52921

Домашнє господарювання. Етикет за столом

Конспект урока

Педагогика и дидактика

T.: Hello, friends! How are you? I hope things couldn’t be better! Today we’ll learn more about householding chores. We’ll listen to a poem and a dialogue, read a text, make an interview and discuss it, learn how to cook a Bulgarian salad. At the end of the lesson you are to talk about householding in your family. I hope the lesson will be interesting for you!

Английский

2014-02-20

39 KB

3 чел.

Петрова Ірина Олександрівна,                                                 

вчитель КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 м. Суми

План-конспект уроку англійської мови для учнів 7 класу за підручником О.Д.Карпюк.

 Form 7     

Тема: Домашнє господарювання

Підтема: Етикет за столом

Задачі: Фонетичне тренування учнів. Семантизація лексичного матеріалу теми. Лексичні вправи. Аудіювання тематичного діалогу та вірша. Текстові вправи. Читання тематичного тексту. Інтервю. Обговорення.

Практична: Удосконалювати вимову учнів. Ознайомити учнів з новим лексичним матеріалом теми. Тренувати учнів в аудіюванні, читанні, усному мовленні.

Освітня: Розширювати філологічний огляд учнів. Збагачувати знання учнів з теми «Домашнє господарство»

Розвиваюча: Розвивати фонематичні слух учнів, здатність до імітації, якість вимовних навичок, культуру читання, короткотривалу та довготривалу пам'ять,здатність самостійно планувати мовний вчинок, здатність логічно, послідовно висловлювати думки іноземною мовою.

Виховна: Виховувати інтерес до навчання, до вивчення  іноземної мови, культуру спілкування, інтерес до невідомого.

Обладнання: Підручник ( Англійська мова. 6 клас. О. Карпюк), аудіозапис вірша, скоромовка, аудіозапис діалогу, тематичні малюнки, розмовні фрази.

                                                                Хід уроку

Етап 1. Початок уроку. Організація класу. Повідомлення теми і мети уроку учням.

Мета: Залучити учнів до роботи на уроці.

Прийом: Вітання,бесіда.

T.: Hello, friends! How are you? I hope things couldn’t be better! Today we’ll learn more about householding chores. We’ll listen to a poem and a dialogue, read a text, make an interview and discuss it, learn how to cook a Bulgarian salad. At the end of the lesson you are to talk about householding in your family. I hope the lesson will be interesting for you!

Етап 2. Мовленнєва зарядка.

Мета: Ввести учнів у іншомовне середовище за темою уроку

T.: Now let’s listen to the poem “When Mummy Is Away”

Етап 3. Фонетичне тренування учнів

T: Practise the tongue-twister:

Denny drew a red dog for Terry. Terry told Denny a tale.

Етап 4. Аудіювання тематичного діалогу вправи 2,сторінка 61

T.: Answer the questions of exercise 1, page 61! To understand the part of the TV better,   show we are to learn some words. Please, be attentive and smart and try to memorize the words!

Method

Empty        

Bake

Spread ( the tablecloth)

T.: These words are very helpful, too!

* napkin

* salad fork

* tablecloth

* glass

T.: Prove that your memory is great! Match the pairs!

method             розстилати.

bake                    метод, спосіб

spread                 пекти

empty                 порожній

T.: Look at the words! What happened to them? Well, some letters are missing! Help me and complete the words. Translate them into your mother tongue!

m.t.od           b.ke

spr.ad            empt.

T.: Now make up your word-combinations with the words.

  •  Make up  your sentences using new words
  •  Listen to the dialogue and do the task of ex.2, p.61!

 Етап 5. Читання тематичних текстів впр.3, стор.61, впр.5,стор. 62

T.: Britain is a wonderful country, isn’t it! Would you like to know everything about it? Let’s learn more about Britain! Read the text of ex.3, p.61!

  •  Was the text to your liking? Why? Why not? What was new to you? Have you grasped all the details?
  •  Are you good actors and actresses? I am sure you are! Pretend to be reporters! We are at the show “A Tasty Country (Smachna Krayina)”. (name) will be our chef. And the all the rest are reporters. Make an interview asking our chef the questions below the text!
  •  Do you like to cook, (name)? Are you good at cooking? Are you a great cook, (name)? What is your favoutite dish? How do you cook it? Will you share your recipes?
  •   Do you know how to cook a Bulgarian salad? Let us do exercise 5,page 62!
  •  Would you like to cook such a salad for your family?

