52993

Найрозумніший (інтелект-шоу з фізики)

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Стан механічної системи при якому дія на систему зовнішніх сил не викликає взаємного тиску частинок цієї системи називається: 1. Електричний струмом називається: 1 процес хаотичного руху заряджених частинок; 2 процес безперервного руху заряджених частинок; 3 процес напрямленого руху заряджених частинок. Фізична величина яка чисельно рівна добутку швидкості V руху на час t протягом якого він відбувався називається: 1 переміщенням; 2 траєкторією; 3 шляхом; 7. Пристрій який перетворює електричну енергію в енергію обертального руху...

Украинкский

2014-02-20

127.5 KB

17 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT4

Найрозумніший

(інтелект-шоу з фізики)

Автор: Сорока Валерій Вікторович, викладач фізики Професійно-педагогічного коледжу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Мета: узагальнення знань, отриманих у процесі вивчення фізики; вдосконалення вмінь орієнтуватися в об’ємному матеріалі; розвивати пізнавальні інтереси студентів, швидку реакцію, власну ініціативу; організувати вільний час студентів.

Завдання:

1.  Повторення правил, законів, означень з різних розділів фізики.

2. Вдосконалити вміння студентів застосовувати здобуті знання з фізики в нестандартних умовах.

3. Розвивати активне й творче мислення, швидкість розумової реакції.

4. Розкрити взаємозв’язок фізики та інших наук природничого циклу.

Обладнання: бланки для відповідей, шаблон з відповідями, набори карток з цифрами «1», «2», «3», бланки для підрахунку балів (протоколи), аркуші з анаграмами, аркуші з шифрами, кольорові трикутники (синій, жовтий, червоний, білий), ноутбук, проектор, мультимедійна презентація.

Місце проведення: навчальна аудиторія.

Час проведення: 60 хвилин.

План підготовки до виховного заходу:

1. Повідомлення теми заходу.

2. Підбір запитань для студентів з різних розділів фізики.

3. Написання сценарію.

4. Підготовка обладнання та аудиторії.

5. Проведення виховного заходу.

План проведення виховного заходу

I. Організаційний етап:

а) вступне слово викладача;

б) організація студентів на активне сприймання інформації;

в) представлення учасників гри і журі.

II. Мотиваційний етап:

а) слово ведучого;

б) бесіда.

III. Реалізаційний етап:

а) перший тур, оголошення результатів;

а) другий тур, оголошення результатів;

в) третій тур, оголошення результатів;

IV. Підсумковий етап:

а) заключне слово ведучого;

б) нагородження переможців.

I. Організаційний етап

Сьогодні ми з вами проведемо конкурсно-розважальну програму, яка має назву «Найрозумніший», в якій учасники продемонструють всім присутнім високий рівень знань з фізики, свою уважність, спостережливість, винахідливість.

Представлення учасників гри та журі.

II. Мотиваційний етап

Ведучий. Наша сьогоднішня гра – це не що інше, як інтерпретація відомої телевізійної гри «Найрозумніший». Відбуватиметься вона в три етапи. У першому турі беруть участь 12 студентів з двох груп. За результатами першого туру у другий переходять шестеро студентів з максимальною кількістю балів. А до третього, фінального туру потраплять три учасники, які і будуть змагатися та титул «найрозумнішого».

III. Реалізаційний етап

А тепер безпосередньо переходимо до нашого інтелектуального шоу.


І ТУР

 Шановні учасники, зараз вашій увазі буде представлено 10 питань по різним розділам фізики з трьома варіантами відповідей. Ваша задача поставити хрестин на бланку відповіді у комірці, яка, на вашу думку, є правильною. Всі питання і варіанти відповідей відображатимуться на екрані. На відповідь дається 10 секунд. Одне питання оцінюється в один бал.

Шестеро учасників, які наберуть найбільшу кількість балів переходять до другого туру. Студенти, які набрали найменшу кількість балів (шестеро) приєднуються до глядачів. Якщо трапиться так, що буде декілька гравців з однаковою кількістю правильних відповідей, то задаються додаткові питання. В цьому випадку, для відповіді будуть використовуватись картки з номерками  «1», «2», «3».

