52939

ЕКСКУРСІЯ ПО МІСТАМ УКРАЇНИ

Конспект урока

Педагогика и дидактика

T. The last time we spoke about Zaporizhyan Sich and Zaporizhya, the city closely connected with Zaporizhyan Sich. But in the history of our Motherland there were very many other historical events. Today we’ll start our talk about Ukrainian towns and cities.

Украинкский

2014-02-20

147.5 KB

23 чел.

Смілянська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №6

УРОК З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У 8 КЛАСІ

НА ТЕМУ: „ЕКСКУРСІЯ ПО МІСТАМ УКРАЇНИ”

Вчитель англійської мови

ЗОШ №6

Остапенко Алла Миколаївна


Тема: Екскурсія по містам України

Мета: Ознайомити учнів з темою уроку.

Розвиваюча: Учити працювати в ситуації урок-екскурсії та вміти логічно висловлювати думки.

Практична: Практикувати учнів у читанні тексту з метою отримання максимально повної інформації,

що в ньому міститься.

Розвивати лексичні навички, навички усного мовлення учнів.

Освітня: Розширити знання учнів про визначні місця України.

Виховна: Виховувати інтерес до визначних місць і бажання їх відвідати.

Тип уроку: вивчення нових знань

Обладнання: географічна карта України, фотокартки, текст для

                     читання, роздатковий матеріал (“True or False”,

                      “Match the pairs”), комп’ютерна програма,                            

                     комп’ютер, аудіозапис, відео матеріал.


   
ХІД УРОКУ

Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

І. Організаційний момент.

       T. Good morning!

               I am glad to see you.

               How are you?

               Is anybody absent?

               Who? Why?

ІІ. Повідомлення теми.

 T. The last time we spoke about Zaporizhyan Sich and Zaporizhya, the city closely connected with Zaporizhyan Sich. But in the history of our Motherland there were very many other historical events. Today we’ll start our talk about Ukrainian towns and cities.

III. Основна частина уроку

 1.  Фонетична (мовленнєва зарядка). Введення учнів у мовне середовище.

Робота з прислів’ями.

“East Or West, Home Is Best”

“ My Home Is My Castle”.

-Do you agree?

 1.  Актуалізація знань учнів. Перевірка домашнього завдання.

Answer the questions.

1.Where is Ukraine situated?

2.What countries does Ukraine border on?

3. What is the population of Great Britain?

4. What big cities of Ukraine do you know?

5. What is Ukraine washed by?

6. What are the major rivers of Ukraine?

(Учні по черзі працюють біля географічної карти і розповідають географічне положенняУкраїни)

 1.  Робота з картою

There are a lot of ancient and beautiful towns in Ukraine. One of them is Kyiv, of course. What other ancient and beautiful towns in Ukraine do you know?

Where are these towns and cities situated?

(На моніторі комп’ютера знаходиться географічна карта.

Учні шукають і дають відповіді на питання, де знаходяться визначні міста.)

 1.  Введення нового лексичного матеріалу.

Your vocabulary is not large enough to speak. That’s why you must learn more words.

Now I want you to look at the words on the blackboard.

Here are some words which will be helpful to you when speaking about Ukrainian towns.

(Учні повторюють нові слова за диктором і записують у словнички)

fortress  - фортеця

location місцезнаходження

to contribute сприяти

resort – курорт

rapid – швидкий

bounds – межа, межувати

to mention - згадувати

 1.  Предявлення тексту для читання.

Read the text “Cities and towns of Ukraine” and find:

 •  the second largest city in Ukraine.
 •  this city was founded by a foreigner.
 •  this city is a cradle of Zaporizhe Cossatsvo.
 •  It was the ancient capital  of Galychyna.

6. Перевірка розуміння тексту за допомогою речень.

Are the following statements true or false.

- Kharkiv Region is closely connected with Ukrainian Cossatstvo.

- From the very beginning Kharkiv was the capital city.

- Odesa is a cradle of Ukrainian Cossatstvo.

- Odesa is considered as Southern Window to Europe.

- Khortytsya is the largest island on the Dnipro.

- Lviv is the ancient capital of Slobidska Ukraina.

- Kharkiv was Ukraine’s capital for 16 years.

7. Тестові завдання

Comprehension check. Вибрати вірний варіант відповіді.

(комп’ютер перевіряє і ставить бали)

1.What is the second largest city in Ukraine after Kyiv?

a) Kharkiv

b) Lviv

c) Odessa

2. What is the heart of Odesa?

a) museum

b) market

c) port

3. Where is the most powerful electric station in Europe 30s situated?

a) Kyiv

b) Lviv

c) Zaporizhzhya

4. What is the ancient capital of Galychyna

a) Lviv

b) Dnipropetrovsk

c) Chernihiv

5. What is the third oldest town in Ukraine?

a) Lviv

b) Pereyasliv-Khmelnitsky

c) Dnipropetrovsk

6.Where is Ukrainian Verkhovna Rada?

a) in Kyiv

b) in Odessa

c) in Lviv.

7.When was Dnipropetrovsk founded?

a) 1777

b) 1876

c) 1776

7. Перегляд відео матеріалу про визначні місця України.

