53012

Використання дидактичного фольклору і творів дитячих письменників на уроках навчання грамоті

Практическая работа

Педагогика и дидактика

Це стимулює учнів до роботи і вони з великим бажанням виконують завдання вчителя: Хто швидше та вірніше складе слово відгадку При роботі над значенням слова загадку можна використовувати поряд з уже відомими в методиці прийомами пояснення значення слова. Хто це Спробуй вiдгадати. Хто це Спробуй відгадати. Хто ж вона така Берізка польова II.

Украинкский

2014-02-21

368 KB

0 чел.

Дружківська загальноосвітня школа

I-III ступенів №7

ТВОРЧА РОБОТА

Використання дидактичного фольклору і творів дитячих письменників на уроках навчання грамоті

Підготувала

вчитель початкових класів

Половченко

Олена Вікторівна

м. Дружківка

2011 рік

Формування навичок читання довгий i складний процес, який потребує постійної уваги та цікавості до занять. Це досягається, перш за все, добором учбового матеріалу до ypoків, методів та прийомів роботи з ним.

Можливості учнів, які починають навчатися читанню, ще досить обмежені, i, крім того, не слід забувати i про тих дітей, які приходять до школи, вже вміючи читати. Кількість таких дітей  кожного разу зростає. Отже, вчитель постійно шукає й використовує на уроці додаткові тексти, які допомагають вже на цьому етапі з успіхом реалізовувати ідею розвиваючого навчання. Тут приходять на допомогу вчителю загадки, прислів’я, приказки, скоромовки, які містять величезний пізнавальний матеріал. Діти працюють дуже активно, адже загадка - це «секрет», цікава гра, змагання на кмітливість. А прислів’я та приказки - скарб народної мудрості, сповнений життєвого змісту.

Можливості використання такого матеріалу на уроках читання досить великі: і при ознайомлені  з новим звуком, і при звукових вправах, і при роботі з розрізною абеткою, і при словниковій роботі, і при додатковому читання щодо теми уроку.

Розглянемо на конкретних прикладах як загадки, прислів’я та приказки можуть використовуватися в системі завдань із навчання дітей читанню.

При знайомстві з новим звуком зміст приказки, загадки чи слово  - відгадка є первинним матеріалом щодо звуку, який вивчається.

Наприклад, після невеличкої бесіди про пори року, учням пропонується відгадати загадку:

Прийшла баба з вітрами

Та білими снігами.

Привела із собою

Діда з бородою. (Зима)

Учні відгадують загадку, аналізують слово «зима», із якого виділяється звук [ И ]. Чи, наприклад, пропонується прослухати певну кількість прислів’їв та визначити, на яку вони тему:

У книгах мудрість народу.

Книги - ключ до знання.

Діти визначають тему (про книги).

За бажанням учителя, первинним матеріалом до відокремлення звуку[ К ], який вивчається на уроці беруться слова «книга» чи «ключ».

З текстами приказок чи прислів’їв може проводитися більш досконалий звуковий аналіз (т.б. визначено кількість слів, звуків тощо). У звукових вправах відгадку, текст самої загадки чи приказки читає вчитель, а учні називають слова, в яких є звук, що вивчається, вказують на його місце розташування в слові. Наприклад: при вивченні звука [ Ч ] учням пропонується прослухати загадки про їжака та пугача:

Котиться клубочок

Зовсім без ниточок.

Замість ниточок -

Триста голочок.

Уночі гуляє, вдень спочиває

Має круглі очі, бачить серед ночі.

Тут можливе виділення слова, в якому є новий звук i визначення його місця в

словах.

При вивченні звука [ І ], букви Ii, доцільно прочитати приказки та прислів’я про

ліс:

Ліс i вода - брат i сестра.

Який ліс - такий i звір.

І запропонувати учням назвати слова із звуком [ І ]. Визначається роль звука в словах (звук [ І] пом’якшує приголосні).

До слухових вправ можна використовувати скоромовки та невеличкі вірші, в яких повторюється звук, який вивчається.

Наприклад, скоромовка до вивчення звуків [П], [П’], букви Пп:

Павло полов поле,

Піймав перепела в полi.

Перепілка - пурх із вівса!

Переполошилася.

При роботі з розрізною абеткою частіше за все використовуються загадки, відгадки яких добре відомі учням, та загадки - примовки, де не називається останнє  слово - відгадка, а добре римується з попереднім словом. Наприклад, при вивченні

звуків [ Л ] [ Л’], букви Лл, можна вибрати будь - який варіант загадок:

Прийшла вона з довгим віником

На бесіду із нашим півником.

Схопила півня на обід,

Та й замела мітлою слід. (Лисиця)

або

Я руда, низенького зросту,

Хитра я i довгохвоста,

На курей я вельми ласа -

В них таке смачненьке м'ясо...

Вовку - брату я сестриця,

А звуть мене... (лисиця).

Учні не називають слово відгадку, а друкують його на фланелографi. Це стимулює учнів до роботи, і вони з великим бажанням виконують завдання вчителя: «Хто швидше та вірніше складе слово - відгадку?»

При роботі над значенням слова, загадку можна використовувати поряд з уже відомими в методиці прийомами пояснення значення слова. Вигадуючи, іноді за допомогою вчителя, загадку про ластівку:

Швидко скрізь цей птах літає,

Безліч мошок поїдає,

За вікном гніздо будує,

Тільки в нас він не зимує.

Діти дізнаються, що ластівка - це пташка, яка поїдає багато мошок, селиться біля будинків людей, але зимувати вiдлiтає до теплих кpaїв.

Доречно буде знайомити учнів i з такими загадками, де використовується полiсемiя. Це привчає дітей уважно придивлятися до кожного слова та міркувати над його змістом.

Я на дереві гойдаюсь,

Я в конвертi посилаюсь.

Я не він, а він не я.

Спільне в нас лише ім’я.

(Лист - лист)

Як недільний день на став,

йшли ми з Лесиком на став.

Пiд вербою Лесик став,

І промовив: - Ось i Став!

Знайомство з новим значенням вже відомого слова вражає дітей більш, ніж знайомство з новим словом. У нескладних словах є «таємниці», які слід відгадати.

Текст загадки й слово - відгадку також можна використовувати як матеріал до

додаткового читання всіма учнями класу. З великою зацiкавленiстю діти прочитають слово - відгадку, особливо в тому випадку, коли після декількох спроб

відгадати прослухану загадку не вдалося (слово - відгадка може бути надрукована на дошці або на фланелографi). Такий прийом роботи із загадкою – прекрасний стимулюючий засіб до читання, тому що слово - відгадку прочитають вci учні класу.

При доборі загадок та приказок до уроку, вчитель обов'язково повинен звернути увагу на пізнавальну й виховну сторони текстів.

Загадки, приказки та прислів’я добре реалізуються у системі диференційованого навчання. Учні, як читають, заздалегідь отримують картки для домашньої підготовки. Потім протягом наступного уроку їх викликає вчитель для тієї  чи іншої роботи, залежно від плану уроку. Наприклад, пропонується прочитати загадку чи прислів’я, iз яких пiсля певного аналiзу буде видiлятися новий звук. Iншi учнi виконують запропонованi вчителем завдання. Такий взаємний контакт щодо роботи дiтей з рiзною пiдготовкою, з одного боку, добре вписується в спiлний хiд уроку, з другого – дозволяє забезпечити перевiрку iндивiдуальних завдань, не вiходячи за межi уроку. Kpiм того, робота викликає цiкавiсть у читаючих, дiти усвiдомлюють корисність виконаної роботи, бо вони читають не тiльки для себе, а й для класу.

Додатковий матерiал до уроків навчання грамоті, який я пропоную, містить загадки, приказки, прислів1я, а також скоромовки та вiршi або їх фрагменти. При доборі матерiалу до уроку слiд враховувати тематику букварної сторiнки. В деяких

випадках добиралося декiлька загадок з однаковою вiдгадкою. Це допомогає дiтям

бачити рiзнi ознаки одного й того ж предмета, уточнювати значення слiв. Наприклад, вiдгадуючи двi загадки про бiлочку:

Хоч мала сама на зрiст,

Та великий маю хвіст.

Як намисто оченята...

Хто це? Спробуй вiдгадати.

Внеї очi, мов горiшки,

Кожушина хутряна,

Гocтpi вушка, наче рiжки,

у дуплi живе вона.

дiти порiвнюють словосполучення « очi, мов горiшки », « як намисто оченята », роблять висновки.

Запропонований матерiал можна використовувати як у повному обсязi, так i частково. Він може читатися учителем або учням. В залежнотi вiд мети та завдань уроку, iндивiдуальних здiбностей учнiв, рiвня їх пiдготовки до школи.

