53507

Планування вчителя

Практическая работа

Педагогика и дидактика

Наприклад якщо порівняти календарне планування розроблене для роботи по підручнику Математика. у посібнику Математика. Математика.

Украинкский

2014-04-01

295.5 KB

1 чел.

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Дзержинської міської ради Донецької області

Робота

члена творчої лабораторії

учителя

математики

вищої категорії

Бондаренко Т.А.

2012 р.

Мета роботи – допомогти вчителю, особливо молодому якомога ефективніше планувати, організовувати, здійснювати і контролювати навчальний процес.

Деякі мої колеги можуть здивуватися: навіщо вчителю самостійно займатися плануванням, якщо зараз ми маємо можливість скористатися великою кількістю готових посібників з планування навчального процесу? Відповідь на це запитання може складатися з двох частин.

По-перше, навіть при наявності однієї програми та підручника, різні автори дидактичних видань дуже по різному уявляють собі як, в якій послідовності треба вивчати той чи інший навчальний матеріал. Наприклад, якщо порівняти календарне планування, розроблене для роботи по підручнику „Математика. 5 клас” (автори Мерзляк А. Г.,  Полянський В. Б., Якір М.С.) у посібнику „Математика. 5 клас: Книга для вчителя” (Мерзляк А. Г., Полянський В. Б., Якір М.С.) з календарним плануванням у книзі Стадника Л.Г. „Математика. 5 клас: Плани – конспекти уроків”, то ми побачимо, що вже з 4-го уроку починаються великі розбіжності.

По-друге, мені ще не довелося побачити посібник, де враховувалося б таке явище, як  щорічні зрізи знань учнів. Відповідно до методичних рекомендацій, наданих у „Педагогічній скарбниці Донеччини” Л.Я.Федченко, які ми всі, безумовно, вивчали, вчитель повинен на початку навчального року організувати повторення та систематизацію навчального матеріалу і провести діагностичні контрольні роботи (зрізи знань). Тільки після цього можна приступати до вивчення програми поточного навчального року. Крім того, зрізи знань наприкінці І семестру проводяться частіше за все на третьому тижні грудня, тому вже до другого тижня грудня треба закінчити вивчення програми І семестру і повторити та систематизувати навчальний матеріал. Після перевірки контрольних зрізів вчитель може запланувати корекційну роботу, а останні уроки перед канікулами, на мій погляд, можна провести в нетрадиційних формах, таких, як урок-гра, урок-екскурсія, урок-дискусія, інтегрований урок то що.

Технологічна карта для календарного планування, яка надається до вашої уваги, на мій погляд, дозволяє уявити навчальний процес у вигляді цілісної системи, враховуючи всі, названі та неназвані особливості навчального процесу, допомагає економити час та сили вчителя будь-якого предмета.

Технологічна карта календарного планування

Технологія заповнення технологічної карти представлена для І семестру 5 класу з математики і може бути така (дивись додаток 1):

