52921

Домашнє господарювання. Етикет за столом

Конспект урока

Педагогика и дидактика

T.: Hello, friends! How are you? I hope things couldn’t be better! Today we’ll learn more about householding chores. We’ll listen to a poem and a dialogue, read a text, make an interview and discuss it, learn how to cook a Bulgarian salad. At the end of the lesson you are to talk about householding in your family. I hope the lesson will be interesting for you!

Английский

2014-02-20

39 KB

3 чел.

Петрова Ірина Олександрівна,                                                 

вчитель КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 м. Суми

План-конспект уроку англійської мови для учнів 7 класу за підручником О.Д.Карпюк.

 Form 7     

Тема: Домашнє господарювання

Підтема: Етикет за столом

Задачі: Фонетичне тренування учнів. Семантизація лексичного матеріалу теми. Лексичні вправи. Аудіювання тематичного діалогу та вірша. Текстові вправи. Читання тематичного тексту. Інтервю. Обговорення.

Практична: Удосконалювати вимову учнів. Ознайомити учнів з новим лексичним матеріалом теми. Тренувати учнів в аудіюванні, читанні, усному мовленні.

Освітня: Розширювати філологічний огляд учнів. Збагачувати знання учнів з теми «Домашнє господарство»

Розвиваюча: Розвивати фонематичні слух учнів, здатність до імітації, якість вимовних навичок, культуру читання, короткотривалу та довготривалу пам'ять,здатність самостійно планувати мовний вчинок, здатність логічно, послідовно висловлювати думки іноземною мовою.

Виховна: Виховувати інтерес до навчання, до вивчення  іноземної мови, культуру спілкування, інтерес до невідомого.

Обладнання: Підручник ( Англійська мова. 6 клас. О. Карпюк), аудіозапис вірша, скоромовка, аудіозапис діалогу, тематичні малюнки, розмовні фрази.

                                                                Хід уроку

Етап 1. Початок уроку. Організація класу. Повідомлення теми і мети уроку учням.

Мета: Залучити учнів до роботи на уроці.

Прийом: Вітання,бесіда.

T.: Hello, friends! How are you? I hope things couldn’t be better! Today we’ll learn more about householding chores. We’ll listen to a poem and a dialogue, read a text, make an interview and discuss it, learn how to cook a Bulgarian salad. At the end of the lesson you are to talk about householding in your family. I hope the lesson will be interesting for you!

Етап 2. Мовленнєва зарядка.

Мета: Ввести учнів у іншомовне середовище за темою уроку

T.: Now let’s listen to the poem “When Mummy Is Away”

Етап 3. Фонетичне тренування учнів

T: Practise the tongue-twister:

Denny drew a red dog for Terry. Terry told Denny a tale.

Етап 4. Аудіювання тематичного діалогу вправи 2,сторінка 61

T.: Answer the questions of exercise 1, page 61! To understand the part of the TV better,   show we are to learn some words. Please, be attentive and smart and try to memorize the words!

Method

Empty        

Bake

Spread ( the tablecloth)

T.: These words are very helpful, too!

* napkin

* salad fork

* tablecloth

* glass

T.: Prove that your memory is great! Match the pairs!

method             розстилати.

bake                    метод, спосіб

spread                 пекти

empty                 порожній

T.: Look at the words! What happened to them? Well, some letters are missing! Help me and complete the words. Translate them into your mother tongue!

m.t.od           b.ke

spr.ad            empt.

T.: Now make up your word-combinations with the words.

  •  Make up  your sentences using new words
  •  Listen to the dialogue and do the task of ex.2, p.61!

 Етап 5. Читання тематичних текстів впр.3, стор.61, впр.5,стор. 62

T.: Britain is a wonderful country, isn’t it! Would you like to know everything about it? Let’s learn more about Britain! Read the text of ex.3, p.61!

  •  Was the text to your liking? Why? Why not? What was new to you? Have you grasped all the details?
  •  Are you good actors and actresses? I am sure you are! Pretend to be reporters! We are at the show “A Tasty Country (Smachna Krayina)”. (name) will be our chef. And the all the rest are reporters. Make an interview asking our chef the questions below the text!
  •  Do you like to cook, (name)? Are you good at cooking? Are you a great cook, (name)? What is your favoutite dish? How do you cook it? Will you share your recipes?
  •   Do you know how to cook a Bulgarian salad? Let us do exercise 5,page 62!
  •  Would you like to cook such a salad for your family?

Етап 6. Монологічні висловлювання учнів.

T.: Every family has its own traditions, hasn’t it? Look! Here are our pen-friends from the United States of America – David and Barbara! They are eager to know more about householding in Ukrainian families. Tell them, please! Speak about householding chores in your family using the questions of ex.4, p.62! Don’t forget to use the conversational formula!

It goes without saying

I would like to say / to add/ to stress the fact that

Moreover

It would be in place to say      

It wasn’t mentioned that      

To tell you the truth      

T.: Don’t forget to be emotional!

Етап 7. Коментування домашнього завдання.

