53449

Впровадження інтерактивного навчання на уроках німецької мови

Практическая работа

Педагогика и дидактика

Актуальність змісту Розширення пізнавальних можливостей учнів, зокрема, у здобуванні, аналізі та застосуванні інформації з різних джерел, можливість перенесення отриманих умінь, навичок та способів діяльності на різні предмети та позашкільне життя учнів.

Украинкский

2014-02-26

8.72 MB

78 чел.

Міністерство освіти і науки України

Відділ освіти Попільнянської районної адміністрації

Строківська ЗОШ І – ІІІ ступенів

« ВПРОВАДЖЕНННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАНННЯ

НА УРОКАХ

НІМЕЦЬКОЇ МОВИ»

        

             Корнійчук Леся Станіславівна

 вчитель української мови та літератури,

«спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії»

  с

 1.  Анотація досвіду           
 2.  Творчий звіт                 
 3.  Додатки
 4.  Використана література

На фаховий досвід роботи вчителя  іноземної (німецької) мови

Строківської ЗОШ  І-ІІІст.

Корнійчук Лесі Станіславівни

Тема досвіду Впровадження інтерактивного навчання на уроках німецької мови

Автор  Корнійчук Леся Станіславівна, вчитель німецької мови , має вищу освіту, педагогічний стаж 23 роки.

Ідея досвіду  Використання інтерактивних технологій для швидкого засвоєння фонетичного, лексичного та граматичного матеріалу.

Актуальність змісту  Розширення пізнавальних можливостей учнів, зокрема, у здобуванні, аналізі та застосуванні інформації з різних джерел, можливість перенесення отриманих умінь, навичок та способів діяльності на різні предмети та позашкільне життя учнів.

Технологія  діяльності  Застосування методів інтерактивного навчання на уроках іноземної мови для швидкого засвоєння великої кількості нового матеріалу, розвитку мислення, пам’яті, уяви, пошуку шляхів вирішення навчальних завдань.

Результати досвіду Уміння учнів знаходити нетрадиційні шляхи вирішення проблем, ставити й досягати мету, уміння робити пошук і відбір інформації, а також самоаналіз застосування набутих знань.

Ефективність досвіду Використання інтерактивних технологій підвищує інтенсивність навчання, розвиває творчі здібності учнів

Творчий звіт   

                                                                 « Що міг – я зробив.

                                                                     Що зможу – ще зроблю…»

                                                                                            ( В. Стус)

Я, Корнійчук Леся Станіславівна, вчитель української мови і літератури, німецької мови Строківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. В цій школі працюю з 1986 року. Маю вищу кваліфікаційну категорію.

  Любов до дітей, школи перетворилась у чудову мрію дитинства – стати вчителем. І тому, після закінчення школи я вступила до Чернівецького державного університету на філологічний факультет( спеціальність – українська мова та література). При університеті на кафедрі романо  – германської філології з 1984 по 1986 навчалась на курсах німецької мови, які давали право викладання німецької мови в школі. Курси закінчила з оцінкою „відмінно”.

В рідній школі почала німецьку мову викладати з 1987 року.

Свою професію дуже люблю і ціную. Не уявляю своє життя без зацікавлених дитячих оченят і виру неповторного шкільного життя.

 Постійно цікавлюсь новинками педагогіки та методики, випробовую їх на практиці.

 Останні кілька років була членом обласної творчої групи вчителів німецької мови. Є співавтором методичних  рекомендацій з німецької мови для вчителів німецької мови, студентів факультетів іноземних мов „Навчання діалогічного спілкування на ситуативній основі ”.

 Раніше я працювала над темою „ Використання ігрових вправ на уроках німецької мови ”. Вважаю, що без ігрових вправ не буде цікавого уроку, учням буде нудно і неохоче виконувати різні вправи, якщо їх чимось не зацікавлювати. Учні люблять уроки німецької мови , напевне тому, що жоден урок не залишається поза увагою різноманітних ігор.

І тому, коли в нашій школі почали впроваджувати методи критичного мислення через читання і письмо, я  вирішила спробувати їх використовувати на уроках німецької мови, адже вони також урізноманітнюють урок, роблять  його інтерактивним, цікавим і захоплюючим.

Слово «інтерактив» прийшло  до нас з англійської мови. Інтерактивне навчання - це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету - створити комфортні умови навчання за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

 Тема, над якою я зараз працюю називається  «Впровадження інтерактивного навчання на уроках німецької мови».

 Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор , спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Освітня технологія  інтерактивного навчання в процесі навчання дитини – це сукупність різноманітних педагогічних прийомів, які спонукають учнів до дослідницької творчої активності, створюють умови для усвідомлення ними матеріалу, узагальнення одержаних знань. Ця технологія готує дітей нового покоління, які вміють спілкуватися, слухати та чути інших, міркувати. В її основу покладено ідеї творчої співпраці вчителя та учнів. При запровадженні цієї технології знання засвоюються краще, адже інтерактивні методики розраховані не на запамятовування, а на вдумливий, творчий процес пізнання світу, на постановку проблеми та пошук шляхів її вирішення.

   Базова модель уроку інтерактивного навчання включає в себе 5 етапів:

 •  мотивація;
 •  оголошення теми та очікуваних навчальних результатів;
 •  надання необхідної інформації;
 •  Інтерактивна вправа
 •  Рефлексія

Мета першого етапу  сфокусувати увагу учнів  на проблемі та викликати інтерес до обговорюваної теми за допомогою методів «мозковий штурм», «мікрофон», «криголам» тощо.

