52949

Англійська мова з «Family and Friends» - весело і цікаво!

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Як мені здається, ми ще не мали такого підручника, який би так ефективно і ефектно поєднував методику навчання англйської мови її носіїв і методику навчання мови як іноземної. А сам вчитель вперше отримав повне методичне забезпечення: не лише класичний комплект (Class Book, Workbook) та книжку для вчителя, а й повний дедактичний комплект.

Украинкский

2014-02-20

94 KB

20 чел.

ШИБІКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, викладач англійської мови

Броварської гімназії ім. С.І.Олійника, спеціаліст вищої категорії,

«вчитель-методист».

Англійська мова з «Family and Friends» - весело і цікаво!

Впровадження підручників британських видавництв, таких як «Longman», «Express Publishing» та «MACMILLAN», у навчально – виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів з першого року навчання підняло і викладання, і вивчення цього предмету на значно вищий щабель порівняно з тим, що був 10 – 20 років тому. Я можу говорити про це з впевненістю як вчитель, який починав навчати дітей за підручником А.П. Старкова ще за часів СРСР, і практично закінчує свою педагогічну діяльність, але вже за сучасними підручниками, автори яких успішно та ефективно встигають за часом і змінами, які відбуваються у суспільстві, технологіях та глобалізації культур у світі.

У 2009 році з’явилося нове покоління підручників видавництва «Oxford University Press» - «Family and Friends». Це повний 6 – рівневий курс для учнів початкової та 5-6 класів середньої школи.

Як мені здається, ми ще не мали такого підручника, який би так ефективно і ефектно поєднував методику навчання англйської мови її носіїв і методику навчання мови як іноземної. А сам вчитель вперше отримав повне методичне забезпечення: не лише класичний комплект (Class Book, Workbook) та книжку для вчителя, а й повний дедактичний комплект. Вчитель має папку з повним набором кольорових предметних і тематичних карток, яскравих постерів з історіями, аудіодиски, Grammar Book і Test Book. Більше того, вчителі, які мають у своїх кабінетах Smartboard,  мають можливість створити для учнів ідеальні умови вивчення англійської мови, оскільки можуть використовувати на уроках iTools (Digital Class Resources). Це значно полегшує роботу вчителя, якому не поотрібно сьогодні засиджуватись до пізньої ночі і виробляти предметні та тематичні картки. Учні вдома самостійно прослуховують пісні, вірші та поліпшують вимову на самому початковому етапі вивчення іноземної мови, оскільки кожний підручник має в комплекті CD.

Автор підручника Наомі Сіммонс врахувала і те, що учні мають різні здібності і різні види пам’яті. Дехто краще сприймає навчальний матеріал візуально або кінестетично, дехто – на слух, а декому потрібно прочитати і написати. Підручник «Family and Friends» дозволяє використати всі ці підходи.

Однією з найбільших переваг підручника є фонетичні вправи, які навчають учнів зв'язкам між буквами, буквосполученнями і звуками, а також вправи на скандування, вправи «Послухай і з'єднай букви». Вони допомагають учням досить швидко поліпшувати вимову і навчитись писати ці слова правильно. Пісня, яка є в кожній темі, не тільки робить урок яскравішим і цікавішим, а є також суттєвим засобом поліпшити пам'ять, краще запам’ятати мовний матеріал уроку. Для вчителя це гарна можливість зекономити час на фіззарядці і дати дітям час порухатись.

Робочий зошит (Work  Book) також значно полегшує роботу вчителя у навчанні учнів граматики і письма. А словник у картинках у кінці Workbook дозволяє учневі систематизувати свій словниковий запас на самому початку вивчення іноземної мови.

Окремо хотіла б зупинитися на читанні і вправах для читання. Вчителі знають,що чим більше і краще учень читає, тим ліпше стає його англійська мова. Як на мою думку, вправи на читання і є «Ахіллесовою п'ятою» цього підручника. Наприклад, перший урок «Starter», тема «Hello!»пропонує вправу 3 на ст.4 для читання. Звичайно, дитина, яка тільки починає вчити алфавіт не зможе прочитати цю вправу. Лише урок №4 основного курсу вперше пропонує перші букви алфавіту. Навіть за умови, що спочатку з дітьми був пройдений «ABC book», навички читання ще не є сформованими. Тут необхідний час, особливі вправи, розроблені вчителем самостійно за правилами читання голосних у відкритому і закритому складах, читання окремих буквосполучень одним звуком, які мають опрацьовуватись послідовно і постійно. Це потребує дуже ретельної пудготовки до уроку і забирає дуже багато часу на уроці, але якщо цього не робити, будь – який яскравий і розумний урок не приведе до необхідного результату: навчити учнів загальноосвітньої школи говорити, сприймати іноземну мову на слух, читати і писати.

