

Обов’язковим для роботи на уроках іноземної мови є використовування технічних наочних засобів [16,27]. Звукозапис дає змогу дітям чути мову в оригіналі. А оскільки у дітей молодшого віку гарно розвинута здібність до імітації, це впливає на їхню вимову та на вміння сприймати мову на слух. Використання касет доцільне як на уроках, так і вдома. Це створює умови для роботи кожного учня індивідуально. Одному учню треба прослухати та повторити один раз чи два, а іншому 5 - 6 разів.

При формуванні лексичних навичок педагог повинен, перш за все, на початку навчання дуже вдумливо підійти до добору лексики в процесі спілкування з дітьми: вона має бути конкретною та максимально зрозумілою учням. Основне завдання тут – допомогти дітям усвідомити, що лексика потрібна їм для спілкування. Значення нового мовного знаку слід розкривати за допомогою різноманітних наочних засобів [23,28]. Подаючи на заняттях певний матеріал, бажано кожне нове слово пов'язувати з конкретним образом. Такий підхід зумовлений особливістю мислення молодших школярів: у малих дітей воно конкретне. Іноземну мову, як і рідну, дитина запам'ятовує у два способи: прямим – безпосереднім зіставленням значення та звучання слова з предметом (явищем, дією) реальної дійсності, що його цим словом названо, та непрямим – через здогадку про значення слів та словосполучень на основі базових знань. Причому в другий спосіб дитина оволодіває значно меншим обсягом лексики, і процес цей триваліший. Вживання цих слів та зворотів розраховано не на заучування, а на розуміння їхніх значень після багаторазового повторення в однакових ситуаціях протягом кількох занять. Поступово дитина починає сприймати і розуміти їх не лише в контексті, а й поза ним, а потім і вживати в своєму мовленні (пасивна лексика поступово стає активною) [22,35]. Так, непрямим шляхом дитина засвоює привітання та накази вчителя, пов'язані із заняттям чи грою.

Нова лексика може вводитися лише на основі відомої лексики. У ході вивчення іноземної лексики педагог має допомагати дітям знаходити зв'язок між уже відомою та новою лексикою.

Як вже зазначалось, на початковому етапі опанування мовою діти засвоюють її переважно наочним шляхом, коли водночас і чують нове слово, і спостерігають відповідний предмет, явище чи дію. Тому методика навчання молодших школярів лексики нерідної мови ґрунтується здебільшого на предметній чи картинній наочності. Завдяки цьому автоматично зникає потреба в перекладі іноземної лексики, що прискорює процес навчання, привчає дитину «мислити» відразу іноземною мовою, сприяє вільному та легкому засвоєнню нових слів. Крім того, це дає можливість багато разів повторювати нову лексику, вводити її у власне мовлення (використовувати у відповідях на запитання, під час вивчення віршів, переказів, бесід або ігор).

Отже, для успішного засвоєння лексичного матеріалу необхідно ознайомлення дітей не з ізольованими словами, а з групами слів, зв’язаних семантичною чи фонетичною асоціацією; формування мотиву для ознайомлення зі словами даної семантичної групи; інтеріоризація лексики через систему ігор, а не механічне запам’ятовування слів за списком; включення нових слів у систему відносин, яка склалася між відомим дітям словами та їх групами; узгоджене знайомство з лексичним матеріалом та граматичними операціями, які дозволяють ввести його в мовну діяльність.

Комунікативна методика припускає навчання граматики на функціональній та інтерактивній основі. Це означає, що граматичні явища вивчаються не як «форми» та «структури», а як засоби відображення певних думок, відносин, комунікативних намірів.

Прихильники прямих методів вважають, що багатократне повторення одних і тих же фраз у відповідних ситуаціях формує в решті решт здатність не допускати граматичних помилок у мовленні. Прислів’я та приказки якнайкраще сприяють автоматизації та активізації даних граматичних форм і конструкцій [22,37]. Наприклад, наказовий спосіб виконує у спілкуванні спонукальну функцію, і з його допомогою можна виразити прохання, пораду, пропозицію, побажання, дозвіл, заборону, застереження, які містяться в прислів’ях та приказках:

Don't burn your bridges behind you.

What is done can't be undone.

One link broken, the whole chain is broken.

