5309

Предполетная подготовка

Контрольная

Астрономия и авиация

Предполётная подготовка В ходе предполётной подготовки экипаж должен рассчитать некоторые элементы предстоящего полёта. Расчёт заправки Заправка - это количество топлива, которым необходимо заправить ВС перед полётом. Расчёт предельно допустимо...

Русский

2012-12-06

39 KB

29 чел.

Предполётная подготовка

В ходе предполётной подготовки экипаж должен рассчитать некоторые элементы предстоящего полёта.

Расчёт заправки

Заправка – это количество топлива, которым необходимо заправить ВС перед полётом.

Расчёт предельно допустимой взлётной массы

Скорость принятия решения V1 – это максимальная скорость разбега, при отказе двигателя на которой, в данных условиях взлёта, возможно как безопасное прекращение взлёта, так и безопасное продолжение его.

Предельно допустимая взлётная масса – максимальное значение взлётной массы, при котором, в случае отказа двигателя на скорости V1, имеющейся длины ВПП+КПТ будет достаточно для безопасного прекращения взлёта.

Предельно допустимая взлётная масса зависит от:

 •  Температуры и высоты расположения а/д
 •  Уклона ВПП
 •  Ветра
 •  Трех характерных длин а/д:
  •  Располагаемая длина разбега ВПП
  •  Располагаемая длина прерванного взлёта
  •  Располагаемая длина продолженного взлёта

Предельно допустимая взлётная масса определяется по номограммам РЛЭ. Сравниваем фактическую массу с предельно допустимой массой.  Далее по фактической взлётной массе определяется скорость принятия решения V1.

Расчёт предельной коммерческой загрузки

Неизменная масса = масса полностью снаряженного ВС без заправки и без загрузки + экипаж + проводники + питание.

Эксплуатационная масса = неизменная масса + заправка

Коммерческая предельная масса = предельная взлётная – эксплуатационная – топливо на земле на взлёте.

Взлёт

Характерные скорости взлёта

V2 – безопасная скорость взлёта – скорость, обеспечивающая нормируемые градиенты начального набора высоты.

V2, VR, Vотр – зависят от взлётной массы

Влияние условий эксплуатации на взлётные характеристики

К основным эксплуатационным характеристикам относятся: скорость отрыва и длина разбега.

су – коэффициент подъёмной силы

S – площадь крыла

Скорость отрыва зависит от температуры и давления воздуха, а также от угла выпуска

взлётной модификации.

Основной характеристикой взлёта является длина разбега.

Коэффициент трения зависит от состояния ВПП.

Lвзл=Lразб+Lву

- средний избыток тяги на взлёте.

 1.  Vотр на 1% => Lp на 2%
 2.  mвзл на 1% => Lp на 2.5%
 3.  to на 5о => Lp на 6% ; P на 10мм => Lp на 3%
 4.  Угол выпуска закрылков
  При увеличении угла выпуска закрылок длина разбега уменьшается, но дистанция взлёта увеличивается. Поэтому чем выше температура, тем меньше угол выпуска закрылок
 5.  Ветер

 6.  Боковой ветер
  При разбеге с боковым ветром ВС стремится накрениться по ветру и развернуться против ветра. Экипаж должен это парировать. В РЛЭ каждого ВС приведено значение максимально-допустимого бокового ветра.


Vотр

p

Lву

Lвзл

ВПП

V≥V2

 1.  

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64812. Заохочувальні адміністративні процедури 143.5 KB
  Актуальність визначення сутності заохочення як методу діяльності органів державного управління обумовлена потребою підвищення ефективності управлінського впливу на суспільні відносини які весь час змінюються і потребують адекватного правового регулювання.
64813. Наукові основи моделювання процесів різання з використанням числових методів 762.5 KB
  Теорія різання спираючись головним чином на глибокі експериментальні дослідження досягла значних успіхів не тільки у розумінні процесів та явищ що відбуваються під час стружкоутворення на контактних поверхнях різального інструмента та в обробленій поверхні...
64814. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ОБЧИСЛЮВАЧІВ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМ 1022.5 KB
  Вирішення численних науковотехнічних завдань розвязання яких неможливе без використання високопродуктивних та економічних обчислювачів у звязку із підвищеними і специфічними вимогами до оброблення інформації. Такі завдання можна об'єднати в основні групи...
64815. ЛІКУВАННЯ УШКОДЖЕНЬ МІЖГОМІЛКОВОГО СИНДЕСМОЗУ ПРИ ТРАВМАХ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА 441.5 KB
  Стандартною методикою оперативного лікування показання до якого розширюються з кожним роком повних розривів міжгомілкового синдесмозу є стабільний остеосинтез гомілкових кісток однимдвома шурупами уведеними з боку малогомілкової кістки у великогомілкову дистальне блокування.
64816. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ОПТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВІЙ МІКРООБРОБЦІ 3.99 MB
  Вперше аналіз електроннопроменевого впливу на мікрорельєф поверхні і ПШ германію та кремнію представлено в роботах Г. Ващенком розвинені математичні моделі та вперше розроблені наукові основи керування параметрами стрічкового електронного потоку при обробці оптичного скла і оптичних керамік...
64817. Мінливість ознак рижію ярого та створення нового вихідного матеріалу методом хімічного мутагенезу 456 KB
  Важливою задачею при створенні нових сортів ярого рижію є вивчення колекційних зразків з метою визначення кращих із них для подальшої селекційної роботи. Тому селекційні дослідження спрямовані на вивчення мінливості ознак рижію ярого й визначення ефективності...
64818. ТЕХНОЛОГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ КОЛЕКТОРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ШЛАКОВОГО ЛИТТЯ 3.18 MB
  Значна частина каналізаційних мереж України перебуває у передаварійному та аварійному стані і потребує термінового відновлювання. Через корозію абразивний знос розгерметизацію стикових зєднань конструкції каналізаційних мереж передчасно руйнуються втрачаючи несучу здатність...
64819. ПАРАМЕТРИ ЗМІН ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СІРОГО ЛІСОВОГО ҐРУНТУ ПІД ВПЛИВОМ УДОБРЕННЯ КУЛЬТУР І ПІСЛЯДІЇ ВАПНУВАННЯ 237 KB
  Метою досліджень було встановити закономірності впливу післядії вапнування з використанням різних систем удобрення на родючість сірого лісового ґрунту а саме: фізикохімічні властивості процеси перетворення кальцію вмісту гумусу агрохімічні...
64820. Фізичні поля прийомних криволінійних акустичних антен з екранами 9.9 MB
  Криволінійні антенні решітки що утворені з кругових циліндричних пєзокерамічних перетворювачів відносять до антен що знайшли найбільш широке застосування як у підводній електроакустичній апаратурі та пристроях так і в іншому обладнанні акустичної техніки.