52985

Взаємодія тіл

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Запропоновані тестові завдання можуть бути використані як для поточної перевірки знань учнів, так і для тематичних атестацій. Задачі і завдання підібрані різних типів - розрахункові, графічні, якісні, задачі-малюнки, умова яких задається за допомогою малюнка, графіка, фотографії.

Русский

2014-02-20

1.18 MB

10 чел.

Тема «Взаємодія тіл» 8 клас

Практикум

«На допомогу вчителю фізики»

Автор вчитель фізики

Немішаївської ЗОШ  І-ІІІ ст. №2

Вчитель- методист

Кукілевська Валентина Миколаївна

Смт Немішаєво

Бородянського району

Київської області

Від автора

     Перед вами  дидактичні матеріали з фізики, які  допоможуть  вчителю фізики організувати  вивчення теми «Взаємодія тіл»  у 8 класі .

      Сподіваюсь, що цей посібник не тільки допоможе засвоїти матеріал підручника учнями, а й полегшить вашу працю.

      Дидактичний посібник  містить календарне планування даної теми, опорні конспекти,   тестові завдання з  теми, матеріали до підсумково-узагальнюючого уроку теми.

      Опорні конспекти – стислий  схематичний  виклад основних положень теми уроку (одного параграфу підручника). Його можна використати, як на уроці при вивченні нової теми,  так і до творчого повторення  вивченого   при підготовці  домашнього завдання: дописати те, що, на думку учня, треба додати, виділити кольором окремі формули, означення тощо. Це дасть учневі можливість відтворити матеріал, не звертаючись до підручника як дома, так і на уроці.

        Запропоновані  тестові завдання можуть бути використані як для  поточної перевірки знань учнів, так і для тематичних атестацій. Задачі і завдання підібрані різних типів - розрахункові, графічні, якісні, задачі-малюнки, умова яких задається за допомогою малюнка, графіка, фотографії. Це дає додаткову можливість  брати до уваги здібності учнів, їх нахили і більш об’єктивно оцінювати знання і уміння.

       Наявність неправильних відповідей у тестових завданнях є одним з недоліків тестів, складених за вибірковою методикою. Дослідження показують, що неправильні відповіді мимоволі можуть запам'ятовуватись учнями. Цей недолік усувається в пропонованих  завданнях, які складені за так званим, методом перехресного вибору. Ці завдання складені з декількох /найчастіше чотирьох/ однорідних запитань, розміщених в колонку - в лівій частині картки чи аркуша, справа від яких подано в колонці  (але розміщено в іншому порядку) правильні відповіді на ці запитання.

      Учневі може бути запропоновано знайти  відповіді на кожне із запитань, тобто виявити відповідність між двома групами понять, фактів, означень, явищ тощо та їх властивостями, позначеннями на малюнках і т.д.

       Якщо умовно з'єднати прямими лініями номери запитань /позначених цифрами І, II, III і IV/ з відповідними їм номерами відповідей /позначених цифрами 1,2,3 і 4/, то прямі перетнуться /звідси термін "перехресний метод"/.

Питання                                                     Відповіді

І.                                                                              1

ІІ.                                                                             2

ІІІ.                                                                            3

ІУ.                                                                    4

Але при такій формі використання завдань, складених перехресним методом, збільшується ймовірність вгадування правильних відповідей; на друге питання учень вибирає відповідь з трьох запропонованих, на третє питання - з двох, остання відповідь, що залишилась є відповіддю на четверте питання. Тому доцільно проводити контроль за принципом множинного вибору /тобто вибору з чотирьох. Для цього учневі пропонують відповісти лише на одне запитання, номер якого є номером варіанта контрольної роботи.

Наприклад:

І. Яка роль зіниці в оці?                                       1. регулює кількість світла, що

                                                                                 потрапляє на плівку

ІІ. Яка роль діафрагми у фотоапараті?               2. пропускає світло до плівки в

                                                                                  момент експозиції

ІІІ. Яка роль затвора у фотоапараті?                   3. точно дозує кількість світла

ІУ. Яка роль фоторезистора  у сучасному          4. регулює доступ світла в око

    фотоапараті?

      Учень, що виконує роботу III варіанта відповідає лише на запитання III.

"Чому штукатурка відпадає..." При цьому він перебував в ситуації вибору з чотирьох, тобто ймовірність вгадування 25%.

       Для завдань, складених перехресним методом, можливий контроль за схемою "справа-наліво": учень читає в правій колонці відповідь, номер якої збігається з номером його варіанта, і вибирає відповідне питання з лівої колонки, номер якого і є кодом відповіді. Крім цього картки містять завдання творчого високого рівня, для отримання  розв’язку необхідно самостійно  критично і творчо мислити. Введення таких додаткових питань допомагає одночасно зробити завдання доступними для всіх учнів і забезпечити повне навантаження на урок підготовленим і сильним учням. Ці питання виконують функцію корекції при виставленні високого балу, оскільки будь-який учень, що в повній мірі оволодів основним навчальним матеріалом даної теми, може допустити випадкову помилку при виборі відповіді. Правильна відповідь на один або декілька питань високого рівня компенсує випадковість і тим самим гарантує більш об'єктивну оцінку знань учня.

        Пропоновані завдання призначені для підсумкового тематичного контролю знань, проте можуть бути використані для організації самостійної роботи учнів в класі в режимі самоконтролю, а також з метою закріплення та узагальнення вивченого матеріалу, як домашні контрольні роботи.

        Кількість і порядок завдань для окремої контрольної роботи чи тестової перевірки визначається  учителем.

         Використання даних  тестових завдань контролю знань дає можливість оптимізувати вивчення навчального матеріалу та розв'язати  багато педагогічних проблем:

       - підвищення ефективності навчання.

        - створити умови для індивідуальної діяльності учнів, так і для розбору

            та    «проговорення» під час роботи в групах.

        - раціонально застосовувати різні форми роботи.

        - управляти колективною та індивідуальною увагою школярів.

        - планувати й формувати розумові дії самоконтролю в учнів.

        - навчати учнів операції зіставлення знайдених результатів.

        - виробити вміння фільтрувати інформацію.

        - систематизувати знання учнів.

        - розвивати основні навички і вміння навчальної праці.