Забезпечення розуміння учнями змісту їхньої діяльності , тобто того, чого  вони повинні досягти на уроці, чого від них чекає вчитель досягається на другому етапі уроку.

Третій етап уроку – дає дітям достатньо інформації , для того, щоб на її основі за мінімально короткий час вони могли виконувати практичні завдання.

Інтерактивна вправа- центральна частина заняття – її метою є засвоєння навчального матеріалу , досягнення результатів уроку. На цьому етапі найчастіше я використовую сенкани, гронування, створення асоціативного куща, діаграми Венна та інше.

Останній етап уроку- рефлексія, мета якого – усвідомлення отриманих результатів.

 

Пропоную розглянути приклади гронування

   „Усе залежить від

 фантазії логіків ”

  (Станіслав Єжи Лец)                         

                                              

Fleissige Schuler machen

                                                               Fleissige Lehrer.

                                                               (Deutsches Sprichwort)

                                                                                

                                            

                                

                      

            

   Учням подобається створювати не тільки гронування, а й асоціативний кущ.

Це, так би мовити, поширене гронування.

      Cенкан – улюблений вид роботи учнів на уроці. Вони його вміють складати до любої теми чи художнього тексту. „Вимоги” для створення сенкану: 1 –й рядок – іменник, 2 – й – два прикметники, 3 – й – три дієслова, 4 – й – речення з чотирьох слів, 5 –й – асоціація з першим словом.

     Дієслова можна вживати в інфінітиві, але в більшості випадків я пропоную учням ставити у правильній особі та відповідному часі для того, щоб вони закріплювали набуті знання про відмінювання дієслів.

 Щоб не порушувати „вимоги ” при створенні сенкану я дозволяю учням вживати іменник без артикля або просто ми його не рахуємо як окреме слово.

Приклади сенканів:?

?

?

??????????????Weihnachten

        lustig, wunderschön

        kommt,  Ist, schenkt????????????????Alle Menschen lieben Weichnachten.

                    Fest

                          ?  Die? Mutter

                             klug, nett

                    Arbeitet, kocht, liebt

                 Meine Mutter kocht gern.

                          Schönheit

?

?

?

??????  Heine?                                 deutsche, berühmte

 lebte, interessierte, schrieb????

  Heine war schwer krank.

             Lуrike

                        Ukraine

              schön, unabhängig 

                grenzt, entwickelt, ist

                Ich liebe meine Ukraine.

                                      Heimat

              (der) Freund

           treu, gut

            lebt, malt, treibt

        Mein Freund ist Schüler.

                Fussball

                    

                         

                   ?der??Hund

       ?????????   schwarz, gross

          ??  springt, spielt, läuft

          Mein Hund heisst Scharуk.

                              Freund

назвала „Решето”. Суть його полягає в тому, що на дошці записані слова читаю спочатку сама, а потім кілька разів з учнями. Після цього витираю по одному слову чи навіть по два( в залежності від того – важкі слова чи ні), а потім учні читають ті слова, які залишаються на дошці і в кінці читають чисту дошку. Цікаво те, що навіть через кілька уроків учні можуть показати на дошці де яке слово було написане.

 Метод „Займи позицію” використовую на підсумкових уроках або при прочитанні великих текстів у старших класах (Österreich, Schweiz та ін.).

 Цей метод може використовуватись  навіть замість фізкультхвилинки, бо в цей час учні рухаються по класу. Я виставляю таблички, де написано”Ja” і „Nein”.

Наприклад, вивчивши теми „ Die Ukraine“ та „Das Deutschland“ у 5 класі, я ставлю запитання:

1. Ist Berlin die Hauptstadt Deutschland?      (діти рухаються до таблички”Ja”);

2. Liegt Köln in der Ukraine?                       (діти рухаються до таблички „Nein) і т.д.

3. Grenzt die Ukraine mit Moldova?                     

4. Ist Kуjiw die Hauptstadt der Ukraine?

5. Ist Dnipro klein?

6. Hat die Ukraine 24 Gebiete?

7. Ist Deutschland gross?

8. Hat Deutschland 16 Bundesländern?

9. Ist Berlin klein?

10. Liebst du die Ukraine?

Для того, щоб на уроці працювали не тільки „ сильні” учні, а й ті, яким іноземна мова дається важче, я використовую інші вправи, зокрема, такі, як виокремлення слів . Наприклад:

Ісhbringenundreisenkindertürdukommen

Завдання: виписати всі можливі слова або виписати дієслова і провідміняти їх;

Учням подобаються такі завдання і вони охоче виконують їх. Важливу роль, особливо на початковому етапі вивчення іноземної мови відіграє розвиток фонетичних навичок, оскільки фонетичні вправи стають першорядним завданням в розвитку навичок аудіювання. Для урізноманітнення повторення фонетичних одиниць, я часто використовую гру „Зіпсований телефон”. Під час проведення цієї гри діти намагаються дуже чітко вимовляти почуте слово(звичайно, яке сказано пошепки) і так, щоб воно у правильній формі дійшло до останнього гравця. Для того, щоб „здивувати” учнів, я між німецькими словами інколи вживаю вигуки з української мови – хі – хі, ко – ко – ко, ох і т. д. Зацікавленості учнів і здивуванню немає меж – чого це раптом якісь „іншомовні” слова з’являються в німецькій мові?

