53086

Інтелектуальна гра для старшокласників «Найрозумніший». Екологічний випуск

Конспект урока

Педагогика и дидактика

На них уже не відповідають ті гравці які пройшли в другий тур за основними питаннями. Після кожного додаткового питання перевіряється чи визначилися лідери.

Украинкский

2014-03-27

380.5 KB

24 чел.

Відділ освіти Мостиської районної державної адміністрації

Крукеницький ліцей при  Національному лісотехнічному університеті України Мостиської РР Львівської обл.

Р.Є.Лещук

Інтелектуальна гра для старшокласників «Найрозумніший». Екологічний випуск

Крукеничі – 2011


Мета:

 •  формувати екологічну культуру учнів, екологічні знання;
 •  виховувати любов до природи, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
 •  розвивати логічне мислення, комунікативні здібності учнів;
 •  розширювати політехнічний кругозір учнів;
 •  ознайомити з формами тестових завдань ЗНО.

Обладнання, унаочнення:

бланки для запису відповідей (додаток №1), комп’ютер, мультимедійний проектор, інструкція для користувача презентацією «Genius» (додаток №2), презентація  Power PointGenius” (додаток №3), пісковий годинник, бейджики з номерами від 1 до 6, бейджики червоного, жовтого та синього кольорів.

Хід гри

Вчитель вітає учасників гри, роздає ручки та бланки відповідей, повідомляє тему, мету та правила гри.

Гра проходить за правилами телевізійного інтелект-шоу «Найрозумніший» в три раунди. Перший раунд – відбірковий. 12-м гравцям задаються питання з чотирма варіантами відповідей, з яких один правильний. Завдання учасника – дати найбільшу кількість правильних відповідей. Всього ставиться 18 основних питань. За результатами першого раунду визначається шість півфіналістів.

Якщо неможливо виявити шість кращих гравців, задаються додаткові питання. На них уже не відповідають ті гравці, які пройшли в другий тур за основними питаннями. Після кожного додаткового питання, перевіряється, чи визначилися лідери. Всього може бути задано до 6 додаткових питань. Якщо шестеро гравців не визначено після додаткових питань, проводиться додатковий конкурс «Відповідність» між гравцями, які є в турнірній таблиці найближче до виходу в наступний тур (так звана група переслідування).

До  кожного завдання  конкурсу «Відповідність» подано  інформацію,  позначену  цифрами 1, 2, 3, 4 (ліворуч)  і  буквами А, Б, В, Г (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність  інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

Наприклад, комаха і хвороба, збудника якої вони переносять:

1) кімнатна муха

А) тиф

2) блоха

Б) малярія

3) воша

В) дизентерія

4) малярійний комар

Г) чума

Хто швидше впорається з завданням, той і дістане путівку в наступний  тур.

Другий раунд – півфінал.  У другий раунд проходить 6 гравців з найбільшою кількістю балів, отриманих в 1 турі.  Попередньо проводиться конкурс «Послідовність». У конкурсі  «Послідовність» подано  перелік  подій (етапів),  позначених  буквами,  які  потрібно розташувати  у  правильній  послідовності,  де  перша  подія (етап)   має  відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Наприклад, встановіть послідовність етапів виникнення людини сучасного типу

А) архантропи

Б) палеоантропи

В) австралопітеки

Г) сівапітеки

Чим швидше гравець упорався із завданням, тим раніше він буде відповідати на запитання і тим краща його ситуація при виборі категорії для гри. Безпосередньо другий раунд проходить у два кола. В одному колі кожен з шістьох гравців повинен вибрати тему, на яку він буде відповідати. Всього таких тем 12 (шість тем на два кола). Якщо тема відкрита, інші гравці вибрати її більше не можуть. Гравець повинен дати максимально можливу кількість відповідей. За правильну відповідь гравець отримує 1 бал. В кожній категорії є 12 питань, і відповідно гравець може за два кола набрати 24 бали. На цьому етапі важлива швидкість реакції при відповіді на питання. Вибір тем гравцями йде по колу, відповідно до результатів конкурсу «Послідовність». У фінал проходить три гравці, які набрали найбільше балів. Якщо неможливо визначити трійку лідерів, наприклад, декілька гравців ділять одне місце, що виводить у фінал, між цими гравцями проводиться додатковий конкурс «Відповідність», як у першому раунді.

Третій раунд – фінал. Троє гравців визначили свої «спеціальні теми» до гри, намагалися взнати до них якомога більше інформації. Конкурс  «Послідовність» визначає порядок проходження гравців у третьому турі. Питання спеціальних тем і з  теми «загальні питання» в хаотичному порядку розташовуються на поле з 36 клітинок (6х6). На декілька секунд гравцям відкривається все поле, щоб гравці запам’ятали свої та чужі комірки, потім поле знову закривається. Клітинки відкриваються гравцями почергово. При відповіді на питання з  «загальної» теми гравець отримує 1 бал, при відповіді з своєї спеціальної теми – 2 бали, при відповіді з теми суперника – 3 бали.