Якщо не навчити учнів правильно читати на початковому етапі, на середньому і старшому це зробити буде значно складніше. Читання є основою для формування, а з рештою і вдосконалення навичок самоосвітньої роботи. Наша пам'ять має таку особливість як «вміння забувати». Дитина яка навчена розмовляти, але не навчена читати, завжди буде мати однобокі знання, не зможе в майбутньому самостійно вивчати іноземну мову, а згодом забуде і те, що вміла робити, не вміючи добре читати.  Не забуваємо, що більшість учнів оволодіває іноземною мовою в штучному мовному середовищі.

Але це вже проблема і задача вчителя розумно поєднати всі види мовної діяльності, методично грамотно розробити і включити вправи для формування навичок читання, бо що стосується всіх інших видів мовної діяльності – це досконалий підручник. А якщо вчитель має можливість у своїй школі користуватися інтерактивною дошкою на кожному уроці, то це надзвичайно ефективний підручник.

Враховуючи все вище сказане, хочу поділитися тією системою вправ для формування навичок читання,  які я розробила і користуюсь ними вже багато років.

Lesson  1

                                               Aa [ ei]                       

bake                 bane               name                fate               mate

make                date                fame                male              latea

lane                  pave               lake                  tale               Kate

dave                 take                gate                  gave             game

rake                  rate                hate                  haze              hake

table                 trade              plate                 frame            blade

Lesson  2

                                               Aa [ ei ]                      

hade                  wave              brake               Jane              Jake

grape                 flake              maple              cradle           cape  

shame               shape              shake               shade           shame

place                 lace                face                 space             race

cage                  page               rage                 stage             wage

                                             Lesson 3

                                               Ee [i:]                                 

been                 beet             bee                    deed              keen

seem                seek             seed                  deep              feet

peel                  feed             jeep                   need              reel

reek                  weed          week                 tree               heel

he                     she             sheep                sheet             sweep

me                    we              needle              sweet            sleep

          Lesson 4                              

                                               Ee [i:]                                   

he                    heel             sheep                 street               green

beetle              cheek           cheese               speech             leech

sheep               sheet            creep                 Greece            geese

greet                wheel           street                 needle             screen

Name, tree, page, cage, feet, brake, Greece, race, shape, cheese, wave, snake, street, wheel, cake, table, cheek, beef.

                                               Lesson   5

                                               Ii [ai]                            

 I                      bike               like                   kite                nine

 pile                 fine                line                   Nile               side

 mile                wife               size                   five               pine

 site                  tide               mile                  mice              pie

 die                   lie                 ice                    mice              slice

 smile               rice               rise                   wide              hike

Pale, shame, rise, bee, sleep, ripe, ice, street, crane, wave, while, white, fleet, deep,       cake, cave, drive, hike, shine, brave.

                                           Lesson 6

                                               Ii [ai:]                            

  bike                  ripe                glide                tie                 ice

  cry                    sky                spy                   fry                sly

  shy                   why               try                    rye                type

  die                    dye                try                    tie                 my

  hi                      vi                  Clyde               cycle             pride

  tribe                  prize             price                white             while

 Time, shine, fly, cry, die, fame, blame, cheek, cheese, sheep,tree, Dave, brave, Mike, hike, hate, shame, shine, needle.

                                        Lesson 7

                                                Oo [ou]                               

 no                     go                    note                bone              rose

 stone                role                  smoke             tone              coke

 sole                  spoke               zone                hope             woke

 roe                   foe                    toe                  Joe                hoe

 joke                 broke                stole                rope              nose

 Rome              globe                prose                drove            cone

Size, like, make, shape, rose, nose, stone, week, breed, Greece, we, he, cry, my, die,  note, spoke, prose, globe.

                                 Lesson 8

                                                    Uu [ju:]                            

  dune                duke                  cube                fuse              mule

  unit                  due                    use                  music           pupil

  tulip                 fume                 tune                 mute             tube

                                                   Uu [u:]                            

  blue                  clue                  glue                  true              rude

  rule                  June                  Bruce               prune           prude

                                         

Plate, June, blue, cheek, geese, frame, came, bride, kite, rose, stone, tune, music, sheep, broke, state, nine, game, tulip, pupil.

