53365

Ігри на матеріалі економічної термінології, спрямовані на збагачення активного словника та вдосконалення культури мовлення учнів

Доклад

Педагогика и дидактика

Методична порада. Для проведення ігор діти класу ділиться на гомогенні або гетерогенні групи. Обирається в кожній групі лідер. Завдання ігрової вправи виконують усі разом, доповідають про виконання тільки лідери. Вимпелом переможця нагороджується та група, яка першою за відведений час виконає правильно завдання.

Украинкский

2014-02-25

179 KB

0 чел.

Ігри на матеріалі економічної термінології, спрямовані на збагачення активного словника та вдосконалення культури мовлення учнів.

Методична порада. Для проведення ігор діти класу ділиться на гомогенні або гетерогенні групи. Обирається в кожній групі лідер. Завдання ігрової вправи виконують усі разом, доповідають про виконання тільки лідери. Вимпелом переможця нагороджується та група, яка першою за відведений час виконає правильно завдання.

Гра "Ерудит"

    Учитель ділить клас на групи і роздає картки з таким записом:

1.експорт 1 суперництво

2.імпорт 2 заклад, функцією якого є посередництво  в розрахунках і кредитах

3бізнес            3 вивіз товару чи капіталу за кордон

4 банк    4 справа, діло, пов'язані з власним збагаченням

5 конкуренція   5 ввезення в країну іноземних товарів

Завдання. Під якими номерами лексичне значення відповідає поданим словам?

Як правильно писати: конкуренці –йою, –єю. Поясніть, які теоретичні знання потрібно мати, щоб написати це слово правильно.

                                               Гра "Доберіть родича"

Учитель пропонує групам дітей картки зі словами на позначення економічної лексики. Потрібно до кожного слова дібрати "родича", визначити частину, яка їх об'єднує в одну сім'ю. Після цього дітям можна запропонувати побудувати діалоги на тему: "Експортні замовлення" або "Комерційна таємниця".

   Банкір (банк, банкова система, банківська гарантія).

Експорт (експортні замовлення, експортувати).

Комерція (комерційна таємниця).

Акція (акціонерне товариство).

Валюта (валютна виручка).

              Гра "Реклама"

Дітям дається пояснення слова "реклама": яскрава розповідь про властивості товарів та послуг з метою їх збуту.

Групам виноситься завдання: розповісти про новий товар так, щоб домогтися прихильності до нього у великої кількості людей.

Для реклами можна запропонувати слова на позначення таких предметів: пилосос, праска, мікрохвильова піч, електроніж, холодильник.

Гра "Відшукай синоніми"

Дітям пропонується розгадати два ребуси, записати синонімічне слово до відгаданого і пояснити лексичне значення через контекст.

Пеня

(Маклер  —   посередник  при  укладанні   договорів,   торгових   біржових угод;  пеня —  штраф,  санкція  за несвоєчасне виконання фінансових зобов'язань).

Гра "Розсудіть"

Учням учитель зачитує уривок з твору М. Стельмаха "Дума про тебе" та байку С.Руданського і виносить завдання: чому дійові особи з наведених творів мали таке уявлення про значення слів товар, торгівля, банк?

— Чи однакове закінчення будуть мати ці слова в орудному відмінку? Складіть арифметичні задачі в зміст яких входять дані терміни. Доведіть правильність своїх думок прикладами інших слів.

Дума про тебе

Банк? А що воно таке?

Це така велика хата, де всюди літають гроші, і паперові, і з чистого золота.

А хіба ж гроші не закопують у землю?

У банку не закопують...

М. Стельмах

Добре торгувалось

Чи в Києві, чи в Полтаві,

Чи в самій столиці.

Ходив чумак з мазницею

По межі крамниці.

І в крамницях, куда глянеш,

Сріблом-злотом сяє.

А йому то і байдуже:

Він дьогтю питає!

Реготять купці дурнії;

А він тільки сплюне

Та й до другої крамниці,

Багатшої, суне.

В найбагатішій крамниці

Два купці сиділо,

І туди чумак заходить

З мазницею сміло:

"Добридень вам, добрі люди!"

Та й зачав питати,

Чи нема у них принаймі

Дьогтю де продати.

"Нєту, нєту!" — купці кажуть

Та й шельми, сміються:

"Здесь не дьоготь, только дурні

Одні продаються!"

А чумак їм: "То нівроку ж

Добре торгувалось,    

Що два вас таких гарних

На продаж осталось".