Першим відповідає гравець, який за результати конкурсу «Послідовність» був першим, – його клітинки на табло червоного кольору, в другого – жовтого, в третього – синього. Комірки загальних питань мають світло сірий колір.

Всього задається по 9 питань кожному гравцеві. Гравець з максимальною кількістю балів виграє.  Гра може бути закінчена достроково, якщо догнати лідера навіть теоретично ніхто не має шансів. Якщо після 9-ти кіл питань один лідер на визначився, продовжують задавати питання. Після кожного кругу питань перевіряється, чи не визначився лідер. Гра закінчується, якщо визначається лідер.  Максимальна кількість «кіл» питань – 12,  тобто завершується, коли відкрито всі 36 комірок. Якщо переможець не визначається при повністю відкритому табло, проводиться додатковий конкурс «Відповідність», який описано вище.

Перший раунд – відбірковий

Вчитель зачитує питання першого раунду, які проектуються на екран. Учні відповідають, заповнюючи відповідну таблицю бланка відповіді.

 1.  Наукове припущення, яке використовується для пояснення певних реальних явищ

А

Науковий факт

Б

Гіпотеза

В

Теорія

Г

Експеримент

2. Виберіть з переліку тварину, яка є паразитом людини

А

Гідра

Б

Тарантул

В

Рак-самітник

Г

Стьожак широкий

3. Близькі роди об'єднують в…

А

Родини

Б

Види

В

Популяції  

Г

Ряди

4. Довга трубчаста кістка

А

Лопатка

Б

Фаланга пальця

В

Шийний хребець

Г

Стегнова

5. Захворювання людини, основним проявом якого є підвищення артеріального тиску

А

Гіпертонічна хвороба

Б

Інфаркт міокарда

В

Дистонія

Г

Атеросклероз

6. Спільний таксон, до якого  належать модрина, ялівець і туя

А

Вид

Б

Рід

В

Родина

Г

Клас

7. Назвіть умову, за якої в харчових продуктах може розмножуватися бактерія, що спричиняє в людини  ботулізм

А

Яскраве освітлення

Б

Висока температура

В

Відсутність кисню

Г

Низька температура

8. Птах, який належить до ряду Лелекоподібні

А

Ходуличник

Б

Ківі

В

Сокіл  

Г

Горобець

9. Тип темпераменту, що характеризується великою силою, врівноваженістю, високою динамічністю нервових процесів

А

Сангвінічним

Б

Холеричним

В

Флегматичним    

Г

Меланхолічним  

10. Процес синтезу органічних сполук з вуглекислого газу та води з використанням енергії світла й за участю фотосинтетичних пігментів, часто з виділенням кисню як побічного продукту

А

Осмос

Б

Відновлення  

В

Фотосинтез  

Г

Дифузія  

11. Метод, який дає змогу прогнозувати наслідки різних процесів чи явищ у природі

А

Моніторинг

Б

Моделювання

В

Експеримент  

Г

Теорія  

12. Наука, що вивчає вимерлі види тварин і рослин

А

Іхтіологія

Б

Екологія   

В

Цитологія

Г

Палеонтологія  

13. Єдиний природний комплекс, утворений живими організмами та середовищем існування, у якому живі та неживі компоненти пов'язані між собою обміном речовин, енергією та інформацією

А

Екосистема

Б

Біома  

В

Біогеоценоз  

Г

Ноосфера  

14. Організована оболонка Землі, провідна роль у формуванні і підтримці якої належить живим організмам

А

Екосистема

Б

Ноосфера

В

Біосфера

Г

Біома

15. Взаємодія і співіснування різних біологічних видів

А

Зоохорія

Б

Мімікрія  

В

Симбіоз

Г

ерозія

16. Прилад для вимірювання атмосферного тиску

А

Флюгер

Б

Барометр   

В

Термометр  

Г

Психрометр

17. «Життєвий шлях» організму, тобто послідовність етапів розвитку, через які проходить особина

А

Онтогенез

Б

Техногенез  

В

Гомеостаз 

Г

Біоценоз

18. Щоденний стан атмосфери

А

Температура  

Б

Тиск    

В

Погода

Г

Вологість

Вчитель проектує на екран таблицю правильних відповідей, учні звіряють свої відповіді. Визначається шість лідерів. Якщо неможливо виявити шість кращих гравців, задаються додаткові питання.

