53189

ГРА НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Научная статья

Педагогика и дидактика

У школярів молодшого віку переважають ігрові інтереси, довільна поведінка, наочнообразне мислення, практичне ставлення до розвязування завдань. Зважаючи на все це, доцільно у роботі з ними на уроках іноземної мови систематично застосовувати елементи гри у поєднані з бесідою, елементами самостійної роботи.

Украинкский

2014-03-29

83 KB

3 чел.

Варченко Н.М., вчитель першої категорії Богодухівського

колегіуму № 2 Харківської області

ГРА НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ

ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Навчання - основна форма розвитку пізнавальної активності. З одного боку, під час навчального процесу школярі здобувають нові знання, які розширюють їхній кругозір, з другого - у процесі активної пізнавальної діяльності розвиваються навчальні можливості учнів, завдяки яким вони можуть самостійно і творчо не лише використовувати запас знань, а й шукати нове, задовольняючи свої потреби в пізнанні. Головною умовою при цьому є розуміння дитиною змісту і значення вивченого.

Навчання іноземної мови в загальноосвітній школі має забезпечити реалізацію практичних, освітніх, розвивальних і виховних цілей.

У школярів молодшого віку переважають ігрові інтереси, довільна поведінка, наочнообразне мислення, практичне ставлення до розв'язування завдань. Зважаючи на все це, доцільно у роботі з ними на уроках іноземної мови систематично застосовувати елементи гри у поєднані з бесідою, елементами самостійної роботи.

Використання гри у навчанні школярів є дійсно актуальною проблемою. З одного боку це питання досить опрацьовано і обґрунтовано в працях багатьох педагогів, психологів і методистів (Ельконіна Д. Б., Співаковської А. С, Люблинської Г. О., Богуш А. М., Зимної І. А., Панової А. С, Виготського Л. С, Олійник Т.І.). На думку цих авторів гра - це унікальна діяльність, яка не лише здійснює великий вплив на психічний розвиток дитини, перетворює навчання в радісний процесс, а й непомітно для школярів сприяє засвоєнню ними певного мовного матеріалу, формуванню умінь і навичок іншомовного спілкування. У дидактичній грі навчальні завдання виступають опосередковано, що і забезпечує їх ефективність. К. Д. Ушинський писав, що в грі формуються всі сторони душі людської, її розум, її серце і її воля.

Сучасний урок іноземної мови немислимий без інтенсивності та потребує від учнів концентрації уваги, напруження сил. Застосування ігор дає змогу зберегти ентузіазм і високу працездатність до останніх хвилин уроку. Тому особливо обґрунтованого підходу на уроці англійської мови у початковій школі потребує пізнавальна гра, яка має велике значення в розвитку активності школярів.

Урок має бути насичений такими вправами й іграми, які дали б змогу чергувати види діяльності учнів. Організм дитини потребує рухів. Загальмованій під час уроку руховій енергії дітей необхідно дати вихід. Рухливі ігри на уроках англійської мови, підпорядковані загальному навчальному завданню, допомагають розрядити обстановку на уроці, стимулюючи розумову активність учнів.

Для дитини шести - семирічного віку один з головних мотивів навчання -прагнення до активної участі (колективної чи індивідуальної) в певній корисній діяльності класу, завдяки якій вона утверджує себе на соціальному шаблі свого маленького колективу.

Гру на уроці англійської мови можна і треба застосовувати як під час вивчення нової теми, так і під час закріплення й перевірки знань молодших школярів.

Наведемо декілька прикладів.

Тема: Знайомство. «Гра з м'ячем»

Учні стають у коло. Вчитель кидає м'яч одному з учнів і запитує: „What is your name?» (Як тебе звати?). Учень, котрий отримав м'яч, відповідає: „My name is..." (Мене звати...) і кидає м'яч іншому учневі, запитуючи: „What is your name?" (Як тебе звати?).

Вивчення мовної структури, конструкції: His name is... (Його ім'я...). Her name is.... (ім'я...).

Гра „Познайом мене зі своїми друзями".

Учні стають у коло. Кожен повинен відрекомендувати сусіда праворуч і ліворуч: „His name is...". (Його ім'я....). „Her name is...". (її ім'я.).

Тема: Учень та його оточення. Гра «Вгадай задуманий предмет»

Учень виходить із класу. Діти загадують предмет. Учень входить до класу і запитує: „Is it a book?" (Це книга?). Клас хором відповідає: „Yes (no). It's (not) a book" (так або ні). Учню дозволяють поставити не більше трьох запитань. Якщо після третього запитання він не вгадав предмет, діти називають його хором.

