53084

Розв’язання типових задач з генетики. Дигібрідне схрещування

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Матеріальнотехнічне забезпечення та дидактичні засоби: Роздатковий матеріал: таблиця до вправи самостійної роботи Знайди відповідність Додаток Б; логічні ряди: Закреслити зайве слово Додаток В; методичні вказівки та задачі для проведення практичної роботи №5 Додаток Г; алгоритм розвязування біологічних задач Додаток Д; таблиця Альтернативні ознаки в людини Додаток Е; питання конкурсу Вірю не вірю Додаток Ж. Забезпечення заняття: завдання на...

Украинкский

2014-02-21

254.5 KB

215 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дружківський технікум

Донбаської  даржавної  машинобудівної  академії

МЕТОДИЧНА   РОЗРОБКА

ВІДКРИТОГО  ЗАНЯТТЯ

 

Тема: ПРАКТИЧНА   РОБОТА  № 5

«Розв’язання типових задач з генетики. Дигібрідне схрещування. » 

з  дисципліни     «Біологія»

Спеціальність  

5.05050202 «Обслуговування верстатів з програмним управлінням робототехнічних комплексів»

Дружківка 2013

Методична розробка відкритого практичного  заняття з теми

«Розв’язання типових задач з генетики. Дигібрідне схрещування.» з дисципліни «Біологія» для студентів ВНЗ І-П рівнів акредитації, спеціальність 5.05050202 «Обслуговування верстатів з програмним управлінням робототехнічних комплексів»

Підготувала Гречишкіна О.В. –викладач біології Дружківського технікуму Донбаської державної  машинобудівної академії, 2013 р.

Викладено методику проведення практичного заняття, спрямованого на закріплення знань та формування вмінь розв’язувати задачі з генетики,  використовуючи теоретичні знання на практиці.

Для  викладачів загальноосвітніх  дисциплін  вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії спецдисциплін спеціальності 5.05040202 «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів»

ПЛАН  ЗАНЯТТЯ  

Група: 1ОВ-12                                                               Дата:  

Спеціальність: 5.05050202 «Обслуговування верстатів з програмним управлінням робототехнічних комплексів»

 

Навчальна дисципліна:  «Біологія»

Тема: «Розв’язання типових задач з генетики. Дигібрідне схрещування»

Мета заняття:

Методична:

1) вдосконалювати  методику проведення практичного заняття  з інтегрування активних та інтерактивних прийомів і методів навчання;

Дидактична:

1) виявити рівень знань, умінь, навичок, здібностей студентів з заданої теми;

2) сформувати уміння використовувати отримані теоретичні знання на практиці;

3) залучити до самостійної, творчої співпраці;

4) закріпити знання, уміння, навички.

Виховна:

1) виховувати:

 •  уважність;
 •  дисциплінованість;
 •  активність;
 •  цілеспрямованість;

2) мотивувати необхідність отриманих знань;

3) формувати потребу роботи у колективі, бажання допомагати один одному;

4) сприяти формуванню практичних умінь та навичок.

Вид заняття: Практичне.

Тип заняття: практичне з використанням інноваційних  технологій.

Форми та методи проведення: Пояснення, бесіда, бліц-опитування, метод вправ, «Закресли зайве слово», «Знайди відповідність»,  наочний матеріал, конкурс «Вірю не вірю», робота парами.

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби:

 1.  Роздатковий матеріал:

-    таблиця до вправи (самостійної роботи) «Знайди відповідність» (Додаток Б);

-    логічні ряди: «Закреслити зайве слово» (Додаток В);

-    методичні вказівки  та задачі для проведення практичної роботи №5 (Додаток Г);

-    алгоритм розв’язування біологічних задач  (Додаток Д);  

-     таблиця «Альтернативні ознаки в людини» (Додаток Е);

-   питання конкурсу «Вірю- не вірю» (Додаток Ж).

-    набір зелених та червоних карток.

2.   Забезпечення заняття:

-    завдання на бліц-опитування (Додаток А);

-    приклад розв’язання задачі (Додаток З);

-    бланк оцінювання студентів (Додаток  І); 

        

Міжпредметні зв`язки:

             Забезпечуючі:   ботаніка, зоологія, анатомія

            Забезпечувані:   агрономія, селекція, медицина

Література:

Основна:

1 Балан П.Г., Вервес Ю.Г., Поліщук В.П..  Біологія, 10,11

класи. - К.: Генеза,  2010,2011р.

2 Біологія. Великий довідник для школярів та абітурієнтів. Тернопіль,

Навчальна книга - Богдан, 2001.