 Для кращого запамятовування числівників використовую гру „ Хто уважніший, розумніший і прудкіший?  Іншими словами „Хто швидше?”.

Я пропоную учням сидіти на місцях, коли звучить парна цифра, а підніматись, коли називаю непарну цифру. Виграє той, хто швидко і якісно виконує завдання.

 Для того, щоб оцінити готовність учнів до уроку, визначити їх емоційний стан під час уроку, я визначаю настрій учнів за допомогою сигнальних карток, їхніх малюнків різними кольорами, чи просто опитуванням. Це дає позивний заряд енергії навіть і для вчителя, який спланував урок.

  Узагальнюючи сказане, хочу відзначити, що вчитель – це актор, а учні – це незмінна публіка, досить цікава і різна, зі своїми емоціями і бажаннями. І тому, нам, вчителям, потрібно співпрацювати з цією надзвичайно цікавою публікою, і, звичайно, без постійного пошуку нових форм і методів навчання , без урізноманітнення уроків( щоб не робити уроки нудними і нецікавими), вдячності не чекати. А найкращою подякою будуть міцні знання наших учнів і позитивні емоції.

 

                             

                           Erfahrung ist eine teure

                                          Schule.

                                       (Deutsches Sprichwort)

                              

Тема: Meine Familie und meine Freunde ( 2клас)

Очікувані результати: Після цього уроку учні вмітимуть

                                         вести бесіду у комунікативній

                                         ситуації „Сімя”; будуть вчитися

                                         складати міні – діалоги; вивчать

                                         букви Іі, Mm, Tt.

                                      

                                        

Обладнання:                  родинне дерево, фотографії, картки

                                        для лічби, мяка іграшка Клексі.

                           Хід уроку

І.Мотивація

Привітання: Guten Morgen! Guten Morgen!

                     Guten Morgen sag ich dir!

                     Guten Morgen! Guten Morgen!

                      Guten Morgen sagen wir!

 Фонетична зарядка

Учні співають разом з вчителем пісню:

Guten Tag! Guten Tag!

Hallo! Wie geht’s?

Guten Tag! Guten Tag!

Hallo! Wie gehts?

Danke, prima gut!

Danke,prima gut!

Danke, prima gut!

ІІ. Обґрунтування навчання

 1.  Повторення мовленнєвого зразка:

Wie geht es dir?

1.Учні малюють малюнки, визначають настрій разом з  вчителем і повторюють слова: Toll! Super! Normal! Nicht gut!

Schlecht!

 1.  Контроль домашнього завдання:

  

Гра – ланцюжокHallo! Wie geht es dir?”

Вчитель розігрує з Клексі міні – діалог:

Lehrer: Hallo Klecksi!

Klecksi: Hallo... !

Lehrer: Wie geht es dir?

Klecksi: Toll! Und dir?

Lehrer: Danke, normal! Spielst du mit?

Klecksi: Ja, gerne.

ІІІ. Актуалізація

Робота в парах. Учні відтворюють попередній діалог і запитують у Клексі про настрій.

Буквенний диктант.

Вчитель диктує вивчені раніше букви, а учні записують їх.

 Фізкультхвилинка:

Hände nach oben!

Hände nach unten!

Hände nach rechts!

Hände nach links!

(Учні повторюють 2 – 3 р.)

ІV. Усвідомлення змісту

Вчитель ознайомлює з темою(показує фото) і завданнями уроку, водночас перекладаючи сказане.

1. Робота хором.

Das ist mein Vater.

Das ist meine Mutter.

Das ist mein Bruder.

Das ist meine Schwester.

Das ist mein Toni.

Das ist meine Freundin Monika.

2. Знайомство із буквами Ii, Mm, Tt

3. Робота з підручником. Вправа 3 с. 24.

Учні переглядають і обговорюють картинки.

V. Рефлексія

 1. Пояснення домашнього завдання. (намалювати власну родину, друзів, написати букви, повторити мовленнєві зразки.)

2. Підсумки уроку.

 - Що робили?

- Що сподобалось на уроці?

3. Визначення настрою.

 Die Stunde ist zu Ende. Auf Wiedersehen!

                                    ???????????????????????????????????????????????Das Wunder ist des

                                                                          Glaubens liebtes Kind.

                                                                                                                                             

                                                                                        (Goethe)

Тема: Was spielen die Kinder?

Мета: Введення нових букв Aa, Oo, Nn, Ll, Ss, Uu;

          Закріплення  лексикуи попереднього уроку та комунікативної ситуації „Сімя”

Обладнання: родинне дерево, фотографії.

                        Хід уроку

І. Мотивація

Wer fehlt heute? Wie ist das Datum heute? 

1. Фонетична зарядка.

Jetzt unsere Mundgymnastik.

Учні виходять до дошки. Учитель веде діалог з кожним учнем.

1.Lehrer: Wie heisst du?

 Schüler: Ich heisse...

 Lehrer: Wo wohnst du?

 Schüler: Ich wohne...

ІІ Обґрунтування  навчання

Гра „Снігова куля”.

 

  Lehrer: Ich heisse... und du?

По черзі кожен учень розповідає про те, як його звуть, де він живе, як звуть членів сімї…

Сьогодні ми з вами вивчимо вірш про сімю.

Mein Vater heisst Franz,

mein Opa heisst Hans,

meine Mutter heisst Renate,

meine Schwester heisst Beate,

meine Oma heisst Otilie -

das ist meine Familie.