Гра «Світлофор»

Учитель каже, що він називатиме предмети, які учні звичайно кладуть у портфель, коли йдуть до школи. Якщо це відповідає дійсності, учні показують зелений колір „світлофора", якщо ні, то червоний. Гра проводиться англійською мовою в швидкому темпі. Діти, які правильно і швидко відповідають, нагороджуються призами (вирізані різнокольорові предмети, фігурки, іграшки та ін.).

Тема: Осінь. Пори року. Гра «Вгадай».

Учням за описом учителя пропонується відгадати, про яку пору року йдеться. Подібні ігри розвивають у молодих школярів навички аудіювання.

It is a beautiful season. (Це красива пора року). It is white. (Вона біла). The weather is cold. (Погода холодна). The sky is often dark and grey. (Небо часто темне і сіре). It is cloudy. (Хмарно). What season is it? (Яка це пора року?).

Тема: Свійські і дикі тварини.

Гра «Екскурсія до зоопарку».

Половина класу - „екскурсоводи", друга половина - „відвідувачі зоопарку".

„Екскурсовод" розповідає англійською мовою все про тварину, не згадуючи тільки, де тварина мешкає. Мета „відвідувача зоопарку" дізнатися про місце помешкання тварини через запитання: „Where does the... live?". (Де... живе?).

Тема: Професії. Гра «Вгадай»

Один із учнів стає обличчям до дошки. Вчитель демонструє учням картинку із зображенням на ній людини певної професії. Вчитель каже: „This is a man / а women". (Це чоловік / жінка). Учень вгадує: „Is he a doctor?". (Він лікар?). „Is he a worker?". (Він робітник?). „Is he a clerk?". (Він службовець?). Якщо, почувши три загальних питання, він не відгадав, то має поставити запитання: „What is he?". (Хто ж він за професією?).

З метою активізації пізнавального інтересу молодших школярів доцільно вводити костюмоване інсценування улюблених, відомих учням казок англійською мовою, наприклад, „Ріпка", „Рукавичка", „Троє поросят" та ін. Під час вивчення дітьми сценаріїв краще засвоюється лексичний запас англійських слів, мовних структур, зворотів, запитань. Інсценуючи казки, школярі розвивають творчі здібності, уміння виразно і красиво говорити, що дуже важливо для дітей у майбутньому. Слід залучати до вистав пасивних, закомплексованих дітей, це дає можливість їм розкритися, відчути себе впевненіше.

Під час інсценування казок діти стають активнішими на уроках, у них розвивається інтерес до навчання. Це важливий момент у формуванні пізнавального інтересу молодших школярів. Взагалі, сама підготовка костюмів, репетиції до таких вистав дуже подобаються дітям, вони відчувають себе справжніми акторами, а також це дає їм можливість самоствердитися.

Намагаючись зробити урок більш успішним і продуктивним, треба підходити до нього з урахуванням індивідуальних особливостей дитини. В.О. Сухомлинський неодноразово висловлював думку про те, що кожна дитина по-своєму талановита. Тільки вона цього не знає, і не кожний учитель це знає. Тому в дитині необхідно розкрити „родзинку". Необхідно знайти вид роботи, в якій вона була б корифеєм, створювати навколо неї певне середовище і, спираючись на позитивне, розвивати особистість дитини.

Отже, аналіз історичних і сучасних психологічних джерел, а також досвід сучасних видатних педагогів і власний педагогічний досвід дають змогу зробити певні висновки.

Гра на уроці англійської мови допомагає учням молодших класів подолати несміливість, повірити в себе, у свої сили, вивчити нову лексику, мовні конструкції, розвиває кмітливість, дає можливість уникнути перевантажень, сприяє підвищенню пізнавальної активності.

ФІЗКУЛЬХВИЛИНКА ЯК ОДИН З ІГРОВИХ ЗАСОБІВ

Зняти втому та підвищити працездатність учнів допоможуть засоби релаксації  багаторазові фізкультхвилинки, на які можна відводити 35 хвилин уроку. Наведено вимоги до організації та проведення фізкультхвилинок, рекомендації для вчителя та зразки вправ для рук, очей, а також різноманітне аутогенне тренування та психологічна підтримка

Іноземна мова, за даними досліджень психологів, педагогів та медиків, належить до групи найбільш важких предметів, що вимагають значного напруження найвищої нервової діяльності учнів. Сучасний урок англійської мови характеризується великою інтенсивністю та вимагає від учнів концентрації уваги, напруження сил, бо у великій кількості використовуються тренувальні вправи.