3. Кучеренко М.Е., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. та ін. Загальна біологія, 10-11 класи. - К.: Генеза,   2001

4. Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Мажори. – Вінниця: Нова

книга, 2004.-656 с.

5. Овчинніков О.В. Загальна біологія. Збірник задач і вправ. К.: Генеза, 2000.

6.. Слюсарев А.А., Жукова С.В. Биология. – К.: Наук. думка, 1987. – 415 с.

Допоміжна

1.Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика: В 3-х т. Т.1. Пер. с англ. –

М.: Мир, 1987. – 295 с.; Т.2. 1988. – 368 с.; Т.3. 1988. – 335 с

2.Маккьюсик В.А. Наследственные признаки человека / Пер. с англ. – М.:

Медицина, 1976. – 683с.

3.Медицинская генетика: Учебник / Н.П. Бочков, А.Ю. Асанов, Н.А.

Жученко и др.; Под ред. Н.П. Бочкова. – М.: Мастерство; Высшая школа,

2001. – 192 с.

п/п

Орієнтований план і методи проведення заняття

Час,

хвилин

1.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА (ПРИВІТАННЯ, ПЕРЕВІРКА ПІДГОТОВКИ АУДИТОРІЇ ДО ЗАНЯТЬ, ПЕРЕВІРКА ПРИСУТНОСТІ СТУДЕНТІВ).

2

2.

МОТИВАЦІЯ.

3

3.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

2

4.

КОНТРОЛЬ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ  ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

27

4.1.

БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

4

4.2.

ВПРАВА (ЛОГІЧНІ РЯДИ): «ЗАКРЕСЛИТИ ЗАЙВЕ СЛОВО».

4

4.3.

ВПРАВА «ДОБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ».

8

4.4.

РЕФЛЕКСІЯ. ОБГОВОРЕННЯ ТА АНАЛІЗ  РОБІТ СТУДЕНТІВ

3

4.5

ГІМНАСТИКА МОЗКУ

5.

ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ.

  

30

5.1.

ІНСТРУКТАЖ ВСТУПНИЙ.

                                                       

2

5.2.

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ.

15

5.3.

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

8

5.4.

ОБГОВОРЕННЯ ТА АНАЛІЗ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

5

6

ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ.

10

6.1

КОНКУРС « ВІРЮ- НЕ ВІРЮ»

5

6.2

РЕФЛЕКСІЯ

5

7.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ВИКОНАНОЇ РОБОТИ.

ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ.

4

8.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

2


ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Організаційний момент.                                                                            

    1.1   Привітання  студентів.

    1.2   Перевірка присутності студентів на занятті.

    1.3   Підготовка аудиторії до заняття.

2.  Мотивація.

Бесіда за таблицею «Альтернативні ознаки у людини» (додаток Е), що  в роздрукованому вигляді роздається учням на парту.

Ви бачите, яке різноманіття ознак є в організмі людини (і це лише мала їх частка). Так само і в інших живих організмів є безліч ознак, які вони успадковують від своїх батьків.

Закони Менделя допомогають з’ясувати механіхм цього успадкування

Спробуємо сьогодні розібратися з цими законами  і підтвердити їх на практиці.

 

3.  Повідомлення теми та очікуваних результатів.   

На цьому занятті ми практично відпрацюємо навички  розв’язування генетичних задач  з використанням  знань  законів генетики, термінології та сомволіки за темою: «Дигібрідне схрещування »

Основні цілі сьогоднішнього заняття:

 •  закріпити основні поняття  та символіку теми;
 •  навчитися розвязувати задачі на дигібрідне схрещування

Знаєте:

 •  Основні генетичні терміни, символи.
  •  Закони генетики.
  •  особливості моногібрідного та дигібрідного схрещування.

                                 

Наприкінці заняття ви повинні будете вміти:

 •  розв’язувати задачі на дигібрідне схрещування, використовуючи статистичний характер законів Менделя, генетичну символіку.

4. Актуалізація опорних знань та контроль вихідного рівня знань за темою «Закономірності спадковості і мінливості  ».

Для повторення вивченого матеріалу проведемо:

4.1 бліц-опитування. Для цього я пропоную студентам визначення основних генетичних законів Менделя (Додаток А), а вони дають відповідь. За кожну вірну відповідь студент отримує по 0,5 балу. Результати виконаної вправи я заношу в бланк оцінювання (Додаток І) для визначення вихідного рівня знань студентів.

4.2   вправу  (логічні ряди) «Закреслити зайве слово». Для цього кожному студенту видається аркуш  з завданням для самостійної роботи (Додаток В). У запропонованому мною логічному ряду треба закреслити зайве слово. За кожну вірну відповідь студент отримує по 0,5 балів. Студенти роблять самоперевірку даної вправи. Найбільша кількість балів – 3. Результати виконаної вправи я заношу в бланк оцінювання (Додаток І) для визначення вихідного рівня знань студентів.