Ich heisse Fritz

Und mein Hund heisst Spitz.

IІІ. Актуалізація

1.Вчитель пише на дошці вивчені букви(вроздріб), щоб з них учні склали слова Susi, Lulu, Tuti, Lili, Timi та ін.

 1.  Вчитель використовує малюнок свого  родинного дерева  і повторює

лексику попередніх уроків:

Das ist mein Vater. Er heisst...

Das ist meine Mutter. Sie heisst...

Das ist mein Bruder. Er heisst...

Das ist meine Schwester. Sie heisst...

3.Вчитель удосконалює мовленнєві вміння учнів, закріплює з ними лексичний матеріал (готуючи таким чином до розповіді про їхні сімї)

4. Учні за допомогою малюнків(домашнє завдання) розповідають про свою сімю.

5. Фізкультхвилинка

Eins, zwei, drei, vier,

In die Schule kommen wir,

Eins, zwei, drei, vier

In der Schule turnen wir.

Wir sitzen und rechnen alle zusammen

(Учні присідають і рахують, повторюючи лічбу до 7).

6. Числівниковий диктант.

(Вчитель називає слово, а діти пишуть цифру, наприклад: sieben  - 7 ).

ІV. Усвідомлення змісту

1. Введення нових букв Аа, Оо, Nn, Ll, Ss, Uu.

Хорова робота класу за допомогою карток з новими бувами і словами.

2. Робота з підручником.

Виконання вправ 5 с.25, 1 с. 28., 8 с.27.

3. Метод „ Решето”. Учні разом з вчителем вчать  нові слова alt, jung, klein, gross(записані слова читає вчитель, потім разом з учнями читає ще кілька разів, витирає по одному, а потім учні” читають „ з чистої дошки).

Mein Vater ist...gross.

Meine Oma ist... alt.

Mein Bruder ist... jung.

Meine Schwester ist... klein.

V Рефлексія.

1. Визначення настроюю

2. Пояснення домашнього завдання

3. Учні закінчують урок пісенькою:

Guten Tag! Guten Tag!

Hallo! Wie gehts?

Guten Tag! Guten Tag!

Hallo! Wie gehts?

Danke, prima gut!

Danke, prima gut!

Tschüss! Auf Wiedersehen!

Тема: Wir zählen und rechnen weiter

 Очікувані результати: Після цього уроку учні вмітимуть рахувати до 12; керуватися

знаками  =, +, -; розвязувати приклади в межах 12; складати звязне висловлювання про сімю за допомогою раніше вивчених мовленнєвих зразків.

                                       

Обладнання:                 Малюнки, картки із цифрами, мяч

                           Хід уроку

І. Мотивація

1.Eins, zwei, drei, vier

Wer fehlt heute?

Sagt es mir!

Heute fehlt (переклад)… . Heute fehlen (переклад)… . Alle sind da (переклад).

2. Визначення настрою(картки).

3. Фонетична зарядка.

Вчитель продовжує лічилочку далі:

Eins, zwei, drei, vier,

In die Schule gehen wir.

Eins, zwei, drei, vier,

In der Schule lernen wir.

ІІ.Обґрунтування навчання.

Повторення числівників.

А) Гра з мячиком.

Учитель кидає мячик кожній дитині по черзі, називаючи цифри. Учні називають цифру і відкидають м’ячик вчителю в руки.

Б). Робота в парах.

Учні по черзі показують і називають цифри один одному(вроздріб).

ІІІ. Актуалізація

1. Робота з картками.

Учитель показує картки з цифрами і називає їх німецькою мовою. Учні повторюють їх кілька разів, а потім самостійно пробують їх назвати.

2. Робота з підручником.

Вправи 1 – 3 с. 30, вправи 4 – 6 с. 31.

3. Розвязування прикладів, написаних вчителем на дошці

4. Мозковий штурм. Робота в групах.

Кожна група отримує завдання з різнокольоровими прямокутниками. В одному з прямокутників написані цифри (червоний колір), в іншому(зелений) знаки =, +, - , а ще в іншому( синій) – відповіді.

Завдання: хто швидше і правильно складе приклади, щоб відповіді були вірними.

5. Фізкультхвилинка.

Вчитель включає музику і дітки просто танцюють або виконують певні рухи,  як їм хочеться.

ІV. Усвідомлення змісту.

   Робота в парах.

Учитель роздає малюнки, а учні повинні спробувати скласти звязне висловлювання з побаченого.

VI. Рефлексія

1. Пояснення домашнього завдання.

2. Визначення настрою( учні відповідно до настрою кольором замальовують цифру, яка їм найбільше запамяталася і сподобалася.

3. Гра „ Зіпсований телефон”. Вчитель тихенько називає цифру учневі, який стоїть першим біля нього,  а той повинен передати іншому і т. д.

Програє той, хто невірно називає цифру. Він стає в кінець шеренги.

Тема: Wie alt bist du?

Мета:  Учити учнів вживати вираз: Ich bin... Jahre alt. Ich bin...

            на основі вивчених мовленнєвих зразків.

            Ознайомити учнів із новими буквами Сс, ch, Dd, Pp,Rr

            Повторити вивчений матеріал.

Обладнання: Підручник Н. Басай, картки з буквами, малюнки.

                            Хід уроку

І.Мотивація

Guten Tag, Kinder!