С.Руданський

                          Гра "Не розірви ланцюг"

Учитель пояснює дітям хід гри так "Я називаю букву алфавіту, а хто знає — відраз називає слово, яке починається цією буквою, за його лексичним значенням. Виграє той, хто правильно назве, вимовить та запише слова".

А (форма публічного продажу майна) — аукціон.

Б (кредитно-фінансова установа) — банк.

З (промислове підприємство з відповідним рівнем механізації) — завод.

М (управляючий) — менеджер.

П (обов'язкові платежі) — податки.

Ф (підприємець) — фермер.

                         Гра "Хто швидше"

Учитель називає родове поняття, а діти додають приклади видових, записуючи в зошити, а потім вводять ці слова в речення.

Наприклад: Побутова техніка (міксери,, плити, праски...). Заводський продукт праці (машини, телевізори...). Грошова одиниця (гривня, карбованець, долар...).

                          Гра  "Товар — гроші, гроші — товар"

Клас ділиться на 4 команди. Перша команда "працює" на заводі, виробляючи товар першої необхідності. Діти викладають на столі "малюнкові" слова: телефон, праска, телевізор, магнітола, муз-центр, електробудильник і т.п. Друга команда укладає договір із заводом на відповідну партію товарів (представник вія другої команди проводить діалог з представником першої команди). "Товари" (окремі малюнки) забирають і вивозять на базар (перекладають на другий стіл). На базарі є продавці та покупці: за паперові гроші (виготовляють самі учні) купують товар, торгуючись, збиваючи ціну.

Коли товар буде продано, гроші несуть у банк і одержують цінний папір, у якому зазначено суму та процент, який нараховують за відповідний термін зберігання грошей.

Така гра може проводитися в позаурочний час. Діти спілкуються між собою, "продають", "купують", "вкладають" гроші в банк, "обмінюють валюту і т.д.

 Словник економічних термінів.

 Аванс а)частина грошей (або продуктів), яка виплачується наперед у рахунок майбутньої платні за роботу, товар; 

б)грошова сума або майнова цінність, яка видається в рахунок майбутньої платні за роботу, товар.

Акціонерне товариство а) організація, учасники якої об'єднали свої кошти, щоб займатися підприємництвом;

б)основна організаційна форма підприємств, капітал яких утворюється з внесків пайовиків(акціонерів) шляхом купівлі акцій.

Акція а)цінний папір, який свідчить про те, що його власник є одним із власників фірми та має право на частину її прибутку (у вигляді дивіденду);

б)цінний папір, який свідчить про те, що його власник вніс певний пай у підприємство та має право на участь у справах і прибутках цього підприємства.

Аукціон Банк а)продаж шляхом змагання: покупцем стає той, хто за той чи інший товар заплатить більше грошей;

б)це продаж товарів на основі конкурсу покупців.

Банкрутство а) установа, у якій зберігаються кошти підприємств, організацій громадян з метою надання їх у борг (кредит) за плату (під відсотки);

б) установа, яка зосереджує кошти і капіталовкладення, надає кредити, здійснює грошові розрахунки між підприємствами та приватними особами,
фінансова неспроможність боржника оплатити свій борг.

Бартер обмін товарами між підприємцями.

Безробіття а)стан економіки, за якого частина працездатного населення не може знайти роботи;

б)стан економіки, коли не всі можуть одержати роботу, мати постійний заробіток.

Бережливість а)моральна якість, щo характеризує дбайливе ставлення до матеріальних і духовних цінностей;

б) ощадливе витрачання, використання чого-небудь; ощадливість, економність.

Бізнес а) підприємницька діяльність, що пов'язана з одержанням прибутку;

б) підприємницька діяльність, що дає прибуток.     

Бізнесмен ділова людина, що займається бізнесом.

Біржа а) ринкова установа, де відбувається торгівля цінними паперами (фондова біржа), товарами (товарна біржа), валютою (валютна біржа), робочою силою; б) установа, де здійснюються торгівельні, фінансові та інші операції.

Брокер а) посередник при укладанні угоди між продавцями й покупцями; діє за дорученням і за рахунок клієнтів, отримуючи від них комісійні;

б) окрема особа чи фірма, що спеціалізується на посередницьких біржових операціях.

Бюджет державний державна скарбниця, у яку громадяни країни сплачують частину своїх прибутків. Гроші з бюджету йдуть на утримання лікарень, шкіл, армії, на допомогу малозабезпеченим сім'ям, пенсіонерам та ін.

Бюджет сім'ї а) загальний обсяг прибутків та витрат сім'ї за певний період часу;

б)сума прибутків окремої особи або родини на певний час.