Lesson 9

                                            Aa [ӕ]                      

 dad                   bad                     bag                  hat                cap

 sat                    man                    sad                   lap                pan

 mad                 jam                      nap                  bat                map

 Sam                 tap                       fat                    fan               van

 flag                  stand                   hand                camp            lamp

 back                pack                    sack                  lack             fact

 dash                stamp                  saddle               cattle           hash

                                     [ei:] – [ӕ]                      

 cape   -   cap             tape  -  tap                hate  -  hat

 mate  -   mat             mane - man              lake   - lack

 bake  -    back           rate  -    rat               pane - pan

 fate   -    fat               made -  mad             bane -   ban

                                        Lesson  10     

                                      Ee  [e]                                  

 bed                    fell                     hen                    men            tell

 pen                    hell                    shell                   shed           pet

 set                      bet                    web                    wet             sell

 smell                 fresh                  bless                  bench          best

 pencil                lesson                neck                  peck            deck

 fence                 pence                Welsh               west             jet

          Lesson 11                                         

                [i:]  -  [e]                                      [ӕ]   -    [e]

Pete – pet                    hell – heel                bad  –  bed

meet – met                  beet  -  bet                sand    -     send

cheek – check             reef    -  rest              tan      -     ten

jeep    -  jet                  sell      -   see            land     -    lend

                                             Lesson 11                           

                                                Ii [i]                                       

is                           it                        big                   bill                sit

ship                      chick                   bin                  dig                 hit

miss                     dish                     fiddle              fist                 kill

pill                       will                     twin                 wind              fish

lick                      kick                     pick                 mist               risk

quick                   quiz                      rich                 crisp              bridge

                        [ai]   -    [i]                                                   [i:]   -   [i]

pile  -  pill        life  -  lift           mile  -  mill                        peel      -   pill

shine – ship     pine – pin           rise    -  risk                        heel      -   hill

ripe   -  rip       rice  - rich          shy     -  ship                       seek      -   sick

like    -  lick     ride  - rid           style  -  still                         wheel   -    will  

Lesson 12    

                                               Oo [ ᴐ]

dog                       hot                       hop                  god               got

rod                       drop                     stop                 jog                loss

clock                    box                      fox                  soft                lot

shop                     chop                    lock                 sock              cock

frost                     fog                      cotton              bottle             cost

John                     flock                   blond               shock             bronze

                                       [ou]    -    [ᴐ]

rose   -   rock              hope  -  hop                  coke    -  cock

robe   -   rob               smoke  - smog              stone   -   stop

note   -    not              slope   -  slop                tone     -   top

It is a rose. It is a red rose. It is a frog. It is a green frog.

It is a shop. It is a big shop. It is a pond. It is a blue pond.

It is a fox. It is a red fox. It is a dog. It is a black dog.

Lesson 13

                                          Uu [ᴧ]                                     

bus                        hut                     nut                    cut                cup

gun                        dull                   rub                    sun                sum

duck                      much                Mum                 luck               gulf

uncle                     trust                  drug                  bump             chuck

plug                      uncle                 plum                 brush             rush

struggle                must                  plump               junk               dust

                                         Uu [ju:]     -     [ᴧ]                                                             

cube     -     cub                huge      -    hug                use     -     us

duke     -     duck              due      -      dull                tube  -     tub

fuse      -     fuss               mute    -      mud               hue    -     hut

Huge, blue, bus, button, place, space, beef, cheese, broke, no, still, stick, pick, cry, fry, tie, style, tube, page, cage, huge, duck.

 

It is a duck. It is a big duck. It is a rug. It is a green rug.

I can jump. He can run. She can swim. We can write. We can skate.

Lesson    14

            th [Ө]                                                     th [?]       

       thin        thick                                         this          that

       three      pith                                           with         the

       moth      month                                       bathe       then

       cloth      thrill                                          these       those

       think      thank                                        them        than

     This, these, those, that, cloth, with, then, them, the, bathe, three, thick, the, thus, moth, than, pith, these, those, the.

This is a little stone. This is a little green frog. This is a black beetle. That is a green fly. That is a white sheep.

Lesson  15

                                             ar [ɑ:]                            

     are              car                      bar                    tar                  far

     art               arm                    park                  lark                dark

    farm            harm                  hard                 mark                jar

    part             card                    star                  scar                 charm

    large           barge                  March             scarf                chart

    artist           garden                carpet              market             argue

This is a garden. These are gardens. That is a park. Those are parks. This is a black car. These are blue cars. That is a green carpet. Those are yellow carpets.

Lesson   16

                                      or [ᴐ:]                         

 or                ore                      nor                  fork                pork

 born            corn                    short               sport               norm

 port             sort                     storm              more               torn

 shore          force                    stork               torch               thorn

North, normal, scarf, dark, duck, park, plum, shame, little, kettle, chicken, children, meet, seem, black, flag, bone.