Wer fehlt heute?

Eins, zwei, drei, vier

Wer fehlt heute?

Sagt es mir!

2. Фонетична зарядка.

Guten Tag! Guten Tag!

Sagen alle Kinder.

Grosse Kinder, kleine Kinder,

Dicke Kinder, dünne Kinder.

Guten Tag! Guten Tag!

Sagen alle Kinder.

( Учитель жестами супроводжує фонетичну зарядку, а діти за ним повторюють).

Визначення настрою( діти показують картку відповідного до настрою кольору)

ІІ Обґрунтування навчання.

1.Робота в групах.

Кожна група отримує завдання: вибрати керівника групи і допомогти йому скласти розповідь про його сімю

ІІІ. Актуалізація

Гра”Склади слово”

Вчитель пише на дошці букви, а учні називають їх, потім виходять до дошки і складають слова. Переможець той, хто швидше і вірно назве слово.

ІV. Усвідомлення змісту

1. Введення нових букв.

Вчитель показує картки з буквами, учні називають їх, а нові букви вчитель прикріплює до дошки, а потім їх читає спочатку сам, а потім разом з учнями.

2. Робота з підручником.

Учні читають вправу 9 с. 33, вправу 1 с. 34

3. Сприймання тексту на слух.

- Hallo! Wie heisst du?

  - Hallo! Ich heisse Peter.Und du?

- Ich heisse Monika.

- Wie alt bist du?

- Ich bin 8 Jahre alt. Und du?

  - Ich bin 10 Jahre alt.

Вчитель:

 •  Хто між собою розмовляє? Про що вони говорять ? Що нового для вас тут прозвучало?

Діти повідомляють про числівники, які вони вже знають, про нові фрази, які їм невідомі.

ІV Усвідомлення змісту

1 Закріплення нових фраз: Ich bin 8 Jahre alt та wie alt bist du?

2.Гра –ланцюжок

Учні виходять до дошки, вчитель спочатку німецькою мовою говорить скільки йому років, а потім учні ланцюжком говорять, запитуючи один одного, наприклад:

Ich bin 7 Jahre alt. Und du? Ich bin 8 Jahre alt. Und du?

3.Фізкультхвилинка.

Eins, zwei, drei, vier,

Ich spiele die Klavier.

Fünf, sechs, sieben,

Schokoladen wir lieben

Acht, neun, zehn

Bleiben steh’n.

Elf und zwölf

Sind am Ziel

Aus ist das Spiel!

4. Робота з малюнками.

Учні розглядають малюнки, дані вчителем і визначають вік хлопчиків і дівчаток, зображених на них.

Wie alt ist er? Wie alt ist sie?

V.Рефлексія

1. Що вивчили сьогодні на уроці? Учні читають хором слова на дошці з новими буквами, повторюють вивчені фрази про вік.

2. Пояснення домашнього завдання: Вправи 2, с. 35

3. Визначення настрою учнів.

4. Прощання: Die Stunde ist zu Ende. (переклад).Auf Wiedersehen! (переклад)

.

 Тема: Підсумковий урок по темі  «Meine Familie und meine Freunde»

Мета: Систематизувати знання учнів; навчити їх складати звязне висловлювання за

           ситуацією „Сімя” на основі вивчених мовленнєвих зразків з використанням

           відомої лексики; закріпити знання числівників;

Обладнання: підручник Н. Басай для 2 класу; малюнки; Методичні рекомендації

                        „ Навчання діалогічного спілкування на ситуативній основі”; фото –

                           графії

                          Хід уроку

І. Мотивація. Привітання.

1. Wer fehlt heute in der Klasse? Wie ist das Datum heute?

ІІ .Обгрунтуванння навчання

Фонетична зарядка.

Повторення вірша про сім’ю:

Mein Vater heisst Franz,

mein Opa heisst Hans,

meine Mutter heisst Renate,

meine Schwester heisst Beate,

meine Oma heisst Otilie

das ist meine Familie.

Ich heisse Fritz

Und mein Hund heisst Spitz.

III. Усвідомлення змісту

1. Гра – ланцюжокWer ist das?” Вчитель використовує малюнки на тему ”Сімя” , ставить запитання учням, вони відповідають на них.

2. Гра – конкурс „Розкажи про свою сімю”. Вчитель пропонує використати учням фотографії родини.

3. Робота в групах. Завдання: описати картинку сімї, дану вчителем.

4. Гра „Хто краще?”

Завдання: проспівати в стилі репу:

 •  Eins, zwei, drei und vier.( 2 – mal)
 •  Alle springen wir.(2 – mal)
 •  Eins, zwei, drei und vier.(2 – mal)

Viel spielen wir.(2 – mal)

Wir, wir, wir.

5. Фізкультхвилинка.

Метод „Займи позицію”

Вчитель показує місця табличок „Ja“ і  Nein“. „ Так” – це парні цифри, „Ні” – непарні .

Учні повинні зайняти правильну позицію при таких цифрах: 10, 1, 2, 7, 9, 6, 12, 3, 5, 8, 4, 11.

6. Робота в парах.

  Завдання: Відрекомендуйте один одному своїх друзів( скажіть, як звати, скільки років)

7. Гра „Хто більше?”. Виходять 2 учні до дошки і по класу вони повинні розшукати вивчені букви, які знаходяться на вазонах, стендах, підвіконниках і т. д.

Виграє той, хто „Знайде” більше букв і назве слова, в яких є ці букви.