Працювати з вiршами, скоромовками, загадками бажано не епiзодично, а в системi. Це стимулює цiкавiсть учнiв до матерiалу, який вивчається, збагачує словниковий запас та активiзує пiзнавальну дiяльнiсть дiтей.

Пiд позначкою І надаються загадки, пiд позначкою II – прислів’я та приказки. Під позначкою III - скоромовки та вiршi, в яких повторюється звук, який вивчається.

Пропонований матерiал сприяє досконалому вивченню учбового матерiалу з навчання грамоти.


А

I. 

Ось вона, яка -

Розбiйниця, морська!

Уcix би проковтнула

Зажерлива...( Акула)

Жовтошкiрий, запашний,

Тане в ротику він,

Для дiтей улюблений

Що це? (Апельсин)

Із самiсiнькiй Африки

Привiз дядько Панас

Маленькому Iвасику

Солодкий.... (Ананас)

Я нiяк не зрозумiю:

Гори плавати не вмiють,

А оця ось попливла!

Бо ж iз льоду вся була. (Айсберг)

Взутий в гумові чоботи,

Дiм везе всіх на роботу. (Автобус)

Плавала, купалася, сухенькою

зосталася. (Качка)

Стою на даху вcix димарiв вище.

(Антена)

Я не їм вівса й сіна

Дайте випити бензину,

Уcix коней обжену,

Кого хоч наздожену. ( Автомобiль )

Залiзний кінь фарбований

І гумою пiдкованиЙ. (Автомобiль)

II.

Поспiшай не язиком, а дiлом.

Не ростуть на тополi грушi,

А на вербi вишнi.

III.

Автобус їде по алеї,

Акацiя цвiте в саду,

А ми, зiбравшись пiд нею,

Абетку вивчимо легку. ( Н.Забiла )

Пiшов собi олiвець

До циркуля в гості

Показали букву «А»

Маленькому Кості. ( В.Гринько )

Стоїть маленький кypінь,

На букву А як схожий він. (В.Пишалко )

Ати - бати йшли солдати,

Ати - бати - на базар.

Ати - бати - що купили?

Ати - бати - самовар.

Ати - бати - що дали?

За три копи загребли.

Алла, Галя та Андрiйко

Дуже люблять апельсинку.

Апельсинка запашна,

Тане в ротику сама.

Альбатрос питав акулу:

- А  про абетку ти чула?

- Азбуку, - хвостом плескає,-

акулятко вже читає. (О.Кононенко )

Айстра квітне у саду,

Аїр у лузi я знайду. ( О.Олесь )

Б

І.

Як навколо об’їси

Серединки не проси.

Ми такі гостинці:

Дірка в серединці. (Бублики)

Двоє лисенят завжди

Поруч сидять.(Брови)

Біла морква взимку росте. (Бурулька)

Росте вона зимою

Донизу головою

Тоненькою, прозорою,

Біло - голубою. (Бурулька)

В неї очі, мов горішки,

Кожушина хутряна,

гocтpi вушка, наче ріжки,

у дуплі живе вона. (Білка)

Хоч мала сама на зріст,

та великий має хвіст

Як намисто оченята...

Хто це? Спробуй відгадати.

(Білка)

Не мотор, а шумить, не пілот,

а летить. Не гадюка, а жалить. (Бджола)

Hi земля, нi вода, ні по ній ходити,

ні плавати. (Болото)

Люблять мене, поважають,

Та б'ють мене, коли грають. (Барабан)

Живуть через воду

Два добрих сусіди,

та в гості від роду

Не йдуть i не їдуть. (Береги)

Вусики пускає, всю землю

застеляє. Хто ж вона така?

(Берізка польова)

II. 

Батьківщина, як мати,

3авжди захистить.

Без Батьківщини й сонце не гріє.

Сам червоний, а чуб зелений. (Буряк)

У землі червоне, над землею зелене,

Борщ виходить добрий з мене. (Буряк)

Не сіють їх, не жнуть, вони caмі

ростуть. (Бур’яни)

Стоїть, колишеться, червоною

головою величається, а тронеш -

кусається. (Будяк)

Цю найпершу в школі книжку

3нає будь - який школяр.

До ycix книжок доріжку

Прокладає наш...(Буквар)

Стрімко вибігли на гору

Дві подружки бiлокорi.

Вітер їм полоще кіски.

3вуть тих подружок...(Берізки)

Біла кора, тоненькі віти,

Що то є, відгадайте, діти? (Береза)

Кам’яні i цегменi

Стоять споруди чималі

3 вікнами й дверима.

Живе в них людина.

О.М.Волошин (Будинки)

Цвіте синьо, лист зелений,

Квітник прикрашає.

Хоч мороз усе побив,

Його не займає. (Барвінок)

Тепла гармошка весь дім нагріває (Батарея)

Хто з вас може здогадатися?

Найсолодша в мене праця.

Я - не пташка - перепілка,

Я - маленька, чесна...(Бджілка)

III.

Бавлять ранньої пори

Бобренят старі бобри.

Бубонить бобер до білки

- бобреня боїться бджілки.

В Богдани біла намистинка,

Блищить на сонечку вона.

А у Бориса i Богдана

Намиста білого нема


В

I.

В небі хмара пролітала

Білий пух порозсипала. (Віхола)

Є на світі кінь - всьому світу не

вдержатися. ( Вітер)

Летить коник, басує,

Полем - долом пустує.

Ніхто його не впіймає

І нixтo не загнуздає. (Вітер)

Стоїть серед поля

Багатир крилатий,

Коли повіє вітер,

почне працювати. ( Вітряк )

Хто трьома зубами сіно їсть? (Вила)

Місили, мiсили, лiпили, ліпили,

А тоді - хiп, та в окріп!

А вже на останку - в масло i

сметанку. ( Вареники)

Не птах, а літає,

І шкiрястi крила має.

Вдень спить - спочиває.

А вночі харчі шукає. (Вухань)

3 зими прийде вона,

Улюблениця вcix... (Весна)

Двоє лисенят

Під волоссям сидять.

Уcix добре чують, на ніщо

не реагують. (Вуха)

Сірий, зубатий, по лісу блукає,

Їжу шукає. (Вовк)

Якщо ми кудись вiд’їжджаємо.

У неї  всі речі складаємо. (Валіза )

Тоненьке, вузеньке, по землі в'ється,

Як батіг довге, але зовсім не б'ється,

Людини боїться, молоко вживає:

В лiсi їх багато - мабуть кожен знає.(Вуж)

Тільки дощик прошумів

Над лужком, над лicом,

Хтось у небі рушничок

Вишитий повісив. (Веселка)

Бажаний гість замість цукерок дрова

їсть. ( Вогонь )

На землі родиться, а в небі вмирає.

(Вогнище)

Синьоока ця заброда

В полі водить хороводи.

Де вона вінки сплiтає -

Пшениці рiдкi i жита. (Волошки)

Швидше за вcix летить вперед,

Як коник, мій... (Велосипед)

Гори ведуть на ниточці. ( Верблюд)

Буркотливий, вайлуватий

Ходить лісом дід кошлатий.

Одягнеться в кожушину,

Мед шукає i ожину.

Любить літом полювати,

А зимою в лiгвi спати.

Як за чує він весну -

прокидається від сну. (Ведмідь)

Хоч у нього шуба є,

Та як холод настає,

Він не їсть тоді, не п’є,

І не ходить, не гуляє,

А у лігво спати лягає. (Ведмідь )

Червоненька i смачненька,

дуже з вигляду гарненька,

І боки у неї пишні

Літом смачно їсти...(Вишні)

Відома звіку рідина,

Усяк її вживає.

Буває хмаркою вона,

Пушинкою буває,

Бува, як скло, крихка, тверда.

Ви здогадалися? ( Вода)

У вогні розмокаю, у воді я

висихаю. (Bicк)

Cipe кипить, зварене мовчить. (Вапно)

Підсмикане, підтикане,

Усю хату збігало,

Під припічком сховалося. (Віник)

Уперед iдуть - співають,

Повертаються - плачуть. (Відра )

Hi в спеку, нi в холодище

Не скидають кожушище. (Вiвцi )

II.

Вовка боятися - в ліс не ходити.

Вітчизна - пісня колискова.

III.

Як недільний день настав,

Йшли ми з Лесиком на став.

Під вербою Лесик став

І промовив - ось i став.

Вовк ведмедя розбудив:

- Уже весна, гуляти йди!

Виліз велетень із барлогу

Вовк утікає ліс від нього.

Вітерець війнув веселий:

Двері в школу відчинив,

Bcix дітей в містах і селах

Biн учитись запросив.

Вовк до школи не ходив,

Вовк уроків не учив.

Не читав i не писав

І по нотах не співав.

Вимету разком, та вивезу разком

Не рубай дрова на траві двора.