       Як засвідчує практика, вчителі мають певні труднощі при оцінюванні частково розв’язаних задач, або з розв’язаних з неточностями або помилками. З огляду на це, пропоную  використовувати кількість правильних, послідовних і логічних кроків, які здійснив учень при розв’язуванні задачі. Так, якщо при розв’язуванні  «три бальної задачі» правильно записана умова задачі фізичні величини виражені в системі СІ, а учень не одержав  правильну відповідь через помилку математичного характеру, описку або неправильний малюнок при логічному мисленні, то роботу учня варто оцінити в 2 бали. Якщо розв’язання не закінчене, але учень суттєво наблизився до роз’язання, то роботу в цьому  випадку може бути оцінена одним балом.

       Цей посібник може бути корисним для учнів 8 класу, учителів фізики, молодих спеціалістів, студентів фізико-математичних факультетів.

Календарне планування теми «Взаємодія тіл» 

«Робота та енергія»

Календарно-тематичне  планування

з фізики 8 клас

№ уроку

Тема уроку

Дата

Розділ 2. Взаємодія тіл-21 год

14/1

Взаємодія тіл. Закон Інерції. Результат взаємодії деформація і зміна швидкості.

15/2

Маса як міра інертності  тіла Сила та одиниці сили.

16/3

Графічне зображення сили Додавання сил що діють у здовж однієї прямої.  

17/4

Деформація тіл. Сила пружності. Закон Гука.

18/5

Вимірювання сил. Динамометри. Лабораторна робота №6 Конструювання динамометра

19/6

Лабораторна робота №7 Вимірювання сил за допомогою динамометра. Вимірювання ваги тіл.

20/7

Земне тяжіння. Сила тяжіння.  Вага тіла. Невагомість

21/8

Розвязування задач

22/9

Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання.

23/10

Лабораторна робота №9 Вимірювання  коефіцієнта тертя ковзання

24/11

Розвязування задач

25/12

Контрольна робота №2

26/13

Тиск і сила тиску. Одиниці тиску.

27//14

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.

28/15

Сполучені посудини. Манометри.Насоси.

29/16

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Дослід Торічеллі. Барометри. Залежність тиску від висоти.

30/17

Виштовхувальна сила. Закон Архімеда.

31/18

Розвязування задач.

32/19

Лабораторна робота №8 Зважування тіл методом гідростатичним методом

33/20

Умови плавання тіл.Судноплавство та повітроплавання

34/21

Контрольна робота №3

2. Взаємодія тіл

                                                             ОК 1

Тіла та їх взаємодія. Інерція

Класична механіка – наука, яка вивчає закони механічного руху.

  

                                                                    Пісок, доріжка, асфальт, лід

Тіло рухається прямолінійно і рівномірно або перебуває в стані спокою лише тоді коли на нього  не діють інші тіла або дії інших тіл скомпенсовані

                                                           Інерція –це ……

                                                           

                                          Наведіть приклади явища інерції

Ожеледиця!!! Sг – гальмівний щлях

                    після      

Рівномірний рух                                                перешкода

Якщо дії на тіло інших тіл не скомпенсовані, то тіло змінює швидкість свого руху за значенням чи напрямком або одночасно за значенням та напрямком

Взаємодія (дія одного тіла на інше)              

Додому ξ 9 ОК, Вправа 9   

 ОК2

Маса – міра інертності тіла. Сила.

Для зміни швидкості руху  будь – якого тіла обовязково потрібен час

Інертність – цевластивість тіла зберігати  свою швидкість

Інертність тіл характеризується масою

Взаємодія

 ЧОМУ?

Маса є у  всіх тіл  від пилинки до Галактики

 

                                                                           m- маса                                                                                  

                                                              в СІ    [m] = кг                                                  

                                                                              

                                                                                     

Маси порівнюють:

А) по  швидкостях при взаємодії (планети)

Б)                                      важільні терези(медичні, торгівельні, аптекарські)

                                        

Маса автомобіля «Волги»- 2 т., комара - 1 мг

СИЛА-…

                                                                                                            Зміну швидкості   

                                                                                                                   руху тіла

Дія сили на тіло

спричиняє

                                                                                                                  Зміну форми

                                                                                                                та  обєму тіла –

                                                                                                                   деформацію

  

                  швидкість змінюється швидше                        

F       

                     деформація більша

Додому ξ 10 ОК, Вправа 10   

 ОК 3

Графічне зображення  сил. Додавання сил, що діють уздовж однієї прямої

                          Числовим значенням        

                          1. Стрілкою

                               напрямком                   2. Початок в точці прикладання

                                                              3. Напрямлена в сторону дії сили

                               точкою прикладання

Рівнодійна (R)  - це сила, яка...

                                                               F1=  F2   

                                                            F1                          F2

                                           

Додому ξ 11 ОК, Вправа 11   

                                                                                                               ОК4         

Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука.

 

                                                                                                                                                                                            

Сила  F                                                              Зміна форми                                                                                                                                                                                                                               

                                           

У тілі в разі деформації обов’язково виникає сила, що протидіє зовнішньому впливу. Цю силу називають  силою пружності Fпруж

 Чому  ми не провалюємося крізь підлогу?

  Чим більша деформація   

   більша сила пружності   Fпружності

 

               

Сила пружності – прояв дії міжмолекулярних сил

                               x

                           Fпруж

                            

                                    Fпр – сила пружності, k – коєфіцієнт пропорційності

                                     (жорсткість), x  - зміна довжини

Додому ξ 13 ОК, Вправа 13   

Троє розтягують  еспандер. Хто сильніший? Як ви це встановили?  

 

                                                                                                       ОК5                                                                                                 

Сила тяжіння. Вага. Невагомість

Земля притягує до себе всі тіла

Не віриться!                Схоже!           Дуже схоже!           А як же  інакче!

Всі тіла у Всесвіті притягуються одне до одного.

Всесвітнє тяжіння

 

Космонавт (1000 Н)                                                   на Місяці 160 Н

                                                                                    На Юпітері 3000 Н

                                                                                  

                                                                                                                           ОК 6

Сила тертя

(Завжди існує? Заважає?  Необхідна?)

Особливості:

 •  виникає при дотику
 •  діє  вздовж поверхні стикання
 •  напрямплена завждив бік            Fтер

   протилежний напрямку руху        

Сила тертя  спокою – це ….

Сила тертя  ковзання – це ….

 

μ- коефіцієнт тертя,   Nсила нормальної реакції опори

ЗАЛЕЖИТЬ                                               μ                 НЕ ЗАЛЕЖИТЬ

- від матеріалу                                                          - від площі поверхні

- якості поверхні

- від відносної швидкості тіл

   

      v=0                   v                                        v       

Fтертя сп                                     Fтертя ковз.                                     .Fтертя кочен.