Додаткові питання

19. Безбарвні клітини крові, що мають ядро та  захищають організм від мікроорганізмів, чужорідних білків

А

Лейкоцити

Б

Тромбоцити    

В

Остеоцити  

Г

Еритроцити  

20. Відповідь організму людини на дію зовнішнього або внутрішнього середовища за участю нервової системи

А

Подразливість

Б

Таксис    

В

Рефлекс   

Г

Тропізм      

21. Вид  Людина розумна належить до типу 

А

Ссавці  

Б

Хордові   

В

Плазуни  

Г

Примати  

22. Метод постійного спостереження за станом біологічних об’єктів у природі чи в експерименті

А

Науковий факт

Б

Гіпотеза   

В

Моніторинг   

Г

Моделювання

23. Відносна сталість внутрішнього середовища організму

А

Гомеостаз

Б

Біотип    

В

Біоценоз   

Г

Мутуалізм

24. Одиниця спадкової інформації

А

Цитоплазма  

Б

Ген   

В

Мітохондрія

Г

Ядро

Якщо шістка гравців не визначена після додаткових питань, проводиться додатковий конкурс «Відповідність»:

Укажіть відповідність між органом та властивою йому функцією

1) легеня

А) утворює сечу

2) гіпофіз  

Б) виробляє жовч

3) нирка

В) виробляє гормони

4) печінка

Г) виконує газообмін

Відповідь:

1

Г

2

В

3

А

4

Б

Другий раунд – півфінал

Конкурс «Послідовність»:

Встановіть, в якій послідовності переміщується їжа в шлунку жуйних тварин

А

книжка

Б

сичуг

В

рубець

Г

сітка

Відповідь:

А

Б

В

Г

1

2

3

4

Вчитель проектує на екран правильну послідовність, визначається порядок проходження гравців у другому турі. Вчитель роздає учасникам бейджики з відповідними номерами. Учні почергово відповідають на питання вибраної категорії.  Вчитель підраховує кількість правильних відповідей, та за допомогою піскового годинника контролює час (1 хв.).  

І. Екосистема

 1.  Сукупність особин одного виду, що мають спільний генофонд та займають певну територію (популяція)
 2.  Вчений, який запропонував термін «екосистема» (А.Тенслі)
 3.  Послідовна закономірна зміна екосистеми одного типу на екосистему іншого типу (сукцесія)
 4.  Вчений, який запропонував термін «біосфера» (Е.Зюсс)
 5.  Загальна кількість живої речовини в певній екосистемі (біомаса)
 6.  Здатність екосистеми зберігати свою структуру й функціональні особливості при дії зовнішніх факторів (стабільність екосистеми)
 7.  Ділянка земної поверхні, що характеризується певними фізико-географічними умовами  разом з біоценозом (біогеоценоз)
 8.  Сукупність всіх організмів та їх угруповань, що населяють певну територію (біоценоз)
 9.  Штучна екосистема, створена людиною в результаті застосування комплексу агротехнічних засобів обробітку ґрунту  (агроценоз)
 10.  Загальна кількість живої речовини в певній екосистемі (біомаса)
 11.   Ділянка поверхні землі з більш-менш однотипними умовами існування (біотип).
 12.   Сукупність екосистем однієї кліматичної зони (біома)
 13.   Місце виду в екологічній системі (екологічна ніша)

ІІ. Трофічна екологія

 1.  Живі організми, для життєдіяльності яких потрібен вільний молекулярний кисень (аероби)
 2.  Організми, які продукують органічні речовини із неорганічних сполук (продуценти)
 3.  Організми, що вимагають органічних сполук, як джерела вуглецю для росту і розвитку (гетеротрофи)
 4.   Гетеротрофні організми, що одержують енергію за рахунок споживання готової органічної речовини (консументи)
 5.  Організми, здатні жити без атмосферного кисню (анаероби)
 6.  Організми, які здійснюють фотосинтез (фототрофи)
 7.  Організми, які живляться мертвою органікою (сапротрофи)
 8.  Набір взаємовідношень між різними групами організмів, які визначають послідовність перетворення біомаси і енергії в екосистемі (харчовий (трофічний) ланцюжок)
 9.  Тварини, що живляться екскрементами, головним чином ссавців (копрофаги)
 10.  Дрібні частки мінералізованої органічної речовини, що залишилися від померлих організмів (детрити)
 11.  Тварини, що живляться кров'ю інших тварин і людини (гематофаги)
 12.  У скільки разів продукція  наступного трофічного рівня менша за продукцію попереднього (в середньому до 10 раз)