I see a green tree. The tree is big and nice. We can run and jump. She is short and plump but she can swim well.

Lesson  17

                            er [ә:],    ir  [ә:],    ur [ә:]          

her             herd                     verb                term                nerve

germ          German               serve               person             perch

bird            first                     skirt                 girl                 firm

shirt           circus                  circle               birch               fir-tree

burn           hurt                     nurse               surf                 fur

burst          church                 purse               turtle               hurdle

Car, corn, nurse, bird, perch, turtle, garden, button, cap, cup, sport, spoke, bench, cattle, little, geese, pick, table.

This is a little bird. This isn’t a big bird. That is a short skirt.

That isn’t a long dress. These are blue shirts. Those are white shirts.

Lesson  18

                         ai [ei],    ay [ei],    ey [ei]           

aim             rain                     sail                  gain                main

raise            maid                   hail                 tail                  wait

jail              brain                   nail                 paid                rail

train           chain                   paint               laid                 faint

way            day                      bay                 jay                  stay

pay             play                     may               May                hay         

prey            grey                    they               trey                 they

        

They can paint a train. They can sail. They can play chess. They can sail. They can stay for a day.

Lesson 19

                                         oi  [ᴐi],    oy [oi]                 

spoil             boil                    join                 spoil               coin

point            voice                  boy                  joy                 Floy

toy                poison               noise               choice            soil

                    oo [u:]                                             [u]

 boot           spoon                  school              book               look

 fool            cool                     noon                cook               good

 soon           goose                  groom              hook               wood

 moon          room                   tooth               rook                food

 root             roof                    pool                 brook             foot

I like to go to school. He likes to go to school too. We like to read books. They like to read books too. She likes to play in the garden. We like to swim in the lake.

Lesson  20

ea [i:]

beat            east                    eat                    tea                   sea

beach         clean                  heat                  dream             lead

mean          feat                    neat                  read                peak

meal           stream               please               flea                 leaf

speak          jeans                 weak                 leave              Zealand

er[ә], or [ә], ar [ә]            

Teacher, doctor, silver, corner, tailor, butter, suffer, summer, winter, better, actor,

pepper, supper, letter, turner, player.

My sister is a teacher. She isn’t a doctor. She works at school. She teaches Maths.  She doesn’t teach English. She likes to work on the computer. She is clever. I love my sister very much.

Lesson 21

                                   all [ᴐ:], ald [ᴐ:], alt [ᴐ:]               

  all             ball                     call                   stall                salt

  tall            fall                     small                hall                 wall

  false          bald                   halt                   mall                malt

Lesson 22

                           old [ould], olt  [oult], oa [ou]           

Old, cold, hold, gold, told, volt, boat, toad, loan, goat, soak, soap, coat, oak, raincoat, cloakroom.

                                           ou [au]

noun         round                  cloud               sound             loud

mouse       mount                 blouse             hound             house

                                           ow [au]

brown         owl                    howl                now                how

cow             clown               fowl                 towel              crown

flower         shower              tower               powder           growl

                                         ow [ou]

low             row                    crow                snow              yellow

throw          show                 grow                slow               window    

There is a little house. There is a mouse in the house. There are three windows in the house. There are flowers around the house.

                                                                                     Lesson  23

                                          au [ᴐ:]

Paul               pause          cause             fault             because

August          haunt          launch           Austria         Australia

                                         aw [ᴐ:]                    

saw                      law                      paw                  haw               hawk

lawn                    draw                    dawn                jaw                prawn

                                     uagh + t [ ᴐ:t ]

caught                  naught                daughter           fraught          slaughter

                                      igh + t [ ait ]

might                   light                    sight                 bright             right

night                    flight                   fight                 fright             Dwight

eight, weight, straight,  night, bright, right, naught, daughter, caught, draw, paw, pause, cause, house, mouse, cloud, down.

                                                                                               Lesson 24

                                           ng [ŋ]

       [i]                    [ᴐ]                   [ᴧ]                     [ӕ]

 sing                  song                  sung                  sang

 ring                  wrong                rung                  rang

 wing                 long                  lung                   hang

 king                  Kong                swung                gang

 

Reading, playing, eating, driving, drawing, drinking, catching.

I like reading books. He likes playing football. She likes drawing.

I don’t like playing the piano. He doesn’t like drawing.

 

                                                                                       Lesson 26

                                       w [w],  wh [w]           

week                    will                      wake                wide                woke

which                   white                   while               wheel               why

when                    where                   sweet              swim                Swiss

qu [ kw ]

queen                   quake                  quiz                 quick              quote

quest                    quite                    queen              quod               quake

                                        o [ᴧ]

glove                    love                     dove               come               above

month                   mother                brother           other                colour

some                     nothing               worry              wonder           son

Sometimes, someone, somebody, something, nothing, another.

