53000

Застосування методу колового тренування на уроках фізичної культури

Книга

Педагогика и дидактика

Анотація Методична розробка комплексів колового тренування на уроках фізичної культури у 511 класах яка містить основні вимоги та набір фізичних вправ для комплексів колового тренування. Одним із сучасних методів організації і навчання учнів на уроці є метод колового тренування який запроваджується в школах нашої країни з 1966 1967 років. Колове тренування виникло як організаційнометодичний метод виконання фізичних вправ що спрямовані на комплексний розвиток рухових якостей учнів.

Украинкский

2014-02-20

495.5 KB

135 чел.

Міністерство освіти і науки України

Новоград – Волинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9

                                          

                                                                                

                                                                         

Застосування методу

колового тренування

на уроках фізичної культури.

                                                                           Учитель фізичної культури                                                                              

                                                                           Ковальчук Ю.В.

2012 р.


Анотація

Методична розробка комплексів колового тренування на уроках фізичної культури у 5-11 класах, яка містить основні вимоги та набір фізичних вправ для комплексів колового тренування.


ВСТУП

Одна з основних проблем навчальної роботи з фізичної культури в школі – підвищення ефективності уроку для вирішення освітніх, виховних та оздоровчих завдань.

Пошуки нових методів навчання і організації учнів на уроці фізичної культури за останні роки проводяться вчителями та науковцями як у нашій країні, так і за кордоном.

Одним із сучасних методів організації і навчання учнів на уроці є метод колового тренування, який запроваджується в школах нашої країни з 1966 – 1967 років.

Колове тренування виникло як організаційно-методичний метод виконання фізичних вправ, що спрямовані на комплексний розвиток рухових якостей учнів.

Засоби колового тренування: деякі вправи основної та спортивної гімнастики, легкої атлетики, спортивних ігор та інші, які входять до шкільних програм з фізичної культури. Ці вправи повинні бути нескладними, що дасть змогу повторювати їх багаторазово в різноманітних комплексах. Вправи для комплексів колового тренування добираються з обов’язковим дотриманням принципу послідовності впливу на всі основні м’язові групи та системи організму (дихальну, серцево-судину та ін.). Це дає можливість ефективно та вибірково впливати на розвиток фізичних якостей: сили, швидкості, витривалості, спритності та гнучкості. Одна з особливостей колового тренування – вдале поєднання досить чіткого нормування фізичного навантаження з його індивідуалізацією. Внаслідок цього в учнів з різною підготовленістю підтримується інтерес до занять; ведеться постійний облік фізичного навантаження та систематична оцінка виконання заданих вправ.

За своєю організацією визначення часу на виконання вправ, чітке їх дозування і самостійний контроль за ним з боку учнів та інше колове тренування позитивно впливає на виховання моральних та вольових якостей (дисциплінованості, колективізму, наполегливості та ін..).

Проте метод колового тренування не може бути універсальним. Це лише один з методів організації і навчання учнів на уроці. Застосування його виключає вивчення нових, технічно складних гімнастичних, легкоатлетичних та інших вправ. Тому він повинен застосовуватись у поєднані з іншими організаційними методами (фронтальним, груповим та ін..) не тільки на окремих уроках, а навіть і на одному й тому ж уроці, займаючи якусь одну частину. Впровадження методу колового тренування в практику роботи вчителів фізичної культури викликає ряд серйозних труднощів.

Учителі досі ще не мають чітких рекомендацій щодо використання цього методу на уроках фізичної культури. Зокрема, які вимоги треба ставити щодо підбору вправ, які існують взаємозв’язки колового тренування з іншими організаційними методами на різних уроках, як дозувати фізичне навантаження і враховувати його, використовуючи цей метод тощо.

Усі ці питання розглядаються в цій методичній розробці. Рекомендації щодо застосування методу колового тренування на уроках фізичної культури розроблялися на основі вивчення та узагальнення досвіду роботи кращих учителів Дніпропетровської, Одеської, Чернігівської, Львівської областей та міст Києва, Харкова, де впроваджено цей метод.


Розділ  І

АНАЛІЗ РОБОТИ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПО ЗАСТОСУВАННЮ МЕТОДУ КОЛОВОГО ТРЕНУВАННЯ НА УРОКАХ.

За роки незалежності у школах України широко застосовують метод колового тренування. Одним з перших почав застосовувати його вчитель фізичної культури середньої школи № 131 м. Харкова М.Я. Циганков. Він розробив понад 40 різноманітних комплексів вправ для застосування їх у коловому тренуванні учнів 5 – 11 класів. Для унаочнення кожен з них намальовано на великих аркушах паперу (у вигляді плакату) і подано короткий опис вправ. Певний плакат вивішується у спортивному залі перед початком виконання відповідного комплексу.

Кожен комплекс складено з визначенням спрямованості його на розвиток певних рухових якостей, з урахуванням навчальних завдань уроку, місця його проведення, пори року, наявності інвентарю тощо, і включає 6 – 10 вправ, якими варіюють залежно від кількості учнів у підгрупах та їхньої фізичної підготовленості. Вправу одного комплексу виконують на двох уроках підряд, після перерви (один – два тижні) – ще на двох. Деякі комплекси вправ виконують на початку основної частини уроку протягом 20 – 25 хв. Інші – наприкінці основної частини. В такому разі на початку основної частини учні вивчають нові вправи.

Число повторень кожної вправи комплексу визначається за індивідуальними здатностями учня виконувати її максимальну кількість разів за заздалегідь обумовлений час (максимальний тест). Результати виконання кожним учнем комплексу фіксується на першому та останньому уроках, записуються в особисту картку.

Кожна вправа комплексу повторюється 30 – 60 секунд. Активний відпочинок після виконання вправи – це перехід до наступного виду рухів, а також страхування партнера та допомога йому.

В одному уроці кожний комплекс повторюється від двох до чотирьох раз залежно від його мети, змісту та підготовленості учнів. М.Я. Циганков протягом навчального року застосовує метод колового тренування в середньому на 16 – 18 уроках, в основному в ІІ та ІІІ чвертях.

Досить цікавий досвід роботи вчителя фізичної культури СШ№ 1 м. Києва Ю.А. Шварцмана, який застосовує цей метод на уроках у 5 – 11 класах. Кожну вправу комплексу виконують 15 – 30 секунд. Відпочинок триває 30 – 45 секунд, під час якого учні записують результати в особисту картку і переходять на іншу станцію для виконання наступної вправи. Робота на кожній станції починається і закінчується за командою або сигналом (свистком) учителя. Після виконання останньої вправи, тобто проходження по колу всіх дистанцій, учні підраховують свій пульс і записують результат в особисту картку.

У середньому для виконання всіх вправ, ураховуючи час, що йде на організацію класу, перешикування учнів по підгрупах та роздавання карток, витрачається 10 – 14 хвилин.