ІV. Рефлексія

1. Пояснення домашнього завдання.

2. Підбивання підсумків уроку.

3. Учитель: Die Stunde ist zu Ende. Auf Wiedersehen.

Домашнє завдання: Скласти діалог про свою сімю.

Klasse 11.

Тема: Schweiz

Мета: Узагальнення та систематизація знань учнів з теми „Österreich“.

            Введення нової лексики до теми”Schweiz“, вивчаюче читання

            тексту „Schweiz“, закріпити лексику на тренувальних вправах,

            використовуючи методи критичного мислення.

Виховна мета: виховувати зацікавленість до виучуваного матеріалу.

                              Хід уроку

І. Мотивація

1. Фонетична зарядка.

- бесіда про погоду; 

- визначення настрою;

- бесіда про виконання домашнього завдання;

ІІ. Обґрунтування навчання.

1. Wo liegt Österreich?

2. Woran grenzt Österreich? 

3. Wie ist die Hauptstadt Österreichs?

4. Wieviel Einwohner leben in Österreich?

5.Wie ist die Landessprache?

6. Ist die Österreich hochentwickelte Bundesrepublik?

7. Ist Österreich eine parlamentarische Republik? 

8. Wie sind die wichtigste Industriezweige?

2. Складання гронування.

 

 1.  Складання сенкану

                                  Österreich

                 hochentwickeltes, parlamentarische

                    grenzt, ist, liegt

          Österreich ist hochentwickeltes Land.

                         Musik

III.Усвідомлення змісту.

1. Повідомлення теми і завдань уроку.

2. Робота в групах.

Учні діляться на 3 групи, одержують завдання від вчителя про роботу з текстом.

І група – про територію, політичний устрій Швейцарії;

ІІ група – про розвиток економіки, сільського господарства;

ІІІ група – мови, розвиток культури Швейцарії.

3. Повідомлення груп.

4. Завдання: члени кожної групи дають додатково один одному запитання, уточнюючи повідомлення про Швейцарію.

5. Пояснення домашнього завдання.

ІV. Рефлексія 

1. Визначення настрою.

2. Метод гронування.

Домашнє завдання: Робити повідомлення про Швейцарію

Позакласна робота з іноземної мови набуває великого значення у вивченні мови. Як за формою, так і за змістом вона, насамперед, повинна підтримувати позитивні моменти  вивчення іноземної мови.

 На мій погляд, позакласна робота повинна бути системною, заохочуючою і цікавою для учнів, оскільки вона має практичну, освітню, розвивальну мету.

Мета позакласних заходів – поглиблювати отримані на уроках знання учнів, розвивати в них участь у різних конкурсах, вікторинах, дискотеках, навіть проведення тематичних вечорів. Для цього учнів потрібно знайомити із читанням німецьких газет, журналів, особливо молодіжних. Мої учні з великим інтересом знайомляться із журналами „Tipp“, „Jumaта ін. Вони дізнаються про навчання в Німеччині , різні молодіжні формування, навіть новинки моди.

Дуже цікавим джерелом інформаці для учнів і , безумовно, для нас, вчителів, став науково – методичний журнал „ Німецька мова в школі”. Особливо приваблює в ньому інформація про класичний німецький фольклор, різні види мистецтва, творчість видатних поетів і письменників .

   Позакласна робота сприяє вихованню в учнів найкращих рис характеру – почуття патріотизму, відповідальності, естетичних смаків. Під час проведення виховних заходів в учнів розвивається память, спостережливість, вміння спілкуватися, танцювати, співати, миттєво реагувати на поставлене завдання, бути самостійними тощо.

      В. О. Сухомлинський писав: „ Бути добрим вчителем можна, тільки коли ти добрий вихователь… Без участі в позакласній роботі педагогічна культура, усі знання педагога є мертвим скарбом”( Сухомлинський В. А. Педагогический коллектив средней школы. – М., 1958. – С. 75).

   У процесі своєї діяльності я проводила не тільки „ Тиждень німецької мови”, а й „ День німецької мови”. Це був не менш цікавий захід, а ще, можливо, більш насичений, ніж те, що проводилось щодня протягом „ Тижня німецької мови”.

 В цей день учням було запропоновано розмовляти тільки німецькою мовою, у актовому залі було зібрано учнів усіх класів, щоб всі змогли взяти участь у цікавому дійстві. Серед старшокласників було проведено „ Брейн – ринг”.

Учні середніх класів демонстрували підготовлені сценки, вірші, пісеньки німецькою мовою. Учні менших класів показували знання лічилочок, відгадували загадки, пропонували глядачам виставку малюнків до казок німецьких казкарів. Закінчилося свято нагородженням кращих знавців німецької мови. Така форма роботи з учнями мені дуже подобається, оскільки діти не тільки в святковий день співають німецькі пісеньки, а й під час виховних моментів на уроці. Звичайно, без великих зусиль, бажання, вмінь і знань педагогів, наявності музичного супроводу гарне свято може і не вдатися.

  Тому,  на нас, педагогів, покладається найбільша відповідальність за дозвілля  учнів, їх бажання взяти участь у виховних заходах.

  У наш час у проведенні таких виховних заходів можна використати технічні засоби навчання (аудіо записи, діафільми за різними сферами спілкування

.