4.3   вправу «Доберіть правильне визначення». Для цього кожному студенту видається таблиця  з завданням для самостійної роботи (Додаток Б). До запропонованої категорії треба добрати правильне визначення. За кожну вірну відповідь студент отримує по 0,5 бала. Студенти роблять взаємоперевірку даної вправи. Найбільша кількість балів –6. Результати виконаної вправи я заношу в бланк оцінювання (Додаток І) для визначення вихідного рівня знань студентів.

4.4. Рефлексія. Обговорення та аналіз роботи студентів. Результати виконаних вправ були зведені в бланк оцінювання (Додаток І). За рейтингом обираються студенти, які набрали найбільшу кількість балів.

Ви згадали матеріал минулої лекції, а зараз виконаємо практичне завдання.  

4.5. Гімнастика мозку.(фіз. пауза).

 Студенти виконують вправи ( додаток К), які  сприяють развитку міжпівкулевої спеціализації та міжпівкулевої  взаємодії.

5. Виконання практичного завдання.

5.1  Інструктаж.

Робота з алгоритмом  розв’язування біологічних задач  (Додаток Д), методичними  вказівками   для проведення практичної роботи №5

(Додаток Г); таблицею «Альтернативні ознаки в людини» (додаток Е)

5.2 Виконання студентами завдання. Поточний контроль виконання практичної роботи.

Робота студентів за І та П варіантами (Додаток Г).

5.3  Контроль виконання практичної роботи.

Взаємоперевірка результатів розв’язання задач іншого варіанту (робота парами).

5.4  Обговорення та аналіз роботи студентів.

За результатами виконання практичної роботи обирається автор найбільш цікавої задачі, яка була складена самостійно за допомогою таблиці«Альтернативні ознаки в людини» (додаток Е)

6. Закріплення знань студентів.

6.1 Конкурс «Вірю не вірю» (Додаток Ж)

6.2  Рефлексія.

Студенти по черзі висловлюються одним реченням, обираючи початок фрази на екрані:

 •  я навчився…
 •  я зрозумів, що…
 •  я зміг…
 •  мене здивувало…
 •  було цікаво…
 •  було важко…

7.  Підведення підсумків виконаної роботи. Оцінка та аналіз результатів.

 •  Ми з вами  закріпили основні поняття  та символіку теми «Закономірності спадковості та мінливості».
 •  Навчилися розв’язувати задачі на дигібрідне схрещування.

8. Домашнє завдання.

Самостійно скласти задачу на дигібридне схрещування і розв’язати її.

Викладач:                                                       (Гречишкіна О.В.)

 


Додаток А.

Питання для бліц-опитування

 1.  При схрещуванні  гомозиготних особин  з варіантами однієї ознаки всі гібриди першого покоління будуть однакові. Це який закон Менделя?
 2.  При дигібридному схрещуванні ( за двома ознаками) серед гібридів другого покоління спостерігається розщеплення,кожна пара альтернативних варіантів ознак успадковується незалежно від інших пар і дає розщеплення 3 : 1 по кожній парі. Це який закон Менделя?
 3.  Розщеплення  9 : 3 : 3 : 1  -  за фенотипом-це статистичний показник якого закону Менделя?
 4.  При схрещуванні гібридів першого покоління між собою у другому поколінні гібридів спостерігається розщеплення ознак за фенотипом —3  з домінантною1 з рецесивною ознаками. Це який закон Менделя?
 5.  100%   за фенотипом  і генотипом- це статистичний показник якого закону Менделя?
 6.  1: 2 : 1  -  за генотипом і фенотипом- це статистичний показник якого схрещування?


      Додаток  Б     

«Встанови відповідність»                                                  

Установіть відповідність між терміном та його визначенням.

Визначення

Термін

А

Результат схрещування між двома організмами різних таксонів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ген

Алелі

Геном

Гібрид

Гетерозигота

Генотип

Спадковість

Домінантна ознака

Рецесивна ознака

Фенотип

Гомозигота

Мінливість

Б

Здатність передавати від покоління до покоління спадкові ознаки

В

Здатність живих організмів набувати нових ознак

Г

Ділянка молекули нуклеїнової кислоти, яка визначає спадкові ознаки

Д

Сукупність характеристик, властивих індивіду на певній стадії розвитку

Е

Комплекс усіх генів організму, які зумовлюють спадкові властивості

Є

Різні варіанти одного гену

Ж

Організм (зигота), що має однакові алелі одного гена в гомологічних хромосомах

З

Переважаюча ознака, та, що пригнічує, виявляється завжди як у гомозиготному, так і в гетерозиготному стані

И

Організм (зигота), що має різні алелі одного гена в гомологічних хромосомах (Aa), тобто має альтернативні ознаки

І

Сукупність усієї спадкової генетичної інформації організму, тобто всіх генів

К

Ознака, що пригнічується, виявляється тільки в гомозиготному стані

Форма відповіді:

А-

Б-

В-

Г-

Д-

Е-

Є-

Ж-

З-

И-

І-

К-

                                                                                                                    


                                                                                      
Додаток  В

Закресли зайве слово.

