53020

Щоденне меню

Конспект урока

Педагогика и дидактика

And at this lesson we’ll discuss daily menu of British and Ukrainian people, try to make your own menu and revise grammar material: conditional of the second type.

Английский

2014-02-21

40 KB

1 чел.

Розробка уроку з теми “Food”

для 10 класу до підручника О.Д. Карп’юк

Тема: Щоденне  меню

Мета:

Практична: систематизувати вивчений матеріал з даної теми, закріпити вживання лексичних одиниць, засвоєних протягом попередніх уроків; організувати повторення та практикувати учнів по оперуванню граматичною структурою “умовні речення другого типу”;                         

Освітня: розширити кругозір учнів за даною темою; поглиблення знань про культуру, реалії країни, мова якої вивчається.

Розвиваюча: розвивати вміння ілюструвати ідеї, думки, висновки щодо даної теми, просторове сприйняття.

Виховна: виховувати самостійність, зацікавленість у вивченні іноземної мови, чіткість висловлення думки

Обладнання: підручник, листи паперу для роботи в групах, таблиця, зорові опори.

                                           Хід уроку

I. Початок уроку.

1. Привітання.

T: Good morning, children! How are you getting on?

Ps: We are very well, thank you!

2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: And at this lesson we’ll discuss daily menu of British and Ukrainian people, try to make your own menu and revise grammar material: conditional of the second type.

3.Уведення в іншомовну атмосферу.

T: You know that almost every country has its own cuisine and what is more some popular dishes are associated with this or that national cuisine. We’re to remember such dishes.

Your task is to complete the sentences.

Pudding is a typical…( English/British dish)

Pizza is …( a typical Italian dish)

Pelmeni is…(  a typical Russian dish)

Varenyky is…(  a typical Ukrainian dish)

Burrito is…(  a typical Mexican dish)

Ratatouille is…(  a typical French dis)

Sushi is...(  a typical Japanese dish)

That’s great

II. Основна частина уроку.

1. Активізація використання в мовленні лексики попереднього уроку.

T: Let’s make an association map. Go to the blackboard and write what menu can be.

  Menu for breakfast                  Menu for lunch              Cocktail party menu     

                                                            ↑

Menu for dinner               ←     A COOK’S MENU     →             Home-made menu                                                                                                           

Outdoor menu                                                                             Themed party menu     

                                   Daily menu            Formal dinner menu         

2.Розвиток умінь мовлення

1)робота в групах            

T: Let’s speak about a daily menu and analyze it. By the way, what daily menu is considered to be healthy?

As far as I know, a healthy menu has to include the dishes which provide us with vitamins and carbohydrates, and it doesn’t have to be fright in calories and saturated fat and lacking in nutrition.

Now divide into groups of four and make the daily menu adding the dishes recipes of which you have prepared at home.

Use the table

Menu  Dishes/Food

Starter:

Main course :

Dessert:

Drinks:

2) інтерактивна гра “2-4 разом”. Виконання вправи 4 стор.64

T: Your task now to make a list of food or dishes you associated with the country by yourself then with your partner and then in your group. Who makes the longest list is winner.

2. Повторення граматичного матеріалу. Grammar Practice

T: As I have said at the beginning of the lesson we’ve got some new grammar today. It is the continuation of the topic Conditional sentences of second type. Let’s remember some things about them.

How many types of conditional sentences do you know? (2 or 3)

How many parts does a conditional sentence consist of? What are they? In what order do they go?

What tenses are used in the Second Conditional?

Use the Simple Past in the If clause. If the verb is be, use were for all persons. Use could, might or would+ base form in the result clause.

              Ved/II form

       Would/ could/ might+ V

                If clause

           main clause

              

Are these conditional sentences real? What time do they refer to: past or present? What tenses are used in these sentences? (Pupils try to answer the questions.)

Let’s study some more examples.

Let’s sum up and make our know-how of the Second Conditional.

We know the theory quite well so it’s high time to do some exercises.

Виконання ex.2 p.64. Граматична гра  “Logical Chain”. Учні працюють в команді по четверо. Учні обирають речення, ставлять дієслова у потрібну форму та складають логічний ланцюжок з умовних речень.

Example: If I eat healthy food, I would be strong.→ If  I were strong, I could do a lot.   P1→P2→P3→P4

Інтерактивна гра “ Real and Ideal”

T: Let’s practice conditional clauses playing the game  “ Real and Ideal”

On the board:

If you were a fruit, which fruit would you be?

If you were a vegetable, which vegetable would you be?

If you were a dish, what dish would you be?

T: Answer the questions, explaining your choices, for example:

As I were a fruit, I’d be a strawberry as I’m rather sweet.

Compare your choices in pairs and groups.

 III. Заключна частина.

1. Домашнє завдання.

T: Our home task is making your own menu for a birthday party.

2. Підведення підсумків уроку.Рефлексія.

T:  You have been working hard and your marks are…


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66443. Програма підготовки майбутніх соціальних педагогів до зміцнення здоров’я дітей у сім’ї 141.62 KB
  В Україні формування відповідального ставлення до здоров’я в дитячому та молодіжному оточенні стає важливим соціально-економічним та гуманітарним складником державної політики. Особливе занепокоєння викликає те, що за даними міністерства охорони здоров’я за останнє...
66444. Российское экологическое законодательство: современное состояние и перспективы развития 170.5 KB
  Целями данного исследования являются: вопросы, связанные с определением общих и специальных факторов, воздействующих на экологическое законодательство; выделение тенденций развития экологического законодательства в субъектах РФ. В ходе работы над дипломным проектом использовались следующие методы: диалектический, логический, сравнительно-правовой, исторический, социологический и др.
66445. Разработка прибора РЭМИ – 4 (регистратор электромагнитного излучения) 4.49 MB
  Согласовываться две платы должны по гибкому шлейфу что облегчит сборку и возможные дальнейшие доработки устройства. Печатная плата индикации и управления крепится к крышке корпуса шестью винтами что обеспечивает надежное крепление печатной платы.
66446. Вексель - вид ценной бумаги, как объект гражданских прав 336 KB
  Когда впервые появился вексель достоверно установить невозможно. Ученые высказывают различные точки зрения о времени и месте появления первых векселей. Одни предполагают, что вексельные операции были известны древним римлянам и древним грекам, другие отстаивают точку зрения, что вексель появился в Италии во второй половине 12 века.
66448. Аудит страховых организаций и особенности его проведения 383.5 KB
  Слово аудит в разных переводах означает «он слышит» или «слушающий». В классическом понимании аудит означает независимый внешний финансовый контроль, осуществляемый независимыми дипломированными аудиторами, не работающими на данном предприятии.