Валюта а) грошова одиниця країни, яка перебуває в обігу;

б) грошова одиниця, прийнята за основу грошової системи певної країни (гривня, долар, крона і т. ін.).

Вартість виражена у грошових одиницях ціна чого-небудь або величина затрат на будь-що.

Вибір відмова від однієї речі задля отримання будь-якої іншої.

Виробництво а) випуск усіх товарів та послуг, які люди готові оплачувати;

б)процес у перебігу якого люди, зв'язані між собою певними виробничими відносинами, створюють матеріальні блага, необхідні для суспільства.

Відсоток ціна за користування позиченими грошима; плата за кредит.

Вклад грошова сума, внесена на збереження в банк. 

Гроші універсальний товар, який можна обміняти на будь-який інший товар.

Гуртова торгівля а) коли покупці купують велику кількість товару, щоб потім перепродати його іншим людям;

б)великими партіями, у великих кількостях; усе разом, гуртом (про купівлю-продаж товарів).

Дивіденд а)дохід, отриманий власником акції з прибутку акціонерного товариства;

б)частина прибутку акціонерних товариств, яка розподіляється на акції.

Дилер а) посередник між покупцями і продавцями, який на відміну від брокера укладає угоди від себе і за свій рахунок; 

б) член фондової біржі, який бере участь у біржових торгах від власного імені та власним коштом.

Дохід грошові надходження, які отримують громадяни, підприємства, держава.

Економіка а) наука, яка вивчає виробництво, обмін, розподіл і споживання товарів і послуг;

б)наука, яка вивчає економічне життя суспільства та економічні стосунки, що складаються між людьми внаслідок економічної діяльності.

Економія бережливе і ощадливе використання товарів, грошей та послуг.

Заробітна плата гроші, які отримує людина за виконану роботу.

Збитки а) викликані різними обставинами втрати матеріальних і фінансових ресурсів;

б) матеріальні витрати.

Іноземна валюта грошова одиниця іноземної держави.

Інфляція а) зростання ціни на товари і послуги (знецінення паперових грошей);

б) надмірне проти потреб товарообігу збільшення кількості паперових грошей і швидке їх знецінення.

Капітальні ресурси це речі, що створила людина і використовує їх по кілька разів для виробництва товарів і надання послуг (інструменти, обладнання).

Комерсант людина, яка займається купівлею та продажем товарів.

Конкуренція боротьба між підприємцями за найбільш вигідні умови виробництва і збуту товарів.

Кредит а) позичка в грошовій або товарній формі, яка надається на умовах повернення у певний термін і з надлишком. Продаж товарів з відстрочкою платежу;

б) надання в борг матеріальних цінностей, грошей.

Купюри паперові грошові знаки.

Ліцензія а) дозвіл на економічну діяльність, який видається органами влади;

б) дозвіл, який надається державними органами приватним особам і організаціям для ведення якої-небудь діяльності.

Людські ресурси праця людини (фізична і розумова), яка використовується для створення товарів і надання послуг.

Маклер а) працівник на біржі, який слідкує за підписанням договорів між покупцями і продавцями і отримує винагороду у вигляді комісійних;

б) посередник в укладанні торговельних і біржових угод.

Менеджер а) людина, головне завдання якої організувати роботу фірми так, щоб ефективно використовувалися ресурси і фірма працювала як єдине ціле.

б) фахівець з управління господарськими процесами, виробництвом, обігом товарів і послуг.

Мито податок, встановлений державою на ввезення і вивезення різноманітних товарів.

Монополія а) виключне право на певний вид діяльності (існує один продавець товару, в якого немає конкурентів);

б) виключне право окремої особи, групи людей, держави тощо на виробництво, торгівлю, промисел і т. ін.

Оренда а) передача майна іншій особі у тимчасове користування за певну плату;

б) тимчасове користування будівлями,  земельною ділянкою і т. ін. на договірних засадах.

Підприємець людина, яка заснувала власну справу з метою отримання прибутку.

Підприємство організація, створена для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою задоволення суспільних потреб та отримання прибутку.

Податок а) частина зароблених грошей, які сплачують державі громадяни; б) встановлюваний державою обов'язковий збір із фізичних та юридичних осіб (населення, підприємств, організацій і т. ін.) в державні і місцеві бюджети.

Послуга (платна) дія спеціаліста, яку він виконує для іншої особи за гроші.