Слід пам’ятати, що вчитель, який бажає щось міцно закріпити у дитячій пам’яті, повинен потурбуватися про те, щоб як можна більше органів відчуття - око, вухо, голос, м’язові рухи - прийняли участь у запам’ятовуванні. Різноманітні методичні засоби значно підвищують працездатність дітей, бо залучають до роботи інші аналізатори, нові, не втомлені ділянки кори головного мозку. Зняти втому, підвищити працездатність допоможуть засоби релаксації, багаторазові фізкультхвилинки, на які можна відводити 3-5 хвилин.

Проведення фізкультхвилинок повинно вирішувати наступні завдання:

- зменшення втоми та зниження негативного впливу одноманітної робочої пози;

- активізація уваги учнів та підвищення можливостей до сприйняття навчального матеріалу;

- звільнення учня на деякий час від напруження мозку.

Це можуть бути різноманітні рухи, гра, співи, щось нове та незвичне. Після фізкультхвилинки учні стають більш активними, їхня увага активізується, з’являється зацікавленість у подальшому засвоєнні знань.

Вимоги до організації та проведення фізкультхвилинок:

- Фізкультхвилинки проводяться на початковому етапі втоми (8-14 хвилина уроку), в залежності від віку учнів, складності матеріалу.

- Для молодших школярів доцільно робити фізкультпаузу між 15-20 хвилинами уроку.

- Вправи повинні бути цікавими та простими у виконанні.

- Тривалість проведення – 2-3 хвилини.

Під час проведення фізкультхвилинки учні можуть сидіти за партами або стояти біля них, або біля дошки, поодинці чи групами.

Рекомендації для вчителя:

Вчитель повинен володіти культурою рухів та образно демонструвати вправи, вміти поєднувати рухи з музичним супроводом, знати основні терміни фізичних вправ.

Giraffes are tall, with necks so long.

(Stand on tip toes; raise arms high

up into the air)

Elephants' trunks are big and strong.

(Make trunk with a hand and an arm)

Zebras have stripes and can gallop away,

(Gallop around in a circle)

While monkeys in the trees do sway.

(Sway back and forth)

Old crocodile swims in a pool so deep,

(Pretend to swim)

Turtles in the sun go to sleep.

(Lay head on hands and close eyes)

Teddy Bear, Teddy Bear, touch your nose

Teddy Bear, Teddy Bear, touch your toes;

Teddy Bear, Teddy Bear, touch the ground,

Teddy Bear, Teddy Bear, turn around.

Teddy Bear, Teddy Bear, turn around,

Teddy Bear, Teddy Bear, touch the ground,

Teddy Bear, Teddy Bear, reach up high

Teddy Bear, Teddy Bear, wink one eye,

Teddy Bear, Teddy Bear, slap your knees,

Teddy Bear, Teddy Bear, sit down please.

Clap, clap, clap your hands,

Clap your hands together.

Stamp, stamp, stamp your feet,

Stamp your feet together.

Spin, spin, spin around,

Spin around together.

Wink, wink, wink your eyes

Wink your eyes together.

Dance, dance, dance about,

Dance about together.

Shake, shake, shake your hands,

Shake your hands together.

Smile, smile at your friends,

Let us smile together.

Пальчикова гімнастика – дуже гарний засіб відпочинку після письмових вправ, особливо у молодшому шкільному віці. Гра з пальцями – це інсценівка будь-яких римованих історій чи казок за допомогою пальців та долонь. Ця гра нібито відображає реалії навколишнього світу – речі, тварин, людей, їхню дія. Під час пальчикової гри діти повторюють рухи за вчителем і тим самим явища природи активізують моторику рук. Відпрацьовується спритність, вміння керувати своїми рухами, концентрувати увагу на певній діяльності.

I have fingers (hold up both hands, fingers spread)

And they all belong to me, (point to self)

I can make them do things -

Would you like to see?

I can shut them up tight (make fists)

I can open them wide (open hands)

I can put them together (place palms together)

I can make them all hide (put hands behind your back)

I can make them jump high (hands over head)

I can make them jump low (touch the floor)

I can fold them up quietly (fold hands in lap)

And hold them just so.

(5 fingers are gentlemen, 5 fingers are ladies. They meet and begin to dance.)

Five little gentlemen

Going for a walk.