 1.  Записуємо клас, предмет і прізвище вчителя, а також навчальний заклад і прізвище адміністративної особи, що затверджує календарне планування.
 2.  Визначаємо кількість стовпчиків у таблиці, яка залежить від кількості навчальних годин по програмі.
 3.  Заповнюємо стоку „Номер уроку”.
 4.  Відокремлюємо по 4 години на тиждень і, за допомогою календаря робимо розподіл на місяці в строчці „Місяць” (Додаток  2).
 5.  Визначаємо кількість тематичних оцінювань та контрольних робіт. Наше планування робимо на основі дидактичного комплексу для вивчення математики у 5 класі Мерзляка А.Г., Полянського В.Б., Якір М.С., тому кількість контрольних робіт вираховуємо так: 10 по посібнику + 2 зріза знань (у вересні та у грудні). Замість ітогової контрольної роботи по посібнику плануємо третій зріз знань по збірнику „Збірник завдань для тематичних та контрольних робіт для 5 класу” (автори Федченко Л.Я., Литвиненко В.Г.).
 6.  За розкладом занять записуємо числа та дні тижня (це допоможе встановити зв’язок планування навчальної та виховної роботи з гігієнічними вимогами до навантаження дітей середнього навчального віку).   
 7.  Визначаємо дату діагностичної контрольної роботи (зрізу №1). Якщо точної дати не маємо, то можна визначитись таким чином. Перші два тижні навчального року, згідно з рекомендаціями, ми повинні повторити навчальний матеріал. П’ятикласникам не можна давати контрольну роботу в понеділок, тому плануємо, що вона відбудеться на другому уроці третього тижня (у нашому випадку, це десь 18 вересня).
 8.  Визначаємося з датою контрольної роботи за І семестр. На останньому тижні року, як правило, зрізи не плануються, у п’ятницю не можна писати контрольну роботу за гігієнічними вимогами, тому орієнтовно це 20 грудня. ( дивись додаток 3).
 9.  Таким чином, у розділі „тема” відокремлюємо уроки, на яких будемо проводити повторення та узагальнення навчального матеріалу. Це 9 уроків на початку року, десятий урок – зріз та 4 уроки в кінці семестру, п’ятий – зріз. Ми бачимо, що основна тема І семестру „Натуральні числа і дії над ними. Геометричні фігури і величини”  (64 години ) має бути розбита на декілька частин. У посібнику „Математика. 5 клас: Книга для вчителя” (Мерзляк А. Г., Полянський В. Б., Якір М.С.) вона розподілена на 5 частин:
  •  Тема1.1 „Десятковий запис натуральних чисел, площина, відрізок, шкала” – 15 годин;
  •  Тема1.2 „ Додавання та віднімання натуральних чисел” – 11 годин;
  •  Тема 1.3 „Рівняння, кути, многокутники”– 15 годин;
  •  Тема 1.4 „ Множення та ділення натуральних чисел” – 12 годин;
  •  Тема 1.5 „Ділення с остачею, квадрат і куб числа, паралелепіпед та його об’єм” – 11 годин.

Ми вже не маємо такої кількості навчальних годин, але учитель має право на самостійне планування освітнього процесу, тобто на зміну послідовності вивчення матеріалу в межах теми. При цьому необхідно звертати увагу на такі можливі недоліки планування:

 •  Порушення принципу чіткості та послідовності в постановці цілей системи навчальних занять, тобто відсутні взаємозв’язки між цілями одного уроку з тими, що передували йому, та наступними видами навчальних занять;
 •  Відсутність діагностичних цілей, які дозволяють робити висновки про ступінь їх реалізації;
 •  Зайве використання на уроках другорядного матеріалу, оскільки не здійснюється чіткий відбір змісту навчального матеріалу відповідно до основних ліній навчальних предметів;
 •  Відсутність взаємозв’язку між методами та формами організації навчальної діяльності учнів на одному уроці з методами і формами наступних навчальних занять;
 •  Переважне використання навчальних занять одного типу, що не відповідає логіці процесу засвоєння учнями знань.

На мій погляд, у 5-х та 6-х класах при плануванні навчального процесу треба якомога більше спиратися на діючий підручник.

Таким чином, роблячи підсумок, я пропоную зробити орієнтовний розподіл теми:

Тема1.1 „Натуральні числа” – 10 годин (§1);

Тема1.2 „Додавання та віднімання натуральних чисел”–12 годин (§2);

Тема 1.3 „Множення та ділення натуральних чисел” – 12 годин (§3).

Тема 1.4 «Геометричні фігури та величини» - 12 годин.

Буде добре, якщо вчитель п’ятого класу порадиться з учителем початкової школи. Бувають класи, які з тих або інших причин не дуже добре засвоїли ту чи іншу тему. Для правильного розподілу часів між темами потрібно також зробити аналіз діагностичної контрольної роботи. Після цього перша частина календарного планування закінчена і можна починати планування теми.

Планування теми

Технологічна карта планування теми дозволяє уявити навчальний процес у вигляді цілісної системи уроків, які взаємопов’язані за етапами процесу навчання: цільовим, змістовим, операційно – діяльнісним, контрольно – регулюючим, рефлексивним.