  1  а. Мендель.    б. Морган.       в. Дарвін.

  2.а.  3:1          б.  9:3:3:1        в 4:1

  3.  а.Моногібрідне.    б. Половинногібрідне. в.  Дигібрідне.

  4.              а.                                б.                                            в.

 1.  а. F1.      б.F0.     в. F4.    с.F8.

   6.      а.Гомозигота.     б. Монозигота.     в.Гетерозигота.   г. Дигетерозигота.


Додаток Г

Практична робота № 5.

 Тема:  Розв’язання типових задач з генетики. Дигібридне схрещування.

Мета: навчитись застосовувати теоретичні знання під час розв’язування задач, визначати генотипи та фенотипи нащадків за генотипом батьківських особин, або навпаки.

                                                 Хід роботи.

 1.  Ознайомтесь з алгоритмом рішення біологічних задач.
 2.  Користуючись алгоритмом  розв’яжіть  задачі:

І варіант.

  Задача №1

Визначте генотип і фенотип кроликів від схрещування дигетерозиготної самки  з дигомозиготним за рецесивними ознаками самцем, якщо чорний колір шерсті домінує над білим, а довгі вуха над короткими.

Задача № 2

У морських свинок ген чорного забарвлення домінує над геном коричневого забарвлення, а ген кошлатої шерсті домінує над геном гладенької. Який генотип і фенотип будуть мати нащадки від схрещування дигомозиготних особин?

П варіант

Задача № 1

У мухи-дрозофіли сіре забарвлення тіла домінує над чорним, а нормальна довжина крил домінує над короткою. Якими будуть нащадки від схрещування дигетерозиготних особин?

Задача № 2

Карі очі — домінантна ознака, блакитні — рецесивна. Темне волосся домінує над світлим. Темноволоса, дигетерозиготна жінка з карими очима одружилася із світловолосим чоловіком із блакитними очима. Визначте, який фенотип можуть мати діти в цій родині.

3.   Користуючись  таблицею «Альтернативні ознаки в людини»

      складіть та  розв’яжіть   задачу на дигібрідне схрещування.
Додаток Д

АЛГОРИТМ РІШЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ

У процесі розв’язування будь-якої задачі виділяють певні етапи.

 1.  Аналіз задачі. Уважно прочитайте зміст задачі, осмисліть її та визначте:
 •  до якого розділу чи темі належить задача,
 •  знайдіть, що дано і що необхідно знайти.
 1.  Скорочений запис умови.
 •  За допомогою умовних позначень коротко запищіть, що дано і що треба знайти (як на уроках хімії чи фізики).
 •  Подумайте, які з постійних відомих вам величин ви можете використати при рішенні задачі, запишіть їх.
 1.  Оформлення  запису задачі.

Місце, що залишилось після короткого запису умови задачі, умовно поділіть на дві частини. В лівій частині запишіть данні, які ви будете використовувати, справа – рішення. Дій у задачі може бути декілька. Записуйте їх так: 1) …; 2) …; 3) … тощо.

 1.  Розв’язування задачі.
 •  Розв’язуйте  задачу поетапно.
 •  На кожному етапі стисло формулюйте запитання.
 •  Ретельно перевіряйте результати розрахунків.
 •  Перевірте, чи всю інформацію з умови задачі використано.
 •  За необхідністю оберіть інший спосіб розв’язування.
 1.  Завершальний етап. 

Перевірте правильність розв’язування в цілому, сформулюйте і запишіть остаточну відповідь.                                                                                                                     


Додаток Ж

Конкурс «Вірю — не вірю».

Кожній парі студентів  викладач  пропонує п’ять тверджень, на які вони мають відповісти «вірю» (Зелена картка ) або «не вірю»(Червона картка). За кожну правильну відповідь   1 бал.

1 Карі очі —  рецесивна ознака, блакитні — домінантна ознака.

2.Дигібридне схрещування — поєднання батьківських форм, які   відрізняються різними станами двох спадкових ознак.