Почнемо перший тур!

Основні питання до першого туру

1. Стан механічної системи, при якому дія на систему зовнішніх сил не викликає взаємного тиску частинок цієї системи, називається:

1. невагомістю;

2. перевантаженням;

3. гравітацією.

2. Фізична скалярна величина, яка є мірою середньої кінетичної енергії хаотичного поступального руху молекул – це:

1) густина;

2) температура;

3) вологість.

3. Електричний струмом називається:

1) процес хаотичного руху заряджених частинок;

2) процес безперервного руху заряджених частинок;

3) процес напрямленого руху заряджених частинок.

4. Яка фізична величина не входить у формулу для визначення опору провідника:

1) питомий опір;

2) густина;

3) площа поперечного перерізу.

5. У системі СІ силу вимірюють у:

1) Ньютонах;

2) Джоулях;

3) Ватах.

6. Фізична величина, яка чисельно рівна добутку швидкості (V) руху на час (t) протягом якого він відбувався називається:

1) переміщенням;

2) траєкторією;

3) шляхом;

7. Електрорушійна сила в системі СІ вимірюється у:

1) Вольтах;

2) Кулонах;

3) Амперах.

8. Який розряд відбувається при великій густині струму і великій напрузі між електродами:

1) дуговий;

2) іскровий;

3) коронний.

9. Швидкість світла у вакуумі чисельно дорівнює:

1) 329 124 232 м/с;

2) 299 792 458 м/с;

3) 220 878 456 м/с.

10. Змінний струм – це такий струм, який змінюється за:

1) величиною;

2) напрямком;

 3) за величиною і за напрямком.

А тепер шановне журі швидко перевірить відповіді і оголосить кількість балів кожного учасника.

Бланки відповідей учасників перевіряються за допомогою шаблону з відповідями.

Додаткові питання до першого туру

1. Скільки основних законів динаміки сформулював видатний фізик Ісак Ньютон:

1) 2;

2) 3;

3) 4.

2. Пристрій, який перетворює електричну енергію в енергію обертального руху, називається:

1) електрогенератором;

2) електродвигуном;

3) трансформатором.

3. Найменша частинка хімічного елемента, яка зберігає всі його хімічні властивості – це:

1) йон;

2) молекула;

3) атом.

4. В Міжнародній системі СІ одиницею вимірювання частоти є:

1) Герц;

2) Секунда;

3) Грей.

5. На честь якого вченого названа одиниця вимірювання тиску?

1) Ісака Ньютона;

2) Джеймса Прескота Джоуля;

2) Блеза Паскаля.


ІІ ТУР

Ведучий. Після першого туру у грі залишилось шестеро учасників. Для того,  щоб визначити відповідне місце кожного з них у полуфіналі безпосередньо перед другим туром з учасниками проводиться міні-конкурс. Для цього дається ряд анаграм, в яких зашифровано фізичні поняття. Кожен учасник пише відповіді на листочку. Той, хто першим правильно запише зашифровані слова, буде відповідати першим – вибирати «категорію»; другий – другим і т. д., в залежності від правильності відповіді розподіляються місця у другому турі.

Анаграми:

1) тачатос (частота);

2) лемолаку (молекула);

3) рунагап (напруга);

4) амуторкуля (акумулятор).

Перед учасниками на екрані написані 6 тем, перший відповідач отримує право вибрати собі тему із шести, другий – з п’яти залишившихся і т. д. останній гравець відповідає на тему, що залишилась. Питання, без варіантів відповіді читаються ведучим і відображаються на екрані. Всього в кожній темі по десять питань. Одне питання оцінюється в один бал. Загальний час на десять питань не більше хвилини.

Мета учасника: дати якомога більше правильних відповідей на 10 питань за 60 секунд, тому слід настроїти студента орієнтуватися максимально швидко і, у випадку відсутності відповіді, не розгублюватись, а казати «пас» або «далі». Правильні відповіді підраховує помічник ведучого.