Klasse 4

Thema SPORT

Очікувані результати: Після цього уроку учні зможуть володіти лексикою

                                      попередніх уроків, використовувати її у мовленні і на

                                      тренувальних вправах, пов’язуючи з невеликою

                                       кількістю нових лексичних одиниць, а також       

використовувати методи критичного мислення

Виховна мета:              Виховувати інтерес до спорту

                                 ХІД       УРОКУ

I .Мотивація     Guten morgen! Guten morgen!

                              Guten Morgen sag  ich dir!

                              Guten Morgen, guten  Morgen!

                               Guten Morgen sagen wir!

Фонетична зарядка

Wer fehlt heute in der Klasse?

Який ваш настрій сьогодні?

(діти показують картки для визначення настрою)

ІІ. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів

Що ми будемо робити сьогодні на уроці?

 •  Які у вас бажання , пропозиції?  (гронування)

                                  

ІІІ. Надання необхідної інформації

1. Schreibe richtig!

(робота в парах)

eTnnsi, tReien, taKrae, saGуmntki, rtSop, rTeibne.

2.  метод”решето”

Wir werden die neue Worter lernen!

Die Sportart

Der Fussballspieler

Die Sportschule

Der Boхer

die Leichtathletik

der Leichtathlet

die Leichtathletin

3.Ich interessiere mich fur Sport.

 Meine Schwester ist Leichtathletin.

Jana Klotschkowa ist gute Schwimmerin.

W. Klуtschko ist guter Boхer.

Er ist guter Spieler.

4.Фізкультхвилинка

Hände nach oben!

Hände nach unten!

Hände nach rechts!

Hände nach links!

ІV Інтерактивна вправа

1.Повторення лічилочки

Eins, zwei, drei, vier

In die Schule gehen wir-

Eins, zwei, drei, vier

In der Schule lernen wir

Eins, zwei, drei, vier

In der Schule turnen wir

Eins,zwei, drei,vier

In der Schule zählen wir.

2. учні складають сенкан зі словами:

Tennis, Sportler

3.Назвати види спорту  (асоціативний кущ)

                                                    (  

                                                                                  Leicht                               Schwer                                   

 

  4.метод «займи позицію»

(Вчитель називає різні слова , мішаючи їх зі словами до теми „СПОРТ”.Учні, вирізнивши слово по темі, займають позицію – так, решта слів – ні.

ІV. Рефлексія.

Was machten wir heute in der Stunde?

Учні визначають і підсумовують те, що вони робили на уроці.(гронування)

Вчитель запитує про настрій в кінці уроку, виставлення оцінок., дом.завд.

гра”хто швидше?”

Учні шукають в класі розібране по складах слово і складають його .

Слово AUF WIEDERSEHEN, що означає „ ДО ПОБАЧЕННЯ”

Вчитель прощається з учнями і бажає їм успіхів.

     

 

Понеділок

Конкурс малюнків за казками Я. та В. Грімм

                   ( 5 – 6 клас)

Вівторок

Створення презентацій ( 9 клас)

Середа

Конкурс” Ерудит”

             ( Брейн – ринг  - 7 – 8 кл.)  

Четвер

Хто краще читає

                (Конкурс на кращого читця)

                        2 – 11 кл.)

Пятниця

Зимові свята в Німеччині

              (Конкурси, загадки, вірші)

Захист проектів (8 – 11 кл.)

Класи представляють дві команди.

Вибір експертів.

1. Завдання для капітанів команд: за 1 хвилину розповісти про свій клас.

Перемагає той, хто скаже більше речень і без помилок.

2. Відгадати загадки. За кожну вірну відповідь команда отримує 1 бал.

 Ratet mal über das Wetter!

Die Sonne glüht.

Die Linde  blüht.

Das Korn wird voll.

Wann ist das wohl? (im Sommer)

Der Schnee wird weich.

Es taut überm Teich.

Lang wird der Tag.

Wann ist das? Sag! (Im Frühling)

Im Garten steht ein schönes Haus,

Die Kinder gehen ein und aus.

Sie lernen, singen, turnen hier,

wie heisst das Haus? Wer sagt es mir? (Schule)

Drausen steht ein weisser Mann,

der sich nie erwärmen kann.

Schwitzt der weisse Mann und weint.

Er wird klein und immer kleiner,

sag, was ist das wohl für einer? (Schneemann)

3. Wer weiss mehr?

Конкурс на кращого знавця числівників.

З кожної команди виходить по одному гравцю і під диктовку вчителя пишуть числівниковий диктант: 5, 50, 15, 46, 234, 289, 916, 4, 18, 500, 970, 607.

Учень заробляє стільки балів, скільки у нього правильних цифр.

4.Хто швидше? На листочках паперу написані букви, з яких потрібно виділити слова. Перемагає та команда, яка швидко виконає завдання і вірно напише слова. Відповідь оцінюється двома балами.

Kinderferienlesenfztdujkerschuletzhbschreibeniurdlampeöhüf

5. Конкурс капітанів.

Для капітанів команд звучать запитання, кожна  правильна відповідь на них  оцінюється 1 балом.

1.Wie heisst du?

2. Wie alt bist du?

3. Wo wohnst du?

4. Wie heisst deine Mutter?

5. Wie heisst dein Vater?

6. Hast du Geschwister?

7. Liebst du Deutsch?

8. Wie heisst die Hauptstadt der Ukraine?

9. Wie heisst die Hauptstadt Deutschlands?

10. Welche deutsche Schriftsteller und Dichter kennst du?

6. Завдання виконує кожна команда:

скласти сенкан по темі „ Deutschland“. Відповідь оцінюється 2 балами.