Перевіривши максимальний тест у кожній вправі комплексу (на першому уроці), учням пропонується виконання вправ спочатку в такому дозуванні: МТ: 2 + 1; МТ: 2 + 2 і т.д., поступово збільшуючи число повторень на наступних уроках. Комплекс вправ виконується на 4 – 5 уроках підряд. На останньому уроці, де ще застосовується цей комплекс, знову проводять перевірку максимального тесту. Одержані результати порівнюються з показниками, зафіксованими під час першої перевірки. Отже, учні мають змогу побачити наслідки своєї праці, зростання фізичної підготовленості та тренованості організму.

Вчителі відмічають, що внаслідок впровадження методу колового тренування підвищились функціональні можливості організму учнів, поліпшились їхні досягнення у виконанні гімнастичних, легкоатлетичних (біг на дистанції 60 м та 100 м, метання гранати, штовхання ядра, стрибки у довжину) та інших вправ.

Проте внаслідок незнання методики застосування методу колового тренування частина вчителів не враховує вікових і статевих особливостей школярів і пропонує одні й ті ж комплекси вправ учням 5 – 9 класів (хлопчикам та дівчаткам). Не враховується також фізична підготовленість учнів. Це приводить до того, що частина учнів перевантажується на уроці, а інша навпаки не одержує достатнього фізичного навантаження. Це негативно впливає на вирішення оздоровчих завдань уроку. Не вироблено ще вчителями спільної думки щодо місця методу колового тренування в уроці з фізичної культури. Одні застосовують його в першій половині основної частині уроку, інші – в другій. Є також приклади, коли колове тренування займає майже весь урок, виключаючи час, який відводиться на організацію класу та підведення підсумків уроку.

Отже, аналіз роботи вчителів по застосуванню методу колового тренування дає можливість вважати, що цей метод набуває все більшого поширення в школах нашої країни.


Розділ ІІ

ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОЛОВОГО ТРЕНУВАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ.

З метою створення сприятливих умов для вирішення навчально-виховних завдань на уроках фізичної культури застосовуються різноманітні методи організації учнів: фронтальний, груповий, колового тренування та інші.

Застосування того чи іншого методу залежить від завдань уроку і віку учнів, їх фізичної підготовленості, етапів навчання фізичних вправ, умов, за яких проводиться урок тощо.

Оскільки завдання цієї методичної розробки – розглянути основні педагогічні вимоги щодо застосування методу колового тренування на уроках фізичної культури, зупинимось більш детально на питаннях добору фізичних вправ для комплексів колового тренування та організації учнів на уроках під час їх виконання.

* ВИМОГИ ЩОДО ВПРАВ ДЛЯ КОМПЛЕКСІВ

КОЛОВОГО ТРЕНУВАННЯ.

Наукові дослідження та досвід роботи учителів фізичної культури переконують, що уроки із застосуванням методу колового тренування доцільно проводити, починаючи з 5 класу. Для цього слід добирати нескладні вправи з різних модулів програми: з модулю основної гімнастики, легкої атлетики, спортивних ігор (елементи баскетболу, волейболу, гандболу, футболу), відповідно до кожного класу. Відносна простота цих вправ дає змогу багаторазово їх повторювати. Кожна вправа повинна впливати вибірково на певну групу м’язів і сприяти розвитку в учнів тих якостей, яким приділяється основна увага на даному уроці. Вправи для комплексів підбираються так, щоб вони не тільки забезпечували послідовність впливу на всі основні м’язові групи, але й ефективно впливали на різні системи організму (серцево-судинну, дихальну та інші).

Враховуючи біологічні закономірності розвитку фізичних якостей в учнів 5 – 11 класів, рекомендується в 5 – 6 класах розвивати переважно координацію рухів та швидкість; у 7 – 9 класах – швидкісно-силові якості та загальну витривалість; у 10 – 11 класах працювати над розвитком усіх фізичних якостей, особливо сили та швидкісної і силової витривалості. Згаданих вище рекомендацій необхідно дотримуватись, добираючи вправи для комплексів колового тренування. Підбираючи вправи для комплексів колового тренування необхідно враховувати зміст уроку та місце його проведення. Наприклад, вправи для комплексів колового тренування, що застосовуватимуться на уроках легкої атлетики, краще підбирати із спеціальних і підготовчих вправ до бігу, стрибків та метань. Якщо проводиться урок гімнастики, до комплексів колового тренування треба підібрати прості акробатичні вправи, гімнастичні вправи на приладах, загально-розвиваючі вправи з приладами і без них, які добре засвоєні учнями.

Кожен комплекс, маючи загально-розвиваючий характер, повинен складатися з 6 – 10 вправ: по одній-дві вправи для розвитку м’язів рук, спини, черевного пресу, ніг і дві вправи, які інтенсивно активізують функції організму (біг у різних варіантах, стрибки на місці і з просуванням уперед з енергійними змахами рук тощо). Виконання цих вправ у різному темпі, із різноманітних вихідних положень впливає на розвиток певних фізичних якостей.

Рекомендується такі орієнтовні вправи для розвитку основних м’язових груп, які треба включати в комплекси колового тренування.

1. Вправи для розвитку м’язів рук і плечового пояса.

а) згинання та розгинання рук в упорі лежачи на підлозі (ноги на гімнастичній лаві, стінці), в упорі на брусах, штовхання ядра або набивного м’яча, піднімання гантелей, штанги тощо;

б) підтягування у висі лежачи хватом знизу (зверху) на низький перекладині, брусах, кільцях (ноги на підлозі) і підтягування у висі на високий перекладині, кільцях; піднімання штанги (гантелей) до рівня плечей, розтягування еспандера, гумового джгута в різних положеннях тощо;

в) вправи з набивним м’ячем та гантелями (вага предметів повинна відповідати вікові учнів).

2.  Вправи для розвитку м’язів черевного преса.

а) нахил тулуба вперед та прогинання назад із різних вихідних положень, повороти тулуба вліво та вправо без додаткових обтяжень та з ними (гриф від штанги, гантелі, набивні м’ячі);

б) піднімання ніг при фіксованому тулубі (учень лежить на гімнастичній лаві, висить на гімнастичній стінці тощо); одночасні та поперемінні рухи ногами у різних напрямах в положенні лежачи на спині; рухи ногами у висі на гімнастичній стінці, високій перекладині;

в) колові рухи тулубом (руки за голову, вгору).

3.  Вправи для розвитку м’язів спини.

а) нахил тулуба вперед і максимальне випрямлення з додатковим обтяженням (набивний м’яч, гантелі, гриф штанги);

б) піднімання та опускання ніг у положенні лежачи на грудях; нахил тулуба вперед і максимальне прогинання лежачи на стегнах (на коні, лаві), п’яти ніг закріплені за гімнастичну стінку;

в) повороти тулуба сидячи на гімнастичній лаві, підлозі без додаткових обтяжень та з ними; повороти тулуба кругом із упору лежачи в упор сидячи, в положення лежачи на спині;

г) опускання та піднімання ніг у положенні виса прогнувшись на гімнастичній стінці, перекладині, кільцях, брусах;

д) одночасне та поперемінне піднімання ніг у положенні лежачі на грудях на підлозі, гімнастичній лаві.