Better late than never.

The best fish swim in the bottom.

Never put off till tomorrow what you can do today.

When pigs can fly.

You can't eat your cake and have it [7,57].

Проте дітям це може швидко набриднути, якщо це буде просто механічне запам’ятовування тексту.

Відомо, що тренування учнів у використанні граматичних структур, яке потребує багатократного їх повторення, стомлює дітей своєю одноманітністю, а затрачені зусилля не приносять швидкого задоволення. Зробити нудну роботу більш цікавою допоможуть ігри.

Сприйняття та запам’ятовування полегшується для учнів при використанні віршів та римовок. Пісні також являються невід’ємною частиною у вивченні граматики на початковому етапі.

Граматика на початковому етапі не пояснюється. Граматичні конструкції вводяться у вигляді мовних прикладів. Діти заучують їх, а потім використовують в мовленні за аналогією. Проте на наступному етапі такі пояснення вже включаються в навчальний процес у ігровій формі. Вони максимально прості та короткі. У цьому віці діти не сприймають тривалих пояснень вчителя і просто відключаються.

При вивченні граматики використовується принцип аналогії з рідною мовою там, де аналізуються подібні явища. Пояснення будуються в цікавій та доступній для дітей формі (граматичні казки, історії та пригоди мови, вірші тощо). У тих випадках, коли вивчаються явища, не властиві рідній мові, потрібно використовувати казки та історії, елементи наочності, побудовані на тому чи іншому граматичному явищі, яке слугує для дитини свого роду дискусійним сигналом, що дозволяє мислити і в подальшій роботі пам’ятати це явище [3,28]. Наприклад, використовується граматична гра «Город» (можна грати лише один раз).

Вчитель звертається до дітей:

«Діти, скажіть, чи може одна дитина засадити один город в нашому садку, поливати його та збирати врожай?»

«Ні!» - відповідають діти.

«А хто може?»

«Усі!» - відповідають діти.

Вчитель продовжує: «Правильно, усі, тобто усі ми. А ми вміємо говорити по-англійськи: I plant (я саджаю), I water flowers (Я поливаю квіти), You, and We... Що ж робити? Можливо, треба навчитися говорити «Ми саджаємо», «ми поливаємо»? Українською мовою ми говоримо «Я саджаю», а по-англійськи I plant, «ми саджаємо»we plant».

Таким чином: оволодіти іноземною свідомістю означає вміти сприймати та розуміти мовні ситуації з точки зору людини, що говорить на цій мові. Недостатня продуктивність старих методик була пов’язана, перш за все, з тією обставиною, що учню пропонувалося здійснити прямий перехід від мовних форм рідної мови до форм іноземної мови, виключаючи ключовий момент іноземної мовної свідомості.

В першу чергу необхідне формування розуміння розбіжностей аспектів в українській та англійській мовах. Як правило, навчання видо-часовим формам зводиться до заучування конкретних правил конкретних граматичних форм та моделей. Засвоєння системи видо-часових форм розтягується на роки, на що, звичайно, витрачається багато навчального часу. Використання різноманітних прийомів сприяє формуванню та розвитку граматичних навичок під час навчання іноземної мови на початковому етапі.

На початковому етапі також допомагають таблиці [15,56]. Вони слугують своєрідним підґрунтям для використання правил, сприяють виробленню навичок вжитку конкретного граматичного явища у мовленні, сприяють узагальненню та систематизації вивченого матеріалу. Щоб зробити матеріал таблиці більш наочним, використовують кольори. Так, допоміжні дієслова виділяються червоним кольором, а основні дієслова – синім. Окрім кольору ці ж завдання виконують схеми. Таким чином, вчитель може попередити деякі помилки, характерні учням. Наприклад, для позначення основних синтаксичних видів речень можна використовувати геометричні фігури, кожна з яких відповідає одному з членів речення.

При вивченні граматики можна також широко вживати граматичні сценки, казки.