Fтертя сп    >      Fтертя ковз.  >   .Fтертя кочен.

збільшують – пісок, рукавиці, цвяхи, шурупи, шиповки (збільшення навантаження)

зменшують  -  вали, осі, шліфовка, підшипники, змащування

Додому;  ξ14, ОК  вправа 14                                                                                                 

  

                                                                                  ОК 7                                                                         

Тиск і сила тиску.

   

 Сила однакова: F1= F2=mg

          

                                                 F- сила, що діє  на поверхню

                                                 S- площа поверхні

   Тиск -  це................

 Результат різний: s1>  s2p1<p2

                                                           Одиниця тиску в СІ

                                                                           1 Па = Н/ м2

                                                        F           (на честь  французкого   вченого  Паскаля)

 Fн.т.                                   P            1 Па – це.........

1 гектопаскаль= 1 гПа= 100 Па = 102 Па

1 кілопаскаль   = 1 кПа = 1000 Па = 103 Па

1 мегапаскаль = 1 МПа= 1000000 Па =106 Па

Навести приклади  цієї залежності

Збільшити p (↑)  → F  ↑ або S↓  Голки, клюви, кігті, клики, жало

Зменшити p  ()    F ↓ або S↑  

   Додому;  ξ17, ОК  вправа 17                                                                                                  

           

                                                                       ОК 8                                                                          

Тиск газів і рідин. Закон Паскаля.

Тиск газу – це сума ударів молекул (атомів)  об стінки  посудини

                                  

                                                          

                                          

   Додому;  ξ16, ОК  вправа 18                                                                                                   

                                                                                ОК 9                                                                         

Гідростатичний тиск  рідини

                   

                   P=F/S                   F = P= mg (2)       m=ρV         V= hS

                              

                                                      

                                                  F = ρghS                mhS (3)      

                             Вивести формулу                                  користуючись підручником?

                            h

                                                                                                           

    

Не ниряй глибоко!                                                                              Особливо в морі!                                                                                                                                                    

Дослід, що доводить

залежність тиску  

від висоти її стовпа  

та густини

                                                                         

                                       

Порівняйте тиск та сили тиску на дно посудини. Зробити висновок.

Додому;  ξ19, ОК  вправа 19                                                                                            

                  

                                                       ОК 10                                                                       

Сполучені посудини. Манометри

                                                                                    ОК11

Атмпосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Зміна атмосферного тиску з висотою

Відкрита М.В.Ломоносовим  (5 – й океан)

(різкої межі нема)

Атмосферний тиск- …

Еванжеліста Торрічеллі довів існування і  виміряв атмосферний тиск

         р0 = 760 мм. рт. ст.

       

 1 атм = 100 кПа          1 мм. рт. ст. = 133 Па

                                                                                              

                                                                                        ОК 12

Виштовхувальна сила. Закон Архімеда

(про виштовхувальну силу знали усі,

а чому вона рівна, зрозумів один)

Архімед, Сіьракузи, о. Сіцилія

F3=F4 – сили зрівноважуються

F2  > F1,  h2 >  h1

Fвишт=F2  - F1

Fвишт=Fарх  =ρgh2S –ρgh1S =ρgS(h2 -h1)

h2 -h1=h (висота кубика)

Fвишт=ρgSh= ρgV  . 

‘‘‘‘‘є             Vзан.ч. - об єм зануреної частини тіла

 

Додому §23 ОК, Вп 23(1,2)

                                                                                                       

                                                                                                     

                                                                                                              ОК13                                                                                                                

Плавання тіл. Судноплавство та повітроплавання

                Fарх                                                Fарх                                                       Fарх

             Ртяж                                                                                                      Ртяж                                 

Тіло спливає,                                 Тіло плаває                                    Тіло тоне

якщо Fарх >  Ртяж                                 якщо Fарх = Ртяж                                    якщо Fарх< Ртяж

                                                     Fарх = ρрід g Vзан     Ртяж  = ρт g Vт

                                                                         Vзан=    Vт                                                         

                                                                                                      

Чому?

              ватерлінія

Осадка  це -....

Ватерлінія це -....

Повна водотоннажність –...

Вантажопідйомність -....

                     Газ для кулі

  Піднімальна сила – це різниця між виштовхувальною силою і силою тяжіння

                                13Н      13Н-  0,9 Н= 12, 1 Н  - піднімальна сила

                               0,9 Н

Додому §24,25 ОК, Вп 24(1,2)

Тестові завдання  теми 2  «Взаємодія тіл» 8 клас

                   

       

Тема  2. Взаємодія тіл

Взаємодія тіл. Сила

№1

Що викликає дія сили в наведених прикладах:

І. з літака скинули вантаж

II. водій натиснув на гальма 

III. людина стала на кладку

 ІУ. молотком ударити по куску скла                                                                                                                                                                                                                      

1. викликає руйнування  тіла

2. уповільнює рух

3.змінює швидкість

4. змінює форму тіла

№2

У якому випадку пасажири в автобусі нахиляються:

І.   Вправо

ІІ.  Вліво   

ІІІ. Вперед                                                                                   

ІУ. Назад                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. При зрушенні  з місця

2. При повороті вправо

3. При гальмуванні

4. При повороті вліво                                                                                                   

№3

Визначити при якому співвідношень маси двох куль:

І.   m = m                                                      

 ІІ.    m = 2m                                                   

 ІІІ.   2m = m                                                   

 ІУ.    m < m      

швидкість  - після взаємодії:                                                   

                                             

1. Значення швидкості першої кулі вдвічі більше за швидкість другої

2. Значення швидкості другої кулі майже не змінилося

3. Значення швидкостей кулі                                                                                  змінилися однаково

4. Значення швидкості першої кулі вдвічі менше за швидкість другої кулі

№4

Користуючись малюнком визначити швидкість другого тіла після взаємодії(в м/с), якщо до взаємодії тіла перебували в спокої.

І.                                                                       ІІ.              

 v=75м/с                               v=?                   v=50 м/с                             v=?                                            

                                                                                                                                                  1.40м/с

                                                                                                                                                    2.5м/с

ІІІ.                                                                        ІУ.

  v=20м/с                                    v=?              v=30м/с                                v=?           3.10м/с                                                                                           

                                                                                                                                                  4.30м/с

№5

На тіло діють дві сили так, як показано на малюнку. Визначіть рівнодійну цих сил

І.                                                                                                

F = 30 H                         F = 40 H

ІІ.

