53287

HEALTH AND BODY CARE

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Hello, Children. Today we will speak about very important things in our life. What is important for you? (Запитання до учнів. Вони дають різні відповіді). Look at the blackboard, you can see proverbs theree: “A sound mind in a sound body” “An apple a day keeps the doctor away”. So theme of our lesson is “Health and body care”

Английский

2014-02-24

49.5 KB

1 чел.

ПЛАН - КОНСПЕКТ  УРОКУ У 6 КЛАСІ

ТЕМА: HEALTH AND BODY CARE

 МЕТА: вдосконалити знання лексичних одиниць по темі, удосконалити навички аудіювання та говоріння, розвивати творчі здібності учнів, стимулювати використання прислів’їв по темі, розвивати вміння логічно висловлювати свою думку, формувати навички дбайливого ставлення до здоров’я.

 ТИП УРОКУ: узагальнення знань.

 ОБЛАДНАННЯ: підручники, роздатковий матеріал, комп’ютер, мультимедійний проектор.

Хід уроку:

 1.  Організаційний момент.
  •  Hello, Children. Today we will speak about very important things in our  life. What is important for you? (Запитання до учнів. Вони дають різні відповіді). Look at the blackboard, you can see proverbs theree:

“A sound mind in a sound body”

“An apple a day keeps the doctor away”. So theme of our lesson is “Health and body care”

 1.  Активізація знань.

 You will see the Ukrainian words, your task is to translate them into English:

 •  Обличчя, очі, вуха, голова, нога, волосся, палець, руки, палець ноги, голова, тіло, шия, плечі, спина, ніс, губи, живіт; біль, головний біль, зубний біль, температура, міряти температуру, відвідати лікаря, лікарня, кров, ліки, пульс, здоров’я, здоровий; чистити зуби, приймати ліки, у мене болить горло, викликати лікаря, швидка допомога, хворіти, одужати, бути на дієті.
 1.  Look at the pictures and say what should you do and what you shouldn’t  do to be healthy. (На дошці через мультимедійний проектор, малюнки)
 2.  A game.

 You have a change to be present on medical conference. Our doctor will discuss medical problems. Have acquaintance with doctor Kashoida, Dr. Syvac, Dr. Kobrin, Dr. Kushnir.

Dr. Kashoida: Tell me please, what is better for you: to go to the private clinics or to  the state hospital?

Why?

Учень 1: - I'd like to go to private clinics because there is modern equipment and I  can't feel pain.

Учень 2: - I'd like to go to state hospital because it is cheaper.

Dr. Kashoida: Doctor Syvak, tell us, what thinges do we use to cure illnesses?

Dr. Syvak: We use medicines, pills, powders, ointment, injections, bandages,  massage, antiseptics.

Dr. Kashoida: Doctor Kobrin, why is it necessary to get in for sports?

Dr. Kobrin: Taking medicines is not god for our health. We should go in for sports,  do morning exercises, take a shower and to go to swimming – pool.

Dr. Kashoida: Doctor Kushnir, what should we do to protect our teeth?

Dr.Kushnir: We must clean teeth after every meal, not to eat many sweets, to eat  fruit and vegetables, especially apples and carrots, to visit a dentist twice a year.

Dr. Kashoida: Ok. Thanks. To be sure that you understand how to keep yourself fit  agree or disagree with me:

 1.  when you have a sore throat you can go for a walk.
 2.  You should always stay in a bed when you cough.
 3.  You will recover quicker if you stay in bed.
 4.  If the doctor prescribes a medicine for you, you shouldn’t take it regulary.
 5.  A person is healthy when he is free from illness.
 6.  You should eat the right food to keep fit.
 7.  Індивідуальна робота з роздатковим матеріалом. Розгадування кросворда.

 Now, children you have to work with these cards. You’ll find all necessary words.

