53282

HANDOUT

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Fats and sugars are things like oils, biscuits, sweets, chocolate and ice cream. These foods give us energy and are important for our nervous system. But too much of this food can make you fat and can be bad for your teeth. You should not eat more than two sweet or fatty things a day.

Английский

2014-02-24

85 KB

0 чел.

HANDOUT

I. Complete the sentences:

1. The modern bad habits are …

2. … is really a good way to live.

3. Our town life today gives us little opportunities for …

4. Doctors always advice us to eat …

5. … makes people healthy and keeps them fit.

6. If you want to keep fit you must …

7. … dangerous for our health.

8. A healthy way of life includes …

____________________________________________________

Healthy diet, physical inactivity, obesity, sport, drinking alcohol, taking drugs, healthy eating, personal hygiene, bad habits.

II. Listen to the interview and write down the names of foods where you can find

      Vitamins                                Carbohydrates                                       Protein      

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Some tips about healthy eating.

  1.  Eat less sugar and more fruit and vegetables.
  2.  Don’t eat much salt.
  3.  Try to eat more fibre, it is low fat.
  4.  Eat less high fat food and more fibre.

IV. Read the short text about healthy food and do the test.

1. Food gives us energy, makes us grow and helps to stay healthy. We need to eat something from all the food groups every day. Fruit and vegetables, cereals and grains, fats and sugar, meat and protein and dairy (молочные продукты).

2. Fruit and vegetables give us lots of vitamins and minerals and help us grow and stay healthy. We should eat five portions of fruit and vegetables every day. A portion is one piece of fruit, a serving  (блюдо) of vegetables or a glass of juice. 

                          

3. Cereals and grains are things like bread, rice, potatoes and noodles. These foods give us the energy we need. Half of what we eat every day should come from this group.

4. Fats and sugars are things like oils, biscuits, sweets, chocolate and ice cream. These foods give us energy and are important for our nervous system. But too much of this food can make you fat and can be bad for your teeth. You should not eat more than two sweet or fatty things a day. 

5. Meats and proteins are foods like chicken, fish, duck, eggs, nuts, beans and tofu. These foods give us important minerals and help us to build and repair our bodies. We need to eat a little of this food every day (about 10% of our food).

6. Dairy foods are things like milk, yoghurt and cheese. These foods give us calcium (кальций) which helps to make our teeth and bones strong. You should eat some of these foods every day, but you can also get calcium from spinach (шпинат) and dried fruit (сухофрукты).  

V. Answer the question why they are so important.

You may use the text for answering this question. There are some useful prompts on the slide.

VI. At home you should write your own guide to healthy eating.

       


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65737. МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЇ НЮХОВОГО НАНОБІОСЕНСОРА НА ОСНОВІ МОЛЕКУЛИ БІЛКА ТИПУ GPCR 481.5 KB
  Причинами цього є поперше те що сучасна кремнієва електроніка досягає межі мініатюризації і для виведення її на якісно новий рівень розвитку створення так званого квантового комп'ютера необхідна нова фізична елементна база з елементами розміру порядку нанометра тобто розміру молекули.
65738. Робота та розрахунок сталевих нагельних з’єднань дерев’яних конструкцій за повторних навантажень 1.33 MB
  Велике значення мають дослідження міцнісних і деформативних характеристик нагельних з'єднань дерев'яних елементів при одноразових та повторних навантаженнях оскільки при експлуатації значна кількість дерев'яних конструкцій знаходяться саме в таких умовах.
65739. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНИМ ВІЙНАМ В УКРАЇНІ 155.5 KB
  Незважаючи на надзвичайну важливість забезпечення належного функціонування всіх сфер життєдіяльності людини суспільства та держави необхідність ефективного забезпечення інформаційної безпеки держави зокрема шляхом вироблення надійного механізму протидії інформаційним війнам...
65740. СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ТА НЕСПЕЦИФІЧНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ У ТВАРИН ЗА ДІЇ ПРОБІОТИКІВ БПС 44 ТА БПС Л 227.5 KB
  Мета роботи: зясувати вплив пробіотичних препаратів БПС44 та БПСЛ на стан антиоксидантної системи та неспецифічну резистентність молодняку великої рогатої худоби ВРХ та свиней; встановити фактори антагоністичної дії штамів бактерій компонентів пробіотиків.
65741. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ПЕРЕДАЧІ МУЛЬТИМЕДІА МЕРЕЖАМИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 1.25 MB
  Даний процес може сприяти виникненню проблем які повязані із гарантуванням рівня якості обслуговування мереж передачі мультимедійної інформації. Передплатники цих систем передачі мультимедійної інформації вимагають надання нових послуг які можуть бути доступними в будь якому місці...
65742. КІНЕМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ГАЛАКТИКИ ЗА ДАНИМИ СУЧАСНИХ АСТРОМЕТРИЧНИХ КАТАЛОГІВ 3.19 MB
  Оскільки масових визначень променевих швидкостей поки що недостатньо для детальних кінематичних досліджень Галактики власні рухи зір є єдиним численним джерелом даних для таких досліджень. При цьому як зазначалось ще Дю Монтом дуже важливо мати...
65743. РАННЯ ДIАГНОСТИКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ ДИСПЛАЗІЇ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ 356.5 KB
  Упровадження сучасних технологій виходжування недоношених новонароджених високотехнологічних методик ШВЛ використання сурфактанту призвело до збільшення виживаності недоношених новонароджених що у свою чергу вплинуло на збільшення частоти БЛД. На сьогоднішній день існує безліч суперечок і питань у профілактиці та лікуванні БЛД.
65744. ПРАВОВІДНОСИНИ ІЗ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 161.5 KB
  Це право гарантується зокрема загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян підприємств установ та організацій. Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
65745. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО АЛЬЯНСУ У МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 236 KB
  У звязку з реформуванням системи охорони здоровя зміною характеру відносин між лікарем і пацієнтом упровадженням принципу партнерства у їх взаємодію значною мірою зростає увага до проблеми терапевтичного альянсу В. Проблематику терапевтичного альянсу розглянуто лише в поодиноких наукових...