Г

I.

Тік -так, а з місця ніяк. (Годинник)

Я ідy, ідy, ідy.

Лік я часові веду.

Іду, не спотикаюся,

Доки не зламаюся. (Годинник)

Чорномазий, блiдодзьобий,

Він за плугом важно ходить,

Черв’яків, жучків знаходить -

Сторож вірний, друг полів,

Перший вісник теплих днів. (Грак)

В теплий край я не літаю,

Під стріхою хату маю,

Цвiрiнь – сів я  на хлівець,

3вуть мене всі... (Горобець)

В сiрiй сорочині

По дворах стрибає,

Крихти збирає. (Горобець)

У зеленім кожушку, в кicтянiй

сорочечці

Я живу собі в ліску, всім зірвати

хочеться. (Горіх)

Ти мене не обминай,

А скоріше одчиняй.

Не дивись, що крем’яний -

Розіб’єш, а я смачний.

Недарма кладуть в пиріг.

Упізнав? Та я ж... (Горіх)

Без рук, без сокири, а зроблена

хатина. (Гніздо)

Що достане зубами потилицю?

(Гребінець)

Повен пень головень. (Галушки)

II

Перемогу здобувають гуртом.

Голодній кумі пироги на yмi.

Хто грамоту знає, той далеко сягне.

Без рук, без ніг, а виліз на пліт. (Гарбуз)

Ходить по городу

Великого роду,

Ноги - як лопати,

А сліду не знати. (Гарбуз)

Жовтий карапуз,

Ішов городом та й загруз,

Бо насіння стільки має,

Що аж боки роздирає. (Гарбуз)

Без голови, а ногу маю,

Бриля на неї одягаю. ( Гриб)

Восени намистом рясним

Вона віти прикрашала.

Як весна - красна настала, -

Намистин уже не стало. ( Горобина)

Сидить дід за подушками

І стріляє галушками. (Град)

По столу бігає, на лавці спить.

(Ганчірка)

Ой у лісі на сонечку

Срібна палиця лежить,

Хто йде - той мине,

Hiхто в руки не візьме.

О.М.Волошин ( Гадюка)

Маленька, тоненька, у неї коса

довгенька. (Голка з ниткою)

Бідовий хлопчина

Двадцятеро коней до одного узду

сам веду. (Граблі)

ІІІ.

У ставку гусаком стоять

Гусенята й гуска.

Гусенята плескотять

Гуска носом плюскає.

Гуси, ryси, ryсенята!

Гусенят багато в Гната

-Гей, гиля! - Гнатко гука.

Відганяє rycaкa.

Гpiм гримить, ryде, rypкоче!

Галасує дітвора,

Галя теж глянути хоче,

Як гyля кругом гроза


Ґ

I.

Мов їжак - колючий

Солодкий та пахучий.

Ягідку зірвеш –

Руку обдереш (Аґрус)

III.

Ґава ґаву запитала:

 •  Ти на ґанок не літала?
 •  Не літала я на ґанок.
 •  Той проґавила сніданок.

Гуска витягнула шию:

 •  В ставку голову помию.

Ґаві весело, ґелґоче, -

Новину дізнатись хоче.

Куди голка, туди й нитка.

Вийшла буква «Ґе» тендітна.

Гуси гучно ґелґотіли,

Горобці зерно клювали.

Гуси гонять горобців,

Голубок на ґанок сів.

Ґелґочуть під горою гуси,

В город забігло гусеня.

- Гилю, гилю! – гукає Ганнуся.

Його з городу виганя


Д

І. З – під землі біжить водичка,

але це не озерце.

Не струмочок і не річка,

А цілюще (Джерельце)

Є чарівник у школі в нас,

Ану, впізнайте, хто він?

Озветься – тиша йде у клас.

Озветься ще раз – гомін

Х з вас, діти, нас не знає?

Ми у лісі проживаєш,

Дзвоном сонце зустрічам,

Мам гарні, сині очки,

Називаємось (дзвіночки)

Вірно людям  я служу,

Їм дерева стережу.

Дзьоб, мiцний i гострий, маю,

Шкiдникiв ним здобуваю. (Дятел)

Коли нема - мене чекають,

Коли прийду - yci тiкають. (Дощ)

Живе один батько й тисячi синiв має

Всім шапки справляє, а собі не має.

(Дуб)

Iз-пiд гiрки, з – під крутої

Прокрадається норою

Та й до моря yтiкa

Через лози по ярках. (Джерело)

Який є таким покаже.

І без слiв про все розкаже. (Дзеркало)

На тонких бринять стеблинах

Мiж травинок i пеньочкiв

Синi-синi, звугься дзвiнко,

Лiсовi квiтки...(Дзвiночки)

Вiдгадайте, дiти, хто

Maє носик - долото?

Щоб узимку ласувати,

Ним комах з кори виймає,

ІІ.

Досвiд - батько науки.

Дуб не садять бiля дуба.

Птах сильний крилами, а людина -

друзями.

Про здоров’я лiсу дбає? (Дятел)

Така я велика, що й кiнця не маю,

Лежу собi тихо, нікого не чiпаю.

Тiльки мені добрi люди,

І день, i нiч топчуть груди. ( Дорога)

Улiтку вишень ми нарвемо,

Полуниць, суниць багато,

І смачний зготуємо...(Джем)

Щоб не спiзнились на урок,

Нам голос подає... (Дзвiнок)

Пишне, пелехате,

В нього рук багато,

А нога - одна. ( Дерево)

Я на сонцi сонцем сяю,

Родичiв багато маю.

Гарбузову господиню

Уci знають. Хто я? (Диня)

Сама жовта i цукриста, я красуня

золотиста. (Диня)

Ходять, ходять, а в хату не заходять.

(Дверi)

Гарне дерево, мiцне.

Листя рiзбляне, рясне,

А на гiлочках крислатих

Буде жолудiв багато. (Дуб)

В них багато є роботи,

Хоч стоять вони весь час.

Вiд дощу чи вiд спекоти

3ахистять й врятують нас.

Не лягають спать нiколи,

На ногах вони од вік.

Не бояться плину рік.

Hi завiй, ні вітру реву,

Хто ж вони такі?(Дерева)

III.

Дубові дрова дід рубає

У дворі під деревом старим,

А дітвора допомагає

Носити дрова з двору в дім.

Дід Денис дарує дітям

Дуже гарні дудочки.

Уміє з дерева зробити,

Діти ж грають залюбки


Є

I.

Із вечора вмирає

Вранці оживає (День)

Ні, це зовсім не їжак,

Хоч на тілі голки видно,

Не комаха і не птах…

Цю істоту звуть …(Єхидна)

Угорі – гачок, внизу гачок, а

посередині – язичок (буква Є)

Місто сонячне іскриться,

Раде всім воно гостям.

Це Вірменії столиця,

Зветься місто… (Єреван)

II.

Хто знання має, то і мур зламає.

Горить – палає, і втоми не знає

III.

Єнотик по лісу блукає –

Єнотиху – маму шукає.

 •  Єнотиха – мамо, озвися,

Бо страшно єнотику в лісі. (Г.Чубак)

Є у Єви друг єдиний –

Цуценя на кличку Бім.

Не кусає, лапу вміє

Подавати воно всім.

Єноти вивели гуляти

своє єдине дитинча.

За їх сім’єю вовк зубатий

Єхидно стежить з – за куща.

Єнот навчав синка єнота:

 •  Є в лісі річка і болото.

Є мисливець – він полює,

Єгер є – він ліс пильнує. (О.Кононенко)

Буква «Є». яка вона?

Ніби скибка кавуна.

Кавуна маля просило,

Двічі скибку відкусило.


Е

I.

Дуже люблять всі діти його,

Бо смачне й солодке воно.

І у ротику тане само.

Здогадалися? Це… (Ескімо)

З міста прилетіла,

Під стелею сіло –

В хаті світло, всім привітно.

(Електрична лампочка)

Дає електрику країні

Ця чарівниця – станція.

І здогнатись ви повинні,

Що це … – (Електростанція)

До нас у двір забрався кріт,

Риє землю біля воріт. (Екскаватор)

II.

Сила героя у серці

Сказане слово не повернути

III.

Ему мчить – не наздогнати,

Ему – страус – птах, малята.

Ефа в пустелі живе, де піски,

Ефа – отруйна змія, малюки.

Електролампочка маленька

Дає нам світло золоте.

Така жовтенька і кругленька,

Неначе сонечко ясне.


Ж

I.

Що два тижня зелениться,

А два тижня колоситься,

За два тижня одцвітає,

А два тижня наливає,

І два тижня підсихає? (Жито)

Дивний ключ у небі лине,

Не залізний, а пташиний.

Цим ключем в осінній млі

Відлітають … (Журавлі)

Летить – виє, сяде – землю риє.