    F = 25 H                       F = 15 H

ІІІ.

     F = 35 H                         F = 10 H                                  

ІУ.

     F = 15 H                      F = 40 H                                             

1. F = 25 H

2.   F = 10 H              

3.                     F = 25 H     

4.                          F = 10 H

          

6  

 

Три сили: F = 20 Н    F= 30 Н    F = 40 Н – діють на тіло в напрямі паралельних прямих. Вказати,  чому  дорівнює рівнодійна

І.    F                          F

                                               F                                              

ІІ.                                     F

                                           F

                                                 F                                            

 ІІІ.                                

           F                      F         

                                                                                                  

                                          F 

   ІУ.    F                      F                                                      

                                                F 

1.  90  Н

2. 10 Н

3. 30 Н

4. 50 Н  

       

№7  

I.   На тіло діють три сили: дві F 1=40 Н і F 2= 30 Н в одному напрямі,  а третя Fз у протилежному. Визначити цю силу, якщо її рівнодійна 50 Н

II. Три хлопчики тягли канат вліво із силами 120 Н, 150 Н, 180 Н, а три - силами 140 Н, 160 Н, 160 Н. Чому дорівнює рівнодійна цих сил?

Ш. На тіло вздовж прямої діють дві сили F 1 і F 2 по 20 Н в одному напрямі, а третя F 3 в протилежну сторону. Знайти цю силу, якщо їх рівнодійна 100 Н.

 ІУ. На тіло вздовж прямої діють сили 80 Н і 20 Н в протилежних напрямках. Знайти рівнодійну цих сил.

1. 60

2. 20

3. 10

4.40     

№8

Яка довжина другого плеча важеля, якщо на першому знаходиться тягар вагою 300 Н

    І.                        ІІІ.                                       

                                                                                                                              

                   F1=300Н    F2=60Н                 F2 =900Н     F1 =300Н                        

    ІІ.                                                   ІУ                                                               

                                        F1=100Н                                 F1=300Н

                                                

 

                                                                     F2=150Н

                                      F1=300Н

1.    2

2.   0,05

3.   0,04

4.   З

№9

Робітник підняв вантаж, маса якого 30 кг використовуючи                

І. (ІІІ). Нерухомий блок

ІІ. (ІУ) Рухомий блок                                                                                         

Яке зусилля прикладав робітник, піднімаючи вантаж?

1.300 Н

2. 150 Н

Види сил

№1

Під дією якої сили відбуваються зазначені явища:

І.   Місяць обертається навколо Землі                                        

П. випрямлення зігнутої лінійки                                                 

 III. вода тече в річці                                                                      

IV.  автомобіль з виключеним двигуном через                          

  деякий час зупиняється

1. сила пружності

2. сила тертя

3. сила всесвітнього тяжіння

4. земне тяжіння

№2

Доповніть означення необхідними словами:

I.    Сила, яка виникає в результаті деформації, називається...          

II.   Силу взаємодії між тілами Всесвіту називають...                        

III. Сила з якою тіло тисне на опору, або розтягує підвіс                   

IV.  Сила, яка виникає тоді, коли одне тіло рухається по                    

поверхні другого, називається....

1. вагою

2. силою пружності

3. силою тяжіння

4.силою тертя

№3

Чим пояснюється  наведені  нижче явища:

І. Космонавти «плавають» у  космічних кораблях                     

ІІ. Кладка через струмок прогинається, коли на неї  стати        

ІІІ.  Камінь, кинутий горизонтально, падає на Землю                

ІУ. Вантаж, що висить на пружині не падає                                 

1. дією сили тяжіння

2. дією сили пружності

3. існуванням ваги

4. невагомістю

№4

Визначити масу тіла  ( g = 10 Н./кг) якщо воно важить: 

I.    45 Н

II.    0, 5 Н

III. 45 кН  

IV.  5 МН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. 4500

2. 500000

3. 4,5

4. 0,05

№5

І. Яка вага дерев'яного бруска об'ємом 200 см3?( 400 кг/м3 )                            

II. Який об'єм алюмінієвої деталі, якщо вага іі 2, 7 Н? (2700 кг/м3).                 

III. Яка сила тяжіння діє на чайник з водою, якщо маса води                                    

в чайнику 2 кг, а маса чайника 600 г?                                                                          

IV.  Яка густина речовини, з якої виготовлено деталь об'ємом 500 см3, якщо її вага 35 Н?

1. 700

2. 0,8

3. 1х10-4

4. 26

№6

Сила тяжіння, що діє на тіло рівна:

 І. 1,6кН(g =1,6Н/кг)                                                                                     

ІІ.780 Н   (g=3,9Н/кг)                                                                                   

III. 0, 8 Н   (g=1,6Н/кг)                                                                                  

IV.   1,95Н(g = 3,9Н/кг)

 Визначити масу кожного з цих тіл.

1. 200

2. 0,5

3

№7

Доповнити означення потрібними словами:

І.Сила, яка виникає при русі одного тіла по                                

поверхні другого і напрямлена проти руху, називається …

ІІ. Сила, яка виникає  при коченні одного тіла по поверхні        

другого, називається ….

ІІІ. Сила, яка перешкоджає тілам приходити в рух,                     

називається ….

ІУ. Сила,яка виникає при ковзанні одного тіла по поверхні        

другого, називають ….

1.Силою тертя спокою

2. Силою тертя ковзання

3. силою тертя кочення

4. Силою тертя

№8

I.  Яке призначення насічок на плоскогубцях?                                

II. Перед загвинчуванням у дерево шурупа його іноді                   

змащують милом. Для чого це роблять?                                          

III. Чому купа гречки може мати велику крутизну, горох              

меншу, а просо - зовсім малу?

IV.   Для чого взимку на задні колеса автомобіля надівають ланцюги?

1. зменшується сила тертя

2. збільшується сила тертя

3. різна сила тертя

4. немає сили тертя

№9

I.   З якою силою розтягнута пружина, до якої підвісили латунний брусок                об'ємом 800 см3? Густина латуні 8500 кг/м3.

