53294

Проектна робота з використанням комп’ютерних технологій як засобу креативного та інтерактивного навчання у 11 класі за підручником

Контрольная

Педагогика и дидактика

ОПИС ПРОЕКТУ Тема проекту: Helthy Wy of Life. Початком роботи над проектами було анкетування учнів яким були поставлені питання: Учням 10 класу re you going to life to 100 Додаток 1 Учням 11 класів Do you know the truth or re you plying with fire Додаток 2 Учням 9 класу re you helthy Додаток 3 Анкети у додатках.Результати анкетування були проаналізовані та зведені у діаграми: Mostly s: You re not very helthy t ll. You re very very helthy person.

Русский

2014-04-01

11.5 MB

0 чел.

PAGE  5

 Рухаючись у напрямку сучасної освіти, розробляю. комп'ютерно-орієнтовані уроки на різних етапах навчання, використовуючи педагогічні програмні засоби навчального призначення. В основі таких уроків лежить робота з програмним забезпеченням "10000 Words" , ЕНМК “Happy English”, Іноземна (англійська) мова , 7 клас , педагогічний програмний засіб Іноземна (англійська) мова , 11 клас, які за допомогою використання мультимедіа поглиблюють знання учнів, формують їхнє мислення та допомагають активно оволодівати іноземною мовою в усіх видах мовленнєвої діяльності з тим, щоб вільно користуватись мовою в повсякденному житті. Працюємо також з програмами з пакету Microsoft Office, а саме: PowerPoint, Publisher, Word, які дозволяють розширити можливості навчального процесу, використовуючи комп'ютер для спілкування, проведення досліджень, створення публікації, презентацій, пошуку додаткової інформації через Інтернет. Для визначення рівня сформованості умінь та навичок іншомовного спілкування учні 11 класу нашої школи мають можливість працювати з тестами у електронній версії. Зміст тестових завдань передбачає здійснення контролю та самоконтролю рівня сформованості в учнів умінь та навичок усіх видів мовленнєвої діяльності.

Спрямовуючи навчально-виховний процес на розвиток творчої особистості, докладаю усіх зусиль, щоб вдосконалити свою професійну діяльність та розвивати творчі можливості своїх учнів.

Проектна робота з використанням комп’ютерних технологій як засобу креативного та інтерактивного навчання у 11 класі за підручником

В. М. Плахотник, Р.Ю. Мартинова.

ОПИС ПРОЕКТУ

Тема проекту: «Healthy Way of Life».

Ключове питання: Чи завжди ми розуміємо те, що робимо для свого здоров’я?

Тематичні питання:

1.Чи знаєте ви, що таке здоровий спосіб життя?

2.Чи подобається вам ваш спосіб життя?

3.Що важливо знати про здоровий спосіб життя?

Змістові питання:

1.Основні факти про здоровий спосіб життя.

2.Основні факти про шкідливий вплив куріння .

3.Основні факти про шкідливий вплив наркотиків.

Правильний підхід до харчування.

Правильний режим дня.

Цілі проекту:

 •  навчити створювати презентацію, публікацію;
 •  формувати усвідомлення важливості розуміти те, що чуєш;
 •  формувати вміння стисло, чітко представляти результати досліджень;
 •  розвивати вміння ілюструвати ідеї, думки, висновки; виховувати дружнє ставлення один до одного;
 •  формувати бажання дотримуватись здорового способу життя і піклуватись про власне здоров'я.

Стислий опис

Працюючи з проектом, учні самостійно знаходять інформацію про здоровий спосіб життя.

Учням пропонується оформлювати свої знахідки в письмовій формі. Діти вчаться самостійно знаходити цікаву інформацію з теми, для цього вони користуються Інтернетом, різними виданнями періодики.

Навчальні предмети: англійська мова, біологія, музика, інформатика.