4.  Вправи для розвитку м’язів ніг.

а) присідання з обтяженням (штанга, гантелі, набивний м’яч тощо) і без обтяжень на одній та обох ногах; пружинисті присідання у положенні випаду (ноги на підлозі, гімнастичній лаві, рейці гімнастичної стінки);

б) стрибки на обох та одній нозі через скакалку та через гімнастичну лаву;

в) стрибки у присяді на місці та з просування уперед;

г) ходьба з високим підніманням стегон; на носках; на внутрішній та зовнішній сторонах ступнів;

д) біг на носках; з високим підніманням стегон тощо.

5.  Загально-розвиваючі вправи.

а) основна стійка – упор присівши – упор лежачи – упор присівши – вихідне положення;

б) лазіння по канату, жердині різними способами;

в) перестрибування з прогинанням із упору присівши;

г) опорні стрибки через козла, коня;

д) метання і ловіння м’ячів тощо.

Слід також широко застосовувати вправи на гімнастичній стінці, лаві, з гімнастичною скакалкою, гантелями та інші, які мають вибірковий та загальний вплив на організм учнів.

Для колового тренування треба підбирати такі вправи, що забезпечують достатнє навантаження одних груп м’язів і відпочинок інших.

Проте це не означає, що в комплекси колового тренування потрібно включати вправи лише для розвитку певних груп м’язів. У них можна також включати вправи для удосконалення окремих нескладних рухів, знайомих учням.

Складаючи комплекси для колового тренування, слід враховувати такі дидактичні правила: від простого до більш складного, від легкого до більш важкого, від відомого до невідомого.

Правило від простого до більш складного означає, що до комплексів колового тренування треба включати лише прості, технічно нескладні рухи. Чим молодше учні, тим елементарніші вправи дають їм. Складність вправ підвищується із збільшенням віку учнів та їх підготовленості.

Правило від легкого до більш важкого означає, що число повторень кожної вправи на наступних уроках повинно бути більшим. Поступове ускладнення вправ і збільшення їх повторень підвищують фізичне навантаження на організм учнів.

Правило від відомого до невідомого означає, що комплекси для колового тренування слід складати із знайомих учням вправ, які розучувались з ним на уроках фізичної культури.

Комплекси виконують без змін протягом відповідної серії уроків (4 - 5), де планується застосування методу колового тренування, збільшується лише дозування вправ. Тому своєчасна переміна комплексу, застосування іншого режиму роботи з урахуванням підготовленості учнів певного класу, місця проведення уроків тощо, створюють позитивні умови для дальшого розвитку фізичних якостей учнів.

Наводжу орієнтовні комплекси вправ для колового тренування учнів 5 – 11 класів.

Мал. 1.

Комплекс № 1

для учнів 5 – 6 класів.

Місце проведення: спортивний майданчик.

Мета: сприяти розвитку швидкості, сили та загальної витривалості.

1. Біг з прискоренням з низького старту на 30 метрів (повторити 2 – 3 рази).

2. Передача баскетбольного (волейбольного) м’яча обома руками від грудей у парах на відстані 3 – 4 метрів (20 – 30 разів).

3. Стрибки у довжину з місця (6 – 8 разів).

4. Метання тенісного м’яча в стіну (баскетбольний щит або мішень) з відстані 4 – 5 метрів і ловіння його після відскоку (16 – 20 разів).

5. Стрибки з ноги на ногу з просування уперед на 20 метрів (2 – 3 рази).

6. Передача баскетбольного (волейбольного) м’яча почергово правою та лівою руками від плеча стоячи на місці в парах на відстані 3 – 4 метри (16 – 20 раз кожною рукою).

7. Стрибки на обох ногах, обертаючи скакалку вперед (40 – 50 раз).

8. В. п. – руки зі скакалкою, складеною вдвоє, вниз. Підняти руки вгору і опустити їх за спину не згинаючи і повернутись у в. п. (16 – 20 раз).

  

Комплекс № 2

для учнів 5 – 6 класів

Місце проведення: спортивний зал.

Мета: сприяти розвитку сили, швидкості та загальної витривалості.

1. Ведення баскетбольного м’яча лівою та правою рукою із зниженням амплітуди навколо стояка (6 – 8 раз).

2. Кидки баскетбольного м’яча у кільце однією рукою від плеча стоячи збоку від щита з відстані 1 – 1,5 метра (12 – 15 раз).

3. Стрибки у висоту (60 – 80 см) з прямого розбігу способом «зігнувши ноги» (8 – 10 раз).

4. Передача баскетбольного м’яча обома руками від грудей стоячи на місці в парах на відстані 3 – 4 метрів (16 – 20 раз).

5. Метання тенісного м’яча на дальність з місця у парах (10 – 15 раз).

6. Подача волейбольного м’яча знизу на волейбольному майданчику у парах (10 – 12 раз).

7. Стрибки на обох ногах просуваючись уперед на відстань до 8 – 10 метрів (3 – 4 підходи).

8. Верхня передача волейбольного м’яча у парах на відстані 2,5 – 3 метрів (20 – 30 раз).

Мал. 2

Комплекс № 3

для учнів 5 – 6 класів.

Місце проведення: спортивний зал.

Мета: сприяти розвитку сили, швидкісно-силових якостей, гнучкості та загальної витривалості.

1. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи. Хлопчики – ноги на гімнастичній лаві або підлозі. Дівчатка – руки на гімнастичній лаві.

2. Нахил назад із сіду на гімнастичній лаві і повернення у в. п., ступні ніг закріплені у гімнастичній стінці або утримуються партнером, руки в боки або за голову.

3. Стрибки на обох та одній нозі, обертаючи скакалку вперед.

4. Торкнутись носками ніг за головою із положення лежачи на спині на гімнастичному маті, хват руками за верхній край мата.

5. Прогинання тулуба у поперек з підніманням випростаних ніг назад із положення лежачи на животі, руки за спину.

6. Стоячи обличчям до гімнастичної стінки на відстані півкроку, хват за рейку на висоті голови – стрибком стати обома ногами на третю-четверту рейку – в. п.

7. Піднімання випростаних ніг назад із положення лежачи  животом на колоді, вкритій гімнастичними матами, або на гімнастичному коні, козлі, тримаючись руками за рейку гімнастичної стінки.

8. Стрибки на обох ногах вправо та вліво через канат або жердину, покладені на підлозі з просуванням уперед.

Мал. 3.

Комплекс № 4

для учнів 5 – 6 класів.

Місце проведення: спортивний зал.

Мета: сприяти розвитку сили, гнучкості, та швидкісно-силових якостей.

1. Лазіння по канату у три прийоми (до 4 м – хлопчики, до 3 м - дівчатка).

2. Стрибки поштовхом обох ніг через м’яч уперед та назад.

3. Перекид назад із упора присівши.