8. Розвиток монологічного мовлення.

 Speak about cities and towns of Ukraine.

Таблиця з великими та визначними містами знаходиться на моніторі комп’ютера.

   Kharkiv

    is

- the second largest city in Ukraine after Kyiv.

- an administrative centre of the Kharkiv Region

    Was

become

- Ukraine’s capital which helped it to   a large scientific, cultural and education centre.

    Odesa

is

- a very special city on the Black Sea coast

- 200 years old

was

- founded by Duke de Richelieu (later Prime Minister of France)

has become

- Ukraine’s ‘Southern Window” to Europe

- a port and trading centre, attracting many people from all over the world

Lviv

is

- the ancient capital of Galychyna

- a great cultural centre of Ukraine

was

- named by its founder King Danylo Galitsky

has

- 16 museums, a philharmonic society and circus servel theatres.

Dnipropetrovsk

is

- a large industrial centre on banks of the Dnieper.

- well-known for developed ferrous metallurgy, metalworking and chemical industries.

was

- founded in 1776

- a small provincial town, named Katerynoslav.

Kyiv

is

- the capital of our country

- the political, economic, industrial and cultural centre

- a large transport centre

- on the banks of the river Dnieper.

was

- founded more than 1500  years ago

9. Робота в групах.

 Учні в групах ставлять запитання, щоб здобути додаткову інформацію.

 Ask as many questions as you can to get more information.

IV. Заключна частина уроку.

 1.  Домашнє завдання.

Підготувати повідомлення про визначні місця України.

 1.  Підбиття підсумків уроку.

T. – What have you done?

   - How can you use your knowledge?

   - What new facts have you learnt?

I hope our lesson was both useful and interesting for you.

3.Оцінування учнів з коментарем


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

32584. Основные схемы включения входных устройств в САУ 128.25 KB
  Схемы включения входных устройств в САУ 1. Включение контактных входных устройств в релейноконтактные схемы РКС производится путем непосредственного последовательного и параллельного соединения их замыкающих рис. Включение контактных входных устройств в бесконтактные логические схемы БЛС производится через резисторные схемы согласования рис.
32585. Выходные устройства 13.4 KB
  Помимо этой основной своей функции выходные устройства могут выполнять и ряд других дополнительных функций: – усиление сигналов функция усилителя; – преобразование информационных сигналов по виду энергии по роду тока по частоте по виду и т.
32586. Учет наличия и движения основных средств 66.5 KB
  4 ПБУ 6 01 понимается актив который принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств при этом одновременно должны выполняться следующие условия: а объект предназначен для использования в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование; б объект предназначен для использования в течение длительного времени т. Единицей бухгалтерского учета основных...
32587. Учет нематериальных активов и их амортизации 43 KB
  2000 91н для признания НМА необходимо следующие условия: Способность приносить организации экономические выгоды доход более 12 месяцев; Наличие надлежаще оформленных документов подтверждающих существование самого актива и или исключительного права у налогоплательщика на результаты интеллектуальной деятельности патенты свидетельства и т. К НМА относятся: исключительные права: патентообладателя на изобретение промышленный образец полезную модель; автора или иного правообладателя на использование программы на ЭВМ базы данных;...
32588. Учет прибылей и убытков, нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 34 KB
  Помимо этого счет 99 Прибыли и убытки предусматривает отражение данных о начисленных суммах налога на прибыль и суммах перерасчета по этому налогу а также суммы причитающихся налоговых санкций. Таким образом на счете 99 определяется чистая прибыль или убыток организации за отчетный период месяц квартал полугодие и т. чистая прибыль убыток переносится в кредит счета 84 Нераспределенная прибыль непокрытый убыток как чистая прибыль или в дебет этого счета как непокрытый убыток. № 43н непокрытый убыток выявленный на счете 99...
32589. Учет продажи готовой продукции (работ‚ услуг) 41.5 KB
  На этом счете отражаются в частности выручка и себестоимость по: готовой продукции и полуфабрикатам собственного производства; работам и услугам промышленного характера; работам и услугам непромышленного характера; покупным изделиям приобретенных для комплектации. По кредиту счета 90 Продажи отражается выручка от продажи продукциив корреспонденции со счетом 62 Расчеты с покупателями и заказчиками а по дебету – плановая себестоимость еев течение года когда фактическая себестоимость не выявлена и разница между плановой и...
32590. Учет прочих доходов и расходов 43 KB
  Счет 91 Прочие доходы и расходы предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах отчетного периода. По кредиту счета 91 Прочие доходы и расходы отражаются: поступления связанные с продажей и прочим списанием основных средств и иных активов продукции товаров; проценты полученные подлежащие получению за предоставления в пользование денежных средств организации а также проценты за использование кредитной организацией денежных средств находящихся на счете организации в этой кредитной организации; штрафы пени...
32591. Учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов 29 KB
  К общепроизводственным расходам относят расходы связанные с организацией производства и управлением отдельной отрасли производства ищи подразделения. К общехозяйственным расходам относят расходы связанные с организацией производства и управлением хозяйства в целом. Учёт данных расходов ведётся на счете 25 Общепроизводственных расходы и счете 26 Общехозяйственные расходы.