На ранньому етапі, і особливо на першому році вивчення іноземної мови, бажано враховувати труднощі орфографії. У кінці півріччя, коли учні вже набули певного запасу знань, можна провести нетрадиційний урок іноземної мови, наприклад, урок-конкурс з різноманітними загадками, ребусами, змаганнями з виставленням балів та призів. Це дозволяє залучити до підготовки уроку іноземної мови максимальної кількості учнів, створити позитивний фон та стимулювати інтерес до іноземної мови, внести дух змагання в навчальний процес. Бажано, щоб участь брали два класи однієї паралелі, можна запросити гостей (старшокласників, батьків) [18,78].

Одним із завдань може бути таке. Школярі читають буквосполучення ck, ch, th, ar, or, ir, er, oo з використанням знаків фонетичної транскрипції. Після цього діти згадують слова з даними буквосполученнями, наприклад: neck, black, bench, they, three, park, yard, for, her, book. Учитель записує їх на дошці для подальшого підбиття підсумків. Наступне завдання полягає в тому, що учні складають слова з літер, записаних вчителем на дошці, наприклад, а, е, о, d, g, h, m, n, r, t, або із літер даного їм слова, наприклад, demonstration.

Далі школярам пропонується дописати слова після вказаних перших літер. Тут можуть роздаватися картки або показується одна спільна табличка. Потрібно затратити якомога менше часу. Слова читаються по черзі. За кожне слово даються бали. Ще одним завданням може бути таке. Учні складають ланцюжок зі слів. По черзі з кожної команди діти називають слово. Кожне наступне слово має починатися буквою, якою закінчується попереднє слово. Наприклад:    bearroseeyeenddoggreenneck 

Наведені завдання можна використовувати також для тренування орфографічних навичок на звичайному уроці.

Отже, на початковому етапі діти засвоюють мову переважно наочним шляхом, коли водночас і чують нове слово, і спостерігають відповідний предмет, явище чи дію. Для формування фонетичних навичок молодших школярів використовуються спеціальні римовки, казки, що допомагають засвоїти той чи інший звук. Методика навчання молодших школярів лексики нерідної мови ґрунтується здебільшого на ознайомленні дітей не з ізольованими словами, а з групами слів, зв’язаних семантичною чи фонетичною асоціацією. Щодо засвоєння граматики, найефективнішим вважається комунікативний метод, під час реалізації якого діти проговорюють кожну дію.

Лінгвокраїнознавчий аспект

Вивчення іноземної мови нерозривно пов’язане з прониканням у культуру її народу, оскільки мова і культура нероздільні. Як відомо, лінгвокраїнознавчий аспект спілкування передбачає обов'язкове ознайомлення учнів з системою уявлень про основні національні традиції, звичаї та реалії країн, мова яких вивчається, а також оволодіння учнями необхідним мінімумом етико-візуальних форм мовлення.

Для формування країнознавчої мотивації можна допомогти дітям встановити листування, обмін листівками, фотографіями з однолітками із Великої Британії. Звичайно, для першокласників це буде достатньо складно, але сам педагог може бути буфером обміну інформацією. Ввести дитину у світ культури іншої країни, мову якої вивчають, – дуже важливе завдання вчителя, вирішуючи яке він буде сприяти формуванню у дітей загальнолюдської свідомості. Тому навчання молодших школярів іноземної мови з перших кроків слід будувати як діалог культур: рідної та іноземної. І найголовніше у процесі навчання іноземної мови пам’ятати, що, приходячи на уроки іноземної мови, дитина має почуватися, немов вона потрапила в іншу країну [21,57]. Головним чином, за це відповідає оформлення класу іноземної мови. Окрім звичайної наочності, тут будуть і символіка та прапор країни, тут же й ляльки у національних костюмах, тут же може стояти столик для чаювання, як за кращими традиціями країни. Необхідно, щоб поруч з димарем висіли різдвяні шкарпетки, а на Різдво там мають бути подарунки. Тобто усі характерні реалії країн, мову яких вивчають діти, повинні бути присутні, щоб стимулювати інтерес до культури та традицій, і тим самим – до мови.

Розділ ІІ.  Практична частина

Навчання лексики з теми «Частини тіла»

Лексико-граматичний матеріал: This is my head (nose, neck, mouth, hand, arm, leg, stomach, ear, and finger).

Наочний матеріал: предметні малюнки та карточки з буквами.

1. Де ніс, а де вухо.

Діти встають у коло. Обирається ведучий. Він стає в середину кола. Ведучий починає рухатися по колу і зупиняється напроти одного з учнів. Потім він торкається свого вуха та говорить: «This is my nose».

