52951

My family and friends

Конспект урока

Педагогика и дидактика

A to repeat and to actualize lexics on the given topic, to prove grammar material (Past Simple Tense),to learn to put general and special question and answer them B to develop communicative and reading skills, to practice in speaking C to develop ability to form your own point of view D to bring up politeness in intercourse

Английский

2014-02-20

28 KB

0 чел.

My family and friends

Date:

  Form:

I. Subject. My new friends.

Lessons plan.

II. Objectives:

A to repeat and to actualize lexics  on the given topic, to prove grammar material (Past Simple Tense),to learn to put general and special question and answer them

B  to develop communicative and reading skills, to practice in speaking

C to develop ability to form your own point of view

D to bring up politeness in intercourse

III. Development:

Pronunciation:

Warming-up activities:

Motivation: During the previous lesson we talked about our friends we’ve known

 

Presentation: but today I propose you to discuss how to make new friends.

Follow up:

Activity 1.

Ok. I suppose you will do everything right in the situation when you meet a new person. So, just now we have to check your homework.

Activity 2. Now I want you to imagine the situation when a new pupil come into your classroom. Let’s read a text on the p.48 ex.2

Activity 3. Find out the verbs in Past Simple and loud their first form. Let’s make some sentences with them.

  

Activity 4.  And next your task will be after reading activity. Ex.3 p.48. Agree or disagree.

                

Activity 5. Did you have such situation in your life?

                Who of you came from another school?

                What did you feel in that time?

                Who wants to tell us about it?

Activity 6. Just now you have to make up a dialogue, unite into two, imagine that one of you is a new pupil. You will have some minutes to do it.

  

Activity 7. Pupils act out their dialogues.

Activity 8. ex 5 p 49 .  Using the words you have to write about Helen and her new friends.

 

IV. Rounding off:

Summarizing Today we read the text about the new friend  and revise the  Past Simple Tense. Let’s see if you  remember the verbs in the Past  Tense.

(“KillBill” game)

Evaluation. You worked  good today. Your marks are…During next lesson we’ll talk about real friends

Homework. Ex 1,2 (WB) on p 28

V. Recourses

                                                                                                                                                         


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

49886. Игра Кубики-перевертыши 132.5 KB
  Цель выполнения данной курсовой работы – формирование представления о взаимосвязи различных стадий единого процесса проектирования сложных программных систем. В результате выполнения работы приобретаются навыки реализации основных стадий разработки: системного анализа, проектирования, программирования и тестирования.
49887. Поняття шлюбу. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою 100 KB
  Регулювання шлюбно-сімейних відносин, в усі часи були в центрі уваги держави. В даний час інтерес у цій найважливішій соціобудуючій структурі суспільства ще більше зріс. Саме шлюб є ​​початком і ядром сімї, він повязаний переважно з народженням дітей і їх вихованням
49889. Легальна влада, її сутність та особливості. Процес легітимізації державної влади 142 KB
  Теоретичний і методологічний аналіз категорії влади. Політична влада виникла раніше за владу державну і визначає реальну здатність соціальної групи чи індивіда проводити свою волю; вона є невідємною складовою загального визначення влади як форми соціальних відносин якій властивий всеохоплюючий характер здатність проникати в усі види людської діяльності. Міждисциплінарна сутність категорії влади що розглядається як соціологією так і політологією психологією та ін складність у визначенні співвідношення фактичної та формальної влади...
49890. СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 855 KB
  ИВАНОВ СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ теоретические правовые и организационные аспекты Курс лекций В курсе лекций рассматриваются теоретические правовые и организационные вопросы применения специальной техники и обеспечения безопасности информации в деятельности сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации. В настоящее время для дезорганизации деятельности правоохранительных органов криминалитетом разрабатываются системы несанкционированного съема добывания анализа и обработки оперативнослужебной...
49892. Составление задания на проектирование коровника на 200 голов 201.78 KB
  При большой кратности воздухообмена более 4 проводят расчеты принудительной вентиляции с механическим побуждением движения воздуха. Также описывают расположение и устройство приточных каналов и вытяжных шахт или вентиляторов характеризуют схему воздухараспределения в помещении. В животноводческих помещениях применяют разные по принципу действия и конструктивным особенностям вентиляционные системы: с естественным побуждением тяги воздуха с механическим побуждением тяги комбинированные. Расчет вентиляции в условиях повышенной влажности...
49894. Особливості лексичного складу у творі І.Котляревського «Наталка-Полтавка» 223.5 KB
  У лексиці зовсім інша ситуація: одні слова виходять з ужитку назавжди або згодом повертаються набувши нового значення інші з’являються як питомі або запозичені. Активна лексика – часто вживані загальновживані слова. До активної лексики належать такі семантичні групи: назви спорідненості назви частин організму людини тварин назви свійських і широковідомих диких птахів назви риб рослин явищ природи часових понять жител та їх частин предметів і процесів харчування одягу взуття почуттів кольору смаку розміру чисел...