53020

Щоденне меню

Конспект урока

Педагогика и дидактика

And at this lesson we’ll discuss daily menu of British and Ukrainian people, try to make your own menu and revise grammar material: conditional of the second type.

Английский

2014-02-21

40 KB

1 чел.

Розробка уроку з теми “Food”

для 10 класу до підручника О.Д. Карп’юк

Тема: Щоденне  меню

Мета:

Практична: систематизувати вивчений матеріал з даної теми, закріпити вживання лексичних одиниць, засвоєних протягом попередніх уроків; організувати повторення та практикувати учнів по оперуванню граматичною структурою “умовні речення другого типу”;                         

Освітня: розширити кругозір учнів за даною темою; поглиблення знань про культуру, реалії країни, мова якої вивчається.

Розвиваюча: розвивати вміння ілюструвати ідеї, думки, висновки щодо даної теми, просторове сприйняття.

Виховна: виховувати самостійність, зацікавленість у вивченні іноземної мови, чіткість висловлення думки

Обладнання: підручник, листи паперу для роботи в групах, таблиця, зорові опори.

                                           Хід уроку

I. Початок уроку.

1. Привітання.

T: Good morning, children! How are you getting on?

Ps: We are very well, thank you!

2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: And at this lesson we’ll discuss daily menu of British and Ukrainian people, try to make your own menu and revise grammar material: conditional of the second type.

3.Уведення в іншомовну атмосферу.

T: You know that almost every country has its own cuisine and what is more some popular dishes are associated with this or that national cuisine. We’re to remember such dishes.

Your task is to complete the sentences.

Pudding is a typical…( English/British dish)

Pizza is …( a typical Italian dish)

Pelmeni is…(  a typical Russian dish)

Varenyky is…(  a typical Ukrainian dish)

Burrito is…(  a typical Mexican dish)

Ratatouille is…(  a typical French dis)

Sushi is...(  a typical Japanese dish)

That’s great

II. Основна частина уроку.

1. Активізація використання в мовленні лексики попереднього уроку.

T: Let’s make an association map. Go to the blackboard and write what menu can be.

  Menu for breakfast                  Menu for lunch              Cocktail party menu     

                                                            ↑

Menu for dinner               ←     A COOK’S MENU     →             Home-made menu                                                                                                           

Outdoor menu                                                                             Themed party menu     

                                   Daily menu            Formal dinner menu         

2.Розвиток умінь мовлення

1)робота в групах            

T: Let’s speak about a daily menu and analyze it. By the way, what daily menu is considered to be healthy?

As far as I know, a healthy menu has to include the dishes which provide us with vitamins and carbohydrates, and it doesn’t have to be fright in calories and saturated fat and lacking in nutrition.

Now divide into groups of four and make the daily menu adding the dishes recipes of which you have prepared at home.

Use the table

Menu  Dishes/Food

Starter:

Main course :

Dessert:

Drinks:

2) інтерактивна гра “2-4 разом”. Виконання вправи 4 стор.64

T: Your task now to make a list of food or dishes you associated with the country by yourself then with your partner and then in your group. Who makes the longest list is winner.

2. Повторення граматичного матеріалу. Grammar Practice

T: As I have said at the beginning of the lesson we’ve got some new grammar today. It is the continuation of the topic Conditional sentences of second type. Let’s remember some things about them.

How many types of conditional sentences do you know? (2 or 3)

How many parts does a conditional sentence consist of? What are they? In what order do they go?

What tenses are used in the Second Conditional?

Use the Simple Past in the If clause. If the verb is be, use were for all persons. Use could, might or would+ base form in the result clause.

              Ved/II form

       Would/ could/ might+ V

                If clause

           main clause

              

Are these conditional sentences real? What time do they refer to: past or present? What tenses are used in these sentences? (Pupils try to answer the questions.)

Let’s study some more examples.

Let’s sum up and make our know-how of the Second Conditional.