Теми на екрані: «Механіка», «Молекулярна фізика», «Термодинаміка», «Електрика», «Магнетизм», «Секрет».

Після другого туру залишаються троє учасників у яких найбільша кількість правильних відповідей. Троє студентів з мінімальною кількістю відповідей приєднуються до глядачів.

Механіка.

Питання:

1. Чи правильним є твердження, що під час падіння людина знаходиться в стані невагомості? (Так)

2. В яких одиницях в системі СІ вимірюється час? (Секунда)

3. Який закон ньютона в народі має наступну інтерпретацію: «На кожну дію є своя протидія»? (ІІІ закон Ньютона)

4. Як називається фізична величина, яка визначається як добуток маси тіла на його швидкість руху? (Імпульс)

5. В яких одиницях в системі СІ вимірюється швидкість? (Метр за секунду)

6. Скільки космічних швидкостей на сьогодні розглядається у фізиці? (3)

7. Чому дорівнює переміщення тіла, якщо воно рухалось по колу і зробило повний оберт? (0)

8. В яких одиницях в системі СІ вимірюється робота? (Джоуль)

9. Чи правильним є твердження, що автомобіль буде мати вдвічі більшу кінетичну енергію, якщо його швидкість збільшити в два рази? (Ні)

10. Як називається енергія, якою володіє рухоме тіло? (Кінетична) 

Молекулярна фізика.

Питання:

1. Чи правильним є твердження, що всі тіла складаються з атомів і молекул, які перебувають в постійному хаотичному русі? (Так)

2. В яких одиницях в системі СІ вимірюється об’єм? (Метр кубічний)

3. Як називається явище спонтанного проникнення молекул контактуючих речовин в міжмолекулярні проміжки кожної з них? (Дифузія)

4. Яка температура у Кельвінах, якщо термометр  показує 20 градусів Цельсія? (293К)

5. В яких одиницях в системі СІ вимірюється маса? (Кілограм)

6. Який вчений структурував всі хімічні елементи в єдину таблицю? (Менделєєв)

7. Як називається пристрій для вимірювання температури? (Термометр)

8. В яких одиницях в системі СІ вимірюється кількість речовини? (Моль)

9. Чи правильним є твердження, що в інституті молекулярної фізики було підраховано точну кількість атомів в 1 кг речовини? (Ні)

10. Що відбувається з молекулами при збільшенні температури їх оточення? (Збільшується їх швидкість руху)

 Термодинаміка.

Питання:

1. Чи правильним є твердження, що вода при меншому тиску, ніж атмосферний, закипає при нижчій температурі? (Так)

2. В яких одиницях в системі СІ вимірюється тиск? (Паскаль)

3. Як називається процес передачі енергії від одного тіла до іншого без виконання роботи? (Теплообмін, теплопередача)

4. Скільки законів термодинаміки існує в сучасній фізиці? (2)

5. В яких одиницях в системі СІ вимірюється температура? (Кельвін)

6. Що відбувається з температурою газу при його стисканні? (Зменшується)

7. Як називається пристрій для вимірювання тиску? (Барометр)

8. В яких одиницях в системі СІ вимірюється густина? (кг/м3)

9. Чи правильним є твердження, що рідини мають чотири агрегатні стани? (Ні)

10. Як називається пристрій, що підтримує низьку температуру в тепло ізолюючій камері і, який працює за циклом Карно? (Холодильна машина, холодильник)

Електрика.

Питання:

1. Чи правильним є твердження, що сила струму в колі прямо пропорційна напрузі на затискачах і обернено пропорційна опору кола? (Так – це закон Ома)

2. В яких одиницях в системі СІ вимірюється опір? (Ом)

3. Як називається зєднання при якому кінець першого провідника сполучають з початком другого, а кінець другого з початком першого і так далі? (Послідовним) 

4. Фізична величина, що дорівнює добутку сили струму на напругу, називається… (Потужність)

5. В яких одиницях в системі СІ вимірюється напруга? (Вольт)

6. Як називається речовина, яка погано або взагалі не пропускає електричний струм? (Діелектрик)

7. Як називається пристрій для вимірювання сили струму? (Амперметр)

8. В яких одиницях в системі СІ вимірюється електрична ємність? (Фарад)

9. Чи правильним є твердження, що силові лінії електричного поля напрямлені від негативного до позитивного заряду? (Ні)

10. Хто з вчених сформулював основні закони електролізу? (Фарадей)

Магнетизм.