II.   Вага тіла на Землі дорівнює 100 Н.А скільки б це тіло важило на Місяці,    якщо для Місяця g =1,6 Н/кг?

III. Дроти залізничної електричної лінії обледеніли. Визначити вагу  льоду  кожного кілометра дротів, якщо площа поперечного перерізу льодяного покриву становить 10 см2. Густина льоду 900 кг/м3.                                                 

ІУ. Вага тіла на Юпітері становить 1350 Н. Враховуючи, що для Юпітера  g = 27 Н/кг, визначити вагу тіла на Землі.

1. 16,3

2. 68  

 

3. 490

4. 9800

№10

Сила опору повітря, що діє на тіло, яке падає дорівнює

2 Н. Визначити рівнодійну силу, якщо маса тіла становить:

І    400 г                                                                                                                     

II. 700 г                                                                                                                      

Ш. 0,5 кг                                                                                                                    

IV.  0,6 кг                                                                                                                   

1.2

2.4

3. З

4. 5

№11

I.    Під дією сили пружності 20 Н видовження пружини дорівнює 6 мм. Яке буде видовження пружини під дією сили 30Н?

II. Сила 20 Н розтягує сталеву пружину на 2 см. Яка сила розтягне таку пружину на 6 см?

III. Під вагою 500 Н пружина сидіння велосипеда стискується на 0, 5 см. На скільки стиснеться пружина при навантаженні 800 Н?

IV. Сила 50 Н розтягує пружину на 3 мм. Яка сила розтягне пружину на 9 см?          

1.  150   

2. 60

3. 9

4. 0,8

№12

Розв'язати наступні експериментальні задачі, взявши необхідне обладнання у вчителя

І. Маючи два динамометри, визначити масу тягарця, вага якого перевищує

    межу   вимірювання кожного динамометра.

II. Визначити місткість флакона, не користуючись мензуркою. Обладнання:

      флакон, вода, динамометр.

III. Визначити вагу солоної води в пляшці, використовуючи для цього мензурку.

IV. Виміряти динамометром силу тертя під час руху по горизонтальній поверхні

     трьох     однакових брусків у двох випадках: а) бруски зчеплені один за одним;

     б) лежать один на одному. Який висновок випливає з досліду?

Тиск. Тиск рідин та газів

№1

І. Що називають тиском?

ІІ. Що треба знати і зробити, щоб визначити тиск?   

ІІІ. Від чого залежить результат дії сили?                  

ІУ. Що беруть за одиницю тиску?                                                                              

                                                                                          І. тиск, який чинить сила І Н на І м2.

2   від    її    величини    та    від    площі  поверхні, перпендикуляр-но до якої вона діє

3....відношення сили, що діє перпендикулярно до поверхні, до площі цієї поверхні.

4....треба силу, яка діє перпендикулярно до поверхні поділити на площу                                                                                                                                                                   

№2

Цеглини розміщені на горизонтальній опорі так, як зображено на малюнку. У якому випадку тиск на опору найбільий, найменший?

І.                                                      ІІ.                                                               

  

ІІІ.

ІУ.

       

1. найбільший

                                                                                                                           2. найменший

№3

I. Знайдіть тиск на грунт трактора, маса якого 10 т, а розміри гусениці,  яка дотикається до землі, 50x240 см.

II. Тиск, який чинять корінні зуби людини, досягає 800 Н/см2. Чому дорівнює сила тиску, створювана одним зубом, якщо його площа 40 мм2?

ІІІ. На опору якої площі треба поставити вантаж вагою 200 Н, щоб тиск   дорівнював 40 Н/см2?

IV. Людина тисне на лопату силою 200Н. Знайти тиск лопати на грунт і якщо  ширина лопати 20 см, а товщина 0,6мм.

1. 0,0005

2. 81666

3. 170000

4.320

№4

I. Плужний ніж. лемех, мають гострий робочий край /біля 1 мм      

    товщини/  Для чого це роблять?                                                       

II. Чому в самохідного комбайна високі і широкі колеса?                     

Ш. Чим важча борона, чим рідше поставлені її зуби і чим вони       

      гостріші, тим на більшу глибину обробляється грунт. Чому?         

 IV. Чи однаковий тиск на грунт чинять автомобіль, коли він не       

     навантажений, чи коли навантажений? Чому?

1. більша площа, менший тиск

2. більша сила тиску при однаковій площі

3. більша сила тиску, менша площа, тиск більший

4. менша площа, більший тиск

№5

Вкажіть формулу:

I.  Маси рідини                                                                                                           

II. Ваги рідини                                                                                                           

III. Тиску рідини на дно посудини.                                                                         

IV. З формули тиску рідини знайти густину.                                                         

1. …=

2. …=

3. …= Sh

4….=

№6

Чотири пластини А, Б, В, Г розміщені в посудині з водою так,

як показано на малюнку:

I. На яку з них тиск найменший?                                                                                               

II. На яку з них тиск найбільший?                                                                                              

III. На яку з них сила тиску найбільша?                                                                                     

IV. На які з них тиски однакові                                                                                                   

1. А,В

2. Б,В

3. В

4. Г

№7

Поясняти на основі молекулярно-кінетичної теорії:                 

I. Чому тиск газу в балоні зменшився вдвічі після того,                    

    як з нього випустили половину газу?                                           

II. Як змінився тиск газу в балоні, якщо його взимку                         

    перенесли зі складу в кімнату?                                                      

III. Чому дитячі повітряні кульки, якими прикрашають                    

    святковий зал, часто лопаються при заповненні залу?               

IV. Закривши отвір велосипедного насоса, поршень опустили.         

    Як змінявся тиск газу?               

1. тиск збільшився, бо швидкість руху молекул збільшилася

2.збільшиться тиск при підвищенні температури

3. зменшиться об’єм, частішими стали удари молекул

4. зменшилась кількість молекул, зменшилась кількість ударів  на стінки посудини

№8

І. Які посудним називають сполученими?

ІІ. Закон сполучених посудин.                                         

III. Як розміщуються вільні поверхні однорідної     рідини в сполучених посудинах

ІУ. Як розміщуються вільні поверхні різних рідин  у сполучених посудинах                                                              

1.  вільні поверхні рідини в сполучених посудинах будь-якої

форми перебувають на однаковому рівні.

2. дві посудини, сполучені між собою трубкою

3.  при однакових тисках висоти стовпчика   з більшою густиною буде менша за висоту  стовпчика рідини з меншою густиною

4. вільні поверхні однорідної рідини в сполучених посудинах розміщуються на однаковому рівні                                                                                                                                                                                                                                        

№9

I.  Водолаз опускається в море на глибину 90 м. Знайти силу, а якою  вода тисне на ілюмінатор скафандра площею 0,02 м2, р=1030 кг/м  3                      

II. Затонулий підводний човен "Курськ" знаходиться на глибині 100 м.  З якою силою тисне вода на люк, поверхня якого 1,1м2 на цій глибині?               

