5306

Route Availability Document (RAD)

Контрольная

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

RAD. Route Availability Document Документ, разработанный CFMU на основе стратегического планирования, управления пропускной способностью и потоками воздушного движения, утвержденный полномочным авиационным органом государства и включающий ...

Русский

2012-12-06

33.5 KB

31 чел.

RAD. Route Availability Document

Документ, разработанный CFMU на основе стратегического планирования, управления пропускной способностью и потоками воздушного движения, утверждённый полномочным авиационным органом государства и включающий в себя информацию по всем ограничениям, связанным с ИВП данного государства.

ATFCM (Air Traffic Flow and Capacity Management) – управление пропускной способностью и потоками воздушного движения.

CAA (Civil Aviation Authority) – авиационные власти.

Изменение согласно дат AIRAC. Изменение к RAD публикуются через AIM и CRAM. Долгосрочные изменения публикуются в АИП. Документ RAD можно найти на сайте Евроконтроля.

Route restriction through Finland – ограничения маршрутов над Финляндией

Airway – участок ВТ

From To – от до

Operational goal – оперативная информация

Организация подачи флайт-плана в зоне Евроконтроля

Одна часть в Брюсселе – IFPU1 (initial flight planning unit)

Вторая часть Европы в Бритини – IFPU1

SITA – международная организация аэронавигационных телекоммуникаций.

AFTN – aeronautical fixed telecommunication network

Виды ответов: ACK – подтверждение, REJ – отказ, MAN – ушло на ручную обработку

Система Евроконтроля проверяет ФПЛ на:

 1.  Синтаксис (правильно ли заполнен ФПЛ)
 2.  Семантика (требования).
  -
  EOBT – 4 цифры.
  - 10 поле (оборудование).
  - 15 поле (маршрут, СИД/СТАР (в соответствии с требованиями государств), скорость/эшелон, слишком длинный
  DCT).
  - удовлетворение
  RAD, CDR
  - и т.п.
 3.  Проверка на соответствие телеграмм CHG, DLA, CNL, DEP, ARR существующему FPL.
 4.  Проверка FPL на дублированность.

Не проверяет на легитимность поле 15 части маршрута вне зоны Евроконтроля.


Ответ на флайт-план

Органы ОрВД

IFPU1 Брюссель

И

IFPU2 Бритини

Эксплуатант и АДП

одача флайт плана

В органы УВД поступает проверенный FPL


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25180. Предмет історико-філософської думки 88 KB
  Пригадайте ще років 1520 тому історії філософії відводили місце на крайній периферії у табелі про ранги філософських дисциплін. Головними вважали дослідження з діамату істмату філософських проблем природознавства етики та естетики а історія філософії розташовувалася десь за ними. Приблизно такий самий статус зберігався і в системі викладання: справа зводилася до короткого історикофілософського вступу якому присвячували двітри лекції і на тому історію філософії забували. Є підстави констатувати докорінну зміну статусу історії...
25181. Києво-Могилянська Академія та її роль у формуванні української філософії 25.5 KB
  КиєвоМогилянська Академія та її роль у формуванні української філософії Заснована Петром Могилою у 1632 р. В академії вперше для східних слов'ян почалося систематичне викладання філософії. Викладання філософії передбачало: діалектику логіку фізику математику та метафізику. Про це свідчить хоча б те що кожен професор філософії повинен був виробити собі свій оригінальний курс.
25182. Cимволізм культури. Сутність символу 28 KB
  Зміст поняття символу розкривається через суміжні до нього поняття знаку і образу. Усвідомлення сутності символу неможливе без співвіднесення його з образом. Образ не є уявленням він скоріше предмет уявлення. Будьякий смисл є образом і будьякий образ є хоча б певною мірою символом.
25183. Буття-в-собі і буття-для-себе в параці Ж.-П.Сартра Буття і ніщо 26.5 KB
  Буттявсобі і буттядлясебе в параці Ж.Сартра Буття і ніщо. Буття не створене ніким і нічим воно просто є воно не активне не пасивне не імманенте. Буття є те що воно є це позитивність неповязана з часом.
25184. Філософські школи античності 30.5 KB
  Філософські школи античності Немає філософії взагалі існують її конкретні історичні прояви. Усю 1200 річну історію античної філософії можна розбити на 3 етапи: класика або еллінська філософія еліністична філософія та філософія доби Римської імперії. Рання класика або натурфілософія початковий період філософії. До філософії можна прийти лише знаючи математику.
25185. Основні засади ФІ Гегеля та Канта 34.5 KB
  Історія людства в своїй цілісності стає об'єктом теоретичної реконструкції та аналізу в творчості Канта а своє логічне завершення ці пошуки знаходять в філософії історії Геґеля. Найхарактернішою ознакою німецької класичної філософії є визнання субстанційності історії. Продовжуючи просвітницьку традицію Кант та Геґель постулювали як засадничу основу історичного процесу розум раціональне впорядкування історії. ФІ на відміну від емпіричних описових досліджень історії має представити всесвітню історію як систему...
25186. Методи теоретичного пізнання 30 KB
  Теоретичне пізнання це пізнання яке ґрунтується на споглядальному відношенні до дійсності тобто має чисто інтелектуальний характер. До загальних методів теоретичного пізнання відносять аналіз та синтез. Третім загальнонауковим методом теоретичного пізнання є ідеалізація.
25188. М.Шелер. Положення людини в космосі 30.5 KB
  Положення людини в космосі М. Причини: відсутність єдиної ідеї людини спеціальні науки психологія соціологія біологія і ін. зосереджуючись на окремих проявах людської життєдіяльності скоріше приховують сутність людини ніж розкривають. Двозначність поняття людини: 1.