Питання:

1. Чи правильним є твердження, що магнітів з одним полюсом не існує? (Так)

2. В яких одиницях в системі СІ вимірюється частота? (Герц)

3. За яким правилом визначають напрям сили Ампера? (За правилом лівої руки)

4. Як називають силу, яка діє на кожен рухомий заряд з боку магнітного поля? (Сила Лоренца)

5. В яких одиницях в системі СІ вимірюється індукція? (Тесла)

6. Хто з вчених відкрив явище електромагнетизму? (Ерстед) 

7. Як називається пристрій, що використовується для перетворення одних значень напруги і струмів в інші? (Трансформатор)

8. В яких одиницях в системі СІ вимірюється сила струму? (ампер)

9. Чи правильним є твердження, що магнітне поле породжується напрямленим рухом атомів? (Ні)

10. Як називається явище спонтанного виникнення ЕРС індукції в замкненому контурі при зміні сили струму в ньому? (Самоіндукція)

Секрет. Оптика.

Питання:

1. Чи правильним є твердження, що швидкість світла є граничною швидкістю передачі енергії? (Так)

2. В яких одиницях в системі СІ вимірюється фокусна відстань? (метр)

3. З скількох основних кольорів складається видиме світло? (7) 

4. Як  називається оптичний прилад для спостереження віддалених космічних об’єктів? (Телескоп)

5. В яких одиницях в системі СІ вимірюється оптична сила? (Діоптрія)

6. Як називається прозоре тіло, обмежене з обох боків сферичними поверхнями? (Лінза)

7. Площина, яка здатна гарно відбивати світлові промені (80-90%), називається… (Плоским дзеркалом)

8. В яких одиницях в системі СІ вимірюється коефіцієнт заломлення середовища? (Безрозмірна величина)

9. Чи правильним є твердження, що падаючий і відбитий промені завжди розташовані під кутом 900 один відносно іншого? (Ні)

10. Хто з вчених запропонував теорію корпускулярно-хвильового дуалізму світла? (Луї де Бройль)

Журі оголошує кількість набраних балів кожним гравцем. Троє учасників з мінімальною кількістю балів приєднуються до глядачів. Якщо гравці набрали однакову кількість балів кожному на слух задаються додаткові питання.

Додаткові питання  

1. В яких одиницях в системі СІ вимірюється прискорення? (м/с2)

2. Який закон Ньютона визначає, що сила дорівнює добутку маси тіла на його прискорення? (Другий закон Ньютона) 

3. Як називається пристрій для накопичення заряду та енергії електричного поля? (Конденсатор)

4.  В яких одиницях в системі СІ вимірюється механічна робота? (Джоуль)

5. За допомогою яких хвиль передається телевізійний сигнал? (Радіохвилі)


ІІІ ТУР

Для того, щоб визначити місце кожного учасника у фіналі проводиться мініконкурс. Гравцям роздаються аркуші на яких зашифроване фізичне поняття. Також дається код клавіатури мобільного телефону і коротенька підказка, щодо цього визначення. Учасники повинні якомога швидше розшифрувати це слово. Право відповідати у фіналі першим отримує гравець, який першим виконав завдання, другий – другим і т. д.

Завдання

Підказка: це розділ фізики.

Шифр:  5 3 8 1 5 4 4 1.

Додаткова підказка: це розділ фізики про рух та рівновагу тіл і взаємодію, що виникає при цьому між тілами.

Відповідь: механіка.

Додатково, можна провести ще один міні конкурс «портрети».

Демонструються портрети вчених. Той, хто перший піднімає руку, дає правильну відповідь, получає право відповідати у фіналі першим і тд.