Чорне тіло, чорний вус,

Ніби справжній сажотрус. (Жук)

Сам чорний, та не вороно,

Є роги, та не бик. (Жук – рогач)

Шість ніг без копит. (Жук – рогач)

III.

Ой летів жук, жук,

Та у воду – фух, фух.

Прибігає жукова мати жука рятувати:

 •  Подай, подай, жучку, та праву ручку.
 •  Я жук, жук Жужу, навколо кружу,

Жу – жу – жу – жу.  (Н.Забіла)

Кажаниха кажана

Частувала з казана.

Каже: «Їжа ця смачна.

Їж кажан із казана».  (В.Кравчук)

Така велиа довгошия,

І вища за найбільшу шафу,

Така розумна і красива

У зоопарку є  … (Жирафа)

В воді водиться, з хвостом родиться,

А виростає – хвіст – зникає. (Жаба)

Живе – лежить, помре – біжить. (Сніг)

II.

З піснею дружити – в роботі не тужити.

Дружба дружбою, а служба службою.

Краще синиця в жмені,

Ніж журавель у небі.

Журавлі і журавлята

Журно жебонять у горі:

Час уже їм відлітати

До весни в чужі краї.

Жуки дзижчать в садочку літом,

По стежці жабка плиг та плиг!

Жоржини квітнуть жовтим цвітом,

Кружляють бджоли мимо них.

(Н.Забіла)


З

I. 

Не коваль, а кую

Цілий день у га.

Я ковадла не маю,

Все безжурно співаю.

Ви мене зустрічали.

Хто я? може відгадали? (Зозуля)

Хто в році чотири рази перевдягається? (Земля)

На землі лежить драбина,

А по ній біжить машина:

Гуркотить, пищить, двигтить,

І ту – ту на всіх кричить.

(Залізниця, потяг)

Прийшла баба з вітрами

Та білими снігами.

Привила із собою

Діда з бородою. (Зима)

Повен хлівець білих овець. (Зуби)

Розмальована гарно дивачка,

Елегантна й прудка конячка,

Білі й чорні смуги мов ребра.

Ця смугаста конячка … (Зебра)

III.

Зима морозяна на дворі.

Замети білі на землі.

Зоріють в небі ясні зорі.

Заснули зайчики малі.

Зайчик знов чогось злякався

І за кущик заховався.

Звик казати: «Не боюсь!»

Хоч страшенний боягуз.

На вагах не зважити, на базарі не купити. (Знання)

За лісом за пролісом золоті клубки висять. (Зорі)

Я вухатий ваш дружок,

В мене сірий кожушок. (Заєць)

Одне кинеш – цілу жменю візьмеш. (Зерно)

Довгу вуха, куций хвіст,

Невеличкий сам на зріст.

На городі побував,

Там капусту пожував. (Заєць)

Сіла пташка на дубку,

Завела своє «ку – ку»!

Стрепенулись їжачок,

Заєць і косулі.

Усіх збудив той голосок,

Пісенька …(Зозулі)

II.

Такий мороз, що аж зорі скачуть.

Здоров’я дитя праці.

Там де не гнеться верболіз,

Чорногуз в ставок заліз.

А на птицю з верболозу

Вітер трусить срібну росу.


И

I. 

Буква є у нашій мові,

Спробуйте її знайти.

Зараз слово пригадаєм,

Є у нім дві букви И

Лиш не початку слова,

Здогадались? Буква … (И)

Дуже смачно їсти з чаєм

Рум’яненькі … (Пиріжки)

Прийшла баба з вітрами

Та білими снігами.

Привила із собою

Діда з бородою. (Зима)

Звірята рогаті

Та ще й бородаті,

Ходять пастися в лози,

Хто це? Ну, звісно, … (Кози)

Хто, то буде? Хто такий?

Спить, повірте, навпаки.

День для нас – для нього ніч.

Що за птах? Ну, звісно, … (Сич)

II.

Куди вітер дме, туди гілля хилиться.

III.

Митько машину чистить, миє,

Вона блищить, немов нова.

Митько шофером стати мріє,

Яка почесна справа ця!

А ця ось літера сумна

Ніяких слів не почина.

 •  Ич – ич, - сич дуже здивувався,

І між гілками заховався.

И – великої немає.

И – слова не починає:

Виплив кит на середину,

Хвилям він підставив спину.

Перчив, перчив, поки не переперчив.

Пиляв Пилип поліна з лип.

Потупив пилу Пилип.

(В.Ладижець)


І

I. 

Не сніг, не лід, а сріблом дерева прикрасив. (Іній)

Я солодкий і м’якенький,

Виноградом був колись,

Назви мене швиденько,

Та гляди не помились!

Радо ти мене смакуєш,

Мій малесенький ласун,

Мною друзів ти частуєш.

Здогадався? Я, … (Ізюм)

Є і чорна, і червона,

А поживна ж бо яка!

Зветься цей продукт чудовий

Не інакше, як … (Ікра)

II.

Ліс і вода – брат і сестра.

Який ліс, такий і звір.

Івасик іграшками грався,

А по двору йшов індик.

Івась побачив – і злякався,

І від індика в дім утік. (Н.Забіла)

III.

Іде Іринка в перший клас,

А Вірочці – сестриці

Іди до школи ще не час,

Бо зовсім невеличка.


Ї

I. Колючий клубочок побіг  у садочок. (Їжак)

Гостроносий i малий,

Сірий, тихий i незлий.

У день ховається, вночі

Іде шукати собі харчі.

Весь із тонких голочок...

Як він зветься?.. (Їжачок)

Хоч не шию я ніколи, а голок завжди

доволі. ( Їжак )

Є вона у кожній школі –

І в близький, i дальній,

Їжi всякої доволі

В кожній є (Їдальнi)

II. Добрій їжі – добру й ложку.

Про розум людини судять за її життя.

IІI.

У веселому трамваї

Їдуть зайчики по гаю.

Про дівчаток i хлоп’яток

Пісеньки вони співають.

Корж із маком – їжа з їж.

-Сядь, їжаче, із нами їж.

Скинь лишень піджак – голчак!

-Я свій корж з’їм, вовче, й так.

Їжиха, їжачата

Їдуть у гості до зайців.

Їжак - батько не поїхав –

Зуб у нього заболів.

Їжак покликав їсти й пити

Своїх маляток їжачків.

Та не схотіли їсти діти,

Він їхню їжу сам поїв. (Н.Забiла)


Й

I. 

Живе вона у морі синім,

Та не тюлень це i не морж.

Я підкажу вам: це рибина,

Ну, а звуть цю рибу...( Йорж)

Ой, порізала пальчик Оленка,

I у друзів – стільки турбот:

І промити ранку гарненько,

I залити в ранку...(Йод)

II.

Один урожай тримай, а про

другий дбай.

Нема краю краще за рідний край.

ІІІ.

Чи то Дощик ллє довкола,

Чи лютує завірюха,

Буква «й» ніде й ніколи

Не скидає капелюха.

Йоржа упіймав на вудку Йосип,

Схопив i зойкнув: ой-ой-ой!

Не знав, напевно, Йосип досі,

Який колючий йоржик той.

(Н.Забiла)

Йосип, чемний i серйозний.

Скільки в нього світлих мрій!

В небо лине паперовий

Кольоровий, дивний змій.

Йди до мене, котенятко,

Йод на ранку – все в порядку.

Йод пекучий – пострибай,

Йорж колючий – не чіпай.

(О.Колiнчyк )

Беретик лиш вдягла i от -

Із букви «и» вмить вийшла «йот».

(A.Aндpiєнко)


К

I. 

Сонечко в траві зійшло,

Усміхнулось, розцвіло,

Потім стало бiле-бiле

І за вітром полетіло. ( Кульбаба )

Я великий, я красивий.

Як біжу я – в’ється грива.

Копитами - туп - туп -туп.

По камінню - цок - цок - цок.

Хвіст у мене довгий - довгий.

Хвіст у мене мов шовковий. (Kiнь)

Не вогонь, а обпікає (Кропива)

Круглий, як куля,

Зелений, як трава,

Червоний, як кров,

Солодкий, як мед. ( Кавун )

На дереві народився в кожусі,

Кожух вiдiрвався, i я на землю впав.

(Каштан)

Золотим таким цвіло...

Хто його не знає!

Донедавна ще було,

А тепер - не має

Стало сивим, наче дим,

Хоч i не хотіло.

На городі i за ним

Пухом полетіло. ( Кульбаба)

У вінку зеленолистім,

У червоному намисті,

Видивляється у воду

На свою хорошу вроду. (Калина)

Хто голівку свою влітку накриває

І по двадцять хустин на голiвцi має?

(Капуста)

Хто з хвостиком i з вушками?