ІІІ. Симбіоз

 1.  Суперництво між особинами одного виду за життєво важливі ресурси (внутрішньовидова конкуренція)
 2.  Захисне (маскувальне) забарвлення тварин (камуфляж)
 3.  Тип симбіозу, явище, коли один вид живе за рахунок продукції іншого виду (синтрофія)
 4.  Вид взаємодії між двома організмами, коли один з них отримує від другого їжу чи іншу користь, не зашкоджуючи йому, але й не надаючи ніяких переваг (коменсалізм)
 5.  Властивість деяких організмів імітувати зовнішній вигляд або інші ознаки інших непов'язаних організмів або неживих об'єктів (мімікрія)
 6.  Різновид коменсалізму, коли один вид тварин відкладає яйця або личинки у помешкання інших (інквілізм)
 7.  Поїдання одного або кількох членів виду представниками того ж самого виду (канібалізм)
 8.  Паразити, котрі живуть всередині тіла хазяїна (ендопаразити)
 9.  Паразити, що живуть на зовнішніх покривах хазяїна (ектопаразити)
 10.   Явище, при якому один організм живиться органами та тканинами іншого, при цьому не спостерігається симбіотичних взаємовідносин (хижацтво)
 11.  Тип співіснування різних видів, від якого вони взаємно дістають користь (мутуалізм)
 12.  Тип міжвидових і внутрішньовидових взаємовідносин, за якого популяція або особини у боротьбі  необхідні для життя умови, впливають один на другого негативно (конкуренція)

IV. Екологія тварин

 1.  Організми, які населяють водойми з уповільненим водообміном (лімнофіли)
 2.  Тварини які живляться трупами інших тварин (некрофаги)
 3.  Періодичне переміщення тварин «туди і назад» між суттєво відмінними середовищами існування, що просторово віддалені одне від одного (міграція)
 4.  Організми, пристосовані до мешкання у текучих водах (реофіли)
 5.  Комплекс видів живих організмів, що входять до складу однієї екосистеми (угрупування)
 6.  Історично сформована сукупність видів тварин, що живуть у певній області і входять до всіх її біогеоценозів (фауна)
 7.  Частина планктону, представлена тваринними організмами, які пасивно переносяться течіями (зоопланктон)
 8.  Поширення діаспор рослин (спор, плодів, насіння) тваринами (зоохорія)
 9.  Сукупність тварин, що входять до складу біоценозу (зооценоз)
 10.   Тварини, що живляться плодами рослин (карпофаги)
 11.  Птах, який може спати під час польоту (лелека)
 12.  Приміщення для утримання та розведення лабораторних тварин з метою виконання експериментів (віварій)

V. Біосфера

 1.  Газова оболонка Землі (атмосфера)
 2.  Водяна оболонка Землі  (гідросфера)
 3.  Нижня частина атмосфери (тропосфера)
 4.  Новий стан біосфери, за якого визначальним фактором стає розумова діяльність людини (ноосфера)
 5.  Сукупність усіх живих організмів нашої планети (жива речовини)
 6.  Хто запропонував термін «ноосфера» (Е.Леруа )
 7.  Наука про геохімічну діяльність живих організмів (біогеохімія)
 8.  Шар атмосфери, який відбиває короткохвильове ультрафіолетове випромінювання (озоновий шар)
 9.  Поверхневий родючий шар літосфери (ґрунт)
 10.  Вчений, що створив цілісне вчення про біосферу (В.І.Вернадський)
 11.  Хімічні продукти, що утворилися без участі живих організмів (кісна речовина)
 12.  Зовнішня тверда оболонка Землі (літосфера)

VI. Екологія рослин

 1.  Розділ екології рослин, що вивчає зв'язки окремих рослинних організмів із навколишнім середовищем (аутекологія)
 2.  Розділ екології рослин, що вивчає життя популяцій різних видів рослин, тварин і мікроорганізмів та їх взаємодію із зовнішнім середовищем (синекологія)
 3.  Рослини сухих середовищ, здатні переносити тривалу посуху (ксерофіти)
 4.  Рослини, що занурені у воду лише нижньою частиною (гідрофіти)
 5.  Рослини, повністю або більшою своєю частиною занурені у воду (гідатофіти)
 6.  Рослини, що ростуть на камінні, скелях (літофіти)
 7.  Рослини, що зростають у помірно зволожених місцях існування (мезофіти)
 8.  Рослини, а також мікроорганізми, що живуть на ґрунтах (або у водоймах) з низьким вмістом поживних речовин (оліготрофи)
 9.  Які дерева наших лісів називають патріархами? (дуби)
 10.  Будівля зі штучним кліматом для вирощування рослин (оранжерея)
 11.  Основоположник учення про центри походження культурних рослин  (М.І.Вавілов)
 12.   Яку рослину називають восьмим чудом світу? (баобаб африканський)

