52939

ЕКСКУРСІЯ ПО МІСТАМ УКРАЇНИ

Конспект урока

Педагогика и дидактика

T. The last time we spoke about Zaporizhyan Sich and Zaporizhya, the city closely connected with Zaporizhyan Sich. But in the history of our Motherland there were very many other historical events. Today we’ll start our talk about Ukrainian towns and cities.

Украинкский

2014-02-20

147.5 KB

23 чел.

Смілянська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №6

УРОК З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У 8 КЛАСІ

НА ТЕМУ: „ЕКСКУРСІЯ ПО МІСТАМ УКРАЇНИ”

Вчитель англійської мови

ЗОШ №6

Остапенко Алла Миколаївна


Тема: Екскурсія по містам України

Мета: Ознайомити учнів з темою уроку.

Розвиваюча: Учити працювати в ситуації урок-екскурсії та вміти логічно висловлювати думки.

Практична: Практикувати учнів у читанні тексту з метою отримання максимально повної інформації,

що в ньому міститься.

Розвивати лексичні навички, навички усного мовлення учнів.

Освітня: Розширити знання учнів про визначні місця України.

Виховна: Виховувати інтерес до визначних місць і бажання їх відвідати.

Тип уроку: вивчення нових знань

Обладнання: географічна карта України, фотокартки, текст для

                     читання, роздатковий матеріал (“True or False”,

                      “Match the pairs”), комп’ютерна програма,                            

                     комп’ютер, аудіозапис, відео матеріал.


   
ХІД УРОКУ

Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

І. Організаційний момент.

       T. Good morning!

               I am glad to see you.

               How are you?

               Is anybody absent?

               Who? Why?

ІІ. Повідомлення теми.

 T. The last time we spoke about Zaporizhyan Sich and Zaporizhya, the city closely connected with Zaporizhyan Sich. But in the history of our Motherland there were very many other historical events. Today we’ll start our talk about Ukrainian towns and cities.

III. Основна частина уроку

 1.  Фонетична (мовленнєва зарядка). Введення учнів у мовне середовище.

Робота з прислів’ями.

“East Or West, Home Is Best”

“ My Home Is My Castle”.

-Do you agree?

 1.  Актуалізація знань учнів. Перевірка домашнього завдання.

Answer the questions.

1.Where is Ukraine situated?

2.What countries does Ukraine border on?

3. What is the population of Great Britain?

4. What big cities of Ukraine do you know?

5. What is Ukraine washed by?

6. What are the major rivers of Ukraine?

(Учні по черзі працюють біля географічної карти і розповідають географічне положенняУкраїни)

 1.  Робота з картою

There are a lot of ancient and beautiful towns in Ukraine. One of them is Kyiv, of course. What other ancient and beautiful towns in Ukraine do you know?

Where are these towns and cities situated?

(На моніторі комп’ютера знаходиться географічна карта.

Учні шукають і дають відповіді на питання, де знаходяться визначні міста.)

 1.  Введення нового лексичного матеріалу.

Your vocabulary is not large enough to speak. That’s why you must learn more words.

Now I want you to look at the words on the blackboard.

Here are some words which will be helpful to you when speaking about Ukrainian towns.

(Учні повторюють нові слова за диктором і записують у словнички)

fortress  - фортеця

location місцезнаходження

to contribute сприяти

resort – курорт

rapid – швидкий

bounds – межа, межувати

to mention - згадувати

 1.  Предявлення тексту для читання.

Read the text “Cities and towns of Ukraine” and find:

 •  the second largest city in Ukraine.
 •  this city was founded by a foreigner.
 •  this city is a cradle of Zaporizhe Cossatsvo.
 •  It was the ancient capital  of Galychyna.

6. Перевірка розуміння тексту за допомогою речень.

Are the following statements true or false.

- Kharkiv Region is closely connected with Ukrainian Cossatstvo.

- From the very beginning Kharkiv was the capital city.

- Odesa is a cradle of Ukrainian Cossatstvo.

- Odesa is considered as Southern Window to Europe.

- Khortytsya is the largest island on the Dnipro.

- Lviv is the ancient capital of Slobidska Ukraina.

- Kharkiv was Ukraine’s capital for 16 years.

7. Тестові завдання

Comprehension check. Вибрати вірний варіант відповіді.

(комп’ютер перевіряє і ставить бали)

1.What is the second largest city in Ukraine after Kyiv?

a) Kharkiv

b) Lviv

c) Odessa

2. What is the heart of Odesa?

a) museum

b) market

c) port

3. Where is the most powerful electric station in Europe 30s situated?

a) Kyiv

b) Lviv

c) Zaporizhzhya

4. What is the ancient capital of Galychyna

a) Lviv

b) Dnipropetrovsk

c) Chernihiv

5. What is the third oldest town in Ukraine?

a) Lviv

b) Pereyasliv-Khmelnitsky

c) Dnipropetrovsk

6.Where is Ukrainian Verkhovna Rada?

a) in Kyiv

b) in Odessa

c) in Lviv.

7.When was Dnipropetrovsk founded?

a) 1777

b) 1876

c) 1776

7. Перегляд відео матеріалу про визначні місця України.