В кого лапки з подушками?

Як ступа, ніхто не чує,

І маленькі cipi мишки

Утікають геть від...( Кішки )

Уcix він любить незрадливо,

Хто б до нього не ходив.

Догадались? Це ж наш Гена,

Гена –  … (Крокодил)

Хто це мавпу з’icти хоче –

Сам завмер, заплющив очi.

То в болоті, повен сил

Причаївся...(Крокодил)

У воді купалася, а сухою

зосталася. (Качка)

Дах зiгрiвся – i заплакав:

Цілий день сльозами крапав.( Капіж)

Голодна – мукає,

Сита -жує.

Усім дітям,

Молоко дає. ( Корова)

Кінь сталевий

Вівса не просить,

А оре й косить. ( Комбайн)

Кругле, як м'яч, хвіст, а за нього – не пiдiймеш. (Клубок)

II.

Книги - ключ до знання.

В книгах мудрicть народу.

Крапля до краплі - уже й річка тече.

Дід сміється, аж губа трясеться. (Кисіль)

Крила має не літає. (Капелюх )

Хто перший у хату заходить? (Ключ)

Ставок, не ставок, річка, не річка -

Посеред дороги розлив дощ водичку.

(Калюжа)

На хвилиночку в гості

Я б до друзів докотився,

Та прив’язаний за хвостик

3 того дня, як народився. ( Кавун )

Маленький, горбатенький,

Все поле перерив. (Kpiт)

Під землею риє нірки,

А над ними робить гірки. (Kpiт)

Хтось із саду до городу

Проклав з горбів дороry.

У землі метро будує,

Там i днює, i ночує. (Kpiт)

Жовтенькі клубочки

Ходять біля мами-квочки.( Курчата)

З мене шкуру вci деруть,

Мене варять, мене труть.

Пироги з мене печуть. (Картопля)

І печуть мене, i варять,

І їдять та хвалять,

Бо я добра. (Картопля)

Hi, звір, ні птиця,

Hic, як спиця;

Летить - кричить,

Сидить - мовчить;

Хто його вб’є

Той власну кров проллє. (Комар)

Без рук без нiг, а встає як батіг.( Квасоля)

Що то за постіль,

Що висить на стелі?(Колиска )

На городі молода

Пишні коси розплела

У зеленiї хустинки

Золоті хова зернинки.( Кукурудза )

Не кущ, а з листочками, не сорочка,

а зшита, не людина, а навчає.( Книга)

Хоч i їсть лише повітря -

Поправляється за мить.

Як наїсться, то й без відру

Аж до неба полетить. ( Кулька)

У болоті плаче, а з болота не йде.(Кулик)

III.

Куштувало козеня кущики колючі,

І кричало козеня: «Ой, які кусючі!»

Є колючки тут i там – як його вкусити?

Треба кущики кусючі косами косити!

Качки край копанки клопочуть,

Качаток кличуть під комиш,

Кача впіймати кішка хоче,

Катруся кiшцi каже: - Киш!


Л

I. 

У зеленому лісочку

Під мереживним листочком

Червоніє невеличка

Спіла ягідка...( Суничка)

Хату на xaтi має

Жабам рахунок знає. ( Лелека)

Прийшла вона із довгим віником

На бесіду із нашим півником.

Схопила півня на обід,

Та й замела мітлою слід...( Лисиця )

В синім небі путь моя,

Швидкіше всіх літаю я.

Маю крила, хоч не птах,

Люди звуть мене... (Літак)

Крикнеш – озивається.

Шукаєш – ховається. (Луна)

Навесні веселить, влітку холодить,

восени годує, а взимку гріє. (Ліс)

Довга, горно – біла,

у гніздо на хату сіла,

Довгим дзьобом знай стукоче,

Ніби щось сказати хоче. (Лелека)

У садах i скверах

На кущах, деревах

Влітку зеленіє:,

Восени жовтіє,

А находить зима -

То його вже нема. ( Листя )

II.

Лисиця не боїться хвалька -

мисливця.

І будень, i неділя – лінивому безділля.

III.

Лось i лосенятко з ним.

Ліс для лося - рідний дім.

Я прозорий i твердий, -

Ходять, їздять по мені.

Не тону я у воді,

Не горю я у вогні. (Лід)

Я руда, низького зросту,

Хитра я i довгохвоста,

На курей я вельми ласа -

В них таке смачненьке м'ясо...

Вовку брату я сестриця,

А звуть мене...(Лисиця )

За лісом – пралісом синенький

вогонь горить. (Льон )

Я на дереві гойдаюсь,

Я в конверті посилаюсь.

Я не – він, а він – не я,

Спільне в нас лише ім’я.(Лист-лист)

Швидко скрізь цей птах літає,

Безліч мошок поїдає

За вікном гніздо будує,

Тільки в нас він не зимує. (Ластівка)

Що з ложки простягнуло ніжки? (Лапша)

Обережний хитрий лис

До нори вечерю ніс.

Біг додому лісом лис,

Шелестів над лисом ліс.

Лиска любить ласувати

Любо так у лісі жити!

Погулять, пополювати

Лиска залюбки спішить.

Ішов помалу лісом лось,

В лісі лось злякавсь когось,

Так злякався лось когось,

Що тікати довелось. С.В.Кравчук )

Ой, є  в лісі калина

Там Ганнуся ходила,

Калиноньку ламала,

Голівоньку квітчала.

Літо в ліс гукнуло осінь,

Лист летить на спини лосям.


М

I. 

Скрупу, скрипу - все мандрує.

Жартома, а чи всерйоз

Геть шибки всі замурує

Білим снігом – Дід...(Мороз)

Hi сучечок, нi листочок, а на дереві

росте. (Мох)

Стоїть Пані в куточку,

Підперезана мотузочком. (Мітла)

І червоні, i солодкі, й запашні,

Висять ягідки на кущі,

Як захочеш ними ласувати,

Треба в лісі їх шукати. ( Малина)

На татарському полі

попутані коні.

Вузлики знять, та неможна

розв’язати. (Місяць i Зорі)

Що за гість:

Ніжок має шість,

Аж чотири крилець має,

По квітках собі літає.

Ні бджола, ні джмелик,

3веться він...(Метелик)

Впала стрічка через річку,

поєднала береги. (міст)

Перед очима у всіх

прокотився горіх

Підстрибом пострибав,

Шасть в хатинку i – пропав. ( Миша)

Її кожен у лісі збирає,

Якщо тільки ведмідь дозволяє.

А солодка яка, запашна!

До смаку всім на світі вона! (Малина)

Серед двора лежить червона

Сковорода. (Місяць на небі )

Били, колотили i на стіл положили.

(Масло)

Любить митися й купатися, але від

того тільки худне. ( Мило)

Стоїть паличка, на паличці –

Булавочка, в тій булавочці

людей не перелічиш.(Maківкa)

Найрiднiша, наймиліша,

Bcix вона нас пестить, тішить,

3авжди скрізь буває з нами.

Відгадайте, хто це? (Мама)

У легкого держака

Голова така важка.(Молоток)

Хто малюнок на вікні  уночі

3робив мені?(Мороз)

Кругом вода, а з питвом біда.

Хто знає – де це буває? (На морі)

На дереві все грається,

Угору підіймається,

Кривляється, чіпляється,

На хвостику гойдається

І зветься це малятко -

Веселе...( Мавпенятко)

Мов стрибунчик я стрибаю.

Б'ють мене, а я тікаю. ( М'яч )

Сидить дівчина в коморі,

а коса її надворі. ( Морква )

II.

Ще жоден майстер із неба не впав.

Майстром ніхто не народився,

а зробився.

III.

Мала Марина має м’ячик -

Малиновий м'ячик такий.

Маленький м'ячик м'яко скаче

На радість дівчинці малій.

Моріс у моря днями кисне,

Море для Моріса корисне.

Моріс на хвилях може спати,

Може глибоко пірнати.

Сама б підлога не мелася,

Її мела мала Малася.


Н

I. 

Не олень він і не бик,

У краях теплих жити звик.

Є на носі в нього ріг..

Хто ж це, друзі?..(Hocopir )

Махнула птиця крилом -

3акрила пiвсвiту рядном. (Ніч)

Вона тоненька та міцна, латає

нам кожух і свитки.

Як зветься штука чарівна,

Ви здогадались, дітки?..( Нитка)

Маленький хлопчик заліз на стовпчик.

(Наперсток)

Два кільця, два кiнцi, посередині

цвяшок. (Ножиці)

Торох, торох, розсипався горох.

Почало світати - нема, що збирати.

(Небо й зорi )

II.

Знання робить життя кращим.

Учення світ, а не вчення - тьма.