T: At home you re do to exercise 6, page 62 - write the letter to the English Bridge sharing your recipe for the dish you cook yourself.  Is the task clear to you?

Besides, if you are really keen on English, make a project “Favourite dishes of my family”.                             

Етап 8. Підсумки уроку Оцінювання.

T.: What new have you learnt today? What was interesting/ useful for you? You were active and smart. …(name of a pupil), assess the work of your classmates, please! Who was the best pupil at the lesson? Why? Who needs to practice more? Comment upon your point of view! Give your pieces of advice to those who are not perfect in English! Thanks for your work. Your marks are … because… The lesson is over! See you soon!


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31667. Проблеми сімейного виховання. Типові помилки батьків 72.5 KB
  Може случитися так що ціль виховання дитини виявляється саме в задоволенні потреб емоційного контакту. Батьки несвідомо ведуть боротьбу за збереження об'єкта своєї потреби перешкоджаючи виходу емоцій і прихильностей дитини за межі сімейного кола. Мати чи батько бабуся можуть вважати що зміст їхнього існування є відхід за фізичним станом і вихованням дитини. Шкода такої самопожертви для дитини очевидний.
31668. Проблема важких підлітків 36.5 KB
  Девіантна поведінка це система вчинків чи окремі вчинки що протирічать прийнятим в суспільстві правовим чи моральним нормам. Девіантна поведінка ділиться на дві великі категорії. Поперше це поведінка відхилена від норм психічного здоровя при наявності вираженої чи невираженої психопатології. Подруге це антисоціальна поведінка що порушує якісь соціальні і культурні норми особливо правові.
31669. Психологічні аспекти та барєри професійного самовизначення у ранньому юнацькому віці 45 KB
  У вітчизняній науці прийнято розглядати юність як самостійний період розвитку людини його особистості та індивідуальності. Юнацький вік дуже відповідальний етап розвитку у житті школяра коли завершується морфофункціональне дозрівання організму відбуваються суттєві зміни його особистості психологічне та соціальне дорослішання. Багато дослідників вважають основним новоутворенням у старшому шкільному віці особистісне та професійне самовизначення оскільки саме у самовизначенні в обставинах життя у вимогах до школяра у період раннього...
31671. Психічне відображення як процес 26.5 KB
  Образ формується розвивається існує тільки в процесі відображення.Ломова [5;134173] дозволили виділити 5 основних стадій фаз процесу зорового сприймання: 1 визначення положення предмета в просторі й груба оцінка його загальних пропорцій; 2 “мерехтіння†форми; 3 розрізнення різких перепадів кривизни; 4 глобальноадекватне сприймання у якому форма подана без розрізнення її деталей зокрема величини кутів; 5 адекватне відображення форми у всій повноті її деталей. Сутність психічного як процесу: а загальна тенденція полягає в...
31672. Основні методи психології. Спостереження, експеримент 33.5 KB
  Спостереження експеримент Спостереження як метод обєктивного дослідження широко за стосовується у психології педагогічній практиці соціологічних до слідженнях. Обєктом спостереження є поведінка особистості в найрізно манітніших її зовнішніх виявах коли реалізуються усвідомлювані та неусвідомлювані внутрішні психічні стани переживання прагнення. Тому вміле спостереження за поведінкою дитини та дорослого дає можливість з високою вірогідністю робити висновки про їхні внутрішні духовні особливості. Спостереження може бути звичайним...
31673. Виникнення та розвиток психіки 23 KB
  На певному етапі розвитку природи завдяки взаємодії механічних термічних хімічних акустичних та світлових властивостей матерії з неорганічної матерії виникла органічна матерія білкова речовина. Якщо в неорганічній матерії згаданий процес має пасивний характер то у живій активний відмінною рисою якого є здатність предмета що відображує реагувати на відображуване. Першими проявами такого біологічного відображення є процеси обміну речовин асиміляція та дисиміляція що відбуваються у живій матерії та є необхідною умовою життя....
31674. Свідомість 30.5 KB
  Складна діяльність вищих тварин що підпорядкована природним предметним звязкам і відношенням у людини перетворюється на діяльність підпорядковану суспільним звязкам і відносинам. Вона є тією безпосередньою причиною завдяки якій виникає специфічна людська форма відображення дійсності свідомість людини. У людини завдяки її участі в спільній діяльності з іншими людьми в умовах розподілу функцій між ними те на що спрямована дія саме по собі може і не мати прямого біологічного смислу. У людини ж користування штучним знаряддям...
31675. Поняття про особистість та її структуру 26.5 KB
  Належність особистості до певного суспільства до певної системи суспільних відносин визначає її психологічну Та соціальну сутність. Характерними ознаками особистості є наявність у неї свідомості виконувані нею суспільні ролі суспільно корисна спрямованість її діяльності. Однією з найяскравіших характеристик особистості є її індивідуальність під якою розуміють своєрідне неповторне поєднання таких психологічних особливостей людини як характер темперамент особливості перебігу психічних процесів сприймання памяті мислення мовлення...