Логіка конструювання технологічної карти теми може бути представлена таким чином:

 1.  Виявлення кінцевих результатів вивчення навчальної теми у діях учнів:
  •  Учні знають (факти, поняття, закони, формули, правила, теореми);
  •  Учні вміють (загальні навчальні вміння, спеціальні навчальні вміння).
 2.  Визначення першого й заключного навчальних занять:
 •  Вступне навчальне заняття;
 •  Навчальне заняття з перевірки та оцінювання засвоєних учнями знань і вмінь;
 •  Навчальне заняття з корекції знань і вмінь;
 •  Узагальнююче заняття.
 1.  Розподіл теми на блоки.
 2.  Визначення в кожному змістовному блоці кількості й типів навчальних занять
 3.  Прогнозування цілей і змісту кожного навчального заняття в блоці навчальних занять.
 4.  Підбір завдань для самоконтролю учнів.

Технологічну карту планування теми можна представити у вигляді таблиці, списку, то що. Вчитель має робити її на свій розсуд, але обов’язковими, на мій погляд є такі питання:

 •  № уроку. Дата;
 •  Тема уроку;
 •  Тип уроку;
 •  Мета уроку;
 •  Що повинен знати учень?
 •  Що повинен уміти учень?
 •  Контроль учителя;
 •  Домашнє завдання.

Після планування кожної теми технологічна карта набуває остаточного вигляду (додаток 4.)

На першому ж навчальному занятті (як правило, воно вступне) вчитель інформує дітей про нову тему, формулює кінцеві результати її в діях учнів, знайомить їх зі змістом навчального матеріалу відповідно до технологічної карти. План – графік вивчення теми має кожен учень, це позволяє не тільки осмислено виконувати різноманітні завдання на уроці, але й організувати самоосвітню діяльність учнів

Технологічна карта доповнюється питаннями для самоконтролю учнів відповідно до рівнів засвоєння ними знань.

Особистісний розвиток учня поряд з іншими факторами здебільшого визначає діяльність, до якої залучена дитина. У зв’язку з цим усі види діяльності стають фактором, який забезпечує розвиток досвіду особистості, і, відповідно, вони повинні враховуватись у структурі змісту навчального предмету. Для того, щоб дитина розвивалась як особистість цілісно, необхідно створювати умови для залучення її до основних видів діяльності: комунікативної, інтелектуально – пізнавальної, ціннісно-орієнтувальної, техніко-технологічної, естетико-художньої, спортивно-оздоровчої.

Конструювання уроку

Процес конструювання конкретного уроку в загальному вигляді можна уявити як установлення різноманітних зв’язків між етапами в структурі навчального заняття й зв’язків усередині кожного етапу. Логіку засвоєння учнями знань в основному охоплюють наступні етапи навчального заняття:

 1.  Організаційний етап;
 2.  Етап перевірки домашнього завдання;
 3.  Етап актуалізації суб’єктивного досвіду учнів;
 4.  Етап вивчення нових знань і способів діяльності;
 5.  Етап первинної перевірки розуміння вивченого;
 6.  Етап закріплення вивченого;
 7.  Етап застосування вивченого;
 8.  Етап узагальнення і систематизації;
 9.  Етап контролю і самоконтролю;
 10.  Етап корекції;
 11.  Етап інформування про домашнє завдання;
 12.  Етап підбиття підсумків навчального заняття;
 13.  Рефлексія.

При необхідності кілька етапів можуть бути об’єднані в один. При конструюванні уроку я користуюся методикою конструювання уроку, розроблену Анатолієм Гіном у книзі „Прийоми педагогічної техніки”. Немає сенсу описувати пропоновані автором різноманітні прийоми. З ними слід знайомитися і їх слід вивчати, читаючи авторський текст.

Таким чином, календарне планування,  проектування теми та конструювання уроку є однією з найважливіших функцій учителя, яка повинна займати значну й часову, й змістовну частину педагогічної діяльності, являти собою продуману, сплановану й, головне систематичну роботу. Педагогічне проектування в цілому сприяє постійному самоаналізу діяльності вчителя, його творчому й професійному зростанню, а запропонована технологія робить цю справу легкою та цікавою.


Додаток 1

Затверджую

«___»____2012р.

Директор

Календарне планування

на I семестр 2012 – 2013 навчального року

I семестр - 64г. ( 4 г. на тиждень)

II семестр - 76 г. (4 г. на тиждень)

Навчальний рік - 140 ч

Клас     5 - А.