Все життя один одного обганяють,

А випередити не можуть. ( Ноги)

Розісланий килим,

Розкиданий горох,

Ні килима не підняти,

Ні гороху не зібрати.(Небо й зірки)

Сопе, хропе, часом чхає

Сюди - туди зазирає

На морозi замерзає

Бо одежі він не має. (Hic )

Чорна корова весь світ поборола.( Ніч )

III.

Над нами небо голубе,

На ньому сонце золоте.

На землю нашу неозору,

Воно.проміння шле ясне.

Норці не потрібна нірка.

Норка насить теплу шкірку.

На снігу слiдiв стежинка...

Норці взимку тепло в спинку.


О

I. 

Латка чорна, латка біла

На явора полетіла (Сорока)

Два скельця, три.дужки, на ніс і на вушка. (Окуляри)

Очей не маю, а іншим бачити допомагаю. (Окуляри)

Літом - на городi, свiжi та зелені.

А зимою - в дiжцi, жовтi та солені.

(Огірки)

Хвостиком прив’язані,

Довгий i зелений,

Гарбузові він синок

Дуже добрий...(Огірок)

Гойда - гойда, хить та хить.

Щось на вітрі шелестить.

Гей на вітрі, над водою

Щось тріпоче бородою.(Очерет)

Посеред поля лежить дзеркало:

скло голубе, рама зелена. (Озеро)

Є рослина в нас така,

Що від неї кінь скака.(Овес)

У кипляче озеро залізна видра пірнає. (Ополоник )

II.

Де руки й охота, там скора робота.

Один із сошкою, а семеро з ложкою.

III.

Ось гляньте: з оленятком олень

у зоопарку нашім є.

Окрайчик хліба тато Олин

3-за огорожі їм дає. ( Н.3абiла )

Невидимка ходить у гаї

усі дерева роздягає. (Осінь)

Усяк школяр його шанує,

Що він пише й малює.

Хто ж цей славний молодець?

Це, звичайно,...(Олівець)

На скелі він будує дім,

І не боїться жити в нім –

Два могутніх крила

у господаря....( Орла)

Сірий, та не вовк,

Довговухий, та не заєць,

3 копитами, та не кінь.(Осел)

Круглі та горбаті,

Краями – волохаті.

По боках – бiлесенькi,

Як приходить біда,

То тече з них вода. (Очі)

Були собі два брати

І обидва Кiндрати.

Через доріжку живуть,

А один одного не бачать.(Очі)

Тварина рогата i рогів багато. (Олень)

Оля оленя зустріла,

3 ним - окате оленя.

Сказати Оля щось хотіла,

Та оленя уже нема.

Осел по вулиці гасав -

Осла ужалила оса:

-Ой, боляче? - Отож малята,

Осу i вам не слід чіпати.

П

I. 

1. Високо в небі

Летять квасолини

Біля кожної квасолини.

На мотузочках людина. (Парашут)

Хто стоїть там на паркані

у червоному жупані?

Ще й кричить: «Ky-кy-pi-кy!» (Півень)

Я найперша зацвітаю

Синім цвітом серед гаю.

Відгадайте, що за квітка,

Бо мене не стане влітку? (Пролісок)

Якось влітку серед гречки

Збудував дідусь містечко.

Та не люди в нім живуть.

Бджоли мед туди несуть.(Пасіка)

Хвіст – гачком, а ніс –п’ятачком.(Порося)

Уночі гуляє, вдень спочиває.

Maє круглі очі, бачить серед ночі. (Пугач)

Ні корабель, ні човен;

Ні паруса, ні весла,

А пливе i не тоне. (Пліт)

Не дзвінок i не сопілка,

Й колотушка не така,

В полi чуєш її тільки,

Як подружок виклика.(Перепел)

Зимою біле, весною чорне, літом

Зелене, восени стрижене. (Поле)

Без рук, без ніг, а сорочки просить.

(Подушка)

Ноги в полi, середина в дворі, голова

на столі. (Пшениця)

У морі купався - сухеньким зостався.

Під дзьобом торбинка, а в торбі – рибка. (Пелікан)

Біла гора по рiчцi йде.

До селища дiйде – як загуде!(Пароплав)

Червоний Макар по полю скакав,

А в борщ плигнув. (Перець)

Де зсапане, де сполото,

По вибалках, по пагорбках.

Цвіте воно, мов золото,

Плоди на нім мов яблука.(Помідори)

Червоне личко, зелена стрічка.

(Помідори)

Вісім ніг, вісім рук

Вишивають шовком круг.

Мух запрошують на торг:

-Гей, купуйте, мухи, шовк! (Павук)

Сидить у куточку i тче сорочку. (Павук)

Висить сито, не руками звито.(Павутина)

Морячок наш чорно – білий,

Ловить рибу дуже вміло.

Схожий трішечки на діжку,

Maє крильця, має ніжки.

Між крижин відважно плава,

Обганяє пароплави.

Тож ви знаєте, що він Називається...(Пiнгвiн)

Моє тіло під землею,

Кучерики – понад нею,

Любить мене кожна юшка.

Називаюся....(Петрушка)

II.

Правда i в море не тоне.

Правди не сховаєш.

Маленька праця краща за безділля.

III.

Полінка посуд перемила,

Кімнатку підмела сама.

Полінку мама похвалила,

Бо скрізь порядок навела.

Павло полов поле

Піймав перепела в полi.

Перепілка - пурх із вівса! -

Переполошилася

Пугач хвалиться пiнгвiну:

- Півень дав мені пір’їну.

Причеплю, причепурюся,

Потім павi покажуся.


Р

I. 

1. Чуприна зелена, голівка червона,

А хвостик білий. (Редиска)

Я кругленька, червоненька,

З хвостиком тоненьким.

На городi мене рвуть.

Ідо столу подають. (Редька)

Iде в горщик чорне,

А з горщика червоне. (Рак)

Maє клешнi й довгi вуса.

Я i сам його боюся:

Він щипає, мов гусак,

Ну, а звуть щипаку....(Рак)

У кого голова є, а шиї нема,

Очi є, а брiв нема,

Рот є, а не говорить,

Без ніг, а далеко ходить. ( Риба )

Загородив дід хлівець для

п'ятьох овець. ( Рукавиця )

Невеликi двi хатини,

В них м'якi i теплi стiни.

По п'ять братикiв малих

Проживвє в стінах тих. (Рукавицi)

Дихають, ростуть, а ходити не можуть. (Рослини)

Летiв птах на 12 ногах, та

одне яйце знic. (Рік та мiсяцi року)

II.

3робивши роботу добре відпочивати.

Добрий початок - половина роботи.

Багато рук - легка робота.

Засвiтило, полетiло, - хвіст вогненний залишила.( Ракета)

Куди повзе за собою xaтy везе. (Равлик)

По якiй дорозi пiвроку їздять на коні,а

пiвроку без коня? (По рiчцi)

Говорить, грає, співає, новини сповіщає. (Paдio)

Не має рота й язика,

Та цiлий день не замовка,

Воно говорить i спiває,

Танцюй собi, коли заграє (Радiо)

Виводить букви i слова

Ота цiкава штучка.

В руцi виблискує здаля

Нова гарненька....(Ручка)

Двi матері по п'ять синiв мають. (Руки)

III.

Рожевий ранок розбудив

Ромашку, рибку й Русланку,

А навкруги багато див!

Уставайте! Доброго вам ранку!

Рак від берега задкує,

Риба – Лин над ним кепкує:

Рак забрів в очерети –,

Річку думав перейти!

Рак рачкує до крамниці,

Щоб купити рукавиці.

Продавцю товче своє:

 •  Рукавиці у вас є?

На дворі трава, на траві дрова.

Усіх скоромовок не перемовиш,

Неперевискоромовиш.

С

I. 

1. Сам, вечірньої години,

3аховався в кущ калини:

Він на дудку голосну

Гpaє пiсню чарiвну. (Соловей)

Ну хто спiвця весни не знає

3акривши очi, він співає.

Та пiсня радісна й дзвiнка,

Скажи, як звати спiвака? (Соловей)

Поночi лiтає,

Удень засипає.

Кругла голова,

3веться...( Сова)

В небi хмарка пролiтала,

Бiлий пух розсипала,

Він на землю мiцно лiг.

Називають його...(Сніг)

Скатертина бiла увесь світ, накрила.(Сніг)

Дуже товсті ноги маю,

Ледве їх переставляю.

Сам високий я на зрiст

Замість рота в мене хвіст.(Слон)

В зимову веселу пору

Ми кращi друзi дiтвори:

Вивозять дiти нас на гору,

Ми веземо дiтей з гори. (Санчати)

Вiд дв.ора до двора торочиться

Нитка з клубка. (Стежка)

Вiд хати до хати йде, а в хату не заходить. (Стежка)

Пiдморгне зеленим оком – ми йдемо.