Вхідні знання та навички:

 •  основні факти про здоровий спосіб життя;
 •  основні граматичні часові форми дієслова;
 •  знання орфографії;
 •  знання лексичних одиниць з теми;
 •  вміння користуватися додатковою та енциклопедичною літературою;

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Крок 1

Перед початком роботи учні обговорюють обрану тему та проводять анкетування учнів різних класів з метою визначення доцільності створення проекту. На першому етапі виготовлення презентації я  пропоную учням скласти план. Потім надрукувати необхідний текстовий матеріал в програмі Word, підібрати необхідний ілюстративний матеріал з електронних енциклопедій та мережі Internet, відсканувати малюнки чи фотографії або зробити необхідні фотознімки цифровою камерою і перенести їх у комп'ютер.

Крок 2

Учні створюють презентації. Вони, знайшовши додаткову цікаву інформацію, обговорюють доцільність використання саме цього матеріалу. Намагаються переконати інших учнів своїм прикладом у важливості ведення здорового способу життя .Учні працюють над дизайном слайдів, варіантами структури слайда — макетами (титульного слайда, слайдів, які містять лише текст або лише зображення, текст і зображення, відео і діаграми, мультимедійні елементи, звук); кольоровим оформленням слайда (фону і тексту); настройкою анімації (ефектами, якими будуть супроводжуватись тексти і графіка); налагодженням системи навігації або керуванням презентацією. 

Крок З

Наступним кроком необхідно запам'ятати створену презентацію і записати її на компакт-диск.

Учні створюють публікації , розробляють макет видання, аналізують обрані матеріали, пропонують іншим учням ознайомитися з цікавими фактами про здоровий спосіб життя.

Крок 4 

Учні представляють свої презентації : 3- про шкідливий вплив куріння, 2- про шкідливий вплив наркотиків, 1-правильний підхід до харчування, 1-правильний режим дня , захищають свої проекти, демонструють ілюстрації та кліпи, які створили самі. Закінчивши свої Презентації, учні роздають своїм однокласникам листівки - нагадування про шкідливий вплив тієї поганої звички на організм людини, про яку йшла мова у їхніх Проектах.

Крок 5

Потім учні оцінюють свої Презентації та Презентації своїх однокласників . 

Evaluation Card

Write:              Speaker 1 Speaker 2 Speaker 3 Speaker 4 Speaker 5 Speaker 6 Speaker 7

 1.  If the title is suitable:____________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2.  If the presentation is good:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 1.  If you agree with the speaker'schoice:_________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Учні отримують оцінку за виконані види роботи та загальну оцінку.

Початком роботи над проектами було анкетування учнів , яким були поставлені питання:

Учням 10 класу«Are you going to life to 100?» (Додаток 1)

Учням 11 класів «Do you know the truth or are you playing with fire?» (Додаток 2)

   Учням 9 класу  «Are you healthy?» (Додаток 3)

(Анкети у додатках).Результати анкетування були проаналізовані та зведені у діаграми:

Mostly As:

You are not very healthy at all. You need to do more exercise, watch less television, and eat better food. Think about it!

Nobody!!!

Mostly Bs:

Not bad, but you can do a lot to improve your health. Think about what you eat and the exercise you do and try to improve!

Olexandr Slavinsky (5 Cs).

You are a very, very healthy person. Congratulations!

5—12 points: You are not going to live to 100 without good food and

      

               25—30 points: Congratulations! You do all the right things.

                        Lyubik Kyslyuk (25)    You're going to live to 100!                    

Less than 3 wrong.

Congratulations! You can definitely see through the smoke.

Alla Matusar

4 to 8 wrong.

Like most people, there are still a few things you need to know about nicotine.

9 to 11 wrong.

You've got lots to learn about the dangers of smoking. Be careful, you might get burned.

More than 12 wrong. Hopeless! 

Which planet have you been living on? If you're not careful, they'll bury you ten years before your non-smoking friends.

Nobody!!!

Працюючи безпосередньо над проектом «Healthy Way of Life», діти знайшли інформацію про шкідливий вплив куріння, наркотиків, нездорової їжі та дотримання правильного режиму дня і здорового способу життя.