VIІ.Захист довкілля

 1.  Територія або акваторія, на якій зберігається в природному стані весь її природний комплекс (заповідник)
 2.  Спеціальна обмежена територія природна, чи штучна, виділена переважно з метою рекреації, відпочинку (парк)
 3.  Територія, спеціально створена людиною, з будівлями і обладнанням для утримання, збереження зникаючих видів та публічного показу тварин (зоопарк)
 4.  Ділянка землі зі штучним трав'яним покривом (газон)
 5.  Земельна ділянка, зайнята плодовими насадженнями (сад)
 6.  Природоохоронні об'єкти в яких можливе часткове використання тварин, рослин та інших природних ресурсів (заказник)
 7.  Ізольований майданчик в дахом або відкритий, організований для напіввільного утримання дрібних тварин чи копитних на вільному повітрі (вольєр)
 8.  Упорядкована і озеленена територія всередині житлової або промислової забудови (сквер)
 9.  Посаджені у ряд дерева або кущі (часто вздовж дороги або стежки) (алея)
 10.   Науково-дослідницький та культурно-просвітницький заклад, в якому проводиться накопичення колекцій флори (ботанічний сад)
 11.   Територія-заповідник, природні багатства якої перебувають під особливою охороною держави (резервація, резерват)
 12.   Анотований та ілюстрований перелік рідкісних видів та видів, що знаходяться під загрозою зникнення, і підлягають охороні (Червона книга)

VIII. Деградація природи

 1.  Руйнування ґрунту або гірських порід водним потоком, повітрям (вітром), льодом (ерозія)
 2.  Сукупність частинок пилу і крапель туману в атмосфері (смог)
 3.  Чужорідні для біосфери хімічні речовини, що природно не синтезуються і не можуть асимілюватись організмами  (ксенобіотики)
 4.  Речовини і матеріали, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення (відходи)
 5.  Надходження в атмосферне повітря забруднювальних речовин або суміші таких речовин (викид)
 6.  Відпрацьоване в двигуні робоче тіло (вихлопний газ)
 7.  Пилоподібний або шлакоподібний залишок, що утворюється з мінеральної частини палива, коли воно повністю згоряє (зола)
 8.  Дрібні тверді частинки в повітрі, які осідають під дією власної ваги, але деякий час можуть перебувати в повітрі у зваженому стані (пил)
 9.  Хімічні препарати (або їхні композиції), що використовуються для боротьби з небажаною рослинністю (гербіциди)
 10.  Гази, які здатні поглинати і затримувати теплове випромінювання планети (парникові гази)
 11.  Непридатні для землекористування землі (бедленд)
 12.  Хімічні речовини або фізичні чи біологічні агенти, які є причиною виникнення злоякісних новоутворень (канцерогеин)

IX. Символи

 1.  Кущ - символ перешкод, які треба подолати (терен)
 2.  Цвіте синьо, лист  –  зелений, квітник прикрашає, і мороз його не займає (барвінок)
 3.  Дерево, яке символізує козака, парубка (явір)
 4.  Символ чогось рідкісного, незвичайного, якого, в принципі, не повинно бути, але воно з дивовижних причин існує (біла ворона)
 5.  Християни святять гілочки цього дерева за тиждень перед Паскою (верба)
 6.  Завдяки якому художнику голуб став символом миру? (Пабло Пікассо)
 7.  Щасливий той двір, де є гніздо цього птаха (лелека)
 8.  Вона першою вилітає у вирій і останньою звідти повертається (зозуля)
 9.  Птах – символ України (ластівка)
 10.  Символ Всесвітнього фонду дикої природи (панда велика)
 11.  Яка рослина є народним символом України? (калина)
 12.  Сімсот соколят на одній подушці сплять (соняшник)

ІX. Глобальне потепління

 1.  Явище в атмосфері Землі, при якому енергія сонячних променів, відбиваючись від поверхні Землі, не може повернутися в космос, оскільки затримується молекулами різних газів (парниковий ефект)
 2.  Газ, що поглинає теплове випромінювання поверхні Землі і хмар і відбиває його назад до Землі (парниковий газ)
 3.  Вчений, що виявив парниковий ефект (Жозеф Фур’є)
 4.  Міжнародна угода про обмеження викидів в атмосферу парникових газів (Кіотський протокол)
 5.  На скільки, згідно Кіотського протоколу, повинен скоротити викиди CO2 та інших парникових газів Європейський союз (на 8%)
 6.  Незалежна міжнародна організація, створена у 1970 р. для запобігання деградації й руйнування екосистем (Грінпіс, «Зелений світ»)
 7.  Циклічні (періодичні) коливання орбіти Землі, які впливають на її клімат (цикли Миланковича)
 8.  Подія організована Світовим фондом дикої природи Австралії та виданням The Sydney Morning Herald у 2007 р. та отримала світову підтримку у 2008 р. (година Землі)
 9.  Хто вперше кількісно дослідив парниковий ефект? (Сванте Арреніус)
 10.  Скільки основних парникових газів, які дають внесок до парникового ефекту, визначено Кіотським протоколом (шість)
 11.  Коли була прийнята Рамкова конвенція ООН про зміну клімату? (у червні 1992р)
 12.  Учений XVIII ст., засновник теорії катастроф  (Ж.Кюв’є)