Пiдморгне червоним оком – стоїмо.

(Свiтлофор)

В лiсi вирiзана,

Гладенько витесана,

Спiвала, заливалася.

Як називалася? (Сопiлка)

Лежить - мовчить,

Торкни - дзижчить,

Вiзьми в руки – с киглить. (Скрипка)

Тут всі ростуть, як кажуть, душа в души:

Малина, абрикоси, виноград.

Горiхи, сливи, яблука i грушi.

А все це разом зветься просто (Сад)

(О.М.Волошин )

Стоїть корито, повне води налито. (Ставок)

Нiжна зiрка снiжно – бiла

На рукав згори злетiла.

Поки ніс її сюди,

Стала краплею води. (Снiжинка)

Новенька посудина, вся в дiрках. (Сито)

Сидить, шкварчить, сокоче,

Пiд лаву не хоче. (Сковорода)

Маю чотири ноги ще й чотири роги,

В полотно мене вбирають,

Їсти й пити заставляють. (Стiл)

Повернулося до сонця золоте денце. (Соняшник)

Сімсот соколят на однiй подушцi сплять. (Соняшник)

Тисячi братiв одним поясом перев'язанi. (Снiп)

Коло бабусi сидить у кожусi,

Проти печi гріється,

Без водички миється. ( Кiт)

Крил не має, а навколо 3емлi літає.

(Супутник)

II.

Правда солона, а брехня солодка.

Свiтло землi – сонце, світло людини – учення.

III.

Спить сонечко солодким сном,

Сховалося за гори синi.

І колискову пiд вікном

Співає сон малiй дитинi.

3адивилосьсонечко

На маленьку Сонечку.

Сонечка умита,

Сонечка одiта,

Чистi черевички,

У косичках стрiчки.

Усмiхнулось сонечко

До малої Сонечки.

Са, са,са – ось летить оса.

Со, со, со – у Соні колесо.

Ci, ci, ci – закупили сливи всі.

Су, су, су – ми побачили косу.

Спить старий сердитий сом.

Сому сниться сьомий сон...

Сонце пестить поплавок,

Сом сопе на весь ставок.


Т

I. 

Це – ошатна й пишна квітка.

Не чiпайте її, дiтки:

Хоч i гарна, але злючка,

Бо пiд листиком – колючка. (Троянда)

Скринька, вертушка,

Шнур i кругле вушко. (Телефон)

Навесні гуляти ходить,

І пшеничнi зерна

Висіває він ретельно

У колгоспну землю.

І хоч сильний, але має

Лагiдний характер.

Кожен його добре знає,

Це, хлоп'ята...(Трактор)

Нас сім братів. Усі літами рівні, а іменами різні. (Тиждень)

Людей годую, сама голодна,

Часом гаряча, часом холодна. (Тарiлка)

Укриває: землю й океан,

А звуть його...( Туман)

Дивна рослина -

Росте з цибулини.

Гордий, пишний, наче пан.

На грядках росте …(Тюльпан)

Що коло тебе бiжить, а не дожене? (Тінь)

Iдy – iде, стою - стоїть.(Тінь)

II.

На ниві для всіх роботи вистачає.

Труд - правило життя.

III.

Тимко, Тарасик i Тамара

Товаришують вже давно.

Терпких тернинок назбирали,

Та їсти їх не міг ніхто.

Тато – тигр, тигриця – мама

Тихо ходять чагарями.

Тигреня ричати вчиться –

Тигра всякий звір боїться.


У

I. 

Ось до класу всіх скликає:

Голосний цей дзвоник,

I ми радо поспішаєм

Не в садок, а на...(Урок)

Красивий, щедрий рідний край

I мова наша – солов’їна.

Люби, шануй, оберігай

Усе, що зветься... (Україна)

Він нам, як мама, дорогий,

Він хоче нас навчити

Любити край чудовий свій.

Це мудрий наш...(Учитель)

II.

Мілку річку переходять як i глибоку.

Розпитавши про дорогу, дізнайся про

супутника.

III.

Улянка учиться у школі,

Читати вміє i писати.

Уляна – знають всі удома –

Учителькою хоче стать.

Знаю, бо казала

Мені моя ненька,

Що я українка,

Правдива, маленька.

У долині жив удав,

Удавав, що він все знав.

Удавав, що все умів,

У траві хвостом вертів.


Ф

I. 

Намалювати можна нею

Будинки, хмари й поля.

Зелену затишну алею,

Високі гори i моря.

Зачарувати можна нею –

Така вона чудова й гарна!

Ти знаєш, як звуть цю фею?

Її звуть, звичайно,...(Фарба)

Б’є вода в yci боки:

Із залізного тюльпана –

Поспішаєм залюбки

Ми до красеня -...(Фонтана)

Півень одноногий –

На палиці прив’язаний, –

Він не співає, не літає.

Ніс за вітром направляє.

Його напрям визначає:.... (Флюгер)

II.

Фунт розуму краще, ніж віз краси.

III.

Федько знайшов фіалку синю,

Яка ця квітка чарівна!

Фіалка – дівчинці Фросині,

Бо іменинниця вона!

Фламінго на болото летить,

Фазан на гніздечку сидить.

(О.Олесь)

Флокси, флокси на фланелі -

Фартушок зацвів у Нелі.

Із шифону шарфик у Галочки,

А на нім – рясні фіалочки.


Х

I. 

По морю йде, а до берега дійде –

Зразу пропаде. (Хвиля)

Хата мною багата,

Людям брат я i друг,

І коли я є у хаті

Буде й пісня навкруг. (Хліб)

Б'ють мене цапами,

Ріжуть мене ножами;

За те мене отак гублять,

Що всі мене дуже люблять. (Хліб)

II.

Ремесло на плечах не висить,

Хліба не просить, а хліб дає.

Хороше слово багато важить.

III.

Тут лопух – зелено вух

Одбивається від мух.

-Ой, ти, мухо – набридухо,

Не сідай мені на вухо.

Я – Лопух – зелено вух.

Я тут виріс не для мух,

А Оленці на фартух!

Солодка й смачна така.

А зветься як вона? … (Халва)

Біжать коні буланi,

На них вуздики порвані. (Хмари)

Бiлоснiжна вата

Плине нижче хати.

А чим вата нижче,

То i дощик ближче. (Хмара)

Безліч зерен поїдає:,

Він шкідливий, кожен знає:

В нори воду заливають,

Пастки йому виставляють.(Ховрах)

Хоче дівчинка Харита

Хмарку в гості запросити,

Хай подивиться хмаринка

На хатинку Харитинки.

Хом’ячок наш захворів –

Хтось холодним напоїв.

Хом’ячкові нудно в ліжку,

Ходить у гості сіра мишка.


Ц

I. 

Як не вiриш – перевiр:

На мені 12 шкір!

А гризнеш – в очах сльоза,

Бо я звусь...(Цибулина)

Сидять злюки на грядці,

Мають латку на латці,

Мають свиту на свиті,

Ще й землею уриті. ( Цибуля

Шкір має сім, а сльози пускає всім. (Цибуля)

Він вправи добре знає,

Ночами навіть грає.

Не маючи ні нот, ні струн,

Всіх веселить малий..(Цвiркун)

Білий, мов сніг, у пошані у всіх,

До рота попав – там i пропав. ( Цукор )

3 бородою, а не мужик,

3 рогами, а не бик.

3 пухом, а не птах;

Лико дере, а ликачив не плете.(Цап)

В одній діжці два тіста.(Яйце)

II.

Вода має дно, а дорога – кінець.

Що на умі, те й на язиці.

III.

Вийшла киця по водицю,

Та упала у криницю.

Цілий день на ланцюжку

Цап кружляє по лужку.

Це б він випас весь лужок,

Та якби не ланцюжок. (В.Кравчук )

Цап рогатий, бородатий

Цуценя загнав до хати.

Цуценяті ніяк  не спалось –

Цапа цуценя боялось.

Цілий день цукерки хрумав

Неслухняний цей Тарас.

Про цибулю як подумав –

Сльози котяться ураз.

Цапок водицю п’є з цеберка,

Скупе травицю у садку.

Солодкий цукор чи цукерка –

Це теж цапковi до смаку. ( Н.3абiла )


Ч

I. 

Біжить свинка, вирізана спинка.

Озирнеться назад - i сліду не знать.

(Човен)

I не сані, i не віз, їхати добре, аби вiз.

(Човен)

Що за голова, що лише зуби та

борода? (Часник)

Вдень - з ногами, а в ніч - без ніг.

(Черевики)

Два братика - вусатика,

В обох чорненькі сорочки.

Стоять собі в куточку,

Повисували язички. (Черевики)

Удень спочиваю, а вночі літаю,

Маю круглі очі, бачу серед ночі.