Учитель Бондаренко Т.А.

Предмет Математика

Тема

Місяць

Число

Номер уроку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Зміст

Тема

Місяць

Число

Номер уроку

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Зміст

Всього: Тематичних атестацій ___

Контрольних робот ___                                             Учитель_____________(ПІП)


Додаток 2

Затверджую

«___»____2012р.

Директор

Календарне планування

на I семестр 2012 – 2013 навчального року

I семестр - 64г. ( 4 г. на тиждень)

II семестр - 76 г. (4 г. на тиждень)

Навчальний рік - 140 ч

Клас     5 - А.

Учитель Бондаренко Т.А.

Предмет Математика

Тема

Місяць

вересень

жовтень

Число

03

пн

04

вт

05

ср

06

чт

10

пн

11

вт

12

ср

13

чт

17

пн

18

вт

19

ср

20

чт

24

пн

25

вт

26

ср

27

чт

01

пн

02

вт

03

ср

04

чт

08

пн

09

вт

10

ср

11

чт

15

пн

16

вт

17

ср

18

чт

22

пн

23

вт

24

ср

25

чт

Номер уроку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Зміст

Тема

Місяць

листопад

грудень

Число

05

пн

06

вт

07

ср

08

чт

12

пн

13

вт

14

ср

15

чт

19

пн

20

вт

21

ср

22

чт

26

пн

27

вт

28

ср

29

чт

03

пн

04

вт

05

ср

06

чт

10

пн

11

вт

12

ср

13

чт

17

пн

18

вт

19

ср

20

чт

24

пн

25

вт

26

ср

27

чт

Номер уроку

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Зміст

Всього: Тематичних атестацій 12

Контрольних робот 12                                              Учитель_____________(ПІП)


Додаток 3

Затверджую

«___»____2012р.

Директор

Календарне планування

на I семестр 2012 – 2013 навчального року

I семестр - 64г. ( 4 г. на тиждень)

II семестр - 76 г. (4 г. на тиждень)

Навчальний рік - 140 ч

Клас     5 - А.

Учитель Бондаренко Т.А.

Предмет Математика

Тема

Повторення.

Систематизація.

Узагальнення

Тема І. Натуральні числа

Т.1.1(10г.)Поняття про натуральні числа.

Т.1.2(12г.)Додавання та віднімання натуральних чисел

Місяць

вересень

жовтень

Число

03

пн

04

вт

05

ср

06

чт

10

пн

11

вт

12

ср

13

чт

17

пн

18

вт

19

ср

20

чт

24

пн

25

вт

26

ср

27

чт

01

пн

02

вт

03

ср

04

чт

08

пн

09

вт

10

ср

11

чт

15

пн

16

вт

17

ср

18

чт

22

пн

23

вт

24

ср

25

чт

Номер уроку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

К1

К2

К3

Зміст

Діагностична контр. робота

Контрольна робота №2

Контрольна робота №3

Тема

Т.1.3(12г.)Множення та ділення натуральних чисел

Т.1.4(12г.)Геометричні фігури і величини.

Повторення.

Систематизація.

Узагальнення

Місяць

листопад

грудень

Число

05

пн

06

вт

07

ср

08

чт

12

пн

13

вт

14

ср

15

чт

19

пн

20

вт

21

ср

22

чт

26

пн

27

вт

28

ср

29

чт

03

пн

04

вт

05

ср

06

чт

10

пн

11

вт

12

ср

13

чт

17

пн

18

вт

19

ср

20

чт

24

пн

25

вт

26

ср

27

чт

Номер уроку

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

К4

К5

К6

Зміст

Контрольна робота №4

Контрольна робота №5

Підсумкова к. р. за І сем.

Всього: Тематичних атестацій 12

Контрольних робот 12                                              Учитель_____________(ПІП)


Додаток 4

Затверджую

«___»____2012р.

Директор

Календарне планування

на I семестр 2012 – 2013 навчального року

I семестр - 64г. ( 4 г. на тиждень)

II семестр - 76 г. (4 г. на тиждень)

Навчальний рік - 140 ч

Клас     5 - А.