Узагальненням зробленого були презентація, публікація. Крім презентації, публікації учні створили кліпи в Power Point . Створюючи кліпи, діти використовували анімації, ілюстрації, пейзажі, фото, які, на їх думку, відтворювали необхідну інформацію про шкідливий вплив куріння, наркотиків, нездорової їжі та дотримання правильного режиму дня і здорового способу життя.

Під час презентації проекту всі ілюстрації були продемонстровані.

 Можу впевнено сказати, що робота над цим проектом була захоплююча, як для учнів, так і для мене, як їхнього керівника.

Висновок уже відомий — можна ефективно навчати без комп’ютерних технологій, та чи буде це навчання  творчим та інтерактивним? Чи буде це навчання давати стимул до творчого опанування предмету?

Presentation Lesson

HEALTH AND BODY CARE

(11 Form)

Objectives: To broaden student’s knowledge about healthy way of life and taking care of their health.

To practice their listening, speaking, reading, writing skills through various creative activities;

to develop the lexical skills in different exercises;

to revise Reported Speech;

to make the knowledge of the topic deeper to develop the culture of communication in different situations.

Objectives:

Practical: to develop communicative skills, using active lexis on the topic, to train in listening comprehension.

Educative: to teach students to work in groups and pairs (interactive forms); to motivate them in expressing their own opinions and views on the topic.

Social: to develop in students the culture of healthy way of life and taking care of their health.

Equipment: text-books, computers, computer presentations, cards for group work, pictures,

Texts "Do You Want to Kiss an Old Ashtray" (HO,) 1, cards "The truth about smoking will just kill you" (Matching) (HO2).

 

Procedure

 1.  Greeting.

T: Good morning everybody! Glad to see you in good health and mood!  Today we have unusual lesson. It’s a Presentation Lesson and its topic is “HEALTH AND BODY CARE”

II. Warm-up activities.

Т: Today we'll discuss vital issue. We'll ask each other: are we healthy-eating, clean living and sporty type? Or are we destroying ourselves with cigarettes, alcohol, drugs and junk food? It's the topic of our lesson. We'll try to know: What is the healthy way of life? What to do to be fit and stay healthy?

Today I am going to do my best to convince you that smoking alcohol, drugs and junk food are harmful. 

But first of all I would like you to fill in your Self Evaluation Cards (Додаток 5)

at the beginning of the Lesson. Put marks for yourself.

Today in our lesson we'll speak about such a bad habit as smoking and I want to find out what you know about it.

At previous lesson you were given the test "Do you know the truth or are you playing with fire?" 

On the board you can see the results in DIAGRAMS. All in all I am pleased with them. Most pupils have results “Not Bad”.

What does it mean "Health Way of Life?" The dictionary says that this expression means to be in a good physical form. What do you need to be fit?

P S: Doctors explain that several things are important:

what food you eat

how you take care of your body and your clothes

what daily habits you have

how often you exercise

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Reading 1.Практикування учнів в читанні тематичного тексту.

 Now you are going to read the text “Do You Want to Kiss an Old Ashtray?”

Pre-reading discussion

Try to predict what the text is about. Yes, it's about the smoking.

T: Imagine such a situation. A group of young people is smoking. What will you do if they offer you a cigarette? One boy refuses and says that he doesn't advise them to smoke as well. Another boy is afraid to refuse the offer and begins to cough, almost faints.

Why do you think Re took his first cigarette? Why do people start smoking? (Pupils discuss the questions in groups.)

Sample answers: to impress friends, to look cool and tough, to copy their friends, parents lack of confidence

While-reading task

Т: Read the text and mark the sentences 1 to 10 with "+" if the sentence is true or "-" if it is false.

Do You Want to Kiss an Old Ashtray?

A beautiful girl looks across the dinner table at an attractive young man. He is walking over to her. She is pleased. She pauses while he comes near her. Then suddenly, when he is near, she turns round and walks quickly away. "Ugh", she says, "he smells like an old ashtray." It is an anti-smoking advertisement in British cinemas.