III. На яку глибину повинен зануритися батискаф в море, щоб тиск води на його поверхню був 6190 кН/м2, р=1030 кг/м3

IV. Знайти силу, необхідну для утримання пластиру, накладеного з середини на пробоїну в підводній частині корабля на глибині 85 см; площа пробоїни 160 см2

1.1110340

2. 613,2

3.  18169

4. 137,2

№10

Молоко вилили а пляшки в каструлю. Які з названих фізичних величин змінилися (збільшилися, зменшилися), а які не змінилися:

I.  маса молока, об'єм                                                                                          

II. сила тиску                                                                                                       

III. тиск                                                                                                                

IV. вага молока

1. збільшилась

2. зменшилась

3. залишилась незмінною

№11

I. Залізну бочку висотою 80см наповнили гасом. Яку силу тиску створює гас  на бічну пробку діаметром 50 мм, розміщену на середині бокової поверхні.     

II. Бак, який має форму куба об'ємом 1 м3 заповнений нафтою. Знайдіть силу  тиску нафти на дно куба = 800кг/м3.                                                                         

III. З якою силою тисне вода на ілюмінатор батискафа на глибині 1, 5 км, якщо ілюмінатор має форму круга, діаметром 400мм.

IV. Висота водонапірної башти над землею 30м. Чому дорівнює тиск води, яка подається на 6-й поверх, якщо висота одного поверху 3,5м.

1.  1901709

2. 88200

3. 7840

4. 6,15

№12

I.  Під час пресування тюків сіна великий поршень гідравлічного преса площею 2,5 дм2діє а силою тиску 50000Н. Яку силу тиску треба прикласти до малогопоршня гідравлічного преса, площа якого 2,5 см2?

II. Сила, що діє на малий поршень гідравлічного преса 200Н, його площа 4 см2. Яка сила діє на великий поршень площею 250см2.

III. Яку площу повинен мати малий поршень гідравлічного преса, якщо при дії на нього сили 80Н на великий поршень площею 2400 см2 передається сила тиску 32000Н?

IV. На малий поршень преса площею 2 см2 діє сила 50 Н. Яку силу тиску створюватиме великий поршень, площа якого 100 см 2?

1. 01250

2. 2500

3.500

4. 0,0006

Атмосферний тиск

№1

І.  Що таке атмосфера?

ІІ.Чим пояснюється існування атмосферного тиску?                                                 ІII. Який тиск називається нормальним?

ІУ Що беруть за одиницю атмосферного тиску?                                 

1.  1 міліметр ртутного стовпчика

2. Повітряна оболонка, яка оточує   Землю

3. Земна поверхня зазнає тиску всієї товщі повітря

4.... що дорівнює тиску ртутного стовпчика висртою760 мм при 0°С                                                                                                                                                                                                                                                                             

№2

І. Чим сильніше стиснутий газ, тим... його густина і                           

    тим...тиск, який він чинить

ІІ. Чим далі від поверхні Землі, тим... стиснене повітря                       

     і тим... його тиск

ІІІ. Чим глибше спускатися в шахту, тим... густина                            

     повітря, тим... тиск

ІУ. Чим більше викачувати повітря з колби, тим... його                    

       густина, тим...тиск в колбі

1. більше, менше

2. менше, більше

3. більше, більше

4. менше, менше

№3

В невеликій зігнутій скляній трубці, короткий кінець якої зав'язаний тонкою гумовою плівкою, знаходиться вода                                                             

I.  Чому вода не встановилась на одному рівні в обох колінах?                                                                                                                      П

II. В яку сторону вгору чи вниз повинна

рухатись плівка?                                 

III В яку сторону повинна вигнутися плівка

в тому випадку                               

IV  До якого рівня треба налити воду в

праве коліно трубки щоб плівка не вигиналась

ні в одну, ні в другу сторони                                   

1. вгору

2. вниз

3. різний тиск над рідиною

4. однаковий рівень

№4

Виразити тиск в Па.

І. 450 мм. рт. ст.                                                                               

II   150 мм рт. ст.                                                                                

III. 740 мм. рт. ст.                                                                             

IV. 350 мм. рт.ст.                                                                             

1.46 550

2. 19 950

3. 58 850

4. 98 420

№5

I.  Площа тіла людини біля 1 м. З якою силою повітря тисне                         

    на тіло людини при атмосферному тиску 760 мм. рт. ст.?

II. Яка сила потрібна для роз'єднання Магдебурзьких півкуль, якщо з них викачали повітря? Площа поверхні 500 см2 атмосферний тиск 760 мм. рт. ст..                                                                  

III. З якою силою тисне повітря на поверхню стола довжиною 1 м шириною 50 см при атмосферному тиску 760 мм рт. ст..                    

IV. Яка сила тиску діє на книгу, що лежить на столі при нормальному атмосферному тиску, якщо площа її 300 см2?

1. 3 032,4

2.101 080

3. 5 054

4. 50 540

№6

  І. Для чого з металевої коробки барометра викачують повітря?  

 II. Яку роль виконує пружина, яка відтягує коробку вгору?       

 III. Яка роль стрілки, прикріпленої до пружини?                      

 IV. Як залежать покази барометра від погоди?                           

1. підвищення тиску-ясно

зниження тиску- опади                                                                                                                       

2. оберігає від руйнування

атмосферним тиском                                                                                                          

3.   щоб об'єм не змінювався

при зміні температури                                                                                                                                                                                                                                    

 4. при зміні тиску відхиляється  вліво або вправо                                                                                                              

№7                                                                              

Тиск газу буде змінюватися в закритій посудині, якщо:

I.     збільшити кількість молекул газу                                     

II.    Збільшиться маса молекул газу                                        

III.   Підвищиться температура                                                 

ІУ. проміжки між молекулами газу зменшаться

1. збільшиться

2. зменшиться

3. залишиться без змін

№8

Визначити, з якою силою тисне повітря, якщо р= 200 кПа:

I.  на поверхню даху будинку (S = 200 см2)                            

ІІ. на поверхню капелюха (S = 700 см2)                                        

III. На поверхню вікна (S=2 х1,5 м2)                                             

IV. на поверхню стола (S=1,2 х 1 м2)                                            

1. 4х107

2. 2,4х105

3. 6х105

4. 14 х 105

№9

Визначити атмосферний тиск на вершині гір, якщо біля підніжжя

барометр показував 100 кПа (760 мм. рт. ст.