8. Розвиток монологічного мовлення.

 Speak about cities and towns of Ukraine.

Таблиця з великими та визначними містами знаходиться на моніторі комп’ютера.

   Kharkiv

    is

- the second largest city in Ukraine after Kyiv.

- an administrative centre of the Kharkiv Region

    Was

become

- Ukraine’s capital which helped it to   a large scientific, cultural and education centre.

    Odesa

is

- a very special city on the Black Sea coast

- 200 years old

was

- founded by Duke de Richelieu (later Prime Minister of France)

has become

- Ukraine’s ‘Southern Window” to Europe

- a port and trading centre, attracting many people from all over the world

Lviv

is

- the ancient capital of Galychyna

- a great cultural centre of Ukraine

was

- named by its founder King Danylo Galitsky

has

- 16 museums, a philharmonic society and circus servel theatres.

Dnipropetrovsk

is

- a large industrial centre on banks of the Dnieper.

- well-known for developed ferrous metallurgy, metalworking and chemical industries.

was

- founded in 1776

- a small provincial town, named Katerynoslav.

Kyiv

is

- the capital of our country

- the political, economic, industrial and cultural centre

- a large transport centre

- on the banks of the river Dnieper.

was

- founded more than 1500  years ago

9. Робота в групах.

 Учні в групах ставлять запитання, щоб здобути додаткову інформацію.

 Ask as many questions as you can to get more information.

IV. Заключна частина уроку.

 1.  Домашнє завдання.

Підготувати повідомлення про визначні місця України.

 1.  Підбиття підсумків уроку.

T. – What have you done?

   - How can you use your knowledge?

   - What new facts have you learnt?

I hope our lesson was both useful and interesting for you.

3.Оцінування учнів з коментарем


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

79537. Международные отношения и революционное движение в Европе в 19 веке 21.9 KB
  Степень активности таких масс в революции крестьянства рабочих городской и деревенской бедноты их напор обеспечивали больший или меньший успех революции их результаты и характер ликвидации феодализма и его остатков. Были приняты законы закрепившие за новыми владельцами приобретенное ими в годы революции имущество составлены кодексы законов о собственности торговле и другие поддерживающие развитие капиталистической промышленности. Вслед за Францией революции произошли в Австрии Германии Италии.
79538. Внутренняя политика России при Александре 1 (1801-1825 годы) 21.21 KB
  Начинается реформа системы образования в т. Проведена финансовая реформа затронувшая интересы дворянства. В своих реформах Александр I помня судьбу отца боялся задеть дворянство.
79539. Россия в системе международных отношений в первой четверти 19 века. Отечественная война 1812 года 21.34 KB
  Россия не желая чрезмерного усиления Наполеона вновь вступила в антифранцузскую коалицию с Австрией и Англией в 1806 г. Россия вступила в континентальную блокаду прекратила экономические связи с Англией. По условиям Венского конгресса Россия получила основную часть Польши.
79540. Внутренняя и внешняя политика при Николае 1 (1825-1855 годы). 20.89 KB
  Царствование Николая I закончилось крупнейшим внешнеполитическим крахом. Тяжелое психологическое потрясение от военных неудач подорвало здоровье Николая и случайная простуда весной 1855 стала для него роковой.
79542. Идейная борьба и общественное движение в России во второй половине 19 века 20.83 KB
  Общественное движение в России во 2й поп. Доказывали пагубность либеральных реформ для России отмечали что реформы косвенно стимулируют революционное движение но не могли предложить ничего позитивного.
79543. Социально экономическое развитие России на рубеже 19-20 веков. Реформаторская деятельность С.Ю.Витте 22.59 KB
  С другой продолжало существовать сословное деление характерное для феодальной эпохи дворянство купечество крестьянство мещанство. Считал необходимым реформировать крестьянскую общину высказывался за свободный выход из общины. В октябре 1898 обратился к Николаю II с запиской в которой призвал царя завершить освобождение крестьян сделать из крестьянина персону освободить его от давящей опеки местных властей и общины. Добился отмены круговой поруки в общине телесных наказаний крестьян по приговору волостных судов облегчения...
79544. Внутриполитическое положение и общественное движение в России в начале 20 века. Первая Российская революция 1905-1907 годов 24.22 KB
  Большую роль в ухудшении и без того бедственного положения крестьянства сыграл голод охвативший в 1901 году центральные и южные губернии России. Особенности системы политических партий России в начале XX в. не прошла испытания властью 4 слабым местом политической системы России начала XX в.
79545. Международные отношения в начале 20 века. Причины и начало 1й мировой войны 21.29 KB
  Противостояние двух враждующих военно-политических блоков Тройственного союза военно-политический блок Германии Австро-Венгрии и Италии и Антанты военно-политический блок России Англии и Франции сопровождалось неслыханной гонкой вооружений. В Германии за пять предвоенных лет 1909 1914 военные расходы увеличились на 33 и составляли половину всего государственного бюджета. 3 августа Германия объявила войну Франции обвинив её в организованных нападениях и воздушных бомбардировках Германии и в нарушении бельгийского нейтралитета....