3. У  блакитнооких батьків народитись темноокий малюк.

4. При дигібрідному схрещуванні генотип може бути дигетерозіготою  у  вигляді АаВв.

5.Дигомозигота має виглд  АаВВ.


            Додаток З

Приклади розв’язання  задач

Задача №1

Визначте генотип і фенотип кроликів від схрещування дигетерозиготної самки з дигомозиготним за рецесивними ознаками самцем, якщо чорний колір шерсті домінує над білим, а довгі вуха над короткими.

Дано:

A — чорний колір

а — білий колір

B — довгі вуха

b — короткі вуха

Розв’язання:

Оскільки самка є дигетерозиготною, то її генотип — AaBb. Самець є дигомозиготним і має генотип — aabb.

Запишемо схему схрещування:

F1 —?

Жіноча особина може продукувати гамети типу AB, Ab, аB, аb, тоді як чоловіча — тільки гамети типу аb.

Позначимо типи гамет: G AB, Ab, аB, аb, аb.

Накреслимо решітку Пеннета і розв’яжемо задачу:

ab

ab

ab

ab

AB

AaBb

чорні

довговухі

AaBb

чорні

довговухі

AaBb

чорні

довговухі

AaBb

чорні

довговухі

Ab

Aabb

чорні

коротковухі

Aabb

чорні

коротковухі

Aabb

чорні

коротковухі

Aabb

чорні

коротковухі

aB

aaBb

білі

довговухі

aaBb

білі

довговухі

aaBb

білі

довговухі

aaBb

білі

довговухі

ab

aabb

білі

коротковухі

aabb

білі

коротковухі

aabb

білі

коротковухі

aabb

білі

коротковухі

Отже, у потомстві одержано розщеплення 1 : 1 : 1 : 1 як за генотипом, так і за фенотипом.

Відповідь: у потомстві виявиться розщеплення ознак: за генотипами — AaBb, Aabb, aaBb, aabb у співвідношенні 1 : 1 : 1 : 1; за фенотипом — чорні довговухі, чорні коротковухі, білі довговухі й білі коротковухі у такому самому співвідношенні.

Задача № 2

У морських свинок ген чорного забарвлення домінує над геном коричневого забарвлення, а ген кошлатої шерсті домінує над геном гладенької. Який генотип  і фенотип будуть мати нащадки від схрещування дигомозиготних особин?

Жіноча особина може продукувати тільки гамети типу AB, а чоловіча — тільки гамети типу ab.Позначимо типи гамет: G AB, ab.Накреслимо решітку Пеннета і розв’яжемо задачу

ab

AB

AaBb

чорні

кошлаті

Отже, всі нащадки будуть мати однаковий генотип AaBb, а за фенотипом усі вони будуть чорними з кошлатою шерстю.

Відповідь: усі нащадки будуть мати генотип AaBb і за фенотипом вони будуть чорними з кошлатою шерстю.

Задача № 3

У мухи-дрозофіли сіре забарвлення тіла домінує над чорним, а нормальна довжина крил домінує над короткою. Якими будуть нащадки від схрещування дигетерозиготних особин?

Дано:

A — сіре забарвлення

a — чорне забарвлення

В — довгі крила

b — короткі крила

Розв’язання:

Оскільки самка і самець є дигетерозиготними, то їхній генотип — AaBb.

Запишемо схему схрещування:

F1 —?

Жіноча особина, як і чоловіча, може продукувати гамети типу AB, Ab, , ab.

Позначимо типи гамет: G AB, Ab, aВ, ab, AB, Ab, aВ, ab.

Накреслимо решітку Пеннета і розв’яжемо задачу:

AB

Ab

aB

ab

AB

AABВ

сірі

довгокрилі

AABb

сірі

довгокрилі

AaBВ

сірі

довгокрилі

AaBb

сірі

довгокрилі

Ab

AABb

сірі

довгокрилі

AAbb

сірі

короткокрилі

AaВb

сірі

довгокрилі

Aabb

сірі

короткокрилі

aB

AaBВ

сірі

довгокрилі

AaBb

сірі

довгокрилі

aaBВ

чорні

довгокрилі

aaBb

чорні

довгокрилі

ab

AaВb

сірі

довгокрилі

Aabb

сірі

короткокрилі

aaВb

чорні

довгокрилі

aabb

чорні

короткокрилі

Отже, у потомстві одержано розщеплення за фенотипом — 9 : 3 : 3 : 1.