Портрети:

   

  Альберт Ейнштейн                  Архімед                        Блез Паскаль                    Ісак Ньютон           

У фіналі гравцям пропонуються питання по трьом темам з фізики і одній загальній темі, які спочатку відображаються на екрані. Учасники, за результатами міні конкурсу вибирають собі теми. Кожна тема має свій колір і відповідає певній комірки на ігровому полі. Гравці за 20 секунд намагаються запам’ятати розташування своїх комірок, потім комірки стають одного кольору. Учасники по черзі називають номер комірки і відповідають на питання, яке там приховано. Якщо там знаходиться питання їхньої теми і вони правильно відповідають, то отримують 2 бали. Якщо там знаходиться питання суперника і вони дають правильну відповідь – отримують три бали. Якщо потрапляють на питання загальної тематики і правильно відповідають, їм зараховується один бал. Гра триває доти, поки кожен з учасників не відповість на три питання. Підраховується кількість балів кожного учасника. Якщо гравці набирають однакову кількість балів, то кожен відкриває додаткову залишившуся клітинку з питанням.

1.  Електричний струм. (жовтий колір)

1. Як називається основна кількісна характеристика струму, яка визначається зарядом перенесеним в одиницю часу через поперечний переріз провідника? (Сила струму).

2. Якій фізичній величині дорівнює різниця потенціалів в однорідній ділянці кола? (Напрузі).

3. Зі збільшенням площі поперечного перерізу провідника з незмінною довжиною, що відбудеться з його опором? (Зменшиться).

4. Назвіть два основні види струмів? (Постійний і змінний).

2. Динаміка. (червоний колір)

1. Ніякими механічними дослідами, що проводяться всередині інерціальної системи відліку, неможливо встановити, перебуває ця система в спокої чи рухається рівномірно і прямолінійно. Як називається сформульований закон? (Перший закон Ньютона)

2. Як називається скалярна фізична величина, що є мірою інертних і гравітаційних властивостей тіл? (Маса)

3. Геометрична сума всіх сил, що діють на тіло і, яка справляє таку саму дію, як і кілька окремих сил, одночасно прикладених до нього, називають… (Рівнодійною силою)

4. Як називається пристрій для вимірювання сили? (Динамометр)

3. Молекулярно-кінетична теорія. (синій колір)

1. Хто з вперше з видатних фізиків спостерігав невпорядкований, хаотичний рух дрібних частинок квіткового пилу у воді? (Роберт Броун)

2. Як називається стала, що характеризує кількість структурних одиниць (атомів, молекул або інших) в одному молі речовини? (Стала Авогадро)

3. Фізична величина, що чисельно дорівнює відношенню маси тіла до його об’єму називається… (Густина)

4. Скільки положень сформульовано в молекулярно-кінетичній теорії? (3)

4. Загальні питання. (білий колір)

1. Найменша держава у світі (Ватикан)

2. Полярний птах, що не вміє літати (Пінгвін)

3. Електронний пристрій для обробки інформації, що керується програмою (Комп’ютер) 

4. Найбільші масиви суші Землі, більша частина поверхні яких виступає над рівнем моря, а периферійна частина лежить під водою (Материк)

IV. Підсумковий етап.

Ведучий. Отже проведена гра дала можливість всім учасникам, вболівальникам і глядачам пригадати основні поняття, закони, правила з кожного розділу фізики, основні одиниці виміру фізичних величин і дала можливість їх узагальнити, а також просто весело провести вільний час.