What colour are the gloves? They are brown. What colour is the monkey? It’s brown. I love monkeys. They are funny.

                                            Lesson 27    

                                          -tion [ʃn]                                                  

Station                 dictation               tradition             emotion

Invention             mention                attention             notion

                                           -kn [n]

Know                   knock                    knight                 knife

Knew                   knee                       knot                    knob

                                           

 -tain   [tin]                                                 -tain [tin]

 mountain                                                   curtain

  fountain                                                     certain

  captain                                                       Britain

    -ear [ɪә]                                                     -[ԑә]

    near                                                          bear

    hear                                                          pear

    beard                                                        wear

    clear                                                         swear

Jack lives near a big mountain.  The mountain is high and beautiful.  There are bears in the woods in the mountains.

Я починаю навчати учнів читанню зі слів з голосними у відкритому складі.

Але знаю, що інші вчителі починають навчання читанню з закритого складу. Послідовність вправ у деяких випадках можна змінювати в залежності від точки зору вчителя. Я пропоную всього 27 вправ, хоча їх значно більше, і розділяю їх на кілька уроків, оскільки робота над ними займає на уроці багато навчального часу. З цими і подібними їм вправами я працюю 1.5 – 2 роки початкової школи.

Підсумовуючи вище сказане, хочу зауважити, що навчання читанню учнів    1 – 2 класів початкової школи  -  надзвичайно важка і кропітка робота. Психологічні і фізіологічні особливості 6 – 7 річної дитини не дозволяють їй бути зосередженими весь урок. А саме повної і глибокої зосередженості потребує навчання цьому виду мовної діяльності. Буду рада знайти через  журнал «Іноземні мови в сучасній школі»  однодумців і колег, які готові подлитися своїми досягненнями і доробками з методики навчання читанню

на уроках англійської мови в школі 1 ступеню.

Щиро дякую автору цього яскравого, розумного підручника і всім, хто зробив можливим нам, українським вчителям працювати за ним.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

78210. Символьные переменные и строки. Организация и размещение в памяти. Процедуры и функции обработки строк 1.15 MB
  Символьная информация — это информация, отображаемая с помощью символов (букв, цифр, знаков операций и др.). IBM-совместимые компьютеры обрабатывают 256 различных символов, каждый из которых кодируется одним байтом. Соответствие символов и байтов задается таблицей кодировки, в которой для каждого символа указывается соответствующий байт
78211. Сортировка и поиск информации. Методы внутренней сортировки 77 KB
  Почему так устроена человеческая натура? Оказывается потому, что поиск в упорядоченном массиве значительно эффективнее! Ведь в природе зачастую успешность деятельности зависит от быстроты выбора правильного решения. Поэтому, если у вас в голове все знания упорядочены, вы достигаете больших успехов.
78212. Рекурсия: прямая и косвенная. Рекуррентные выражения 231.5 KB
  Определения с помощью рекуррентных формул иногда называют рекурсивными определениями. Если для факториала первое (итеративное) определение может показаться проще, то для чисел Фибоначчи рекурсивное определение
78213. Стандартные процедуры и функции модулей CTR, SYSTEM, DOS 138.5 KB
  Прерывания могут вызывать: устройства компьютера отличные от процессора; команды программных прерываний например ниже будет рассмотрена процедура Intr; сам процессор при появлении сбоев особенных ситуаций например деление на 0. Для обращения к процедурам реализующим программные прерывания в модуле DOS описан тип...
78214. Стандартные процедуры и функции модуля GRAPH 124.5 KB
  Основная часть средств Pascal размещена в стандартных модулях. Модуль – это библиотека, которая содержит константы, описания типов данных, переменные и функции. Наиболее часто используются модули System, Dos, Graph, Crt
78215. Организация памяти. Организация данных 138.5 KB
  Добавление элементов в стек может быть описано с помощью процедуры ddST. Добавление нового элемента в стек должно сопровождаться размещением нового элемента в массив и увеличением значения переменной Vstek на единицу. Function SemptyVstek...
78216. Динамические структуры данных и их организация с помощью указателей 95.5 KB
  Стандартные процедуры размещения и освобождения динамической памяти. Стандартные функции обработки динамической памяти. Работа с динамическими массивами. Динамические структуры данных и их организация с помощью указателей Цель: изучить принципы организации памяти дать понятие указателю сформировать знания о применяемых процедурах и функциях. Эти области памяти для переменных из раздела VR данного блока существуют до конца работы блока даже если эти переменные уже не нужны.