Другий учень повинен негайно показати на свій ніс. Якщо він помиляється і показує на вухо, він становиться ведучим або виконує додаткове ігрове завдання.

На наступному етапі цю гру можна грати таким чином. Діти стають у коло. Один з них починає гру. Він торкається свого живота, звертається до сусіда справа або зліва та говорить: «This is my leg».

Його сусід відповідає, показуючи на ногу, але, у свою чергу, звертається до іншого учня, який стоїть зліва або справа, та говорить: «This is my mouth».

Наприклад:

Pupil 1 (торкається вуха): This is my head.

Pupil 2 (торкається голови): This is my mouth.

Pupil 3 (торкається рота): This is my arm.

Pupil 4 (торкається руки): This is my finger.

Таким чином, гра іде по колу, усі діти приймають участь, а учні, які плутаються та показують частини тіла неправильно, вибувають із гри.

2. Склади слово з малюнків.

Дана гра носить індивідуальний характер, або ж дітей можна об’єднувати в пари. Можна грати всією групою під керівництвом учителя.

Отже, вчитель роздає кожному учню або парі дітей предметні малюнки та картки з написаними на них буквами.

Учень повинен скласти слово за допомогою предметних малюнків та записати його за допомогою карток з буквами.

Наприклад, учитель дає дитині чотири картки, на яких зображені наступні предмети: капелюх, яблуко, цифра 9 та собака. Далі вчитель говорить, що у перших буквах цих слів сховане ще одне слово, яке і потрібно скласти. Дитина згадує ці слова, їх написання і букву, з якої починається кожне слово і у нього виходить слово «hand» (Hat+Apple+Nine+Dog), яке він і складає з карток із даними буквами на них.

Так, набір слів у даній темі можна зробити, використовуючи наступні предметні малюнки:

Head − шляпа (Hat), яйце (Egg), яблуко (Apple), собака (Dog)

Nose − 9 (Nine), апельсин (Orange), 7 (Seven), 11 (Eleven)

Mouth − чоловік (Man), 1 (One), парасолька (Umbrella), стіл (Table), дім (House)

Leg − лампа (Lamp), 8 (Eight), дідусь (Grandfather)

Stomach – зірка (Star), 10 (Ten), апельсин (Orange), дзеркало (Mirror), тварина (Animal), чашка (Cup), голова (Head)

Ear − яйце (Egg), яблуко (Apple), кільце (Ring)

Finger − 5 (Five), морозиво (Ice cream), 19 (Nineteen), склянка (Glass), 18 (Eighteen), радіо (Radio).

Можна почати цю гру з більш легкого варіанту. Учитель виставляє предметні картки, наприклад із зображенням яблука, радіо-програвача та чоловіка. Потім він сам вимовляє ці слова «Apple, Radio, Man» і просить дітей назвати звук, з якого починається кожне слово, а потім вибрати картку із буквою, яка передає цей звук.

Таким чином, учням не потрібно згадувати слова, що позначають предмети на малюнках, а треба лише з’єднати букву і звук.

На першому етапі гри бажано пред’являти малюнки у тій послідовності, в якій вони мають букви потрібного слова. Наприклад, для складання слова «neck» чотири малюнки повинні пред’являтися в наступній послідовності: перший малюнок – число 19 (Nineteen), друга – яйце (Egg), третя − кішка (Cat), четверта − повітряний змій (Kite).

На наступному етапі можна пред’являти малюнки у довільній послідовності, і учень сам повинен здогадатися, як їх розмістити у потрібній послідовності таким чином, щоб скласти слово.

Цю гру можна проводити у різноманітних варіаціях основного завдання. Наприклад: скласти слово, орієнтуючись на останню букву у слові, що позначає предмет на малюнку; орієнтуючись на другу букву у слові, що позначає предмет на малюнку тощо.

Граючи фронтально, переможцем стає той учень, який склав найбільшу кількість слів. А у індивідуальній грі і в парах переможцем стає найшвидший.

3. Вухо − ніс − вухо.

Вчитель звертається до учнів та просить їх вказівних пальцем правої руки торкатися тієї частини тіла, яку він покаже, при цьому називати цю частину тіла. Сам учитель робить те саме.