І.   2061 м ( г. Говерла у Карпатах)                                                       

II   8848 м ( г. Еверест у Гімалаях)                                                         

III. 5642м ( г. Ельбрус на Кавказі)                                                          

IV. 5165 м ( г. Арарат на Кавказі)                                                            

1. 1,9 х 103

2. 7,7 х 103

3. 37,5 х 103

4. 42,8 х 10 3

№10

Користуючись аркушем паперу в клітинку і показами барометра, визначити силу тиску на долоню

Виштовхувальна  сила.Закон Архімеда.

№1

Знаючи густину тіла і густину рідини, вказати як по водитиме

 себе тіло в рідині:

I.     якщо густина менша за густини рідини, то...                          

II.    якщо густина тіла дорівнює густині рідини, то...                   

III.   якщо густина тіла більша за густину рідини, то...                 

ІУ  якщо густина однієї рідини(або газу) більша за густину        

      другої рідини(або газу), то рідина...

1. то тоне і не спливає

2.опускається вниз

З. Спливає

4. тоне

№2

При повному зануренні тіла у воду діє виштовхувальна сила 400 Н.

Яка виштовхувальна сила діятиме на тіло, якщо його занурити у зазначені речовини

І.    спирт     = 800кг/м3                                                                              

II. ацетон   кг/м3                                                                                                      

ІІІ медкг/м3                                                                                                  

ІУ   машинне масло  900 кг/м3                                                                            

 1.316

2. 360

3. 320

4.540

№3

Як розмістяться рідини в посудині:                          

I спирт, бензин, вода 

II спирт, машиннемасло

III. Олія, спирт, вода     

ІУ олія, нафта, вода                                                                                                                                                                                                      

1.  спирт           3. спирт

    олія                   машинне масло

    вода                  вода

2. бензин                   4  нафта

   спирт                         олія

   вода                          вода

№4

І    На малюнку зображене одне і теж тіло, яке плаває   у рідинах А і В. Густина якої рідини більша?

II. На малюнку зображені два тіла кулястої форми   

   які плавають у воді. Яке тіло А чи В має більшу

    густину?

III. На терезах підвішені алюмінієвий і залізний бруски   

     Маси підібрані так, що терези в воді перебувають у

     рівновазі. Який брусок буде важити більше, якщо

     воду вилити?

ІУ. У воді плавають два тіла однакового об'єму, але

    різної маси. Густина якого тіла більша?                   

1 .В - більша А - менша

2.  В -менша А - більша

3. З.А і В-однакові

№5

 I.Що називається осадкою судна?                  

  II.  Що називають водотоннажністю?              

 III. Що таке ватерлінія?            

  IV. Що таке вантажопідйомність судна?                                

1. Найбільша осадка, безпечна для судна позначена   лінією

2 Глибина на яку занурюється судно у воду

3. Значення архімедової сили, коли судно занурилось по ватерлінію    

4. Від водотонажності відняти вагу самого судна     

                                                                                                                                        

№6

Спливе чи потоне:

І.   зливок свинцю в ртуті.                                                        

II.   брусок з дубової деревини в бензині.

III.  платинова пластина в ртуті                                                 

IV кусок льоду у воді

1.спливе

2. потоне

№7

I Гранітна плита, довжина якої 1,2 м, ширина 40 см, товщина 25 см  знаходиться на дні річки. Яку силу треба прикласти, щоб підняти її?                  

II  Стальний якір вагою 3950 Н опущений в прісну воду. Яку силу треба прикласти до ланцюга якоря, щоб підняти його? Вагу ланцюга   не  враховувати

III Водолазу, що знаходиться на дні річки треба підняти гранітний камінь   об'ємом 0,025 м. Яку силу треба прикласти? Густина граніту 2600 кг/м3

IV  Стальна балка масою 1,58 т утримуються на канаті в прісній воді. Знайти архімедову силу. Густина сталі 7900 кг/ м3

1.1920

2.400

3. 3450

4. 2000                     

№8

У посудині з водою плаває пробірка з піском. Чи зміниться глибина осадки

пробірки, якщо: 

I  воду посолити= 1030 кг/м3                                

II у воду підлити спирт =800 кг/м3                         

III.  у воду підлити молока1030 кг/м3            

ІУ у воду додати меду 1040 кг/м3       

1. зменшиться  

    

 2. збільшиться

3. не зміниться

№9

I    Теплохід, сила тяжіння якого зі всіма машинами і обладнанням складає 20000 кН, має об'єм підводної частини 6000 м. Яка вантажопідйомність теплохода?

П  Який вантаж може підняти аеростат об'ємом 1000 м3 і силою тяжіння 2900 Н. Густина повітря 1,29 кг/м3                                         

III При завантаженні корабля глибина осадки в прісній воді

збільшилась на 1,25 м. Вважаючи, що площа перерізу на рівні води   дорівнює 40000м2, знайти масу вантажу на кораблі (в тонах)

IV  Судно, занурене до ватерлінії, витискує 1600 м3 води.                                  Вага судна з машинами 5500 т. Яка вага вантажу на судні?

1.5 х 107

2.1,5  х 107

3. 4 х 107

4.10000

№10

Намалюйте, як буде розміщена суцільна куля, опущена в посудину з рідиною в кожному з випадків:

І.    густина речовини кулі більша густини рідини

II    густини обох речовин однакові

III. густина рідини вдвічі більша густини речовини кулі

 ІУ. густина речовини кулі вдвічі більша за густину рідини

  

Література:

 1.  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.7-12 класи. Фізика. Астрономія.- К.:Ірпінь,2005.
 2.  Божинова Ф.Я., Ненашев І.Ю.,Кирюхін М.М.,Фізика 8 клас.:Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів.-Х.:Ранок НТ,2008
 3.  Балашов М.М. О природе.: Кн.для  учащихся 7 класов.-М.Просвещение.1991.-64 с.
 4.  Щербина Т.Чому? Цікаві питання  з фізики. 7-9 клас.-К.:Редакції загально педагогічних газет,2003.-128 с.
 5.  Римкевич А.П. Збірник задач з фізики.М.Просвещение,1998.