Відповідь: у потомстві відбудеться розщеплення ознак за генотипами AАBВ, AАBb, AaBВ, AaBb, AАbb, Aabb, aaBВ, aaBb, aabb. Кожна пара альтернативних варіантів ознак успадковується незалежно від інших пар і дає розщеплення 3 : 1 по кожній парі (як і при моногібридному схрещуванні). За фенотипами відбудеться розщеплення у співвідношенні 9 : 3 : 3 : 1, а саме: 9 сірі довгокрилі : 3 сірі короткокрилі : 3 чорні довгокрилі: 1 чорна короткокрила.

Задача № 4.

Карі очі — домінантна ознака, блакитні — рецесивна. Темне волосся домінує над світлим. Темноволоса, дигетерозиготна жінка з карими очима одружилася із світловолосим чоловіком із блакитними очима. Визначте, який фенотип можуть мати діти в цій родині.

Орієнтир до розв’язання задачі:

1. Позначимо гени:

A — домінантний ген (темне волосся);

а — рецесивний ген (світле волосся);

B — домінантний ген (карі очі);

b — рецесивний ген (блакитні очі).

2. Запишемо схему схрещування:

Р

AaBb

× ♂

aabb

темноволоса

кароока

світловолосий

блакитноокий

Жіноча особина може продукувати гамети типу AB, Ab, аB, аb, а чоловіча — тільки аb.

Позначимо типи гамет: G AB, Ab, аB, аb, аb.

3. Накреслимо решітку Пеннета і розв’яжемо задачу:

ab

ab

ab

ab

AB

AaBb

темноволосі

кароокі

AaBb

темноволосі

кароокі

AaBb

темноволосі

кароокі

AaBb

темноволосі

кароокі

Ab

Aabb

темноволосі

блакитноокі

Aabb

темноволосі

блакитноокі

Aabb

темноволосі

блакитноокі

Aabb

темноволосі

блакитноокі

aB

aaBb

світловолосі

кароокі

aaBb

світловолосі

кароокі

aaBb

світловолосі

кароокі

aaBb

світловолосі

кароокі

ab

aabb

світловолосі

блакитноокі

aabb

світловолосі

блакитноокі

aabb

світловолосі

блакитноокі

aabb

світловолосі

блакитноокі

Отже, у потомстві одержано розщеплення 1 : 1 : 1 : 1 як за генотипом, так і за фенотипом.

Відповідь: фенотип дітей становить: 50 % темноволосих, із них 25 % — кароокі й 25 % — блакитноокі та 50 % світловолосих, із них 25 % — кароокі й 25 % — блакитноокі.

                                                                                                                                           


Додаток Е

Таблиця «Альтернативні ознаки в людини»

Домінантна ознака

Рецесивна ознака

Нормальні

Карі очі

Блакитні очі

Темне волосся

Світле волосся

Монголоїдний розріз очей

Європеоїдний розріз очей

Ніс із горбинкою

Прямий ніс

Широка щілина між різцями

Вузька щілина між різцями або її відсутність

Зуби великі, виступають вперед

Звичайна форма і положення зубів

«Ямочки» на щоках

Відсутність «ямочок»

Біле пасмо волосся

Рівномірна пігментація волосся

Наявність ластовиння

Відсутність ластовиння

Мочка вуха вільна

Мочка вуха приросла

Повні губи

Тонкі губи

Краще володіння правою рукою

Краще володіння лівою рукою

Кров резус-позитивна

Кров резус-негативна

Відчуття смаку фенілтіокарбаміду (ФТК)

Нездатність відчувати смак ФТК

Патологічні

Карликова хондродистрофія

Нормальний розвиток скелета

Полідактилія (шестипалість)

Нормальна будова кінцівок

Брахідактилія (короткопалість)

Нормальна будова кінцівок

Нормальне зсідання крові

Гемофілія (знижена зсідна здатність крові)

Поліпоз товстої кишки

Відсутність поліпозу

Нормальне сприймання кольорів

Дальтонізм (порушення сприймання кольору)

Наявність пігментів

Альбінізм (відсутність пігментів)

Нормальне засвоєння фенілаланіну

Фенілкетонурія

Нормальне засвоєння лактози

Галактоземія

Нормальне засвоєння фруктози

Фруктозурія

Нормальна будова молекули гемоглобіну

Серпоподібноклітинна анемія


Додаток  І

Бланк оцінювання студентів

П.І. студента

Бліц-опитув

(3бали)

«Знайди відповідність»

(6 балів)

«Закресли зайве слово»

(3бали)

Задачи практ.

Роботи

(9бал)

Склад. задач

(3бал)

Разом

1

2

3

                      


Додаток К

Гімнастика мозку" - ключ до розвитку здібностей дитини.