4. Стоячи обличчям до гімнастичної стінки на відстані півкроку, хват за рейку на рівні пояса, ноги на ширині плечей. Присідання на всій ступні, не відриваючи п’яток від підлоги.

5. Пересування на руках по підлозі до 10 метрів (ноги утримує партнер) – «тачка».

6. Перелізання через коня (висота 110 – 120 см) та підлізання під нього (довільним способом).

7. Стрибки у глибину з висоти 110 – 120 см (кінь, козел).

8. В. п. – ноги нарізно, набивний м’яч (вага 2 – 3 кг) над головою, руки прямі. Нахили тулуба вперед та назад.

Мал. 4

Комплекс № 5

для учнів 7 – 9 класів.

Місце проведення: спортивний майданчик.

Мета: сприяти розвитку швидкості, сили та загальної витривалості.

1. Біг з прискоренням з низького старту на 40 метрів (повторити 2 – 3 рази).

2. Кидки баскетбольного м’яча в стіну (баскетбольний щит) обома руками від грудей з відстані 3 – 4 метрів і ловіння його після відскоку (16 – 20 разів).

3. Стрибки на обоз ногах через м’ячі (кубики), покладені на відстані 1 метру один від одного на 20 метрів (2 – 3 рази).

4. Передача баскетбольного м’яча обома руками від грудей з ударом об землю в парах на відстані 3 – 4 метрів (20 – 25 раз).

5. Стоячи спиною один до одного і захопивши зігнуті руки партнера зігнутими руками, присідання і вставання, не відриваючи п’ят від землі (10 – 12 раз).

6. Вис на високій перекладині. Піднімання прямих ніг у положення «кута» (хлопчики), піднімання ніг, зігнутих у колінах (дівчатка) 5 – 8 раз.

7. Стрибки в гору, прогинаючись, із упора присівши (6 – 10 раз).

8. Штрафні кидки баскетбольного м’яча довільним способом (10 – 12 раз).

Мал. 5.

Комплекс № 6

для учнів 7 – 9 класів.

Місце проведення: спортивний майданчик.

Мета: сприяти розвитку швидкості, спритності та швидкісно-силових якостей.

1. Ведення баскетбольного м’яча з обведенням 3 – 4 стійок, які поставлені на відстані 2 метрів; зупинка, поворот, передача м’яча двома руками від грудей партнеру (5 – 6 разів).

2. Стрибки у довжину з місця (8 – 10 разів).

3. Кидки баскетбольного м’яча в кільце після ведення та подвійного кроку (8 – 10 разів).

4. Верхня пряма подача волейбольного м’яча, на волейбольному майданчику у парах (10 – 15 разів).

5. Стрибки обертаючи скакалку вперед та назад (40 – 50 разів).

6. «Слаломний» біг оббігаючи 5 – 6 перешкод (м’ячі, стійки, булави тощо), які поставлені на відстані 1,5 – 2 метрі (3 – 4 рази).

7. Штовхання ядра (вага 3 – 4 кг) з місця.

8. Стрибки висоту (80 – 100 см) з розбігу 3 – 4 метри способом «переступання» (8 – 10 разів).

Мал. 6.

Комплекс № 7

для учнів 7 – 9 класів.

Місце проведення: спортивний зал.

Мета: сприяти розвитку сили, гнучкості та загальної витривалості.

1. Перекид вперед, ноги схресно – поворот на 180 градусів, те саме у зворотному напрямку.

2. Стоячи боком до гімнастичної стінки (колоди) і тримаючись за рейку (колоду) правою (лівою) рукою, присідання на одній нозі, друга вперед.

3. Кидки набивного м’яча (вага 2 – 3 кг) угору обома руками знизу та ловіння його.

4. В. п. – лежачи на спині, набивний м’яч угору і у випростаних руках. Піднімання рук і ніг уперед, торкаючись м’ячем носків ніг.

5. Стрибком упор на низький перекладині, опуститись уперед у вис стоячи ззаду, прогнутись.

6. В. п. – стоячи боком до гімнастичної стінки, руки в різному хваті на рівні голови. Пружні нахили тулуба до стіни (міняти в. п.).

7. Піднімання рук з гантелями (вага 2 – 4 кг) через сторони в гору.

8. Стрибки на обох ногах вправо та вліво через гімнастичну лаву з просуванням уперед до її кінця.   

Мал. 7.

Комплекс № 8

для  учнів 7 – 9 класів.

Місце проведення: спортивний зал.

Мета: сприяти розвитку сили, гнучкості, та загальної витривалості.

1. Лазіння по колоді у висі завісом.

2. Стрибки у глибину з висоти 120 – 130 см із упору присівши (кінь, колода).

3. Вис спиною до гімнастичної стінки, піднімання ніг у положення «кута» - хлопчики, дівчатка – згинаючи ноги у колінах.

4. В. п. – основна стійка, руки в боки. Стрибки на обох ногах просуваючись вперед через 4 – 5 м’ячів, які покладенні на підлозі на відстані 1 метр.

5. Вис стоячи спиною до гімнастичної стінки, хват за рейку на рівні пояса. Присідання на одній нозі (почергово на правій та лівій), іншу пряму підняти вперед.

6. Стійка на голові і руках, поштовхом обох ніг – хлопці; стійка на лопатках із упору присівши – дівчатка.

7. В. п. – складену вдвоє скакалку тримати трохи ширше плечей. Піднімання скакалки вгору та опускання назад за спину, повернутись у в. п.

8. В. п. – сід ноги схресно. Піднімаючись на прямі ноги повернутись на 189 градусів і опуститися у в. п.

Мал. 8.

 

Мал. 9.

Комплекс № 9

для учнів 10 – 11 класів.

Місце проведення: спортивний майданчик.

Мета: сприяти розвитку швидкості, сили та витривалості.

1. Біг з обертанням скакалки вперед на кожний крок на 20 метрів.

2. Штовхання ядра (вага 4 – 5 кг) із скачка.

3. Стрибки у довжину з місця.

4. Кидки баскетбольного м’яча в кільце після подвійного кроку довільним способом.

5. Стрибки у висоту з прямого розбігу поштовхом обох ніг (висота 60 – 100 см).

6. Передача баскетбольного м’яча двома руками із-за голови і ловіння його в стрибку (робота в парах).

7. Стрибки через скакалку на обох та одній нозі, обертаючи скакалку вперед і назад.

8. Вис на високій перекладині, підтягування – юнаки, піднімання прямих ніг у положення «кута» - дівчата.

Комплекс № 10

для учнів 10 – 11 класів.

Місце проведення: спортивний майданчик.

Мета: сприяти розвитку спритності, швидкості та витривалості

1. Біг стрибками з ноги на ногу на 30 метрів.

2. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

3. Стрибки у довжину з розбігу 6 – 8 метрів.

4. Передача баскетбольного м’яча однією рукою зверху стоячи на місці в парах на відстані 6 – 8 метрів.

5. Стрибки на обох ногах у присіді просуваючись вперед до 10 – 15 метрів.