Five little gentlemen

Stop for a talk.

Along came five ladies,

They stood all together,

And they began to dance.

This is my right hand,

I'll raise it up high (Raise the right hand)

This is my left hand,

I'll touch the sky. (Raise the left hand.)

Right hand, (Show the right palm.)

Left hand, (Show the left palm)

Roll them around. (Roll hands around)

Left hand, (Show the left palm)

Right hand, (Show the right palm)

Turn around, turn around.

Проблема погіршення зору у динаміці навчального процесу не є новою. Серед чинників, які впливають на стан зору, 21% складають фактори внутришкільного середовища. Несправедливість у тому, що зорову патологію найчастіше отримують найбільш працьовитішколярі. Маючи бажання допомогти таким дітям, офтальмологи розробили багато підходів, але суттєва їх частина не може бути використана вчителем, бо він не має спеціальної медичної освіти. Але ефективність засобів щодо збереження зору дітей залежить не тільки від лікарів, а й від вчителів. Під час уроку буде доцільним включати вправи на релаксацію для очей. Вправи виконуються колективно та тільки стоячи.

Необхідно переключати фокус зору, дивитися хоча б 2 хвилини у далину, потім треба заплющити очі на 1-2 хвилини, дати їм відпочити. Ця проста вправа знімає втому, тимчасово розслаблює м’язи очей. Бажано кожній вправі надавати характеру гри.

Look left, look right,

Look up, look down,

Look around.

Look at your nose,

Look at that rose,

Close your eyes.

Open, wink and smile.

Your eyes are happy again!

Look at the window,

Look at the door,

Look at the ceiling,

Look at the floor.

Сучасний урок вимагає значної концентрації уваги, але іноді, насамперед у середині чи в кінці учбового дня, не кожна дитина вміє вчасно перебудувати сприйняття з одного уроку на інший. Допомогти у цьому може психологічна підтримка, а саме – аутогенне тренування. Ментальна релаксація є системою засобів саморегуляції функцій організму. Вона дозволяє активно керувати вищими психічними функціями, зміцнює силу волі, покращує увагу, регулює частоту скорочень серця, нормалізує ритм дихання.

Аутогенне тренування зазвичай проводиться у середніх та старших класах протягом 3-5 хвилин, на початку або у середині уроку. Учням пропонується зайняти комфортну позицію, заплющити очі, поступово розслабити м’язи обличчя, рук, усього тулуба. Поступово, дослухаючись до слів учителя, викликаємо у себе відчуття тепла, приємної легкості. Не відволікаємось на сторонні думки. Вихід з вправи повинен бути спокійним та поступовим.

Sit comfortably. Close your eyes.

Breathe in. Breathe out.

Let’s pretend it’s summer. You are lying on a sandy beach. The weather is fine. A light wind is blowing from the sea. The birds are singing. You have no troubles. No serious problems. You are quiet. Your brain relaxes. There is calm in your body. Nothing diverts your attention. You are relaxing. (Pause)

Your troubles float away.

You love your relatives, your school, your friends. They love you too. Learn to appreciate every good thing. The Earth is full of wonders. You can do anything. You are sure of yourself, that you have much energy. You are in good spirits.

Open your eyes. How do you feel?

Фізкультхвилинки – найкращі ліки від гіподинамії. Головна їх перевага полягає в тому, що вони мають у собі всі види рухів, притаманних людині – біг, стрибки, пластику рук, тулуба. Під час проведення фізкультхвилинки дитина відчуває радість після напруження розумових сил. Знання великої кількості таких вправ є необхідним для вчителя. Цей багаж слід постійно відновлювати та доповнювати. Отже, потрібні римовані вправи, вірші, пісеньки, казки. Фізкультхвилинки стимулюють навчальну діяльність учнів, розвивають фантазію та уяву, увагу, пам’ять, пластичність рухів, знімають скутість. Це є важливим засобом самовираження: вчитель може краще пізнати своїх учнів, їхні організаторські, творчі здібності, фізичні можливості; завдяки цьому встановлюється більш тісний контакт між педагогом та дитиною, між дітьми в учнівському колективі.


Література:

1. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М, 1991. — С. 7.

2. Родкин К. А. Игра как средство повышения эффективности уроков английского языка. - Иваново, 1961. — С. 55.

3. Стронин М. Ф. Обучающие игры на уроке английского языка. — М., 1991. — С. 3-7.