XІ. Терміни

 1.  Наука,  розділ екології про взаємозв'язки та взаємодію у часі й просторі двох систем − міської  і природної  (урбоекологія)
 2.  Фізичні і хімічні чинники, що викликають стійкі спадкові зміни – мутації (мутагени)
 3.  Кількісне та якісне визначення хімічних речовин в об’єктах навколишнього середовища, в організмах людей, тварин (індикація)
 4.  Штучне відновлення родючості ґрунтів і рослинного покриву після техногенного порушення природи (рекультивація)
 5.  Походження і зміна ландшафтів під впливом виробничої діяльності людини (техногенез)
 6.  Ліквідація радіоактивного забруднення з поверхні ґрунту, предметів (дезактивація)
 7.  Місце існування угрупування, з підкресленням зовнішніх щодо угруповання чинників середовища (екотоп)
 8.  Хімічно активні продукти виділення рослин, які згубно діють на бактерії, гриби у т.ч. і на хвороботворні (фітонциди)
 9.  Спеціальний басейн для зберігання рідких відходів (шламосховище)
 10.  Використання енергії і речовин, вилучення корисних компонентів з побутових і промислових відходів (утилізація)
 11.  Привнесення надмірної кількості хімічних елементів та їх сполук у природне середовище (забруднення)
 12.  Організована оболонка Землі, провідна роль у формуванні і підтримці якої належить живим організмам (біосфера)

XIІ. Секрет (Фотосинтез)

 1.  Речовина, що надає колір клітинам біологічних організмів в результаті інтенсивного селективного поглинання світла (біологічний пігмент або біохром
 2.  Процес приєднання електронів речовиною, при цьому ступінь окиснення її елементів знижується (відновлення)
 3.  Зелений пігмент, присутній в клітинах рослин, деяких водоростей і ціанобактерій, що надає їм відповідного кольору (хлорофіл)
 4.  Вчений, який запропонував термін «фотосинтез» (Вільгельм Пфеффер)
 5.  Вчений, який вперше дослідив спектри поглинання хлорофілу (К. А. Тімірязєв)
 6.  Вчений, який проводив перші досліди по фотосинтезу (Джозеф Прістлі)
 7.  Єдине й універсальне джерело енергії в клітині (АТФ)
 8.  Органели, що поглинають сонячне світло і використовують його разом з водою та вуглекислим газом для отримання енергії для рослини шляхом фотосинтезу (хлоропла́сти)
 9.  Внутрішні структури хлоропластів у вигляді спрощених вакуоль або мішечків (тилакоїди)
 10.  Етап фотосинтезу, що проходить без світла (темнова фаза)
 11.  Ділянка хлоропласту, в якій відбуваються реакції світлової фази фотосинтезу (в стромі хлоропластів)
 12.  Ділянка хлоропласту, де відбуваються реакції темнової фази фотосинтезу (в мембранах тилакоїдів)

Учасники сумують бали, визначається трійка лідерів. Якщо неможливо виявити трьох кращих гравців, проводиться  конкурс «Відповідність»:

Встановіть відповідність між організмами та трофічними рівнями, на яких вони знаходяться

1) ряска

А) консумент І порядку

2) бактерії гниття  

Б) консумент ІІ порядку

3) жаба

В) редуцент

4) самці комара

Г) продуцент

Відповідь:

1

Г

2

В

3

Б

4

А

Фінал

Конкурс «Послідовність»:

Встановіть послідовність етапів розвитку рослинного світу

А

Риніофіти

Б

Насінні рослини

В

Водорості

Г

Папоротеподібні

Відповідь:

А

Б

В

Г

1

2

3

4

Вчитель проектує на екран правильну послідовність, визначається порядок проходження гравців у фіналі. Вчитель роздає учасникам бейджики з відповідним кольором, оголошує спеціальні теми.  Учні почергово відповідають на вибрані питання.  Вчитель підраховує кількість правильних відповідей, контролює, чи визначився переможець.

Спеціальні теми

І. В.І. Вернадський

 1.  Скількома іноземними мовами володій В.І.Вернадський? (п’ятнадцятьма)
 2.  В яких роках В.І.Вернадський працював в Україні? (1918-1921)
 3.  Скільки разів вибирали В.І.Вернадського до Державної Думи Росії? (тричі)
 4.  Професором якого університету був син В.І.Вернадського  Георгій? (професором російської історії Єльського університету в США)
 5.  Яку назву мала остатня наукова праця В.І.Вернадського? («Декілька слів про ноосферу»)
 6.  Ректором якого університету був В.І.Вернадський? (1920 рік — обирається ректором Таврійського університету)
 7.  Коли народився В.І.Вернадський? (28 лютого (12 березня за новим стилем) 1863 року в Санкт-Петербурзі)
 8.  В якому році В.І.Вернадський був обраний членом Львівського наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка? (у 1903р.)
 9.  Як назвав В.І.Вернадський речовину, яка сформувалася за участю живих організмів і сил неживої природи? (біокосною речовиною)