Наприклад, він торкається носа та каже «nose». Усі учні торкаються носа та кажуть «nose».

На першому етапі гри бажано повторити усі частини тіла, тому слова, які вимовляє вчитель, і частини тіла, яких він торкається вказівним пальцем, мають співпадати.

На наступному етапі гри вчитель робить те саме, тобто торкається різних частин тіла та вимовляє їх, учні повторюють слова та рухи. Але раптово учитель вимовляє слово «ear», та торкається носа. Учні, почувши слово «вухо», повинні торкнутися вуха, а не носа.

На наступному етапі гри завдання змінюється. Учні повинні правильно вимовити слово.

Учитель торкається різних частин тіла та вимовляє їх, учні повторюють слова та рухи. Раптово вчитель каже «вухо», а показує на губи. Учні повинні показати на губи та вимовити «lips».

В цю гру можна грати, вибираючи ведучого. Якщо ведучий помиляється, його змінює інший ведучий.

Коли діти гарно засвоять слова та правила гри, хтось із учнів може взяти на себе роль учителя.

Можна зіграти в цю гру командами. Наприклад, учні стають у дві шеренги обличчями один до одного та по черзі звертаються до гравця протилежної команди. Вони намагаються заплутати один одного. Якщо хтось помиляється, йому доведеться вийти з шеренги. Перемагає та команда, в якій залишилось більше гравців.

Веселий м’яч

Мета: автоматизація вжитку форм дієслова в мовленні.

Хід гри: діти діляться на дві команди. Представник першої команди вигадує речення з вивченим дієсловом. Він кидає м’яч партнеру з другої команди та називає речення, випустивши дієслово. Гравець другої команди повторює речення, вставляючи правильну форму дієслова. Він кидає м’яча партнеру з першої команди та називає своє речення, випускаючи дієслово і т.д. За кожну помилку начисляється штрафне очко. Перемагає та команда, у якої менша кількість штрафних очок.

Кубики

Мета: автоматизація вжитку конструкцій в усному мовленні.

Хід гри: для гри виготовляються кубики, на гранях яких наклеєні малюнки із зображенням предметів та тварин. Учні діляться на дві команди. Учасники по черзі виходять до столу, підкидають кубик та називають речення з конструкцією, що відпрацьовується, згідно сюжету малюнка на одній із граней кубика. За кожне правильно складене речення команда отримує очко. Перемагає команда, що набрала більшу кількість очок.

Подарунки

Мета: закріплення лексики з теми, автоматизація вжитку вивчених дієслів у майбутньому часі в усному мовленні.

Хід гри: діти діляться на дві команди. На дошці записуються слова у два ряди. У перший – подарунки, а у другий – перелік дієслів. Учні повинні сказати, що вони будуть робити з подарунками на день народження, використовуючи при цьому дієслова з переліку. Кожен учень має скласти мінімум одне речення. Перемагає команда, яка швидше впорається із завданням та складе речення без помилок.

Пантоміма

Мета: автоматизація вживання дієслів в усному мовленні.

Хід гри: учні утворюють пари. Один із гравців показує дію з допомогою пантоміми чи міміки, а інший повинен прокоментувати те, що робить перший, з допомогою вже відомих дієслів.

English rhymes for children

1... 2... Buckle my shoe
3... 4... Knock at the door
5... 6... Pick up sticks
7... 8... Lay them straight
9... 10... A big fat hen

11... 12... Dig and delve
13... 14... Maids a-courting
15... 16... Maids in the kitchen
17... 18... Maids a-waiting
19... 20... I've had plenty!

***

One for death and two for birth,
Three for wind and four for earth,
Five for fire, six for rain,
Seven's joy and eight is pain,
Nine to go, ten back again!

***

This STICK will TELL the ONE we CHOOSE
To BE the LORD in SHINing SHOES
To RUle LANDS both NEAR and FAR
The STICK says YOU will BE King THAR!

***

Under the ocean, green and deep
Lie the fishes fast asleep,
Under the arm and over the shoe,
Tap on the head, and out goes YOU!

***

One for sorrow,
two for joy,
three for a girl,


for for a boy,
five for silver,
six for gold,
seven for a secret,
never to be told,
eight for a wish,
nine for a kiss,
ten for a time
of joyous bliss.