In 1971 the British Government made a law about smoking. Every packet of cigarettes must have a health warning on it. Television and radio stations cannot advertise cigarettes. Almost half the trains in Britain is "No smoking". You may not smoke in British theatres.

But people still smoke where and when they can though they know that nicotine in tobacco is bad for them. Habits of younger people are not too fixed, that is why the Government films are for young people. The new advertisements in cinemas show attractive young men and women who smoke. Other young people look at them and say: "Yes, they are attractive, but ugh! Their hair and clothes smell of tobacco; their teeth and fingers are all yellow." "Do you want to kiss an old ashtray?"

Teenagers often have their first cigarette because they think they look older and more attractive if they smoke. Perhaps they won't continue if they think it unattractive

Oral Practice

2. Навчання учнів підготовленому висловлюванню за темою.

1) Introduction. Обговорення теми.

Т: Supposing we are to make an anti-smoking poster. We'll take a picture of a beautiful girl and try to warn her about the danger of smoking. The heading of our poster will be "The truth about smoking will just kill you". Now you will work with your handouts trying to match the English sentences with their Ukrainian equivalents.

The truth about smoking will just kill you

1. It impairs your vision

а) ви втрачаєте сексуальну

привабливість

2. It takes your breath away and gives you

в) воно забруднює повітря та

emphysema

відштовхує від вас друзів, котрі

не палять

3. It causes lung cancer and cancer of the

с) воно ослаблює ваш зір

throat

4. It turns your teeth and fingers yellow and

d) ваші зуби та пальці жовтіють та

gives you ugly skin

шкіра виглядає жахливо

5. It makes your breath stink and your hair

є) це пусте марнування часу та

and clothes smell awful

грошей

6. It wastes your time and empties your

f) воно викликає рак легенів і рак

pockets

горла

7. It pollutes the air around you and makes

g) від вас тхне, як від старої

your non-smoking friends avoid you

попільниці

8. It ruins your sex appeal

h) ви набуваєте неприємного запаху

з роту й ваші речі жахливо пахнуть

9. It makes you smell like an old ash tray

і) воно викликає задишку та

призводить до емфіземи

 

Key: lc; 2i; 3f; 4d; 5h; 6e; 7b; 8a; 9g.

Check on homework. 

Контроль домашнього завдання. Your homework was to prepare Projects on topic “Healthy Way of Life”. Today is a Presentation Lesson and we are going to listen and watch different projects about the effect of bad habits on your health. І hope you've made some anti-drugs advertisements.

(Pupils defend their presentations or posters and write on the board what side-effects are caused by smoking, drugs, junk food. After Presentations pupils give the leaflets to remind about bad effects of such bad habits on people’s health. (Додаток 6)

T: Thanks a lot. And now you are going to fill in Evaluation Cards to mark the Presentations. Which Presentation is the best to your mind?

3. Практикування учнів у спілкуванні.

1.Let's play GameHealthy Lifestyle (Додаток 4)

(The Game is played in groups. Tare turn to throw a coin. If you throw “heads” go forward one square. If you throw “tails” go forward two squares. When you land on a square talk about the topic. Tell the truth about yourself. The winner is the first to reach the end.)

2. Making conclusions.

T. I think you understand that there are a lot of rules in all our life. Some rules are for our behavior in the society, others for our health and strength, for a long and healthy life. But all of them are very important. We understand it's very useful for us to know them.

We have done a very important job at the lesson. We have learned many words. We tried to make them active in our speech and have discussed a very important problem: how to get rid of harmful habits. I hope that after this lesson you'll be able to help people give up smoking and do all your best to get rid of other bad habits.

Because

BAD HABITS cause:

Lung cancer, heart attack, chest problems, loss of memory, ulcer, cough

Let's make a conclusion of our lesson combining it with the question:

How will we live in 50 years time? What are your predictions?

