5306

Route Availability Document (RAD)

Контрольная

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

RAD. Route Availability Document Документ, разработанный CFMU на основе стратегического планирования, управления пропускной способностью и потоками воздушного движения, утвержденный полномочным авиационным органом государства и включающий ...

Русский

2012-12-06

33.5 KB

31 чел.

RAD. Route Availability Document

Документ, разработанный CFMU на основе стратегического планирования, управления пропускной способностью и потоками воздушного движения, утверждённый полномочным авиационным органом государства и включающий в себя информацию по всем ограничениям, связанным с ИВП данного государства.

ATFCM (Air Traffic Flow and Capacity Management) – управление пропускной способностью и потоками воздушного движения.

CAA (Civil Aviation Authority) – авиационные власти.

Изменение согласно дат AIRAC. Изменение к RAD публикуются через AIM и CRAM. Долгосрочные изменения публикуются в АИП. Документ RAD можно найти на сайте Евроконтроля.

Route restriction through Finland – ограничения маршрутов над Финляндией

Airway – участок ВТ

From To – от до

Operational goal – оперативная информация

Организация подачи флайт-плана в зоне Евроконтроля

Одна часть в Брюсселе – IFPU1 (initial flight planning unit)

Вторая часть Европы в Бритини – IFPU1

SITA – международная организация аэронавигационных телекоммуникаций.

AFTN – aeronautical fixed telecommunication network

Виды ответов: ACK – подтверждение, REJ – отказ, MAN – ушло на ручную обработку

Система Евроконтроля проверяет ФПЛ на:

 1.  Синтаксис (правильно ли заполнен ФПЛ)
 2.  Семантика (требования).
  -
  EOBT – 4 цифры.
  - 10 поле (оборудование).
  - 15 поле (маршрут, СИД/СТАР (в соответствии с требованиями государств), скорость/эшелон, слишком длинный
  DCT).
  - удовлетворение
  RAD, CDR
  - и т.п.
 3.  Проверка на соответствие телеграмм CHG, DLA, CNL, DEP, ARR существующему FPL.
 4.  Проверка FPL на дублированность.

Не проверяет на легитимность поле 15 части маршрута вне зоны Евроконтроля.


Ответ на флайт-план

Органы ОрВД

IFPU1 Брюссель

И

IFPU2 Бритини

Эксплуатант и АДП

одача флайт плана

В органы УВД поступает проверенный FPL


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72947. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ 218.5 KB
  Для національної економіки участь в міжнародній торгівлі набуває форми зовнішньої торгівлі. Зовнішня торгівля– це торгівля однієї країни з іншими країнами, яка складається з вивезення (експорту) та ввезення (імпорту) товарів і послуг.
72948. МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ 116.49 KB
  Міжнародна міграція робочої сили виникла багато століть тому і, за минулий з тих пір час, перетерпіла серйозні зміни. Першим масовим переміщенням трудящих став цілеспрямований завезення рабів з Африки на американський континент, в результаті чого в 18-19 ст.
72949. Реструктуризація підприємств 6.12 MB
  Мета: сформувати у студентів знання щодо основ проведення реорганізації підприємства спрямованої на розукрупнення змісту реорганізаційної угоди. Реорганізація підприємств спрямована на їх розукрупнення поділ виділення До розукрупнення підприємства поділ виокремлення вдаються...
72950. Вартість і оптимізація структури капіталу. Управління інвестиціями 291 KB
  Розглянути особливості визначення вартості капіталу сформованого за рахунок різних джерел визначити суть фінансового лівериджу та принципи формування ефекту фінансового важеля розкрити основи оптимізації структури капіталу і фактори що на неї впливають розглянути особливості...
72951. Управління фінансовими ризиками 203.5 KB
  Економічна сутність фінансових ризиків. Основні види фінансових ризиків. Фактори які впливають на рівень фінансових ризиків. Фінансовий ризик є обєктивним явищем у функціонуванні будьякого підприємства; він супроводжує практично всі види фінансових операцій і всі напрями його фінансової діяльності.
72952. Особливості фінансової санації та банкрутства підприємств різних форм власності та видів діяльності 162 KB
  Віднесення банку до категорії проблемних Національний банк України зобовязаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемних за умови його відповідності хоча б одному з таких критеріїв: 1 банк протягом звітного місяця допустив зменшення на 5 і більше відсотків: щоденного розміру...
72953. Внітрішньофірмове фінансове прогнозування та планування 356 KB
  Фінансове планування передбачає визначення: величини необхідних і реально можливих грошових ресурсів за джерелами їх формування і напрямами використання для здійснення операційної інвестиційної та інших видів діяльності; оптимальної структури капіталу за джерелами формування...
72954. Банкрутство і фінансова санація підприємств 389 KB
  До внутрішніх факторів банкрутства відносять: дефіцит власного оборотного капіталу; низький рівень техніки технології та організації виробництва; зниження ефективності використання виробничих ресурсів виробництва; створення наднормативних залишків; незадовільна платіжна дисципліна; недостатні обсяги...
72955. Визначення вартості грошей у часі та її використання 307.58 KB
  Управління прибутком підприємства розподіляється на дві важливі підсистеми: 1 управління формуванням прибутку; 2 управління розподілом прибутку. Виконання фінансовим менеджером підприємства основних завдань управління формуванням прибутку підприємства спрямоване на врахування таких особливостей...