Етап 6. Монологічні висловлювання учнів.

T.: Every family has its own traditions, hasn’t it? Look! Here are our pen-friends from the United States of America – David and Barbara! They are eager to know more about householding in Ukrainian families. Tell them, please! Speak about householding chores in your family using the questions of ex.4, p.62! Don’t forget to use the conversational formula!

It goes without saying

I would like to say / to add/ to stress the fact that

Moreover

It would be in place to say      

It wasn’t mentioned that      

To tell you the truth      

T.: Don’t forget to be emotional!

Етап 7. Коментування домашнього завдання.

T: At home you re do to exercise 6, page 62 - write the letter to the English Bridge sharing your recipe for the dish you cook yourself.  Is the task clear to you?

Besides, if you are really keen on English, make a project “Favourite dishes of my family”.                             

Етап 8. Підсумки уроку Оцінювання.

T.: What new have you learnt today? What was interesting/ useful for you? You were active and smart. …(name of a pupil), assess the work of your classmates, please! Who was the best pupil at the lesson? Why? Who needs to practice more? Comment upon your point of view! Give your pieces of advice to those who are not perfect in English! Thanks for your work. Your marks are … because… The lesson is over! See you soon!


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64783. ДОСЛІДНИЦЬКЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОБРОБКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ВИСОКИМ ТИСКОМ І УЛЬТРАЗВУКОМ 213.5 KB
  Світова сучасна практика збереження та поліпшення якості продуктів виробила принципово нову технологію обробки харчових продуктів шляхом використання високого тиску ВТ. У багатьох країнах Західної Європи США Японії розроблені технології обробки продуктів що знайшло відображення в наукових роботах...
64784. ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ БАКТЕРІАЛЬНИХ ХВОРОБ СТРАУСІВ 417.5 KB
  Особливого розвитку набуває досить нова на Україні галузь страусівництво В. Зосередження на обмеженій території різновікових груп страусів неминуче веде до накопичення умовнопатогенної мікрофлори яка згодом стає стаціонарною й обумовлює хвороби бактеріальної етіології...
64785. Концепція влади М.Фуко: політичний вимір 218 KB
  Такий підхід до вивчення політичної влади обмежує її існування інституційним та юридичним вимірами. При цьому представники таких підходів визнають існування інших аспектів у дослідженні політичної влади однак залишають їх розгляд поза увагою як менш важливих.
64786. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ ТИТАНУ З ЗАДАНИМ ВМІСТОМ КИСНЮ 189 KB
  У сучасних умовах перед підприємствами-виробниками і переробниками титану стоїть завдання зниження вартості титанової продукції шляхом удосконалення технологій одержання й переробки титану а також впровадження нових високоефективних технологій.
64787. КРИМІНАЛЬНЕ ПОКАРАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЙОГО ФУНКЦІЙ 296.5 KB
  Проблеми інституту покарання в умовах розбудови правової держави в Україні привертають до себе увагу не тільки фахівців але й широкого загалу. Перш ніж у людини з’явилася перша іскра уразумения чому і для чого існує покарання вказував...
64788. Підвищення технічного рівня гідроагрегату обертання шляхом удосконалення гідравлічної системи керування 1.17 MB
  Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання: розробити принципову схему гідроагрегату верстата для намотування обмоток електродвигунів; розробити математичну модель робочого процесу гідроагрегату обертання на основі декомпозиції його на складові...
64789. Засоби захисту й реалізації конституційних трудових прав працівників 167 KB
  Основним пріоритетом правової, соціальної, демократичної держави є ефективне забезпечення реалізації й захисту прав та свобод людини і громадянина, а також приведення їх у відповідність з європейськими та світовими стандартами.
64790. Інформаційне забезпечення впровадження освітніх інновацій у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників 199 KB
  Україна спроможна забезпечити якісну освіту своїх громадян завдяки активній участі у глобалізаційних процесах, інкорпорації до інформаційного суспільства, інтеграції в світову спільноту, стабільному науково-технічному прогресу...
64791. ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ЖИРУ ТА ВІТАМІНУ Е В РАЦІОНІ 692 KB
  Особливо це стосується впливу енергетичного живлення та рівня вітаміну Е в раціоні на функціональний стан і резистентність організму перепелів систему травлення та рівень обмінних процесів. Цим зумовлена науковопрактична актуальність поглибленого дослідження...