We know the theory quite well so it’s high time to do some exercises.

Виконання ex.2 p.64. Граматична гра  “Logical Chain”. Учні працюють в команді по четверо. Учні обирають речення, ставлять дієслова у потрібну форму та складають логічний ланцюжок з умовних речень.

Example: If I eat healthy food, I would be strong.→ If  I were strong, I could do a lot.   P1→P2→P3→P4

Інтерактивна гра “ Real and Ideal”

T: Let’s practice conditional clauses playing the game  “ Real and Ideal”

On the board:

If you were a fruit, which fruit would you be?

If you were a vegetable, which vegetable would you be?

If you were a dish, what dish would you be?

T: Answer the questions, explaining your choices, for example:

As I were a fruit, I’d be a strawberry as I’m rather sweet.

Compare your choices in pairs and groups.

 III. Заключна частина.

1. Домашнє завдання.

T: Our home task is making your own menu for a birthday party.

2. Підведення підсумків уроку.Рефлексія.

T:  You have been working hard and your marks are…


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3969. Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі 375.74 KB
  «Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі» Виконала: ст. гр. СН-41 Ковальчук Лариса У загальному випадку «Типове положення про службу захисту інформації (СЗІ) в автоматизованій системі (АС)» складається з таких розділ...
3970. Схемотехніка логічних елементів та їх реалізація на мікропроцесорі 365.86 KB
  Специфіка програмування мікроконтролера PIC16F628. Рішення задач. Створення проекту в MPLAB. Створення проекту в PROTEUS. Схемотехніка логічних елементів та їх реалізація на базі мікропроцесорів. Прості висловлення – логічний елемент (змінна) – входить до складу складного висловлення логічної функції, яка залежить від істинності чи помилковості аргументів.
3971. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА WEB 2.0 359.9 KB
  ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА WEB 2.0. Що таке Web 2.0 WEB 2.0 – це методика проектування систем, котрі шляхом врахування мережевих взаємодій стають тим краще, чим більше ними користуються. Web 2.0 - не технологія і не особливий ...
3972. АЭРОНАВИГАЦИЯ Методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольных работ 355.61 KB
  Дисциплина «Аэронавигация» является профилирующей, которая определяет уровень профессиональной подготовки студентов специализации «Летная эксплуатация гражданских воздушных судов». Она является основой для изучения других дисциплин, формирующих профессиональную подготовку.
3973. Знайомство з пакетом Swing 350.08 KB
  Лабораторна робота №7 (Знайомство з пакетом Swing) Тема роботи: Знайомство з пакетом Swing Мета роботи: Дослідити пакет Swing. План роботи. Ознайомлення з компонентами бібліотеки Swing. Навчитися добавляти компоненти до контейнерів Озн...
3974. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 336.63 KB
  Развитие малого предпринимательства является одним из условий перехода России к полноценным рыночным отношениям, устойчивому развитию экономики, а также обеспечению стабильности в социальной сфере. Особая роль отводится бизнесу в развитие сферы услуг, которая является своего рода индикатором оценки уровня развития экономики любой страны....
3975. Системы линейных неравенств 331.41 KB
  Лекция Системы линейных неравенств Основные понятия Системы линейных неравенств применяются для решения различных математических задач. Системой линейных неравенств из m с n неизвестными x1 ,x2 ,...
3976. Створення простого текстового редактора 331.12 KB
  Лабораторна робота №9 (Створення простого текстового редактора.) Мета роботи: Створення простого текстового редактора. Мета: Написати програму на Java простого текстового редактора на Java План роботи. Вивчення додаткових компонентів для створе...
3977. Java. Типи даних 329.05 KB
  Лабораторна робота №5 (Java. Типи даних.) Тема роботи: Java. Типи даних. Мета роботи: Навчитися писати прості програми на Java 2SE. План роботи. Ознайомитися з структурою JDK. Ознайомитися з інтерфейсом програми IDEA. Написати просту...