4. Ушинский К. Д. Собрание сочинений. - М. - Л., 1950. - Т.5. — С. 23-24

5. Сухомлинський В. О. Сердце віддаю дітям. Вибр. Твори у 5 Т. К.: Рад. школа, 1977.-Т.З. — С. 95.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20799. Николай II 73 KB
  Императора Николая II можно оценивать как хорошего или плохого правителя, но нельзя точно утверждать или доказывать то, чего мы на самом деле не знаем, ведь в революции верх одержали большевики, а историю, как известно всегда пишет победитель, не смотря на то, лживая это история или правдивая.
20800. Опыт выживания в проекте-камикадзе Д.Н. Топорков 5.33 MB
  Состояние после года разработки: директор по ИТ заказчика, курирующий этот проект уволен, генеральный директор компании-разработчика понижен акционерами до зама, главный архитектор лишился доверия начальства
20801. Екологічний моніторинг. Система екологічної інформації 52.5 KB
  Фоновий науковий моніторинг навколишнього природного середовища це спеціальні високоточні спостереження за всіма складовими навколишнього середовища а також за характером складом кругообігом та міграцією забруднювальних речовин за реакцією організмів на забруднення на рівні окремих популяцій екосистем і біосфери в цілому. Ряд країн має мережу надземних станцій на яких здійснюються неперервний відбір та аналіз проб на наявність в атмосфері забруднювальних речовин СО2 СО пилу свинцю радіонуклідів. Державний комітет з...
20802. Економічні методи управління, регулювання раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища 137.5 KB
  Це платежі за ресурси та забруднення надання пільг в оподаткуванні підприємств надання на пільгових умовах коротко і довгострокових позичок для реалізації проектів щодо забезпечення раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища звільнення від оподаткування фондів охорони довкілля; передача частини коштів позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища на довготривалих договірних умовах підприємствам установам організаціям і громадянам для вжиття заходів із гарантованого...
20803. Економічна та соціальна ефективність здійснення природоохоронних заходів 47 KB
  Економічна та соціальна ефективністьздійснення природоохоронних заходів 8. Методичні вказівки До природоохоронних заходів належать усі види господарської діяльності спрямовані на зниження й ліквідацію негативного антропогенного впливу на навколишнє природне середовище збереження поліпшення і раціональне використання природноресурсного потенціалу країни регіонів а саме: 1 будівництво та експлуатація очисних знешкоджувальних споруд та обладнання; 2 розвиток мало та безвідходних технологічних процесів і виробництв; 3 розміщення...
20804. Науково-технічний прогрес та економіка природокористування 50 KB
  Методичні вказівки Екологічна експертиза в Україні вид науковопрактичної діяльності спеціально уповноважених державних органів екологоекспертних формувань та об’єднань громадян що рунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні аналізі та оцінці передпроектних проектних та інших матеріалів чи об’єктів реалізація та дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей спрямована на підготування висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і...
20805. Регіональні екологічні проблеми України 86.5 KB
  Це було можливим за відсутності ефективно діючих правових адміністративних та економічних механізмів природокористування законодавства з охорони довкілля. Ці та інші чинники зокрема низький рівень екологічної свідомості суспільства призвели до значної деградації довкілля України надмірного забруднення поверхневих і підземних вод повітря й земель нагромадження в дуже великих кількостях шкідливих у тому числі високотоксичних відходів виробництва. Високий рівень концентрації промислових об’єктів нераціональна структура промислового...
20806. Курс «Екологія» 107.5 KB
  Він передбачає: засвоєння основних закономірностей взаємодії людини суспільства і природи; ознайомлення з особливостями впливу антропогенних факторів на природне середовище; вивчення проблем пов’язаних зі станом охороною та раціональним використанням природних ресурсів; управління процесом природокористування. Концепції безплатності та невичерпності природних ресурсів затратнорезультатна концепція; її безпідставність. Диференційна рента як основний критерій економічної оцінки природних ресурсів. Проблема раціонального використання...
20807. Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на довкілля 92.5 KB
  Наслідком цього стало скорочення окремих життєво важливих ресурсів лісових земельних і водних а також надмірне забруднення довкілля в багатьох регіонах землі. Питома вага різних галузей промисловості й транспорту в загальному обсязі забруднення атмосфери становить у : теплова енергетика 257; чорна металургія 234; нафтовидобувна і нафтохімічна 137; транспорт 116; кольорова металургія 111; гірничодобувна 71; підприємства будівельного комплексу 34; машинобудування 28; інші галузі 12. На всіх його стадіях...