6. Передача волейбольного м’яча у парах довільним способом.

7. Кидки гандбольного м’яча однією рукою збоку та зверху у ворота.

8. Стрибки вгору з місця поштовхом обох ніг з поворотом на 90 градусів (почергово вліво та вправо).

Мал. 10.

Комплекс № 11

для учнів 10 – 11класів.

Місце проведення: спортивний зал.

Мета: сприяти розвитку сили, гнучкості та швидкісно-силових якостей.

1. Стрибок ноги нарізно через козла (висота 125 см – юнаки та 110 см - дівчата).

2. Пересування у висі на прямих руках обличчям до гімнастичної стінки – юнаки. Те ж стоячи до гімнастичної стінки – пересування приставними кроками на два-три прольоти – дівчата.

3. Похила лава під кутом 35 градусів (одним кінцем закріплена за гімнастичну стінку). Вбігти до середини лави, повернутися на 180 градусів і виконати стрибок в глибину на гімнастичний мат.

4. Висока перекладина. Підйом переворотом і повільне опускання у вис – юнаки. Піднімання вгору зігнутих ніг, торкаючись колінами живота – дівчата.

5. Два – три перевороти в сторони (в темпі).

6. Лежачи на стегнах на гімнастичній лаві, руки за голову, ноги закріплені за рейку гімнастичної стінки. Прогинання тулуба.

7. Стрибки через скакалку з подвійним обертом.

8. Вис спиною до гімнастичної стінки, хват за верхню рейку. Махом обидві ноги ліворуч, махом – ноги праворуч.

Мал. 11.

Комплекс № 12

для учнів 10 – 11 класів.

 Місце проведення: спортивний зал.

Мета: сприяти розвитку сили, гнучкості та витривалості.

1. В. п. – ноги на ширині плечей, руки з гантелями вперед (вага 3 – 5 кг), присісти і встати, не відриваючи п’яток від підлоги.

2. В. п. – основна стійка. Упор присівши – упор лежачи – упор присівши – в. п.

3. Вис лежачи на низький перекладині, хват зверху (дівчата), згинання і розгинання рук; лазіння по канату без допомоги ніг на 4 метри (юнаки).

4. В. п. – лежачи на спині, набивний м’яч (вага 3 – 4 кг) затиснений ступнями. Піднімання прямих ніг уперед і опускання у в. п.

5. Пересування в сторону в висі обличчям до гімнастичної стінки з почерговим перехватом руками (юнаки), лазіння по гімнастичній стінці до верхньої рейки довільним способом на швидкість і опускання (дівчата).

6. Передача набивного м’яча (вага 3 – 4 кг) обома руками знизу в парах.

7. Стоячи спиною до гімнастичної стінки, хват за рейку на рівні голови, прогинання і випрямлення в грудному відділі (дівчата з підніманням уперед зігнутої в коліні ноги).

8. Пересування вперед в упорі на паралельних брусах (дівчата), згинання та розгинання рук в упорі на брусах (юнаки).

Мал. 12.

Комплекс № 13

для учнів 9 – 11 класів.

Місце проведення: спортивний майданчик або зал.

Мета: сприяти розвитку швидкісно-силових якостей та спритності, удосконалювати навички у виконанні елементів техніки баскетболу.

1. На обмеженій площі (2х2 м) один гравець виконує роль захисника, другий – нападаючого (з м’ячем або без нього). Нападаючий повинен обійти захисника, а той пропустити його, дотримуючись правил баскетболу.

2. Кидки м’яча в корзину з близької або середньої дистанції зумовленим або довільним способом.

3. Кидок м’яча в корзину або об щит з відстані 3 – 4 метрів, долаючи опір захисника.

4. Кидки м’яча в корзину в стрибку з указаного місця.

5. Ведення м’яча, долаючи опір суперника на обмеженій площині (2х2 м).

6. Передача і ловлення м’яча в парах указаним або довільним способом.

7. Ведіння м’яча з обведенням перешкод (стойок, булав тощо).

8. Кидки м’яча в корзину однією рукою після ловіння та виконання подвійного кроку.

На кожну з згаданих вище вправ відводиться 3 – 4 хвилини. Після виконання кожної необхідно приділити 40 – 60 секунд для запису результатів, перемін місць та відпочинку.

В зв’язку з тим, що під час виконання деяких вправ (ведення м’яча або кидки в корзину, долаючи опір суперника), учням треба мінятися ролями; після того, як мине половина часу, відведеного на вправу, учитель подає відповідний сигнал (голосом, свистком або сплеском у долоні).   

*2.  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ УЧНІВ НА УРОЦІ

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ

КОЛОВОГО ТРЕНУВАННЯ.

На даний час лишається питання про те, з якого класу доцільніше застосовувати метод колового тренування. Деякі учителі рекомендують впроваджувати цей метод з 1 класу у вигляді елементарних форм колового тренування з використанням додаткових вправ, які учні виконують в інтервалі між основними вправами. Інші вважають, що метод колового тренування можна застосовувати лише з 5 класу без суворого дотримання всіх його правил, а у 9 класі цей метод треба застосовувати з дотриманням усіх його положень – визначенням максимального тесту, в кожній вправі, чітким дотриманням дозування рухів, записом результатів та підрахунку пульсу.

Аналіз літературних джерел та педагогічні спостереження на уроках фізичної культури в багатьох школах дають змогу твердити, що метод колового тренування у різних варіантах може застосовуватись лише з 5 класу. Багаторічна практика радянський учителів яскраво підтверджує це.

Метод колового тренування застосовується у трьох варіантах залежно від завдань, які поставлені перед уроком:

1. Проходження кола із завданням виконувати кожну вправу в зумовлений час у довільному темпі якомога точніше.

2. Проходження коло із завданням виконувати вправи в зумовлений час задану кількість разів.

3. Проходження кола в зумовлений час із завданням повторити кожну вправу з індивідуальним для кожного учня дозуванням.

Перший та другий варіанти мають ширше застосування в 5 – 9 класах, де дозування вправ не має чіткої регламентації для кожного учня. Однак не виключається можливість застосування і третього варіанту, особливо під час занять у спортивному залі, коли комплекси колового тренування побудовані на матеріалі гімнастики.

У 10 – 11 класах використовуються всі вказані вище варіанти колового тренування.

Місце, де проводитиметься урок із застосуванням методу колового тренування, слід заздалегідь підготувати. Важливе значення при цьому має чітка розмітка місць у залі або на майданчику («станцій»), де виконують вправи.

Для унаочнення вправ використовуються таблички прикріплюють до стояків або стінки (їх розміри 25 х 30 см).

Послідовність проходження «станцій», може йти по колу, прямокутнику або квадрату, в зв’язку з необхідністю найбільш раціонального використання площі спортивного майданчика або залу.

Залежно від числа вправ у комплексі, учнів певного класу поділяють на кілька груп (6 - 10). На місцях занять, «станціях», необхідна така кількість спортивного інвентарю, яка б дала змогу одночасно всім учням виконувати вправи, не заважаючи один одному.