****

Eeny, meeny, miney, moe
Catch a tiger by his toe,
If he squeals, let him go,
Eeny, meeny, miney, moe.

***

One, two, three, four, five,
I caught a fish alive.
Six, seven, eight, nine, ten,
I let him go again.
O-U-T spells out goes you!

***

A B C D E F G
come on out and play with me.
H I J
come and play.
K L M
come with them.
N O P
near the tree.
Q R S T U V
Oh, how happy we will be.
W X Y Z
Lot's of fun for you and me.

***


Betty Better bought some butter. "But," she said, "this butter's bitter.
If I put it in my batter, it will make my batter bitter.
But a bit of better butter will make my bitter batter better."
So she bought a bit of better butter and made her bitter batter better.

***

Peter Piper picked a peck of pickled peppers.
Did Peter Piper pick a peck of pickled peppers?

***

One-One was a racehorse; Two-Two was one, too.
When One-One won one race, Two-Two won one, too

***

Whenever the weather is cold.
Whenever the weather is hot.
We'll whether the weather,
whatever the weather,
whether we like it or not.

***

A twister of twists once twisted a twist.
and the twist that he twisted was a three twisted twist.
now in twisting this twist, if a twist should untwist,
would the twist that untwisted untwist the twists.

SONGS

Good-bye, Summer. Hello, Fall

Good-bye, summer. Hello, fall.
Good-bye, baseball. Hello, homework.
So long, summer, sitting in the sun.
Having fun, doing nothing.

Good-bye, summer, learning how to skate.
So long, summer, sleeping late.
No more summer, that's all!
Good-bye, summer. Hello, fall!

Everybody's Back in School

Everybody's back in school today.
Everybody's back to school.
The principal's back.
The teachers are back.
Everybody's back in school.
The janitor's back, sweeping the halls.
The bus driver's back on the bus.
Everybody's back in school today.
Everybody's waiting for us.
Everybody's back in school today.
The gym teacher's back in the gym.
The music teacher's back in school today.
Everybody's waiting for him.
Everybody's back in school today.
The swimming teacher's back in the pool.
Everybody's back from their summer vacation.
Everybody's back in school.

New Year's Dream

I wish I had a crocodile with a green and purple tail.
I wish I had a yellow boat with a green and purple sail.
I've never seen an octopus. I've never seen a whale.
I've never seen a crocodile with a green and purple tail.

But if I had a yellow boat with a green and purple sail,
I'm sure I'd find my crocodile with the green and purple tail.
We'd sail around the ocean blue. We'd sail around the sea.
We'd sail and sail around the world, my crocodile and me.

You're My Valentine

I like tigers, I like cats, but you're my valentine.
I like zebras, I like bats, but you're my valentine.
I like crocodiles, I like frogs, I like dinosaurs, I like dogs.
I like butterflies, I like bees, but you're my valentine. (Yeah, yeah, yeah.)
I like butterflies, I like bees, but you're my valentine.

One, Two, I Like You

One, two, I like you. One, two, I like you.
One, two, three, you like me and I like you.
One, two, I like you. One, two, I like you.
One, two, three, you like me and I like you. (I do!)

Green Jeans

He's wearing green jeans and a bright green shirt.
She's wearing a long green sweater and a short green skirt.
He's got an apple for the teacher in a little green box.
He's wearing big green sneakers with his big green socks.
She's wearing little green gloves and a big green hat.
She's got a kelly green ribbon on her kelly green cat.
They're eating green popcorn. Hooray! Today's St. Patrick's Day!