7. Скласти гронування по темі „ Die Ukraine“. Оцінювання – 2 бали.

8. Конкурс на краще оформлення вітальної листівки із Різдвом, Новим роком, Днем народження, із святом Пасхи тощо (на вибір).

Учитель роздає кольоровий папір, ножиці, клей, фломастери. Час – 15 хв., оцінювання – 12 балів.

 

Слово надається експертам. Підрахунок балів. Визначення переможців.

„ Брейн – ринг” можна проводити присвячений окремій темі, а можна просто вибрати цікаві вправи, порадившись з учасниками, з яким матеріалом вони найкраще попрацювали б.

На уроках німецької мови, виховних заходах учні працюють над створенням проектів. Вони самостійно вишукують матеріали по заданій темі і вносять їх до своїх творчих розробок.  Наприклад, для проекту „ Зимові свята в Німеччині” учням  можна запропонувати використати навчальний матеріал підручника, науково – методичного журналу „Німецька мова в школі”, пояснити, що „прикрасити” проект можна розмальовками, листівками, фотографіями новорічного чи різдвяного дійства. 

Список використаних джерел:

 1.  Н. В. Вукіна, Н. П. Дементієвська. Критичне мислення: як цього навчати.//Х.; „ Основа”, ПП Тріада+ . – 2007.

 1.  А. Кроуфорд, В. Саул, С. Метью, Д. Макінстер. Технології розвитку критичного мислення учнів. // К.; „ Плеяди”. – 2006.

 1.  В. М. Макаренко, О.О. Туманцова. Як опанувати технологію формування критичного мислення. // Х.; „ Основа” Тріада +. – 2008.

 1.  Методичні рекомендації з німецької мови „ Навчання діалогічного спілкування на ситуативній основі”. // Ж.; ОІППО. – 2007.
 2.  Н.П. Наволокова Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій // Х.; „ Основа” . – 2009.

 1.  Науково – методичний журнал „ Німецька мова в школі”, // Х.; „Основа”. – 2009.

 1.  О.Пометун, Л.Пироженко Сучасний урок Інтерактивні технології навчання  // К.; «А,С,Л,».-2005.

 1.  О. В. Тягло. Критичне мислення. // Х.; „ Основа”. – 2008.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47277. Устройство рулевого управления Зил 5301 76.44 KB
  Для надежности соединений деталей рулевого привода пробки наконечников продольной рулевой тяги автомобиль ЗИЛ5301 и гайки крепления поворотных рычагов и шаровых пальцев зашплинтованы.Все шарнирные соединения рулевого привода для уменьшения износа деталей смазываются через масленки и имеют защитные приспособления от попадания грязи и вытекания смазки. При повороте колёс или наезде на препятствие детали рулевого привода перемещаются друг относительно друга как в вертикальной так и в горизонтальной плоскостях.
47279. Структура тормозного управления автомобиля и требования, предъявляемые к нему 446.74 KB
  Каждая из этих систем включает в себя тормозные механизмы обеспечивающие создание сопротивления движению автомобиля и тормозной привод необходимый для управления тормозными механизмами. К тормозной системе автомобиля предъявляются высокие требования. Стояночная тормозная система выполняет также функцию аварийной тормозной системы в случае выхода из строя рабочей тормозной системы. Каждая тормозная система состоит из тормозных механизмов которые обеспечивают затормаживание колес или вал трансмиссий и тормозного привода приводящего в...
47280. Разработка сети электроснабжения нового района города и коттеджного поселка 5.19 MB
  Построение вариантов схемы сети 380 В города и коттеджного поселка. Техникоэкономическое сравнение и выбор оптимального варианта схемы городской сети 380 В. Построение конкурентно способных вариантов схемы сети 10 кВ с учетом коттеджного поселка и выбор электрооборудования.
47282. Классификация и общая характеристика учреждений, предоставляющих социальные услуги 235 KB
  Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания это предоставление услуг социального характера консультаций материальной помощи помощи беженцам и аналогичных услуг отдельным лицам и семьям на дому или в других местах. К учреждениям оказывающим социальные услуги без обеспечения проживания относятся комплексные центры социального обслуживания центры социального обслуживания семьи и детей центры социального обслуживания лиц без определенного места жительства и т. В центрах социального обслуживания населения и в отделах...
47283. Управление дебиторской задолженностью открытого акционерного общества «Коммунальные системы БАМа» 680.5 KB
  Сущность дебиторской задолженности Факторы влияющие на уровень дебиторской задолженности. Пути снижения дебиторской задолженности. Управление дебиторской задолженностью на примере ОАО Коммунальные Системы БАМа. Анализ дебиторской задолженности предприятия в целом.
47284. Цех подготовки фабрики газетной бумаги в г. Шклове 2.47 MB
  Определение крановых нагрузок В данном дипломном проекте выполнен расчет одной подкрановой балки расположенной по оси 1 расчётной рамы разрез 11 в пролете 14 которая идентична подкрановой балке по оси 4. Вариант 1 2 крана Используя правило Винклера устанавливаем два груза на балке и находим положение равнодействующей R относительно опоры А: мм Расстояние от критического груза до равнодействующей: С = 24 3 = 06 м По теореме Винклера устанавливаем колёса крана на балке таким образом чтобы расстояние от левой опоры до...