ІІ. Національний парк «Софіївка»

 1.  Коли був заснований парк «Софіївка»? (у 1796 р.)
 2.  Хто був засновником парку? (воєвода Станіслав Щесний Потоцький)
 3.  Хто був автором проекту та керівником будівництва? (військовий інженер Людвіг Метцель)
 4.  Яку офіційну назву має парк сьогодні? (Національний дендрологічний парк «Софіївка»)
 5.  Який польський поет в 1806 р. в поемі «Софіївка» описав красу парку? (Станіслав Трембецький)
 6.  В якому році парк оголошено державним заповідником? (Постановою Раднаркому УРСР за N26/630 від 18 травня 1929 року)
 7.  Яке стихійне лихо спіткало парк у 1980 році? (повінь з селевим потоком)
 8.  Скільки видів дерев та кущів росте у парку? (понад 2000, в каталозі 1999 р. налічується 1994 таксони)
 9.  За задумом творців, наочною ілюстрацією до яких творів є Софіївка? (до поем Гомера "Іліада" та "Одіссея")

ІІІ. Чорнобильська катастрофа

 1.  Коли розпочалося будівництво ЧАЄС? (у 1970р.)
 2.  Яким роком датується перша згадка про Чорнобиль? (1193р., Іпатіївський літопис)
 3.  Одиниця вимірювання еквівалентної дози іонізуючого випромінювання (В системі СІ – зиверт, позасистемна – бер)
 4.  Коли ЧАЕС була виведена з експлуатації?  (15 грудня 2000р.)
 5.  Автор поеми «Чорнобильська мадонна» (Іван Драч)
 6.  Заборонена для вільного доступу територія, що зазнала інтенсивного забруднення  радіонуклідами внаслідок аварії (зона відчуження)
 7.  Близько 10 км² території дерев, прилеглих до Чорнобильської АЕС, які взяли на себе найбільшу частку викиду радіоактивного пилу під час вибуху реактора в 1986 році (Рудий ліс, іноді Іржавий ліс, Червоний ліс) 
 8.  Новостворене (від 1986 року) місто у Київській області, де проживає переважно персонал, що обслуговує Чорнобильську АЕС  (Славу́тич)
 9.  Коли відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ? (щорічно 14 грудня у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС)

ІV. Загальна тема

 1.  Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)
 2.  Прилад для вимірювання дози йонізуючого випромінювання та її потужності (дозиметр)
 3.  Яка природна зона займає найбільшу площу території України (зона степу – 40% від загальної площі території України)
 4.  Переведення військового виробництва на випуск мирної продукції (конверсія)
 5.  Комп'ютерна відеогра, постапокаліптичний шутер від першої особи, дії якої відбуваються в Чорнобильській зоні (S.T.A.L.K.E.R)
 6.  Індустріально-виробничі відходи, що височіють поблизу кам’яновугільних шахт (терикони)
 7.  Органічні сполуки різної хімічної природи, необхідні в невеликих кількостях для нормального обміну речовин і життєдіяльності живих організмів (вітаміни)
 8.  Хмічний елемент, йони якого стимулюють дію ферментів (Магній)
 9.  Скупчення на певній висоті в тропосфері продуктів конденсації водяної пари (хмара)

Якщо лідер гри  не визначився після відкриття усіх комірок, проводиться додатковий конкурс «Відповідність»:

Встановіть відповідність між країною та її символом

1) Австралія

А) ведмідь

2) Росія

Б) дельфін

3) Мальта

В) білоголовий орлан

4) США

Г) кенгуру

Відповідь:

1

Г

2

А

3

Б

4

В

Після визначення переможця, вчитель оголошує результати гри, нагороджує переможця.


Література

 1.  Біологія: підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес, В.П.Поліщук. – К.: Генеза, 2010. – 288 с.
 2.  Біологія: підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / С.В,Межжерін Я.О.Межжеріна. – К.: Освіта, 2011. – 336 с.
 3.  Екологія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. нав. закл. Рівень стандарту, академічний рівень / Л.П.Царик, П.Л.Царик, І.М.Вітенко. – К.: Генеза, 2011. – 96 с.
 4.  Фізика. 9 клас: підруч. для загальноосвіт. навч. закладів/ Ф.Я.Божинова, М.М.Кірюхін, О.О.Кірюхіна. – Х.: Видавництво «Ранок», 2009. – 224с.
 5.  Фізика: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: (академічний рівень, профільний рівень)/ Т.М.Засєкіна, Д.О.Засєкін. – Харків: Сиция, 2011.- 336 с.
 6.  Хімія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. нав. закл. (рівень стандарту). – К.: Грамота, 2011. – 232 с.