Потреба а)бажання людей у певних речах, які роблять наше життя більш зручним і приємним;

б) необхідність у кому-, чому-небудь, що вимагає задоволення.

Праця а) процес свідомої, цілеспрямованої діяльності людей, шляхом якої вони видозмінюють речі й сили природи, пристосовуючи їх для задоволення своїх потреб; б) діяльність людини; сукупність цілеспрямованих дій, що потребують фізичної або розумової енергії і мають своїм призначенням створення матеріальних і духовних цінностей.

      Премія міра заохочення за особливі успіхи чи заслуги у певній галузі діяльності.

Прибуток а) різниця між виручкою від продажу товарів чи послуг та витратами на їх виготовлення;

б) сума, яка становить різницю між доходом і витратами.

Приватизація а) перехід державної власності у приватну;

б) процес передачі об'єктів державної або муніципальної  власності   у  колективну  або   особисту власність.

Природні ресурси всі ресурси, які ми отримуємо з природного середовища для виготовлення товарів і надання послуг (земля, вода, ліс, корисні копалини).

Ресурси все те, що необхідно нам для виготов різноманітних товарів і послуг.

Реклама а) повідомлення та відомості про товар, його якість. Можливість придбання;

б) популяризація товарів, видовищ, послуг і т. ін. з метою привернути увагу покупців, споживачів і т. ін.

Рента плата за користування землею та іншими природними ресурсами.

Ринок а) сфера обігу (купівлі-продажу)  товарів;  місце зустрічі продавців і покупців;

б) місце продажу продуктів харчування та інших товарів.

Роздрібна торгівля а) продаж товарів або послуг споживачам для особистого використання;

б) торгівля в роздріб.

Споживач людина, яка використовує товари і послуги для задоволення власних потреб.

Субсидія а) вид допомоги, який надається будь-кому державою;

б) грошова або натуральна допомога.

Товар річ, яка купується, продається й обмінюється.

Товарознавець людина, яка знає і вивчає всі якості товару. 

Фінансові ресурси гроші, необхідні для купівлі інших ресурсів оплати праці.

Фірма організація, підприємство, які самостійно здійснюють виробництво або надають різні послуги.                

Ціна вартість товару в грошах.

Штраф сплачування особою певної суми грошей за те, що ця особа порушила правила поведінки, торгівлі.

Ярмарок а) вид ринку, який організовується на деякий час, у певному місці, один раз або декілька разів на рік;

б) торги, які періодично організовують в установленому  місці.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

78696. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 1.36 MB
  Практика реформирования экономики России наглядно продемонстрировала, что недооценка микроэкономических предпосылок роста реального сектора экономики может привести к негативному влиянию на экономическое развитие, к значительным потерям ресурсов и увеличению продолжительности реформ.
78697. Коррекция девиантного поведения подростков в условиях оздоровительно-образовательных центров 440.33 KB
  Рост девиантного поведения различных возрастных категорий населения несовершеннолетней молодежи обозначил актуальность проблемы организации профилактической работы с детьми и молодежью, но в связи с тем, что реализация профилактических технологий осуществляется с детьми...
78698. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ 2.51 MB
  Сегодня все больше увеличивается значение информации в самых различных социальных процессах. Активное использование средств обработки и передачи информации развитие новых технологий вызывает существенные изменения в экономической политической и иных сферах общественной жизни.
78699. Ідея розвитку у працях Я. А. Коменського, М. Монтеня, Ж.-Ж. Руссо 69.5 KB
  Мета даного реферату - розкрита одну з головних проблем сучасної педагогіки, а саме проблему розвиваючого навчання. Можна із впевненістю сказати, що запровадження розвиваючого навчання в сучасну школу має величезне педагогічне значення.
78701. ЭРИКСОН ЭРИК 31 KB
  По Эриксону главной частью структуры личности является не бессознательное ИД как у Фрейда но сознаваемая часть Эго которая стремится в своем развитии к сохранению своей цельности и индивидуальности.
78703. Повреждения и заболевания конечностей 201.94 KB
  Стадия декомпенсации - боли в покое изменения цвета кожи вынужденное положение конечности. Признаками перелома кости являются боль отечность тканей патологическая подвижность и крепитация костных отломков нарушение функции при возникновении смещения отломков деформация конечности.
78704. Социальная стратификация 152.5 KB
  Постоянное ранжирование социальных статусов и ролей в социальной системе. Социологи называют социальной стратификацией расположение индивидов и групп сверху вниз по горизонтальным слоям или стратам по признаку неравенства в доходах уровне образования объеме власти профессиональном престиже.