Мозок людини є "співдружністю" функціонально асиметричних півкуль - лівого і правого, кожне з яких - не дзеркальне відображення іншого, а необхідне доповнення. Для того, щоб творчо осмислити будь-яку проблему потрібні обидві півкулі: ліва півкуля, логічна, виділяє в кожній проблемі найважливіші, ключові моменти, а праву півкулю, творчу, схоплює її в цілому. Саме права півкуля, завдяки своїй найважливішій функції - інтуїції, допомагає розібратися в ситуації і сформулювати ідею, нехай навіть маячну, але часто нестандартну і нерідко правильну.

Коли півкулі функціонують правильно і між ними зберігається баланс, та взаємодія між ними виражається в ідеальному партнерстві, результатом якого є ефективна творча робота мозку.

Як же забезпечити ефективну взаємодію півкуль і розвинути їх здібності? Ця програма є комплексом вправ,які сприяють розвитку  спеціалізації і взаємодії півкуль.

Вправи Гімнастики Мозку спрямовані також на розвиток різних систем координації рухів і психофізичних функцій. "Гімнастика мозку" нагадує звичайну зарядку і проста у виконанні.

Масаж вушних раковин. Помасажуйте мочки вух, потім усю вушну раковину. У кінці вправи розітріть вуха руками.

Колечко. По черзі і якнайшвидше перебирайте пальці рук, сполучаючи в кільце з великим пальцем послідовно вказівний, середній і так далі. Проба виконується в прямому і в зворотному(від мізинця до вказівного пальця) порядку. Спочатку вправа виконується кожною рукою окремо, потім відразу двома руками.

Кулак-ребо-долоня.

Дитині показують три положення руки на площині столу, що послідовно змінюють один одного. Долоня на площині, долоня, стисла в кулак, долоня ребром на площині столу, розпрямлена долоня на площині столу. Дитина виконує пробу разом з педагогом, потім по пам'яті впродовж 8 - 10 повторень моторної програми. Проба виконується спочатку правою рукою, потім - лівою, потім - двома руками разом. При засвоєнні програми або при утрудненнях у виконанні педагог пропонує дитині допомагати собі командами("кулак - ребро - долоня"), вимовними вголос або про себе.

Лезгинка.

Ліву руку складете в кулак, великий палець відставте убік, кулак розгорніть пальцями до себе. Правою рукою прямою долонею в горизонтальному положенні доторкніться до мізинця лівій. Після цього одночасно зміните положення правою і лівою рук. Повторити 6-8 разів. Домагайтеся високої швидкості зміни положень.

Вухо - ніс.

Лівою рукою візьміться за кінчик носа, а правою рукою - за протилежне вухо. Одночасно відпустіть вухо і ніс, хлопніть в долоні, поміняйте положення рук "з точністю до навпаки".

Змійка.

Схрестіть руки долонями один до одного, зчепите пальці в замок. виверніть руки до себе. Рухайте пальцем, який вкаже ведучий. Палець повинен рухатися точно і чітко.Торкатися до пальця не можна. Послідовно у вправі повинні брати участь усі пальці обох рук.

Дзеркальне малювання.

Покладіть на стіл чистий аркуш паперу. Візьміть в обидві руки по олівцю або фломастеру. Почніть малювати одночасно обома руками дзеркально - симетричні малюнки, букви. При виконанні цієї вправи відчуєте, як розслабляються очі і руки. Коли діяльність обох півкуль синхронізується, помітно збільшиться ефективність роботи усього мозку.

"Ледачі вісімки".

На аркуші паперу правою рукою накреслите знак нескінченності(ледачу вісімку), потім те ж саме лівою рукою. А потім правою і лівою одночасно. Малюйте "ледачі вісімки" в повітрі, по черзі кожною рукою і обома одночасно. Ці вправи можна виконувати із студентами під  час валеологічних пауз на заняттях.


Дано:

A — чорне забарвлення

a — коричневе забарвлення

В — кошлата шерсть

b — гладенька шерсть

Розв’язання:

Оскільки і самка, й самець є дигомозиготними, то генотип самки — AAВВ, а генотип самця — aabb.

Запишемо схему схрещування:

Р

AABB

× ♂

aabb

чорна

кошлата

коричневий

гладенький

F1 — ?