GAMES WITH LETTERS

Find the word

you
and
we
up
big

said
blue
away
where
yellow

to
can
two
the
for

see
come
down
funny
three

me
my
is
it
up

not
make
find
look
little

for
help
find
down
come

away
make
funny
three
where


Список літератури

 1.  Амонашвили Ш.А. Психологические особенности усвоения второго языка школьниками. // Иностранная литература в школе. – М., 1999. – № 2. – С.26-27.
 2.  Антонюк Н. Навчити сприймати красу: Естетична парадигма у навчанні англомовного спілкування // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2003. - №1. - с.178-181.
 3.  Балаєва Н.І. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках у початкових класах // Педагогіка і психологія. – 2004. - №278. – С. 8-10.
 4.  Богомазова В.Н. Формування навичок мовленнєвої компетенції // Німецька мова в школі. – 2010. – №3. – с. 5 – 9
 5.  Борецький А. Активність у пізнанні // Початкова школа. – 2006. - №9. – С. 2-3.
 6.  Врублевська Л.В. Методичні розробки «Ігри на уроках англійської мови» // Англійська мова і література. – 2009. – №19-21. – с. 63 – 64
 7.  Валуєва К. М. Гра в процесі вивчення англійської мови. // Англійська

мова і література. – 2005. – №7. – с. 2 – 4

 1.  Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам. Начальная школа: методическое пособие.Москва: "Айрис-Пресс", 2004. -с.83-105.
 2.  Гис В.Й. Методика проведення гри як засобу активної пізнавальної діяльності // Англійська мова і література. – 2010. – №6. – с. 7 – 10
 3.  Зайчикова Л. Значення гри у навчанні іноземних мов // Рідна школа. – 2009. – №7. – с. 68 – 70
 4.  Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М.: Просвещение, 1991. – С.126-135.
 5.  Коломінова О.О. Методика формування соціокультурної компетенції учнів молодшого шкільного віку в процесі навчання усного англомовного спілкування. Автореф. дис.-.канд. пед. наук. – К.: 1999. – 16 с.
 6.  Карпенко О. Вивчення іноземної мови через пісню і музику // Англійська мова і література. - 2004. - №12. - с.2-4.
 7.   Лозова В.І. Пізнавальна активність школярів. - Х.: Основа, 1990. - 120с.
 8.  Макрідіна Л.О. Використання сучасних технологій у педагогічній діяльності. // Початкова школа. – К., 1995. – № 7. – С.26-30.
 9.  Навчання і виховання учнів 2 класу: Методичний посібник для вчителів / Упор. О. Я. Савченко. - К.: Початкова школа, 2003. - 464 с.
 10.  Рогова Г. В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1998. – С.5.
 11.  Роман С.В. Wonderland. Навчально-методичний комплекс. Книжка для вчителя. – К.: Ленвіт, 2000. – С.51.
 12.  Роман С.В., Коломінова О.О. Психологічні основи навчання іноземної мови у початковій школі // Іноземні мови, 1996. – № 1. – С.57-58.
 13.  Роман С.В., Коломінова О.О. Розвиток індивідуальності молодого школяра засобами іноземної мови у початковій школі // Іноземні мови, 1996. – № 3. – С.35-37.
 14.  Фічора Т.С. Вивчаємо із задоволення – вивчаємо із успіхом // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2003. – №4. – с. 80 – 89
 15.  Флюд Р.О. Активні форми проведення уроків // Англійська мова і література. – 2010. – №5. – с. 4 – 7
 16.  Формирование культуры речи младших школьников // Начальная школа. – М., 2001. – №10. – 18 с.
 17.  Чернякова О. Вивчення англійської мови через гру // Початкова школа, К., 2002. – № 4. – 279 с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

51013. Українська мова. Усі плани-конспекти уроків. 5 клас. С.А. Омельчук 21.68 MB
  Значення мови в житті суспільства. Іменник. Велика буква і лапки віменниках. Поняття про розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний стилі мовлення. Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування. Звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки. Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим звязком. Кома між частинами складного речення...
51014. Трехфазный двигатель с короткозамкнутым ротором и соединением обмоток типа «Звезда» 387.67 KB
  Рассматриваются вопросы устройства, принципа действия, рабочие и механические характеристики асинхронного двигателя. Учебно-методическое пособие предназначено для специалистов в области приборостроения и радиоэлектроники, инженерно-технических и научных работников, занятых разработкой, производством и применением электрических машин, а также студентов специальности «Приборостроения и радиоэлектроники (ПР)».
51016. Правовой аспект формирования доходов, его учет и анализ 150 KB
  Раскрыть сущность и содержание доходов и расходов организации; изучить методологические нормы и правила учета доходов и расходов организации; исследовать основные принципы классификации доходов и расходов организации; выработать практические рекомендации по совершенствованию учета доходов и расходов в организации...