Галілей
                                            cпокій                            не діють інші тіла

                        Vтіла =const                    якщо

                                                          рух                                дії скомпенсовані

Ньютон                                         прямолінійний

                                                      рівномірний

                   

1кг

Іридій

+

платина

менше

інертне

більше

                                                                                 Еталон маси  

м . Севр          

                                                                                     

У разі будь-якої взаємодії двох тіл відношення мас тіл дорівнює оберненому відношенню зміни швидкостей їхніх рухів

m1          ΔV2

m2=   ΔV1

Сила – вектор                         зображають:

Дія сили

Коли дві сили F1 і  F2, що діють на тіло, напрямлені в один бік, то вони додаються, її напрям збігається з напрямом дії сили

Коли дві сили F1 і  F2, що діють на тіло, напрямлені в протилежні боки, то значення R дорівнює модулю різниці сил,а  її напрям збігається з напрямом більшої сили

   Або в стані спокою

    Якщо R=0

   R=0

Або рухаються рівномірно                           

Fпружності

Деформуємо підлогу

Починаємо падати

Ступили на підлогу

Деформація

Розтягу

Пружна

Деформація

Стиску

Прогину

Кручення

Пластична

Закон Гука

В разі пружних деформацій виникає сила пружності, яка прямо пропорційна зміні довжини тіла і напрямлена протилежно зміщенню

Fпруж= kx

 

Сила тяжіння

........................................................

Позначається Fтяж

Прикладена до  центра мас  тіла

Напрямлена до центра Землі

Сила тяжіння має гравітаційну природу

Fтяж=mg

g-прискорення вільного падіння

g=10 Н/кг

Вага тіла

..................................................

Позначається P (в СІ Н)

Прикладена до опори або підвісу

Вага є виявом дії міжмолекул рних сил

P =mg

g-прискорення вільного падіння

g=10 Н/кг

Невагомість  це .......

Умова перебування в стані невагомості є рух тіла під дією ТІЛЬКИ гравітаційної сили тяжіння (  зникають внутрішні деформації і взаємний тиск частин тіла)

                                                                                            

Додому;  ξ12, ОК  вправа 12                                                                                                                                                  

взаємне притягання молекул поверхонь тіл

наявність нерівностей

причини виникнення

Fтер= μN

Тертя

Кочення

Спокою

Кочення

Ковзання

         F

Р =

          S

Тиск

Малий  тиск

Площа поверхні мала

Площа поверхні велика

Великий тиск

Тиск газу

зростає

зменшується

густини  та температури газу

На одному рівні є однаковим

На дно

(більше шарів)

На бічні стінки посудини

Рідина створює тиск

Закон Паскаля: тиск , створений на поверхню рідини,передається рідиною однаково в усіх напрямках

р= ρgh

ρ

               S

Тиск рідини на дно

залежить

Густини рідини  (ρ)

Висоти стовпа рідини  (h)

Сполучені посудини – це посудини, які  з‘єднані між собою і між якими  може перетікати рідина                                                     

                                      

p1=p2

ρ 1g h1=ρ 2g h2

Висоти стовпчиків різнорідних рідин у відкритих посудинах обернено пропорційні до їх густини

p1=p2

                  ρg h1=ρg h2

У відкритих  сполучених посудинах висоти стовпчиків однорідної рідини однакові

металевий деформаційний

Відкритий рідинний

Манометр – це …

h1= h2

ρ 1          h2

ρ 2  =      h1

Додому;  ξ21, ОК  вправа 21                                                                                                  

           коней

8

8

Чи тисне повітря?

                     

не відчуваю

(до 50 років)

Магдебург

Геріке

атмосферний тиск

Барометр  Торрічеллі

Барометр - анероїд

погода

висота

альтиметр

Барометр – це прилад …

Додому;  ξ20, ОК  вправа 20                                                                                                  

Fарх  =ρgVзан.ч. 

Закон Архімеда: …

 •  лактометр
 •  сахариметр
 •  нафтометр
 •  спиртометр
 •  урологія

 Ареометр – прилад для вимірювання

густини рідини

ρрід > ρт                                                         

    ρрід <  ρт                                              

    ρрід = ρт                                              

Н2  + Не

0,2 кг

0,3кг

0,3 кг

0,5кг

1 кг

0,5 кг

0,2 кг

0,6 кг

В

А

В

А

В

А

В

А

1

2

3


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

62811. Загальне поняття про дієслово. Звязок дієслова з іменником у реченні 33.84 KB
  Мета: формування в учнів поняття про дієслово на основі істотних ознак питання значення роль у реченні; вчити розпізнавати дієслова за питаннями; розвивати усне і писемне мовлення; виховувати повагу до людей праці.
62813. Путешествие в страну математики 22.14 KB
  Цель: Развивать познавательные способности детей, расширять кругозор. Воспитывать любовь к математике. Оборудование: жетончики, жетончики с улыбочками, презентация.
62815. Технологія створення банку ідей і пропозицій 20.14 KB
  Мета: засвоєння знань про сутність творчості зміст та технологію створення банку ідей; формування вмінь створювати банк ідей передбачуваних обєктів проектування. Повідомлення теми мети завдань уроку Учитель записує на дошці тему уроку...
62816. Що можна робити з інформацією. Робота з графічним редактором Paint 56.44 KB
  Мета уроку: закріпити поняття інформація, з’ясувати, якою буває інформація; ознайомити учнів з тим, як людина сприймає інформацію; навчити використовувати палітру кольорів, панель інструментів програми Раіnt, встановлювати основний колір та колір фону,
62817. Багатогранний образ жінки-матері в Шевченкових поемах “Катерина”, “Наймичка”, “Марія” 27.26 KB
  Розвивальна: розвивати аналітико-синтетичне мислення і мовленнєву культуру учнів; виховна: виховувати шанобливе ставлення до жінки, матері; почуття доброти, милосердя, совісті. Обладнання: портрет Т. Шевченка, репродукції картин Касіяна до творів...
62818. Проза 1960-1990рр. XX ст. Історична романістика (Ю. Мушкетик, П. Загребельний, В. Шевчук). «Химерна проза» ( В. Шевчук). Еміграційна література (В. Барка, «Жовтий князь») 25.95 KB
  Це були роки великих збурень і духовних пошуків спричинених лібералізацією що вилилось у нестримне оновлення мистецтва авангардизм у літературі живописі скульптМолоде покоління письменників почало орієнтуватися не на сучасних їм класиків соціалістичного реалізму...