P1. I'm very glad that today we discussed interesting and necessary information. And of course I make some conclusions for myself. If we want to be healthy we should:

go in for sports; 

eat healthy food and get the right balance of vitamins;

not drink alcohol and smoke.

P2. We have learned many new words and expressions concerning the healthy way of life. We discussed a very important problem: how to get rid of bad habits, what to do to live longer and healthier, and how to feel and look good. I was glad to know the doctor's pieces of advice, what to do if we suffer from stresses. And I think that in future there will be only few people having bad habits, because everybody does all his best to keep fit.

P3. I've learnt that smoking, drinking alcohol, and taking drugs, junk food are harmful habits. I

Regular exercise is a great way to become and stay healthy. I'm sure in 50 years time very few people will smoke and drink alcohol and cigarettes and alcohol will be illegal.

P4.1 think this lesson was very interesting and useful. As for me, I smoke, but after this lesson I will stop smoking, because I've heard a lot of terrible things about smokers, and now I know what smoking can do.

P5. Frankly speaking I'm an optimist, so I believe that in future the mankind will forget about bad habits at all. You see, Life is the most valuable thing given to Man. Without it everything becomes not only absurd, but impossible. All bad habits shorten our life. So I think it's

enough to stop doing it. 

Work in groups

T. So Healthy Life means healthy way of living:

Ps:

 •  trips,
 •  journeys,
 •  doing regular exercises,
 •  taking a cold shower,
 •  healthy food,
 •  life without alcohol, drugs and smoking…

T. To lead a healthy way of living we have:

Ps:

 •  to go in for sports,
 •  to ride a bike,
 •  to be useful,
 •  to keep to a diet,
 •  to swim,
 •  to walk a lot,
 •  to play outdoor games,
 •  to be fond of jogging,
 •  to keep fit,
 •  to avoid illnesses,
 •  to do regularly medical check up
 •  to follow the rules of Healthy Lifestyle

Look at the screen. Here is the list of advice on keeping fit:

Help your parents with the house work often

Eat well/choose healthy food and have regular meals

Keep your clothes clean and change them regularly

Take care of your body/keep it clean and healthy

Sleep more go to bed earlier.

Now I would like you to fill in your Self Evaluation Cards 

SUMMING UP the results of your work during the Lesson (Додаток 5)

.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework.  Домашнє завдання.

To make up a mini-composition to complete the information about healthy way of Life

SUMMING UP Підбиття підсумків уроку.

T: During the lesson we spoke about bad habits, their effect on people's health and found out what measures should be taken against smoking, drugs and junk food.

We have to decide either to be healthy and live to 100 years or to ruin our body and health. It's our life. We have to take care of it ourselves.

Література

1. Глоба Л.В. На шляху до європейського освітнього простору(з досвіду роботи Лабораторії методів викладання іноземних мов у школі). Англійська мова та література. — 2007. —№24(178).

2. Зимняя И. А., Сахарова Т. Е. Проектная методика обучения английскому языку// Иностр.яз. в шк.-1991. - № 3.- С. 9-12.

3. Є. С. Полат у статті «Метод проектів на уроках іноземної мови» (Іноземні мови в школі. — 2000. — № 1)
4. Проектна робота за рівнями / Упоряд. Т. Михайленко. К.: Шк. світ, 2008. — 128 с —(Бібліотека «Шкільного світу»).

5. А.В. Пащенко, Англійська мова/ Дидактична мозаїка, 10 клас - 2003.

6. Т.В. Погарська, Англійська мова/ Дидактична мозаїка, 11 клас - 2004.

7. Погарська Т.В. , Англійська мова/Методичний посібник для вчителів, видавництво «Ранок» - 2003

Додаток 1

 

ARE YOU GOING TO LIVE TO 100?

 1)  How often do you eat fruit and vegetables?

a) Every day; b) Never; c) Two or three times a week.

 2)  Look at this list of food and drink. How many do you eat in a day?
Ice-cream Extra salt on your food

Fizzy drinks Extra sugar on your food or in a drink

Sweets Take-away food (hamburgers, pizzas)

Chips

a) More than two; b) One or two;   c) None.