 

Р

AaBb

× ♂

aabb

чорна

довговуха

білий

коротковухий

 

Р

AaBb

× ♂

AaBb

сіра

довгокрила

сірий

довгокрилий

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

29022. В чем заключается метод вытрамбовывания котлованов 32.5 KB
  В чем заключается метод вытрамбовывания котлованов Приведите несколько наиболее распространенных конструкций и способов устройства фундаментов в вытрамбованных котлованах. Рекомендуемая область применения способов устройства фундаментов в вытрамбованных котлованах. Применяется несколько конструкций и способов устройства фундаментов в вытрамбованных котлованах. Фундаменты в вытрамбованных котлованах используются при строительстве каркасных и бескаркасных зданий в первом случае обычно располагают один фундамент под каждой колонной.
29023. Фундаменты мелкого заложения и их основные виды. Применяемые материалы и их выбор 43 KB
  Фундаменты мелкого заложения и их основные виды. К фундаментам мелкого заложения относятся фундаменты имеющие отношение их глубины заложения к ширине подошвы не превышающее 4 и передающие нагрузку на грунты основания преимущественно через подошву. Фундаменты мелкого заложения разделяются на следующие основные типы: отдельные ленточные сплошные и массивные см.2 Отдельные фундаменты устраивают под колонны опоры балок ферм и других элементов промышленных и гражданских зданий и сооружений.
29024. Отдельные фундаменты мелкого заложения. Основные конструктивные решения и применяемые материалы 48 KB
  Отдельные фундаменты мелкого заложения. Отдельные фундаменты устраивают под колонны опоры балок ферм и других элементов промышленных и гражданских зданий и сооружений. Отдельные фундаменты представляют собой кирпичные каменные бетонные или железобетонные столбы с уширенной опорной частью. Отдельные фундаменты могут выполняться в монолитном и сборном варианте.
29025. Ленточные фундаменты под стены. Конструктивные решения и применяемые материалы. Условия применения прерывистых ленточных фундаментов 36.5 KB
  Ленточные фундаменты под стены. Ленточные фундаменты под стены устраивают либо монолитными либо из сборных блоков. Монолитные ленточные фундаменты изготовляют из природного камня бетона или железобетона. Монолитные ленточные фундаменты из природного камня и бетона проектируются как жёсткие.
29026. Ленточные фундаменты под колонны и их конструктивные решения 26 KB
  Ленточные фундаменты под колонны и их конструктивные решения. Ленточные фундаменты под колонны устраивают в виде одиночных под ряд колонн или перекрёстных под сетку колонн лент рис. Ленточные фундаменты под колонны предают большую жёсткость сооружению и способствуют выравниванию его осадки.
29027. Сплошные фундаменты. Основные конструктивные решения. Сопряжение колонн со сплошными фундаментами 31 KB
  Сплошные фундаменты. Сплошные фундаменты иногда называемые плитными устраивают под всем зданием в виде железобетонных плит под стены или сетку колонн рис. Сплошные фундаменты способствуют уменьшению неравномерности осадки сооружения. Сплошные фундаменты выполняются как правило из монолитного железобетона.
29028. Определение глубины заложения фундамента исходя из инженерно-геологических и гидрогеологических условий строительной площадки 31.5 KB
  Этот выбор производится на основе предварительной оценки прочности и сжимаемости грунтов по геологическим разрезам. Покажем это на примере рассмотрев 3 наиболее характерные схемы напластований грунтов приведенные на рис. Площадка сложена одним или несколькими слоями прочных грунтов при этом строительные свойства каждого последующего слоя не хуже свойств предыдущего. В этом случае глубина заложения фундамента принимается минимальной допускаемой при учёте сезонного промерзания грунтов и конструктивных особенностей сооружения рис.
29029. Учёт глубины сезонного промерзания грунтов при выборе глубины заложения фундаментов зданий и сооружений 20.5 KB
  Учёт глубины сезонного промерзания грунтов при выборе глубины заложения фундаментов зданий и сооружений. Глубина заложения фундамента из условия промерзания грунтов назначается в зависимости от их вида состояния начальной влажности и уровня подземных вод в период промерзания. Как непучинистые рассматриваются также пески мелкие и пылеватые с любой влажностью а также супеси твёрдой консистенции если уровень подземных вод во время промерзания находится от спланированной отметки земли на глубине равной расчётной глубине промерзания плюс 2 м...
29030. Определение глубины заложения фундаментов с учётом конструктивных особенностей сооружения, включая глубину прокладки подземных коммуникаций, наличие и глубину заложения соседних фундаментов 31.5 KB
  Определение глубины заложения фундаментов с учётом конструктивных особенностей сооружения включая глубину прокладки подземных коммуникаций наличие и глубину заложения соседних фундаментов. Основными конструктивными особенностями возводимого сооружения влияющими на глубину заложения его фундамента являются: наличие и размеры подвальных помещений приямков или фундаментов под оборудование; глубина заложения фундаментов примыкающих сооружений; наличие и глубина прокладки подземных коммуникаций. В зданиях с подвалом или полуподвалом а также...