Учитель Бондаренко Т.А.

Предмет Математика

Тема

Повторення.

Систематизація.

Узагальнення

Тема І. Натуральні числа

Т.1.1(10г.)Поняття про натуральні числа.

Т.1.2(12г.)Додавання та віднімання натуральних чисел

Місяць

вересень

жовтень

Число

03

пн

04

вт

05

ср

06

чт

10

пн

11

вт

12

ср

13

чт

17

пн

18

вт

19

ср

20

чт

24

пн

25

вт

26

ср

27

чт

01

пн

02

вт

03

ср

04

чт

08

пн

09

вт

10

ср

11

чт

15

пн

16

вт

17

ср

18

чт

22

пн

23

вт

24

ср

25

чт

Номер уроку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

К1

К2

К3

Зміст

Що вивчає математика

Многозначні числа

Додавання

Віднімання

Множення

Ділення

Рівняння

Задачі на порівняння

Текстові задачі

Діагностична контр. робота

Натуральний ряд чисел

Читання та запис нат. чис.

Читання та запис нат. чис.

Відрізок. Довжина відрізка

Промінь. Пряма. Площина

Координатний промінь

Координатний промінь

Порівняння натур. чисел

Узагальнення та систем-ія

Контрольна робота №2

Додавання натурал. чисел

Властивості додавання

Віднімання нат. чисел

Властивості віднімання

Числові та буквені вирази

Формули

Рівняння

Розв’язання задач на

додавання та віднімання

Розв’язання задач

Узагальнення та систем-ія

Контрольна робота №3

Тема

Т.1.3(12г.)Множення та ділення натуральних чисел

Т.1.4(12г.)Геометричні фігури і величини.

Повторення.

Систематизація.

Узагальнення

Місяць

листопад

грудень

Число

05

пн

06

вт

07

ср

08

чт

12

пн

13

вт

14

ср

15

чт

19

пн

20

вт

21

ср

22

чт

26

пн

27

вт

28

ср

29

чт

03

пн

04

вт

05

ср

06

чт

10

пн

11

вт

12

ср

13

чт

17

пн

18

вт

19

ср

20

чт

24

пн

25

вт

26

ср

27

чт

Номер уроку

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

К4

К5

К6

Зміст

Множення натур. чисел

Множення натур. чисел

Переставна властивість

Властивості множення

Ділення нат. чисел

Ділення нат. чисел

Ділення з остачею

Квадрат і куб числа

Розв’язання задач

Розв’язання задач

Узагальнен. та систем-ія

Контрольна робота №4

Прямокутник. Квадрат

Трикутник.

Види трикутників

Рівність фігур

Площа прямокутника.

Площа квадрата

Паралелепіпед.

Об’єм паралелепіпеда

Куб. Об’єм куба

Розв’язання задач

Узагальнен. та систем-ія

Контрольна робота №5

Натур. Числа і дії з ними

Додавання та віднімання

Множення та ділення

Підсумкова к. р. за І сем.

Аналіз та корекція

Кор-ція. Урок-практикум

Урок-гра

Підсумковий урок

Всього: Тематичних атестацій 12

Контрольних робот 12                                              Учитель__________

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56322. Нацистский «новый порядок» в Европе 110 KB
  Движение Сопротивления в Европе Цели движения Сопротивления: Движение Сопротивления - это освободительное движение в оккупированных странах Формы движения Сопротивления против внешнего и внутреннего фашизма и установленного фашистами порядка.
56323. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЛОГІЧНИХ ДОВОДІВ (АРГУМЕНТАЦІЙ) 20.3 KB
  Наукове знання, як уже відомо, це результат наукового дослідження, перевірений суспільно-історичною практикою і не суперечить логіці. Значить, в будь-якому дослідженні, крім чуттєвого пізнання, використовується абстрактне мислення чи логічне пізнання.
56330. Информационные технологии. Программное обеспечение и базы данных 1.52 MB
  Обмен информацией, ее обработка и хранение — одна из важнейших задач, которую решает человечество. Информатизация общества привела к фундаментальным изменениям в занятости, организационных структурах и стиле жизни людей. Наступила эра информационного общества.