 3) When you have a problem, do you

 1.   forget about it?
 2.   talk to a parent, a teacher or a friend about it?
 3.   wait, and then talk to a friend later?

 4) Do you play a sport or go to a dance class

a) once a week or more?  b) two or three times a month?  c) Once a month?

 5)  When you have free time, do you

a) watch TV? b) go to the swimming-pool with friends?  c) take serious exercises?

  6)  Do you live?

a) in the town?  b) in the country?

7)  Do you sleep

a) more than eight hours a night?  b) less than eight hours a night?

 8) Your friends live on the third floor of a block of flats. Do you

a) walk up the stairs when you visit them; b) take the lift when you visit them?

 9) When you are in a hurry, do you

a) still remember to eat good meals? b) miss a meal, but eat a packet of chips or chocolate?

 10) Are you going to smoke when you are an adult? a) Yes;   b) No.

Now, add up your points and study the analysis. If you follow the given advice, you'll be to get healthy.

a

b

c

1.

3

0

1

2.

0

1

3

3.

1

3

2

4.

3

2

1

5.

0

2

3

6.

1

3

7.

1

8.

3

1

9.

3

0

10.

0

3

5—12 points:    You are not going to live to 100 without food and exercise. You must eat more fruit and  vegetables. You must also take more exercise. It's fun to be fit!

13—24 points: Not bad ... do the same things, but do them more often. Try to eat more fresh vegetables and swim once a week all the year round.

25—30 points: You do all the right things. You're going to live to 100.

Додаток 2

PLAYING WITH FIRE

How much do you know about cigarettes? Do you know the truth or are you playing with fire? Try this test and say if these statements are true or false.

1) Smokers are more likely to get colds and the flu than non-smokers.

2) Cigarettes aren't tested on animals.

3) Nicotine is more addictive than most illegal drugs, including heroin.

4) One in four smokers starts at the age of 12.

5) Cigarette companies specifically target young people in their advertising.

 6) Smoking when you're pregnant doesn't hurt your baby.

7) Smoking causes heart problems, cancer and ulcers.

8) Second-hand smoke from other people's cigarettes is harmless.

9) If you don't start smoking before the age of 20, you probably won't ever start.

10) More girls smoke than boys.

11) Doctors claim that lots of teenagers smoke because they lack self-confidence.

12) Giving up smoking can make you gain weight.

13) Tobacco kills more Americans each year than alcohol, illegal drugs, murderers and

AIDS combined.

14) Cigarettes are so addictive because it only takes 7 seconds to feel the effects of the nicotine in your blood.

15) Cigarettes can calm you down or keep you awake, depending on your mood.

Answers: 1) true; 2) false; 3) true; 4) true; 5) true; 6) false; 7) true; 8) false; 9) true; 10) true; 11)true; 12)true; 13)true; 14)true; 15)true.

Count your score and analyze the results.

Less than 3 wrong. Congratulations! You can definitely see through the smoke.

4 to 8 wrong. Like most people, there are still a few things you need to know about nicotine.

9 to 11 wrong. You've got lots to learn about the dangers of smoking. Be careful, you might get burned.

More than 12 wrong. Hopeless! Which planet have you been living on? If you're not careful, they'll bury you ten years before your non-smoking friends.

Додаток 3

ARE YOU HEALTHY?

How often do you:

1 ...do exercises?

A  Less than an hour a day.

B Five hours a week.

C More than five hours a week.

2 ...eat cakes, biscuits, and sweets?

A  Six times a day.

B Three times a day.

C Less than once a day.

3 ...eat fresh fruit and vegetables?

A  Never.

B Once a week.

C Everyday.

4 ...clean your teeth?

A  Never.

B Three times a week.

C Twice a day.

5 ...watch TV?

A  More than four hours a day.

B Two hours a day.

C An hour a day.

6 How many hours do you sleep?

A  Less than five hours a night.

B Seven hours a night.

C Ten hours a night.