Урок із застосуванням методу колового тренування починається з шикування учнів у шеренгу, складання рапорту, привітання, повідомлення завдань уроку. Потім учні виконують загально-розвиваючі вправи, які можна проводити по різному (у русі, на місці, в парах, тощо).

Спостереження, що проводились на багатьох уроках фізичної культури, де застосовувався, дають змогу твердити, що найефективніше використовувати його в другій половині основної частини уроку після вивчення або вдосконалення техніки виконання вправ, передбачених програмою. У цьому випадку планується проходження учнями одного кола, тобто комплекс вправ виконується один раз.

Іноді колове тренування доцільно планувати на початку основної частини уроку. В такому разі учні, особливо 10 – 11 класів, проходять два кола підряд, а час, що залишився, використовується для рухливої або спортивної гри.

Ще до початку виконання вправ комплексу колового тренування учитель поділяє клас на групи по 4 – 5 учнів у кожній з урахуванням статі та фізичної підготовленості учнів. Однорідний склад груп дає можливість дотримуватись більш вірного дозування вправ. Після розподілу на групи учні розходяться по «станціях» для виконання заданих їм вправ. Черговість «станцій», тобто, яка група де працює, встановлюється учителем. На наступних уроках кожна група починає працювати на тій «станції», що й на попередньому уроці, з метою запобігання зайвих перешикувань і кращої організації класу.

Закінчується урок короткочасним бігом «підтюпцем» та ходьбою у повільному темпі у поєднанні з вправами у русі для відновлення дихання та розслаблення м’язів. Після підведення підсумків уроку слід дати учням домашні завдання, акцентуючи увагу на розвиток певних фізичних якостей.

Пропоную конспект уроку фізичної культури для учнів 6 класу, де застосовується метод колового тренування.


Конспект уроку для 6 класу.

      Тема:   Перекид назад з упору присівши. Опорний стрибок.                                              

Завдання:  1. Удосконалювати техніку виконання перекиду назад з упору присівши.

                    2. Удосконалювати техніку виконання стрибків зігнувши ноги через коня з ручками (висота 110 см) – дівчатка та через козла (висота 110 см) - хлопці.

3. Сприяти розвитку сили, швидкісно-силових якостей та гнучкості під час виконання комплексу вправ колового тренування.

4. Удосконалювати техніку виконання кидка баскетбольного м’яча двома руками знизу у грі «Снайпер».

Місце проведення:  Гімнастичний зал.

Інвентар:  дві гімнастичні лави, колода, 8 гімнастичних матів, кінь, козел, 5 скакалок, канат, 2 баскетбольних м’яча.

№ п.п

Зміст навчального матеріалу

Дозування

Організаційно-методичні вказівки

І

ІІ

ІІІ

              Підготовча частина.

1. Шикування, рапорт, привітання, повідомлення завдань уроку.

2. Ходьба зі зміною темпу.

3. Біг з високим підніманням стегна у чергуванні з ходьбою.

4. Шикування в дві шеренги заходженням наліво по двоє.

5. Комплекс ЗРВ в парах:

 

І. В.п. – стоячи спиною один до одного, кисті з’єднані, руки внизу.

1 – 2 – підняти руки вгору (вдих).

3 – 4 – в.п. (видих).

 ІІ. В.п. – стоячи в парах, обличчям один до одного упор долоні в долоню з захватом пальцями.

1 – 4 – згинання та розгинання рук з опором партнера.

 ІІІ. В.п. – стоячи обличчям один до одного, взятись за руки, ноги на ширині плечей.

1 – присісти (видих); 2 – в.п. (вдих).

 ІV. В.п. – стоячи спиною один до одного, руки захвачено під лікті.

1 – 4 – поперемінні нахили тулуба вперед та назад з підніманням партнера на спину.

 V. В.п. – стоячи обличчям один до одного, руки зігнуті під кутом 90 грд. Біг з високим підніманням стегон.

 VI. Перешикування в колону по одному, біг у повільному темпі з переходом на ходьбу. Шикування по відділеннях.

Основна частина.

І. Акробатика:

1. Перекид назад з упору присівши.

ІІ. Стрибки:

а) зігнувши ноги через коня з ручками (висота 110 см) – дівчатка;

б) зігнувши ноги через козла в ширину (висота 110 см) – хлопчики.

ІІІ. Перешикування на 8 підгруп для виконання комплексу вправ колового тренування.

а) в.п. – упор лежачи. Згинання та розгинання рук.

б) в.п. – сід на гімнастичній лаві, руки в боки, ноги утримує партнер. Нахил назад.

в) стрибки на обох ногах, обертаючи скакалку вперед.

г) в.п. – лежачи на спині на гімнастичному маті, тримаючись випрямленими руками за головою:

  1 – торкнутись ногами підлоги за головою;

  2 – в.п.

д) в.п. – лежачи на грудях на гімнастичному маті, руки за спиною. Прогинання у попереку з підніманням випростаних ніг угору.

е) в.п. – вис стоячи обличчям до гімнастичної стінки на відстані півкроку, хват за рейку на рівні голови:

  1 – заскочити обома ногами на 3-4 рейку;

  2 – в.п.

є) в.п. – лежачи на животі (на колоді, покритій гімнастичним матом, або коні), руками триматись за рейку гімнастичної стінки. Піднімання випростаних ніг угору і опускання їх.

ж) стрибки вліво та вправо через канат (жердину), покладений на підлозі, з просуванням уперед.

VI. Гра «Снайпер».

Заключна частина.

1. Шикування в колону по одному

2. Рівномірний біг з переходом на ходьбу.

3. Вправи на відновлення дихання.

4. Підсумки уроку.

5. Завдання додому.

8 хв.        1 хв.              

45 сек.

40 сек.

10 – 12 разів

2 х 20 разів

10 разів

10 разів

15 – 20 сек.

40 сек.

32 хв.

6 – 8  разів

7 – 8 разів

6 – 8 разів

6 – 8 разів

40 - 50 разів

8 – 10 разів

8 – 10 разів

20 – 22 рази

10 – 15 разів

2 – 3 рази

3 хв.

30 сек.

30 сек.

30 сек.

1 хв.

30 сек.

За зростом біля лінії.

Стежити за темпом ходьби.

Біг починати та закінчувати за сигналом учителя.

Руки вгору, прогнутись у попереку.

Після першої серії вправ руки розслабити. Дихання рівномірне.

Присісти на всій ступні. Темп середній. Дихання рівномірне.

Нахиляючись назад, ноги не піднімати.

Колінами торкатися до долоней.

Одночасно вправу виконують 4 – 5 учнів. Стежити за виконанням групування під час перекиду.

Стрибки виконувати потоково. Стежити за м’яким та стійким приземленням.

Хлопчики -  ноги на гімнастичній лаві або підлозі. Дівчатка – руки на гімнастичній лаві.

Після серії вправ партнери міняються місцями.

Темп виконання середній.

Ноги не згинати.