Інтернет-ресурси:

http://testportal.gov.ua/

http://umniy.com/home/2.htm

http://uk.wikipedia.org/wiki

www.sofiyivka.org.ua/


Додаток №1

П.І.П.______________________________________________________

Перший раунд

питання

відповідь

питання

відповідь

1

13

2

14

3

15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

24

Відповідність

1

2

3

4


Другий раунд

Послідовність

півфінал

Відповідність

А

Б

В

Г

1-а категорія______________

Кількість набраних балів_____

1

1

2

2-а категорія _____________б

Кількість набраних балів_____

2

3

3

4

Разом _____________б

4

Третій раунд 

Послідовність

Фінал

Відповідність

А

Б

В

Г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

бал

1

2

Разом__________б

2

3

3

4

4


Додаток №2

Інструкція для користувача презентацією «Genius»

Скопіюйте папку «genius» на диск D.

Відкрийте папку «genius».

Запустіть керуючу презентацію genius.ppt.

Клацнувши мишкою на клавішу                      , з відповідним записом ви ознайомити учасників з правилами гри, перейдете до  відповідного етапу гри, чи повернутися до керуючої презентації.

У півфіналі, клацнувши мишкою на клавішу                    з назвою, вибраної учнем категорії, перейдете до питань даної категорії.

У фіналі, клацнувши мишкою на клавішу                           з відповідним номером, висвітлиться колір теми. Щоб перейти до питання необхідно клацнути мишкою на  клавішу          .


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

82218. Воздух – среда нашего обитания 944.87 KB
  Цели: Практическая – учить использовать разные источники, в том числе Интернет (электронные словари и энциклопедии)для поиска необходимой информации. Совершенствовать навыки практической работы с лабораторным оборудованием.
82219. Дружба. Друг, товариш, приятель 1.47 MB
  Передаючи мікрофон діти по черзі висловлюють свою думку на рахунок даного запитання кожен з них виокремлює по одній рисі характеру що притаманна другові. А як на вашу думку хто з казкових чи мультиплікаційних героїв є прикладом справжнього другадіти висловлюють власні припущення.
82220. Хліб – не просто їжа 273 KB
  Запитання: то з яким продуктом харчування ми зустрічаємося кожен день Сьогодні ми поговоримо з вами про найдорожче золото на землі хліб. Коли ж хліб вперше прийшов на стіл до людини Вченіархеологи різних країн світу після вивчення багатьох матеріалів підтвердили що першою хлібною рослиною треба вважати не жито і пшеницю а дуб.
82221. Еврика! Інтелектуальна гра у 10-11 класах 43 KB
  Як називається число при якому значення многочленна дорівнює нулю Які квадратні рівняння можна швидко розвязати за допомогою теореми Вієта Назвіть відомі Вам способи розвязування систем лінійних рівнянь Як називається графік квадратичної функції Коли дріб дорівнює нулю...
82222. Інтелект-шоу «ЕОМ – Еврика» 4.78 MB
  Головна мета нашого інтелект-шоу – розвинути пізнавальну діяльність учнів у області інформатики та інших предметів, знання яких необхідні при вивченні предмету, надати учням можливість продемонструвати ці знання, свою ерудицію та захоплення.
82223. Проведення реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє незалежне оцінювання. Робота з програмою створення заяви-реєстраційної картки 206.5 KB
  Мета уроку: ознайомити учнів з порядком реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання, навчити учнів користуватися програмою реєстрації на ЗНО, ознайомити учнів з правами та обов’язками осіб, які бажають взяти участь у ЗНО, розвивати в учнів самостійність, виховувати в учнів почуття відповідальності.
82224. Урок-тренинг «Здоровый образ жизни» 176.5 KB
  Нам всегда не хватает времени поговорить о наболевших вопросах поэтому сегодня в кругу друзей мы хотим поговорить о здоровом образе жизни. Упражнение От чего зависит здоровье Цель: определить что собственное поведение образ жизни является главнейшим фактором влияющим на здоровье человека.
82225. Земля на зернятці стоїть 2.5 MB
  Господар: Хліб - це те що завжди було турботою і радістю людини чому вона віддавала свій труд і талант. Хліб для кожного з нас звичний як сонячне світло чи дихання і таке ж необхідне. Без хліба не можна уявити ні степової далі ні світанку ні рідного дому.
82226. НЕДОСПІВАНА ПІСНЯ ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА 87 KB
  Сцена приміщення у тематичному оформленні: на заднику - портрет Володимира Івасюка, знизу – напис – 62; на античних колонах – квіткові композиції, на передньому плані – мольберт, на якому знаходиться скрипка, біля неї - дві червоні троянди, перев’язані чорною стрічкою, збоку – журнальний столик...