(Сова)

У зеленому лісочку. під мережаним. листочком червоніє невеличка спіла ягідка...(Суничка)

Котиться клубочок

Зовсім без ниточок.

Замість  ниточок –

Триста голочок. (Їжак )

Знизу камінь, зверху камінь,

чотири ноги, одна голова. (Черепаха)

Я маленький, чепурненький.

Як зварити – я смачненький.

I на нiжцi шапку маю,

В кошик часто попадаю. (Гриб)

На галяві дерев’яній,

У криниці череп’яній,

У фiалковiй водиці

Мочать ніс безкрилі птиці,

Спорожняється криниця,

Наливається водиця.

Наллється, а не виллється

Криниця та...( Чорнильниця )

II.

Бачив – кажи, не бачив – мовчи.

III.

Чистить чижик пір’ячко.

Бач, який чистенький!

Чорноока дівчинка

Також чепурненька

Ниточка доведе до клубочка.

Чубата чапля чванькувата

Через болото йде одна.

Чомусь з журавликом дружити

Не хоче чапелька чудна.


Ш

I. 

Чистенькі віконця сміються

Від сонця.

Діточки довкола –

Наша люба...(Школа)

Що за пташка так спiває:

Як горобчик, цвiрiнчить,

Мов сорока, скрекотить,

А ще iнколи, бува,

Що кричить, немов сова!

Хто ж виспiвує отак?

Та то ж так спiває...( Шпак)

Усяк школяр його шанує,

Бо він пише й малює. ( Олiвець )

Догори дном - повна,

Донизу дном - порожня. ( Шапка)

II.

Кiшцi смiшки, мишцi слiзки.

Ранiше посieш - бiльше збереш.

Як дбаеш, так i маеш.

Де волошки, там хлiба трошки.

Де пташки, там гинуть комашки.

Дуже довге полотно

3 міста тягнеться воно,

І по цьому полотні

Мчать машини в два кiнцi. (Шосе) (О.М.Волошин )

III.

Шматок сальця шукає мишка,

У нашiй шафi шарудить.

Як шугне на мишку кiшка!

А мишка шасть у шарку вниз. (Н.3абiла)

Шишки на сосні,шашки на столi.

Шпак шпачисi каже гнівно:

- Шершень захопив шпакiвню!

Швидше шибеника гнати –

Шпаченят обороняти!

Шило шубку Шурi шило

Бiлим шовком шви обшило.

Вийшла шубка прехороша

Нашiй Шурi на порошу. ( В.Ладижець)

Шиє Люба, вишиває,

Шубку ляльцi дошиває.

Шапку, шарф i шаровари

Шити мама помагає.


Щ

I. 

Упіймав Івасик рибу,

Але витягнути – мука!

Бо сердита й велика

На гачок зловилась...( Щука)

3 цих зелених маленьких листочків

Мама зварить дуже смачний борщик.

Ми зелених листочків нарвем,

Що усі називають...( Щавлем)

II.

Під щасливою зірко народився.

Бур’яни знищуєш – урожай підвищуєш 

Щупакам в’юни казали:

- Щойно щуку зустрічали.

Щука щирить хижу пащу –

Щупакам тікати краще.

III.

Коли б снігу та дощу,

То зварила б я борщу.

В мами є великий горщик,

Мама в ньому варить борщик.

І такий смачний той борщик,

Що ми ладні з’їсти горщик.  (Е.Гуцало)

Ще дощ iде, перiщить злива.

Щенятко вимокло, як хлющ.

А щиглик, щебетун щасливий,

Щебечить, пурхнувши на кущ.

Щодня щасливі наші діти

Щебечуть, наче пташенята.

Як любить їх найкраща в світі

Єдина Батьківщина – мати!

На подвір’ї зелен кущ.

Над кущем лiтає хрущ.

Ми прибігли до куща,

Над кущем нема хруща.  (В.Лучук)


Ю

I. 

Буква ця усім відома:

Перед Я вона стоїть.

В ній – дві палички i коло -

Здогадаєтесь умить.

Є ця буква в слові ЮЛЯ,

І в словах СМIЮСЬ, СТОЮ.

Ой, яка ж вона красуня,

Ця чудова буква... (Ю )

Усім обід готує мама,

Ось бере вона петрушку,

інші додає приправи -

Будемо їсти смачну...(Юшку)

II.

Трудiвниковi – хвала, ледарю – хула.

Людина з ремеслом ніколи не загине.

III.

Юля, Юра i Юхим

Люблять танцювати.

І подобаються всім

Молодці - малята!

Юрасик любить працювати

BiH- юний працівник, юннат!

3 юрбою малюків завзятих

За школою він садить сад. ( Н.Забiла)


Я

I. 

Не чоловік, не звір, а вуса має. (Ячмінь)

Хто хвіст залишає, як від ворога тікає? (Ящірка)

Восени не в’яне, а взимку не вмирає. (Ялинка)

За двома замками лежить колода з ямками. Чи солодке, чи гірке, в кожній справі узнає. (Язик)

Хто в році чотири рази перевдягається. (Земля)

Я дерево – красень, а звуть мене…(Ясень)

II.

З одної ягоди немає вигоди.

Яке зіллячко, таке й сім’ячко.

III.

Ялинка ясними вогнями

Яскраво світиться і сяє.

Якраз до свят з приятелями

Усю абетку вивчу я. (Н.Забіла)

Завжди в роті, а не проковтнеш. (Язик)

У святковому залі

Стоїть, як картинка

Весела, зелена

Красуня…(Ялинка)

Пробив стінку –

Бачу срібло,

Пробив срібло –

Бачу золото. (Яйце)

Коли потрібний – викидають,

А не потрібний - підіймають. (Якір)

Яків ягідок нарвав.

Ой, які червоні!

Яків їх в долоні взяв –

Ах горять долоні.

Іде весна – весняночка,

Весняночка – співаночка,

Край стежки спиняється

І до малят вітається. (М.Сингаївський)


Ь

I. 

Кожна з них – від Ф до Я,

Промовляє своє ім’я.

Лиш одна із них німа

В неї голосу нема.

Здогадався, певно, всяк!

Звуть цю букву … (М’який знак)

Я один у сім’ї такий,

Кажуть, надто вже м’який,

Хоч мовчун, та не дивак,

У слові я – не зайвий знак.  (Ь)

ІІ.

Будь сином свого народу.

Слово пече дужче за вогонь.

Вода й вогонь все знищують.

ІІІ.

Гарненька кицька в мене є

Біленьку лапку дає,

І мурчить, і розмовляє.

Скажіть, такої в вас немає?

Дві спиці бабуся вколола в клубочок.

На букву став схожий м’який колобочок.

 •  Немов м’який знак, -

Усміхається Вітя.

Ця буква, остання стоїть в Алфавіті.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59862. Математика 115 KB
  В порядке очереди каждая команда дает ответ на каждый вопрос или соглашается с первым ответом или дает свой ответ. По сколько километров пробежала каждая лошадь ответ: по 40км На грядке сидят 6 воробьев к ним прилетели еще 5.
59864. Вікторина «Я люблю тебе, Україно!» 69 KB
  Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів з фізичної географії України підтримати інтерес до предмета географії; розвивати творчі та організаторські навички учнів пізнавальний інтерес;...
59866. ВИКТОРИНА «МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ» 36 KB
  Затем доплыв до крайней западной точки Австралии м.Йорк мы чуть было не натолкнулись на Малый Большой Барьерный риф но наш капитан обогнув его по Коралловому заливу морю успешно довез нас до столицы Австралии города Сидней Канберра...
59867. Три клада у природы есть… 133 KB
  Какое дерево цветет позже всех Липа Из древесины какого дерева делают спички Осина Какой ядовитый кустарник цветет ранней весной Волчье лыко У какой земляники плоды слаще у той что растет под деревом или на открытой поляне У той что на поляне Конкурс...
59868. МАТЕМАТИЧНА ВІКТОРИНА «КВАДРАТ.КОЛО.КРУГ» 1.21 MB
  Мета: Прищеплення інтересу до предмета; Розвиток мислення; Виховання співпраці і колективізму; Придбання нових знань і умінь; Розширення кругозору учнів; Розвиток в учнів творчого мислення...
59869. Сценарій математичної вікторини: Своя гра 189 KB
  Для цього необхідно правильно відповісти на питання 2-х відбіркових турів турагентів і третьому турі турагенті а у фінальній грі не тільки не лише правильно відповісти але і зробити велику ставку на свою відповідь.
59870. Патриотическое воспитание учащихся при изучении физики 150.5 KB
  Назовите учёного который стал деканом первого в Европе электротехнического факультета в Пражском политехническом институте. Иван Павлович Пулюй 2 Назовите учёного который является основателем теории аномалий земного магнетизма.