Темп виконання середній, дихання не затримувати.

Темп виконання середній. Дихання рівномірне.

Носки ніг відтягувати.

Стрибати м’яко, на носках.

Поділити учнів на дві команди. Стежити за кидком м’яча в корзину обома руками знизу. Визначити команду – переможницю.

За зростом біля лінії.

Перевірити ЧСС.

Оцінити учнів.

Стрибки через скакалку 50 – 100 разів.

Важливим показником ефективності уроку є його щільність – співвідношення раціонально використаного часу до всього часу, відведеного на урок (це співвідношення підраховується в процентах).

Раціональне використання часу є той час, що затрачено на пояснення, осмислення, виконання вправ та відпочинок, необхідний для відновлення енергії організму, під час якого учні спостерігають за діями своїх товаришів.

Крім загальної щільності уроку, слід відрізняти моторну щільність, тобто процент часу в уроці, витраченого лише на рухову діяльність учнів. Щільність уроку не може бути постійною величиною. Ще залежить від виду уроку та педагогічних завдань, поставлених перед кожним з них.

Цікаві наслідки дає порівняння хронометрування звичайних уроків фізичної культури у 5 – 9 класах з уроками, де застосовувався метод колового тренування у одних і тих же учителів.

Аналіз хронометрування уроків фізичної культури (уроки гімнастики), що проводилися в школах міста показав, що в основній частині уроку час на чекання наступного виконання вправи (28,2% від загального часу, відведеного на урок) значно перевищує паузи, необхідні для відпочинку. На виконання фізичних вправ витрачається в середньому 56,5% всього часу уроку, остання частина часу – 43,5% використовується на показ, пояснення змісту вправ, чекання підходу учнями, підготовку та прибирання учнями приладів, з них на чекання підходу витрачається 28,2%, на підготовку гімнастичних приладів до роботи та їх прибирання 9,3%, на показ і пояснення вправ – 6%.

При хронометруванні уроків із застосуванням методу колового тренування (учні проходили два кола підряд, після чого з ними проводилась рухлива гра) були одержані такі дані: на виконання вправ комплексу колового тренування та рухливу гру було витрачено 79,3%; на показ і пояснення змісту вправ та правил гри 4,5%; паузи для відпочинку між виконання вправ та повторень гри – 10,4%; на підготовку та прибирання спортивного інвентарю – 5,8%.

Порівняння цих даних свідчить про те, що уроки, де застосовується метод колового тренування, проходить з більшою моторною щільністю, що ефективно впливало на емоційний стан учнів і давало змогу виконувати великий обсяг роботи й одержувати значне фізичне навантаження.

Одне з правил колового тренування – чітке нормування фізичного навантаження та його індивідуалізація. Індивідуальне навантаження визначається за допомогою максимального тесту (М.Т.) – перевірка на максимальну кількість повторень кожної вправи, що включено до комплексу колового тренування.

Визначенню М.Т. і  присвячується перший урок, де впроваджується новий комплекс колового тренування. Ознайомившись з вправами після показу та пояснення їх змісту, учні, які поділені на групи, за командо вчителя починають виконувати їх одночасно на всіх «станціях» протягом зумовленого часу – 30 – 45 сек; намагаючись зробити вправу якомога більшу кількість разів.

Визначаючи МТ, необхідно додержуватись певних пауз для відпочинку. Під час виконання вправ середніх або значних за навантаженням, пауза для відпочинку повинна бути в межах 2 – 3 хвилин, після якої можна переходити до визначення МТ у наступній вправі. Під час паузи, одразу після виконання вправи, учні записують кількість її повторень в особові картки обліку результатів колового тренування і переходять до наступної «станції», де приймають вихідне положення для виконання наступної вправи.

На наступних уроках, коли вправи комплексу вже знайомі учням і МТ у кожного з них визначено, паузи між їх виконанням скорочуються до 30 секунд.

Отже, для проходження одного кола потрібно 10 – 12 хвилин при умові, що комплекс складається з 8 вправ (час виконання кожної вправи дорівнює – 30 – 45 секунд).

Кожного уроку до початку виконання комплексу, відразу після його виконання та через 2 хвилини після проходження коло (або двох кіл, як це заплановано вчителем), всі учні підраховують число ударів пульсу протягом 10 секунд. Одержані показники у вказаних трьох параметрах після множення на 6 (пульс за 1 хвилину) записують в особову картку.

Картка обліку результатів колового тренування

учня  9 класу Пертова М.

№ станції

Вправи комплексу

МТ

Дата уроку і кількість повторень вправ

Примітка

1.

Присідання на одній нозі.

8

2.

Підтягування  у висі.

8

3.

Перекид уперед.

6

4.

Стрибки у довжину з місця.

6

5.

Кидки набивного м’яча партнеру.

15

6.

Стрибки через скакалку.

30

7.

Лазіння по канату.

2

8.

Піднімання ніг у положення «кута» у висі.

10

Пульс

До початку виконання комплексу:

За 1 хв.

Пульс

Відразу після виконання комплексу:

За 1 хв.

Пульс

Через 2 хвилини:

За 1 хв.

Картки зберігаються у вчителя і видаються учням перед виконанням комплексу, а після закінчення уроку збирає їх черговий по класу або фізорг.

Індивідуальне визначення МТ, підрахунок пульсу, запис цих результатів в особову картку рекомендується починати лише з 9 класу, коли учні свідоміші і краще підготовлені до виконання вказаних вище вимог.

У 5 – 8 класах застосування комплексів колового тренування здійснюється в межах 30 – 45 секунд, дозування їх залежить від статі, віку, підготовленості учнів, характеру заданих вправ і визначається учителем для кожної групи окремо. В цих класах потрібно дуже обережно підходити до дозування вправ. Ні в якому разі не давати максимальних навантажень! Кількість повторень вправ повинна бути на рівні середнього результату для даного класу під час виконання тієї або іншої вправи (МТ:2 – середнього за фізичною підготовленістю учня). Наприклад, хлопчики 6 класу виконують присідання на одній нозі з підтримкою рукою за колоду в середньому 6 – 8 разів, число повторень цієї вправи за один підхід буде 3 – 4 рази. Під час виконання цієї вправи на відповідній «станції» учні встигнуть зробити два підходи з інтервалом 10 – 15 секунд. Цим забезпечується можливість вправлятись за методом тривалої праці при проходженні всього кола, що ефективно впливає на розвиток сили та витривалості, без негативних наслідків для організму.

Безумовно, відсутність більш точного дозування фізичного навантаження для кожного учня має свої істотні недоліки. Тому що підготовленіші учні і учні з низькою фізичною підготовкою виконують деякі вправи однакове число. Тому в 5 – 8 класах ще рано рекомендувати картку обліку результатів колового тренування, що і змушує вчителя здійснювати приблизний контроль за фізичним навантаженням.

Під час уроку, де застосовується метод колового тренування, виникають певні труднощі щодо контролю вчителя за виконанням вправ учнями. Для кращої організації класу в кожній групі призначається старший, який допомагає своїм товаришам під час виконання вправ, страхує їх, стежить за додержанням указаного дозування рухів тощо.