Переможець визначається по кількості отриманих у ІІІ турі балів. Переможець «найрозумніший» нагороджується грамотою за перемогу, а учасники третього туру – за участь.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52751. Розвиток критичного мислення учнів на уроках математики як важливого елементу продуктивної технології навчання 147.5 KB
  Кривий Ріг Україна Розвиток критичного мислення учнів на уроках математики як важливого елементу продуктивної технології навчання У статті розкрито розвиток критичного мислення учнів на уроках математики як важливого елементу продуктивної технології навчання. Як відомо у шкільній освіті існує безліч методів навчання різні типи уроків які переслідують одну єдину мету засвоєння знань учнями. Учень і вчитель є рівноправними субєктами навчання. Організація інтерактивного навчання припускає моделювання життєвих ситуацій використання...
52753. Розробка і виготовлення композицій за творами О.Довженка на уроках трудового навчання з теми «Художня обробка деревини» 2.71 MB
  Із творчістю одного з таких митців – письменника, художника, кінемотографіста, дуже талановитої людини - Олександра Петровича Довженка, діти продовжують знайомство на уроках праці, розробляючи і виготовляючи композиції за його творами. Батьківщина Олександра Петровича – це золотаві соняшники, жовтогарячі колоски пшениці, синє волошкове поле, мальовничі луки, Біла круча на Десні, пісня солов’я...Саме про це й говоримо на уроках. Зачитуємо епізоди з творів письменника, а потім виконуємо завдання: створити композицію за уривками
52754. ХОЧЕШЬ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ? DO YOU WANT TO BE A MILLIONAIRE? 142.81 KB
  Начало викторины. Организационный момент. Игра дает шанс поиграть каждому из 7 участников по очереди. Они сидят на стульях перед сценой, спиной к зрительному залу. Ведущий задает вопросы в порядке увеличения трудности вопроса и его стоимости. У участников есть 1 подсказка - помощь друга. В случае ошибки ему выдается стоимость предыдущего вопроса (в евромонетах), а затем принимается следующий игрок. Правильные ответы приветствуются аплодисментами. В конце игры объявляются победители. Great Britain is divided into ... (10 «евро») a) three parts; b) five parts; c) four parts; d) two parts. 2. What is a Picadilly Circus? (20 «евро») a) a circus; b) a square; c) a street; d) a house. 3. What is the Tower of London now? (50 «евро») a) a prison; b) a museum; c) a house; d) a fortress.
52755. Інтегрований урок. Українська література + фізична культура. 5 клас 195.5 KB
  Завдання: прочитати речення з певними інтонаціями: Спочатку із захопленням потім з осудом Ну і богатир Із захватом із розчаруванням Оце так козак Зачудовано із зневагою Яка красуня Домашнє завдання 3хв. Перевірка домашнього завдання Що ви знаєте про речення Як ви розумієте епіграф до нашого уроку Мотивація навчання школярів 45хв. Завдання: створити словесний образ слова здоровя або 2. Завдання: Скласти 5 речень з ключовими словами: Діти Небезпека Правила Здоровя Оголошення теми і мети уроку 1хв.
52756. Drama Techniques for Teaching English 37 KB
  Using drama to teach English results in real communication involving ideas, emotions, feelings appropriateness and adaptability; in short an opportunity to use language in operation which is absent in a conventional language class. Such activities add to the teachers repertoire of pedagogic strategies giving them a wider option of learner-centered activities to chose from for classroom teaching, thereby augmenting their efficiency in teaching English
52757. Древнеруский языкъ. Этимология. 91 KB
  Корень ров н суффикс ая окончание потому что ровную. А что Если корень ров к примеру. Ров это понятие что это яма канава. Поэтому я вам начало положу а дальше будем уже Я не хочу чтобы вы как в школе механически всё воспринимали.
52758. Множення звичайних дробів 258.5 KB
  Мета уроку: закріпити навички та вміння учнів виконувати множення звичаних дробів та розвязувати задачі на множення звичайних дробів; розвивати творчу та розумову активність увагу інтерес до математики використовуючи історичний матеріал виховувати культуру математичних знань. Подивимось може й у нас є особливий спосіб множення звичайних дробів. Пропоную Вам спосіб швидкого усного множення на та .
52759. Множення і ділення дробів 221 KB
  Дату народження якого українського письменника ви отримали Отже Іван Франко народився 27. Учень: Видатний український письменник Іван Якович Франко народився в селі Нагуєвичі Дрогобицького повіту на Львівщині в родині сільського коваля. Потім Іван Франко перейшов до школи при монастирі в Дрогобичі а згодом до дрогобицької гімназії. Розвязавши задачу ми зясуємо скільки мов знав Іван Франко і скількома мовами перекладені його твори.