Додаток 4

GameHealthy Lifestyle

Додаток 5

Self Evaluation Card

Name________________ Self evaluation Card   Form_____

Beginning the Lesson

I will do my Best during the Lesson and get ______ (Mark)

Notes

Summing up

 

I have spoken about Healthy Way of Life

I have worked on the Text

I have matched the English sentences with their Ukrainian equivalents

I have prepared Project

I have watched my friends΄ Presentations and gave my Feedback in writing

I have played Game

I have worked on Computer

I have made Conclusion

Додаток 6

PAGE  

PAGE  5


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54610. В стране сказочных образов 306.5 KB
  Цель: на примере балета С.Прокофьев видеофрагмент из балета Золушка Падешаль Аморозо; П.Чайковский видеофрагмент из балета Щелкунчик Танец феи Драже. Оборудование: музыкальный инструмент музыкальный центр видеофильмы с фрагментами из балетов Золушка и Щелкунчик.
54611. Общественно-политическая лексика к урокам по творчеству И.С. Тургенева 28.5 KB
  Западник сторонник общественного течения в России в 19 веке представители которого признавали западноевропейский путь развития России. в России: интеллигент не принадлежавший к дворянству выходец из других сословий купечества мещанства духовенства крестьянства а также из мелкого чиновничества. Славянофил сторонник направления общественной и философской мысли России в середине 19 века выдвинувшие идею самобытного пути исторического развития России отличного от пути развития западноевропейских стран.
54612. Молодежь в современном обществе 49 KB
  Работа в группах составление минидоклада используя мультимедийный диск составление вопросов по изучаемому материалу 5мин. Выступление представителя группы знакомство класса с изученным материалом 5 мин 3. Проверка знаний: тестовое задание 5мин ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Конт роль времени Оргмомент Вступительное слово учителя 1 мин. Постановка цели корректировка Формулировка цели урока 3 мин Изучение нового...
54613. Перекрестная эластичность. Эластичность по доходу 26.62 KB
  Под эластичностью спроса по доходам понимается изменение спроса на товар в связи с изменением доходов потребителей. Если рост доходов приводит к росту спроса на товар, то данный товар относится к категории «нормальных», при снижении доходов потребителя и росте спроса на товар – товар относится к категории «низших».
54614. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества 66 KB
  Системное строение общества. Для характеристики общества как системы используется понятие подсистема или сфера жизни общества. Черты общества как системы: 1 целостность; 2 наличие и взаимосвязь элементов; 3 качественная определенность т. Признаки общества как динамичной системы: 1 самодостаточность; 2 способность к самовоспроизводству; 3 способность к изменениям саморазвитию как отдельных элементов так и общества в целом.
54615. Стадийный подход 73 KB
  Характерным для традиционного аграрного общества является господство редистрибутивных отношений которые могут выражаться в самых разных формах: централизованное государственное хозяйство древнего Египта и средневекового Китая; русская крестьянская община где редистрибуция выражается в регулярных переделах земли по количеству едоков и т. Эта привязанность проявлялась в том что каждый член общества был включен в какойлибо коллектив и в зависимости каждого от старших по возрасту происхождению общественному положению которые и...
54616. Различные виды чтения применяемые на уроках иностранного языка 57 KB
  Зрелое умение читать предполагает как владение всеми видами чтения так и легкость перехода от одного его вида к другому в зависимости от изменения цели получения информации из данного текста. Это беглое выборочное чтение чтение текста по блокам для более подробного ознакомления с его фокусирующими деталями и частями. Полнота понимания при просмотровом чтении определяется возможностью ответить на вопрос представляет ли данный текст интерес для читающего какие части текста могут оказаться в этом отношении наиболее информативными и должны...
54618. Здоровя – мудрих гонорар 56 KB
  Мати купала своїх діток мила їхні голівоньки різними травами зіллям що позитивно впливало на здоровя і приємно пахло. Це корисно для зміцнення здоровя та закалювання організму. Що більш шкідливо для здоровя...