Учитель вибирає місце, де йому зручніше спостерігати за класом. У разі потреби він знаходиться на тій «станції» де потрібна його допомога. На уроці вчитель повинен мати секундомір для визначення часу роботи на кожній «станції» та підрахування пульсу.

Отже, підводячи підсумки, слід визначити, що колове тренування, як один з прогресивних методів організації учнів на уроці фізичної культури, повинно набути широкого застосування у роботі вчителів.

Уроки із застосуванням методу колового тренування, як стверджує практика, дають значний ефект щодо поліпшення фізичного розвитку учнів, їхньої фізичної підготовленості та застосування програмного матеріалу з фізичної культури.

На основі вивчення досвіду роботи вчителів по застосуванню методу колового тренування на уроках фізичної культури, аналізу наукової і методичної літератури можна зробити такі висновки:

1.  Колове тренування є одним із організаційним методів застосування фізичних вправ, спрямованих на комплексний розвиток фізичних якостей учнів 5 – 11 класів.

2.  Метод колового тренування забезпечує високу моторну щільність уроку і емоційний стан учнів, дає змогу виконати великий обсяг вправ, одержати значне навантаження і підвищити рівень фізичної підготовленості учнів.

3.  Застосування колового тренування вимагає від кожного учня діяти узгоджено з усім класом (групою), примушує їх бути уважними та дисциплінованими.

4.  Під час уроків із застосуванням методу колового тренування формуються навички самостійного виконання вправ та вміння здійснювати самоконтроль за рухами і фізичним навантаженням.  

5.  Комплекси вправ колового тренування складаються, в основному, з технічно нескладних, попередньо добре вивчених гімнастичних, легкоатлетичних та ігрових вправ.

6.  При складанні комплексів вправ для колового тренування необхідно чергувати силові та швидкісно-силові вправи з вправами на гнучкість та розслаблення основних м’язових груп.

7.  Чітке дозування вправ та фізичного навантаження забезпечується постійним обліком виконаної роботи. Для цього, починаючи з 9 класу, застосовують індивідуальний МТ у кожній з вправ комплексу і ведуть особову картку обліку результатів.

8.  Уроки із застосуванням методу колового тренування, як стверджує багаторічний досвід учителів, дають ефект у поліпшенні фізичного розвитку та рухової підготовленості учнів 5 – 11 класів, а також сприяють біль якісному оволодінню програмним матеріалом.


ЛІТЕРАТУРА

Гугин А.А. Потоком, «Физическая культура в школе», № 1, 1967, стр. 8.

Дитрих В. Не забывать о качествах, «Физическая культура в школе», № 7, 1969, стр. 38.

Кузнецова З.И. Когда ученики юноши и девушки, «Физическая культура в школе», № 1, 1970, стр. 26.

Николаева Л. Чем больше свечей, тем больше света, «Физическая культура в школе»,   № 7, 1967, стр. 14.

Новиков А.Д., Матвеев Л.П. (ред.). Теория и методика физического воспитания, т. 2, изд. ФиС, М., 1968.

Применение круговой тренировки на уроках физической культуры в общеобразовательной школе (методическое письмо),  изд. «Просвещение», М., 1970.

Стонкус С. Путь к совершенству, «Физическая культура в школе», № 1, 1969, сир. 32.

Хачатуров Г.А. Об организации упражнений способом круговой тренировки, «Физическая культура в школе», № 3, 1967, стр. 10.

Цыганко Н.Я. Потоком, «Физическая культура в школе», № 10, 1968, стр. 10.

Шолих М. Круговая тренировка, изд. ФиС, М., 1966.


З М
І С Т

Вступ__________________________________________________________ 2

Розділ І.   Аналіз роботи вчителів фізичної культури по застосуванню

                Методу колового тренування на уроках._____________________ 3

Розділ ІІ. Основні     вимоги   щодо  застосування   методу    колового

                тренування на  уроках фізичної культури____________________ 4

                *1. Вимоги   щодо  добору  вправ  для  комплексів   колового

                 тренування.____________________________________________ 4

                *2. Рекомендації щодо організації учнів  на  уроці  фізичної

                 культури із застосуванням методу колового тренування______ 18

Література_____________________________________________________25  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18535. Двумерные массивы (матрицы) 29.09 KB
  Лабораторная работа № 5. Двумерные массивы матрицы Массивы в С могут быть не только одномерными т.е. когда данные визуально выстроены в одну линию. Массивы также могут быть и двумерными трехмерными и так далее. С компиляторы поддерживают как минимум 12ти мерные масси...
18536. Подпрограммы (функции) 197.24 KB
  Лабораторная работа № 6 Функции Вы уже знакомы с некоторыми библиотечными функциями такими как printf scanf getchar putchar gets sin cos ... . Теперь нужно знать как создавать свои собственные функции. Функция это самостоятельная единица программы предназначенн...
18537. Символьные строки и функции обработки строк 223.01 KB
  Лабораторная работа № 7 Символьные строки и функции обработки строк Строка символов это последовательность символов произвольной длины завершающаяся нульсимволом все биты в байте нулевые. Строковые константы записываются в кавычках например: Как Ва...
18538. Программирование простейших циклов на языке Си. Работа в системе Turbo С (версия 2.0) 597.78 KB
  Лабораторная работа № 1 Программирование простейших циклов на языке Си. Работа в системе Turbo С версия 2.0 Структура программы Любая программа на языке Си состоит из одной или более функций являющихся основными модулями программы. Функция с которой начи...
18539. Обработка числовых последовательностей 77 KB
  Лабораторная работа № 2 Обработка числовых последовательностей Существует круг задач в которых необходимо както обработать заданную числовую последовательность причем для получения результата достаточно просмотреть последовательность один раз. Например чт
18540. Прицелы для прямой наводки и прицелы для непрямой наводки 15.07 KB
  Прицелы наземной артиллерии можно подразделить на два вида: прицелы для прямой наводки и прицелы для непрямой наводки. Прицелы прямой наводки могут быть использованы только для стрельбы по видимой цели. Прицелы непрямой наводки могут быть использованы для всех видов...
18541. Реактивная система залпового огня (РСЗО) 23.33 KB
  Реактивная система залпового огня РСЗО это совокупность боевой машины пускового оборудования и реактивных снарядов. Впервые РСЗО а именно БМ13 Катюша была применена 11 июля 1942 года. 122мм реактивная система залпового огня 9К51 Град предназначена для: уничтож
18543. ПРОВЕРКА НУЛЕВЫХ УСТАНОВОК МЕХАНИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА 12.62 KB
  ПРОВЕРКА НУЛЕВЫХ УСТАНОВОК МЕХАНИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА. Механический прицел считается выверенным если при горизонтальном положении контрольной площадки на казеннике орудия и при горизонтальном положении верхнего среза корзины панорамы по контрольному уровню в продольно