 P

A

T

I

E

N

T

U

W

A

X

O

Y

A

O

M

F

N

I

F

O

B

R

S

T

I

U

N

A

T

B

A

T

C

N

D

E

Q

H

D

C

O

U

G

H

B

M

A

O

H

E

R

E

E

L

S

C

C

E

S

K

R

A

O

K

H

T

K

L

M

O

L

O

N

E

O

P

S

F

I

T

D

T

H

R

O

A

T

P

H

Key – words:

Patient, pain, toothache, earacbe, cough,health, fit, doctor, throat, blood, finger,toe.

 1.  Читання тексту: “The doctor visited me.”

 About a month ago I was at a lesson. Suddenly I felt really ill. I felt very cold and I had a headache and my eyes hurt. My teacher phoned my mother. She came soon, took me  home and called a doctor.

 In the afternoon the doctor visited me. She examined my throat, listened to my heart and lungs, looked at my eyes and ears. In the end she said “Well, it’s a bad cold. You have to stay in a bad for a week”. She wrote me a prescription for some medicines. She told me to take pills three times a day. She also asked my mum to give me hot milk with butter and honey or hot tea.
My mum went to the chemist’s and bought the medicines for me. I followed the advice and soon felt much better. My friends were glad to see me at school again.

 1.  Підсумки уроку.

 Our lesson is finishing. You worked good today. What was the topic of our lesson?

What important information did you receive?

What proverbs about health do you know?

 1.  Оцінювання.
 2.  Домашне завдання:

Find and learn three or four proverbs about health.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36601. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК. Конспект лекцій 902.5 KB
  Предмет бухгалтерського обліку і методичні прийоми його вивчення. Баланс рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку.
36602. Управлінський облік. Конспект лекцій 2.21 MB
  Для нормального виконання названих функцій необхідна інформація, яку надає, перш за все, система бухгалтерського обліку. Інформація для управління повинна бути корисною, що передбачає її доречність, зрозумілість, своєчасність, порівнянність (співставність), об’єктивність, надійність, повноту, ефективність
36603. ФІЗИКА. Основні поняття та закони МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК 2.95 MB
  Силовою характеристикою електричного поля є напруже ність Еr . Напруженість – це векторна фізична величина яка визначається силою з якою поле діє на одиничний позитивний заряд внесений у дану точку поля: E = F . q0 Одиницею виміру напруженості у системі СІ є вольт на метр В м Енергетичною характеристикою поля є потенціал φ. Потен ціал – це скалярна фізична величина яка визначається потенціальною енергією одиничного позитивного заряду вміщеного в цю точку поля.
36605. Гідромашини і компресори. Конспект лекцій 19.92 MB
  Рух рідини в каналах робочого колеса ідеального насоса. Вплив обмеженого числа лопатей на тиск насоса. Залежність подачі напору і потужності насоса від частоти обертання вала. Характеристика динамічного насоса.
36606. Матеріалознавство. Курс лекцій 2.46 MB
  Металознавство - наука, яка вивчає залежність між складом, будовою та властивостями металів і сплавів і закономірності їхніх змін під впливом зовнішніх чинників: теплових, хімічних, механічних, електромагнітних і радіоактивних.
36607. Облік податків і податкова звітність 591.5 KB
  Загальність оподаткування кожна особа зобов’язана сплачувати встановлені цим Кодексом законами з питань митної справи податки та збори платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу; 2. презумпція правомірності рішень платника податку в разі якщо норма закону чи іншого нормативноправового акта виданого на підставі закону або якщо норми різних законів чи різних нормативноправових актів припускають неоднозначне множинне трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів внаслідок чого є можливість...
36609. Логіка. Курс лекцій 1.34 MB
  Знання які здобуває людина на цій стадії пізнання виникають на основі даних органів чуттів опосередковуються ними і знаходять своє відображення в логічних формах поняттях судженнях та умовиводах. Основними логічними формами мислення є поняття судження умови. є: вчення про понятт; вчення про судження; логіка висловлювань з логікою предикатів; вчення про закони Л. Судження Логічна природа суджень.